ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง รู้จริงด้วยวิจัย สร้างสรรค์บัณฑิตไทย สร้างคนให้เก่งและดี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มจธ. เป็นหน่วยงานที่มีการก่อตั้งมานานถึง 50 ปี มีคณาจารย์และครุภัณฑ์ที่เพียบพร้อม ผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก มีงานวิจัยและพัฒนาที่หลากหลายและให้บริการทางวิชาการแก่สังคมมายาวนาน มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในแวดวงวิชาการและอุตสาหกรรม ได้รับการจัดอันดับจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือ (สกอ.) ให้เป็นมหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่ดีเลิศทางด้านงานวิจัยและพัฒนา และได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนอยู่ในชั้นดี เยี่ยม จึงเป็นที่น่าเชื่อถือได้ว่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มจธ. มีความพร้อมที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และเข้าไปร่วมดำเนินกิจกรรมทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกอย่างมืออาชีพ

เปิดเหมือนปกติ

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาที่กำหนดจากสถาบันการศึกษาของรัฐ...
03/11/2020

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาที่กำหนด
จากสถาบันการศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความสนใจในการศึกษาเล่าเรียน
เพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นที่สังกัดอยู่
ภายใต้โครงการ ?ทุนส่งน้องเรียนจบ? ปีที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2563
มูลค่าทุนละ 30,000 บาทต่อปีการศึกษา โดยมีรายละเอียดการเปิดรับสมัครดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
1. ศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
2. กำลังศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดตามประกาศที่แนบมาด้วย
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.15 ขึ้นไป
4. เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครอบครัวมีรายได้รวมไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี
5. มีความประพฤติดี และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิฯจัดขึ้นได้

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 11 มกราคม 2564

ผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษา
สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครทางระบบออนไลน์ได้ที่http://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/th
[http://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/th]หรือสแกน QR Code
ที่อยู่ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ทุน ฯ

ทั้งนี้ให้จัดส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกาบการสมัคร
ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B
อาคารจอดรถ ภายในระยะเวลาของการรับสมัคร

หากต้องการดูรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม
สามารถดาวน์โหลดเอกสารระเบียบการรับสมัคร
และขั้นตอนการกรอกใบสมัครได้จากลิ้งด้านล่าง

*** ผู้สมัครขอรับทุน จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่มูลนิธิฯ กำหนดไว้
และการส่งเอกสารจะต้องมีการกรอกข้อมูล และแนบเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน***

บริษัทเอสซุปเปอร์เคเบิ้ลนะคะ จะมีกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 6 นี้มาในหัวข้อ - "การต่อระบบลงดินและป้องกันกระแสรั่วลงดิน...
26/10/2020
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 6

บริษัทเอสซุปเปอร์เคเบิ้ลนะคะ จะมีกิจกรรม
สัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 6 นี้มาในหัวข้อ
- "การต่อระบบลงดินและป้องกันกระแสรั่วลงดิน" บรรยายโดย อาจารย์ ลือชัย ทองนิล
- "การออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารทั่วไปและอาคารชุด" บรรยายโดย อาจารย์ สุธี ปิ่นไพสิฐ
ณ วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09:00 - 16:30 น.
สัมมนาผ่านทางระบบ Facebook Live
* สัมมนาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย
ลงทะเบียนผ่านลิ้งค์ : https://forms.gle/eNuuSN8U74QDmGTT8
ผู้เข้าร่วมและผู้ลงทะเบียนมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลมากมายจากบริษัท

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. การสัมมนาในหัวข้อ "การต่อระบบลงดินและป้องกันกระแสรั่วลงดิน" บรรยายโดย อ.....

ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครงานบริษัท พีซี อีลิแมค จำกัด สนใจดูรายละเอียดตามไฟล์แนบนี้
26/10/2020

ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครงานบริษัท พีซี อีลิแมค จำกัด สนใจดูรายละเอียดตามไฟล์แนบนี้

Hello everyone, We're Solectric Asia Co., Ltd. Our office is located at 17th Floor.Now, we're looking for the INTERNSHIP...
26/10/2020

Hello everyone,

We're Solectric Asia Co., Ltd. Our office is located at 17th Floor.

Now, we're looking for the INTERNSHIP who interested in drone industry. If you know someone that have a passion to working with drone, feel free to contact us. Moreover, we really appreciated if you could share this information to your colleagues.

Thank you for your kindness.

ประกาศ กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS 64 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
19/10/2020

ประกาศ กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS 64 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอประชาสัมพันธ์สมัครงาน PEA สนใจดูรายละเอียดตามไฟล์แนบนี้
14/10/2020

ขอประชาสัมพันธ์สมัครงาน PEA สนใจดูรายละเอียดตามไฟล์แนบนี้

เคล็ดรับกับ (L)(i)(v)(e) (T)(C)(A)(S) วิศวฯ บางมด 64(>)ครั้งแรก(!)(!)กับการเผยข้อมูลการรับนักศึกษาของคณะวิศวฯ บางมดในรูป...
14/10/2020

เคล็ดรับกับ (L)(i)(v)(e) (T)(C)(A)(S) วิศวฯ บางมด 64

(>)ครั้งแรก(!)(!)กับการเผยข้อมูลการรับนักศึกษาของคณะวิศวฯ บางมด
ในรูปแบบ Live ภายใต้ชื่อ([)เคล็ดรับ(])
(>)Live กลยุทธ์การรับนักศึกษาแบบเข้าถึงและเข้าใจง่าย พร้อมเสิร์ฟให้แก่คุณครูแนะแนว น้องๆ นักเรียน และผู้ปกครอง โดย รศ. ดร.ทวิช พูลเงิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ผศ. สุรพนธ์ ตุ้มนาค ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาการศึกษา ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการรับนักศึกษาโดยตรง
(>)พบกับแแขกรับเชิญคนพิเศษ คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ (พี่หนุ่ย แบไต๋) ที่จะมาพูดคุยใน หัวข้อ (")ทักษะที่เด็กยุคใหม่ต้องมีในอนาคต(") ในช่วง Celeb Talk
(>)และของรางวัล Limited edition อีกมากมายภายใน Live

(thumbtack)แล้วพบกันที่ เพจเฟสบุ๊ค Faculty of Engineering, KMUTT
ในวันที่ 15 ต.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. เป็นต้นไปจ้า

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มาเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มจธ. เพื่อหาความร่วมมื...
02/10/2020

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มาเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มจธ. เพื่อหาความร่วมมือทางการศึกษา งานทดสอบ และงานวิจัยด้าน high voltage

ขอประชาสัมพันธ์ บริษัท พูนทรัพย์แคน จำกัด ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง Programmer และ วิศวกรไฟฟ้า สนใจดูรายละเอียดตามไฟล์แน...
24/09/2020

ขอประชาสัมพันธ์ บริษัท พูนทรัพย์แคน จำกัด ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง Programmer และ วิศวกรไฟฟ้า สนใจดูรายละเอียดตามไฟล์แนบนี้

ขอประชาสัมพันธ์​ วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 มีบริษัท Boutique มาเยี่ยมชมงานวิจัยด้าน IOT และ Illumination​ lab  ของภ...
18/09/2020

ขอประชาสัมพันธ์​ วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 มีบริษัท Boutique มาเยี่ยมชมงานวิจัยด้าน IOT และ Illumination​ lab ของภาควิชาฯ สำหรับการเกษตร

15/09/2020
Admissions มจธ.

🚩 กิจกรรม Facebook Live : KMUTT Live Tour
เปิดตัว EP.1 กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ⚙️🛠
ร่วมพูดคุยกับอาจารย์ และพี่ ๆ นักศึกษา แนะนำคณะ ข้อมูลการรับสมัคร พร้อมบอกเล่าประสบการณ์การเรียน และการใช้ชีวิตนักศึกษาวิศวะ มจธ. ...
ห้ามพลาด! แล้วพบกันน้าาาาา 😊
#KMUTT #admission64 #Engineering

https://www.facebook.com/KMUTT2ADMISSION/videos/350238656126571/?vh=e&extid=G8lEk0pYMEAwxRJd&d=n

🚩 กิจกรรม Facebook Live : KMUTT Live Tour
เปิดตัว EP.1 กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ⚙️🛠
📣 วันอังคาร ที่ 15 กันยายน นี้ เวลา 14.00 เป็นต้นไป
ร่วมพูดคุยกับอาจารย์ และพี่ ๆ นักศึกษา แนะนำคณะ ข้อมูลการรับสมัคร พร้อมบอกเล่าประสบการณ์การเรียน และการใช้ชีวิตนักศึกษาวิศวะ มจธ. ...
ห้ามพลาด! แล้วพบกันน้าาาาา 😊
#KMUTT #admission64 #Engineering

ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครงานๆๆๆ สนใจดูรายละเอียดตามไฟล์แนบนี้
24/08/2020

ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครงานๆๆๆ สนใจดูรายละเอียดตามไฟล์แนบนี้

ขอประชาสัมพันธ์การจัดสอบ TOEIC ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
13/08/2020

ขอประชาสัมพันธ์การจัดสอบ TOEIC ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

“ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปี  3 ขึ้นไปทุกสาขา (ยกเว้นคณะวิทยาศาสตร์) ลงทะเบียนเรียนวิชา BIO100 Biological science in modern ...
06/08/2020

“ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปี 3 ขึ้นไปทุกสาขา (ยกเว้นคณะวิทยาศาสตร์) ลงทะเบียนเรียนวิชา BIO100 Biological science in modern technology โดยสามารถเข้าร่วมฟังปฐมนิเทศวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา ที่ห้อง CB2201 เวลา 13.30 น.
(ไม่ต้องลงทะเบียนก็เข้ามาฟังกันได้จ้า)”

ศูนย์ EESH จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Green Heart Week 2020 ตั้งแต่วันที่ 13-21 สิงหาคม 2563 เวลา ...
06/08/2020

ศูนย์ EESH จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Green Heart Week 2020 ตั้งแต่วันที่ 13-21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคาร Green Society มจธ. บางมด สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบนี้

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเท...
23/07/2020

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (YSTP) ประจำปีการศึกษา 2563 คือ 👍👍นายกิตติภัฎ พลเยี่ยม นักศึกษาชั้นปีที่ 4👍👍

ขอประชาสัมพันธ์โครงการ Active Tech Citizen Season2 "Driving Now Local to the Next Normal : อยากเปลี่ยนชุมชนของคุณเป็นแบบ...
23/07/2020

ขอประชาสัมพันธ์โครงการ Active Tech Citizen Season2 "Driving Now Local to the Next Normal : อยากเปลี่ยนชุมชนของคุณเป็นแบบไหนในวิถีใหม่" ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร สนใจดูรายละเอียดได้ตามไฟล์แนบนี้

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-4 ในรูปแบบออนไลน์ จัดโดยEESH
22/07/2020

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-4 ในรูปแบบออนไลน์ จัดโดยEESH

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ จัดโดยEESH
22/07/2020

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ จัดโดยEESH

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานสำหรับนักศึกษาปริญญาโท-ปริญญาเอก เจ้าหน้าที่ และนักวิจัย จัดโดยEESH
22/07/2020

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานสำหรับนักศึกษาปริญญาโท-ปริญญาเอก เจ้าหน้าที่ และนักวิจัย จัดโดยEESH

ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด หัวข้อ สร้างพื้นที่ปลอ...
29/06/2020

ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด หัวข้อ สร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดนักเสพหน้าใหม่ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด สนใจดูรายละเอียดตามไฟล์แนบนี้

ขอประชาสัมพันธ์ บริษัท พาว เวอร์ ฟอร์ ยู จำกัด รับสมัครงานด่วนๆๆ สนใจดูรายละเอียดตามไฟล์แนบนี้นะคะ
29/06/2020

ขอประชาสัมพันธ์ บริษัท พาว เวอร์ ฟอร์ ยู จำกัด รับสมัครงานด่วนๆๆ สนใจดูรายละเอียดตามไฟล์แนบนี้นะคะ

ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะวิศวกรซ่อมบำรุงระบบรางด้วยเทคโนโลยี VR AR และ MR
25/06/2020

ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะวิศวกรซ่อมบำรุงระบบรางด้วยเทคโนโลยี VR AR และ MR

ขอประชาสัมพันธ์ 6 มาตรการควบคุมหลัก New Normal
25/06/2020

ขอประชาสัมพันธ์ 6 มาตรการควบคุมหลัก New Normal

ขอประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะจัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย บัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ...
17/06/2020

ขอประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะจัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย บัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สนใจดูรายละเอียดตามไฟล์แนบนี้

ประกาศรับสมัครงาน บริษัท Delta
15/06/2020

ประกาศรับสมัครงาน บริษัท Delta

ขอประชาสัมพันธ์โครงการสร้างการตระหนักรู้และพลังความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา หัวข้อ "ยุทธศาสตร์ชาติ นำชาติ...
15/06/2020

ขอประชาสัมพันธ์โครงการสร้างการตระหนักรู้และพลังความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา หัวข้อ "ยุทธศาสตร์ชาติ นำชาติพัฒนา ด้วยเทคนิคดิจิทัลอาร์ต" สนใจดูรายละเอียดตามไฟล์แนบนี้

ขอประชาสัมพันธ์งาน Virtual Hackathon สนใจดูรายละเอียดตามไฟล์แนบนี้
15/06/2020

ขอประชาสัมพันธ์งาน Virtual Hackathon สนใจดูรายละเอียดตามไฟล์แนบนี้

ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก จำนวน 9 ทุน สนใจดูรายละเอียดตามไฟล์แนบนี้
01/06/2020

ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก จำนวน 9 ทุน สนใจดูรายละเอียดตามไฟล์แนบนี้

01/06/2020

BayWa r.e. (Thailand) Co., Ltd. needs to find 2-3 good students as interns or part-time staff for our Wind, Strategy and Solar Project Teams in Bangkok.

We would need smart students (Thai or Foreign) who can work independently. The foreign students should be based in Bangkok already. They all have to speak good English of course. Korean or Mandarin would be an additional plus. The candidates can be either Engineering or Business Students. Please contact
Daniel Gaefke, Director of Projects APAC.
BayWa r.e. (Thailand) Co., Ltd.
93/1 GPF Witthayu Towers, 17th Floor
Witthayu Road, Lumpini, Pathumwan,
10330 Bangkok

T +662 020 575 1
F +662 013 539 9
M +66 8 3989 2019
[email protected]
asia.baywa-re.com

ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมภาพลักษณ์องค์การคลังสินค้า ในหัวข้อ เรื่องเล่าดีๆ ที่ อคส.สนใจดูรายละเอียด...
26/05/2020

ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมภาพลักษณ์องค์การคลังสินค้า ในหัวข้อ เรื่องเล่าดีๆ ที่ อคส.สนใจดูรายละเอียดตามไฟล์แนบนี้

ขอประชาสัมพันธ์ การประกวดภาพถ่ายในโครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร สนใจดูรายละเอียดตามไฟล์แนบนี...
26/05/2020

ขอประชาสัมพันธ์ การประกวดภาพถ่ายในโครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร สนใจดูรายละเอียดตามไฟล์แนบนี้

ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก โดยมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบนี้
25/05/2020

ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก โดยมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบนี้

ขอประชาสัมพันธ์ สภาวิศวกร ได้รับรองปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า(ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และพลังงาน)  พ.ศ...
21/05/2020

ขอประชาสัมพันธ์ สภาวิศวกร ได้รับรองปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า(ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และพลังงาน) พ.ศ.2560

ที่อยู่

ถนน พุทธบูชา
Bangkok
10140

การเดินทางโดยรถสาธารณะมายังมหาวิทยาลัย http://www.ee.kmutt.ac.th/BMTA/

ข้อมูลทั่วไป

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ( อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 4 ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 โทรศัพท์ 02-470-9043 โทรสาร 02-470-9033

เบอร์โทรศัพท์

02-470-9043

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

บ. ดิ อัลกอริทึม รับสมัครงาน Hardware และ Software (อายุ 20-30 ปี) 1 IoT Job - เคยพัฒนาโปรแกรมบน Arduino หรือ Platform IO - รู้จักหรือเคยใช้งานอุปกรณ์ Mega2560 , ESP8266 , ESP32 2 Web & Mobile Job 2.1 Front-end Developer - เคยใช้งาน Angular or Ionic framework - เคยใช้งาน javascript , html , css 2.2 Back-end Developer - เคยใช้งาน node js - เคยใช้งาน firebase SDK - เคยใช้งาน Google Cloud platform สนใจติดต่อ คุณท๊อป โทร 084-751-4969
น้องๆๆวิศวกรรม สื่อสารและอีเลคโทรนิคส์ สนใจทำงานติดต่อ 081 2711192 ด่วนด้วย
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน จากสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS Link ที่เกี่ยวข้อง :
ฝากด้วยคับ รับเขียนแบบ 2D 3D รายละเอียดในเพจเลยคับ
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 2 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ขออนุญาติค่ะ ผิดกฏลบได้ค่ะ รับทำข้าวกล่องปริมาณมาก จัดส่งข้าวกล่องฟรี.!ทุกภาคส่วน ใช้วัตุดิบกล่อง🍱พลาสติก2ช่องและ3ช่อง มีช้อนพลาสตก,พริกน้ำปลา,ซอสพริก,ซอสมะเขือเทศ สนใจสั่งข้าวกล่อง สามารถ inbox หรือ โทร 090-0169-134 🆔https://line.me/ti/p/~zatoyami77901 ✳️รับออเดอร์ล่วงหน้าและจ่ายมัดจำ50%
สัมภาษณ์รู้ผลทันที บ.นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ แคลคูลัส 1 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ขออนุญาติ...ฝากเพจ เพื่อการเรียนรู้ครับ เปิดสอนเขียนแบบ 3D BIM (Revit) ราคาคุยกันได้ครับ -ผู้สอนมีประสบการณ์ใช้งานจริงในสายงาน -ผู้สอนสอบผ่าน Autodesk Certified Professionnal Revit #สนใจติดต่อตามข้อมูลในเพจได้เลยครับ https://m.facebook.com/BOONRANGSEE/
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 1 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ข่าวดี!! สำหรับน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ทุกมหาวิทยาลัย บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโปรแกรม “ICT China Study Trip 2017” ในวันที่ 16 – 30 กันยายน 2560 ณ. สาธารณประชาชนจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ Seeds For The Future มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต-นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับ ICT และทดลองปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานจริง อีกทั้งยังได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน >> https://www.facebook.com/HuaweiTechThailand/photos/344721439297116/ ** คุณสมบัติ สำหรับน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Seeds for the Future** (1) มีอายุระหว่าง 20-25 ปี (2) กำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ปี 3-4 ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (3) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 (4) มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี (5) สนใจวัฒนธรรมจีน (6) มีความพร้อมที่จะเข้าโครงการ ผู้ที่สนใจสามารถขอเอกสารการสมัครได้ทาง Inbox📩 ตั้งแต่วันนี้ - 28 สิงหาคมนี้เท่านั้น❗(ทางบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกจากเอกสาร และโทรแจ้งผลแก่ผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560) โอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยๆ อย่ารอช้า รีบๆสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะ😉 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมล์ [email protected] หรือ โทร. 02-695-7400 ต่อ 5609
[ฟีโบ้ มจธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา] สาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ #FIBO #KMUTT #เรียนดีมีทุน ตามที่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ได้บรรจุเป็น new S-curve ของประเทศจาก http://thaipublica.org/2015/11/kanis-boi/ แต่ยังขาดกำลังคนอยู่ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีหน้าที่ผลิตวิศวกรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จึงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และ เอก สาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้มีผลงานด้านหุ่นยนต์ มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา สถาบันฯ มีทุนสนับสนุนให้มากกว่า 10 ทุน !! – ทุนเพชรพระจอมเกล้า ป.โท 400,000 บาท – ทุนเพชรพระจอมเกล้า ป.เอก 741,000 – 777,000 บาท – ทุนหลักสูตร ทุนละ 100,000 – 208,000 บาท – ทุนเพื่อการศึกษาและวิจัย ทุนละ 45,000 บาท สมัครเรียนตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 ก.ค.2560 http://admission.kmutt.ac.th/ ติดต่อ ฝ่ายการศึกษา FIBO Tel. 02-470-9716 E-Mail : [email protected] FACEBOOK : https://www.facebook.com/fibokmutt/ WEBSITE : http://www.fibo.kmutt.ac.th/ YOUTUBE : https://www.youtube.com/user/FIBOrobots/videos #FIBO #KMUTT #FRA #robot #ทุนการศึกษา #เรียนต่อ #ปโท #ปเอก #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ #หุ่นยนต์ #AI