กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ พ

กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ พ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ พ, หน่วยงานราชการ, 17, Rama 1 Road, Rongmuang, Patumwan, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ ขนาด 16 MWp นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จ.ระยอง
04/11/2021

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ ขนาด 16 MWp นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จ.ระยอง

Photos from กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน's post
03/11/2021

Photos from กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน's post

ในปี 2563 ประเทศสหรัฐอเมริกาทำการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ไปกว่า 19.2 GW โดยการติดตั้งสะสมคาดว่าจะมากกว่า 100 ...
24/09/2021

ในปี 2563 ประเทศสหรัฐอเมริกาทำการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ไปกว่า 19.2 GW โดยการติดตั้งสะสมคาดว่าจะมากกว่า 100 GW ภายในปี 2564

ในปี 2563 ประเทศสหรัฐอเมริกาทำการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ไปกว่า 19.2 GW โดยการติดตั้งสะสมคาดว่าจะมากกว่า 100 GW ภายในปี 2564

22/09/2021

What can we learn from best practices in innovative financing to promote sustainable infrastructure investment in the Mekong Region? Join the discussion with experts from Oxfam, Climate Bonds Initiative, and The Asia Foundation, at the next USAID Asia EDGE Power Sector Learning Series event on September 23, 9:00 AM (ICT).

Register here: https://bit.ly/2XeYm4W

Photos from กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน's post
23/03/2021

Photos from กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน's post

ตลาด PV Rooftop ประเทศเวียดนามโตแบบก้าวกระโดด วันนี้ Admin จะพาไปทัวร์ตลาดระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ ของประเทศไม่ใกล้ไ...
10/03/2021

ตลาด PV Rooftop ประเทศเวียดนามโตแบบก้าวกระโดด

วันนี้ Admin จะพาไปทัวร์ตลาดระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ ของประเทศไม่ใกล้ไม่ไกล เพื่อนบ้านในอาเซียนของเราเองประเทศเวียดนาม

ภายในหนึ่งปีที่ผ่านมา ตลาดเซลล์แสงอาทิตยบนหลังคาของประเทศเวียดนาม เติบโตกว่า 2,435% ฟังไม่ผิดค่ะ จากสถานะการติดตั้งที่ 378 MWp ในปลายปี 2562 มาเป็น 9.583 GWp ณ ปลายปี 2563 (ตัวเลขรายงานจากการไฟฟ้าของเวียดนาม) โดยมีการติดตั้งไม่ต่ำกว่า 102,000 ระบบ (เป้าหมายรวมของประเทศไทย ณ ปี 2579 อยู่ที่ 6 GWp) ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญคือเงื่อนไข อัตรารับซื้อไฟฟ้า แบบ Feed-in-Tariff (ปรับปรุงล่าสุดเมื่อเดือนเมษายน 2563) ที่ราคา $0.0838 ต่อหน่วยไฟฟ้า (2.6 บาทต่อหน่วย) เป็นเวลา 20 ปี ที่ระบบจะต้องเชื่อมต่ออย่างช้าที่สุดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ในจำนวนทั้งหมดนี้ ยังไม่รวมระบบอีก 38 ระบบหรือกว่า 2.888 GWac ที่ไม่ผ่านเงื่อนไข เพราะทำการติดตั้งบนหลังคาพื้นที่เกษตรกรรม ที่สร้างขึ้นเฉพาะกิจเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว

ประเทศเวียดนามในวิธีเดียวกันนี้ในการขับเคลื่อนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนพื้นดินและแบบลอยน้ำ ในปี 62 โดยเพิ่มขึ้นจาก 106 MWp เป็น 5.317GWp และปัจจุบัน (ณ ปลายปี 2653) มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนพื้นดินรวมแล้วทั้งสิ้น 16.449GWp อัตราการรับซื้อล่าสุดคือ 0.0709 USD/kWh (2.19 บาทต่อหน่วย) สำหรับการติดตั้งบนพื้นดิน และ 0.0769 USD/kWh (2.37 บาทต่อหน่วย) สำหรับระบบลอยน้ำ

น่าติดตามจริงๆว่าในปีนี้ตลาดจะเป็นยังไง ถ้าไม่มีตัวช่วยเหมือนปีที่ผ่านๆมา

Ref: https://www.pv-tech.org/vietnam-rooftop-solar-records-major-boom-as-more-than-9gw-installed-in-2020/

08/03/2021

การประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาในกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบน้ำเพื่อการเกษตร

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาในกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบน้ำเพื่อการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564

ตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2563 (ครั้งที่ 152) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 และมีมติเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ซึ่งในกรณีการลงทุนโดยภาครัฐในส่วนของกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบน้ำเพื่อการเกษตร มอบหมายให้กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานรับไปหารือกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยการประชุมครั้งนี้ พพ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ กรมธนารักษ์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้หารือหาแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ผลิตไฟฟ้าจำหน่ายแก่กลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล อันจะเป็นการช่วยลดค่าสาธารณูปโภคของแต่ละหน่วยงาน และไฟฟ้าส่วนที่เหลือจากการใช้สามารถขายคืนกลับในอัตราตามที่ มติ กพช. กำหนด

เรียบเรียง จารุวรรณ พิพัฒน์พุทธพันธ์, ชัยวัฒน์ ไชยสุข
ถ่ายภาพ อากร สร้อยแก้ว

ที่มา
https://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=55448&filename=index

#พลังงานDEDE #พพ.

ครม.รับทราบมติ กพช.ให้เร่งประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้โครงการโซลาร์ภาคประชาชน​เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่ประชุมคณะรัฐมนตรี​เมื่อวั...
04/03/2021
www.energynewscenter.com

ครม.รับทราบมติ กพช.ให้เร่งประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้โครงการโซลาร์ภาคประชาชน​เป็นรูปธรรมโดยเร็ว

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี​เมื่อวันที่​ 2​ มี.ค.2564​ รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 (ครั้งที่ 152) ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ
ในการดำเนินโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ระยะที่ 1 ได้ให้กระทรวงพลังงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน​ (กกพ.) และสำนักงาน กกพ. เร่งดำเนินการกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละกลุ่มเป้าหมาย หลักเกณฑ์การคัดเลือก ขั้นตอนการดำเนินการและกรอบระยะเวลาดำเนินงานที่ชัดเจน โดยคำนึงถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการในวงกว้างให้ประชาชนรับทราบ เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมทั้งให้ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบ โดยให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณากำหนดการดำเนินโครงการในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (โครงการโซลาร์ภาคประชาชนฯ)
1.1 โดยที่ กพช. และคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผน PDP 2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ซึ่งมีการปรับปรุงเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของโครงการโซลาร์ภาคประชาชนฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจึงได้มอบหมาย กกพ. พิจารณาปรับปรุงแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าฯ โดยให้ขยายผลไปยังกลุ่มโรงเรียนและโรงพยาบาล (โครงการใหม่) และในกลุ่มบ้านอยู่อาศัยให้ปรับเพิ่มอัตรารับซื้อให้ผลตอบแทนดีขึ้นเพื่อจูงใจประชาชนให้เข้าร่วมโครงการ รวมถึงกำหนดเป้าหมายกำลังผลิตสะสม 100 เมกะวัตต์ [เฉพาะปี 2564 โดยได้รวมเป้าหมายสะสมในปี 2563 จำนวน 50 เมกะวัตต์ เข้ากับเป้าหมายปี 2564 จำนวน 50 เมกะวัตต์]

1.2 กบง. ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 (ครั้งที่ 22) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 มีมติเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายแผน PDP 2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ตามที่ กกพ. เสนอ และได้เสนอ กพช. พิจารณา ซึ่ง กพช. พิจารณาแล้วเห็นชอบ ดังนี้

ทั้งนี้ มอบหมายให้ กกพ. รับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปในกรณีการลงทุนโดยภาครัฐในส่วนของกลุ่มโรงเรียนฯ มอบหมายให้ พน. โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานรับไปหารือกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม

Credit picture: https://www.energynewscenter.com/wp-content/uploads/2021/01/IMG_20210112_191635.jpg

ที่มา: https://www.energynewscenter.com/ครม-ไฟเขียวมติกพช-ให้เร่/

ในวันอากาศดีที่แคลิฟอร์เนีย อย่างเมื่อเช้าวันที่ 2 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา พลังงานแสงอาทิตย์ก็กลายเป็นแหล่งพลังงานหลักสำหร...
03/03/2021

ในวันอากาศดีที่แคลิฟอร์เนีย อย่างเมื่อเช้าวันที่ 2 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา พลังงานแสงอาทิตย์ก็กลายเป็นแหล่งพลังงานหลักสำหรับผลิตไฟฟ้า โดยจากความต้องการพลังงาน 21 GW ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานทดแทนทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 61 โดยเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ 10.6 GW พลังงานลม 1.6 GW

เราคงเห็นสถานการณ์แบบนี้บ่อยมากขึ้น จากหลายๆ เมือง ในหลายๆ ประเทศ หวังว่าวันหนึ่งเราคงจะเห็นเหตุการณ์นี้ที่พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย

Picture captured from : http://www.caiso.com/TodaysOutlook/Pages/supply.html

ในวันอากาศดีที่แคลิฟอร์เนีย อย่างเมื่อเช้าวันที่ 2 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา พลังงานแสงอาทิตย์ก็กลายเป็นแหล่งพลังงานหลักสำหรับผลิตไฟฟ้า โดยจากความต้องการพลังงาน 21 GW ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานทดแทนทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 61 โดยเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ 10.6 GW พลังงานลม 1.6 GW

เราคงเห็นสถานการณ์แบบนี้บ่อยมากขึ้น จากหลายๆ เมือง ในหลายๆ ประเทศ หวังว่าวันหนึ่งเราคงจะเห็นเหตุการณ์นี้ที่พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย

Picture captured from : http://www.caiso.com/TodaysOutlook/Pages/supply.html

ป.ป.ช.แม่ฮ่องสอนชี้ ‘โซลาร์เซลล์’ 12 แห่งของ กอ.รมน. ใช้การไม่ได้ทุกจุด จ่อสอบค่าอุปกรณ์ พบแพงเกินจริงเมื่อวันที่ 18 กุม...
22/02/2021

ป.ป.ช.แม่ฮ่องสอนชี้ ‘โซลาร์เซลล์’ 12 แห่งของ กอ.รมน. ใช้การไม่ได้ทุกจุด จ่อสอบค่าอุปกรณ์ พบแพงเกินจริง

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พันตำรวจโท ศิระปรุฬห์ ปวเรศจิรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า การตรวจสอบโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการ 12 จุด แบ่งเป็น อำเภอสบเมย 1 จุด และอำเภอแม่เรียง 11 จุด ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเสร็จสิ้นทุกจุดแล้ว พบว่าทั้ง 12 จุด ปัจจุบันไม่สามารถใช้การได้ และไม่ได้รับการดูแลรักษาทั้งอุปกรณ์และสภาพแวดล้อม

พ.ต.ท.ศิระปรุฬห์กล่าวว่า จากการสอบถามชาวบ้าน ครู และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ ปรากฏว่าหลังจากโครงการแล้วเสร็จเมื่อปี 2561 มีเพียง 2 จุดเท่านั้นที่ใช้การได้ และอีก 10 จุดใช้การไม่ได้ตั้งแต่ต้น นอกจากนี้ยังพบว่าหมดระยะเวลาประกันตั้งแต่ 2 ปีหลังแล้วเสร็จ ซึ่งในการส่งมอบงานระยะที่ 4 กำหนดว่า ต้องมีการฝึกอบรมแก่หน่วยงาน หรือชาวบ้าน ที่จะรับมอบโครงการไปดูแลต่อ ในเรื่องนี้ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะดำเนินการตรวจสอบต่อไปว่าได้มีการอบรมจริงหรือไม่ และมีการส่งมอบผู้ดูแลต่อแล้วหรือยัง และได้ตั้งข้อสังเกตว่า สาเหตุที่โครงการใช้การไม่ได้ เนื่องจากบางจุดตั้งอยู่ไกลจากแหล่งน้ำธรรมชาติ จนเครื่องสูบน้ำมีแรงดันไม่เพียงพอต่อการผลักดันน้ำมากักเก็บ บางจุดตั้งอยู่ในพื้นที่น้ำหลาก เมื่อน้ำหลากมาเครื่องมือก็เสียหาย ซึ่งผู้รับเหมาดำเนินการไม่มีความรู้ในเรื่องของสภาพพื้นที่ และไม่มีการสอบถามผู้นำหมู่บ้านเป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่าบางจุดมีไฟฟ้า และน้ำประปาภูเขาใช้อยู่แล้ว

นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะตรวจสอบโครงการนี้ต่อในเรื่องของการเปรียบเทียบราคากลางของค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการทั้งหมดด้วย เนื่องจากอุปกรณ์บางอย่างมีราคาสูงเกินความเป็นจริง“ พ.ต.ท.ศิระปรุฬห์กล่าว

สำหรับโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กอ.รมน.ภาค 3 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน วงเงินงบประมาณ 45,590,000 บาท ในการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แก้ปัญหาภัยแล้งพร้อมระบบกรองน้ำในพื้นที่ 20 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 8 หมู่บ้าน อำเภอสบเมย 1 หมู่บ้าน และอำเภอแม่สะเรียง 11 หมู่บ้าน รวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 12 หมู่บ้าน

ที่มา https://www.matichon.co.th/region/news_2585542

พลังงาน​นัดถก​ สกพอ. สัปดาห์หน้า เคลียร์ประเด็น โซลาร์ฟาร์ม​ 500​ MW​ ใน​ EECวันที่ 17​ ก.พ.2564​​ นายสมภพ พัฒนอริยางกูล...
19/02/2021

พลังงาน​นัดถก​ สกพอ. สัปดาห์หน้า เคลียร์ประเด็น โซลาร์ฟาร์ม​ 500​ MW​ ใน​ EEC

วันที่ 17​ ก.พ.2564​​ นายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงานชี้แจง​ ว่า​ กระทรวงพลังงาน​นัดถก​สำนักงานคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก​ ​(สกพอ.) สัปดาห์หน้า การพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าใน EEC และโครงการพัฒนาด้านไฟฟ้าภายในพื้นที่พิเศษต่างๆ รวมถึงโครงการร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการพัฒนาพลังงานทดแทนในพื้นที่ของภาครัฐ ซึ่งเป็นการศึกษาศักยภาพและความเป็นไปได้ ยังมิได้มีการกำหนดการรับซื้อไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้แผน PDP แต่อย่างใด และยืนยันการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการต่างๆจะต้องอยู่ภายใต้แผน PDP โดยโครงการผลิตไฟฟ้าใน EEC ดังกล่าว​ PEA ENCOM ซึ่งเป็นบริษัทลูกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค​ จะร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในช่วงที่ผ่านมานั้น เป็นไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน​ เมื่อวันที่​ 6​ มี.ค.2563​ และมี​พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 รองรับ​ โดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 2.3 หมื่นล้านบาท

การจัดทำแผน PDP นั้นจะมีการพิจารณาถึงมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนรอบด้านและต้องมีความสมดุล ไม่ว่าจะเป็นมิติด้านความมั่นคง มิติด้านต้นทุน รวมถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการมองในภาพรวมของการพัฒนาระบบไฟฟ้าทั้งประเทศ​ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า

“ขณะนี้ กระทรวงพลังงาน อยู่ระหว่างการจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติ (National Energy Plan) โดยจะเป็นการรวมแผน TIEB เดิม เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีการวิเคราะห์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งจะตอบโจทย์การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า การเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งการประมวลทิศทางโลกเหล่านี้ กระทรวงพลังงาน จะนำมาพิจารณาร่วมกับทิศทางการพัฒนาของประเทศที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและคาดว่าภายในช่วงกลางปี 2564 จะมีการนำเสนอร่างแผนพลังงานชาติโดยจะต้องมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ก็จะนำแผนดังกล่าวมาเป็นกรอบทิศทางนโยบายในการพัฒนาแผนปฏิบัติการในแต่ละด้าน ทั้งด้านไฟฟ้า ด้านก๊าซธรรมชาติ ด้านพลังงานทดแทน ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง และด้านอนุรักษ์พลังงาน โดยคาดว่าแผนปฏิบัติการดังกล่าวจะมีความชัดเจนภายในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ ทั้งนี้ ในช่วงสัปดาห์หน้า กระทรวงพลังงาน จะมีการประชุมหารือร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อสร้างความชัดเจนในเรื่องการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าและการบริหารจัดการด้านไฟฟ้าในเขตพื้นที่ EEC ต่อไป” โฆษกกระทรวงพลังงาน กล่าว

ที่มา https://www.energynewscenter.com/500mw-eec/

พลังงาน​นัดถก​ สกพอ. สัปดาห์หน้า เคลียร์ประเด็น โซลาร์ฟาร์ม​ 500​ MW​ ใน​ EEC

วันที่ 17​ ก.พ.2564​​ นายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงานชี้แจง​ ว่า​ กระทรวงพลังงาน​นัดถก​สำนักงานคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก​ ​(สกพอ.) สัปดาห์หน้า การพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าใน EEC และโครงการพัฒนาด้านไฟฟ้าภายในพื้นที่พิเศษต่างๆ รวมถึงโครงการร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการพัฒนาพลังงานทดแทนในพื้นที่ของภาครัฐ ซึ่งเป็นการศึกษาศักยภาพและความเป็นไปได้ ยังมิได้มีการกำหนดการรับซื้อไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้แผน PDP แต่อย่างใด และยืนยันการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการต่างๆจะต้องอยู่ภายใต้แผน PDP โดยโครงการผลิตไฟฟ้าใน EEC ดังกล่าว​ PEA ENCOM ซึ่งเป็นบริษัทลูกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค​ จะร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในช่วงที่ผ่านมานั้น เป็นไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน​ เมื่อวันที่​ 6​ มี.ค.2563​ และมี​พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 รองรับ​ โดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 2.3 หมื่นล้านบาท

การจัดทำแผน PDP นั้นจะมีการพิจารณาถึงมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนรอบด้านและต้องมีความสมดุล ไม่ว่าจะเป็นมิติด้านความมั่นคง มิติด้านต้นทุน รวมถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการมองในภาพรวมของการพัฒนาระบบไฟฟ้าทั้งประเทศ​ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า

“ขณะนี้ กระทรวงพลังงาน อยู่ระหว่างการจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติ (National Energy Plan) โดยจะเป็นการรวมแผน TIEB เดิม เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีการวิเคราะห์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งจะตอบโจทย์การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า การเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งการประมวลทิศทางโลกเหล่านี้ กระทรวงพลังงาน จะนำมาพิจารณาร่วมกับทิศทางการพัฒนาของประเทศที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและคาดว่าภายในช่วงกลางปี 2564 จะมีการนำเสนอร่างแผนพลังงานชาติโดยจะต้องมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ก็จะนำแผนดังกล่าวมาเป็นกรอบทิศทางนโยบายในการพัฒนาแผนปฏิบัติการในแต่ละด้าน ทั้งด้านไฟฟ้า ด้านก๊าซธรรมชาติ ด้านพลังงานทดแทน ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง และด้านอนุรักษ์พลังงาน โดยคาดว่าแผนปฏิบัติการดังกล่าวจะมีความชัดเจนภายในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ ทั้งนี้ ในช่วงสัปดาห์หน้า กระทรวงพลังงาน จะมีการประชุมหารือร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อสร้างความชัดเจนในเรื่องการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าและการบริหารจัดการด้านไฟฟ้าในเขตพื้นที่ EEC ต่อไป” โฆษกกระทรวงพลังงาน กล่าว

ที่มา https://www.energynewscenter.com/500mw-eec/

โครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ลอยน้ำที่หมู่เกาะคานารี สหภาพยุโรปยืนยันให้การสนับสนุนโครงการนำร่องโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์...
18/02/2021

โครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ลอยน้ำที่หมู่เกาะคานารี

สหภาพยุโรปยืนยันให้การสนับสนุนโครงการนำร่องโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ลอยน้ำขนาด 250 kWp ที่หมู่เกาะ กราน คานารีอา (Gran Cannaria) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับแสงอาทิตย์สูงสุดของยุโรป

โครงการนี้จะใช้เวลาการติดตั้งประมาณ 30 เดือน ด้วยงบประมาณทั้งหมด 4 ล้านยูโร (ประมาณ 145 ล้านบาท) โดยเริ่มต้นติดตั้งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ความท้าทายของโครงการนี้ คือ มีโอกาสสูงที่จะพบคลื่นทะเลที่มีความสูงกว่า 10 เมตรและลมพายุ

เราต้องมาติดตามกันดูว่าโครงการนี้จะทำได้หรือไม่

ที่มา
[1]https://www.offshore-energy.biz/floating-solar-power-set-for-trials-off-canary-islands/
[2]http://www.greeningtheislands.net/index.php/2021/02/08/floating-solar-pilot-project-near-canary-islands-to-face-up-to-10m-high-waves/

โครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ลอยน้ำที่หมู่เกาะคานารี

สหภาพยุโรปยืนยันให้การสนับสนุนโครงการนำร่องโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ลอยน้ำขนาด 250 kWp ที่หมู่เกาะ กราน คานารีอา (Gran Cannaria) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับแสงอาทิตย์สูงสุดของยุโรป

โครงการนี้จะใช้เวลาการติดตั้งประมาณ 30 เดือน ด้วยงบประมาณทั้งหมด 4 ล้านยูโร (ประมาณ 145 ล้านบาท) โดยเริ่มต้นติดตั้งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ความท้าทายของโครงการนี้ คือ มีโอกาสสูงที่จะพบคลื่นทะเลที่มีความสูงกว่า 10 เมตรและลมพายุ

เราต้องมาติดตามกันดูว่าโครงการนี้จะทำได้หรือไม่

ที่มา
[1]https://www.offshore-energy.biz/floating-solar-power-set-for-trials-off-canary-islands/
[2]http://www.greeningtheislands.net/index.php/2021/02/08/floating-solar-pilot-project-near-canary-islands-to-face-up-to-10m-high-waves/

ฐานข้อมูลสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในปี 2561 นอกจากการจัดทำรายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แล...
16/02/2021

ฐานข้อมูลสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ในปี 2561 นอกจากการจัดทำรายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว ยังได้มีการจัดฐานข้อมูลสถานะการติดตั้งใช้งานในรูปแบบ online
ฐานข้อมูลดังกล่าวรวบรวมและปรับปรุง โดยศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ซึ่งทำให้การค้นหาข้อมูลทำได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น

ภาษาไทย http://pvgis.kmutt.ac.th/pvstatus2018/th/index.html
ภาษาอังกฤษ http://pvgis.kmutt.ac.th/pvstatus2018/index.html

ฐานข้อมูลสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ในปี 2561 นอกจากการจัดทำรายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว ยังได้มีการจัดฐานข้อมูลสถานะการติดตั้งใช้งานในรูปแบบ online
ฐานข้อมูลดังกล่าวรวบรวมและปรับปรุง โดยศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ซึ่งทำให้การค้นหาข้อมูลทำได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น

ภาษาไทย http://pvgis.kmutt.ac.th/pvstatus2018/th/index.html
ภาษาอังกฤษ http://pvgis.kmutt.ac.th/pvstatus2018/index.html

ที่อยู่

17, Rama 1 Road, Rongmuang, Patumwan
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02 222 4102-9 ext 1246

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ พผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตแอดมินและสมาชิกในเพจค่ะ รบกวนโปรดกรุณาช่วยทำแบบสอบถามงานวิจัยฯ ป.โท (วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการจัดการและกลยุทธ์) เรื่อง "แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาและระบบกักเก็บพลังงานในระดับครัวเรือนในภาคกลางของประเทศไทย" ดัง Link นี้ค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ
พอจะมีโครงการที่จะติดตั้งให้หน่วยงานราชการ/โรงเรียน หรือเปล่าครับ
!! ข่าวดี สำหรับผู้ที่กำลังมองหาช่องทางในการพัฒนาโรงงาน เป็นโรงงานอัจฉริยะ พร้อมยกระดับอุตสาหกรรม *เราเป็นผู้นำในการให้บริการทางด้าน SCADA Software & Hardweare รวมถึงงานด้านระบบต่างๆ • รับปรึกษาด้านการพัฒนาโรงงานสู่ Smart Factory • การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสู่ Smart Factory ด้วย “SCADA” • การเชื่อมระบบบริหารจัดการ และระบบการผลิต เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real – Time ผ่านทางเว็บบราวเซอร์และแอพพลิเคชัน สามารถทำได้ทุกอุตสาหกรรม ติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook: #WEBSCADATHAILAND Website:
กระทรวงพลังงานเดินหน้าเปิดประมูลแหล่งเอราวัณ-บงกช ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ เพื่อให้ประเทศชาติมีก๊าซธรรมชาติใช้อย่างต่อเนื่อง สร้างหลักประกันความมั่นคงด้านพลังงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ
Check system efficiency that is so easy !
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะ สัมผัสการจัดแสดงนวัตกรรมโซนไฮบริดและเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า โซนโซล่าเซลส์ และโซนระบบเมืองอัจฉริยะ ในงาน SETA 2018 ที่นี่ที่เดียวครบ!!พร้อมลุ้นรับมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้าแจกฟรีกันในงาน 23 มีนาคม 2561 วันสุดท้ายแล้วนะคะ Mini-Stage ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา Hall 103-104 ลงทะเบียนร่วมลุ้นด่วน* > https://goo.gl/3CBtHn *สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ร่วมงาน SETA2018 เท่านั้น #SETA2018 #BitecBangna #Sustainable #Energy #Technology #พลังงาน #พลังงานที่ยั่งยืน #เทคโนโลยี
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานสัมมนาดีๆ นะคะ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาและเยี่ยมชมนิทรรศการ Thailand Lighting Fair 2017 : Solar Pavilion Zone สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย ร่วมกับ โครงการ Green Network บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการและนิทรรศการ Solar Pavilion Zone ภายในงาน Thailand Lighting Fair 2017 ขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ Solar Stage ศูนย์นิทรรศการและการประชุมแห่งชาติ ไบเทค บางนา เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มประสิทธิภาพในทุกภาคส่วน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และวิทยาการที่เป็นประโยชน์ อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนล่วงหน้า ได้ที่http://www.technologymedia.co.th/download/Solar_Pavilion.pdf โทร. 0-2354-5333 ต่อ 305, 301 หรือ 081-439-9087 (คุณปัฐฐมณฑ์), 091-778-4455 (คุณภิญญาภรณ์) eMail : [email protected] สิทธิพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า รับฟรี CD คู่มือการพัฒนาและลงทุนผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์
ต้องการทราบ 1บทบาทและหน้าที่ของสำนัก 2สิ่งทึ่ข่วยเหลือด้านวิชาการด้านพลังานแสงอาทิตย์ มึอะไรบ้าง 3 กิจกรรมรณรงค์การใช้พลังงานแสงอาทิตมีหรือเปล่า