ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร @BKK_BEST

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร @BKK_BEST ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร @BKK_BEST ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร รับแจ้งและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ท่อตัน ฝาท่อชำรุด น้ำเน่าเสีย รายงานสภาพอากาศ ฝนตก น้ำท่วมขัง โทร 02 248 5115 ตลอด 24 ชั่วโมง
(67)

เปิดเหมือนปกติ

16/10/2020

รายงานสดจาศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร

05.00 น. กทม. ฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ /ฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง จ.สมุทรปราการ ต่อเนื่องอ่าวไทย เคลื่อนตัวทิศตะวันตก
15/10/2020

05.00 น. กทม. ฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ /ฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง จ.สมุทรปราการ ต่อเนื่องอ่าวไทย เคลื่อนตัวทิศตะวันตก

03.00 น. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตทวีวัฒนา ตลิ่งชัน บางขุนเทียน ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ ยานนาวา จอมทอง ภาษีเจริญ ต่อเนื่อง จ.ส...
15/10/2020

03.00 น. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตทวีวัฒนา ตลิ่งชัน บางขุนเทียน ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ ยานนาวา จอมทอง ภาษีเจริญ ต่อเนื่อง จ.สมุทรปราการ /เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้ แนวโน้มลดลง ปริมาณฝนรวมสูงสุดเขตบางขุนเทียน 65.0 มม.

02.30 น. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตทวีวัฒนา ตลิ่งชัน บางขุนเทียน ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ จอมทอง บางบอน บางแค หนองแขม ต่อเนื่อง...
15/10/2020

02.30 น. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตทวีวัฒนา ตลิ่งชัน บางขุนเทียน ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ จอมทอง บางบอน บางแค หนองแขม ต่อเนื่อง จ.สมุทรปราการ / เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้ ปริมาณฝนรวมสูงสุดเขตบางขุนเทียน 61.5 มม.

02.00 น. ฝนปานกลางเขตบางขุนเทียน ทุ่งครุ จอมทอง บางบอน บางแค หนองแขม ต่อเนื่อง จ.สมุทรปราการ จ.สมุทรสาคร จ.นครปฐม / เคล...
15/10/2020

02.00 น. ฝนปานกลางเขตบางขุนเทียน ทุ่งครุ จอมทอง บางบอน บางแค หนองแขม ต่อเนื่อง จ.สมุทรปราการ จ.สมุทรสาคร จ.นครปฐม / เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้ ปริมาณฝนรวมสูงสุดเขตบางขุนเทียน 50.5 มม.

01.30 น. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตบางขุนเทียน บางบอน บางแค หนองแขม ต่อเนื่อง อ.กระทุ่มแบน อ.สามพราน / เคลื่อนตัวทิศตะวันต...
15/10/2020

01.30 น. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตบางขุนเทียน บางบอน บางแค หนองแขม ต่อเนื่อง อ.กระทุ่มแบน อ.สามพราน / เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้ ปริมาณฝนรวมสูงสุดเขตบางขุนเทียน 30.0 มม.

01.00 น. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตบางขุนเทียน หนองแขม บางบอน ต่อเนื่อง อ.กระทุ่มแบน อ.สามพราน / เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียง...
15/10/2020

01.00 น. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตบางขุนเทียน หนองแขม บางบอน ต่อเนื่อง อ.กระทุ่มแบน อ.สามพราน / เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้

23.00 น. ฝนเล็กน้อยเขตหนองจอกต่อเนื่อง จ.ปทุมธานี /ฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง จ.นครนายก ปราจีนบุรี จ.ฉะเชิงเทรา เคลื่อนตัวทิศ...
15/10/2020

23.00 น. ฝนเล็กน้อยเขตหนองจอกต่อเนื่อง จ.ปทุมธานี /ฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง จ.นครนายก ปราจีนบุรี จ.ฉะเชิงเทรา เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้

22.00 น. ฝนเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่ฝั่งพระนครโดยทั่วไป /ฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง จ.นครนายก /ฝนเล็กน้อย จ.ฉะเชิงเทรา เคลื่อนตัวท...
15/10/2020

22.00 น. ฝนเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่ฝั่งพระนครโดยทั่วไป /ฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง จ.นครนายก /ฝนเล็กน้อย จ.ฉะเชิงเทรา เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้

21.00 น. ฝนเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่ฝั่งพระนครโดยทั่วไป /ฝนเล็กน้อย จ.ปทุมธานี จ.นครนายก จ.ฉะเชิงเทรา เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉ...
15/10/2020

21.00 น. ฝนเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่ฝั่งพระนครโดยทั่วไป /ฝนเล็กน้อย จ.ปทุมธานี จ.นครนายก จ.ฉะเชิงเทรา เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้

20.00 น. กทม.ฝนเล็กน้อยสลับปานกลางเขตหนองจอก คลองสามวา สายไหม บางเขน ดอนเมือง อ.ลำลูกกา อ.ธัญบุรี เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเ...
15/10/2020

20.00 น. กทม.ฝนเล็กน้อยสลับปานกลางเขตหนองจอก คลองสามวา สายไหม บางเขน ดอนเมือง อ.ลำลูกกา อ.ธัญบุรี เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้

19.00 น. กทม.ฝนเล็กน้อยสลับปานกลางเขตหนองจอก คลองสามวา อ.ลำลูกกา อ.ธัญบุรี เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้
15/10/2020

19.00 น. กทม.ฝนเล็กน้อยสลับปานกลางเขตหนองจอก คลองสามวา อ.ลำลูกกา อ.ธัญบุรี เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้

18.00 น.กทม.ฝนเล็กน้อยเบาบางเขตหนองจอก / ฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง อ.ธัญบุรี อ.คลองหลวง อ.หนองเสือ อ.องครักษ์ เคลื่อนตัวทิศ...
15/10/2020

18.00 น.กทม.ฝนเล็กน้อยเบาบางเขตหนองจอก / ฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง อ.ธัญบุรี อ.คลองหลวง อ.หนองเสือ อ.องครักษ์ เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้

17.30 น.กทม.ฝนเล็กน้อยเบาบางเขตหลักสี่ ดอนเมือง แนวโน้มลดลง / ฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง อ.ธัญบุรี อ.หนองเสือ อ.องครักษ์ เคลื...
15/10/2020

17.30 น.กทม.ฝนเล็กน้อยเบาบางเขตหลักสี่ ดอนเมือง แนวโน้มลดลง / ฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง อ.ธัญบุรี อ.หนองเสือ อ.องครักษ์ เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้

17.00 น. กทม. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตลาดพร้าว หลักสี่ บางเขน สายไหม ดอนเมือง เคลื่อนตัวทิศตะวันตก ปริมาณฝนสูงสุดเขตลาดพร...
15/10/2020

17.00 น. กทม. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตลาดพร้าว หลักสี่ บางเขน สายไหม ดอนเมือง เคลื่อนตัวทิศตะวันตก ปริมาณฝนสูงสุดเขตลาดพร้าว 3.5 มม.

16.30 น. กทม. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตบางซื่อ จตุจักร ลาดพร้าว วังทองหลาง บางกะปิ บึงกุ่ม บางเขน สายไหม เคลื่อนตัวทิศตะว...
15/10/2020

16.30 น. กทม. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตบางซื่อ จตุจักร ลาดพร้าว วังทองหลาง บางกะปิ บึงกุ่ม บางเขน สายไหม เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้ ปริมาณฝนสูงสุดเขตมีนบุรี 3.5 มม.

16.00 น. กทม. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตลาดพร้าว วังทองหลาง บางกะปิ บึงกุ่ม มีนบุรี เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้
15/10/2020

16.00 น. กทม. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตลาดพร้าว วังทองหลาง บางกะปิ บึงกุ่ม มีนบุรี เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้

15.00 น. กทม. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางคันนายาว ตอนล่างเขตคลองสามวา /อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัม...
15/10/2020

15.00 น. กทม. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางคันนายาว ตอนล่างเขตคลองสามวา /อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 57%

14.00 น. กทม. ไม่พบกลุ่มฝน /อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 59%
15/10/2020

14.00 น. กทม. ไม่พบกลุ่มฝน /อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 59%

13.00 น. กทม. ไม่พบกลุ่มฝน /อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 58%
15/10/2020

13.00 น. กทม. ไม่พบกลุ่มฝน /อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 58%

12.00 น. กทม. ไม่พบกลุ่มฝน /อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 32 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 60%
15/10/2020

12.00 น. กทม. ไม่พบกลุ่มฝน /อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 32 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 60%

11.00 น. กทม. ไม่พบกลุ่มฝน /อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 32 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 63%
15/10/2020

11.00 น. กทม. ไม่พบกลุ่มฝน /อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 32 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 63%

10.00 น. กทม. ไม่พบกลุ่มฝน /อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 31 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 65%
15/10/2020

10.00 น. กทม. ไม่พบกลุ่มฝน /อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 31 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 65%

(แก้ไข)09.00 น. กทม. ไม่พบกลุ่มฝน /อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 29 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70%
15/10/2020

(แก้ไข)09.00 น. กทม. ไม่พบกลุ่มฝน /อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 29 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70%

09.00 น. กทม. ฝนละอองบางพื้นที่ /อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 29 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70%
15/10/2020

09.00 น. กทม. ฝนละอองบางพื้นที่ /อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 29 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70%

15/10/2020

(ต่อ)4. ถนนลาดพร้าว ขาออก หน้าห้างอิมพีเรียล
5. ถนนบางบอน 1 จากคลองบางพาน-ถนนเอกชัย
** รถดูดเลน 21.30-แล้วเสร็จ **
6. ถนนหลานหลวง จากถนนกรุงเกษม-ถนนจักรพรรดิพงษ์
7. ถนนเอกชัย ขาออก จากสะพานบางขุนเทียน-คลองวัดสิงห์

15/10/2020

รายงานทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30-15.30 น.
1. ถนนสุขุมวิท 49 ตอนหน้าโรงพยาบาลสมิตติเวช-สุขุมวิท 49แยก 7
2. ถนนจักรเพชร ฝั่งขวา เชิงสะพานสมเด็จพระปกเกล้า
3. ถนนกำแพงเพชร 2 หน้า บขส.หมอชิตใหม่

08.00 น. กทม. ฝนละอองบางพื้นที่ /อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 27 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 78%
15/10/2020

08.00 น. กทม. ฝนละอองบางพื้นที่ /อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 27 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 78%

07.00 น. พื้นที่ กทม. ไม่พบกลุ่มฝน /อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 26 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 84%
14/10/2020

07.00 น. พื้นที่ กทม. ไม่พบกลุ่มฝน /อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 26 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 84%

06.30 น. พื้นที่ กทม. ไม่พบกลุ่มฝน / ฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง อ.คลองเขื่อน อ.บางคล้า อ.บ้านโพธิ์ เคลื่อนทิศตะวันออกเฉียงใต้ ...
14/10/2020

06.30 น. พื้นที่ กทม. ไม่พบกลุ่มฝน / ฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง อ.คลองเขื่อน อ.บางคล้า อ.บ้านโพธิ์ เคลื่อนทิศตะวันออกเฉียงใต้ /อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 26 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 85%

06.00 น. พื้นที่ กทม. ไม่พบกลุ่มฝน / ฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง อ.คลองเขื่อน อ.บางคล้า อ.บ้านโพธิ์ เคลื่อนทิศตะวันออกเฉียงใต้ ...
14/10/2020

06.00 น. พื้นที่ กทม. ไม่พบกลุ่มฝน / ฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง อ.คลองเขื่อน อ.บางคล้า อ.บ้านโพธิ์ เคลื่อนทิศตะวันออกเฉียงใต้ /อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 26 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 84%

05.30 น. พื้นที่ กทม. ไม่พบกลุ่มฝน ฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง อ.คลองเขื่อน อ.บางคล้า อ.บ้านโพธิ์ เคลื่อนทิศตะวันออกเฉียงใต้ /...
14/10/2020

05.30 น. พื้นที่ กทม. ไม่พบกลุ่มฝน ฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง อ.คลองเขื่อน อ.บางคล้า อ.บ้านโพธิ์ เคลื่อนทิศตะวันออกเฉียงใต้ /อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 27 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 84%

05.00 น. พื้นที่ กทม. ไม่พบกลุ่มฝน /อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 27 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 84%
14/10/2020

05.00 น. พื้นที่ กทม. ไม่พบกลุ่มฝน /อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 27 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 84%

21.00 น. พื้นที่ กทม. ไม่พบกลุ่มฝน /ฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง อ.พุทธมณฑล เคลื่อนตัวทิศใต้/ อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 28 องศ...
14/10/2020

21.00 น. พื้นที่ กทม. ไม่พบกลุ่มฝน /ฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง อ.พุทธมณฑล เคลื่อนตัวทิศใต้/ อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 28 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 79%

20.00 น. พื้นที่ กทม. ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 28 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 81%
14/10/2020

20.00 น. พื้นที่ กทม. ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 28 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 81%

ที่อยู่

สำนักการระบายน้ำ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

โทร. 02 248 5115 ตลอด 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรศัพท์

+66-2248-5115

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร @BKK_BESTผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร @BKK_BEST:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ซอยบางนาตราด42 จมน้ำทุกทีเวลาฝนตกเดี๋ยวนี้ไม่เกินหนึ่งถึงสองชม มาหลายปีแล้วค่ะ ทะลักเข้าในตัวบ้านทุกครั้งเวลาน้ำไม่ระบาย วิดน้ำออกเป็นวัน จนวันนี้วันที่สองน้ำยังไม่ระบายเลยค่ะยังท่วมขังอยู่ค่ะ ที่ก็ต่ำ ข้างซอยคอนโนโมโนยกพื้นสูง ข้างซอยอีกหนึ่งบ้านกลางกรุงยกพื้นสูง หลังซอยลาซาล๗๕ ยกพื้นสูง เวลาฝนตกก็ไหลรวมมาบางนา42หมดค่ะ
พิกัดลาดพร้าว64แยก2หลังรร.ถนอใพิศสุดซอย รอการระบายอย่างเชื่องช้า ท่อตันไหมถาม กทม.คือflowของน้ำ
พายุมีกี่ประเภท? พายุอะไร? รุนแรงที่สุดในโลก❗ https://youtu.be/PVDSWYHbckM (คลิปข่าว)
ตอนนี้น้ำเริ่มท่วมเข้าบ้านแล้วค่ะ ช่วงเร่งระบายน้ำออกด้วยค่ะ พิกัด ศาลเจ้าพ่อจุ้ย คลองบ้านไทร เขต ตลิ่งชัน ค่ะ ขอบคุณค่ะ
ร้องเรียนเรื่องการเจาะรรฝาท่อระบายน้ำที่ถนนตะนาว หน้าวัดมหรรณพ์ เขตพระนคร มีเจ้าหน้าที่มาขุดเจาะทำให้เกิดเสียงดังรบกวน ณ.​เวลา 23.44 น. ของวันที่ 17 สิงหาคม 2563 สอบถามเจ้าหน้าที่หน้างานบอกว่าต้องเจาะเวลากลางดึกเพราะช่วงกลางวันรถเยอะ แต่มันรบกวนทำให้นอนไม่ได้ จึงอยากร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่หน้างานบอกว่าเป็นคนหน่วยงานสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร
ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว น้ำท่าอุดมสมบูรณ์เป็นสิ่งที่เป็นมงคล และตอนนี้คือระดับน้ำในคลองลำมะเขือขื่น แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา ที่คนพื้นที่ยินดีให้เป็นไปอย่างนี้นะครับ
รอฝนหยุด ตีสี่ก็แล้วตีห้าก็แล้ววว.. อดวิ่งจ้าวันนี้.. ....... 05.00 น. ฝนเล็กน้อย-ปานกลางกระจายพื้นที่ กทม. จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ อ่าวไทย จ.นครปฐม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี จ.นครนายก จ.อยุธยา จ.สุพรรณบุรี จ.สระบุรี จ.ลพบุรี จ.อ่างทอง แนวโน้มคงที่ ไม่เคลื่อนตัว
ติดตามนานแล้วรู้ฝน
ขายที่ดินบนเนินภูเขาชุมชนหมู่บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ตรงข้ามแฮชชิเอนด้า คอฟฟี่เฮ้าส์แอนด์เรสเตอรองท์ เหมาะทำบ้านพักอาศัย บ้านพักตากอากาศ รีสอร์ท โฮมสเตย์ บรรยากาศดี วิวสวย สามารถมองเห็นวิวภูเขาล้อมรอบ อยู่ติดชุมชน ใกล้มหาลัยแม่ฟ้าหลวง ใกล้สนามบินเชียงราย เดินทางสะดวกสบาย แบ่งขายเป็นแปลงเพียงตารางวาละ 4,500 บาท (งานละ450,000 บาท)เอกสารเป็นโฉนด แบ่งแยกเรียบร้อยแล้วพร้อมโอน สนใจเป็นเจ้าของโทร 0937635411
ขายที่ดินบนเนินภูเขาชุมชนหมู่บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ตรงข้ามแฮชชิเอนด้า คอฟฟี่เฮ้าส์แอนด์เรสเตอรองท์ เหมาะทำบ้านพักอาศัย บ้านพักตากอากาศ รีสอร์ท โฮมสเตย์ บรรยากาศดี วิวสวย สามารถมองเห็นวิวภูเขาล้อมรอบ อยู่ติดชุมชน ใกล้มหาลัยแม่ฟ้าหลวง ใกล้สนามบินเชียงราย เดินทางสะดวกสบาย แบ่งขายเป็นแปลงเพียงตารางวาละ 4,500 บาท (งานละ450,000 บาท)เอกสารเป็นโฉนด แบ่งแยกเรียบร้อยแล้วพร้อมโอน สนใจเป็นเจ้าของโทร 0937635411
อากาศดี.มีเทียวเมื่องไทย
เวลาเรดาร์ขัดข้องรู้สึกเหมือนกระวนกระวายใจไม่รู้ฝนจะตกที่ไหนค่ะ