หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ เป็นหน่วยขึ้นตรงมณฑลทหารบกที่ ๑๑ ฝากการบังคับบัญชาไว้กับกองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ ๑๑

เปิดเหมือนปกติ

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 11 จัดวงโยธวาทิตสมทบแถวกองทหารเกียรติยศ ในภารกิจกองทหารเกียรติยศศพ พลเอก ธวัชชัย มาชมสมบูรณ์...
01/11/2021

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 11 จัดวงโยธวาทิตสมทบแถวกองทหารเกียรติยศ ในภารกิจกองทหารเกียรติยศศพ พลเอก ธวัชชัย มาชมสมบูรณ์ อดีตรองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 16.00 น.

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ จัดวงโยธวาทิตบรรเลงเดินนำแถวคณะผู้บังคับบัญชาของกองทัพภาคที่ ๑ และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที...
23/10/2021

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ จัดวงโยธวาทิตบรรเลงเดินนำแถวคณะผู้บังคับบัญชาของกองทัพภาคที่ ๑ และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๑ ไปกระทำพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๐๐ น.

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ จัดวงโยธวาทิตสมทบแถวกองทหารเกียรติยศ ในภารกิจกองทหารเกียรติยศศพ พลตรีหญิง ศรีสมร ทังสุบุต...
21/10/2021

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ จัดวงโยธวาทิตสมทบแถวกองทหารเกียรติยศ ในภารกิจกองทหารเกียรติยศศพ พลตรีหญิง ศรีสมร ทังสุบุตร อดีต อาจารย์วิชาอักษรศาสตร์ กองการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ณ วัดโสมมนัสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ จัดวงโยธวาทิตสมทบแถวกองทหารเกียรติยศ ในภารกิจกองทหารเกียรติยศศพ พลตรีหญิง ศรีสมร ทังสุบุตร อดีต อาจารย์วิชาอักษรศาสตร์ กองการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ณ วัดโสมมนัสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ จัดวงโยธวาทิตสมทบแถวกองทหารเกียรติยศผสม ๓ เหล่าทัพในภารกิจพิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังค...
03/10/2021

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ จัดวงโยธวาทิตสมทบแถวกองทหารเกียรติยศผสม ๓ เหล่าทัพในภารกิจพิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชาปลัดกระทรวงกลาโหม ณ ลานอเนกประสงค์ในศาลาว่าการกลาโหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น.

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ จัดวงโยธวาทิตสมทบแถวกองทหารเกียรติยศผสม ๓ เหล่าทัพในภารกิจพิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชาปลัดกระทรวงกลาโหม ณ ลานอเนกประสงค์ในศาลาว่าการกลาโหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น.

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ จัดวงโยธวาทิตสมทบแถวกองทหารเกียรติยศผสม ๓ เหล่าทัพในภารกิจพิธีประกาศเกียรติคุณสำหรับกำลัง...
02/10/2021

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ จัดวงโยธวาทิตสมทบแถวกองทหารเกียรติยศผสม ๓ เหล่าทัพในภารกิจพิธีประกาศเกียรติคุณสำหรับกำลังพลสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พื้นที่ถนนศรีสมาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ จัดวงโยธวาทิตสมทบแถวกองทหารเกียรติยศผสม ๓ เหล่าทัพในภารกิจพิธีประกาศเกียรติคุณสำหรับกำลังพลสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พื้นที่ถนนศรีสมาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.

Mobile Uploads
22/07/2021

Mobile Uploads

✨กองทัพบกจัดกิจกรรม “สืบสานวัฒนศิลป์ แผ่นดินสยาม” ประกวดศิลปะพื้นบ้าน ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่า 1 ล้านบาท✨

🔺กองทัพบก ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “สืบสานวัฒนศิลป์ แผ่นดินสยาม” ประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” อนุรักษ์ศิลปการแสดงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่กับประเทศไทย โดยทีมที่ชนะเลิศการประกวดจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล และเกียรติบัตรจากกองทัพบก

🔺โดยผู้เข้าประกวดจะได้แสดงออกถึงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านศิลปะการแสดงแบบราชสำนัก, แบบพื้นบ้าน หรือแบบชาติพันธุ์ ที่เป็นไปตามแม่แบบศิลปวัฒนธรรมไทย โดยสามารถสร้างสรรค์รูปแบบ คำร้อง บทประพันธ์ประยุกต์ให้เหมาะสมกับการแสดง และนำเสนอความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน เพื่อพัฒนาและต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมไทยจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับประเทศและนานาชาติ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดสามารถส่งใบสมัครพร้อมคลิปวิดีโอการแสดงความยาวไม่เกิน 20 นาที มาที่กรมกิจการพลเรือนทหารบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กทม. 10200 หรือทางอีเมลล์ [email protected] ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 20 ส.ค. 64 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร กติกาและเงื่อนไขการประกวดได้ทาง Facebook Fanpage “สืบสานวัฒนศิลป์แผ่นดินสยาม” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-281-8646 และ 084-079-1281 ในวันและเวลาราชการ

28 มิ.ย. 64

แจ้งการเปลี่ยนแปลงขยายเวลาการรับสมัครฯ ไปจนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564
27/05/2021

แจ้งการเปลี่ยนแปลงขยายเวลาการรับสมัครฯ ไปจนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564

แจ้งการเปลี่ยนแปลงขยายเวลาการรับสมัครฯ ไปจนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564

แจ้งเปลี่ยนแปลงขยายเวลาการรับสมัครฯ ไปจนถึงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔
06/04/2021

แจ้งเปลี่ยนแปลงขยายเวลาการรับสมัครฯ ไปจนถึงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

มณฑลทหารบกที่ ๑๑ ขยายเวลารับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในส่วนของ หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ อัตรา พลอาสาสมัคร จำนวน ๑ อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

มณฑลทหารบกที่ ๑๑ ขยายเวลารับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในส่วนของ หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบก...
30/03/2021

มณฑลทหารบกที่ ๑๑ ขยายเวลารับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในส่วนของ หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ อัตรา พลอาสาสมัคร จำนวน ๑ อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

มณฑลทหารบกที่ ๑๑ ขยายเวลารับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในส่วนของ หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ อัตรา พลอาสาสมัคร จำนวน ๑ อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ จัดวงโยธวาทิตสมทบแถวกองทหารเกียรติยศจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพร...
06/03/2021

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ จัดวงโยธวาทิตสมทบแถวกองทหารเกียรติยศจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์ (ป.๑ พัน.๑ รอ.) ในภารกิจกองทหารเกียรติยศศพ พลเอก ปรีชา เปรมาสวัสดิ์ อดีตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑ ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๑๕ น.

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ จัดวงโยธวาทิตสมทบแถวกองทหารเกียรติยศจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์ (ป.๑ พัน.๑ รอ.) ในภารกิจกองทหารเกียรติยศศพ พลเอก ปรีชา เปรมาสวัสดิ์ อดีตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑ ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๑๕ น.

มณฑลทหารบกที่ ๑๑ เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในส่วนของ หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ...
17/02/2021

มณฑลทหารบกที่ ๑๑ เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในส่วนของ หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ อัตรา พลอาสาสมัคร จำนวน ๑ อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (เว้นวันหยุดราชการ) ผู้ที่มีความสามารถและความสนใจ สามารถเดินทางมาสมัครได้ด้วยตนเองที่ ห้อง ONE STOP SERVICE อาคาร ๓ ภายในพื้นที่ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๑'s post
16/02/2021

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๑'s post

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ จัดวงโยธวาทิตสมทบแถวกองทหารเกียรติยศจากกองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ ในภารกิจกองทหารเกีย...
20/11/2020

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ จัดวงโยธวาทิตสมทบแถวกองทหารเกียรติยศจากกองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ ในภารกิจกองทหารเกียรติยศรับ-ส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๕๕ น.

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ จัดวงหัสดนตรีพร้อมนักร้อง บรรเลงเนื่องในโอกาสต้อนรับทหารใหม่ผลัดที่ 2/2563 เข้ารายงานตัว ...
08/11/2020

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ จัดวงหัสดนตรีพร้อมนักร้อง บรรเลงเนื่องในโอกาสต้อนรับทหารใหม่ผลัดที่ 2/2563 เข้ารายงานตัว ณ โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑
07/11/2020

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑'s cover photo
06/11/2020

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑'s cover photo

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ จัดวงโยธวาทิตสมทบแถวกองทหารเกียรติยศ ในภารกิจกองทหารเกียรติยศศพ พลเอก ประมณฑ์ ผลาสินธุ์ อ...
31/10/2020

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ จัดวงโยธวาทิตสมทบแถวกองทหารเกียรติยศ ในภารกิจกองทหารเกียรติยศศพ พลเอก ประมณฑ์ ผลาสินธุ์ อดีตผู้บัญชาการทหารบก ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ จัดวงโยธวาทิตบรรเลงเดินนำแถวคณะนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, นักเรียนนายเรือ, นักเรียนนา...
25/10/2020

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ จัดวงโยธวาทิตบรรเลงเดินนำแถวคณะนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, นักเรียนนายเรือ, นักเรียนนายเรืออากาศ, นักเรียนนายร้อยตำรวจและนักเรียนเตรียมทหาร ไปกระทำพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระบรมรูปทรงม้า ลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น.

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ จัดวงโยธวาทิตบรรเลงเดินนำแถวคณะผู้บังคับบัญชาของกองทัพภาคที่ ๑ และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที...
25/10/2020

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ จัดวงโยธวาทิตบรรเลงเดินนำแถวคณะผู้บังคับบัญชาของกองทัพภาคที่ ๑ และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๑ ไปกระทำพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระบรมรูปทรงม้า ลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐ น.

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ จัดวงโยธวาทิตสมทบแถวกองทหารเกียรติยศผสม ในภารกิจพิธีรับ - ส่งหน้าที่ แม่ทัพภาคที่ ๑ ณ ลาน...
10/10/2020

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ จัดวงโยธวาทิตสมทบแถวกองทหารเกียรติยศผสม ในภารกิจพิธีรับ - ส่งหน้าที่ แม่ทัพภาคที่ ๑ ณ ลานหน้ากองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น.

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ จัดวงโยธวาทิตสมทบแถวกองทหารเกียรติยศผสม ๓ เหล่าทัพในภารกิจพิธีประกาศเกียรติคุณสำหรับกำลัง...
04/10/2020

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ จัดวงโยธวาทิตสมทบแถวกองทหารเกียรติยศผสม ๓ เหล่าทัพในภารกิจพิธีประกาศเกียรติคุณสำหรับกำลังพลสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พื้นที่ศรีสมาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันพุธที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑'s cover photo
13/05/2020

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑'s cover photo

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ จัดวงโยธวาทิตสมทบแถวกองทหารเกียรติยศผสม ๓ เหล่าทัพรับผู้แทนพระองค์ เนื่องในวันทหารผ่านศึก...
07/02/2020

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ จัดวงโยธวาทิตสมทบแถวกองทหารเกียรติยศผสม ๓ เหล่าทัพรับผู้แทนพระองค์ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑
20/12/2019

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ จัดวงโยธวาทิตสมทบแถวกองทหารเกียรติยศจากกองพลทหารราบที่ ๙ ในภารกิจกองทหารเกียรติยศรับ-ส่งเ...
14/12/2019

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ จัดวงโยธวาทิตสมทบแถวกองทหารเกียรติยศจากกองพลทหารราบที่ ๙ ในภารกิจกองทหารเกียรติยศรับ-ส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๑๐ น.

09/12/2019
มณฑลทหารบกที่ ๑๑ เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการ ในส่วนของ หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ อัตรา พ...
30/11/2019

มณฑลทหารบกที่ ๑๑ เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการ ในส่วนของ หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ อัตรา พลอาสาสมัคร ๒ อัตรา

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ จัดวงโยธวาทิตสมทบแถวกองทหารเกียรติยศผสม ในภารกิจพิธีรับ - ส่งหน้าที่ แม่ทัพภาคที่ ๑ ณ ลาน...
03/10/2019

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ จัดวงโยธวาทิตสมทบแถวกองทหารเกียรติยศผสม ในภารกิจพิธีรับ - ส่งหน้าที่ แม่ทัพภาคที่ ๑ ณ ลานหน้ากองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๐ น.

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑'s cover photo
05/07/2019

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑'s cover photo

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ จัดกำลังพลชายจำนวน ๑๔ นาย (นายทหารชั้นสัญญาบัตร ๑ นาย, นายทหารชั้นประทวน ๑๓ นาย) ร่วมกับก...
02/05/2019

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ จัดกำลังพลชายจำนวน ๑๔ นาย (นายทหารชั้นสัญญาบัตร ๑ นาย, นายทหารชั้นประทวน ๑๓ นาย) ร่วมกับกรมดุริยางค์ทหารบก การแต่งกาย เครื่องแบบเต็มยศของกรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เพื่อจัดวงโยธวาทิตสมทบแถวกองทหารเกียรติยศรับ-ส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๓ ถึง ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร.

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ จัดวงโยธวาทิตสมทบแถวกองทหารเกียรติยศ ในภารกิจกองทหารเกียรติยศพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระ...
27/04/2019

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ จัดวงโยธวาทิตสมทบแถวกองทหารเกียรติยศ ในภารกิจกองทหารเกียรติยศพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ กองบัญชาการกองทัพไทย เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๔๕ น.

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ จัดวงโยธวาทิตสมทบแถวกองทหารเกียรติยศจากกองพลทหารราบที่ ๑๑ ในภารกิจกองทหารเกียรติยศรับ-ส่ง...
13/04/2019

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ จัดวงโยธวาทิตสมทบแถวกองทหารเกียรติยศจากกองพลทหารราบที่ ๑๑ ในภารกิจกองทหารเกียรติยศรับ-ส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๒๐ น.

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ จัดวงโยธวาทิตในภารกิจรับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงพยาบาลสง...
28/03/2019

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ จัดวงโยธวาทิตในภารกิจรับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงพยาบาลสงฆ์ เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ จัดวงโยธวาทิตในภารกิจรับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จุฬาลงกรณ์ม...
10/02/2019

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ จัดวงโยธวาทิตในภารกิจรับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๔๕ น.

ที่อยู่

225 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด