โครงการพัฒนานักวิจัยและงาน

โครงการพัฒนานักวิจัยและงาน พัฒนาคน สร้างนวัตกรรม เพื่ออุตสาหกรรมไทย โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. เป็นโครงการที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีการดำเนินการแบ่งเป็น 4 ส่วนได้แก่
1.การให้ทุนวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาโท
2.การให้ทุนวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาเอก
3.การให้ทุนวิจัยเพื่อสร้างผลงานที่เป็นนวัตกรรมหรือแก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรม
4. การสนับสนุนเครือข่ายนักวิจัยระหว่างนักวิจัยในสถานบันอุดมศึกษาและนักวิจัยในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยตลอดจนนักวิจัยในภาคอุตสาหกรรมต่างประเทศ

เปิดเหมือนปกติ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) | Thailand Science Research and Innovation (TSRI)
29/08/2021
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) | Thailand Science Research and Innovation (TSRI)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) | Thailand Science Research and Innovation (TSRI)

สกสว. ทำหน้าที่รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เพ....

02/08/2021
02/08/2021
28/07/2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม MMS3 ครั้งที่ 6
ในหัวข้อ "ทำอย่างไรให้ตีพิมพ์ใน Tier 1/Q1"
.
โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ
ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
.
ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ได้รับรางวัลสำคัญ ๆ ทางด้านงานวิจัยและวิชาการได้แก่
- ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ราชบัณฑิต ในปี พ.ศ. 2558
- นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2547
- นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2549
- ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น พ.ศ. 2553
- นักวิจัยแกนนำ สวทช. พ.ศ. 2556, 2561
- นักวิจัยที่มีผลงานอ้างอิงสูงสุด (Highly-Cited Researcher) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Top 1 % by citations) จาก Clarivate Analytics ประจำปี 2017-2020
.
งานนี้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เวลา 12.00 - 13.30 น.
.
สามารถลงทะเบียนได้ทาง https://tinyurl.com/regis-mms3-no6
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
[email protected]
ติดตามกิจกรรมอื่นๆของโครงการ MMS3 ได้ที่ http://bit.ly/cueng-mms3

03/06/2021

สกสว. โดย สำนักบริหารและพัฒนาองค์กร ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานในตำแหน่ง “นักวิชาการระดับกลาง” จำนวน 2 อัตรา สังกัด กลุ่มภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้านความสามารถในการแข่งขัน (O-Competitiveness) รายละเอียดเพิ่มเติมดังปรากฏตาม Link ด้านล่างนี้

https://tsri.or.th/th/recruitment/content/134

หรือติดตามการประชาสัมพันธ์รับสมัครงานของ สกสว. ได้ที่ Link ด้านล่างนี้

https://www.tsri.or.th/th/recruitment/category/1/

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2564

#รับสมัครงาน #นักวิชาการระดับกลาง #ปริญญาเอก #วิศวกรรมศาสตร์ #วิทยาศาสตร์ #เศรษฐศาสตร์ #AI #Automation #Logistics #OCompetitiveness
#สกสว #สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#TSRI #ThailandScienceResearchandInnovation

สกสว. รับสมัคร "พนักงาน Part Time"สังกัด โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)  จำนวน 1 อัตราผู้สนใจสามา...
05/11/2020

สกสว. รับสมัคร "พนักงาน Part Time"
สังกัด โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) จำนวน 1 อัตรา
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและส่ง CV ได้ที่
Email : [email protected]
: [email protected]
โทรศัพท์ : 02-278-8200 ต่อ 8382
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้-9 พฤศจิกายน 2563

สกสว. รับสมัคร "พนักงาน Part Time"
สังกัด โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและส่ง CV ได้ที่
Email : [email protected]
: [email protected]
โทรศัพท์ : 02-278-8200 ต่อ 8382

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้-9 พฤศจิกายน 2563

สกสว. รับสมัคร "พนักงาน Part Time"สังกัด โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)  จำนวน 1 อัตราผู้สนใจสามา...
30/10/2020

สกสว. รับสมัคร "พนักงาน Part Time"
สังกัด โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและส่ง CV ได้ที่
Email : [email protected]
: [email protected]
โทรศัพท์ : 02-278-8200 ต่อ 8382

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้-9 พฤศจิกายน 2563

ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
07/06/2020
ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

"); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); setTimeout(function () { WinPrint.print(); }, 500); return false; }); });; ; eds1_8(function () {window.eds = new EasyDnnSolutions({google: {mapsApiKey: ''}});});; eds1_8(function ($) { if (typeof edn_fluidvids != 'undefined') edn_fluidvids.init({ sel...

21/05/2020
LINE Add Friend

ช่องทางการติดต่อ พวอ.
1. LINE สำหรับรับข้อมูลทั่วไป --> https://lin.ee/pDwVryK

2.อีเมล [email protected] หรืออีเมลเจ้าหน้าที่ที่ดูแลแต่ละมหาวิทยาลัย (ดูจากไลน์ข้อ 1.)

Open the Friends tab in your LINE app, tap the add friends icon inthe top right, select "QR code," and then scan this QR code.

สกสว. รับสมัคร "พนักงาน Part Time"สังกัด โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)  จำนวน 3 อัตราผู้สนใจสามา...
05/05/2020

สกสว. รับสมัคร "พนักงาน Part Time"
สังกัด โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) จำนวน 3 อัตรา

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและส่ง CV ได้ที่
Email : [email protected]
: [email protected]
โทรศัพท์ : 02-278-8200 ต่อ 8382

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5-15 พฤษภาคม 2563

11/02/2020

****ขออนุญาตแจ้งเตือนนักศึกษา พวอ. ทั้งโทและเอก เฉพาะรหัสสัญญาปี 62****

สกสว. จะเปิดรับเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายต่าง ๆ ทาง [email protected] จนถึงวันศุกร์ที่ 14 ก.พ. 63 นี้นะคะ หลังจากนั้น จะส่งมอบทาง วช. บริหารจัดการต่อไปค่ะ (ขอย้ำอีกครั้ง รอบนี้เฉพาะปี 62 นะคะ)

ขอบคุณค่ะ//เจ้าหน้าที่ สกสว.😊

TSRI-Congress
29/08/2019

TSRI-Congress

8 ส.ค. 62

แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ในประเทศไทย ปี 2562 | สพธอ.
13/08/2019
แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ในประเทศไทย ปี 2562 | สพธอ.

แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ในประเทศไทย ปี 2562 | สพธอ.

มาก้าวสู่โลกดิจิทัล ไปกับแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตปี 2562 ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ อาทิ Iphone XS ,Ipad Air ,หู...

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1662612880540681&id=1609545122514124
06/08/2019

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1662612880540681&id=1609545122514124

การเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมงาน TSRI CONGRESS 2019 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ 3 ชั้น 5 สยามพารากอน สำหรับผู้ที่มาก่อนเวลาห้างเปิด

ขอให้ใช้ประตูทางเข้าชั้น G ฝั่ง SOUTH (ถนนฝั่งธนาคารกรุงเทพ) และเตรียมเอกสารยืนยันการเข้าร่วมงาน (E-Mail ที่ได้รับจากการลงทะเบียน) เพื่อใช้สำหรับผ่านเข้าประตูต่อไป

รถสาธารณะ : เดินเข้าถนนฝั่งธนาคารกรุงเทพ เลียบถนนด้านข้างวัดปทุมวนารามไปเข้าไปประตูชั้น G ฝั่ง South
BTS : ออกทางออก 5 และเดินเข้าถนนฝั่งธนาคารกรุงเทพ เลียบถนนด้านข้างวัดปทุมวนารามไปเข้าไปประตูชั้น G ฝั่ง South
รถส่วนตัว : ขอให้นำรถไปจอดที่ชั้น B1 และเดินขึ้นบันไดมาชั้น G เพื่อเข้าประตูชั้น G ฝั่ง South

ประกาศ!!!  เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับที่ ๑
01/08/2019

ประกาศ!!! เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับที่ ๑

ขอเชิญร่วมงาน “การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สกสว. ปี 2562 (TSRI Congress 2019)"ก้าวทันเทคโนโลยีเปลี่ยน🌎ด้วยงานวิจัย ...
11/07/2019

ขอเชิญร่วมงาน “การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สกสว. ปี 2562 (TSRI Congress 2019)"

ก้าวทันเทคโนโลยีเปลี่ยน🌎ด้วยงานวิจัย : Disruptive Technology for World Society

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยความร่วมมือของโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) และฝ่ายมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดงาน “การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สกสว. ปี 2562 (TSRI Congress 2019)” ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “ก้าวทันเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกด้วยงานวิจัย (Disruptive Technology for World Society)” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 17.30 น. ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ภายในงานจะได้พบกับวิทยากรที่จะมาให้ความรู้เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการแสดงผลงานวิจัยกว่า 200 ผลงาน และในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-17.00 น ณ ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เป็นการนำเสนองานวิจัยในรูปแบบ oral-presentation

โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://tsricongress2019.com/ ภายในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562

📍แล้วพบกันนะคะ🤩#TSRICongress2019

สกสว.
29/03/2019

สกสว.

จดหมาย สกว. ถึงประชาคมวิจัยและภาคีเครือข่าย (ฉบับที่ 2)

เรียน สมาชิกประชาคมวิจัย และหน่วยงานภาคีเครือข่ายของ สกว.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ศึกษาทำความเข้าใจร่างพระราชบัญญัตินโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและชัดเจนในบทบาทหน้าที่ใหม่ของ สกว. ในการปรับเปลี่ยนเป็น “สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม” (สกสว.) โอกาสนี้ เพื่อให้สมาชิกประชาคมวิจัยและหน่วยงานภาคีเครือข่ายของ สกว. ได้เข้าใจโครงสร้างหน่วยงาน หน้าที่และอำนาจ ภายใต้สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผมจะเล่าภาพรวมดังนี้

ร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีเจตนารมณ์สำคัญในการพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศเพื่อให้มีความเข้มแข็งและก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งหน่วยงานที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบวิจัยของประเทศดังกล่าว ประกอบด้วย 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ซึ่งทำงานเชื่อมประสานกัน

หน่วยงานแรก คือ สภานโยบายฯ มีหน้าที่และอำนาจโดยสรุป คือ เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณ กำกับให้คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือเรียกโดยย่อว่า “กสว.” ดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับแผนนโยบาย และยุทธศาสตร์ ซึ่งการดำเนินภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของสภานโยบายฯ จะมีสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือที่เรียกว่า “สอวช.” ทำหน้าที่รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการ รวมถึงสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของสภานโยบายฯ

หน่วยงานที่สอง คณะกรรมการส่งเสริมฯ (กสว.) มีหน้าที่และอำนาจโดยสรุป คือ การเสนอแนะต่อสภานโยบายฯ ในการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอแนะกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศต่อสภานโยบาย ให้คำแนะนำในการพิจารณาคำของบประมาณของกองทุน และบริหารกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นไปตามที่สภานโยบายฯ กำหนด กำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนกำกับ เร่งรัด และติดตามให้มีการจัดทำแผนด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

หน่วยงานที่สาม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีหน้าที่รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการของ กสว. มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการ โดย สกสว. มีหน้าที่และอำนาจโดยสรุป คือ จัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดทำกรอบวงเงินงบประมาณ จัดทำหลักเกณฑ์ จัดทำคำของบประมาณ และกลั่นกรองคำของบประมาณ ของ “กองทุน” ตลอดจนจัดทำข้อเสนอและริเริ่มโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมฯ (กสว.) เพื่อพิจารณาและเสนอต่อสภานโยบายต่อไป

โดยรายละเอียดหน้าที่และอำนาจของ สภานโยบายฯ กสว. และ สกสว. โดยละเอียดสามารถเข้าดูได้ที่ www.trf.or.th

จากภาพรวมดังกล่าว จะเห็นได้ว่า สกว. ปรับเปลี่ยนบทบาทจากองค์การที่ทำหน้าที่ “การบริหารจัดการการให้ทุน” (Funding Agency) ไปสู่องค์กรที่ทำหน้าที่ “การบริหารนโยบายและการจัดสรรทุน” (Policy Deployment and Budget Allocation) ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับ สกว. ในการทำงานรับใช้ประเทศในครั้งนี้ หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสมาชิก สกว. ทุกท่านทำงานอย่างหนักในการระดมความคิดเพื่อวางระบบโครงสร้างองค์กรและเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านภารกิจต่างๆ อย่างไรก็ตาม สกว. ขอแจ้งให้ทุกท่านคลายความกังวลว่า โครงการสัญญาทุนต่างๆ ก็จะยังคงดำเนินต่อไปจนแล้วเสร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาคมวิจัย ตลอดจนภาคีเครือข่าย จะยังคงให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนาประเทศต่อไปด้วยกัน ภายใต้องค์กรใหม่... “สกสว.” ที่กำลังจะถึงในไม่ช้า

ขอแสดงความนับถือ

ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

#สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย #สกว.
#ThailandResearchFund #TRF
#สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศ

สกสว.
16/03/2019

สกสว.

จดหมายจากผู้อำนวยการ สกว. ถึงประชาคมวิจัยและภาคีเครือข่าย
.
ในช่วงเปลี่ยนผ่านองค์กรจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สู่การเป็น
.
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.trf.or.th/home/message-from-the-trf-director/13414-message-from-the-trf-director-to-research-community-and-partnership-network

😄ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานนิทรรศการและงานประชุมวิชาการประจำปี จะจัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล...
11/03/2019

😄ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานนิทรรศการและงานประชุมวิชาการประจำปี จะจัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 3 ⭐️พิเศษ!! ตรงที่ปีนี้จะรวมผลงานวิจัยของนักศึกษา/นักวิจัยที่ได้รับทุนจากทั้ง 3 โครงการภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้แก่
- โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) -RRi
- โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) - RGJ
- โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ - HS

ส่วน Highlight ขออุบไว้ก่อนนะคะแล้วพบกันค่ะ 🙏

บรรยากาศการนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยของนักศึกษาทุน พวอ. ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 25 - 27 ก.พ....
11/03/2019

บรรยากาศการนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยของนักศึกษาทุน พวอ. ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 25 - 27 ก.พ. 62 ค่า (^___^)

บรรยากาศการนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยของนักศึกษาทุน พวอ. ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 25 - 27 ก.พ. 62 ค่า (^___^)

บรรยากาศการนำเสนอผลงานของนักศึกษาทุน พวอ. ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รหัสสัญญาปี 60 โซนภาคเหนือ วันที่ 13 - 15 ก.พ. 62  ...
11/03/2019

บรรยากาศการนำเสนอผลงานของนักศึกษาทุน พวอ. ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รหัสสัญญาปี 60 โซนภาคเหนือ วันที่ 13 - 15 ก.พ. 62 คร้า

บรรยากาศการนำเสนอผลงานของนักศึกษาทุน พวอ. ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รหัสสัญญาปี 60 โซนภาคเหนือ วันที่ 13 - 15 ก.พ. 62 คร้า

1 ก.พ. 62
10/03/2019

1 ก.พ. 62

1 ก.พ. 62

28/02/2019

ผู้สมัครทุนโครงการ พวอ.ปริญญาโท/เอก รอบ 1/2562 ทุกท่าน สามารถติดตามสถานะโครงการของตัวเองได้แล้วทางอีเมล์ของท่าน หรือ สามารถตรวจสอบได้จาก link ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/189rsXfvVbp2DPQw5LhLxCps71tEe9FTvyhABlWJ4ueU/edit?usp=sharing

++ส่วนทุน Rise รอบปี 2562 ทางโครงการพวอ.ขอเลื่อนการแจ้งผลเป็นภายในเดือนมีนาคมค่ะ และจะแจ้งวันให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะ+++

โครงการ พวอ. ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจโครงการ พวอ.

เนื่องจากเป็นปีแรกที่เปิดระบบพร้อมกันทั้ง 3 ส่วน คือ ยื่นทั้งข้อมูลอาจารย์ ข้อเสนอโครงการ และนักศึกษา (ปีที่ผ่าน ๆ มา จะ...
05/02/2019

เนื่องจากเป็นปีแรกที่เปิดระบบพร้อมกันทั้ง 3 ส่วน คือ ยื่นทั้งข้อมูลอาจารย์ ข้อเสนอโครงการ และนักศึกษา (ปีที่ผ่าน ๆ มา จะประเมินอาจารย์ก่อน หากผ่านจึงจะยื่นข้อเสนอโครงการ และนักศึกษา)

จึงขออธิบายขั้นตอนสมัครดังภาพค่ะ

เนื่องจากเป็นปีแรกที่เปิดระบบพร้อมกันทั้ง 3 ส่วน คือ ยื่นทั้งข้อมูลอาจารย์ ข้อเสนอโครงการ และนักศึกษา (ปีที่ผ่าน ๆ มา จะประเมินอาจารย์ก่อน หากผ่านจึงจะยื่นข้อเสนอโครงการ และนักศึกษา)

จึงขออธิบายขั้นตอนสมัครดังภาพค่ะ

ประกาศ! ทุนการศึกษาวิจัยระดับ ป.เอก และ ป.โท รอบที่กำลังเปิดรับสมัครจนถึง 15 ก.พ. 62 นี้ ขอให้อาจารย์ยื่นทั้งข้อมูลอาจาร...
05/02/2019

ประกาศ! ทุนการศึกษาวิจัยระดับ ป.เอก และ ป.โท รอบที่กำลังเปิดรับสมัครจนถึง 15 ก.พ. 62 นี้

ขอให้อาจารย์ยื่นทั้งข้อมูลอาจารย์ ข้อเสนอโครงการ และนักศึกษาเข้ามาพร้อมกันในระบบนะคะ (เป็นปีแรกที่ให้ยื่นทั้งสามส่วนพร้อมกัน)

ยังไม่ต้องส่ง hard copy

ขอบคุณค่ะ

ทุน RISE เหลือเวลาอีก 6 วัน!!! ก่อนปิดรับสมัครวันที่ 31 ม.ค. 62 นะคะ สำหรับท่านที่ไม่สามารถแนบไฟล์ในระบบได้ ให้ส่งมาที่อ...
25/01/2019
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ.

ทุน RISE เหลือเวลาอีก 6 วัน!!! ก่อนปิดรับสมัครวันที่ 31 ม.ค. 62 นะคะ สำหรับท่านที่ไม่สามารถแนบไฟล์ในระบบได้ ให้ส่งมาที่อีเมล [email protected] แทนนะคะ

*ประกาศรับสมัครทุน RISE (รอบ 1/2562) ผ่านระบบออนไลน์* ตั้งแต่ 7 - 31 ม.ค. 62!! >>>http://rise.trf.or.th/

ภาพกิจกรรมการนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษาทุน พวอ. ที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 21 ม.ค. 62นับเป็นครั้งแรกในการจั...
24/01/2019

ภาพกิจกรรมการนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษาทุน พวอ. ที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 21 ม.ค. 62

นับเป็นครั้งแรกในการจัดงานที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิตลอดจนเจ้าหน้าที่ประสานงาน

ขอขอบคุณทุกท่านและขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้ไปนำเสนอผลงานใน RRi Congress 2019 ที่จะจัดขึ้นช่วงกลางปีนี้ด้วยนะคะ (^ o ^)/

ภาพกิจกรรมการนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษาทุน พวอ. ที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 21 ม.ค. 62

นับเป็นครั้งแรกในการจัดงานที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิตลอดจนเจ้าหน้าที่ประสานงาน

ขอขอบคุณทุกท่านและขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้ไปนำเสนอผลงานใน RRi Congress 2019 ที่จะจัดขึ้นช่วงกลางปีนี้ด้วยนะคะ (^ o ^)/

ระหว่างการศึกษาวิจัย อาจทำให้ใครหลายคนเกิดความวิตกต่าง ๆ เช่น กลัวจะเรียนไม่จบ กลัวไม่มีผลงาน กลัวจะต้องชดใช้ทุน ฯลฯ แต่...
22/01/2019

ระหว่างการศึกษาวิจัย อาจทำให้ใครหลายคนเกิดความวิตกต่าง ๆ เช่น กลัวจะเรียนไม่จบ กลัวไม่มีผลงาน กลัวจะต้องชดใช้ทุน ฯลฯ แต่ทุกปัญหาย่อมมีทางออกที่ดีเสมอ และน้องไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว #ครอบครัวพวอ.

Link Download ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย พวอ. ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก >>> http://rriphd.trf.or.th/Documents/%E0%B8...
21/01/2019
rriphd.trf.or.th

Link Download ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย พวอ. ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก >>>

http://rriphd.trf.or.th/Documents/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%20%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%AD.%202562.pdf

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ.'s cover photo
21/01/2019

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ.'s cover photo

ผ่านไปด้วยดีกับกิจกรรมการนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษาทุน พวอ. ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 17-18 ม.ค. 62 ขอขอบ...
21/01/2019

ผ่านไปด้วยดีกับกิจกรรมการนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษาทุน พวอ. ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 17-18 ม.ค. 62

ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้ไปนำเสนอผลงานใน RRi Congress 2019 ที่จะจัดขึ้นช่วงกลางปีนี้ด้วยนะคะ (^___^)

ผ่านไปด้วยดีกับกิจกรรมการนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษาทุน พวอ. ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 17-18 ม.ค. 62

ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้ไปนำเสนอผลงานใน RRi Congress 2019 ที่จะจัดขึ้นช่วงกลางปีนี้ด้วยนะคะ (^___^)

ด่วน! การรับสมัครทุน พวอ. ปี 2562
18/01/2019

ด่วน! การรับสมัครทุน พวอ. ปี 2562

*ประกาศรับสมัครทุน RISE (รอบ 1/2562) ผ่านระบบออนไลน์* ตั้งแต่ 7 - 31 ม.ค. 62!! >>>http://rise.trf.or.th/
07/01/2019
.: Research and Innovation fund for Small scale Enterprise || The Thailand Research Fund :.

*ประกาศรับสมัครทุน RISE (รอบ 1/2562) ผ่านระบบออนไลน์* ตั้งแต่ 7 - 31 ม.ค. 62!! >>>http://rise.trf.or.th/

       เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนา.....

ที่อยู่

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อาคาร SM Tower ชั้น 15 ถนนพหลโยธิน แขวงสา
Bangkok
10400

BTS Sanam Pao

ข้อมูลทั่วไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลโดยตรง 1. การสร้างนักวิจัยให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม 2. การผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม 3. การได้ผลงานวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์ 4. การร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมและการร่วมมือระหว่างนักวิจัย 5. การสร้างเครือข่ายนักวิจัย เครือข่ายอุตสาหกรรม และเครือข่ายร่วม ผลกระทบ 1. การยกระดับอุตสาหกรรมไทยไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้ความรู้เป็นฐานในการผลิต 2. อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันได้สูงขึ้น 3.การประหยัดงบประมาณให้กับประเทศ เนื่องจากการสร้างนักวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในประเทศมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการส่งนักศึกษาไปศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่ต่างประเทศหลายเท่า อีกทั้งวิทยานิพนธ์ที่ทำในประเทศไทยจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศโดยตรง 4. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

02-278-8200

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

1. ทุนปริญญาโท
2. ทุนปริญญาเอก
3. ทุนวิจัยสำหรับภาคอุตสาหกรรม
4. ทุนวิจัยในการสร้างเครือข่ายนักวิจัย

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โครงการพัฒนานักวิจัยและงาน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้กันความชื้นweifo(เวยโฟ).มาตรฐานIso9001..ไม่ใช้สาร/ ฮีทเตอร์ไล่ความชื้น.เก็บรักษาเครื่องมือ.กล้อง/เลนส์.สารเคมี. ชิ้นงานตัวอย่าง..ไม่ให้เกิดเชื้อรา/สนิม.ช่วยยืดอายุ.ไม่เสื่อม คุณภาพ.ได้มาตรฐาน..รับประกัน/ดูแลซ่อมหลังการขาย.. สอบถาม idline:weifo1/0624944693
ตู้กันความชื้นweifo(เวยโฟ)..ไม่ใช้สารซิลิกาเจล/ฮีทเตอร์ไล่ ความชื้น..เก็บรักษาเครื่องมือ.สารเคมี.กล้อง/เลนส์.ชิ้นงาน ทดลอง ฯลฯ..ไม่ให้เกิดเชื้อรา.ช่วยยืดอายุ.ไม่เสื่อมคุณภาพ ได้มาตรฐาน..รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงหลังการขาย.. สอบถาม idline:weifo1/0624944693/fb:wtcabinet weifo
ฝากประชาสัมพันธ์สู่นักวิจัยคุณภาพที่สนใจประเด็นด้านการส่งเสริมสังคม Recycling&Upcycling รับร่วมโครงการวิจัยฯ 1 ตำแหน่ง ติดต่อหัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อการสื่อสาร โทร.0875641505 อีเมล์ [email protected]
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติWeifo(เวยโฟ)..ไม่ใช้สารหรือฮีทเตอร์ดูดความชื้น...ควบคุมความชื้น20-60%rh...iso9001... รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่องหลังการขาย... สอบถาม Idline:weifo1/0923624299
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติweifo..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..รับประกัน..ดูแลซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง..id line:weifo1
ส่งมาเพื่อให้ท่านศึกษาว่า นำไปใช้ได้หรือไม่ รถไฟฟ้าช้ากว่ารถเมล์ (วิ่ง 1 ชม.) จริงๆ ร ถ เ ม ล์ ที่ปล่อยแบบเรียงหน้ากระดาน (เสนอแบบพาวเวอร์พ้อย 11 นาที) https://www.youtube.com/watch?v=wQneEiKrkZg&t=78s ตามวิธีนี้รถเมล์สามารถวิ่งได้ 25 กม. / ชม. ในเวลาเร่งด่วน เพราะรถเมล์ วิ่งเร็วขึ้น 3 เท่า (ทำให้วิ่งเร็วกว่ารถเก๋ง (ในเวลาเร่งด่วน) มากๆ) รถเมล์จึง วิ่งได้รอบมากขึ้น 3 เท่า (ทำให้เวลาในการรอรถเมล์ที่ป้ายน้อยลง 3 เท่า) ถ้ามีผู้ใช้รถเก๋งเปลี่ยนมาใช้รถเมล์มากขึ้น (มากๆ) จะทำให้ท้ายแถวรถเก๋งติด หดสั้นลงมากๆเช่นกัน จึงทำให้รถเมล์สามารถ วิ่งได้เร็วเท่ารถไฟฟ้า (25 กม. เท่ากัน) ใน 1 ชม. หมายเหตุ รถเมล์ แบบปัจจุบันวิ่งได้เฉลี่ย 8 กม. / ชม. / ในเวลาเร่งด่วน เดินยังได้ 5 กม. / ชม. (รถเมล์ดี (เร็ว) กว่าเดินหน่อยเดียว) รถเก๋งวิ่งได้เฉลี่ย 15 กม. / ชม. / ในเวลาเร่งด่วน รถไฟฟ้าวิ่งได้เฉลี่ย 35 กม. / ชม. / ในเวลาเร่งด่วน แต่ต้อง (หักเวลา ฟรี 17 นาที) รถเมล์ (ตามวิธีในวีดีโอ) วิ่งได้เฉลี่ย 25 กม. / ชม. / ในเวลาเร่งด่วน การ (หักเวลาฟรี 17 นาที) ของรถไฟฟ้า เพราะ ถ้ารถเก๋งเริ่มนับจาก ถึงที่จอดแล้วจร (หาที่จอดในเวลาเร่งด่วน) รวมประมาณ 5 นาที เดินจากป้ายรถเมล์ หรือ ที่จอดแล้วจร ไปขึ้นสถานีรถไฟฟ้า รวมประมาณ 3 นาที ซื้อตั๋ว ต่อคิว (ในเวลาเร่งด่วน) อีกประมาณ 5 - 10 นาที ถึงแล้วต้องเดินลงสถานีรถไฟฟ้า เพื่อไปขึ้นรถเมล์ หรือไปขับรถออกอีกรวมประมาณ 3 นาที ดังนั้น การขึ้นรถไฟฟ้า จึงต้องเสียเวลา (ไปฟรีๆ อย่างน้อย) ประมาณ 17 นาที (ในเวลาเร่งด่วน) (แต่รถเมล์ ไม่มีขั้นตอนเหล่านี้เลย) ถ้ารถเมล์เริ่มนับจาก ถึงทึ่จอดแล้วจร แล้ววิ่งต่ออีก 1 ชม. / ในเวลาเร่งด่วน แต่ถ้าจะเริ่มนับจาก ยืนคอยรถเมล์ที่ป้ายรถเมล์ที่จอดแล้วจร ก็ต้องบวกเวลารอรถเมล์ไปอีก 10 - 20 นาที เพราะ ถ้าในเวลาเร่งด่วน (ในปัจจุบัน) ต้องรอรถเมล์เฉลี่ย 1 ชม. (ที่ป้ายรถเมล์) แต่รถเมล์ตามวิธีในวีดีโอ วิ่งเร็วขึ้น 3 เท่า ในเวลาเร่งด่วน เวลาในการรอรถเมล์ / ในเวลาเร่งด่วน ก็จะลดลง 3 เท่าเช่นกัน เหลือประมาณ 20 นาที แต่ถ้าเราอยากให้เวลารอรถเมล์นี้ เหลือ 10 นาที ให้เพิ่มรถเมล์ ในถนนนี้อีก 1 เท่า รถเมล์ก็จะวิ่งถี่ขึ้นอีก 1 เท่า ดังนั้น 60 นาที ของรถไฟฟ้าจึงเหลือแค่ 43 นาที 43 นาที รถไฟฟ้าจะวิ่งได้เพียงประมาณ 25 ก ม. / ในเวลาเร่งด่วน แต่รถเมล์ (ตามวิธีนี้) วิ่งได้ประมาณ 25 กม. / ชม. / ในเวลาเร่งด่วน เพราะ รถเมล์ (ตามวิธีนี้) วิ่งอยู่ในช่องบัสเลน และ รถเมล์ (ตามวิธีนี้) ทุกๆคันจะติดไฟแดงเพียง (ประมาณ) 1.30 นาที เท่านั้น และ รถเมล์ (ตามวิธีนี้) จะติดไฟแดงเพียง 1 ไฟแดง (เป็นกฎที่ใช้บังคับ ของวิธีนี้) ดังนั้น 60 นาที รถเมล์และรถไฟฟ้าจึงวิ่งได้ 25 กม. เท่ากัน แน่นอน ถ้ายิ่งวิ่งในระยะสั้นๆ รถเมล์ยิ่งได้เปรียบ เช่น ถ้า 30 นาที 30 นาที รถเมล์ตามวิธีนี้ จะวิ่งได้ 12.5 กม. / ชม. / ในเวลาเร่งด่วน 30 นาที รถไฟฟ้า จริงๆจะวิ่งได้ 17.5 กม. / ชม. / ในเวลาเร่งด่วน แต่เมื่อหักเวลาฟรี 17 นาที จึงเหลือเพียง 30 - 17 = 13 นาที 13 นาที รถไฟฟ้าจะวิ่งได้ 7.6 กม. ถ้า 15 นาที 15 นาที รถเมล์ตามวิธีนี้ จะวิ่งได้ 6 กม. / ชม. / ในเวลาเร่งด่วน 15 นาที รถไฟฟ้า จริงๆจะวิ่งได้ 9 กม. / ชม. / ในเวลาเร่งด่วน แต่เมื่อหักเวลาฟรี 17 นาที จึงเหลือเพียง 15 - 17 = - 2 นาที - 2 นาที รถไฟฟ้า กำลังรอคิวอยู่ (ยังไม่ได้ขึ้นรถไฟฟ้า) ดังนั้น รถเมล์วิ่งเร็วกว่ารถไฟฟ้ามากๆ แน่นอน เพราะรถไฟฟ้า จะต้องหักเวลา 17 นาที (ในเวลาเร่งด่วนนี้เสมอ) ตามวิธีนี้ จะให้รถเมล์วิ่งในช่องบัสเลน เช่น ถ้าถนนยาว 1 กม. รถเมล์จะวิ่ง ในช่องบัสเลนประมาณ 920 - 970 ม. แต่มาบาน (ปลาย) เอาเฉพาะระยะใกล้ๆ สี่แยก (จุดติดตั้งสัญญาณไฟสำหรับรถเมล์ ห่างจากสี่แยกประมาณ30 - 80 ม. เท่านั้น) ดังในวีดีโอ การเข้าออก ตึก (ที่ทำงาน หรือ ห้าง หรือ บ้าน) ของรถเก๋ง การเข้า เมื่อวิ่งมาถึงตึก ให้เปลี่ยนเลนเข้ามาในช่องบัสเลน (รถเมล์ มีไม่มากนัก)แล้วเลี้วเข้าตึกได้เลย (ห้ามลักไก่ โดยแอบวิ่งเข้าช่องบัสเลน ยาวๆ) แต่จะต้องให้ทางรถเมล์ก่อนเสมอ การออก ให้ดูตามความเหมาะสม เช่น ถ้าเข้าเลนรถเก๋งได้ ก็เข้าเลย แต่ถ้า เข้าไม่ได้ ให้วิ่งเข้าช่องบัสเลนเลยก็ได้ (ถือว่าได้โบนัส) แต่ต้องให้ทาง รถเมล์ก่อนเสมอ (ห้างควรมีเจ้าหน้าที่มาโบกรถ) แท็กซี่ และ รถเมล์ ควรมีช่องเว้า สำหรับแท็กซี่ และรถเมล์ ใช้จอดรับส่งผู้โดยสารโดยเฉพาะ จะดีมาก ทำให้รถเมล์สามารถวิ่งต่อได้ เมื่อมีรถแท็กซี่ หรือ รถเมล์จอดรับส่งผู้โดยสาร ไม่ต้องจอด หรือ ชลอความเร็ว ติดกล้องวงจรปิดมากๆ เพื่อป้องกันคนฝ่าฝืนกฎ ถ้ามีนักวิชาการ หรือ นักคิด นักเขียน หรือ นักวิทยาศาสตร์ หรือ ดัง หรือ ประชาชน (คนอยากนั่งรถเมล์) หลายคนเห็นด้วย ก็จะช่วยให้วิธีนี้ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น ขอเชิญ ศ. หรือ ดร. หรือ นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ คนกวาดถนน ถึงนายก เด็ก หรือ ผู้ใหญ่ เรียนมาก หรือ น้อย ก็ได้ เห็นด้วยหรือเห็นต่าง ก็ได้ โปรดช่วยแสดงความเห็น เพื่อมาถกเถียงกัน ต า ม ห ลั ก เ ห ตุ ผ ล และ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ เรื่องบางเรื่อง (ที่ยากๆ) ไม่สามารถ ใช้เสียงส่วนใหญ่ มาตัดสินถูกผิดได้ เช่น การดูเพชรแท้ เพชรเทียม การดูทองปลอม ทองแท้ และ เรื่อง วิธีแก้รถติดใน วีดีโอ นี้ เป็นต้น เพราะเรื่องเหล่านี้ จะต้องใช้ผู้มีความรู้ (เชียวชาญมากๆ) ในเรื่องนั้นๆ มาตัดสินถูกและผิด (ไม่ใช่ใช้เสียงส่วนใหญ่) ผมจบแค่ ม. 3 (เชื่อว่ารถเมล์เท่านั้น ที่จะสามารถแก้ปัญหาจราจรได้ในทันที) ถึงจะเป็น 1 ใน 100 หรือ 1 ใน ล้าน ถ้าความคิดนั้นมันถูกมันก็ต้องถูก รัฐบาล หรือ รัฐบาลใหม่ จะต้องรีบซื้อรถเมล์ใหม่ มาใช้มากๆ (ถ้าได้ 5000 หรือ 10000 คันได้ยิ่งดีครับ) เพราะ ยิ่งมีรถเมล์ (ใหม่) เพิ่มมากเท่าไหร่ ก็จะทำให้สัดส่วนของรถเมล์เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น วิธีปล่อยรถเมล์แบบเรียงหน้ากระดาน สามารถใช้ได้ในถนนทุกแบบ เช่น ในถนนที่ไม่มีสัญญาณไฟ ก็เพิ่มสัญญาณไฟแบบในวีดีโอนี้ลงไป ส่วนในถนนที่มีสัญญาณไฟอยู่แล้ว ก็ให้เพิ่มสัญญาณไฟแบบในวีดีโอนี้ลงไปเช่นกัน ติดตั้งแสนง่าย (ตั้งเช้าเย็นเสร็จ) อาจทดลองในถนนใหญ่ๆ หรือในถนนที่มีปัญหาจราจรน้อยๆ ก่อนก็ได้ ทาสีช่องบัสเลน จบ ยกเว้นที่ทำไม่ได้ ในถนน 2 เลน (ไป 1 เลน กลับ 1 เลน และ ในสี่แยกแบบติดๆกัน (เช่น 50 ม. เป็นต้น)) หมายเหตุ มอเตอร์ไซด์ และ แท็กซี่ และ รถอื่นๆ ในที่นี่ (ในวีดีโอนี้) จะเรียกสั้นๆ ว่า รถเก๋ง ทั้งหมด รถตู้ และรถสาธารณะอื่นๆ เช่น สองแถวในซอย ในที่นี่ (ในวีดีโอนี้) จะเรียกสั้นๆ ว่า รถเมล์ ทั้งหมด วิธีปล่อยรถเมล์แบบเรียงหน้ากระดานนี้ จะต้องมีเจ้าหน้าที่ คอยเปลี่ยนสัญญาณไฟ (คอยปล่อยรถเมล์ และ รถเก๋ง ในทุกๆแยก ซึ่งมีไม่เท่ากัน) เช่น ถ้าแยกไหนรถเก๋งมาก ก็ปล่อยนาน 2 นาทีก็ได้ แยกไหนรถเก๋งน้อย ก็ปล่อย 3 วินาทีก็ได้ หรือถ้าไม่มีเลย ก็ข้ามไป ส่วนรถเมล์ก็เช่นเดียวกัน นักคิด นักเขียน นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ เห็นด้วยหรือเห็นต่าง โปรดชี้แนะ สั่งสอน หรือ แลกเปลี่ยนด้วยครับ
เตรียมพบ 8 INDUSTRIAL SOLUTIONS..ที่จะเชื่อมเทคโนโลยีกับโรงงานคุณ ให้ล้ำสมัยขึ้น 👉🏻ห้ามพลาด❗️แค่มาที่งาน TIF #ThailandIndustrialFair2019 ♦️วันที่ 13-16 ก.พ. 2562 ที่ BITEC บางนา Hall 101-104 ✅ฟรี❗️งานสัมมนาสำหรับวิศวกร และฝ่ายจัดซื้อ ดูหัวข้อสัมมนาได้ที่ http://www.thailandindustrialfair.com/seminar/ ✅ลงทะเบียนล่วงหน้าที่ http://register.thailandindustrialfair.com/register ☎ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2838-9999 หรือทาง www.facebook.com/IndustrialFair
อุตสาหกรรมการวิจัยยางธรรมชาติและการลงทุนของยุโรป อยากให้รัฐบาลช่วยศึกษาและกำหนดทิศทางช่วยเกษตรกรด้วยครับ " Bio-based polymers " http://ec.europa.eu/geninfo/query/action?query_source=RESEARCHPP&swlang=en&QueryText=Bio-based%20polymers https://cordis.europa.eu/search/result_en?q=Bio-based+polymers
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ(Auto dessicator) ไม่ใช้สารดูดความชื้น..โครงสร้างหนากระจกนิรภัย5มม..ชั้นวางปรับระดับได้..ควบคุมความชื้น20-60%RH..รับประกันและดูแลอย่างต่อเนื่อง..ISO9001
ฝากประชาสัมพันธ์การขอรับทุนวิจัยของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้กับนักวิจัยและผู้ที่สนใจทุกท่านค่ะ #ทุนวิจัย