Clicky

กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ พ

กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ พ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ พ, Public Services & Government, 17, Rama 1 Road, Rongmuang, Patumwan, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

27/04/2022

ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดการไต่สวน Anti-Dumping (อีกครั้ง)

เมื่อปลายเดือนมีนาคม กระทรวงพาณิชย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เปิดการไต่สวนการหลบเลี่ยงมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดและการอุดหนุน สำหรับผลิตภัณฑ์แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่นำเข้ามาจากประเทศกัมพูชา ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม โดยให้เหตุผลว่าสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์ดังกล่าวเป็นการนำเข้าชิ้นส่วนจากจีนมาประกอบเป็นสินค้าสำเร็จรูปแล้วส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยตามกระบวนการไต่สวน AC ของสหรัฐฯ เมื่อมีประกาศเปิดไต่สวน AC แล้ว กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ จะส่งแบบสอบถาม (Questionnaire) ให้กับผู้ส่งออกไทยเพื่อเปิดโอกาสให้ชี้แจงข้อมูลและข้อเท็จจริงในกระบวนการไต่สวน นอกจากนี้ผู้มีส่วนได้เสียยังสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตลอดกระบวนการไต่สวน จะมีประกาศผลการไต่สวนเบื้องต้นภายใน 150 วัน และจะต้องมีประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุดภายใน 300 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศเปิดไต่สวนลงใน Federal Register โดยหากผลการไต่สวนพบว่าผู้ส่งออกรายใดมีการหลบเลี่ยงฯ จริง สหรัฐฯ จะขยายการเรียกเก็บอากร AD/CVD กับผู้ส่งออกรายนั้นที่ส่งสินค้าดังกล่าวไปยังสหรัฐฯ ตามอัตราอากร AD/CVD ที่เรียกเก็บจากจีน ดังนั้นเพื่อรักษาและปกป้องผลประโยชน์ในการส่งออก

สำหรับผู้ส่งออกไทย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ได้แจ้งให้ผู้ส่งออกทราบและแนะนำให้เข้าร่วมกระบวนการไต่สวนของสหรัฐฯโดยการให้ข้อมูลตามแบบสอบถามเพื่อพิสูจน์ว่าไม่ได้กระทำการหลบเลี่ยงฯ ตามที่ถูกกล่าวหา อีกทั้งยังได้มีหนังสือถึง Ms. Marisa Lago, Under Secretary of Commerce for International Trade กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ยื่นคัดค้านการเปิดไต่สวนดังกล่าวแล้ว โดยให้เหตุผลว่า สินค้าเซลล์แสงอาทิตย์ของไทยมีกระบวนการผลิตที่มีการแปรสภาพอย่างเพียงพอ มิใช่กระบวนการผลิตเพียงเล็กน้อย จึงไม่เข้าข่ายการหลบเลี่ยงมาตรการ AD/CVD ที่สหรัฐฯ ใช้บังคับกับสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์จากจีน

ที่มา: https://www.thansettakij.com/economy/519699

การประกวดออกแบบเซลล์แสงอาทิตย์ในภาคเกษตรกรรมนักออกแบบและพัฒนารูปแบบการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ต้องไม่พลาดงานนี้ หน่วยงานวิ...
01/04/2022

การประกวดออกแบบเซลล์แสงอาทิตย์ในภาคเกษตรกรรม

นักออกแบบและพัฒนารูปแบบการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ต้องไม่พลาดงานนี้ หน่วยงานวิจัยของประเทศอิตาลี ประกาศรายละเอียดการแข่งขันการออกแบบเซลล์แสงอาทิตย์ในภาคเกษตรกรรม ขนาด 1-3 MW สำหรับการใช้งานในพื้นที่วิจัยในเมือง Cascina Darsena ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นต้นแบบในการออกแบบใช้งานระบบเซลล์อาทิตย์ที่มีความสมดุลและกลมกลืนกับภูมิประเทศ และยังคงประโยชน์ในการใช้พื้นที่ทางการเกษตร

การประกวดนี้เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.sustainablephotovoltaiclandscapes.com

วันนี้ admin ขอพาทุกท่านมาชมหนึ่งรูปแบบในการทดสอบ microcrack ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ห้องปฏิบัติการ NREL ประเทศสหรัฐอเมร...
25/03/2022

วันนี้ admin ขอพาทุกท่านมาชมหนึ่งรูปแบบในการทดสอบ microcrack ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ห้องปฏิบัติการ NREL ประเทศสหรัฐอเมริกา

Microcrack คืออะไร
Microcrack หมายถึงการที่เซลล์แสงอาทิตย์เกิดการแตกขนาดเล็กมาก ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งในการติดตั้งใช้งานในพื้นที่ที่มีลมแรง ลมที่พัดแรงทำให้แผงมีบิดและงอเล็กน้อยแต่ก็มากพอที่จะทำให้เซลล์แสงอาทิตย์เกิดการแตกขนาดเล็กมากได้

นักวิจัยที่ NREL ภายในโครงการ DuraMat ต้องการทดสอบในสถานการณ์ใกล้เคียงความจริงแต่ถ้าทำการทดสอบภายนอกคงต้องทิ้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไว้เป็นเวลานานกว่าจะได้ผลการทดสอบ ในอดีตนักวิจัย NREL ใช้วิธีการทดสอบหลากหลายรูปแบบตั้งแต่การใช้อุปกรณ์หรือใช้มือบิดให้แผงฯแตก การทิ้งของจากที่สูง การทิ้งแผงจากมุมที่ติดตั้ง เป็นต้น แต่ล่าสุดวิธีการทดสอบที่น่าสนใจและอยากนำเสนอในวันนี้คือการทดสอบด้วยการใช้ลำโพงเสียงเบส

แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะถูกทดสอบด้วยเสียงย่านความถี่ต่ำ ซึ่งหูมนุษย์ไม่สามารถรับรู้ได้ แต่จะให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์เกิดการสั่นและบิดตัว ซึ่งการทดสอบนี้ช่วยลดระยะเวลาการทดสอบเป็นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วัน สามารถชมตัวอย่างการทดสอบได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=aK8Sw8iMGMI

Admin ไม่พบข้อมูลเผยแพร่เพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์นี้ ถ้ามีการสืบค้นเพิ่มเติมจะโพสเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป

ที่มา https://www.nrel.gov/news/program/2021/nrel-drops-the-bass-on-solar-panels-for-science.html

ตลาดระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ประเทศอินเดีย ยังคงโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2564 ประเทศอินเดียมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล...
24/03/2022

ตลาดระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ประเทศอินเดีย ยังคงโตอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2564 ประเทศอินเดียมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น 14 GW และในปี 2565 คาดการณ์ว่าจะมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มเติมประมาณ 18 GW เนื่องด้วยกำลังการผลิตในประเทศที่มีจำกัด และการเพิ่มภาษีนำเข้ากว่าร้อยละ 40 สำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และร้อยละ 25 สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ ในเดือนพฤษภาคมนี้ เราคงจะเห็นการเร่งดำเนินการของบริษัทติดตั้งระบบฯ ที่ต้องใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์นำเข้าผลิตภัณฑ์ให้แล้วเสร็จก่อนการบังคับใช้

ที่มาภาพ https://www.pv-magazine.com/magazine-archive/indias-solar-manufacturing-wave/

ประเทศสหรัฐอเมริกา: แผนปฏิบัติการ 5 ปีสำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่หมดอายุการใช้งานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงพลังงาน โด...
21/03/2022

ประเทศสหรัฐอเมริกา: แผนปฏิบัติการ 5 ปีสำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่หมดอายุการใช้งาน

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (SETO) ประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศแผนปฏิบัติการสำหรับเตรียมการรับมือแผงเซลล์อาทิตย์ที่หมดอายุการใช้งาน ซึ่งตามรายงานคาดการณ์ว่า ในปี 2030 (พ.ศ.2573) ประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีขยะแผงเซลล์แสงอาทิตย์สะสมประมาณ 0.17 ถึง 1 ล้านตัน โดยในแผนปฏิบัติการให้ความสำคัญแผงเซลล์อาทิตย์สองประเภทได้แก่ เซลล์แสงอาทิตย์ประเภทซิลิคอน และประเภท CdTe

สามรูปแบบในแผนปฏิบัติการได้แก่ การฝังกลบ (Landfilling), การรีไซเคิล (Recycling), การใช้งานซ้ำ (Secondary use) การฝังกลบมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการน้อยที่สุด ประมาณ 30-70 ดอลล่าร์ต่อตัน (1,000-3,000 บาทต่อตัน) การกำจัดแบบฝังกลบต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของ EPA อย่างเคร่งขรัด การรีไซเคิลจะเริ่มจากการแยกกรอบอลูมิเนียม junction box เซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิคอน จะถูกบดเป็นชิ้นขนาดเล็ก และผ่านกระบวนการแยกกระจก โพลีเมอร์ ขั้วไฟฟ้า และซิลิคอน ปัจจุบันประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายประมาณ 15-45 ดอลล่าร์ต่อแผง (500-1500 บาทต่อแผง) โดยราคานี้ไม่ได้รวมค่าขนส่ง และราคานี้ ณ ปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่ามูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการรีไซเคิล

เพื่อลดค่าใช้จ่ายและลดขยะจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในขั้นตอนการบริหารจัดการขยะของประเทศ สำนักงาน SETO มีเป้าหมาย เก็บรวบรวมและสร้างฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลังสิ้นสุดการใช้งานแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้ครอบคลุมอย่างน้อย 10 MW ภายในปี 2025, วิจัยและพัฒนาเพื่อลดต้นทุนในการดำเนินการเพื่อการรีไซเคิลแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ให้ต่ำกว่า 3 ดอลล่าร์ต่อแผง และพัฒนามาตรฐานอุปกรณ์ ในส่วนประกอบต่างๆ ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้มีความยืดหยุ่นสำหรับการใช้งานในรูปแบบที่มีการผสมแผงเซลล์แสงอาทิตย์และยืดอายุการใช้งาน

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.energy.gov/sites/default/files/2022-03/Solar-Energy-Technologies-Office-PV-End-of-Life-Action-Plan.pdf

วันนี้ admin ขอพาทุกท่านไปเยี่ยมชมระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ลอยน้ำในเขตที่สูงแห่งแรกของโลกที่เมือง Bourg Saint Pierre ...
02/03/2022

วันนี้ admin ขอพาทุกท่านไปเยี่ยมชมระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ลอยน้ำในเขตที่สูงแห่งแรกของโลกที่เมือง Bourg Saint Pierre ที่ทะเลสาบ Toules (Lac de Toules) ระดับความสูง 1810 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งเป็นระดับความสูงที่ใกล้เคียงกับดอยอินทนนท์ (1850 เมตร จากระดับน้ำทะเล) โดยเริ่มผลิตไฟฟ้าในเดือนมกราคม ปี 2564 สำหรับการใช้งานไฟฟ้าของ 220 ครัวเรือน [1]

ระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ลอยน้ำแห่งนี้ ประกอบด้วย เซลล์แสงอาทิตย์ประเภท bi-facial พื้นที่ติดตั้งรวม 2240 ตารางเมตร ระบบฯ นี้สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าการติดตั้งบนพื้นดินมากกว่า 50% เนื่องจากสามปัจจัยสำคัญได้แก่ การติดตั้งในพื้นที่สูงที่มีความเข้มแสงสูง เนื่องจากมลภาวะทางอากาศน้อย ติดตั้งในพื้นที่มีอากาศค่อนข้างเย็นและที่สำคัญได้รับการสะท้อนแสงอาทิตย์เพิ่มเติมจากพื้นน้ำและหิมะในช่วงฤดูหนาว

การติดตั้งระบบ PV ขนาดใหญ่ในทะเลสาบแน่นอนว่ามีผลกระทบแต่ระบบนิเวศวิทยาดั้งเดิมของพื้นที่ แต่เนื่องจากทะเลสาบแห่งนี้มีการระบายน้ำออกทุกปีระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม ทำให้ผลกระทบน้อย เนื่องจากแทบไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในอ่างเก็บน้ำเลย

โครงสร้างลอยน้ำเป็นวัสดุประเภทโพลีเอทิลีน และโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นวัสดุประเภทอลูมิเนียม โครงสร้างถูกออกแบบให้สามารถทนต่อความเร็วลมสูงสุด 120 กม.ต่อชั่วโมง ความหนาของน้ำแข็ง 60 ซม. และความหนาของหิมะสะสม 50 ซม. [2]โครงสร้างทั้งหมดประกอบสำเร็จที่พื้นที่ใกล้เคียงและขนย้ายทางอากาศเพื่อทำการติดตั้งในทะเลสาบ

ในปีนี้มีการวางแผนจะทำการติดตั้งระบบ PV ในทะเลสาบนี้เพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้าของ 6,100 ครัวเรือน [1]

Reference and Credit pictures
[1] https://houseofswitzerland.org/swissstories/environment/worlds-first-high-altitude-floating-solar-farm-swiss-alps
[2]https://library.e.abb.com/public/be18c3d9625a47cf9e060b6aea753569/Case%20Study%20Solar%20Lac%20des%20Toules%20V2%20EN.pdf
[3] https://www.euronews.com/green/2021/06/04/the-high-altitude-solar-farm-floating-to-success

ไม่ว่าเราจะใช้อุปกรณ์ดีเท่าไร ไม่ว่าการติดตั้งจะได้มาตรฐานแค่ไหน ถ้าไม่มีการทำความสะอาด ระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ก็จะ...
28/02/2022

ไม่ว่าเราจะใช้อุปกรณ์ดีเท่าไร ไม่ว่าการติดตั้งจะได้มาตรฐานแค่ไหน ถ้าไม่มีการทำความสะอาด ระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ก็จะไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้

Ref: Linkedin: Andreas ILIOU

ERC ไขข้อข้องใจ ตอนที่ 6 บ้านแบบไหน ติดโซลาร์ผลิตไฟแล้วคุ้มบ้านที่ติดโซลาร์ผลิตไฟแล้วคุ้มค่า  คือบ้านที่มีพฤติกรรมการใช้...
13/12/2021
ERC Showtime ตอนที่ 6 ERC ไขข้อข้องใจ “บ้านแบบไหน ติดโซลาร์ผลิตไฟแล้วคุ้ม”

ERC ไขข้อข้องใจ ตอนที่ 6 บ้านแบบไหน ติดโซลาร์ผลิตไฟแล้วคุ้ม

บ้านที่ติดโซลาร์ผลิตไฟแล้วคุ้มค่า คือบ้านที่มีพฤติกรรมการใช้ไฟช่วงกลางวัน ใช้ไฟเองให้มากที่สุด เพื่อให้เหลือขายเข้าโครงข่ายไฟฟ้าน้อยที่สุด

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/News/NewsDetail.aspx?Type=1&CatId=1&rid=85397&muid=36&prid=21

ตอนที่ 6 ERC ไขข้อข้องใจ “บ้านแบบไหน ติดโซลาร์ผลิตไฟแล้วคุ้ม”***ERC Showtime “เคลียร์ทุกข้อสงสัย ตอบทุกปัญหาคาใจด...

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เดินหน้าเปิดรับฟังความคิดเห็นกรอบแผนพลังงานชาติ (National Energy Plan 2022)             วันท...
09/12/2021

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เดินหน้าเปิดรับฟังความคิดเห็นกรอบแผนพลังงานชาติ (National Energy Plan 2022)

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นกรอบแผนพลังงานชาติ (National Energy Plan 2022) โดยมี นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วย นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ร่วมรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่ม คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา และคณะกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

โดยการเปิดรับฟังความคิดเห็นกรอบแผนพลังงานในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมต่อการเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะประเด็นด้านพลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน เพื่อนำไปจัดทำแผนพลังงานชาติให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สนพ. จะเดินหน้าเปิดรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งจะนำมาปรับปรุงแผนฯ และมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานนำความคิดเห็น ไปประกอบการจัดทำ 5 แผนหลัก โดยผลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นจะถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำร่างแผนพลังงานชาติ ซึ่งต้องนำเสนอต่อที่ประชุม กพช. ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และนำเสนอคณะรัฐมนตรี ต่อไป

08/12/2021

กกพ.จัดสรรงบ 95 ล้านให้โรงเรียนห่างไกลไฟฟ้า ยื่นขอติดตั้งโซลา​ร์เซลล์

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จัดสรรวงเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า วงเงินรวม 95 ล้านบาทให้กับหน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนที่จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ตั้งเป้า 166 แห่ง สำหรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เน้นพื้นที่ห่างไกลระบบสายส่งไฟฟ้าเป็นหลัก โดยเปิดรับถึง 30 ธ.ค. 2564 นี้ อย่างไรก็ตามมีการตั้งข้อสังเกตถึงความไม่คุ้มค่าและจะกลายเป็นภาระในการซ่อมบำรุงเพราะระบบอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานที่จำกัด

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน ( Energy News Center-ENC ) รายงานว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้เปิดโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า สำหรับงานด้านการศึกษา ประจำปี 2564 หลังจากได้เปิดโครงการดังกล่าวสำหรับกลุ่มหน่วยงานด้านสาธารณสุขไปก่อนหน้านี้แล้ว

โดยโครงการฯสำหรับงานด้านการศึกษานี้ จะใช้วงเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาสนับสนุนประมาณ 95 ล้านบาท ซึ่งจะเปิดรับข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการจัดสรรเงินจนถึง 30 ธ.ค. 2564 นี้เท่านั้น

ผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุนฯ ได้แก่ หน่วยงานรัฐ,สถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนที่จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งมีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ทั้งนี้ในหลักเกณฑ์การพิจารณาจะเน้นโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลไฟฟ้า (Off-grid) ซึ่งกำหนดโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ห่างไกลระบบสายส่งไฟฟ้า จำนวน 166 แห่ง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มสำรวจพร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ กำหนดงบประมาณไม่เกิน 16.5 ล้านบาทต่อผู้มีสิทธิ์ยื่นโครงการ ได้แก่ กลุ่มโรงเรียนที่ไม่มีระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 19 แห่ง และโรงเรียนที่มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี และอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย จำนวน 100 โรงเรียน
2. กลุ่มสำรวจและออกแบบปรับปรุงระบบพลังงานแสงอาทิตย์ กำหนดงบประมาณไม่เกิน 30,000 บาทต่อโรงเรียน ซึ่งกำหนดเป้าจัดสรร 47 แห่ง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 แต่ไม่เกิน 10 ปี และอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย

ส่วนหลักเกณฑ์การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำหนดตามจำนวนนักเรียนดังนี้
1.จำนวนนักเรียนไม่เกิน 25 คน มีค่าสำรวจ ออกแบบและติดตั้งไม่เกิน 565,985 บาทต่อระบบ กำลังผลิตติดตั้งไม่ต่ำกว่า 3 kwp และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนไม่ต่ำกว่า 9 กิโลวัตต์ชั่วโมง
2.จำนวนนักเรียนระหว่าง 26-65 คน มีค่าสำรวจ ออกแบบและติดตั้งไม่เกิน 747,162 บาทต่อระบบ กำลังผลิตติดตั้งไม่ต่ำกว่า 4.4 kwp และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนไม่ต่ำกว่า 16 กิโลวัตต์ชั่วโมง
3.จำนวนนักเรียนระหว่าง 66-120 คน มีค่าสำรวจ ออกแบบและติดตั้งไม่เกิน 1,000,851 บาทต่อระบบ กำลังผลิตติดตั้งไม่ต่ำกว่า 6.2 kwp และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนไม่ต่ำกว่า 24 กิโลวัตต์ชั่วโมง และ 4. จำนวนนักเรียนตั้งแต่ 121 คนขึ้นไป มีค่าสำรวจ ออกแบบและติดตั้งไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อระบบ ให้ดำเนินการสำรวจและออกแบบระบบฯ ตามความต้องการใช้ไฟฟ้าของโรงเรียน

ผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในโครงการนี้ต้องมีรายชื่ออยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่ กกพ.ประกาศ และสมัครร่วมโครงการได้ถึง 30 ธ.ค. 2564 โดยดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของ กกพ. https://pdf.erc.or.th/Me

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า มีการตั้งข้อสังเกตถึงความคุ้มค่าของวงเงินที่จะไปติดตั้งหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ในโรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวนน้อย แทนที่จะสร้างการมีส่วนร่วมให้คนทั้งชุมชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้มากขึ้นจากระบบไฟฟ้าโซลา​ร์เซลล์​

ในขณะเดียวกันยังมีประเด็นเรื่องของความยั่งยืน เพราะไฟฟ้าจากโซลา​ร์เซลล์​นั้นต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์​และระบบแบตเตอรี่ ที่มีอายุการใช้งานเพียง2-5ปี ก็ต้องเปลี่ยนใหม่ รวมทั้งประเด็นของบทบาทหน้าที่ที่ทับซ้อนกันระหว่างโครงการของ กกพ.และโครงการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์​พลังงาน หรือ พพ. ที่มีโครงการในลักษณะเดียวกันและเน้นพื้นที่ห่างไกลเช่นเดียวกัน

ที่มา https://www.energynewscenter.com/กกพ-จัดสรรงบ-95-ล้านให้โรง/

เริ่มจ่ายไฟเข้าระบบอย่างเป็นทางการ โรงไฟฟ้าลอยน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เขื่อนสิรินธร
11/11/2021
World’s Largest Hydro-Floating Solar Farm Goes Live in Thailand

เริ่มจ่ายไฟเข้าระบบอย่างเป็นทางการ โรงไฟฟ้าลอยน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เขื่อนสิรินธร

It reflects the country’s push to achieve carbon neutral status by 2050.

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ ขนาด 16 MWp นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จ.ระยองSource: LinkedIn
04/11/2021

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ ขนาด 16 MWp นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จ.ระยอง

Source: LinkedIn

Photos from กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน's post
03/11/2021

Photos from กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน's post

ในปี 2563 ประเทศสหรัฐอเมริกาทำการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ไปกว่า 19.2 GW โดยการติดตั้งสะสมคาดว่าจะมากกว่า 100 ...
24/09/2021

ในปี 2563 ประเทศสหรัฐอเมริกาทำการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ไปกว่า 19.2 GW โดยการติดตั้งสะสมคาดว่าจะมากกว่า 100 GW ภายในปี 2564

22/09/2021

What can we learn from best practices in innovative financing to promote sustainable infrastructure investment in the Mekong Region? Join the discussion with experts from Oxfam, Climate Bonds Initiative, and The Asia Foundation, at the next USAID Asia EDGE Power Sector Learning Series event on September 23, 9:00 AM (ICT).

Register here: https://bit.ly/2XeYm4W

Photos from กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน's post
23/03/2021

Photos from กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน's post

ตลาด PV Rooftop ประเทศเวียดนามโตแบบก้าวกระโดด วันนี้ Admin จะพาไปทัวร์ตลาดระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ ของประเทศไม่ใกล้ไ...
10/03/2021

ตลาด PV Rooftop ประเทศเวียดนามโตแบบก้าวกระโดด

วันนี้ Admin จะพาไปทัวร์ตลาดระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ ของประเทศไม่ใกล้ไม่ไกล เพื่อนบ้านในอาเซียนของเราเองประเทศเวียดนาม

ภายในหนึ่งปีที่ผ่านมา ตลาดเซลล์แสงอาทิตยบนหลังคาของประเทศเวียดนาม เติบโตกว่า 2,435% ฟังไม่ผิดค่ะ จากสถานะการติดตั้งที่ 378 MWp ในปลายปี 2562 มาเป็น 9.583 GWp ณ ปลายปี 2563 (ตัวเลขรายงานจากการไฟฟ้าของเวียดนาม) โดยมีการติดตั้งไม่ต่ำกว่า 102,000 ระบบ (เป้าหมายรวมของประเทศไทย ณ ปี 2579 อยู่ที่ 6 GWp) ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญคือเงื่อนไข อัตรารับซื้อไฟฟ้า แบบ Feed-in-Tariff (ปรับปรุงล่าสุดเมื่อเดือนเมษายน 2563) ที่ราคา $0.0838 ต่อหน่วยไฟฟ้า (2.6 บาทต่อหน่วย) เป็นเวลา 20 ปี ที่ระบบจะต้องเชื่อมต่ออย่างช้าที่สุดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ในจำนวนทั้งหมดนี้ ยังไม่รวมระบบอีก 38 ระบบหรือกว่า 2.888 GWac ที่ไม่ผ่านเงื่อนไข เพราะทำการติดตั้งบนหลังคาพื้นที่เกษตรกรรม ที่สร้างขึ้นเฉพาะกิจเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว

ประเทศเวียดนามในวิธีเดียวกันนี้ในการขับเคลื่อนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนพื้นดินและแบบลอยน้ำ ในปี 62 โดยเพิ่มขึ้นจาก 106 MWp เป็น 5.317GWp และปัจจุบัน (ณ ปลายปี 2653) มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนพื้นดินรวมแล้วทั้งสิ้น 16.449GWp อัตราการรับซื้อล่าสุดคือ 0.0709 USD/kWh (2.19 บาทต่อหน่วย) สำหรับการติดตั้งบนพื้นดิน และ 0.0769 USD/kWh (2.37 บาทต่อหน่วย) สำหรับระบบลอยน้ำ

น่าติดตามจริงๆว่าในปีนี้ตลาดจะเป็นยังไง ถ้าไม่มีตัวช่วยเหมือนปีที่ผ่านๆมา

Ref: https://www.pv-tech.org/vietnam-rooftop-solar-records-major-boom-as-more-than-9gw-installed-in-2020/

08/03/2021

การประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาในกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบน้ำเพื่อการเกษตร

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาในกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบน้ำเพื่อการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564

ตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2563 (ครั้งที่ 152) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 และมีมติเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ซึ่งในกรณีการลงทุนโดยภาครัฐในส่วนของกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบน้ำเพื่อการเกษตร มอบหมายให้กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานรับไปหารือกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยการประชุมครั้งนี้ พพ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ กรมธนารักษ์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้หารือหาแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ผลิตไฟฟ้าจำหน่ายแก่กลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล อันจะเป็นการช่วยลดค่าสาธารณูปโภคของแต่ละหน่วยงาน และไฟฟ้าส่วนที่เหลือจากการใช้สามารถขายคืนกลับในอัตราตามที่ มติ กพช. กำหนด

เรียบเรียง จารุวรรณ พิพัฒน์พุทธพันธ์, ชัยวัฒน์ ไชยสุข
ถ่ายภาพ อากร สร้อยแก้ว

ที่มา
https://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=55448&filename=index

#พลังงานDEDE #พพ.

ครม.รับทราบมติ กพช.ให้เร่งประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้โครงการโซลาร์ภาคประชาชน​เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่ประชุมคณะรัฐมนตรี​เมื่อวั...
04/03/2021
www.energynewscenter.com

ครม.รับทราบมติ กพช.ให้เร่งประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้โครงการโซลาร์ภาคประชาชน​เป็นรูปธรรมโดยเร็ว

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี​เมื่อวันที่​ 2​ มี.ค.2564​ รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 (ครั้งที่ 152) ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ
ในการดำเนินโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ระยะที่ 1 ได้ให้กระทรวงพลังงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน​ (กกพ.) และสำนักงาน กกพ. เร่งดำเนินการกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละกลุ่มเป้าหมาย หลักเกณฑ์การคัดเลือก ขั้นตอนการดำเนินการและกรอบระยะเวลาดำเนินงานที่ชัดเจน โดยคำนึงถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการในวงกว้างให้ประชาชนรับทราบ เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมทั้งให้ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบ โดยให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณากำหนดการดำเนินโครงการในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (โครงการโซลาร์ภาคประชาชนฯ)
1.1 โดยที่ กพช. และคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผน PDP 2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ซึ่งมีการปรับปรุงเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของโครงการโซลาร์ภาคประชาชนฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจึงได้มอบหมาย กกพ. พิจารณาปรับปรุงแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าฯ โดยให้ขยายผลไปยังกลุ่มโรงเรียนและโรงพยาบาล (โครงการใหม่) และในกลุ่มบ้านอยู่อาศัยให้ปรับเพิ่มอัตรารับซื้อให้ผลตอบแทนดีขึ้นเพื่อจูงใจประชาชนให้เข้าร่วมโครงการ รวมถึงกำหนดเป้าหมายกำลังผลิตสะสม 100 เมกะวัตต์ [เฉพาะปี 2564 โดยได้รวมเป้าหมายสะสมในปี 2563 จำนวน 50 เมกะวัตต์ เข้ากับเป้าหมายปี 2564 จำนวน 50 เมกะวัตต์]

1.2 กบง. ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 (ครั้งที่ 22) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 มีมติเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายแผน PDP 2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ตามที่ กกพ. เสนอ และได้เสนอ กพช. พิจารณา ซึ่ง กพช. พิจารณาแล้วเห็นชอบ ดังนี้

ทั้งนี้ มอบหมายให้ กกพ. รับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปในกรณีการลงทุนโดยภาครัฐในส่วนของกลุ่มโรงเรียนฯ มอบหมายให้ พน. โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานรับไปหารือกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม

Credit picture: https://www.energynewscenter.com/wp-content/uploads/2021/01/IMG_20210112_191635.jpg

ที่มา: https://www.energynewscenter.com/ครม-ไฟเขียวมติกพช-ให้เร่/

ในวันอากาศดีที่แคลิฟอร์เนีย อย่างเมื่อเช้าวันที่ 2 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา พลังงานแสงอาทิตย์ก็กลายเป็นแหล่งพลังงานหลักสำหร...
03/03/2021

ในวันอากาศดีที่แคลิฟอร์เนีย อย่างเมื่อเช้าวันที่ 2 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา พลังงานแสงอาทิตย์ก็กลายเป็นแหล่งพลังงานหลักสำหรับผลิตไฟฟ้า โดยจากความต้องการพลังงาน 21 GW ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานทดแทนทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 61 โดยเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ 10.6 GW พลังงานลม 1.6 GW

เราคงเห็นสถานการณ์แบบนี้บ่อยมากขึ้น จากหลายๆ เมือง ในหลายๆ ประเทศ หวังว่าวันหนึ่งเราคงจะเห็นเหตุการณ์นี้ที่พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย

Picture captured from : http://www.caiso.com/TodaysOutlook/Pages/supply.html

ป.ป.ช.แม่ฮ่องสอนชี้ ‘โซลาร์เซลล์’ 12 แห่งของ กอ.รมน. ใช้การไม่ได้ทุกจุด จ่อสอบค่าอุปกรณ์ พบแพงเกินจริงเมื่อวันที่ 18 กุม...
22/02/2021

ป.ป.ช.แม่ฮ่องสอนชี้ ‘โซลาร์เซลล์’ 12 แห่งของ กอ.รมน. ใช้การไม่ได้ทุกจุด จ่อสอบค่าอุปกรณ์ พบแพงเกินจริง

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พันตำรวจโท ศิระปรุฬห์ ปวเรศจิรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า การตรวจสอบโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการ 12 จุด แบ่งเป็น อำเภอสบเมย 1 จุด และอำเภอแม่เรียง 11 จุด ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเสร็จสิ้นทุกจุดแล้ว พบว่าทั้ง 12 จุด ปัจจุบันไม่สามารถใช้การได้ และไม่ได้รับการดูแลรักษาทั้งอุปกรณ์และสภาพแวดล้อม

พ.ต.ท.ศิระปรุฬห์กล่าวว่า จากการสอบถามชาวบ้าน ครู และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ ปรากฏว่าหลังจากโครงการแล้วเสร็จเมื่อปี 2561 มีเพียง 2 จุดเท่านั้นที่ใช้การได้ และอีก 10 จุดใช้การไม่ได้ตั้งแต่ต้น นอกจากนี้ยังพบว่าหมดระยะเวลาประกันตั้งแต่ 2 ปีหลังแล้วเสร็จ ซึ่งในการส่งมอบงานระยะที่ 4 กำหนดว่า ต้องมีการฝึกอบรมแก่หน่วยงาน หรือชาวบ้าน ที่จะรับมอบโครงการไปดูแลต่อ ในเรื่องนี้ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะดำเนินการตรวจสอบต่อไปว่าได้มีการอบรมจริงหรือไม่ และมีการส่งมอบผู้ดูแลต่อแล้วหรือยัง และได้ตั้งข้อสังเกตว่า สาเหตุที่โครงการใช้การไม่ได้ เนื่องจากบางจุดตั้งอยู่ไกลจากแหล่งน้ำธรรมชาติ จนเครื่องสูบน้ำมีแรงดันไม่เพียงพอต่อการผลักดันน้ำมากักเก็บ บางจุดตั้งอยู่ในพื้นที่น้ำหลาก เมื่อน้ำหลากมาเครื่องมือก็เสียหาย ซึ่งผู้รับเหมาดำเนินการไม่มีความรู้ในเรื่องของสภาพพื้นที่ และไม่มีการสอบถามผู้นำหมู่บ้านเป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่าบางจุดมีไฟฟ้า และน้ำประปาภูเขาใช้อยู่แล้ว

นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะตรวจสอบโครงการนี้ต่อในเรื่องของการเปรียบเทียบราคากลางของค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการทั้งหมดด้วย เนื่องจากอุปกรณ์บางอย่างมีราคาสูงเกินความเป็นจริง“ พ.ต.ท.ศิระปรุฬห์กล่าว

สำหรับโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กอ.รมน.ภาค 3 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน วงเงินงบประมาณ 45,590,000 บาท ในการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แก้ปัญหาภัยแล้งพร้อมระบบกรองน้ำในพื้นที่ 20 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 8 หมู่บ้าน อำเภอสบเมย 1 หมู่บ้าน และอำเภอแม่สะเรียง 11 หมู่บ้าน รวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 12 หมู่บ้าน

ที่มา https://www.matichon.co.th/region/news_2585542

พลังงาน​นัดถก​ สกพอ. สัปดาห์หน้า เคลียร์ประเด็น โซลาร์ฟาร์ม​ 500​ MW​ ใน​ EECวันที่ 17​ ก.พ.2564​​ นายสมภพ พัฒนอริยางกูล...
19/02/2021

พลังงาน​นัดถก​ สกพอ. สัปดาห์หน้า เคลียร์ประเด็น โซลาร์ฟาร์ม​ 500​ MW​ ใน​ EEC

วันที่ 17​ ก.พ.2564​​ นายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงานชี้แจง​ ว่า​ กระทรวงพลังงาน​นัดถก​สำนักงานคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก​ ​(สกพอ.) สัปดาห์หน้า การพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าใน EEC และโครงการพัฒนาด้านไฟฟ้าภายในพื้นที่พิเศษต่างๆ รวมถึงโครงการร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการพัฒนาพลังงานทดแทนในพื้นที่ของภาครัฐ ซึ่งเป็นการศึกษาศักยภาพและความเป็นไปได้ ยังมิได้มีการกำหนดการรับซื้อไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้แผน PDP แต่อย่างใด และยืนยันการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการต่างๆจะต้องอยู่ภายใต้แผน PDP โดยโครงการผลิตไฟฟ้าใน EEC ดังกล่าว​ PEA ENCOM ซึ่งเป็นบริษัทลูกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค​ จะร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในช่วงที่ผ่านมานั้น เป็นไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน​ เมื่อวันที่​ 6​ มี.ค.2563​ และมี​พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 รองรับ​ โดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 2.3 หมื่นล้านบาท

การจัดทำแผน PDP นั้นจะมีการพิจารณาถึงมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนรอบด้านและต้องมีความสมดุล ไม่ว่าจะเป็นมิติด้านความมั่นคง มิติด้านต้นทุน รวมถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการมองในภาพรวมของการพัฒนาระบบไฟฟ้าทั้งประเทศ​ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า

“ขณะนี้ กระทรวงพลังงาน อยู่ระหว่างการจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติ (National Energy Plan) โดยจะเป็นการรวมแผน TIEB เดิม เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีการวิเคราะห์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งจะตอบโจทย์การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า การเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งการประมวลทิศทางโลกเหล่านี้ กระทรวงพลังงาน จะนำมาพิจารณาร่วมกับทิศทางการพัฒนาของประเทศที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและคาดว่าภายในช่วงกลางปี 2564 จะมีการนำเสนอร่างแผนพลังงานชาติโดยจะต้องมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ก็จะนำแผนดังกล่าวมาเป็นกรอบทิศทางนโยบายในการพัฒนาแผนปฏิบัติการในแต่ละด้าน ทั้งด้านไฟฟ้า ด้านก๊าซธรรมชาติ ด้านพลังงานทดแทน ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง และด้านอนุรักษ์พลังงาน โดยคาดว่าแผนปฏิบัติการดังกล่าวจะมีความชัดเจนภายในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ ทั้งนี้ ในช่วงสัปดาห์หน้า กระทรวงพลังงาน จะมีการประชุมหารือร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อสร้างความชัดเจนในเรื่องการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าและการบริหารจัดการด้านไฟฟ้าในเขตพื้นที่ EEC ต่อไป” โฆษกกระทรวงพลังงาน กล่าว

ที่มา https://www.energynewscenter.com/500mw-eec/

ที่อยู่

17, Rama 1 Road, Rongmuang, Patumwan
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02 222 4102-9 ext 1246

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ พผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ประเภท

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Public Services & Government อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตแอดมินและสมาชิกในเพจค่ะ รบกวนโปรดกรุณาช่วยทำแบบสอบถามงานวิจัยฯ ป.โท (วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการจัดการและกลยุทธ์) เรื่อง "แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาและระบบกักเก็บพลังงานในระดับครัวเรือนในภาคกลางของประเทศไทย" ดัง Link นี้ค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

พอจะมีโครงการที่จะติดตั้งให้หน่วยงานราชการ/โรงเรียน หรือเปล่าครับ
!! ข่าวดี สำหรับผู้ที่กำลังมองหาช่องทางในการพัฒนาโรงงาน เป็นโรงงานอัจฉริยะ พร้อมยกระดับอุตสาหกรรม
*เราเป็นผู้นำในการให้บริการทางด้าน SCADA Software & Hardweare รวมถึงงานด้านระบบต่างๆ
• รับปรึกษาด้านการพัฒนาโรงงานสู่ Smart Factory
• การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสู่ Smart Factory ด้วย “SCADA”
• การเชื่อมระบบบริหารจัดการ และระบบการผลิต เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real – Time ผ่านทางเว็บบราวเซอร์และแอพพลิเคชัน สามารถทำได้ทุกอุตสาหกรรม
ติดต่อสอบถามได้ที่
Facebook:
Website:
กระทรวงพลังงานเดินหน้าเปิดประมูลแหล่งเอราวัณ-บงกช ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ เพื่อให้ประเทศชาติมีก๊าซธรรมชาติใช้อย่างต่อเนื่อง สร้างหลักประกันความมั่นคงด้านพลังงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ
Check system efficiency that is so easy !
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะ สัมผัสการจัดแสดงนวัตกรรมโซนไฮบริดและเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า โซนโซล่าเซลส์ และโซนระบบเมืองอัจฉริยะ ในงาน SETA 2018 ที่นี่ที่เดียวครบ!!พร้อมลุ้นรับมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้าแจกฟรีกันในงาน

23 มีนาคม 2561 วันสุดท้ายแล้วนะคะ Mini-Stage ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา Hall 103-104

ลงทะเบียนร่วมลุ้นด่วน* > https://goo.gl/3CBtHn
*สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ร่วมงาน SETA2018 เท่านั้น

#พลังงาน #พลังงานที่ยั่งยืน #เทคโนโลยี
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานสัมมนาดีๆ นะคะ

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาและเยี่ยมชมนิทรรศการ
Thailand Lighting Fair 2017 : Solar Pavilion Zone
สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย ร่วมกับ โครงการ Green Network บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการและนิทรรศการ Solar Pavilion Zone ภายในงาน Thailand Lighting Fair 2017 ขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ Solar Stage ศูนย์นิทรรศการและการประชุมแห่งชาติ ไบเทค บางนา เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มประสิทธิภาพในทุกภาคส่วน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และวิทยาการที่เป็นประโยชน์ อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนล่วงหน้า ได้ที่http://www.technologymedia.co.th/download/Solar_Pavilion.pdf
โทร. 0-2354-5333 ต่อ 305, 301 หรือ 081-439-9087 (คุณปัฐฐมณฑ์), 091-778-4455 (คุณภิญญาภรณ์)
eMail : [email protected]
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า รับฟรี CD คู่มือการพัฒนาและลงทุนผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์
ต้องการทราบ
1บทบาทและหน้าที่ของสำนัก
2สิ่งทึ่ข่วยเหลือด้านวิชาการด้านพลังานแสงอาทิตย์ มึอะไรบ้าง
3 กิจกรรมรณรงค์การใช้พลังงานแสงอาทิตมีหรือเปล่า
x

Public Services & Government อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

CamWorld Myanmar Connect Service Maritime Thailand กองการเจ้าหน้าที่ ALRO TCEB Thailand Meetings Incentives TCEB Thailand Conventions TCEB Thailand Mega Events & World Festivals สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเ Reinventing University DIProm Angel Fund Thailand รอดด้วยรัก ก่อนมาทันตะ จุฬาฯ TED Fund Otoptoday AI Government Center: AIGC