Clicky

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประวัติกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

จากการพัฒนาของประเทศในด้านต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ผานมา เช่น การทำการประมง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การพัฒนาแหล่งชุมชนและอื่นๆ ทำให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างมาก ก่อให้เกิดการเลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการใช้ที่ดินชายฝั่งทะเลมาก จนเกิดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างร

ประวัติกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

จากการพัฒนาของประเทศในด้านต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ผานมา เช่น การทำการประมง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การพัฒนาแหล่งชุมชนและอื่นๆ ทำให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างมาก ก่อให้เกิดการเลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการใช้ที่ดินชายฝั่งทะเลมาก จนเกิดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างร

เปิดเหมือนปกติ

📮 กรม ทช. ร่วมกับ อสทล. จัดเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ( BOOM) และขยะตกค้าง บริเวณคลองกะเปอร์ จ.ระนอง    วันที่ 25 มกราคม 256...
25/01/2023

📮 กรม ทช. ร่วมกับ อสทล. จัดเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ( BOOM) และขยะตกค้าง บริเวณคลองกะเปอร์ จ.ระนอง

วันที่ 25 มกราคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดย ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดระนอง ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล(อสทล.) ชุมชนชายฝั่ง จัดเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ( BOOM) และขยะตกค้าง บริเวณคลองกะเปอร์ ม.1 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ได้ขยะรวม 108 กิโลกรัม และนำขยะขึ้นฝั่ง มาทำการคัดแยกตามแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ICC Data Card ขยะส่วนใหญ่เป็น โฟม ถุงพลาสติก ขวดเครื่องดื่ม(พลาสติก) ห่อ/ถุงอาหาร (ท๊อปฟี่ มันฝรั่งอบกรอบ อื่นๆ) ของใช้ประจำวัน และกล่องนม การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ไม่ทิ้งขยะและโฟมลงในทะเลแก่ราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่ง และขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะลงในป่าชายเลน ลำคลอง แม่น้ำและในทะเล เพื่อลดปริมาณขยะซึ่งเป็นบ่อเกิดของน้ำเสียและมลพิษเป็นอันตรายแก่สัตว์น้ำต่อไป

📮 รองอธิบดี ทช. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีการตรวจยึดจับกุมในท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี    วันที่ 25 มกราคม 2566 นา...
25/01/2023

📮 รองอธิบดี ทช. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีการตรวจยึดจับกุมในท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายปรีชา วนชุติกุล ผู้ตรวจราชการกรม เขต 3 นายไพโรจน์ นาครักษา ผู้ตรวจราชการกรม เขต 4 ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 และลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีการตรวจยึดจับกุมพื้นที่บุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ในบริเวณป่าชายเลน หมู่ 6 ต.คลองฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เนื้อที่ 117.20 ไร่ โดยมีนายธีรพันธ์ พวงสุนทร ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน นายประจวบ โมฆรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นายอุทัย เดชยศดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุมานพ แจ้งใจ ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 ร่วมต้อนรับและนำตรวจพื้นที่แปลงตรวจยึดดังกล่าว
ทั้งนี้ รอง อธิบดีกรม ทช. ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เร่งประสานติดตามความคืบหน้าของคดีที่ตรวจยึดจับกุมให้มีความถูกต้องตามกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมาย จะได้เร่งฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกทำลายพร้อมให้เร่งตรวจสอบพื้นที่ครอบครองบริเวณใกล้เคียงหากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมาย ต่อไป

กรม ทช. เข้าตรวจสอบซากโลมาเกยตื้นที่บริเวณหาดราชการุณย์ ต.ไม้รูด จ.ตราด    วันที่ 25 มกราคม 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรท...
25/01/2023

กรม ทช. เข้าตรวจสอบซากโลมาเกยตื้นที่บริเวณหาดราชการุณย์ ต.ไม้รูด จ.ตราด

วันที่ 25 มกราคม 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกได้รับแจ้งจากเครือข่ายช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก จ.ตราด เรื่องมีคนพบซากโลมาเกยตื้นที่บริเวณหาดราชการุณย์ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ทางเจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก เข้าตรวจสอบ พบเป็นซากโลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris) ขนาดลำตัวยาว 115 เซนติเมตร เพศเมีย วัยเด็ก สภาพซากเน่ามาก จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบส่วนกะโหลกและช่องอกส่วนต้นคาดว่าเกิดจากสภาพที่เน่า ไม่พบบาดแผลรุนแรงอื่นๆ ตามร่างกาย ตลอดทางเดินอาหารไม่พบอาหารเลย คาดว่าโลมาอาจป่วยก่อนเสียชีวิต อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถหาสาเหตุการตายได้เนื่องจากสภาพเน่ามาก เจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อในกระเพาะอาหารและเนื้อเยื่อตับเพื่อศึกษาวิจัยต่อไป

📮กรม ทช. ตรวจตราเฝ้าระวังการบุกรุกทำลายระบบนิเวศบริเวณกองปะการังเทียม สำรวจ ติดตามการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่...
25/01/2023

📮กรม ทช. ตรวจตราเฝ้าระวังการบุกรุกทำลายระบบนิเวศบริเวณกองปะการังเทียม สำรวจ ติดตามการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและทรัพยากรปะการังเทียม

วันที่ 25 มกราคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (สทช.10)โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดภูเก็ต นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 308 ออกปฏิบัติงานโครงการฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรปะการังเทียมจังหวัดภูเก็ต ตรวจตราเฝ้าระวังการบุกรุกทำลายระบบนิเวศบริเวณกองปะการังเทียม สำรวจ ติดตามการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและทรัพยากรปะการังเทียม จากการสำรวจพบขยะทะเลประเภทเศษอวนและเชือกพันติดกับทุ่นแพลอยน้ำ รวมทั้งทุ่นผูกจอดเรือที่ชำรุด บริเวณอ่าวทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะราชา ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ได้ตัดเศษอวนและเชือก น้ำหนักประมาณ 50 กิโลกรัม และทุ่นผูกจอดเรือที่ชำรุด ลำเลียงขึ้นฝั่งและจัดการตามกระบวนการ ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์มาตรการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การท่องเที่ยวทางทะเลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แก่ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวในพื้นที่

📮 กรม ทช. ลงพื้นที่ตรวจยึดเครื่องมือลอบพับ บริเวณท้องที่ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา    วันที่ 25 มกราคม 2566 สำ...
25/01/2023

📮 กรม ทช. ลงพื้นที่ตรวจยึดเครื่องมือลอบพับ บริเวณท้องที่ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

วันที่ 25 มกราคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สทช.5) โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (สอท.) นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 211 ออกปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สามารถตรวจยึดเครื่องมือลอบพับได้ หรือ ไอ้โง่ ที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น้ำสลับซ้ายขวาอยู่ทางด้านข้าง ใช้สำหรับดักสัตว์น้ำ จำนวน 41 ปาก ลักลอบทำการประมงบริเวณเขตน่านน้ำภายใน (ทะเลสาบสงขลา) ท้องที่ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย มาตรา 67 (2) ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ประกอบมาตรา 19 ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2560 บทกำหนดโทษตามมาตรา 147 ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และมาตรา 169 ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ประกอบมาตรา 54 ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2560 แต่ไม่พบผู้กระทำผิด จึงได้ตรวจยึดเครื่องมือประมงดังกล่าว ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ตาม ปจว. ข้อ 3 เวลา 11.07 น. วันที่ 25 มกราคม 2566 ไว้เป็นหลักฐานในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

📮 กรมทะเลชายฝั่ง ประชุมหารือโครงการ Field Information Support Tools for Maritime Operations (FIST) ที่ใช้ในการฝึก ศรชล. ...
25/01/2023

📮 กรมทะเลชายฝั่ง ประชุมหารือโครงการ Field Information Support Tools for Maritime Operations (FIST) ที่ใช้ในการฝึก ศรชล.

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานการประชุมหารือโครงการ Field Information Support Tools for Maritime Operations (FIST) ที่ใช้ในการฝึกศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) โดยมีพันเอกหญิง ดร.วันดี โตสุวรรณ นักวิจัยพิเศษศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมและคณะ พร้อมกันนี้นายรัชชัย พรพา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านป้องกันและปราบปราม นายไพรัตน์ สุทธิพล ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปราม นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล ชั้น 8
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยพันเอกหญิง ดร.วันดี โตสุวรรณ และเจ้าหน้าที่ได้นำเสนอถึงการนำเทคโนโลยีของ FIST มาใช้ให้เข้ากับระบบข้อมูลการปฏิบัติการของ ศรชล. ให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพื่อให้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณากรอบแนวทางความร่วมมือ เพื่อนำระบบดังกล่าว มาช่วยพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต่อไป

📮 กรมทะเลชายฝั่ง ตรวจสอบสุขภาพลูกเต่ามะเฟืองอ่อนแอรอการพักฟื้นในตู้ ICU Box    ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะ...
24/01/2023

📮 กรมทะเลชายฝั่ง ตรวจสอบสุขภาพลูกเต่ามะเฟืองอ่อนแอรอการพักฟื้นในตู้ ICU Box
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้เข้าตรวจสอบสุขภาพลูกเต่ามะเฟืองอ่อนแอรอการพักฟื้นในตู้ ICU Box จำนวน 5 ตัว ซึ่งฟักออกจากไข่เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 00.24 น. โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร ได้ตรวจสอบพบลูกเต่ามะเฟืองทั้ง 5 ตัวสามารถเคลื่อนไหวได้ดี ร่างกายภายนอกไม่พบความผิดปกติ ถุงไข่แดงยังปิดไม่สนิท เจ้าหน้าที่จึงพิจารณาให้พักฟื้นใน ICU Box จนกว่าถุงไข่แดงปิดสนิท แล้วจึงนำปล่อยกลับลงทะเล และได้ทำการเก็บตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์จากไข่เต่าเพื่อนำไปวิเคราะห์ผลทางด้านพันธุกรรมของเต่ามะเฟืองในประเทศไทยต่อไป

📮 ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดบ้านให้ความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัย การรักษาทางอาย...
24/01/2023

📮 ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดบ้านให้ความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัย การรักษาทางอายุรกรรมสัตว์ทะเลหายาก
วันที่ 24 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัย การรักษาทางอายุรกรรมสัตว์ทะเลหายาก รวมถึงการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นมีชีวิต และการจัดการซากสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น ให้กับคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 6 และคณะอาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสัตวแพทย์เกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายากในประเทศไทยให้กับบุคลากรทางการศึกษา

📮 กรมทะเลชายฝั่ง สำรวจประเมินสถานภาพสัตว์ทะเลหายากและติดตามตรวจสุขภาพเบื้องต้น บริเวณพื้นที่บริเวณเกาะสาหร่าย เกาะตันหยง...
24/01/2023

📮 กรมทะเลชายฝั่ง สำรวจประเมินสถานภาพสัตว์ทะเลหายากและติดตามตรวจสุขภาพเบื้องต้น บริเวณพื้นที่บริเวณเกาะสาหร่าย เกาะตันหยงอุมา เกาะเกวใหญ่ เกาะเกวเล็ก เกาะเปลากอ เกาะเปลาออ เกาะตีกาเล็ก เกาะกวาง และเกาะใกล้เคียง จังหวัดสตูล
วันที่ 19 - 24 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง (ศวอล.) ร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมออกปฏิบัติงานสำรวจประเมินสถานภาพสัตว์ทะเลหายากและติดตามตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากการสังเกตระยะไกล (Far inspection) ด้วยสายตาและภาพถ่าย (Photo identification) โดยวิธีการสำรวจทางเรือและสำรวจทางอากาศโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV-drone) บริเวณพื้นที่บริเวณเกาะสาหร่าย เกาะตันหยงอุมา เกาะเกวใหญ่ เกาะเกวเล็ก เกาะเปลากอ เกาะเปลาออ เกาะตีกาเล็ก เกาะกวาง และเกาะใกล้เคียง จังหวัดสตูล เพื่อประเมินชนิด จำนวนประชากร และสุขภาพสัตว์ทะเลหายาก ซึ่งจากการสำรวจพบโลมาทั้งหมด 3 ชนิด ได้แก่ 1.โลมาหลังโหนก (Indo-Pacific Humpback Dolphin) พบบริเวณทิศตะวันตกและทิศใต้ของเกาะสาหร่ายจำนวน 2 ตัว เกาะหัวมัน และเกาะตีกา 2 และ 3 ตัวตามลำดับ 2.โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless porpoise) พบบริเวณเกาะเกาะเกวเล็ก จำนวน 10 ตัว และ 3. โลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin) พบบริเวณเกาะเปลากอ จำนวน 2 ตัว ทิศใต้ของเกาะสาหร่าย 2 ตัว และเกาะเกวเล็ก 3 ตัว นอกจากนี้ยังพบพะยูน จำนวน 1 ตัว บริเวณด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะตันหยงอุมาซึ่งอยู่นอกขอบเขตพื้นที่อุทยานฯ ผลการประเมินสุขภาพ พบว่า พะยูนมีสุขภาพโดยรวมสมบูรณ์แข็งแรง แสดงพฤติกรรมกินหญ้าทะเล ส่วนโลมาทั้ง 3 ชนิดมีสุขภาพโดยรวมสมบูรณ์แข็งแรง อัตราการหายใจ 5-7 ครั้งต่อ 5 นาที เสียงหายใจปกติ และพบโลมาหลังโหนก มีบาดแผลถลอกบริเวณครีบหลัง 1 ตัว ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ พฤติกรรมส่วนใหญ่ที่พบของโลมาทั้ง 3 ชนิด คือ หาอาหาร ว่ายน้ำ กระโดด การดำเนินการเกี่ยวกับโลมาหลังโหนกที่สำรวจพบนี้จะมีการระบุตัวตนเพื่อนำไปคำนวณหาจำนวนประชากรที่แท้จริงของโลมาหลังโหนกในบริเวณนี้ต่อไป

📮 กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมกับ ศรชล.สงขลา พบปะชุมชนชายฝั่งกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมง บ้านม่วงพุ่ม และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลในพื้...
24/01/2023

📮 กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมกับ ศรชล.สงขลา พบปะชุมชนชายฝั่งกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมง บ้านม่วงพุ่ม และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลในพื้นที่
วันที่ 25 มกราคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 โดยผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ศรชล.จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่พบปะชุมชนชายฝั่งกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมง บ้านม่วงพุ่ม และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลในพื้นที่ โดยมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานร่วมกัน โดยมี นาวาเอกสุรังสรรค์ คำกลัด รอง ผอ. ศรชล. จ.สงขลา ได้ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของ ศรชล. จังหวัดสงขลา ผอ.ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย อธิบายการสนับสนุนโครงการงบเงินอุดหนุนชุมชนชายฝั่งโดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 และ นายชำนาญ มานิล วิทยากรจากศูนย์เรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขาบรรยายเรื่องการจัดทำธนาคารปูม้า หลังจากนั้นได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า และเก็บขยะบริเวณชายหาดบ้านม่วงพุ่ม ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 45 คน ทั้งนี้เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมความเข้าใจในการจัดการขยะชายฝั่งทะเล

📮 กรมทะเลชายฝั่ง เข้ม! ออกตรวจตรา คุ้มครอง ป้องกัน และปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และป่าชายเลนในหลาย...
24/01/2023

📮 กรมทะเลชายฝั่ง เข้ม! ออกตรวจตรา คุ้มครอง ป้องกัน และปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และป่าชายเลนในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
วันที่ 24 มกราคม 2566 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (กรม ทช.) โดยหน่วยงานภายใต้สังกัดกรม ทช. ในพื้นที่ ออกปฏิบัติงานคุ้มครอง ป้องกัน และปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และป่าชายเลนดังนี้
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 206 ออกปฏิบัติงานโครงการฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรปะการังเทียม เพื่อคุ้มครอง ป้องกัน และปราบปรามการบุกรุกทำลายระบบนิเวศบริเวณกองปะการังเทียม ในพื้นที่อำเภอยะหริ่ง และอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 16 (อ่าวลึก กระบี่) ออกปฏิบัติงานลาดตระเวน เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจกับราษฎรชุมชนชายฝั่ง เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในด้านการอนุรักษ์ คุ้มครอง รักษาทรัพยากรป่าชายเลนและรณรงค์ด้านการจัดการปัญหาขยะทะเลหรือขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง ท้องที่ ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ผลการปฏิบัติงานไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด ด้านศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 18 (คลองพน กระบี่) ออกลาดตระเวนเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน พร้อมพบปะพูดคุยกับชุมชนชายฝั่งประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองทรัพยากรป่าชายเลน ท้องที่ บ้านคลองปิ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผลการลาดตระเวนไม่พบการบุกรุกหรือการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่แต่อย่างใด

📮 กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมบูรณาการประชุมและปรึกษาหารือกับตัวแทนชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่    วันที่ 23 - 2...
24/01/2023

📮 กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมบูรณาการประชุมและปรึกษาหารือกับตัวแทนชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

วันที่ 23 - 24 มกราคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (สทช. 10) โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายฯ ศอปล.19 ร่วมบูรณาการประชุมและปรึกษาหารือกับตัวแทนชุมชนชายฝั่ง ม.3, ม.6, ม.7 และม.9 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 12 พรบ.ทช. ในการเชื่อมโยงแผนปฏิญญาอ่าวลันตา ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน กับโครงการงบเงินอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง และโครงการต่างๆ ในความรับผิดชอบของ สทช.10 พร้อมลงพื้นที่หาดทุ่งทะเล ซึ่งเป็นแหล่งประกอบอาชีพที่สำคัญของราษฎรใน ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา และ อ.เหนือคลอง ในการหาหอยท้ายเภาที่มีราคาสูง 400-500 บาท/กิโลกรัม หอยผีเสื้อ หอยวิ่ง (หอยตลับ) ในช่วงเดือน ธ.ค.- มี.ค. และในช่วงฤดูมระสุมประมาณเดือน เม.ย.- ก.ค. เป็นพื้นที่หาหอยชักตีน หอยหลักไก่ หอยแครง หอยหมาก ปูม้า นอกจากนั้น ต.เกาะกลาง มีป่าชายเลนผืนใหญ่ที่สมบูรณ์ ป่าชายหาด และแหล่งหญ้าทะเล ในการทำประมงชายฝั่งของชุมชนที่สำคัญ

📮 กรมทะเลชายฝั่ง ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2566   วันที่ 24 มกราคม 2566 ...
24/01/2023

📮 กรมทะเลชายฝั่ง ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 24 มกราคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 จัดประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองฯผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี 2565 คำสั่งกรมทช. ที่ 1861/2565 เรื่องแต่งตั้งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด เรื่องประกาศวิสัยทัศน์กรมทช. ผลการบริหารจัดการขยะทะเลพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม และเรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ การจัดทำร่างรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 65 มีมติรับรอง มอบฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการต่อไป ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว แล้วนำมาเสนอคณะกรรมการทรัพยากรฯจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ต่อไป โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ร่วมประชุม 29 คน

📮 กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการทัศนาศึกษาปลูกจิตสำนึกส่งเสริมการมีส่วนร่วมฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล...
24/01/2023

📮 กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการทัศนาศึกษาปลูกจิตสำนึกส่งเสริมการมีส่วนร่วมฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับนักศึกษา กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก
วันที่ 23-24 มกราคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 25 (เจ๊ะบิลัง สตูล) ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการทัศนาศึกษาปลูกจิตสำนึกส่งเสริมการมีส่วนร่วมฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับนักศึกษา กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักศึกษาได้เกิดการตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยศูนย์ฯ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชุมชนบากันเคย และได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลน จำนวน 300 ต้น ณ ป่าชายเลนบ้านบากันเคย หมู่ที่ 3 ตำบลตันหยงโป อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 คน โดยมีนายนิพนธ์ วาโมง ครู กศน.ปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรม

📮กรม ทช. ร่วมประชุมรายงานการดำเนินการโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตของหน่วยงานในสังกัด กระทรวง ทส.  ...
24/01/2023

📮กรม ทช. ร่วมประชุมรายงานการดำเนินการโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตของหน่วยงานในสังกัด กระทรวง ทส.
วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยมี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายรองเพชร บุญช่วยดี รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ผศ.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสนี้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ได้มอบหมายให้นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การประชุมหารือดังกล่าว เป็นการประชุมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตของหน่วยงานในสังกัด ทส. เพื่อหาแนวทางการดำเนินโครงการในอนาคตสำหรับผู้สนใจ โดยรองอธิบดี ทช. ได้ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนและผลดำเนินการโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป

📮กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริง กรณี ปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกา...
24/01/2023

📮กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริง กรณี ปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล
วันที่ 24 มกราคม 2566 (เวลา 10.00 น.) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนายรัชชัย พรพา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านป้องกันและปราบปราม และนายไพรัตน์ สุทธิพล ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปราม ร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริง กรณี ปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล โดยมีพลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในการนี้มีผู้บริหาร และคณะกรรมการฯ รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมที่ดิน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการบูรณาการประสานและทำงานร่วมกันในเรื่องร้องทุกข์ การขอความเป็นธรรม และเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ รวมถึงเรื่องที่อยู่ในหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับมาหรืออยู่ในอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

24/01/2023

📮ฟักอีกรังแล้ว!! ลูกเต่ามะเฟืองลืมตาดูโลกเป็นรังที่ 2 ของปี ด้านกรมทะเลชายฝั่ง ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า ตนได้รับรายงายจากศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ว่าพบการยุบตัวของปากหลุมรังฟักไข่รังที่ 2 ตั้งแต่เวลา 02.00 น. ของวันที่ 23 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ได้เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด พบปากหลุมได้ยุบตัวมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงวันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 00.24 น. ลูกเต่ามะเฟืองได้ทะยอยขึ้นปากหลุมอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่จึงได้ช่วยเปิดปากหลุมและดำเนินการขุดช่วยเหลือลูกเต่ามะเฟืองที่ฟักออกจากไข่ขึ้นมาจากหลุมนำไปปล่อยลงสู่ทะเล จำนวน 56 ตัว นำไปอนุบาลที่ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) จำนวน 25 ตัว ลูกเต่ามะเฟืองอ่อนแอรอการพักฟื้นในตู้ ICU Box จำนวน 5 ตัว ไข่เต่ามะเฟืองที่ไม่พัฒนา จำนวน 28 ฟอง และลูกเต่ามะเฟืองตายแรกคลอด จำนวน 4 ตัว อัตราการฟักอยู่ที่ 76.27% อัตราการรอดตาย 96% ซึ่งรังไข่เต่ามะเฟืองรังที่ 2 เป็นรังที่ตรวจพบเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 จำนวนไข่ 118 ฟอง นับเป็นวันที่ 55 หลังจากที่พบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ได้รับข่าวดีว่ามีการพบรอยแม่เต่าทะเลขึ้นมาวางไข่บริเวณหาดตอนบนของหาดท้ายเหมือง จ.พังงา ซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีในช่วงเทศกาลตรุษจีน และคาดว่าหลังจากนี้แม่เต่าทะเลจะทยอยขึ้นมาวางไข่กันในห้วงเวลานี้ ก่อนจะกลับลงสู่ทะเลและกลับขึ้นมาวางไข่อีกครั้งในฤดูกาลถัดไป อย่างไรก็ตาม ตนได้กำชับให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของหลุมฟักไข่เต่ามะเฟืองอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดชุดลาดตระเวนชายหาด (เดินเต่า) เพื่อคอยช่วยเหลือหากพบการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล อีกทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงข้อมูลด้านสัตว์ทะเลหายากแก่ผู้เยี่ยมชมอีกด้วย "นายอรรถพล กล่าวทิ้งท้าย"

📮กรมทะเลชายฝั่ง ลงพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองจังหวัดพังงา    วันที่ 23 มกราคม 2566 สำนักงานทรัพยากร...
23/01/2023

📮กรมทะเลชายฝั่ง ลงพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองจังหวัดพังงา

วันที่ 23 มกราคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 12 (คุระบุรี พังงา) ได้เข้าเวรศูนย์เฝ้าระวังฯ ดูแลความปลอดภัยของหลุมฟักไข่เต่ามะเฟือง พร้อมจัดชุดลาดตระเวนชายหาด (เดินเต่า) เพื่อคอยช่วยเหลือหากพบการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล อีกทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงข้อมูลด้านสัตว์ทะเลหายาก แก่ผู้เยี่ยมชม ในการนี้นายสุริยะ สอนเสริม ผอ.ศอปล.ที่ 10 ยังได้เข้าตรวจเยี่ยม และมอบอาหาร สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อีกด้วย ทั้งนี้จากการสำรวจพบการยุบตัวของปากหลุมฟักไข่ รังที่ 2 จึงเฝ้าระวังและติดตามเพื่อคอยดูแลช่วยเหลือให้ลูกเต่ามะเฟืองได้ฟักและลงสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัย

📮 กรมทะเลชายฝั่ง ชี้แจงผลการชันสูตรซากพะยูนเกยตื้นบริเวณหน้าหาดหยงหลำ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง    วันที่ 23 มกราคม ...
23/01/2023

📮 กรมทะเลชายฝั่ง ชี้แจงผลการชันสูตรซากพะยูนเกยตื้นบริเวณหน้าหาดหยงหลำ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง

วันที่ 23 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง (ศวอล.) ได้ทำการชันสูตรซากพะยูน ซึ่งได้รับแจ้งจากนายหลงเฝี๊ยะ บางสัก ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านน้ำราบ ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง เรื่องพบซากพะยูนเกยตื้นบริเวณหน้าหาดหยงหลำ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ห่างจากฝั่งประมาณ 300 ม. เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นซากพะยูน เพศผู้ ความยาววัดแนบ 281 ซม. ช่วงโตเต็มวัย สภาพซากเริ่มเน่า ความสมบูรณ์ของร่างกายสมบูรณ์ปานกลาง (3/5 Body Condition Score) เขี้ยวอยู่ครบสมบูรณ์ทั้ง 2 ข้าง ลักษณะภายนอกพบรอยเขี้ยวบริเวณด้านหลังและบริเวณอกระหว่างครีบซึ่งเกิดจากพฤติกรรมภายในฝูงของพะยูน พบเพรียงขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วลำตัวบ่งบอกว่าสัตว์อยู่นิ่งเป็นเวลานานเนื่องจากมีอาการป่วย พบบาดแผลถูกเงี่ยงปลากระเบนขนาด 1.5 ซม. แทงทะลุชั้นผิวหนังจนถึงกล้ามเนื้อบริเวณด้านใต้ท้องส่วนท้าย ไม่พบบาดแผลฉกรรจ์ภายนอกร่างกาย เมื่อเปิดผ่าดูอวัยวะภายในพบว่าหัวใจไม่มีเลือดคั่ง เนื้อเยื่อปอดสีแดงไม่สม่ำเสมอ ปอดจมน้ำ มีน้ำคั่งภายในช่องอกปริมาณมาก บ่งบอกว่าปอดเกิดภาวะอักเสบ ต่อมน้ำเหลืองขยายขนาดใหญ่ ตับสีไม่สม่ำเสมอ ส่วนของทางเดินอาหารพบอาหารจำพวกหญ้าทะเลในกระเพาะอาหารเพียงเล็กน้อย บ่งบอกว่าสัตว์ไม่ได้กินอาหารเป็นระยะเวลานาน และพบพยาธิตัวกลมภายในกระเพาะอาหารและลำไส้จำนวนมาก ไม่พบสิ่งแปลกปลอมในทางเดินอาหาร สรุปสาเหตุการเสียชีวิตคาดว่าสัตว์ป่วยตามธรรมชาติ เนื่องจากความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร และจากการถูกเงี่ยงกระเบนแทง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการติดเชื้อและอักเสบภายในร่างกายทำให้สัตว์ป่วยไม่สามารถกินอาหารได้ จนสัตว์อ่อนแอและจมน้ำเสียชีวิตในที่สุด ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อและโครงกระดูกเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการต่อไป

📮 กรม ทช. ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประ...
23/01/2023

📮 กรม ทช. ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ

วันที่ 23 มกราคม 2566 ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ พ.ศ. 2565 โดยมี อาจารย์ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรดำเนินรายการ พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ 24 จังหวัด อาจารย์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ ทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ประมาณ 120 คน ณ ห้อง Ballroom Cโรงแรมมารวยการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting)
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รายงานสถานการณ์ฯ เพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงให้มีความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ (กทช.) เพื่อรับทราบต่อไป

📮 กรม ทช. ลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรปะการังเทียมจังหวัดภูเก็ต     วันที่ 23 มกราคม 2...
23/01/2023

📮 กรม ทช. ลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรปะการังเทียมจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 23 มกราคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (สทช.10) โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดภูเก็ต นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 308 ออกปฏิบัติงานโครงการฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรปะการังเทียมจังหวัดภูเก็ต ตรวจตราเฝ้าระวังการบุกรุกทำลายระบบนิเวศบริเวณกองปะการังเทียม สำรวจ ติดตามการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและทรัพยากรปะการังเทียม จากการสำรวจพบขยะทะเลประเภทเศษอวนและเชือกพันติดกับทุ่นแสดงแนวเขตปะการังบริเวณแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำ อ่าวปะตก เกาะราชาใหญ่ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวดำน้ำในพื้นที่ ช่วยตัดเศษอวนและเชือก น้ำหนักประมาณ 500 กิโลกรัม ลำเลียงขึ้นฝั่งและจัดการตามกระบวนการ ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์มาตรการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้คงความสมบูรณ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลได้อย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป

📮 กรมทะเลชายฝั่ง ประชุมคณะทำงานกำหนดกรอบแนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2566   วันที่ 23 มกราคม 2566 นายอ...
23/01/2023

📮 กรมทะเลชายฝั่ง ประชุมคณะทำงานกำหนดกรอบแนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 23 มกราคม 2566 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดกรอบแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะทำงาน ประกอบด้วย ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายฉลองกรุง ภคกุล ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนกรมเจ้าท่า ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานงานที่เกี่ยวข้องฯ รวมถึงผู้แทนกลุ่ม Beach for life และเครือข่ายภาคประชาชน โดยมีนายปรานต์ ดิลกคุณากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เป็นเลขานุการคณะทำงาน ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 และผ่านระบบ video conference
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมในวาระเพื่อทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ประกอบการจัดทำแผน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตลอดจนรายงานผลพิจารณาศึกษา เรื่อง ผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลไทยอย่างยั่งยืน คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลไทยอย่างยั่งยืน ในคณะกรรมมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการออกแบบกรอบแนวคิด องค์ประกอบ แนวทาง มาตรการและกระบวนการของการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง สำหรับประเด็นในการพิจารณาหลักๆในครั้งนี้ ได้แก่การหารือในเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกัดเซาะชายฝั่ง กรอบแนวคิดในการทำงานของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งหลักเกณฑ์ต่างที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมติในที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการไปรวบรวมรายละเอียดเพื่อนำมาหารือในครั้งถัดไป

📮 "กรมทะเลชายฝั่ง" ผนึกกำลังร่วมกับ "สสน." เดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ...
23/01/2023

📮 "กรมทะเลชายฝั่ง" ผนึกกำลังร่วมกับ "สสน." เดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน

วันที่ 23 มกราคม 2566 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นำคณะผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เข้าหารือแนวทางร่วมดำเนินการเพื่อบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. โดยมีดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ตลอดจนเจ้าหน้าที่จาก สสน. ร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือ ณ ห้องบัญชาการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำ ชั้น 2 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการหารือถึงแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะทะเล ระบบฐานข้อมูลและแบบจำลองเพื่อการวิจัยทางสมุทรศาสตร์สำหรับประเทศไทย การพัฒนาระบบตรวจวัดทางทะเล ตลอดจนการดำเนินงานด้านการศึกษา อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์ทะเลหายาก อีกทั้งแบบอย่างการจัดการชุมชนและอนุรักษ์ป่าชายเลนในพื้นที่บริเวณชายฝั่ง และการเชื่อมโยงข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการประชุมแล้วเสร็จ กรม ทช. จะนำประเด็นการประชุมในครั้งนี้ กลับไปหารือกับหน่วยงานภายใน เพื่อหาแนวทางและเตรียมความพร้อมในการทำงานร่วมกัน รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในทุกๆ ด้าน พร้อมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการศึกษา วิเคราะห์ระบบการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบทุกมิติ เพื่อผสานความร่วมมือการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลของประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ที่อยู่

Government Complex
Bangkok
10210

เบอร์โทรศัพท์

+6621411299

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ในปี2542ท่านชวน หลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรี พี่น้องเครือข่ายประมงพื้นบ้านเดินทางไกลไปหาท่านที่บ้านพักซอยหมอเหล็ง กรณีที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องเรือปั่นไฟจับปลากะตัก(ที่เป็นเครื่องมือทำการประมงที่ทำลายพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อน) ท่านบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ดูแลกระทรวงเกษตรฯ บอกให้พี่น้องไปหารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ(สมัยนั้นคือนายปองพล อดิเรกสารจากพรรคชาติไทย)แต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา ปัญหาเรื่องเรือปั่นไฟจึงยังคาราคาซัง….

ถึงปีพ.ศ.นี้ พรรคประชาธิปัตย์ดูแลกระทรวงเกษตรฯมาหลายปี พรก.ประมง2558มาตรา57ก็ให้อำนาจรัฐมนตรีเกษตรฯในการออกประกาศห้ามจับพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนขึ้นเรือ แต่เกือบ7ปีแล้ว ท่านรัฐมนตรีก็ไม่ยอมปฏิบัติการออกประกาศตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้…

พันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อน/ห่วงโซ่ทางอาหารที่สำคัญของสัตว์น้ำก็ยังถูกทำลาย ทั้งจากการทำประมงด้วยเครื่องมืออวนลาก/เรือปั่นไฟ …

คำถามง่ายๆประชาชนโดยเฉพาะชาวประมงพื้นบ้านในเขตชายฝั่ง22จังหวัดซึ่งถือเป็นจำนวน80%ของผู้ประกอบอาชีพประมง จะหวังพึ่งพาพรรคประชาธิปัตย์ได้อยู่อีกไหม???

และมีพรรคการเมืองไหนบ้างที่กล้าประกาศให้เป็นนโยบายว่าจะฟื้นฟูทะเลไทยให้ยั่งยืนให้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนของคนในสังคมนี้???
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ…

“ปลาทูน่า..สดๆจับได้พื้นที่ชายฝั่งสงขลา

เมื่อทะเลมีระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ ชาวประมงพื้นบ้านสามารถจับสัตว์น้ำที่หายไปจากพื้นที่
นานแสนนาน วันนี้ปรากฎการณ์ชาวประมงพื้นบ้าน บ้านพังสาย อ.สทิงพระ จ.สงขลาสามารถจับปลาทูน่าได้
100 กว่ากิโลกรัม….เราเชื่อมั่นในทะเลไทย

Cr.Sayan Sayan Thongsri
บันทึกเอาไว้ว่าทะเลจะนะมีดี จะต้องหยุดนิคมอุตสาหกรรมจะนะ…
บริษัท บริษัท กรมชลประทานกรมทางหลวงชนบท จำกัดบริษัท กรมชลประทานกรมทางหลวงชนบท จำกัดบริษัท กรมชลประทานกรมทางหลวงชนบท จำกัดบริษัท กรมชลประทานกรมทางหลวงชนบท จำกัด จำกัด
คนเมืองสงขลา..ออกมาแล้วครับ

ขบวนแห่ "บอกรักทะเลจะนะ"
วันนี้ 18 ธ.ค. 64 เริ่มเวลา 12.30 น.

🤬พังพินาศหมดละมนุษย์เอ๋ยยย จะจับปลาเข้าใจได้ แต่อย่าทิ้งความชิบหายแบบนี้ไว้ได้มั้ย😡
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง please do something 🙏🥲
วันนี้ 9 ธันวาคม 2564
เวลา 14.00 น. เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นจะเดินจะเดินทางไปกระทรวงหมาดไทย เพื่อเรียกร้องให้นิพนธื บุญญามณี ลาออกจากตำแหน่ง รมต.เนื่องจากในขณะดำรงตำรงตำแหน่งได้มีนโยบายโครงการเดินสำรวจออกโฉลดโดยการเอื้อให้กับกลุ่มคนใกล้ชิดกวาดซื้อที่ดินไปขายต่อให้บริษัททีพีไอเพื่อจัดตั้งเป็นนิคมอุตตสาหกรรมจะนะ และพยายามทำทุกวิถีทางในการผลักดันโครงการโดยใช้เครือข่ายและบริวารในการในส่วนราชการที่มีบริวารของตัวเองในการผลักดันเปลี่ยนสีผังเมืองจะนะจากสสีเขียวและสีม่วง กล่าวหาว่าที่ดินและทะเลจะนะไม่มีความอุดมณ์สมบูรณ์ ถูกอภิปรายในสภาหลายครั้งเกี่ยวกับผลผระโยชน์ทับซ้อน

ภาคค่ำ - 18.30 น. เวทีวิพากษ์ ณ หน้า UN
1. ศอบต. - บทบาทที่ผิดเพี้ยนของ ศอ.บต.จากบทบาทการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งชายแดนใต้ กับการผลักดันโครงการเอื้อทุนเอกชน
2. รมต.นิพนธ์ มหาดไทย - ผลประโยชน์ทับซ้อนจากาดำรงตำแหน่ง ปัญหาทีดินจากโครงการสำรวจออกโฉนด
3. ความสัมพันธ์ 3 ป. - ประยุทธ ประวิท ป๊อก นิพนธ์
ถ้าของจริง จะกลัวอะไร

โดย: Lertchai Sirichai

นายนิพนธ์ บุญญามณี พยายามบอกว่าที่ดินที่จะนะบริเวณที่จะสร้างนิคมอุตสาหกรรมทำอะไรไม่ได้นอกจากปลูกแตงโม บอกว่าประชาชนส่วนใหญ่สนับสนุนโครงการมีเพียงส่วนน้อยที่คัดค้าน และบอกว่าเขาทำเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชน
พลเอกประยุทธ์ก็พูดแล้วพูดอีกว่าเขาทำทุกอย่างเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชน ประเทศจะต้องหลุดกับดักรายได้ปานกลาง
หากเรื่องที่ทั้งสองคนพูดนี้เป็นความจริงทำไมจึงทำตามข้อเรียกร้องของชาวจะนะไม่ได้
เพราะชาวจะนะเขาเห็นว่าที่พวกคุณพยายามผลักดันให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมที่จะนะนั้นทำโดยผิดขั้นตอนตามกฎหมาย กีดกันการมีส่วนรวมของประชน และมีหลักฐานชัดเจนถึงการแสวงหาผลประโยชน์ของผู้ผลักดันโครงการ
ชาวจะนะเขาเรียกร้องด้วยท่าทีประนีประนอม และให้เกียรติทุกฝ่ายอย่างมาก เพราะเขาไม่เรียกร้องให้หยุดโครงการแบบทีนทีทันใด หรือแบบไม่รับฟังกัน
แต่เขาเรียกร้องในสิ่งที่นานาอารยประเทศเขาทำกันทำเมื่อต้องการผลักดันให้เกิดโครงการขนาดใหญ่ คือ ต้องเริ่มต้นด้วยการศึกษาที่เรียกว่า “การประมินสิ่งแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SEA)” ซึ่งที่ผ่านมาการผลักดันโครงการนิคมอุตสาหกรรมไม่ได้ทำ และหากผลการศึกษาออกมาอย่างไรชาวบ้านจะยอมรับ
เพียงแต่ว่าต้องศึกษาโดยคณะกรรมการที่มีความรู้ น่าเชื่อถือ และเป็นการศึกษาแบบให้ประชาขนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่
และที่ผ่ามาผู้ผลักดันโครงการได้ถือโอกาสขับเคลื่อนโครงการไปเลย โดยอาศัยกลไกรัฐที่ตนเองควบคุมอยู่และอิทธิพลเงินของกลุ่มทุน ชาวจะนะขอให้การดำเนินการใดๆในทุกเรื่องทุกกรณีต้องยุติไป และให้รอผลการศึกษา SEA
ถ้าสิ่งที่ที่นายนิพนธ์พูดก็ดี สิ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดก็ดี เป็นของจริง ทำไมจะต้องกลัวสิ่งที่ชาวจะนะเสนอ เพราะหากเป็นโครงการที่ดี จะไม่มีผลกระทบใดๆ จะแก้ปัญหาของประชาชนได้ ไม่มีใครแอบผลักดันโครงการอยู่เบื้องหลังเพื่อหวังผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตนเอง การศึกษา SEA ก็ต้องผ่านแน่ ๆ อยู่แล้ว
จึงไม่เห็นต้องกลัวอะไร
ถ้าอ้างว่า โครงการจะล่าช้า คำถามคือ คุณจะรีบไปไหน
เศรษฐกิจโลกขณะนี้ก็ซบเซาอย่างมาก การหวังว่าจะมีใครมาลงทุนจึงเป็นเรื่องยาก
แม้เขตเศรษฐกิจพิเศษขนาดใหญ่ที่รัฐลงทุนไปอย่างมาก เช่น EEC การเข้ามาลงทุนของกลุ่มทุนต่างๆก็ยังห่างเป้าหมายมากมายนัก
และการยืดเวลาไ่ปอีกซึ่งคงไม่มากมายนัก จะเสียหายอะไร ไม่ดีกว่าการปล่อยให้โครงการดำเนินไปอย่างปิดบัง ฉ้อฉล ขาดการมีส่วนร่วม หรอกหรือ
เพราะหากเกิดผลกระทบขึ้นมา จะใหญ่โตมาก แล้วใครจะรับผิดชอบ
ศอ.บต. ก็เช่นเดียวกัน การที่อ้างว่าสิ่งที่ตนเร่งดำเนินการนั้นเป็นไปตามกฎหมาย ตามระเบียบแบบแผนที่ถูกต้อง และตนเองทำเพื่อประชาชนในพื้นที่นั้น ถ้าเป็นของจริงจะกลัวอะไรกับการที่ชาวจะนะเสนอให้ตรวจสอบการทำงานในเรื่องนี้ เพราะมีเหตุมากมายที่ชวนให้สงสัยว่า ศอ.บต. เร่งดำเนินการเรื่องนี้อย่างไม่ขอบ
คำถามก็คือ หากสิ่งที่นายนิพนธ์พูดและทำเป็นของจริง สิ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดและทำเป็นของจริง สิ่งที่ ศอ.บต. พูดและทำเป็นของจริง แล้วจะกลัวอะไร จะศึกษาอะไร อย่างไร ที่เป็นความถูกต้องชอบธรรมก็ท้าให้ทำไปเลย เพราะเมื่อเป็นของจริงจะศึกษาอะไร อย่างไร ผลก็ออกมาเหมือนกัน
หรือว่าความเป็นจริงจะกลับตาลปัตรเป็นตรงกันข้าม
คือ สิ่งที่พูดและทำไม่ใช่ของจริง เป็นเพียงการแสดงให้สังคมหลงเชื่อ ของจริงก็คือมีนักการเมือง กลุ่มทุน และข้าราชการประจำ กำลังร่วมกันแสวงหาผลประโยชน์ โดยไม่สนใจใยดีต่อชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นที่จะต้องสังเวยให้แก่ความโลภนี้ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่คนในวงกว้างอันเนื่องมาจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นตามมา
เป็นเพียงคำถามนะครับ ไม่ใช่ข้อกล่าวหา

#สื่อเถื่อนข่าว
"ปลากระบอกนาทับ" จะหายไปพร้อมกับการมาของนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ?
_______________________________________________

"ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยกินปลาบอกที่ไหนหรอยพันนี้”

คุณยายตั้ง อายุ 87 ปี ได้พูดออกมาหลังจากดินแกงส้มปลากระบอกคลองนาทับ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ทั้งหวาน มัน หอม เนื้อนุ่มละมุลลิ้น ได้กินแล้วไม่อยากกลืน ติดใจไม่รู้ลืม

ระบบนิเวศคลองนาทับ เป็นคลองขนาดใหญ่ น้ำทะเลไหลเข้าออกผสมกับน้ำจืดที่ไหลลงมาจากเทือกเขาต้นน้ำเกือบตลอดปี นำแร่ธาตุและสารอาหารลงสู่ลำคลองส่งผลให้เกิดแพลงตอนพืช ,แพลงตอนสัตว์ที่เป็นอาหารของสัตว์น้ำและเกิดเป็นคลองสามน้ำคือ ส่วนปลายน้ำเค็ม ส่วนกลางน้ำกร่อย ส่วนต้นน้ำจืด มีป่าชายเลนขึ้นอยู่ตลอดแนวริมคลอง เหมาะเป็นที่อยู่อาศัย ขยายพันธุ์และเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ ทีผสมผสานได้อย่างลงตัว ส่งผลให้คลองนาทับมีสัตว์น้ำชุกชุม เป็นเส้นเลิอดใหญ่หล่อเลี้ยงชุมชน ในอดีตคนในชุมชนประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านจับสัตว์น้ำในลำคลองเลี้ยงดูครอบครัว

ปลากระบอกนาทับถือเป็นอาหารทะเลชั้นเลิศ และเป็นแหลงรายได้ของคนในคลองนาทับ เส้นเลือกใหญ่ แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำของท้องทะเลจะนะและอ่าวไทย หากเกิดโครงการอุตสาหกรรมจะนะขึ้น คลองนาทับจะถูกใช้เป็นแหล่งทิ้งน้ำเสีย หรือเป็นที่เทียบเรือเล็ก ทำให้ปลากระบอก ที่มีรสชาติอร่อย เหลือไว้เพียงชื่อ การเข้ามาของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยไม่ผ่านกระบวนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ เราอาจจะทำให้แหล่งปลากระบอกอร่อยที่สุดในประเทศไทยหายไปด้วย
.
.
เรื่องโดย : ดร. ปรีชา ร่มบ้านโหล๊ะ สถาบันวิจัยและฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง สมาคมรักษ์ทะเล
.
#สมาคมรักษ์ทะเลไทย
อาจจะไม่ได้ส่งออกไปต่างประเทศเหมือนรถยนต์/อาจจะไม่ได้เพิ่มGDPในนามของการพัฒนาที่พวกท่านต้องการ…

แต่ทะเลจะนะคือแหล่งอาหาร/คืออาชีพ/คือปากท้องคนในพื้นที่ คือความยั่งยืนที่ตอบโจทย์ของชุมชน

#หยุดนิคมอุตสาหกรรมจะนะ
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์สัมมนาที่น่าสนใจ ร่วมกันเข้าใจวิธีการอยู่ร่วมกันกับป่าเพื่อความยั่งยืน

International Webinar on Biosphere Reserves : Living in Harmony with Nature, Lessons Learned, and Way Forward on 15 December 2021 via Zoom Webinar.
-You are most welcomed to join !
-Save the date and make a registration by scan the QR code, or follow this link :
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบ Thailand Digital Outlook Internship/Cooperative Education - NCSA สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยาก สถาบันพัฒนาการเมืองและการเ Bangkok Immigration-กองบังคับการตรวจคนเข กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุง สำนักงานสถิติแห่งชาติ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้อง TFO Thailand Film Office Homestaystandardthailand องค์การบริหารจัดการก๊าซเรื สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนา