กลุ่มงานเลื่อนเงินเดือน สพร.

กลุ่มงานเลื่อนเงินเดือน สพร. หน่วยงายราชการ
(39)

เปิดเหมือนปกติ

PSDG OBEC
12/11/2019

PSDG OBEC

บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้แทนสำนัก/หน่วยงานส่วนกลาง เกี่ยวกับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2

ฝากกดถูกใจและติดตามเพจ​กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร​ (กพร.สพฐ.)​ด้วยนะคะ​ เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักในส่วนกลาง...
26/10/2019

ฝากกดถูกใจและติดตามเพจ​กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร​ (กพร.สพฐ.)​ด้วยนะคะ​ เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักในส่วนกลางของ​ สพฐ.และหน่วยงาน/บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วขึ้น​ ขอบคุณค่ะ​👉👉👉 https://www.facebook.com/PSDGOBEC/

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5021 ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2561) http://personnel.obe...
23/08/2018
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5021 ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2561) http://personnel.obec.go.th/personel-office/sprnews_read.php?news=2163

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1302 รายงานข้อมูล ผอ.สพท. เพื่อเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เม.ย.2561 ) http://personnel.obec.g...
09/03/2018
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1302 รายงานข้อมูล ผอ.สพท. เพื่อเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เม.ย.2561 ) http://personnel.obec.go.th/personel-office/sprnews_read.php?news=1990

การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  http://www.otepc.g...
22/02/2018

การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 http://www.otepc.go.th/images/18-09-60/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%81.%E0%B8%84.%E0%B8%A8.22.02.61.pdf

กลุ่มงานเลื่อนเงินเดือน สพร.สพฐ.'s cover photo
30/10/2017

กลุ่มงานเลื่อนเงินเดือน สพร.สพฐ.'s cover photo

กลุ่มงานเลื่อนเงินเดือน สพร.สพฐ.
29/10/2017

กลุ่มงานเลื่อนเงินเดือน สพร.สพฐ.

07/09/2017
personnel.obec.go.th

ที่ ศธ 04009/ว 5674 รายงานข้อมูลผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)http://personnel.obec.go.th/personel-office/FILES_UPLOAD/file11504753864.pdf

30/08/2017
การเลื่อนเงินเดือน(1 ต.ค.60).rar

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ของสำนักในส่วนกลางและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ https://drive.google.com/file/d/0B0wPkrUX3huMU1hpQmJXMTV3b2M/view?id=436746C8B1ECA9D0%21808

30/08/2017
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง รายช

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค http://www.otepc.go.th/index.php/notice-law-rule/circularnotice/1933-2017-08-30-02-48-21

บัดนี้ การดำเนินการสอบข้อเขียนแบบปรนัย การประเมินประวัติ ประสบการณ์การบริหารและผลงาน (ภาค ก) รวมทั้ง การประเมินความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ (ภาค ข) ได้เสร็จสิ้นแล้ว มีจำนวนผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) จำนวนทั้งสิ้น 220 ราย สพป. 186 ราย และ สพม. 34 ราย รายละเอียดตามเ...

22 สิงหาคม 2560 นายอัมพร พินะสา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการและบุคลากรในสังกัดร่วมอวยพรวันเกิด นายบ...
22/08/2017

22 สิงหาคม 2560 นายอัมพร พินะสา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการและบุคลากรในสังกัดร่วมอวยพรวันเกิด นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

21/08/2017
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5151 ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1ตุลาคม 2560) http://personnel.obec.go.th/personel-office/sprnews_read.php?news=1770

การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ ...
03/08/2017
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีที่ได้รับมอบ

การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา http://www.otepc.go.th/index.php/notice-law-rule/circularnotice/1912-2017-08-02-08-49-02

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/153 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ http://www.ot...
03/08/2017
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ http://www.otepc.go.th/index.php/notice-law-rule/circularnotice/1911-2017-08-02-08-38-58

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/146 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

18/07/2017
saraban-law.cgd.go.th

ขอเลื่อนกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (ว 253) รายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง http://saraban-law.cgd.go.th/easinetimage/inetdoc?id=show_CGD.A.22083_1_BCS_1_pdf

กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรม "ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระบ...
17/07/2017

กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรม "ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน นิสิตนักศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริ รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยส่วนกลางจัดขึ้นในพื้นที่เขาพระยาเดินธง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พร้อมกับส่วนภูมิภาคซึ่งจัดกิจกรรมพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 999,989 ต้น ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ที่มา http://www.moe.go.th/websm/2017/jul/368.html

17/07/2017
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4351 ซักซอมการดำเนินการเกี่ยวกับการขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ http://personnel.obec.go.th/personel-office/sprnews_read.php?news=1740

14 กรกฏาคม 2560  กระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ โดยนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตร...
14/07/2017

14 กรกฏาคม 2560 กระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ โดยนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อเวลา 08.00 น. ณ เขาพระยาเดินธง ตำบลดีรัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี.

07/07/2017
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4239 การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. http://personnel.obec.go.th/personel-office/sprnews_read.php?news=1733

ว22/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนว22/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกา...
06/07/2017
ว22/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

ว22/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ว22/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน http://www.otepc.go.th/index.php/notice-law-rule/circularnotice/1892-22-2560

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว21/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ http://ww...
06/07/2017
ว21/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐ

ว21/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ http://www.otepc.go.th/index.php/notice-law-rule/circularnotice/1891-21-2560

ว21/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

ว20/2560 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน http://www.o...
06/07/2017
ว20/2560 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางกา

ว20/2560 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน http://www.otepc.go.th/index.php/notice-law-rule/circularnotice/1890-20-2560

เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน

22/06/2017
ประชุมเพื่อดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน สนง.ศธภ.และ สนง.ศธจ. ::::::กระทรวง

โครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ที่มา http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=48902&Key=news19

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)เข้าสู่เว็บไซต์

มติ ก.ค.ศ. ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 16/06/60 โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. เป็นประธานการประชุม ในส่วนที...
16/06/2017

มติ ก.ค.ศ. ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 16/06/60
โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. เป็นประธานการประชุม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มาข่าวสำนักงานรัฐมนตรี: http://www.moe.go.th/websm/2017/jun/311.html. ***สาระสำคัญคือในการเลื่อนเงินเดือน 1 ต.ค.60 ข้าราชการครูฯยังคงเลื่อนเงินเดือนเป็นขั้นเงินเดือนเหมือนเดิม****

ที่มา ดอกดารารัตน์ ดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.9  ดอกดารารัตน์ หรือดอก Daffodil เป็นดอกไม้ทรง...
14/06/2017

ที่มา ดอกดารารัตน์ ดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.9 ดอกดารารัตน์ หรือดอก Daffodil เป็นดอกไม้ทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระราชทานให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถอยู่เสมอ เมื่อครั้งยังทรงศึกษาและประทับอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
ดอกดารารัตน์นิยมใช้มอบให้แก่บุคคลอันเป็นที่รัก เพื่อบอกว่าไม่เคยหวังสิ่งใดตอบแทน และยังหมายถึง เกียรติยศ ความกล้าหาญ สัญลักษณ์ของความหวัง ชื่อดอกดารารัตน์ยังมีความหมายที่ลึกซึ้ง โดยคำว่า ดารา หมายถึง ดวงดาว คือสิ่งที่อยู่สูงสุด คำว่า รัตน์ หมายถึง แก้ว คือ สิ่งที่มีค่า เครดิต : https://www.matichon.co.th https://decor.mthai.com

02/06/2017
บัญชีรายชื่อผู้ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ฯ แนบท้ายคำสั่ง ที่ 21/2560 ::::::กระทรวงศึกษาธ

เรื่อง การมอบหมายให้ข้าราชการไปปฎิบัติหน้าที่ ในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=48692&Key=news19

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)เข้าสู่เว็บไซต์

ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย 10 เมษายน 2560 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเ...
10/04/2017

ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย 10 เมษายน 2560 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูง
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมในพิธีรดน้ำขอพรตามประเพณีสงกรานต์ไทย

บุคลากรในสังกัดร่วมอวยพร นายอัมพร พินะสา. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้าย...
24/03/2017

บุคลากรในสังกัดร่วมอวยพร นายอัมพร พินะสา. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐

ตามคำสั่ง คสช. ที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 ข้อ 7 ให้แก้ไขคำว่า"ขั้นเงินเดือน "ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู...
23/03/2017

ตามคำสั่ง คสช. ที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 ข้อ 7 ให้แก้ไขคำว่า"ขั้นเงินเดือน "ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นคำว่า "เงินเดือน" ทุกแห่ง นั้น ก.ค.ศ.มีมติให้การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 1 เมษายน 2560 ให้เลื่อนเงินเดือนโดยใช้บัญชีเงินเดือนชั่วคราวฯ. (เลื่อนเป็นขั้นเงินเดือน)ไปพลางก่อน

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอัมพร พินะสา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา...
22/02/2017

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอัมพร พินะสา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการและบุคลากรในสังกัดร่วมแสดงความยินดีนายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนางสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ขอบคุณเครดิตภาพ

ที่อยู่

อาคาร สพฐ.2 ชั้น 6 กระทรวงศึกษาธิการ
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

+6622885775

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มงานเลื่อนเงินเดือน สพร.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ บริหารบุคคลที่มีประสิทธิภาพเน้นผลสัมฤทธิ์ ใน สพท. และ สศศ. สังกัด สพฐ. โดยทีม ดร.ทองไส เทียบดอกไม้
ประกาศการปรับเลื่อนเงินเดือนทำไม สพป. สุรินทร์ยังไม่ปรับเลื่อนตั้งแต่เมษา 60 จนถึง กรกฎานี้
ประกาศการปรับเลื่อนเงินเดือนทำไม สปป. สุรินทร์ยังไม่ปรับเลื่อนตั้งแต่เมษา 60 จนถึง กรกฎานี้
ไม่ทราบว่าจะมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้กับข้าราชการ สพฐ. รอบ 2 ของ 1 เมษายน 2560 เมื่อไหร่ครับ
ส่งสารครู เลื่อนไปเลื่อนมา กลับไปเหมือนเดิม แถมเงินเดือนน้อยกว่าเดิม นายกคนเก่า เขาคิดดีแล้ว เขามองไปหน้า ไม่ใช่โก้งโค้งกลับหลัง ...งวย