PR รพ.กลาง

PR รพ.กลาง วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลชั้นนำของกรุงเทพมหานคร ที่ให้บริการระดับตติยภูมิขั้นสูงและเป็ โรงพยาบาลคุณภาพเพื่อประชาชน ทันสมัย ได้มาตรฐาน บริการประทับใจ
(38)

เปิดเหมือนปกติ

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ วีซอยนมถั่วเหลือง 30 ลัง และไวตามิ้ลค์ 10 ลัง จาก บริษัท กรีนสปอต จำกัด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานข...
14/05/2021

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ วีซอยนมถั่วเหลือง 30 ลัง และไวตามิ้ลค์ 10 ลัง จาก บริษัท กรีนสปอต จำกัด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19

ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลกลาง ขอกราบขอบคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในจิตศรัทธาของทุกท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ วีซอยนมถั่วเหลือง 30 ลัง และไวตามิ้ลค์ 10 ลัง จาก บริษัท กรีนสปอต จำกัด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19

ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลกลาง ขอกราบขอบคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในจิตศรัทธาของทุกท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ โจ๊ก จาก ร้านโจ๊กตลาดน้อย (เจ๊หมวยเกี้ย) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้...
14/05/2021

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ โจ๊ก จาก ร้านโจ๊กตลาดน้อย (เจ๊หมวยเกี้ย) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19

ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลกลาง ขอกราบขอบคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญ ในจิตศรัทธาของทุกท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ โจ๊ก จาก ร้านโจ๊กตลาดน้อย (เจ๊หมวยเกี้ย) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19

ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลกลาง ขอกราบขอบคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญ ในจิตศรัทธาของทุกท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ อาหารกล่อง จากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัต...
13/05/2021

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ อาหารกล่อง จากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19

ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลกลาง ขอกราบขอบคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในจิตศรัทธาของทุกท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ อาหารกล่อง จากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19

ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลกลาง ขอกราบขอบคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในจิตศรัทธาของทุกท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ ข้าวกล่อง จากกลุ่มเพื่อนๆ โครงการส่งเสบียงเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแ...
13/05/2021

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ ข้าวกล่อง จากกลุ่มเพื่อนๆ โครงการส่งเสบียงเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19

ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลกลาง ขอกราบขอบคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญ ในจิตศรัทธาของทุกท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ ข้าวกล่อง จากกลุ่มเพื่อนๆ โครงการส่งเสบียงเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19

ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลกลาง ขอกราบขอบคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญ ในจิตศรัทธาของทุกท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้

โรงพยาบาลกลาง ได้รับที่กดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบ จำนวน 2 ตัว จาก คุณชานนท์ ศิริพรอนุกูล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ที...
13/05/2021

โรงพยาบาลกลาง ได้รับที่กดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบ จำนวน 2 ตัว จาก คุณชานนท์ ศิริพรอนุกูล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19

ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลกลาง ขอกราบขอบคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญ ในจิตศรัทธาของทุกท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้

โรงพยาบาลกลาง ได้รับที่กดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบ จำนวน 2 ตัว จาก คุณชานนท์ ศิริพรอนุกูล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19

ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลกลาง ขอกราบขอบคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญ ในจิตศรัทธาของทุกท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ เครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 3 เครื่อง และไดร์เป่าผม จำนวน 3 เครื่อง จาก มูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนา เพื่อ...
13/05/2021

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ เครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 3 เครื่อง และไดร์เป่าผม จำนวน 3 เครื่อง จาก มูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19

ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลกลาง ขอกราบขอบคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญ ในจิตศรัทธาของทุกท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ เครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 3 เครื่อง และไดร์เป่าผม จำนวน 3 เครื่อง จาก มูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19

ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลกลาง ขอกราบขอบคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญ ในจิตศรัทธาของทุกท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ ข้าวกล่อง จากศิษย์เก่า​​มาแตร์ (MD52)​และมิตรสหาย​ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และ...
13/05/2021

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ ข้าวกล่อง จากศิษย์เก่า​​มาแตร์ (MD52)​และมิตรสหาย​ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19

ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลกลาง ขอกราบขอบคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญ ในจิตศรัทธาของทุกท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ ข้าวกล่อง จากศิษย์เก่า​​มาแตร์ (MD52)​และมิตรสหาย​ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19

ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลกลาง ขอกราบขอบคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญ ในจิตศรัทธาของทุกท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้

พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปพระพุทธมหานวนาคปฏิมากร (ปรกเกล้า) พระนาคปรก 9 เศียร ประดิษฐาน ณ บริเวณหน้าอาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพย...
13/05/2021

พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปพระพุทธมหานวนาคปฏิมากร (ปรกเกล้า) พระนาคปรก 9 เศียร ประดิษฐาน ณ บริเวณหน้าอาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลกลาง จัดพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปพระพุทธมหานวนาคปฏิมากร (ปรกเกล้า) พระนาคปรก 9 เศียร ประดิษฐาน ณ บริเวณหน้าอาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง โดยมี แพทย์หญิงเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งนายแพทย์เพชรพงษ์ กำจรกิจการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลกลาง เข้าร่วมพิธี

สำหรับพระพุทธรูปพระพุทธมหานวนาคปฏิมากร องค์ดังกล่าว สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (เจ้าคุณธงชัย) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ได้มอบให้กับโรงพยาบาลกลาง เพื่อความเป็นสิริมงคลและเพิ่มขวัญกำลังใจให้ แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ ข้าวกล่อง จาก กลุ่มกัลยาณมิตร คุณเมธี ศรีวิริยะเลิศกุล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล...
13/05/2021

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ ข้าวกล่อง จาก กลุ่มกัลยาณมิตร คุณเมธี ศรีวิริยะเลิศกุล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19

ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลกลาง ขอกราบขอบคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญ ในจิตศรัทธาของทุกท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ ข้าวกล่อง จาก กลุ่มกัลยาณมิตร คุณเมธี ศรีวิริยะเลิศกุล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19

ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลกลาง ขอกราบขอบคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญ ในจิตศรัทธาของทุกท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ ข้าวกล่อง จาก คุณกุลภัสสร์ พรประภา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัต...
13/05/2021

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ ข้าวกล่อง จาก คุณกุลภัสสร์ พรประภา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19

ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลกลาง ขอกราบขอบคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญ ในจิตศรัทธาของทุกท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ ข้าวกล่อง จาก คุณกุลภัสสร์ พรประภา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19

ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลกลาง ขอกราบขอบคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญ ในจิตศรัทธาของทุกท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้

Photos from PR รพ.กลาง's post
13/05/2021

Photos from PR รพ.กลาง's post

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ ซูชิ จำนวน 100 กล่อง จาก MASA Group เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบ...
13/05/2021

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ ซูชิ จำนวน 100 กล่อง จาก MASA Group เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19

ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลกลาง ขอกราบขอบคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญ ในจิตศรัทธาของทุกท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 นางสาวอภิรดี สุนันทตานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร รับมอบ เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้ว...
13/05/2021

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 นางสาวอภิรดี สุนันทตานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร รับมอบ เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UVC ขนาดใหญ่ เพื่อห้องคลอดโรงพยาบาลกลาง โดย นางจรูญศรี พงษ์เกรียงยศ และครอบครัว ณ บริเวณโถงลิฟต์ ชั้น 19 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง

ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลกลาง ขอกราบขอบคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญ ในจิตศรัทธาของทุกท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 นางสาวอภิรดี สุนันทตานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร รับมอบ เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UVC ขนาดใหญ่ เพื่อห้องคลอดโรงพยาบาลกลาง โดย นางจรูญศรี พงษ์เกรียงยศ และครอบครัว ณ บริเวณโถงลิฟต์ ชั้น 19 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง

ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลกลาง ขอกราบขอบคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญ ในจิตศรัทธาของทุกท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ ข้าวกล่อง จาก คุณประชา และนางบุญสืบ ประดิษฐ์​สถบดี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และ...
13/05/2021

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ ข้าวกล่อง จาก คุณประชา และนางบุญสืบ ประดิษฐ์​สถบดี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19

ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลกลาง ขอกราบขอบคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญ ในจิตศรัทธาของทุกท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ ข้าวกล่อง จาก คุณประชา และนางบุญสืบ ประดิษฐ์​สถบดี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19

ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลกลาง ขอกราบขอบคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญ ในจิตศรัทธาของทุกท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ ข้าวกล่อง จาก ครอบครัวลี้โกมลชัย ครอบครัวรัตนโกสุมภ์ และ ร้าน Banana Leaf เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงา...
13/05/2021

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ ข้าวกล่อง จาก ครอบครัวลี้โกมลชัย ครอบครัวรัตนโกสุมภ์ และ ร้าน Banana Leaf เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19

ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลกลาง ขอกราบขอบคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญ ในจิตศรัทธาของทุกท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ ข้าวกล่อง จาก ครอบครัวลี้โกมลชัย ครอบครัวรัตนโกสุมภ์ และ ร้าน Banana Leaf เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19

ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลกลาง ขอกราบขอบคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญ ในจิตศรัทธาของทุกท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ กระเพาะ​ปลา​ จาก คุณสมจิตร สมบูรณ์​วรรณะ และคุณ​เมย์ คุณเกี้ย และเพื่อนๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน...
13/05/2021

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ กระเพาะ​ปลา​ จาก คุณสมจิตร สมบูรณ์​วรรณะ และคุณ​เมย์ คุณเกี้ย และเพื่อนๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19

ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลกลาง ขอกราบขอบคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญ ในจิตศรัทธาของทุกท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ กระเพาะ​ปลา​ จาก คุณสมจิตร สมบูรณ์​วรรณะ และคุณ​เมย์ คุณเกี้ย และเพื่อนๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19

ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลกลาง ขอกราบขอบคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญ ในจิตศรัทธาของทุกท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ ซอสมะเขือเทศ ซอสพริกศรีราชา ซอสปรุงอาหาร ซอสหอยนางรม ซีอิ๊วขาว ปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศ และผักกาดดองเ...
13/05/2021

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ ซอสมะเขือเทศ ซอสพริกศรีราชา ซอสปรุงอาหาร ซอสหอยนางรม ซีอิ๊วขาว ปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศ และผักกาดดองเค็ม จาก บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19

ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลกลาง ขอกราบขอบคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในจิตศรัทธาของทุกท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ ซอสมะเขือเทศ ซอสพริกศรีราชา ซอสปรุงอาหาร ซอสหอยนางรม ซีอิ๊วขาว ปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศ และผักกาดดองเค็ม จาก บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19

ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลกลาง ขอกราบขอบคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในจิตศรัทธาของทุกท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ ข้าวกล่อง วุ้นมะพร้าว และน้ำสมุนไพร จากคุณธีระ-คุณปทุมพร ศิริเกียรติสูง และครอบครัว เพื่อสนับสนุนกา...
12/05/2021

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ ข้าวกล่อง วุ้นมะพร้าว และน้ำสมุนไพร จากคุณธีระ-คุณปทุมพร ศิริเกียรติสูง และครอบครัว เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19

ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลกลาง ขอกราบขอบคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญ ในจิตศรัทธาของทุกท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ น้ำดื่ม จำนวน 20 ลัง จาก บริษัทอาวดี้ ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุค...
12/05/2021

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ น้ำดื่ม จำนวน 20 ลัง จาก บริษัทอาวดี้ ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19

ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลกลาง ขอกราบขอบคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญ ในจิตศรัทธาของทุกท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ น้ำดื่ม จำนวน 20 ลัง จาก บริษัทอาวดี้ ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19

ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลกลาง ขอกราบขอบคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญ ในจิตศรัทธาของทุกท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ ข้าวกล่อง จาก ร้าน อี่​โภชนา​ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด...
12/05/2021

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ ข้าวกล่อง จาก ร้าน อี่​โภชนา​ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19

ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลกลาง ขอกราบขอบคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญ ในจิตศรัทธาของทุกท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ ข้าวกล่อง จาก ร้าน อี่​โภชนา​ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19

ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลกลาง ขอกราบขอบคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญ ในจิตศรัทธาของทุกท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ ชุด PPE จำนวน 500 ชุด หน้ากาก N95 จำนวน 1,000 ชิ้น หน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น จาก คุณเด่นตง คุ...
12/05/2021

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ ชุด PPE จำนวน 500 ชุด หน้ากาก N95 จำนวน 1,000 ชิ้น หน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น จาก คุณเด่นตง คุณบุญไทย คุณทวีศักดิ์ ตั้งเด่นไชย และครอบครัว หจก. เด่นชัยปากน้ำ และ บริษัท ที.ดี.ซี.สตีล กรุ๊ป จำกัด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19

ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลกลาง ขอกราบขอบคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในจิตศรัทธาของทุกท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้

โรงพยาบาลกลาง ได้รับ ชุด PPE จำนวน 500 ชุด หน้ากาก N95 จำนวน 1,000 ชิ้น หน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น จาก คุณเด่นตง คุณบุญไทย คุณทวีศักดิ์ ตั้งเด่นไชย และครอบครัว หจก. เด่นชัยปากน้ำ และ บริษัท ที.ดี.ซี.สตีล กรุ๊ป จำกัด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19

ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลกลาง ขอกราบขอบคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในจิตศรัทธาของทุกท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้

ที่อยู่


เบอร์โทรศัพท์

+6622208000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ PR รพ.กลางผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง PR รพ.กลาง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ