ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพ

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพ ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร @BKK_BEST ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร
รับแจ้งและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ท่อตัน ฝาท่อชำรุด น้ำเน่าเสีย รายงานสภาพอากาศ ฝนตก น้ำท่วมขัง โทร 02 248 5115 ตลอด 24 ชั่วโมง

เปิดเหมือนปกติ

22.00 น. กทม.ฝนเล็กน้อยกระจายโดยทั่วไป / ฝนเล็กน้อย จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร จ.นนทบุรี เคลื่อนทิศตะวันออก ส่งผลให้พื้นที่ ก...
25/09/2021

22.00 น. กทม.ฝนเล็กน้อยกระจายโดยทั่วไป / ฝนเล็กน้อย จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร จ.นนทบุรี เคลื่อนทิศตะวันออก ส่งผลให้พื้นที่ กทม. มีฝนลักษณะเล็กน้อยอย่างต่อเนื่อง

22.00 น. กทม.ฝนเล็กน้อยกระจายโดยทั่วไป / ฝนเล็กน้อย จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร จ.นนทบุรี เคลื่อนทิศตะวันออก ส่งผลให้พื้นที่ กทม. มีฝนลักษณะเล็กน้อยอย่างต่อเนื่อง

21.30 น. กทม.ฝนเล็กน้อยกระจายโดยทั่วไป / ฝนเล็กน้อย-ปานกลาง จ.นครปฐม จ.สมุทรปราการ อ่าวไทย จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม จ....
25/09/2021

21.30 น. กทม.ฝนเล็กน้อยกระจายโดยทั่วไป / ฝนเล็กน้อย-ปานกลาง จ.นครปฐม จ.สมุทรปราการ อ่าวไทย จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี จ.นครนายก เคลื่อนทิศตะวันออก

21.30 น. กทม.ฝนเล็กน้อยกระจายโดยทั่วไป / ฝนเล็กน้อย-ปานกลาง จ.นครปฐม จ.สมุทรปราการ อ่าวไทย จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี จ.นครนายก เคลื่อนทิศตะวันออก

21.00 น. ฝนเล็กน้อย-ปานกลางปกคลุมพื้นที่ กทม. จ.นครปฐม จ.สมุทรปราาร อ่าวไทย จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธ...
25/09/2021

21.00 น. ฝนเล็กน้อย-ปานกลางปกคลุมพื้นที่ กทม. จ.นครปฐม จ.สมุทรปราาร อ่าวไทย จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี จ.นครนายก เคลื่อนทิศตะวันออก ปริมาณฝนสูงสุดเขตมีนบุรี 14.0 มม.

21.00 น. ฝนเล็กน้อย-ปานกลางปกคลุมพื้นที่ กทม. จ.นครปฐม จ.สมุทรปราาร อ่าวไทย จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี จ.นครนายก เคลื่อนทิศตะวันออก ปริมาณฝนสูงสุดเขตมีนบุรี 14.0 มม.

20.30 น. ฝนเล็กน้อย-ปานกลางปกคลุมพื้นที่ กทม. จ.นครปฐม จ.สมุทรปราาร อ่าวไทย จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธ...
25/09/2021

20.30 น. ฝนเล็กน้อย-ปานกลางปกคลุมพื้นที่ กทม. จ.นครปฐม จ.สมุทรปราาร อ่าวไทย จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี จ.นครนายก เคลื่อนทิศตะวันออก ปริมาณฝนสูงสุดเขตบางขุนเทียน และสะพานสูง 11.5 มม.

20.30 น. ฝนเล็กน้อย-ปานกลางปกคลุมพื้นที่ กทม. จ.นครปฐม จ.สมุทรปราาร อ่าวไทย จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี จ.นครนายก เคลื่อนทิศตะวันออก ปริมาณฝนสูงสุดเขตบางขุนเทียน และสะพานสูง 11.5 มม.

20.00 น. ฝนเล็กน้อย-ปานกลางปกคลุมพื้นที่ กทม. จ.นครปฐม จ.สมุทรปราาร อ่าวไทย จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธ...
25/09/2021

20.00 น. ฝนเล็กน้อย-ปานกลางปกคลุมพื้นที่ กทม. จ.นครปฐม จ.สมุทรปราาร อ่าวไทย จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี จ.นครนายก เคลื่อนทิศตะวันออก ปริมาณฝนสูงสุดเขตบางขุนเทียน 11.5 มม.

20.00 น. ฝนเล็กน้อย-ปานกลางปกคลุมพื้นที่ กทม. จ.นครปฐม จ.สมุทรปราาร อ่าวไทย จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี จ.นครนายก เคลื่อนทิศตะวันออก ปริมาณฝนสูงสุดเขตบางขุนเทียน 11.5 มม.

19.30 น. กทม. ฝนเล็กน้อยกระจายพื้นที่ฝั่งพระนคร ฝนเล็กน้อย-ปานกลางพื้นที่ฝั่งธนบุรี แนวริมแม่น้ำ ต่อเนื่อง จ.สมุทรปราการ...
25/09/2021

19.30 น. กทม. ฝนเล็กน้อยกระจายพื้นที่ฝั่งพระนคร ฝนเล็กน้อย-ปานกลางพื้นที่ฝั่งธนบุรี แนวริมแม่น้ำ ต่อเนื่อง จ.สมุทรปราการ อ่าวไทย จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม จ.นครปฐม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี จ.นครนายก เคลื่อนทิศตะวันออกปริมาณฝนสูงสุดเขตบางขุนเทียน 10.0 มม.

19.30 น. กทม. ฝนเล็กน้อยกระจายพื้นที่ฝั่งพระนคร ฝนเล็กน้อย-ปานกลางพื้นที่ฝั่งธนบุรี แนวริมแม่น้ำ ต่อเนื่อง จ.สมุทรปราการ อ่าวไทย จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม จ.นครปฐม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี จ.นครนายก เคลื่อนทิศตะวันออกปริมาณฝนสูงสุดเขตบางขุนเทียน 10.0 มม.

19.00 น. ฝนเล็กน้อย-ปานกลาง กทม.พื้นที่ฝั่งพระนครตอนบน พื้นที่ฝั่งธนบุรี ต่อเนื่อง จ.ปราจีนบุรี จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี จ.น...
25/09/2021

19.00 น. ฝนเล็กน้อย-ปานกลาง กทม.พื้นที่ฝั่งพระนครตอนบน พื้นที่ฝั่งธนบุรี ต่อเนื่อง จ.ปราจีนบุรี จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม อ่าวไทย เคลื่อนทิศตะวันออกค่อนทางใต้

19.00 น. ฝนเล็กน้อย-ปานกลาง กทม.พื้นที่ฝั่งพระนครตอนบน พื้นที่ฝั่งธนบุรี ต่อเนื่อง จ.ปราจีนบุรี จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม อ่าวไทย เคลื่อนทิศตะวันออกค่อนทางใต้

18.00 น. กทม.ฝนเล็กน้อยเขตดอนเมือง หนองจอก / ฝนเล็กน้อย-ปานกลาง จ.นครปฐม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.สมุทรสงคราม จ.สมุทรสาคร ...
25/09/2021

18.00 น. กทม.ฝนเล็กน้อยเขตดอนเมือง หนองจอก / ฝนเล็กน้อย-ปานกลาง จ.นครปฐม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.สมุทรสงคราม จ.สมุทรสาคร อ่าวไทย เคลื่อนทิศตะวันออกค่อนทางใต้

18.00 น. กทม.ฝนเล็กน้อยเขตดอนเมือง หนองจอก / ฝนเล็กน้อย-ปานกลาง จ.นครปฐม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.สมุทรสงคราม จ.สมุทรสาคร อ่าวไทย เคลื่อนทิศตะวันออกค่อนทางใต้

17.00 น. กทม.ฝนเล็กน้อยเขตทวีวัฒนา บางแค หนองแขม / ฝนเล็กน้อย จ.นครปฐม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.อยุธยา จ.นครนายก จ.ปราจีนบ...
25/09/2021

17.00 น. กทม.ฝนเล็กน้อยเขตทวีวัฒนา บางแค หนองแขม / ฝนเล็กน้อย จ.นครปฐม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.อยุธยา จ.นครนายก จ.ปราจีนบุรี จ.ฉะเชิงเทรา เคลื่อนทิศตะวันออกเฉียงใต้

17.00 น. กทม.ฝนเล็กน้อยเขตทวีวัฒนา บางแค หนองแขม / ฝนเล็กน้อย จ.นครปฐม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.อยุธยา จ.นครนายก จ.ปราจีนบุรี จ.ฉะเชิงเทรา เคลื่อนทิศตะวันออกเฉียงใต้

16.00 น. กทม. ฝนเล็กน้อยเขตบางแค / ฝนเล็กน้อย จ.นครปฐม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.อยุธยา จ.นครนายก จ.ปราจีนบุรี จ.ฉะเชิงเทรา...
25/09/2021

16.00 น. กทม. ฝนเล็กน้อยเขตบางแค / ฝนเล็กน้อย จ.นครปฐม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.อยุธยา จ.นครนายก จ.ปราจีนบุรี จ.ฉะเชิงเทรา เคลื่อนทิศตะวันตกเฉียงใต้

16.00 น. กทม. ฝนเล็กน้อยเขตบางแค / ฝนเล็กน้อย จ.นครปฐม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.อยุธยา จ.นครนายก จ.ปราจีนบุรี จ.ฉะเชิงเทรา เคลื่อนทิศตะวันตกเฉียงใต้

15.00 น. ฝนเล็กน้อยกระจายโดยทั่วไปพื้นที่ กทม. จ.นครปฐม จ.อยุธยา จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.นครนายก จ.ปราจีนบุรี จ.ฉะเชิง...
25/09/2021

15.00 น. ฝนเล็กน้อยกระจายโดยทั่วไปพื้นที่ กทม. จ.นครปฐม จ.อยุธยา จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.นครนายก จ.ปราจีนบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ จ.ชลบุรี เคลื่อนทิศตะวันออกเฉียงใต้

15.00 น. ฝนเล็กน้อยกระจายโดยทั่วไปพื้นที่ กทม. จ.นครปฐม จ.อยุธยา จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.นครนายก จ.ปราจีนบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ จ.ชลบุรี เคลื่อนทิศตะวันออกเฉียงใต้

14.00 น. กทม. ฝนเล็กน้อยเบาบางบางพื้นที่ / ฝนเล็กน้อยกระจาย จ.นครปฐม จ.อยุธยา จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.นครนายก จ.ปราจีนบุ...
25/09/2021

14.00 น. กทม. ฝนเล็กน้อยเบาบางบางพื้นที่ / ฝนเล็กน้อยกระจาย จ.นครปฐม จ.อยุธยา จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.นครนายก จ.ปราจีนบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.สมุทรปราการ จ.ชลบุรี เคลื่อนทิศใต้

14.00 น. กทม. ฝนเล็กน้อยเบาบางบางพื้นที่ / ฝนเล็กน้อยกระจาย จ.นครปฐม จ.อยุธยา จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.นครนายก จ.ปราจีนบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.สมุทรปราการ จ.ชลบุรี เคลื่อนทิศใต้

13.00 น. กทม. ฝนเล็กน้อยเบาบางบางพื้นที่ ปริมาณฝน 0.5-3.5 มม. / ฝนเล็กน้อยกระจาย จ.นครปฐม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.นครนาย...
25/09/2021

13.00 น. กทม. ฝนเล็กน้อยเบาบางบางพื้นที่ ปริมาณฝน 0.5-3.5 มม. / ฝนเล็กน้อยกระจาย จ.นครปฐม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.นครนายก จ.ปราจีนบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.สมุทรปราการ จ.ชลบุรี เคลื่อนทิศใต้

13.00 น. กทม. ฝนเล็กน้อยเบาบางบางพื้นที่ ปริมาณฝน 0.5-3.5 มม. / ฝนเล็กน้อยกระจาย จ.นครปฐม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.นครนายก จ.ปราจีนบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.สมุทรปราการ จ.ชลบุรี เคลื่อนทิศใต้

12.00 น. กทม. ฝนเล็กน้อยเบาบางบางพื้นที่ ปริมาณฝน 0.5-3.5 มม. / ฝนเล็กน้อยกระจาย จ.นครปฐม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.นครนาย...
25/09/2021

12.00 น. กทม. ฝนเล็กน้อยเบาบางบางพื้นที่ ปริมาณฝน 0.5-3.5 มม. / ฝนเล็กน้อยกระจาย จ.นครปฐม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.นครนายก จ.ปราจีนบุรี จ.ฉะเชิงเทรา เคลื่อนทิศใต้

12.00 น. กทม. ฝนเล็กน้อยเบาบางบางพื้นที่ ปริมาณฝน 0.5-3.5 มม. / ฝนเล็กน้อยกระจาย จ.นครปฐม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.นครนายก จ.ปราจีนบุรี จ.ฉะเชิงเทรา เคลื่อนทิศใต้

Timeline Photos
25/09/2021

Timeline Photos

10.00 น. ฝนเล็กน้อยตกกระจายโดยทั่วไป ต่อเนื่อง จ.นครปฐม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.ฉะเชิงเทรา เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้
25/09/2021

10.00 น. ฝนเล็กน้อยตกกระจายโดยทั่วไป ต่อเนื่อง จ.นครปฐม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.ฉะเชิงเทรา เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้

10.00 น. ฝนเล็กน้อยตกกระจายโดยทั่วไป ต่อเนื่อง จ.นครปฐม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.ฉะเชิงเทรา เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้

09.00 น. ฝนเล็กน้อยตกกระจายโดยทั่วไป ต่อเนื่อง จ.นครปฐม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.ฉะเชิงเทรา เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้
25/09/2021

09.00 น. ฝนเล็กน้อยตกกระจายโดยทั่วไป ต่อเนื่อง จ.นครปฐม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.ฉะเชิงเทรา เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้

09.00 น. ฝนเล็กน้อยตกกระจายโดยทั่วไป ต่อเนื่อง จ.นครปฐม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.ฉะเชิงเทรา เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้

08.00 น. ฝนเล็กน้อยตกกระจายโดยทั่วไป ต่อเนื่อง จ.นครปฐม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.ฉะเชิงเทรา เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้
25/09/2021

08.00 น. ฝนเล็กน้อยตกกระจายโดยทั่วไป ต่อเนื่อง จ.นครปฐม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.ฉะเชิงเทรา เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้

08.00 น. ฝนเล็กน้อยตกกระจายโดยทั่วไป ต่อเนื่อง จ.นครปฐม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.ฉะเชิงเทรา เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้

07.00 น. ฝนเล็กน้อยเขตดอนเมือง หลักสี่ บางเขน สายไหม ลาดพร้าว คันนายาว คลองสามวา ลาดกระบัง จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.ฉะเชิ...
24/09/2021

07.00 น. ฝนเล็กน้อยเขตดอนเมือง หลักสี่ บางเขน สายไหม ลาดพร้าว คันนายาว คลองสามวา ลาดกระบัง จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.ฉะเชิงเทรา /ฝนปานกลาง จ.นครนายก เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้

07.00 น. ฝนเล็กน้อยเขตดอนเมือง หลักสี่ บางเขน สายไหม ลาดพร้าว คันนายาว คลองสามวา ลาดกระบัง จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.ฉะเชิงเทรา /ฝนปานกลาง จ.นครนายก เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้

06.30 น. ฝนเล็กน้อยเขตดอนเมือง หลักสี่ บางเขน สายไหม คันนายาว คลองสามวา ลาดกระบัง จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.ฉะเชิงเทรา เคล...
24/09/2021

06.30 น. ฝนเล็กน้อยเขตดอนเมือง หลักสี่ บางเขน สายไหม คันนายาว คลองสามวา ลาดกระบัง จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.ฉะเชิงเทรา เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้

06.30 น. ฝนเล็กน้อยเขตดอนเมือง หลักสี่ บางเขน สายไหม คันนายาว คลองสามวา ลาดกระบัง จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.ฉะเชิงเทรา เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้

06.00 น. ฝนเล็กน้อยเขตหนองแขม บางแค บางขุนเทียน หนองจอก จ.ปทุมธานี จ.ฉะเชิงเทรา เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้
24/09/2021

06.00 น. ฝนเล็กน้อยเขตหนองแขม บางแค บางขุนเทียน หนองจอก จ.ปทุมธานี จ.ฉะเชิงเทรา เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้

06.00 น. ฝนเล็กน้อยเขตหนองแขม บางแค บางขุนเทียน หนองจอก จ.ปทุมธานี จ.ฉะเชิงเทรา เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้

05.30 น.ฝนเล็กน้อยเขตหนองแขม บางแค พระโขนง บางนา บางบอน เคลื่อนตัวทางทิศใต้ค่อนตะวันตก
24/09/2021

05.30 น.ฝนเล็กน้อยเขตหนองแขม บางแค พระโขนง บางนา บางบอน เคลื่อนตัวทางทิศใต้ค่อนตะวันตก

05.30 น.ฝนเล็กน้อยเขตหนองแขม บางแค พระโขนง บางนา บางบอน เคลื่อนตัวทางทิศใต้ค่อนตะวันตก

05.00 น. ฝนเล็กน้อยเขตคลองหนองจอก มีนบุรี ลาดกระบัง เคลื่อนตัวทางทิศใต้
24/09/2021

05.00 น. ฝนเล็กน้อยเขตคลองหนองจอก มีนบุรี ลาดกระบัง เคลื่อนตัวทางทิศใต้

05.00 น. ฝนเล็กน้อยเขตคลองหนองจอก มีนบุรี ลาดกระบัง เคลื่อนตัวทางทิศใต้

23.00 น. ฝนเล็กน้อยเขตบางนา ประเวศ ลาดกระบัง หนองจอก มีนบุรี เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปริมาณฝนสูงสุดเขตทุ่งครุ 11.5...
24/09/2021

23.00 น. ฝนเล็กน้อยเขตบางนา ประเวศ ลาดกระบัง หนองจอก มีนบุรี เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปริมาณฝนสูงสุดเขตทุ่งครุ 11.5 มม.

23.00 น. ฝนเล็กน้อยเขตบางนา ประเวศ ลาดกระบัง หนองจอก มีนบุรี เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปริมาณฝนสูงสุดเขตทุ่งครุ 11.5 มม.

22.30 น. ฝนเล็กน้อยพื้นที่ฝั่งธนบุรีตอนล่าง เเนวรอยต่อริมเเม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน ฝั่งพระนครชั้นใน เขตลาดพร้าว วังทองหลาง บ...
24/09/2021

22.30 น. ฝนเล็กน้อยพื้นที่ฝั่งธนบุรีตอนล่าง เเนวรอยต่อริมเเม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน ฝั่งพระนครชั้นใน เขตลาดพร้าว วังทองหลาง บึงกุ่ม ประเวศ บางนา หนองจอก ลาดกระัง สะพานสูง เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปริมาณฝนสูงสุดเขตทุ่งครุ 11.0 มม.

22.30 น. ฝนเล็กน้อยพื้นที่ฝั่งธนบุรีตอนล่าง เเนวรอยต่อริมเเม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน ฝั่งพระนครชั้นใน เขตลาดพร้าว วังทองหลาง บึงกุ่ม ประเวศ บางนา หนองจอก ลาดกระัง สะพานสูง เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปริมาณฝนสูงสุดเขตทุ่งครุ 11.0 มม.

22.00 น. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางทั่วพื้นที่ฝั่งธนบุรี ต่อเนื่องฝั่งพระนครชั้นใน เขตลาดพร้าว วังทองหลาง บึงกุ่ม ประเวศ บางนา...
24/09/2021

22.00 น. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางทั่วพื้นที่ฝั่งธนบุรี ต่อเนื่องฝั่งพระนครชั้นใน เขตลาดพร้าว วังทองหลาง บึงกุ่ม ประเวศ บางนา หลักสี่ ดอนเมือง สายไหม เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปริมาณฝนสูงสุดเขตทุ่งครุ 10.5 มม.

22.00 น. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางทั่วพื้นที่ฝั่งธนบุรี ต่อเนื่องฝั่งพระนครชั้นใน เขตลาดพร้าว วังทองหลาง บึงกุ่ม ประเวศ บางนา หลักสี่ ดอนเมือง สายไหม เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปริมาณฝนสูงสุดเขตทุ่งครุ 10.5 มม.

21.30 น. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางทั่วพื้นที่ฝั่งธนบุรี ต่อเนื่องฝั่งพระนครชั้นใน เขตลาดพร้าว วังทองหลาง บึงกุ่ม ประเวศ บางนา...
24/09/2021

21.30 น. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางทั่วพื้นที่ฝั่งธนบุรี ต่อเนื่องฝั่งพระนครชั้นใน เขตลาดพร้าว วังทองหลาง บึงกุ่ม ประเวศ บางนา หนองจอก มีนบุรี คันนายาว เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปริมาณฝนสูงสุดเขตทุ่งครุ 9.0 มม.

21.30 น. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางทั่วพื้นที่ฝั่งธนบุรี ต่อเนื่องฝั่งพระนครชั้นใน เขตลาดพร้าว วังทองหลาง บึงกุ่ม ประเวศ บางนา หนองจอก มีนบุรี คันนายาว เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปริมาณฝนสูงสุดเขตทุ่งครุ 9.0 มม.

21.00 น. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางทั่วพื้นที่ฝั่งธนบุรี ต่อเนื่องฝั่งพระนครชั้นใน เขตลาดพร้าว วังทองหลาง บึงกุ่ม คลองสามวา ปร...
24/09/2021

21.00 น. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางทั่วพื้นที่ฝั่งธนบุรี ต่อเนื่องฝั่งพระนครชั้นใน เขตลาดพร้าว วังทองหลาง บึงกุ่ม คลองสามวา ประเวศ บางนา่ เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปริมาณฝนสูงสุดเขตทุ่งครุ 7.5 มม.

21.00 น. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางทั่วพื้นที่ฝั่งธนบุรี ต่อเนื่องฝั่งพระนครชั้นใน เขตลาดพร้าว วังทองหลาง บึงกุ่ม คลองสามวา ประเวศ บางนา่ เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปริมาณฝนสูงสุดเขตทุ่งครุ 7.5 มม.

20.00 น. ฝนเล็กน้อยเขตสายไหม คลองสามวา หนองจอก ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา จ.สมุทรสาคร เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้
24/09/2021

20.00 น. ฝนเล็กน้อยเขตสายไหม คลองสามวา หนองจอก ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา จ.สมุทรสาคร เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้

20.00 น. ฝนเล็กน้อยเขตสายไหม คลองสามวา หนองจอก ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา จ.สมุทรสาคร เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้

19.00 น. กทม. ฝนเล็กน้อยกระจายบางพื้นที่ ต่อเนื่อง จ.ปทุมธานี จ.ฉะเชิงเทรา จ.สมุทรสาคร เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้
24/09/2021

19.00 น. กทม. ฝนเล็กน้อยกระจายบางพื้นที่ ต่อเนื่อง จ.ปทุมธานี จ.ฉะเชิงเทรา จ.สมุทรสาคร เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้

19.00 น. กทม. ฝนเล็กน้อยกระจายบางพื้นที่ ต่อเนื่อง จ.ปทุมธานี จ.ฉะเชิงเทรา จ.สมุทรสาคร เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้

18.00น. กทม. ฝนเล็กน้อยกระจายบางพื้นที่ ต่อเนื่อง จ.สมุทรปราการ เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปริมาณฝนสูงสุดเขตทุ่งครุ 9...
24/09/2021

18.00น. กทม. ฝนเล็กน้อยกระจายบางพื้นที่ ต่อเนื่อง จ.สมุทรปราการ เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปริมาณฝนสูงสุดเขตทุ่งครุ 9.5 มม.

18.00น. กทม. ฝนเล็กน้อยกระจายบางพื้นที่ ต่อเนื่อง จ.สมุทรปราการ เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปริมาณฝนสูงสุดเขตทุ่งครุ 9.5 มม.

17.30 น. ฝนเล็กน้อยกระจายโดยทั่วไป ต่อเนื่อง จ.สมุทรปราการ เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปริมาณฝนสูงสุดเขตทุ่งครุ 9.5 มม...
24/09/2021

17.30 น. ฝนเล็กน้อยกระจายโดยทั่วไป ต่อเนื่อง จ.สมุทรปราการ เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปริมาณฝนสูงสุดเขตทุ่งครุ 9.5 มม.

17.30 น. ฝนเล็กน้อยกระจายโดยทั่วไป ต่อเนื่อง จ.สมุทรปราการ เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปริมาณฝนสูงสุดเขตทุ่งครุ 9.5 มม.

17.00 น. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตบางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุ ฝนเล็กน้อยเขตพื้นที่ฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนครชั้นในจ.นครปฐม จ.น...
24/09/2021

17.00 น. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตบางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุ ฝนเล็กน้อยเขตพื้นที่ฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนครชั้นในจ.นครปฐม จ.นนทบุรี เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปริมาณฝนสูงสุดเขตทวีวัฒนา 8.5 มม.

17.00 น. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตบางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุ ฝนเล็กน้อยเขตพื้นที่ฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนครชั้นในจ.นครปฐม จ.นนทบุรี เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปริมาณฝนสูงสุดเขตทวีวัฒนา 8.5 มม.

16.30 น. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตหนองแขม บางแค ภาษีเจริญ จ.นครปฐม จ.นนทบุรี เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้
24/09/2021

16.30 น. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตหนองแขม บางแค ภาษีเจริญ จ.นครปฐม จ.นนทบุรี เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้

16.30 น. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตหนองแขม บางแค ภาษีเจริญ จ.นครปฐม จ.นนทบุรี เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้

16.00 น. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางจ.นครปฐม จ.นนทบุรี เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้เข้าเขตทวีวัฒนา ตลิ่งชันในเวลาต่อไป / ฝนปาน...
24/09/2021

16.00 น. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางจ.นครปฐม จ.นนทบุรี เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้เข้าเขตทวีวัฒนา ตลิ่งชันในเวลาต่อไป / ฝนปานกลางจ.สมุทรปราการ อ่าวไทย เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้

16.00 น. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางจ.นครปฐม จ.นนทบุรี เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้เข้าเขตทวีวัฒนา ตลิ่งชันในเวลาต่อไป / ฝนปานกลางจ.สมุทรปราการ อ่าวไทย เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้

ที่อยู่

สำนักการระบายน้ำ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

โทร. 02 248 5115 ตลอด 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรศัพท์

+66-2248-5115

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

น้ำเสียในท่อระบายน้ำถนนแฮปปี้แลนด์สาย 1 เขตบางกะปิ เกือบล้นแล้วทุกท่อตลอดแนวเลยครับ ตั้งแต่หน้าวินสาย 8 จนก่อนถึงหมู่บ้านสินธร เหลืออีกประมาณคืบนึงก้อจะล้นแล้ว
ต้องการให้แก้ไข ระบบโทรมาตร WL.BKA.01 : สถานีสูบน้ำ คลองบางเขนใหม่ มีความผิดพลาดครับในแต่ละวัน
ดินแดงฝนตกแล้ว ดูระดับน้ำในบึงมักกะสันด้วย น้ำเต็มอยู่เลยฝนตกแต่ไม่ระบายน้ำออก ต้องกาาให้ท่วมบ้านอีกแล้วหรือ
ดูระดับน้ำในบึงมักกะสันด้วย น้ำเต็มเปี่ยมฝนก้อเริ่มตก จะให้น้ำท่วมบ้านอีกแล้วหรือ ?????
ทำไมส่งข้อมูลถี่มากกว่าที่เคยส่งครับเคยส่งห่างกว่านี้
แวะไปดูเว็บฯ Air4Thai ของกรมควบคุมมลพิษ เมื่อ 15.00 น. ริม ถ.ดินแดง ค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ย 24 ชม. ทะลุโซนแดงไปเป็นที่เรียบร้อยโรงเรียนฝุ่นพิษ
งานจัดหาทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี ลง TOR ผิดแต่ไม่แก้ไข ไม่ทราบมีเจตนาใดแอบแฝง ท้วงไปหลายรอบแล้ว รง.2กับรง.4 จะให้ยื่นพร้อมกันได้อย่างไร #สำนักการระบายน้ำ #กรมบัญชีกลาง #ปปช.
เพชรเกษม 108 แยก 9 ครับ
ซอยบางนาตราด42 จมน้ำทุกทีเวลาฝนตกเดี๋ยวนี้ไม่เกินหนึ่งถึงสองชม มาหลายปีแล้วค่ะ ทะลักเข้าในตัวบ้านทุกครั้งเวลาน้ำไม่ระบาย วิดน้ำออกเป็นวัน จนวันนี้วันที่สองน้ำยังไม่ระบายเลยค่ะยังท่วมขังอยู่ค่ะ ที่ก็ต่ำ ข้างซอยคอนโนโมโนยกพื้นสูง ข้างซอยอีกหนึ่งบ้านกลางกรุงยกพื้นสูง หลังซอยลาซาล๗๕ ยกพื้นสูง เวลาฝนตกก็ไหลรวมมาบางนา42หมดค่ะ
พิกัดลาดพร้าว64แยก2หลังรร.ถนอใพิศสุดซอย รอการระบายอย่างเชื่องช้า ท่อตันไหมถาม กทม.คือflowของน้ำ