ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และปร

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และปร Legal Aid Center for Debtors and Victims of Injustice เบอร์โทรติดต่อ 1202 ต่อ 53610

เปิดเหมือนปกติ

🔺เปิด 8 แพ็กเกจ'แก้หนี้สินประชาชนรายย่อย'-'ครม.'สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการครม.รับทราบ ‘แพ็กเกจ’ แก้ปัญหาหนี้...
29/12/2021
เปิด 8 แพ็กเกจ'แก้หนี้สินประชาชนรายย่อย'-'ครม.'สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ

🔺เปิด 8 แพ็กเกจ'แก้หนี้สินประชาชนรายย่อย'-'ครม.'สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ

ครม.รับทราบ ‘แพ็กเกจ’ แก้ปัญหาหนี้สินประชาชน 8 กลุ่ม เร่งผลักดันร่างแก้ไขพ.ร.บ.กยศ. หลังพบปี 63 ลูกหนี้ กยศ. เป็น NPL พุ่งสูงสุดในรอบ 25 ปี พร้อมให้การปรับโครงสร้างหนี้เป็น ‘วาระของประเทศ’ ขณะที่ ‘บอร์ดแก้หนี้สินครู’ เร่งหารือ ‘สหกรณ์ฯ’ ลดดอกเบี้ยเงินกู้ ‘ครู-ตำรวจ’ เหลือไม่เกิน 5% ชี้ความเสี่ยงต่ำ

https://www.isranews.org/article/isranews-news/105381-gov-Solve-public-retail-debt-news.html

ครม.รับทราบ ‘แพ็กเกจ’ แก้ปัญหาหนี้สินประชาชน 8 กลุ่ม เร่งผลักดันร่างแก้ไขพ.ร.บ.กยศ. หลังพบปี 63 ลูกหนี้ กยศ. เป็.....

ร่าง พ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ฉบับแก้หนี้ ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=hgN-L7LnBjs
22/12/2021

ร่าง พ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ฉบับแก้หนี้

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=hgN-L7LnBjs

ร่าง พ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ฉบับแก้หนี้

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=hgN-L7LnBjs

22/12/2021
โครงการสัมมนาวิชาการกฎหมายร่วมสมัย เรื่อง "รู้เท่าทัน การซื้อขายออนไลน์"

📢 ประกาศ ก.บ.ศ. เรื่อง การจัดตั้งแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่ง ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลใช้บังคับวันที่ 21 ธ.ค. 64

https://ojac.coj.go.th/th/content/category/detail/id/22/iid/274124

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดย นางกุสุมา พนอุดมสุข ผู้อำนวยการส่งเสริมสถาบันครอบครัว ได้...
21/12/2021

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดย นางกุสุมา พนอุดมสุข ผู้อำนวยการส่งเสริมสถาบันครอบครัว ได้เข้าพบ นางอุมาพร แพรประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ และคณะทำงาน ได้ประชุมหารือในประเด็นหนี้สินครัวเรือน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในหัวข้อ “ความร่วมมือการขับเคลื่อนระบบเพื่อนครอบครัว Family Line”เพื่อบูรณาการหาแนวทางร่วมกันในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินครัวเรือน ผ่านแอปพลิเคชัน Line Offical : @linefamily โดยทั้งนี้จะได้นำไปกำหนดแนวทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนต่อไป

#กรมสอบสวนคดีพิเศษ
#ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

ผู้ค้ำประกันควรรู้ถึงสิทธิและขอบเขตความรับผิดชอบก่อนตัดสินใจเซ็นชื่อในสัญญาค้ำประกันนะครับ .ที่มา: หนังสือเวียน ธปท. เรื...
21/12/2021

ผู้ค้ำประกันควรรู้ถึงสิทธิและขอบเขตความรับผิดชอบก่อนตัดสินใจเซ็นชื่อในสัญญาค้ำประกันนะครับ
.
ที่มา: หนังสือเวียน ธปท. เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการด้านการให้สินเชื่ออย่างเป็นธรรม (หน้า 4 - 5)https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2564/ThaiPDF/25640173.pdf
.
#จัดการหนี้ #หนี้นี้ไม่หนีนะ #Hotline1213Managingdebt
#รู้ก่อนค้ำประกัน
#ค้ำประกัน

ผู้ค้ำประกันควรรู้ถึงสิทธิและขอบเขตความรับผิดชอบก่อนตัดสินใจเซ็นชื่อในสัญญาค้ำประกันนะครับ
.
ที่มา: หนังสือเวียน ธปท. เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการด้านการให้สินเชื่ออย่างเป็นธรรม (หน้า 4 - 5)https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2564/ThaiPDF/25640173.pdf
.
#จัดการหนี้ #หนี้นี้ไม่หนีนะ #Hotline1213Managingdebt
#รู้ก่อนค้ำประกัน
#ค้ำประกัน

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ : อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ นางอุมาพร แพรประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหน...
17/12/2021

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ : อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ นางอุมาพร แพรประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ และคณะทำงาน เข้าร่วมการเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” เป็นการบูรณาการร่วมกัน ระหว่างภาครัฐ และเอกชน เพื่อร่วมกันไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตาม พ.ร.บ. ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.๒๕๖๒ ที่โรงแรม Grand Centre Point ทองหล่อซอย ๑๐ ประกอบด้วย
๑. สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ
๒. สำนักงานเขตวัฒนา
๓. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
๔. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
๕. ประชาคมเขตวัฒนา
๖.ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน แขวงคลองตันเนหือ เขตวัฒนา

#กรมสอบสวนคดีพิเศษ
#ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

✅เช็กก่อนกู้ ไม่ถูกหลอก ‼️ตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อจากแบงก์ชาติก่อนกู้เงินทุกครั้งบน...
13/12/2021

✅เช็กก่อนกู้ ไม่ถูกหลอก ‼️

ตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อจากแบงก์ชาติก่อนกู้เงินทุกครั้งบนเว็บไซต์ของแบงก์ชาติที่ "เช็กแอปเงินกู้"
คลิก 👉 https://bit.ly/3CBgMMA

✅เช็กก่อนกู้ ไม่ถูกหลอก ‼️

ตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อจากแบงก์ชาติก่อนกู้เงินทุกครั้งบนเว็บไซต์ของแบงก์ชาติที่ "เช็กแอปเงินกู้"
คลิก 👉 https://bit.ly/3CBgMMA

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายโฆสิต สุขวินิจจิต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้เกียรติเยี่ยม...
09/12/2021

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายโฆสิต สุขวินิจจิต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมรับฟังปัญหาจากผู้ร้องที่เข้ามาขอความช่วยเหลือในปัญหาหนี้นอกระบบ และได้ร่วมประชุมหารือกับนายแพทย์ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานของศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่รับความเป็นธรรม เพื่อให้เป็นที่พึ่งของประชาชนที่ประสบปัญหาหนี้นอกระบบและไม่ได้รับความเป็นธรรมต่อไป

ตอบข้อสงสัยมาตราการช่วยเหลือลูกหนี้ของแบงก์ชาติ...
09/12/2021

ตอบข้อสงสัยมาตราการช่วยเหลือลูกหนี้ของแบงก์ชาติ...

ตอบข้อสงสัยมาตราการช่วยเหลือลูกหนี้ของแบงก์ชาติ...

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 🧡วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มห...
07/12/2021

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 🧡
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์
มีพระชันษายิ่งยืนนาน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 🧡
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์
มีพระชันษายิ่งยืนนาน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

💛5 ธันวาคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ...
05/12/2021

💛5 ธันวาคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชน
ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจะปฏิบัติตามคำพ่อสอน ทำดีตามพ่อสอน 🙏💛

💛5 ธันวาคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชน
ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจะปฏิบัติตามคำพ่อสอน ทำดีตามพ่อสอน 🙏💛

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และ...
05/12/2021

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพ

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 💛

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพ

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 💛

🎉ครบรอบ 11 ปี 🎉ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ศนธ.)เรายังคงเป็นส่วนหนึ่งในกา...
03/12/2021

🎉ครบรอบ 11 ปี 🎉
ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ศนธ.)

เรายังคงเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินภารกิจการช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดแก่ประชาชนอย่างสูงที่สุด ตลอดถึงประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม

#ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
#กรมสอบสวนคดีพิเศษ

📌 ราชกิจจาฯประกาศ "ปล่อยกู้ กยศ." โดยไม่มีผู้ค้ำประกันมีผลแล้ว🔴 ราชกิจจาฯประกาศ "ปล่อยกู้ กยศ." โดยไม่มีผู้ค้ำประกันมีผล...
02/12/2021
ราชกิจจาฯประกาศ "ปล่อยกู้ กยศ." โดยไม่มีผู้ค้ำประกันมีผลแล้ว

📌 ราชกิจจาฯประกาศ "ปล่อยกู้ กยศ." โดยไม่มีผู้ค้ำประกันมีผลแล้ว

🔴 ราชกิจจาฯประกาศ "ปล่อยกู้ กยศ." โดยไม่มีผู้ค้ำประกันมีผลแล้ววันนี้ "ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการชำระเงินคืนกองทุน"
🔴 อ่านข้อมูลเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่าง
https://www.tnews.co.th/social/554616

ราชกิจจาฯประกาศ "ปล่อยกู้ กยศ." โดยไม่มีผู้ค้ำประกันมีผลแล้ววันนี้ "ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเ....

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 มีผู้ร้องเข้ามาพบเจ้าหน้าที่ ศนธ เพื่อขอคำปรึกษากรณี นำที่ดินไปขายฝากกับนายทุน แล้วเมื่อคร...
27/11/2021

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 มีผู้ร้องเข้ามาพบเจ้าหน้าที่ ศนธ เพื่อขอคำปรึกษากรณี นำที่ดินไปขายฝากกับนายทุน แล้วเมื่อครบกำหนดขายฝากไม่สามารถนำเงินมาไถ่ที่ดินและบ้านคืนได้ แต่ตนเองก็ยังคงส่งดอกเบี้ยให้กับนายทุนตลอดมา ตั้งแต่ทำการขายฝาก แม้จะสิ้นสุดสัญญาแล้ว เพราะตนประสงค์จะขอซื้อที่ดินและบ้านกลับคืน
กรณีนี้ ตามกฎหมายถ้านำที่ดินไปขายฝากแล้ว นายทุนไม่มีสิทธิ์คิดดอกเบี้ยระหว่างเดือน นายทุนมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนตามที่กำหนดในสัญญาขายฝาก และตามพรบ.ขายฝากที่แก้ไขใหม่. นายทุนต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนเพื่อให้ลูกหนี้ทราบและเตรียมนำเงินมาไถ่ถอน ถ้าไม่มีหนังสือแจ้ง ให้ขยายระยะเวลาขายฝากไปอีก 6 เดือน

พระราชบัญญัติ คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒
#ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
#กรมสอบสวนคดีพิเศษ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางอุมาพร แพรประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบ...
27/11/2021

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางอุมาพร แพรประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ศนธ) พร้อมนิติกร ศนธ.ได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลืออำนวยความเป็นธรรมให้กับผู้ร้องอายุ 73 ปี ในเขตบางกอกน้อย ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจึง ได้เดินทางไปพบและพูดคุยถึงปัญหาและแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับหนี้สิน ผู้ร้องพักอาศัยอยู่กับน้องชาย หลาน และลูกสาว เดิมเคยมีรายได้จากการค้าขายแต่มาร่างกายพิการเดินไม่สะดวก มีโรคประจำตัวหลายโรค ทำมาหากินลำบากจึงได้กู้ยืมนอกระบบ ปัจจุบันมีรายได้จากเบี้ยคนพิการและเบี้ยผู้สูงอายุ ตนและลูกสาวได้ทำอาหาร เช่น แกงกับขนมจีน เป็นชุดก๋วยเตี๋ยวหลอด หอยทอด จะทำวันละ 1 อย่าง เพราะทำไม่ไหวและไม่มีทุน ขายให้กับลูกค้าบริเวณใกล้เคียงโดยลูกสาวเป็นคนเดินส่ง ลูกสาวไม่ได้ทำงานประจำเพราะต้องดูแลตนและคอยพาไปโรงพยาบาล ศนธ.จึงได้เชิญ จ้าหน้าที่อาสาสมัครจาก และกลุ่มงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางกอกน้อย ร่วมลงพื้นที่เพื่อพิจารณาแนวทางช่วยเหลือสนับสนุนด้านเงินทุนในการประกอบอาชีพ ซึ่งกลุ่มงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม จากสำนักงานเขตบางกอกน้อย แจ้งว่าในกรณีของผู้ร้องเข้าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาช่วยเหลือเงินทุนในการประกอบอาชีพ จำนวน 5,000 บาท ทางสำนักงานเขตบางกอกน้อย จะได้ดำเนินการเสนอกรณีดังกล่าวเพื่อพิจารณาผู้บริหารพิจารณาต่อไปสำหรับผู้ที่เดือดร้อนมีปัญหาด้านการเงินก่อนที่จะไปกู้ยืมเงินนอกระบบขอให้คิดให้ดีเสียก่อน หรือเข้าไปปรึกษา หน่วยงานของรัฐใกล้บ้าน เช่น สำนักงานเขตในพื้นที่ หรือศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับ ความเป็นธรรม โทร 02 5753344 หรือ 1202 ต่อ 53610

Photos from ศคง. 1213's post
26/11/2021

Photos from ศคง. 1213's post

สรุป 2 มาตรการแก้หนี้ระยะยาว รีไฟแนนซ์ VS รวมหนี้ธปท. เพิ่ม 2 มาตรการ แก้หนี้ระยะยาว ด้วยการ รีไฟแนนซ์ และ รวมหนี้ ข้ามธ...
24/11/2021
สรุป 2 มาตรการแก้หนี้ระยะยาว รีไฟแนนซ์ VS รวมหนี้

สรุป 2 มาตรการแก้หนี้ระยะยาว รีไฟแนนซ์ VS รวมหนี้

ธปท. เพิ่ม 2 มาตรการ แก้หนี้ระยะยาว ด้วยการ รีไฟแนนซ์ และ รวมหนี้ ข้ามธนาคาร เปิดสาระสำคัญ แนวทางแก้ไขหนี้บ้าน - หนี้รถ ไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิต ก่อนเปิดให้สมัครเข้าร่วมมาตรการแก้หนี้เดือน ธ.ค.นี้

1. ห้ามสถาบันการเงินเรียกเก็บค่าปรับจากการไถ่ถอนสินเชื่อก่อนครบกำหนด (prepayment fee) สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับและสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ เป็นการชั่วคราว โดยให้มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
2. ปรับปรุงแนวทางการรวมหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น (debt consolidation) โดยขยายขอบเขตให้สามารถรวมหนี้ข้ามสถาบันการเงินและ/หรือผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นได้ จากเดิมที่สามารถรวมหนี้ได้เฉพาะหนี้ในสถาบันการเงินเดียวกัน

https://www.thansettakij.com/money_market/504259?as=

สรุป ธปท. เพิ่ม 2 มาตรการ แก้หนี้ระยะยาว ด้วยการ รีไฟแนนซ์ และ รวมหนี้ ข้ามธนาคาร เปิดสาระสำคัญ แนวทางแก้ไขหน....

ร้องกระทรวงยุติธรรม ตามคดีแอปฯ กู้เงินออนไลน์ผิดกฎหมาย สามารถติดต่อสายด่วนกระทรวงยุติธรรม ได้ที่ 1111 ต่อ 77
18/11/2021
ร้องกระทรวงยุติธรรม ตามคดีแอปฯ กู้เงินออนไลน์ผิดกฎหมาย สูญเงินกว่า 1,000 ล้านบาท : สถานีร้อง

ร้องกระทรวงยุติธรรม ตามคดีแอปฯ กู้เงินออนไลน์ผิดกฎหมาย สามารถติดต่อสายด่วนกระทรวงยุติธรรม ได้ที่ 1111 ต่อ 77

กลุ่ม Anti หมวกกันน็อค Online พร้อมผู้เสียหายกว่า 60 คน เดินทางเข้ายื่นรายชื่อผู้เสียหายกว่า 20,000 รายชื่อ และหนังสือ.....

โฉนด 4 สีต่างกันอย่างไร🤔➡️ โฉนดที่ดิน นส.4 🔴.เป็นโฉนดที่ดินที่เรารู้จักกันทั่วไป ซึ่งเป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ โดยจะมีสั...
17/11/2021

โฉนด 4 สีต่างกันอย่างไร🤔

➡️ โฉนดที่ดิน นส.4 🔴
.
เป็นโฉนดที่ดินที่เรารู้จักกันทั่วไป ซึ่งเป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ โดยจะมีสัญลักษณ์ #ครุฑแดง อยู่ด้านบนของเอกสาร
.
ซึ่งโฉนดประเภทนี้ สามารถซื้อขาย ทำประโยชน์ นำไปจำนอง และโอนกรรมสิทธิ์ได้ ถือว่าเป็นเอกสารที่แสดงความเป็นเจ้าของได้ชัดเจนที่สุด
.
➡️ นส.3 ก 🟢
.
เอกสารนี้จะมีตรา #ครุฑเขียว ซึ่งจะเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินนั้นๆ ขอย้ำว่า "ไม่ใช่โฉนดที่ดิน" และไม่มี "กรรมสิทธิ์" แต่จะแสดงถึงสิทธิในการครอบครอง
.
โดย นส.3 ก จะมีความใกล้เคียงโฉนดที่ดินมากที่สุด เพราะมีรังวัดชัดเจน และมีระวางภาพถ่ายทางอากาศ จึงทำให้ ซื้อขาย จำนอง และสามารถยื่นเรื่องเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินได้
.
➡️ นส.3 ⚫️
.
เอกสารนี้จะแทนด้วย #ครุฑดำ โดยเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน จะคล้ายกับ นส.3 ก แต่สิ่งที่ต่างกันก็คือ นส.3 จะมีการรังวัดที่ไม่ค่อยละเอียด และไม่มีระวางภาพถ่ายทางอากาศ
.
เนื่องจากความเป็นเจ้าของไม่ชัดเจน จึงทำให้ ถ้าอยากจะซื้อขาย หรือจำนองที่ดินประเภทนี้ จะต้องรอประกาศจากราชการ 30 วัน
.
➡️ สปก. 🔵
.
ที่ดิน สปก. จะเป็นที่ดินที่ “สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” จัดสรรให้กับเกษตรกรเพื่อเป็นที่ดินทำกิน ซึ่งเอกสารนี้จะเป็นตรา #ครุฑน้ำเงิน
.
หลายคนชอบโดนหลอกให้ซื้อที่ดินประเภทนี้ ขอย้ำว่า ที่ดินแบบนี้ "ซื้อขายไม่ได้" ครับ แต่สามารถทำสัญญาเช่าได้ 99 ปี และเป็นมรดกให้ทายาทได้

#ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย #โฉนดที่ดิน #ศนธ

ที่มา : https://www.facebook.com/groups/175738662496763/permalink/6337062419697659/

โฉนด 4 สีต่างกันอย่างไร🤔

➡️ โฉนดที่ดิน นส.4 🔴
.
เป็นโฉนดที่ดินที่เรารู้จักกันทั่วไป ซึ่งเป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ โดยจะมีสัญลักษณ์ #ครุฑแดง อยู่ด้านบนของเอกสาร
.
ซึ่งโฉนดประเภทนี้ สามารถซื้อขาย ทำประโยชน์ นำไปจำนอง และโอนกรรมสิทธิ์ได้ ถือว่าเป็นเอกสารที่แสดงความเป็นเจ้าของได้ชัดเจนที่สุด
.
➡️ นส.3 ก 🟢
.
เอกสารนี้จะมีตรา #ครุฑเขียว ซึ่งจะเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินนั้นๆ ขอย้ำว่า "ไม่ใช่โฉนดที่ดิน" และไม่มี "กรรมสิทธิ์" แต่จะแสดงถึงสิทธิในการครอบครอง
.
โดย นส.3 ก จะมีความใกล้เคียงโฉนดที่ดินมากที่สุด เพราะมีรังวัดชัดเจน และมีระวางภาพถ่ายทางอากาศ จึงทำให้ ซื้อขาย จำนอง และสามารถยื่นเรื่องเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินได้
.
➡️ นส.3 ⚫️
.
เอกสารนี้จะแทนด้วย #ครุฑดำ โดยเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน จะคล้ายกับ นส.3 ก แต่สิ่งที่ต่างกันก็คือ นส.3 จะมีการรังวัดที่ไม่ค่อยละเอียด และไม่มีระวางภาพถ่ายทางอากาศ
.
เนื่องจากความเป็นเจ้าของไม่ชัดเจน จึงทำให้ ถ้าอยากจะซื้อขาย หรือจำนองที่ดินประเภทนี้ จะต้องรอประกาศจากราชการ 30 วัน
.
➡️ สปก. 🔵
.
ที่ดิน สปก. จะเป็นที่ดินที่ “สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” จัดสรรให้กับเกษตรกรเพื่อเป็นที่ดินทำกิน ซึ่งเอกสารนี้จะเป็นตรา #ครุฑน้ำเงิน
.
หลายคนชอบโดนหลอกให้ซื้อที่ดินประเภทนี้ ขอย้ำว่า ที่ดินแบบนี้ "ซื้อขายไม่ได้" ครับ แต่สามารถทำสัญญาเช่าได้ 99 ปี และเป็นมรดกให้ทายาทได้

#ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย #โฉนดที่ดิน #ศนธ

ที่มา : https://www.facebook.com/groups/175738662496763/permalink/6337062419697659/

12/11/2021
ดร.กนก จุลมนต์ | ล้มเพื่อเริ่มใหม่ แก้ไขกฎหมายล้มละลายด้วยหลัก Fresh Start

ประเทศไทยมีการบังคับใช้ พ.ร.บ.ล้มละลาย ฉบับแรกตั้งแต่ปี 2483 ผ่านการแก้ไขปรับปรุงมาแล้วครั้ง โดยเฉพาะหลังช่วงวิกฤติต้มยำกุ้ง 2540 เป็นต้นมา ที่มีการเปิดช่ององค์กรธุรกิจต่างๆ สามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้ ทั้งบริษัทมหาชน บริษัทจำกัด และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ทว่าลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดายังต้องเผชิญกับข้อจำกัดมากมายที่ไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการของกฎหมายล้มละลายได้
ปัจจุบันมีการเสนอร่าง พ.ร.บ.ล้มละลาย (ฉบับที่ 11) ของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะสามารถปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมถึงประชาชนทั่วไปได้ บนแนวคิดของการให้อภัยและให้โอกาสลูกหนี้ได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อีกครั้ง

ดร.กนก จุลมนต์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ชวนมองหาโอกาสใหม่ของการแก้กฎหมายด้วยหลัก Fresh Start เพื่อเตรียมรับมือกับสึนามิของคดีล้มละลายที่อาจตามมาหลังความป่วยไข้ทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากพิษของโรคระบาด

“‼️ไกล่เกลี่ยหนี้ กยศ. ทั่วประเทศ‼️”กระทรวงยุติธรรม เปิดโครงการไกล่เกลี่ยหนี้ กยศ. เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ กยศ. โดยจะเปิดเ...
10/11/2021

“‼️ไกล่เกลี่ยหนี้ กยศ. ทั่วประเทศ‼️”

กระทรวงยุติธรรม เปิดโครงการไกล่เกลี่ยหนี้ กยศ. เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ กยศ.

โดยจะเปิดเป็น 2 โครงการ ในช่วงเดือน ต.ค. – ธ.ค. 64 คือ
1.โครงการเอื้ออาทรไกล่เกลี่ยหนี้ กยศ. หลังศาลมีคำพิพากษา สถานที่ดำเนินการ 116 แห่งทั่วประเทศ
2.โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือลูกหนี้ 4 ภาค จำนวน 7 แห่ง ในพื้นที่ กทม. เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น ชลบุรี สงขลา และสุราษฎร์ธานี

🔺ขอเชิญชวนประชาชนที่ประสบปัญหาหนี้ กยศ. รวมถึงหนี้จากวิกฤตโควิด-19 สามารถแจ้งเรื่องเพื่อไกล่เกลี่ยหนี้ได้ที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี โทร. 02-881-4840, 02-887-5072 หรือสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 และสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ

“ยุติธรรม” เปิดโครงการไกล่เกลี่ยหนี้ กยศ. ทั่วประเทศ หลังช่วยเหลือสำเร็จแล้ว 15,040 เรื่อง มูลค่ากว่า 9,348 ล้านบาท
.
กระทรวงยุติธรรมเปิดโครงการไกล่เกลี่ยหนี้ กยศ. เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ กยศ. ต่อเนื่อง หลังจากในช่วงปีที่ผ่านมาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีทั่วประเทศสำเร็จแล้ว 15,040 เรื่อง จาก 16,275 เรื่อง คิดเป็น 92.41% มูลค่ากว่า 9,348 ล้านบาท
.
โดยจะเปิดเป็น 2 โครงการ ในช่วงเดือน ต.ค. – ธ.ค. 64 คือ
1.โครงการเอื้ออาทรไกล่เกลี่ยหนี้ กยศ. หลังศาลมีคำพิพากษา สถานที่ดำเนินการ 116 แห่งทั่วประเทศ
2.โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือลูกหนี้ 4 ภาค จำนวน 7 แห่ง ในพื้นที่ กทม. เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น ชลบุรี สงขลา และสุราษฎร์ธานี
.
จึงขอเชิญชวนประชาชนที่ประสบปัญหาหนี้ กยศ. รวมถึงหนี้จากวิกฤตโควิด-19 สามารถแจ้งเรื่องเพื่อไกล่เกลี่ยหนี้ได้ที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี โทร. 02-881-4840, 02-887-5072 หรือสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 และสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ

#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

ที่อยู่

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้
Bangkok
10210

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และปรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และปร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เฟสบุ๊คนี้ยังเปิดทำการอยู่มั้ยคะ ไม่เป็นอัพเดตข้อมูลเป็นปัจจุบันเลย
ขอความช่วยเหลือค่ะดิฉันชื่อกานดาทองสุขได้ทำการกู้เงิน แอป ช้างเผือกในออนไลน์ ด้วยวงเงิน 3,000 บาทแต่ทางแอป ช้างเผือกโอนเงินให้ 1,800 30 บาท ทางดิฉันต้องการคืนแต่ทาง App ช้างเผือกต้องการเงินคืน 3,000บาท พร้อมดอกเบี้ย ภายใน 7 วัน ดิฉันอยากขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะว่าดิฉันต้องทำยังไงตอนนี้กลัวมากเลยค่ะทำมาหากินไม่ได้ค่ะแต่ต้องกลางคืนเงินเขาขาดในจำนวนเงินที่กู้มาที่ฉันจะทำยังไงคะช่วยบอกหน่อยนะคะกลัวมากเลยค่ะเพราะไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ตอนนี้ร้อนเงินเพราะค้าขายลำบากแต่ทางดิฉันได้ไปแจ้งความไว้ที่สภ. หนองแคตำบลหนองแคอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีแล้วค่ะช่วยเช็คให้หน่อยนะคะกลัวมากค่ะ
ฝากหน่วยงานช่วยสืบด้วยครับ แอปเงินกู้นอกระบบ
จัดการหน่อยครับ แฮกเฟสคนอื่นมาหลอกขายของมา 3 ปี ยังลอยนวล https://www.facebook.com/newnanbuy
สวัสดีครับ วันนี้ผมมีเรื่องรบกวนขอหารือครับ ในออฟฟิสที่ผมทำงาน มีคนนำทองคำมาจำหน่ายแบบเงินผ่อน แต่จริงๆ แล้วเป็นการปล่อยเงินกู้โดย ใช้วิธีการขายทองคำเงินผ่อน มีพนักงานในออฟฟิสใช้บริการกันหลายคน มีพนักงานคนหนึ่งใช้บริการ และใช้ชื่อเพื่อนคนอื่นใช้บริการด้วย ความที่มีภาระต้องชำระหนี้มาก จนไม่สามารถแบบรับภาระไว้ได้ สุดท้ายจึงตัดสินใจแก้ปัญหา ด้วยการไม่มาทำงานเฉยๆ (ยอมลาออก) ข้อหารือครับ 1. คนขายทองจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้ได้หรือไม่?. 2. การปล่อยเงินกู้ลักษณะนี้ จะมีความผิดทางกฎหมายหรือไม่?. สามารถดำเนินคดีกับคนเหล่านี้ได้หรือไม่ครับ?.
สวัสดีครับ ช่วยผมด้วยครับ ผมไม่ได้รับความเป็นธรรมครับ
เกินไปป่าวคับ...ช่วยแนะนำหน่อยคับ
พี่ค่าเค้าเรียกค่าของต่างประเทศอังกฤษและค่าเข้าเมืองไทยแพงเกินเหตุค่าแค่ค่าของแพงแล้ว28000บาทนะคะเบอร์0858026014ชื่อปีเตอร์มีแฟนต่างประเทศค่ะอังกฤษค่ะมันมีโทรศัพท์ของหลายชิ้นในกล่องนะคะ
ใครมีคำแนะนำช่วยหน่อยนะค่ะไม่เดือดร้อนคงไม่มีใครอยากกู้แต่ก็เอาเปรียบกันเกินมีหลักฐานครบแนะนำหน่อยค่ะทักส่วนตัวก็ได้นะค่ะ
ผมโดนจับคดียาไม่ใด้รับความเป็นธรรมและร้อยเวรไม่สอบสวนผมแต่เขียนสำนวนเองโดยที่ผมไม่ใด้พูดอะไรเลยและลอกใหก้้้้เช็นตำรวจเมืองกาญจนบุรีเลยกว่าผมอีกผมมีพยานแต่ก็พูดอะไรไม่ใด้จะขอความเป็นธรรมปรึกษาใดเที่ไหนครับ
พี่ๆคะคือเขาพาน้องมากรุงเทพ มาที่ไหนก็ไม่รู้ เขาพามาบอกว่ารับซองกฐินตอนนี้น้องนั่งอยู่กับโชเฟอร์ อยู่หน้าเซเว่น ยังไม่ได้กินข้าว ไม่มีตังค์จ่ายค่าน้ำมันรถให้เขา 4,000 บาทค่ะ น้องกลับบ้านไม่ได้เลยอยากจะขอยืมตังค์ พวกพี่ๆสักเล็กๆสักน้อยได้ไหมคะ น้องสัญญาค่ะว่าถ้าน้องมีน้องจะพยายามหาโอกาสคืนใช้ให้พวกพี่ทีหลังค่ะขอบคุณที่พวกพี่ๆเมตตามากๆนะคะ #ตอนนี้น้องเดือดร้อนจริงๆไม่มีใครช่วยน้องเลยค่ะ