สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรม

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรม ส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพและการกีฬาแก่ประชาชน สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา มีบริการให้แก่ประชาชน ดังนี้
1. คลินิกกีฬา
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
3. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
(15)

เปิดเหมือนปกติ

🙏เนื่องจากสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวย กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ของดรายการ Stay Healthy at Home ไปก่อนนะ...
19/07/2021

🙏เนื่องจากสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวย กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ของดรายการ Stay Healthy at Home ไปก่อนนะครับ แต่ไม่ได้หายไปไหนเราจะเปลี่ยนเป็นการนำเสนอคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการออกกำลังกาย มาให้หายคิดถึงเรื่อยๆครับ_โปรดติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะครับ🙏🙏🙏

🙏เนื่องจากสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวย กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ของดรายการ Stay Healthy at Home ไปก่อนนะครับ แต่ไม่ได้หายไปไหนเราจะเปลี่ยนเป็นการนำเสนอคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการออกกำลังกาย มาให้หายคิดถึงเรื่อยๆครับ_โปรดติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะครับ🙏🙏🙏

19/07/2021

👉👉ขอเชิญทุกท่านร่วมตัดสิน #รางวัลขวัญใจมหาชน ผู้ผ่านเข้ารอบ 30 ทีมสุดท้าย👈👈
#ทีมที่ 30.โรงเรียนบ้านบ่อผุด จ.สุราษฎร์ธานี
การประกวดต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564
ด้วยการกด Like และกด Share เปิดเป็นสาธารณะ “รางวัลขวัญใจมหาชน” คุณคือผู้ตัดสิน
รักใครชอบใคร #อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ #รางวัลPopularVote

19/07/2021

👉👉ขอเชิญทุกท่านร่วมตัดสิน #รางวัลขวัญใจมหาชน ผู้ผ่านเข้ารอบ 30 ทีมสุดท้าย👈👈
#ทีมที่ 29.โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 5
การประกวดต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564
ด้วยการกด Like และกด Share เปิดเป็นสาธารณะ “รางวัลขวัญใจมหาชน” คุณคือผู้ตัดสิน
รักใครชอบใคร #อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ #รางวัลPopularVote

19/07/2021

👉👉ขอเชิญทุกท่านร่วมตัดสิน #รางวัลขวัญใจมหาชน ผู้ผ่านเข้ารอบ 30 ทีมสุดท้าย👈👈
#ทีมที่ 28.โรงเรียนบ้านดอนแพง จ.บึงกาฬ
การประกวดต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564
ด้วยการกด Like และกด Share เปิดเป็นสาธารณะ “รางวัลขวัญใจมหาชน” คุณคือผู้ตัดสิน
รักใครชอบใคร #อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ #รางวัลPopularVote

19/07/2021

👉👉ขอเชิญทุกท่านร่วมตัดสิน #รางวัลขวัญใจมหาชน ผู้ผ่านเข้ารอบ 30 ทีมสุดท้าย👈👈
#ทีมที่ 27.โรงเรียนบ้านม่วงโตน จ.ลำพูน
การประกวดต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564
ด้วยการกด Like และกด Share เปิดเป็นสาธารณะ “รางวัลขวัญใจมหาชน” คุณคือผู้ตัดสิน
รักใครชอบใคร #อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ #รางวัลPopularVote

19/07/2021

👉👉ขอเชิญทุกท่านร่วมตัดสิน #รางวัลขวัญใจมหาชน ผู้ผ่านเข้ารอบ 30 ทีมสุดท้าย👈👈
#ทีมที่ 26.โรงเรียนเทศบาล ๑ ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
การประกวดต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564
ด้วยการกด Like และกด Share เปิดเป็นสาธารณะ “รางวัลขวัญใจมหาชน” คุณคือผู้ตัดสิน
รักใครชอบใคร #อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ #รางวัลPopularVote

19/07/2021

👉👉ขอเชิญทุกท่านร่วมตัดสิน #รางวัลขวัญใจมหาชน ผู้ผ่านเข้ารอบ 30 ทีมสุดท้าย👈👈
#ทีมที่ 25.โรงเรียนบ้านหาดจิก จ.ระนอง
การประกวดต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564
ด้วยการกด Like และกด Share เปิดเป็นสาธารณะ “รางวัลขวัญใจมหาชน” คุณคือผู้ตัดสิน
รักใครชอบใคร #อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ #รางวัลPopularVote

19/07/2021

👉👉ขอเชิญทุกท่านร่วมตัดสิน #รางวัลขวัญใจมหาชน ผู้ผ่านเข้ารอบ 30 ทีมสุดท้าย👈👈
#ทีมที่ 24.โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม จ.สกลนคร
การประกวดต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564
ด้วยการกด Like และกด Share เปิดเป็นสาธารณะ “รางวัลขวัญใจมหาชน” คุณคือผู้ตัดสิน
รักใครชอบใคร #อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ #รางวัลPopularVote

19/07/2021

👉👉ขอเชิญทุกท่านร่วมตัดสิน #รางวัลขวัญใจมหาชน ผู้ผ่านเข้ารอบ 30 ทีมสุดท้าย👈👈
#ทีมที่ 23.โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม จ.ชุมพร
การประกวดต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564
ด้วยการกด Like และกด Share เปิดเป็นสาธารณะ “รางวัลขวัญใจมหาชน” คุณคือผู้ตัดสิน
รักใครชอบใคร #อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ #รางวัลPopularVote

19/07/2021

👉👉ขอเชิญทุกท่านร่วมตัดสิน #รางวัลขวัญใจมหาชน ผู้ผ่านเข้ารอบ 30 ทีมสุดท้าย👈👈
#ทีมที่ 22.โรงเรียนธนินทรวิทยา ทีม B
การประกวดต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564
ด้วยการกด Like และกด Share เปิดเป็นสาธารณะ “รางวัลขวัญใจมหาชน” คุณคือผู้ตัดสิน
รักใครชอบใคร #อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ #รางวัลPopularVote

19/07/2021

👉👉ขอเชิญทุกท่านร่วมตัดสิน #รางวัลขวัญใจมหาชน ผู้ผ่านเข้ารอบ 30 ทีมสุดท้าย👈👈
#ทีมที่ 21.โรงเรียนธนินทรวิทยา ทีม A กรุงเทพฯ
การประกวดต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564
ด้วยการกด Like และกด Share เปิดเป็นสาธารณะ “รางวัลขวัญใจมหาชน” คุณคือผู้ตัดสิน
รักใครชอบใคร #อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ #รางวัลPopularVote

19/07/2021

👉👉ขอเชิญทุกท่านร่วมตัดสิน #รางวัลขวัญใจมหาชน ผู้ผ่านเข้ารอบ 30 ทีมสุดท้าย👈👈
#ทีมที่ 20.โรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) กรุงเทพฯ
การประกวดต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564
ด้วยการกด Like และกด Share เปิดเป็นสาธารณะ “รางวัลขวัญใจมหาชน” คุณคือผู้ตัดสิน
รักใครชอบใคร #อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ #รางวัลPopularVote

19/07/2021

👉👉ขอเชิญทุกท่านร่วมตัดสิน #รางวัลขวัญใจมหาชน ผู้ผ่านเข้ารอบ 30 ทีมสุดท้าย👈👈
#ทีมที่ 19.โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) จ.สุโขทัย
การประกวดต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564
ด้วยการกด Like และกด Share เปิดเป็นสาธารณะ “รางวัลขวัญใจมหาชน” คุณคือผู้ตัดสิน
รักใครชอบใคร #อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ #รางวัลPopularVote

19/07/2021

👉👉ขอเชิญทุกท่านร่วมตัดสิน #รางวัลขวัญใจมหาชน ผู้ผ่านเข้ารอบ 30 ทีมสุดท้าย👈👈
#ทีมที่ 18.โรงเรียนบ้านท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
การประกวดต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564
ด้วยการกด Like และกด Share เปิดเป็นสาธารณะ “รางวัลขวัญใจมหาชน” คุณคือผู้ตัดสิน
รักใครชอบใคร #อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ #รางวัลPopularVote

Sport Science Weekly #43/2021 : Monday Special Research#สถิติด้านเทคนิคการเล่นและเวลาในการแข่งขันแบดมินตันชายเดี่ยว โอลิ...
19/07/2021

Sport Science Weekly #43/2021 : Monday Special Research

#สถิติด้านเทคนิคการเล่นและเวลาในการแข่งขันแบดมินตันชายเดี่ยว โอลิมปิก 2016 : รอบแบ่งกลุ่มและรอบเพลย์ออฟ

กีฬาแบดมินตันถือได้ว่าเป็นกีฬาที่มีรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ไม่ต่อเนื่องแบบที่มีความหนักสูงในระยะเวลาสั้นๆ และสลับกับช่วงที่มีการหยุดพัก จำนวนของการตีโต้กันระหว่างผู้เล่นในแต่ละแมตช์การแข่งขันก็แตกต่างกัน ดังนั้น เทคนิคและจังหวะเวลาของการตีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ และเรามาดูกันว่า ในการแข่งขันแบดมินตัน ในกีฬาโอลิมปิก 2016 ที่ประเทศบราซิล ประเภทชายเดี่ยว ผลของตัวแปรทางด้านเทคนิคและจังหวะเวลาในการแข่งขันจะเป็นอย่างไร
João Guilherme Cren Chiminazzo และทีมงาน จาก School of Physical Education, UNICAMP, Campinas ประเทศบราซิล ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์เทคนิคและจังหวะเวลาของการแข่งขันแบดมินตัน ชายเดี่ยวในโอลิมปิกเกมส์ 2016 ระหว่างรอบแบ่งกลุ่ม จำนวน 43 แมตช์ และรอบเพล์ออฟ จำนวน 13 แมตช์ จากวิดีโอที่บันทึกการแข่งขัน โดยมีนักแบดมินตันชายชั้นยอดของโลกผ่านเข้ามาแข่งขันทั้งสิ้น 56 คน

#ตัวแปรที่ศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านเวลา และด้านเทคนิค

#ด้านเวลา ประกอบด้วย
1. Total time (เวลารวมทั้งหมดของการแข่งขันในแต่ละแมตช์) นับเริ่มจากคะแนนแรกที่ได้จนถึงคะแนนสุดท้ายของการแข่งขัน
2. Total rally duration (เวลารวมของการตีโต้กันแต่ละแมตช์)
3. Rally time (เวลาของการตีโต้กันของแต่ละคะแนน) เริ่มตั้งแต่เสิร์ฟจนกระทั่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้คะแนน
4. Total rest time (เวลารวมของการพักของแต่ละแมตช์)
5. Rest time (เวลาในการพักระหว่างคะแนน) นับเวลาพักตั้งแต่จบคะแนนนั้น จนถึงเริ่มการแข่งขันในคะแนนต่อไป

#ด้านเทคนิค ประกอบด้วย
1. Serve คือ จังหวะที่ผู้เล่นสัมผัสลูกขนไก่เพื่อเริ่มการแข่งขันในคะแนนนั้นๆ
2. Lob คือ จังหวะตีงัดลูกให้ขึ้นเป็นลูกโด่งพุ่งย้อยตกไปด้านหลังคอร์ท
3. Drop คือ ตีลูกพุ่งย้อยข้ามตาข่ายและตกลงพื้นสนามในจุดที่ไม่เกินเส้นส่งลูกสั้น
4. Net คือ จังหวะการตีหรือดันลูกอย่างรวดเร็วบริเวณใกล้ตาข่าย หรือเรียกว่า "ลูกหน้าเนต"
5. Smash คือ จังหวะการตีลูกข้ามศีรษะหรือฟาดลูกด้วยความแรง
6. Clear คือ จังหวะการตีเหนือศีรษะให้ลูกพุ่งย้อยไปทางด้านหลังของคอร์ท
7. Drive คือ การตีลูกในระดับลำตัวให้พุ่งผ่านตาข่ายด้วยความแรงและเร็ว หรือเรียกว่า “ลูกดาด”

#ผลการวิจัย พบว่า

ภาพรวมทั้งการแข่งขัน
1. เทคนิคการตี “ลูกหน้าเนต” หรือ Net และการตี “ลูกงัด” หรือ Lob เป็นจังหวะที่ใช้บ่อยมากที่สุดในการแข่งขันแต่ละแมตช์
2. การแข่งในแต่ละคะแนน ใช้เวลาเฉลี่ย 9.5 วินาที และพัก 24.9 วินาที
3. ในแต่ละคะแนน ส่วนใหญ่จำนวนการตีโต้กัน จะต่ำกว่า 15 ครั้ง และใช้เวลาเฉลี่ยต่ำกว่า 12 วินาที

เปรียบเทียบระหว่าง รอบแบ่งกลุ่ม vs รอบเพลย์ออฟ
1. รอบเพลย์ออฟ มีเวลารวมของการแข่งขัน (Total time) เวลารวมของการพัก (Total rest time) จำนวนครั้งในการตีลูกโต้กันในแต่ละคะแนน (Shots/Rally) และคะแนนเฉลี่ยรวมในแต่ละแมตช์ (Points played) มากกว่ารอบแบ่งกลุ่ม
2. รอบแบ่งกลุ่ม ใช้เวลาการแข่งแต่ละคะแนน (Rally time) เฉลี่ย 9.3 วินาที ส่วนรอบเพลย์ออฟใช้เวลาเฉลี่ย 10.7 วินาที
3. รอบแบ่งกลุ่มใช้เวลาพักในแต่ละคะแนน (Rest time) เฉลี่ย 25.6 วินาที ส่วนรอบเพลย์ออฟ ใช้เวลาเฉลี่ย 30.5 วินาที
4. รอบเพลย์ออฟ มีการใช้เทคนิคการเสิร์ฟ (Serve) การตีบริเวณใกล้ตาข่าย (Net) และการตีข้ามศีรษะด้วยความแรง (Smash) มากกว่ารอบแบ่งกลุ่ม ยกเว้นการตีลูกดาด (Drive) เท่านั้นที่รอบแบ่งกลุ่มมีค่ามากกว่ารอบเพลย์ออฟ และผลรวมของจำนวนครั้งจังหวะการตีในรอบเพลย์ออฟยังมากกว่ารอบแบ่งกลุ่มอีกด้วย

ข้อจำกัดของงานวิจัยนี้ คือ ยังไม่มีการวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพของจังหวะการตีว่าเป็นอย่างไร รวมถึงบริเวณใดของสนามที่ใช้ในการแข่งมากที่สุด และวิถีของลูกขนไก่ในขณะแข่งขัน

#สรุป
จากข้อมูลสถิติการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคและเวลาของการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มและรอบเพลย์ออฟ ในการแข่งขันแบดมินตัน ชายเดี่ยว โอลิมปิก 2016 ที่ประเทศบราซิล เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักกีฬาและผู้ฝึกสอน สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนในการฝึกซ้อมและแข่งขันเพื่อยกระดับขีดความสามารถของนักกีฬาและส่งผลให้เกิดชัยชนะในการแข่งขันได้

* ยืนบนไหล่ยักษ์ มักจะเห็นอะไรที่กว้างกว่า *
“..Knowledge is power. Knowledge shared is power multiplied..”
“..ความรู้ คือ พลัง แต่การแบ่งปันความรู้ คือ พลังที่ยิ่งใหญ่กว่า..”

ขอบคุณภาพจาก :
http://www.china.org.cn/sports/archives/2016-08/20/content_39132916_6.htm
www.news.cgtn.com
www.en.yibada.com

#Original_Article : Chiminazzo, J. G. C., Barreira, J., Luz, L. S., Saraiva, W. C., & Cayres, J. T. (2018). Technical and timing characteristics of badminton men’s single: comparison between groups and play-offs stages in 2016 Rio Olympic Games. International Journal of Performance Analysis in Sport, 18(2), 245-254. https://doi.org/10.1080/24748668.2018.1463785

#สรุปและเรียบเรียงโดย
1. นายอินทัช เลิศลักษณาพร เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา
2. นายธิติวัฒน์ น้อยคำเมือง นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการ
กลุ่มวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา

19/07/2021

👉👉ขอเชิญทุกท่านร่วมตัดสิน #รางวัลขวัญใจมหาชน ผู้ผ่านเข้ารอบ 30 ทีมสุดท้าย👈👈
#ทีมที่ 17.โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์ จ.ศรีสะเกษ
การประกวดต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564
ด้วยการกด Like และกด Share เปิดเป็นสาธารณะ “รางวัลขวัญใจมหาชน” คุณคือผู้ตัดสิน
รักใครชอบใคร #อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ #รางวัลPopularVote

19/07/2021

👉👉ขอเชิญทุกท่านร่วมตัดสิน #รางวัลขวัญใจมหาชน ผู้ผ่านเข้ารอบ 30 ทีมสุดท้าย👈👈
#ทีมที่ 16.โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย จ.ชุมพร
การประกวดต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564
ด้วยการกด Like และกด Share เปิดเป็นสาธารณะ “รางวัลขวัญใจมหาชน” คุณคือผู้ตัดสิน
รักใครชอบใคร #อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ #รางวัลPopularVote

19/07/2021

👉👉ขอเชิญทุกท่านร่วมตัดสิน #รางวัลขวัญใจมหาชน ผู้ผ่านเข้ารอบ 30 ทีมสุดท้าย👈👈
#ทีมที่ 15.โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม1 จ.ลำปาง
การประกวดต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564
ด้วยการกด Like และกด Share เปิดเป็นสาธารณะ “รางวัลขวัญใจมหาชน” คุณคือผู้ตัดสิน
รักใครชอบใคร #อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ #รางวัลPopularVote

19/07/2021

👉👉ขอเชิญทุกท่านร่วมตัดสิน #รางวัลขวัญใจมหาชน ผู้ผ่านเข้ารอบ 30 ทีมสุดท้าย👈👈
#ทีมที่ 14.โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ จ.พัทลุง
การประกวดต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564
ด้วยการกด Like และกด Share เปิดเป็นสาธารณะ “รางวัลขวัญใจมหาชน” คุณคือผู้ตัดสิน
รักใครชอบใคร #อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ #รางวัลPopularVote

19/07/2021

👉👉ขอเชิญทุกท่านร่วมตัดสิน #รางวัลขวัญใจมหาชน ผู้ผ่านเข้ารอบ 30 ทีมสุดท้าย👈👈
#ทีมที่ 13.โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ทีม A จ.อุตรดิตถ์
การประกวดต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564
ด้วยการกด Like และกด Share เปิดเป็นสาธารณะ “รางวัลขวัญใจมหาชน” คุณคือผู้ตัดสิน
รักใครชอบใคร #อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ #รางวัลPopularVote

19/07/2021

👉👉ขอเชิญทุกท่านร่วมตัดสิน #รางวัลขวัญใจมหาชน ผู้ผ่านเข้ารอบ 30 ทีมสุดท้าย👈👈
#ทีมที่ 12.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จ.ภูเก็ต
การประกวดต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564
ด้วยการกด Like และกด Share เปิดเป็นสาธารณะ “รางวัลขวัญใจมหาชน” คุณคือผู้ตัดสิน
รักใครชอบใคร #อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ #รางวัลPopularVote

19/07/2021

👉👉ขอเชิญทุกท่านร่วมตัดสิน #รางวัลขวัญใจมหาชน ผู้ผ่านเข้ารอบ 30 ทีมสุดท้าย👈👈
#ทีมที่ 11. โรงเรียนเทศบาลท่าตูม จ.สุรินทร์
การประกวดต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564
ด้วยการกด Like และกด Share เปิดเป็นสาธารณะ “รางวัลขวัญใจมหาชน” คุณคือผู้ตัดสิน
รักใครชอบใคร #อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ #รางวัลPopularVote

19/07/2021

👉👉ขอเชิญทุกท่านร่วมตัดสิน #รางวัลขวัญใจมหาชน ผู้ผ่านเข้ารอบ 30 ทีมสุดท้าย👈👈
#ทีมที่ 10.โรงเรียนบ้านแม่ตีบ จ.ลำปาง
การประกวดต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564
ด้วยการกด Like และกด Share เปิดเป็นสาธารณะ “รางวัลขวัญใจมหาชน” คุณคือผู้ตัดสิน
รักใครชอบใคร #อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ #รางวัลPopularVote

19/07/2021

👉👉ขอเชิญทุกท่านร่วมตัดสิน #รางวัลขวัญใจมหาชน ผู้ผ่านเข้ารอบ 30 ทีมสุดท้าย👈👈
#ทีมที่ 9.โรงเรียนวัดเสาหินทีม A จ.เชียงใหม่
การประกวดต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564
ด้วยการกด Like และกด Share เปิดเป็นสาธารณะ “รางวัลขวัญใจมหาชน” คุณคือผู้ตัดสิน
รักใครชอบใคร #อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ #รางวัลPopularVote

19/07/2021

👉👉ขอเชิญทุกท่านร่วมตัดสิน #รางวัลขวัญใจมหาชน ผู้ผ่านเข้ารอบ 30 ทีมสุดท้าย👈👈
#ทีมที่ 8. โรงเรียนโนนไทย จ.นครราชสีมา
การประกวดต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564
ด้วยการกด Like และกด Share เปิดเป็นสาธารณะ “รางวัลขวัญใจมหาชน” คุณคือผู้ตัดสิน
รักใครชอบใคร #อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ #รางวัลPopularVote

19/07/2021

👉👉ขอเชิญทุกท่านร่วมตัดสิน #รางวัลขวัญใจมหาชน ผู้ผ่านเข้ารอบ 30 ทีมสุดท้าย👈👈
#ทีมที่ 7.โรงเรียนเมืองเลย
การประกวดต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564
ด้วยการกด Like และกด Share เปิดเป็นสาธารณะ “รางวัลขวัญใจมหาชน” คุณคือผู้ตัดสิน
รักใครชอบใคร #อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ #รางวัลPopularVote

19/07/2021

👉👉ขอเชิญทุกท่านร่วมตัดสิน #รางวัลขวัญใจมหาชน ผู้ผ่านเข้ารอบ 30 ทีมสุดท้าย👈👈
#ทีมที่ 5.โรงเรียนบ้านผาสำราญ จ.แม่ฮ่องสอน
การประกวดต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564
ด้วยการกด Like และกด Share เปิดเป็นสาธารณะ “รางวัลขวัญใจมหาชน” คุณคือผู้ตัดสิน
รักใครชอบใคร #อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ #รางวัลPopularVote

19/07/2021

👉👉ขอเชิญทุกท่านร่วมตัดสิน #รางวัลขวัญใจมหาชน ผู้ผ่านเข้ารอบ 30 ทีมสุดท้าย👈👈
#ทีมที่ 6.โรงเรียนบ้านหนองตะเภา
การประกวดต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564
ด้วยการกด Like และกด Share เปิดเป็นสาธารณะ “รางวัลขวัญใจมหาชน” คุณคือผู้ตัดสิน
รักใครชอบใคร #อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ #รางวัลPopularVote

19/07/2021

👉👉ขอเชิญทุกท่านร่วมตัดสิน #รางวัลขวัญใจมหาชน ผู้ผ่านเข้ารอบ 30 ทีมสุดท้าย👈👈
#ทีมที่ 4. โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) ทีม B
การประกวดต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564
ด้วยการกด Like และกด Share เปิดเป็นสาธารณะ “รางวัลขวัญใจมหาชน” คุณคือผู้ตัดสิน
รักใครชอบใคร #อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ #รางวัลPopularVote

19/07/2021

👉👉ขอเชิญทุกท่านร่วมตัดสิน #รางวัลขวัญใจมหาชน ผู้ผ่านเข้ารอบ 30 ทีมสุดท้าย👈👈
#ทีมที่ 3. โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) ทีม A
การประกวดต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564
ด้วยการกด Like และกด Share เปิดเป็นสาธารณะ “รางวัลขวัญใจมหาชน” คุณคือผู้ตัดสิน
รักใครชอบใคร #อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ #รางวัลPopularVote

19/07/2021

👉👉ขอเชิญทุกท่านร่วมตัดสิน #รางวัลขวัญใจมหาชน ผู้ผ่านเข้ารอบ 30 ทีมสุดท้าย👈👈
#ทีมที่ 2. โรงเรียนบ้านบางรักษ์ จ.สุราษฎร์ธานี
การประกวดต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564
ด้วยการกด Like และกด Share เปิดเป็นสาธารณะ “รางวัลขวัญใจมหาชน” คุณคือผู้ตัดสิน
รักใครชอบใคร #อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ #รางวัลPopularVote

19/07/2021

👉👉ขอเชิญทุกท่านร่วมตัดสิน #รางวัลขวัญใจมหาชน ผู้ผ่านเข้ารอบ 30 ทีมสุดท้าย👈👈
#ทีมที่ 1. โรงเรียนบ้านลากอ จ.ยะลา
การประกวดต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564
ด้วยการกด Like และกด Share เปิดเป็นสาธารณะ “รางวัลขวัญใจมหาชน” คุณคือผู้ตัดสิน
รักใครชอบใคร #อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ #รางวัลPopularVote

🎯ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ กิจกรรมการประกวด “บริหารกายหน้าเสาธง” ประจำปี 2564🎯ทีมที่ผ่านเข้ารอบ จัดส่ง...
19/07/2021

🎯ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ กิจกรรมการประกวด “บริหารกายหน้าเสาธง” ประจำปี 2564

🎯ทีมที่ผ่านเข้ารอบ จัดส่งคลิปวีดีโอเพื่อตัดสินรอบชิงชนะเลิศ ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

ที่อยู่

อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ 154 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 1033
Bangkok
10330

BTS สนามกีฬาแห่งชาติ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022142578

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

โรงเรียนบ้านควนมิตร B อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชทีมhttps://www.youtube.com/watch?v=W3SVDM-6b8U
โรงเรียนบ้านควนมิตรทีม A อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทำมาทุกขั้นตอนแล้วครับ เหลือแต่ส่งคลิป ฝากส่งคลิปสมัครด้วยนะครับ
ขอบคุณมากๆค่ะกับสิ่งดีๆที่มีประโยชน์.อาจารย์ทุกท่านน่ารัก. เต้นตามแล้วสนุกมากจร้า
สำนักวิทย์จัดอบรมได้เยี่ยมมากเลยค่ะ11-13พย63
ห้ามพลาด ‼️ กับโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการราคาไม่แรงที่มาพร้อมกับใบ Certificate แท้จากประเทศเยอรมัน 🇩🇪ถึง 2 ใบ 1) BLACKROLL® Trainer 2) BLACKROLL® CORRECTIVES เรื่อง "Myofascial Release: BLACKROLL® Correctives & Practices" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณสืบสกล เพชรสุริยศักดิ์ - Physiotherapist - Certify BLACKROLL Master Trainer – Germany - Certify BLACKROLL CORRECTIVES – Germany วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 19-20 ธันวาคม พ.ศ.2563 🕣เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ โรงแรมบางกอก โลตัส สุขุมวิท 33 กรุงเทพมหานคร ------------------------------------------------------------------------- ✅👍🏻งานนี้เหมาะสำหรับ นักกายภาพบำบัด, ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย และ บุคคลทั่วไปที่สนใจ สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการเข้าอบรมในครั้งนี้ 1. Certificated จำนวน 2 ใบ สำหรับ 1) BLACKROLL® Trainer 2) BLACKROLL® CORRECTIVES 2. BLACKROLL® foam roller จำนวน 1 อัน 3. Myofascial Release by BLACKROLL®AG handbook 📌ขั้นตอนการลงทะเบียน 1. ชำระค่าสมัคร Early Bird 10,900 บาท ชำระก่อนวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 Regular 12,900 บาท พิเศษ!! สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเป็นทีม ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ชำระค่าสมัครเพียงคนละ 10,000 บาทเท่านั้น (กรณี Ealry Bird เท่านั้น) ที่บัญชี สถาบันรังสิตวิชชาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาเมืองเอก รังสิต เลขที่บัญชี 099-249-1365 2. ลงทะเบียนที่ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeUH5oQFG1EfO.../viewform 3. จำนวนแต้มอบรม 13 PTCEU 4. วันงานอย่าลืมใส่ชุดออกกำลังกายมาด้วยนะคะ ดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rsu.ac.th/ptrsu/newsdetail.php?newid=89 โครงการน่าสนใจขนาดนี้ อย่าพลาดกันนะคะ แล้วพบกันค่ะ 😊 #PTRSU #PTSM #BLACKROLL® #MyofascialRelease
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์รับสมัครงานค่ะ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ซอยสาธุประดิษฐ์ 20 ยานนาวา เปิดรับสมัครตำแหน่ง ครูพลศึกษา เพศชาย สอนบาสเก๊ตบอล 1 ตำแหน่ง ด่วนค่ะ ผู้สนใจสมัคร ส่งใบสมัครได้ที่ [email protected] หรือ โทร. 0802983652 ดูข้อมูลโรงเรียนได้ที่ www.ektra.ac.th ขอบคุณค่ะ
❤ผลสัมฤทธิ์ที่ดีสุดไม่ใช่ชัยชนะ แต่คือสุขภาพที่ดีของเด็กๆทุกคน ขอบพระคุณกิจกรรมดีดีที่จุดประกายให้เด็กๆรักการออกกำลังกายนะคะ ❤
โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง(บัวเอี่ยมพิทยากร) อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี #ทีมA
โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง(บัวเอี่ยมพิทยากร) อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี #ทีมB
โรงเรียนจิตประชาราษฎร์