สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรม

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรม ส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพและการกีฬาแก่ประชาชน สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา มีบริการให้แก่ประชาชน ดังนี้
1. คลินิกกีฬา
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
3. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

เปิดเหมือนปกติ

Stay Healthy at Home EP. 142เตรียมพบกับ ครูปอนด์ (อรรถชัย ไชยวัต) กับคลาสแอโรบิกบล็อกเบสิค (Aerobic Block Basic)สำหรับผู...
21/09/2021

Stay Healthy at Home EP. 142

เตรียมพบกับ ครูปอนด์ (อรรถชัย ไชยวัต)
กับคลาสแอโรบิกบล็อกเบสิค (Aerobic Block Basic)
สำหรับผู้ที่มีทักษะการเต้นแอโรบิกเบื้องต้นแล้ว
ต้องการเพิ่มความท้าทายด้วยการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น
และฝึกความจำไปกับเรา

พบกันวันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564
เวลา 15.00 - 16.00 น.

#แอโรบิกบล็อกเบสิค
#Stay_Healthy_at_Home
#อยู่บ้านออกกำลังกายวันละนิดก็ฟิตได้
📽🎞Live ผ่านทาง​ Facebook fanpage สำนักวิทยาศาสตร์​การกีฬา กรมพลศึกษา

Stay Healthy at Home EP. 142

เตรียมพบกับ ครูปอนด์ (อรรถชัย ไชยวัต)
กับคลาสแอโรบิกบล็อกเบสิค (Aerobic Block Basic)
สำหรับผู้ที่มีทักษะการเต้นแอโรบิกเบื้องต้นแล้ว
ต้องการเพิ่มความท้าทายด้วยการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น
และฝึกความจำไปกับเรา

พบกันวันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564
เวลา 15.00 - 16.00 น.

#แอโรบิกบล็อกเบสิค
#Stay_Healthy_at_Home
#อยู่บ้านออกกำลังกายวันละนิดก็ฟิตได้
📽🎞Live ผ่านทาง​ Facebook fanpage สำนักวิทยาศาสตร์​การกีฬา กรมพลศึกษา

21/09/2021
รายการ FIT FROM HOME EP.31

พบกับรายการ FIT FROM HOME
#การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายทำได้ที่บ้าน
EP.31 เรื่อง เติมความยืดหยุ่นให้ร่างกาย...เพิ่มความกระฉับกระเฉง...เสริมความคล่องตัว
โดยสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 11.00 - 12.00 น.
รับชมได้ทาง FB : สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา และ
FB : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Sport Science Weekly #99/2021 : Tuesday Sport Clinicการบาดเจ็บและการรักษาในกีฬาเทนนิส #พาร์ท1(Tennis Injuries: Epidemiol...
21/09/2021

Sport Science Weekly #99/2021 : Tuesday Sport Clinic

การบาดเจ็บและการรักษาในกีฬาเทนนิส #พาร์ท1
(Tennis Injuries: Epidemiology, Pathophysiology, and Treatment)

ในกีฬาเทนนิสมักทำให้ข้อต่อของผู้เล่นต้องรับน้ำหนักในปริมาณที่มาก โดยจะมีแรงมาปะทะที่ไหล่และข้อศอกหลายร้อยครั้งต่อการแข่งขัน การบาดเจ็บเฉียบพลันมักจะส่งผลกระทบต่อรยางค์ล่าง การบาดเจ็บเรื้อรังมักเกี่ยวข้องกับแขนส่วนบน วิวัฒนาการของอุปกรณ์และพื้นผิวการเล่นก็ส่งผลต่อประเภทและความถี่ของการบาดเจ็บด้วยเช่นกัน ดังนั้นโปรแกรมป้องกันที่จัดการกับความไม่สมดุลของกล้ามเนื้ออาจช่วยลดอุบัติการณ์ของการบาดเจ็บทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังในนักกีฬาเทนนิสได้

สามารถอ่านวรสารฉบับเต็มได้ที่
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25667400/

เรียบเรียงโดย
กภ.ศนนท์ จิวรากรานนท์
นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
กลุ่มเวชศาสตร์การกีฬา
สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา

Sport Science Weekly #98/2021 (Season 1) : Monday Special Research#ความชุกและการป้องกันการบาดเจ็บในนักกีฬาเทนนิสหญิงวัยร...
20/09/2021

Sport Science Weekly #98/2021 (Season 1) : Monday Special Research

#ความชุกและการป้องกันการบาดเจ็บในนักกีฬาเทนนิสหญิงวัยรุ่น
(Adolescent female tennis players: Injury prevalence and prevention)
กีฬาเทนนิส มีผู้เล่นทั่วโลกมากกว่า 87 ล้านคน เป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาก โดยอัตราการเล่นเทนนิสของผู้หญิงมีเพิ่มมากขึ้น บทความนี้เป็นการทบทวน รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวกับความชุก และ การป้องกันการบาดเจ็บในนักกีฬาเทนนิสหญิงวัยรุ่น (อายุ 10-19 ปี) เพื่อให้ผู้ฝึกสอนทราบและตระหนัก รวมทั้งสามารถนำความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ ไปใช้ในการออกแบบโปรแกรมฝึกที่เหมาะกับนักกีฬาแต่ละคนได้
ประเภทของการบาดเจ็บ
พบการบาดเจ็บเฉียบพลันจากฝึกซ้อม หรือแข่งขัน ประมาณ 34.5-44.4 % (acute, traumatic injury) และการบาดเจ็บจากการใช้งานมากเกินไป 55.6-65.5% (overuse injury) การใช้งานมากเกินไปพบเกิดขึ้นมากที่ รยางค์แขน ลำตัว และรยางค์ขา ตามลำดับ การบาดเจ็บที่มากที่สุดในนักกีฬาหญิง เป็นการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อและเอ็นกล้ามเนื้อ (รยางค์แขน คือ ส่วนของแขนตั้งแต่สะบัก ข้อไหล่ ถึงมือ รยางค์ขา คือ ส่วนของขาตั้งแต่ เชิงกราน ถึงเท้า)
อายุ
พบนักกีฬาอายุต่ำกว่า 14 ปี เกิดการบาดเจ็บที่ข้อไหล่มาก อายุต่ำกว่า 16 ปี พบการบาดเจ็บที่ข้อเข่ามาก และช่วงอายุ 14-18 ปี พบการบาดเจ็บที่ลำตัวมาก นักกีฬาอายุระหว่าง 13-18 ปี จะพบการบาดเจ็บที่สัมพันธ์กับอายุ คือ เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ก็พบการบาดเจ็บบ่อยขึ้น หรือรุนแรงขึ้น
ข้อไหล่
การบาดเจ็บที่ข้อไหล่ เกิดจากการใช้งานมากเกินไป การบาดเจ็บข้อไหล่ของนักกีฬาความสามารถสูงเกิดจากความแข็งแรงกล้ามเนื้อไม่สมดุลกัน (muscle imbalance) และการหมุนข้อไหล่เข้าด้านในทำได้น้อยลง (internal rotation) ดังนั้น การป้องกันการบาดเจ็บที่ข้อไหล่ ควรเริ่มตั้งแต่นักกีฬาวัยเด็ก วัยรุ่น
กระดูกสันหลังระดับเอว
ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังระดับเอว คือ การตีเทนนิสที่ไม่ถูกวิธี การเสิร์ฟในนักกีฬาเทนนิสวัยรุ่นก่อให้เกิดการบาดเจ็บที่หลังระดับเอวได้บ่อย จากความแข็งแรงกล้ามเนื้อไม่สมดุลกัน การป้องกันการบาดเจ็บจึงควรฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลำตัว ทั้งด้านก้มตัว แอ่นตัว และหมุนตัว
ข้อสะโพกและขาหนีบ
การเคลื่อนไหวในกีฬาเทนนิส มีลักษณะก้าวขาไปหลายทิศทาง รวดเร็ว มีการลงน้ำหนักต่อขา เกิดความหนักต่อข้อต่อที่ สะโพก ข้อเข่าและข้อเท้า (loading) และการก้าวขาเกินมุมการเคลื่อนไหวของข้อสะโพก ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ กล้ามเนื้อรอบข้อสะโพกมีความสำคัญมากเพราะเป็นการเชื่อมต่อการเคลื่อนไหวระหว่างขากับลำตัว ตามหลักการส่งต่อแรงจากขา ผ่านลำตัว ไปสู่แขนและมือ (kinetic chain) ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อสะโพกมีผลกระทบต่อความหนักที่ข้อต่อรยางค์ขา ทำให้เกิดการเคลื่อนไหว และความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่ข้อสะโพก หลังส่วนล่าง และข้อเข่า
ข้อเข่า
การบาดเจ็บที่ข้อเข่า พบที่เอ็นข้อเข่า และบริเวณกระดูกสะบ้า เกิดจากกล้ามเนื้อไม่แข็งแรง หรือความแข็งแรงกล้ามเนื้อไม่สมดุลกัน หรือความยืดหยุ่นน้อยลงที่ข้อเข่า และเชิงกราน-สะโพก

#การออกกำลังกายเพื่อสร้างความมั่นคงกับลำตัว (core stabilization exercise)
การออกกำลังกายเพื่อสร้างความมั่นคงกับลำตัว เป็นการลด และการป้องกันการบาดเจ็บ โดยเฉพาะการบาดเจ็บที่รยางค์ขา ซึ่งลำตัวเป็นส่วนเชื่อมต่อการเคลื่อนไหวระหว่างขากับแขน (kinetic chain) และเป็นส่วนสำคัญสำหรับกีฬาเทนนิส รวมถึงการเพิ่มศักยภาพการเล่นกีฬา
โปรแกรมการออกกำลังกายที่สามารถใช้ร่วมกับการฝึกความแข็งแรง ความอดทนที่ทำประจำ สำหรับนักกีฬาเทนนิสหญิงวัยรุ่น ซึ่งออกแบบตามลักษณะการบาดเจ็บ ประกอบด้วย
1. Bridge
วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลัง กล้ามเนื้อหน้าท้อง และกล้ามเนื้อก้น พร้อมกัน
วิธีการ : นอนหงาย เข่างอ 90 องศา ยกก้นและลำตัวขึ้น อยู่ในแนวเส้นตรง ไม่กลั้นหายใจ
2. Dead bugs
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาความมั่นคงของลำตัวกับเชิงกราน (lumbopelvic stability)
วิธีการ : นอนหงาย ยกขาข้างหนึ่งขึ้น โดยงอเข่า งอสะโพก 90 องศา และยกแขนขึ้น (ยกแขนและขาด้านที่อยู่ตรงข้ามกัน) จากนั้น ค่อยๆ วางขาและแขนลงสู่พื้น โดยแขม่วท้อง หลังไม่แอ่น
3. Superman exercise
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อก้น กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง กล้ามเนื้อหลัง และกล้ามเนื้อ external oblique
วิธีการ : อยู่ในท่าตั้งคลาน หลังตรง เหยียดแขน และขา ด้านที่อยู่ตรงข้ามกัน แขม่วท้อง และหลังตรง
4. Side plank
วัตถุประสงค์ : พื่อพัฒนากล้ามเนื้อหน้าท้อง (external obliques, re**us abdominis) กล้ามเนื้อหลัง และกล้ามเนื้อก้น (gluteus medius)
วิธีการ : นอนตะแคง ยกลำตัวขึ้น ตัวเป็นแนวเส้นตรงตั้งแต่ข้อไหล่ถึงเท้า หลังตรง
ท่าที่ 1-4 เป็นท่าฝึกกล้ามเนื้อลำตัว ที่ส่งเสริมการเคลื่อนไหวในการเล่นเทนนิส เพิ่มประสิทธิภาพการเกิด kinetic chain ทั้งนี้ ท่าออกกำลังเฉพาะสำหรับร่างกายแต่ละส่วน ประกอบด้วย
ท่าบริหารข้อไหล่ (shoulder emphasis)
- lawnmower exercise เพิ่มการกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อรอบสะบัก
- the step up with resistance band เป็นการกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อเหยียดสะโพก และกล้ามเนื้อรอบสะบัก
- shoulder external rotation with resistance band เป็นการกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อรอบสะบัก

ท่าบริหารรยางค์ขา (lower extremity)
- clams and reverse clams ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหมุนข้อสะโพก ทั้งการหมุนออกด้านนอก และหมุนเข้าด้านใน เพื่อให้เกิดการสมดุลทั้งสองด้าน
- multidirectional lunge ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อข้อสะโพก ข้อเข่า ข้อเท้า และความมั่นคงของลำตัว รวมถึงการทรงตัวขณะเคลื่อนไหว (dynamic balance) ที่สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวหลายทิศทางในกีฬาเทนนิส
- single leg squat พัฒนาการควบคุมการเคลื่อนไหวข้อเข่า กล้ามเนื้อก้น และความมั่นคงของลำตัว ผู้ที่มีความแข็งแรงน้อยของกล้ามเนื้อก้น จะส่งผลลดความสามารถของข้อไหล่ ในกีฬาประเภทยกแขนเหนือศีรษะ (overhead sports)

สรุป
นักกีฬาเทนนิสหญิงวัยรุ่น ต้องมีการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลำตัว และระบบหายใจและไหลเวียนเลือด ร่วมกับการฝึกความแข็งแรงเฉพาะเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการออกแบบโปรแกรมฝึกที่เหมาะสำหรับนักกีฬาแต่ละคน ในการป้องกันการบาดเจ็บรวบรวมจากการทบทวนวรรณกรรม

* ยืนบนไหล่ยักษ์ มักจะเห็นอะไรที่กว้างกว่า *
“..Knowledge is power. Knowledge shared is power multiplied..”
“..ความรู้ คือ พลัง แต่การแบ่งปันความรู้ คือ พลังที่ยิ่งใหญ่กว่า..”

เอกสารอ้างอิง
Harriet Rogers & Lisa Taylor. (2021). Adolescent female tennis players: Injury prevalence and prevention. 29 (83), 16-20. https://doi.org/10.52383/itfcoaching.v29i83.49

#สรุปและเรียบเรียงโดย
นางสาวชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา

#อินโฟกราฟิกโดย
นายอินทัช เลิศลักษณาพร เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา
กลุ่มวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา

Stay Healthy at Home EP. 141Firm at Home เตรียมพบกับ โค้ชปลาย (ขวัญนคร เพชรเย็น ) และ โค้ชฟิล์ม (เนตรชนก เล็กบางพงศ์)กับ...
20/09/2021

Stay Healthy at Home EP. 141
Firm at Home
เตรียมพบกับ โค้ชปลาย (ขวัญนคร เพชรเย็น ) และ โค้ชฟิล์ม (เนตรชนก เล็กบางพงศ์)
กับคลาสออกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัว (Body Weight Training)
สร้างความแข็งแรง กระชับทุกส่วนของร่างกาย
พบกันวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564
เวลา 15.00 - 16.00 น.
#FirmatHome
#Stay_Healthy_at_Home
#อยู่บ้านออกกำลังกายวันละนิดก็ฟิตได้
📽🎞Live ผ่านทาง​ Facebook fanpage สำนักวิทยาศาสตร์​การกีฬา กรมพลศึกษา

Stay Healthy at Home EP. 141
Firm at Home
เตรียมพบกับ โค้ชปลาย (ขวัญนคร เพชรเย็น ) และ โค้ชฟิล์ม (เนตรชนก เล็กบางพงศ์)
กับคลาสออกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัว (Body Weight Training)
สร้างความแข็งแรง กระชับทุกส่วนของร่างกาย
พบกันวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564
เวลา 15.00 - 16.00 น.
#FirmatHome
#Stay_Healthy_at_Home
#อยู่บ้านออกกำลังกายวันละนิดก็ฟิตได้
📽🎞Live ผ่านทาง​ Facebook fanpage สำนักวิทยาศาสตร์​การกีฬา กรมพลศึกษา

Sport Science Weekly #97/2021 (Season 1) : Monday Special Research#Neuromuscular Warm-Up ส่งผลดีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเ...
20/09/2021

Sport Science Weekly #97/2021 (Season 1) : Monday Special Research

#Neuromuscular Warm-Up ส่งผลดีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเทนนิสเยาวชน
รายงานการวิจัยจากวารสาร The Journal of Strength & Conditioning Research เมื่อปี 2020 ได้ตีพิมพ์เกี่ยวกับการฝึกอบอุ่นร่างกายควบคู่กับการฝึกเทนนิสที่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางกายของนักเทนนิสเยาวชน
ในงานวิจัยระบุว่า ผู้วิจัยได้ให้นักเทนนิสเยาวชนชายของประเทศสเปน ที่มีอันดับหนึ่งใน 250 ของผู้เล่นชั้นนำในประเภทเดี่ยวระดับประเทศ ( U16 ) จัดโดยสหพันธ์เทนนิสสเปน จำนวน 29 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ฝึกโปรแกรมอบอุ่นร่างกาย 2 แบบ (3 ครั้งต่อสัปดาห์) เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์

#รูปแบบการฝึก
- กลุ่มที่ 1 (14 คน) อบอุ่นร่างกายแบบกระตุ้นระบบประสาทกล้ามเนื้อ หรือ Neuromuscular Warm-Up (NWU)
- กลุ่มที่ 2 (15 คน) อบอุ่นร่างกายแบบเคลื่อนที่ หรือ Dynamic Warm-Up (DWU)
การอบอุ่นร่างกายทั้ง 2 แบบ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ก่อนที่จะทำการฝึกเฉพาะของกีฬาเทนนิส (โปรแกรมการฝึกตามรูป) และประเมินสมรรถภาพทางกายก่อนและหลังจากฝึกเสร็จสิ้น 8 สัปดาห์

#ผลจากการฝึก พบว่า
การฝึกอบอุ่นร่างกายทั้ง 2 รูปแบบ ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางกายทางด้านความเร็ว พลังของกล้ามเนื้อ ประสิทธิภาพในการเสิร์ฟ ความแข็งแรงและมุมในการเคลื่อนไหวหัวไหล่ของนักเทนนิสเยาวชนได้
แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง 2 รูปแบบแล้ว ดูเหมือนว่าการอบอุ่นร่างกายแบบกระตุ้นระบบประสาทกล้ามเนื้อควบคู่กับการฝึกเทนนิสเป็นประจำ จะเพิ่มสมรรถภาพทางกายได้ดีกว่า

ดังนั้น ผู้ฝึกสอนสามารถนำรูปแบบการอบอุ่นร่างกายนี้ไปประยุกต์ใช้ควบคู่กับการฝึกซ้อมในนักกีฬาเทนนิสได้

* ยืนบนไหล่ยักษ์ มักจะเห็นอะไรที่กว้างกว่า *
“..Knowledge is power. Knowledge shared is power multiplied..”
“..ความรู้ คือ พลัง แต่การแบ่งปันความรู้ คือ พลังที่ยิ่งใหญ่กว่า..”

#Original_Article
Fernandez-Fernandez, J., García-Tormo, V., Santos-Rosa, F. J., Teixeira, A. S., Nakamura, F. Y., Granacher, U., & Sanz-Rivas, D. (2020). The effect of a neuromuscular vs. dynamic warm-up on physical performance in young tennis players. The Journal of Strength & Conditioning Research, 34(10), 2776-2784.doi: 10.1519/JSC.0000000000003703

#สรุปและเรียบเรียงโดย
นายอินทัช เลิศลักษณาพร เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายธิติวัฒน์ น้อยคำเมือง นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการ
กลุ่มวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา

Sport Science Weekly #97/2021 (Season 1) : Monday Special Research

#Neuromuscular Warm-Up ส่งผลดีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเทนนิสเยาวชน
รายงานการวิจัยจากวารสาร The Journal of Strength & Conditioning Research เมื่อปี 2020 ได้ตีพิมพ์เกี่ยวกับการฝึกอบอุ่นร่างกายควบคู่กับการฝึกเทนนิสที่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางกายของนักเทนนิสเยาวชน
ในงานวิจัยระบุว่า ผู้วิจัยได้ให้นักเทนนิสเยาวชนชายของประเทศสเปน ที่มีอันดับหนึ่งใน 250 ของผู้เล่นชั้นนำในประเภทเดี่ยวระดับประเทศ ( U16 ) จัดโดยสหพันธ์เทนนิสสเปน จำนวน 29 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ฝึกโปรแกรมอบอุ่นร่างกาย 2 แบบ (3 ครั้งต่อสัปดาห์) เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์

#รูปแบบการฝึก
- กลุ่มที่ 1 (14 คน) อบอุ่นร่างกายแบบกระตุ้นระบบประสาทกล้ามเนื้อ หรือ Neuromuscular Warm-Up (NWU)
- กลุ่มที่ 2 (15 คน) อบอุ่นร่างกายแบบเคลื่อนที่ หรือ Dynamic Warm-Up (DWU)
การอบอุ่นร่างกายทั้ง 2 แบบ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ก่อนที่จะทำการฝึกเฉพาะของกีฬาเทนนิส (โปรแกรมการฝึกตามรูป) และประเมินสมรรถภาพทางกายก่อนและหลังจากฝึกเสร็จสิ้น 8 สัปดาห์

#ผลจากการฝึก พบว่า
การฝึกอบอุ่นร่างกายทั้ง 2 รูปแบบ ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางกายทางด้านความเร็ว พลังของกล้ามเนื้อ ประสิทธิภาพในการเสิร์ฟ ความแข็งแรงและมุมในการเคลื่อนไหวหัวไหล่ของนักเทนนิสเยาวชนได้
แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง 2 รูปแบบแล้ว ดูเหมือนว่าการอบอุ่นร่างกายแบบกระตุ้นระบบประสาทกล้ามเนื้อควบคู่กับการฝึกเทนนิสเป็นประจำ จะเพิ่มสมรรถภาพทางกายได้ดีกว่า

ดังนั้น ผู้ฝึกสอนสามารถนำรูปแบบการอบอุ่นร่างกายนี้ไปประยุกต์ใช้ควบคู่กับการฝึกซ้อมในนักกีฬาเทนนิสได้

* ยืนบนไหล่ยักษ์ มักจะเห็นอะไรที่กว้างกว่า *
“..Knowledge is power. Knowledge shared is power multiplied..”
“..ความรู้ คือ พลัง แต่การแบ่งปันความรู้ คือ พลังที่ยิ่งใหญ่กว่า..”

#Original_Article
Fernandez-Fernandez, J., García-Tormo, V., Santos-Rosa, F. J., Teixeira, A. S., Nakamura, F. Y., Granacher, U., & Sanz-Rivas, D. (2020). The effect of a neuromuscular vs. dynamic warm-up on physical performance in young tennis players. The Journal of Strength & Conditioning Research, 34(10), 2776-2784.doi: 10.1519/JSC.0000000000003703

#สรุปและเรียบเรียงโดย
นายอินทัช เลิศลักษณาพร เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายธิติวัฒน์ น้อยคำเมือง นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการ
กลุ่มวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา

17/09/2021

Stay Healthy at Home EP. 140
เตรียมพบกับ ครูบี (ปภัชญา สุขมงคล)
กับคลาสแอโรบิกเบสิค (Aerobic Basic)
มาเคลื่อนไหว ให้สนุกสนานไปด้วยกันนะคะ

พบกันวันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564
เวลา 15.00 - 16.00 น.

#แอโรบิกเบสิค
#Stay_Healthy_at_Home
#อยู่บ้านออกกำลังกายวันละนิดก็ฟิตได้
📽🎞Live ผ่านทาง​ Facebook fanpage สำนักวิทยาศาสตร์​การกีฬา กรมพลศึกษา

Sport Science Weekly  #96/2021 (Season 1) : Sport Science Friday #ประโยชน์ฉับพลันของการเล่นเทนนิสที่มีต่อ EFs หรือความสา...
17/09/2021

Sport Science Weekly #96/2021 (Season 1) : Sport Science Friday

#ประโยชน์ฉับพลันของการเล่นเทนนิสที่มีต่อ EFs หรือความสามารถทางการบริหารจัดการของสมองในเด็กอายุ 6-12 ปี
(The beneficial effects of game-based exercise using age-appropriate tennis lessons on the executive functions of 6–12-year-old children)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

• คณะนักวิจัยชาวญี่ปุ่น นำโดย Toru Ishiharaa จาก Department of Physical Fitness Science, Graduate School of Education, Hokkaido ได้ทำการศึกษาการฝึกเทนนิส 2 รูปแบบที่ส่งผลต่อ EFs ในเด็กระดับประถมศึกษา

#วิธีการวิจัย
ผู้เข้าร่วมงานวิจัย แบ่งออก เป็น 3 กลุ่ม คือ

• กลุ่มทดลองที่ 1 มีเด็กเข้าร่วม 32 คน จะได้รับการฝึกในรูปแบบที่ 1 คือ การฝึกเชิงเทคนิคกีฬา (technique based approach: TBA) เป็นการฝึกเทินนิสในเชิงเทคนิคและทักษะที่มีการปฏิบัติซ้ำๆกันตลอดการฝึก ใช้ระยะเวลา 50 นาที

• กลุ่มทดลองที่ 2 มีเด็กเข้าร่วม 39 คน จะได้รับการฝึกในรูปแบบที่ 2 คือ การฝึกในรูปแบบเกมการเล่นเทนนิส (game-based approach: PLAY + STAY [P + S]) ซึ่งคล้ายๆกับการแข่งขันที่ต้องมีการเสิร์ฟ การรับลูกและการตีโต้ ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นในปี คศ 2007 โดย สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (International Tennis Federation: ITF) ที่เป็นการฝึกในโดยใช้อุปกรณ์และวิธีการฝึกที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ซึ่งจะกระตุ้นให้เด็กได้มีการคิด วางแผนกลยุทธ์ในการเล่นมากขึ้น ใช้ระยะเวลา 50 นาที

• กลุ่มควบคุม จะให้เด็กชมรายการโทรทัศเป็นระยะเวลา 50 นาที

• วิธีการทดลอง
ก่อนเริ่มการทดลอง ผู้เข้าร่วมงานวิจัยจะต้องทำการทดสอบสมรรถภาพของระบบหายใจและการไหลเวียนเลือด ด้วยแบบทดสอบ shuttle stamina test

ขั้นตอนการทดลอง
👉ขั้นตอนที่ 1 ผู้เข้าร่วมงานวิจัยมาถึงห้องคอมพิวเตอร์สำหรับเก็บข้อมูล แล้วนั่งพัก 5 นาที
👉ขั้นตอนที่ 2 ทำการทดสอบ pre-test โดยใช้แบบทดสอบ EF 3 แบบ
👉ขั้นตอนที่ 3 ผู้เข้าร่วมการวิจัยในกลุ่มทดลองที่ 1 และ กลุ่มทดลอง 2 ทำการออกกำลังกายตามโปรแกรมที่กำหนด คือ การฝึกเชิงเทคนิคกีฬา (technique based approach: TBA) และการฝึกในรูปแบบเกมการเล่นเทนนิส (game-based approach: PLAY + STAY [P + S]) ตามลำดับ เป็นระยะเวลา 50 นาที ส่วนกลุ่มควบคุม นั่งชมโทรทัศน์ เป็นเวลา 50 นาทีเท่ากัน
👉ขั้นตอนที่ 4 ทำการทดสอบ post-test โดยใช้แบบทดสอบ EF 3 แบบ ใช้เวลา 15 นาที

#เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
แบบทดสอบ EF 3 แบบ คือ
1. Stroop Color and Word Test(SCWT)
2. 2-back Task
3. Local-global Task (LGT)

#ผลการวิจัย
• ความสามารถในการบริหารจัดการ (EF) ของสมอง มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในกลุ่มที่ฝึกเชิงเทคนิคกีฬา (TBA) และ กลุ่มที่ฝึกในรูปแบบเกมการเล่นเทนนิส (P + S) ขณะที่กลุ่มควบคุม ไม่พบการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการทดลอง
• กลุ่มที่ฝึกในรูปแบบเกมการเล่นเทนนิส (P + S) มีคะแนนรวมของความสามารถในการบริหารจัดการ (EF) สูงกว่ากลุ่มที่ฝึกเชิงเทคนิคกีฬา (TBA)
• กลุ่มที่ฝึกเชิงเทคนิคกีฬา (TBA) และ กลุ่มที่ฝึกในรูปแบบเกมการเล่นเทนนิส (P + S) มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการทดลองทางด้านความสามารถในการบริหารจัดการ (EF) #ด้านการควบคุมและยับยั้ง (inhibitory control)
• กลุ่มที่ฝึกในรูปแบบเกมการเล่นเทนนิส (P + S) มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการทดลองทางด้านความสามารถในการบริหารจัดการ (EF) #ด้านความจำใช้งาน (working memory)

#สรุปผล
• การฝึกเทนนิสทั้งทางด้านเทคนิคและการลงเกม สามารถพัฒนาทักษะการบริหารจัดการของสมอง (EF) ที่ดีกว่าการชมโทรทัศน์
• การฝึกเทนนิสแบบลงเกมหรือฝึกในรูปแบบเกมการเล่นเทนนิส (P + S) พัฒนาทักษะ EF ที่มากกว่า การฝึกทางเทคนิคกีฬาเทนนิส

#Original_Article : Ishihara, T., Sugasawa, S., Matsuda, Y., & Mizuno, M. (2017). The beneficial effects of game-based exercise using age-appropriate tennis lessons on the executive functions of 6–12-year-old children. Neuroscience letters, 642, 97-101. https://doi.org/10.1016/j.neulet.2017.01.057 .

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

* ยืนบนไหล่ยักษ์ มักจะเห็นอะไรที่กว้างกว่า *
“..Knowledge is power. Knowledge shared is power multiplied..”
“..ความรู้ คือ พลัง แต่การแบ่งปันความรู้ คือ พลังที่ยิ่งใหญ่กว่า..”

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

#สรุปและเรียบเรียงโดย
นายอัชรัฐ ยงทวี (PhD)
นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการพิเศษ
กลุ่มวิจัยและพัฒนา / ศูนย์พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 ปทุมธานี

Sport Science Weekly #96/2021 (Season 1) : Sport Science Friday

#ประโยชน์ฉับพลันของการเล่นเทนนิสที่มีต่อ EFs หรือความสามารถทางการบริหารจัดการของสมองในเด็กอายุ 6-12 ปี
(The beneficial effects of game-based exercise using age-appropriate tennis lessons on the executive functions of 6–12-year-old children)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

• คณะนักวิจัยชาวญี่ปุ่น นำโดย Toru Ishiharaa จาก Department of Physical Fitness Science, Graduate School of Education, Hokkaido ได้ทำการศึกษาการฝึกเทนนิส 2 รูปแบบที่ส่งผลต่อ EFs ในเด็กระดับประถมศึกษา

#วิธีการวิจัย
ผู้เข้าร่วมงานวิจัย แบ่งออก เป็น 3 กลุ่ม คือ

• กลุ่มทดลองที่ 1 มีเด็กเข้าร่วม 32 คน จะได้รับการฝึกในรูปแบบที่ 1 คือ การฝึกเชิงเทคนิคกีฬา (technique based approach: TBA) เป็นการฝึกเทินนิสในเชิงเทคนิคและทักษะที่มีการปฏิบัติซ้ำๆกันตลอดการฝึก ใช้ระยะเวลา 50 นาที

• กลุ่มทดลองที่ 2 มีเด็กเข้าร่วม 39 คน จะได้รับการฝึกในรูปแบบที่ 2 คือ การฝึกในรูปแบบเกมการเล่นเทนนิส (game-based approach: PLAY + STAY [P + S]) ซึ่งคล้ายๆกับการแข่งขันที่ต้องมีการเสิร์ฟ การรับลูกและการตีโต้ ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นในปี คศ 2007 โดย สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (International Tennis Federation: ITF) ที่เป็นการฝึกในโดยใช้อุปกรณ์และวิธีการฝึกที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ซึ่งจะกระตุ้นให้เด็กได้มีการคิด วางแผนกลยุทธ์ในการเล่นมากขึ้น ใช้ระยะเวลา 50 นาที

• กลุ่มควบคุม จะให้เด็กชมรายการโทรทัศเป็นระยะเวลา 50 นาที

• วิธีการทดลอง
ก่อนเริ่มการทดลอง ผู้เข้าร่วมงานวิจัยจะต้องทำการทดสอบสมรรถภาพของระบบหายใจและการไหลเวียนเลือด ด้วยแบบทดสอบ shuttle stamina test

ขั้นตอนการทดลอง
👉ขั้นตอนที่ 1 ผู้เข้าร่วมงานวิจัยมาถึงห้องคอมพิวเตอร์สำหรับเก็บข้อมูล แล้วนั่งพัก 5 นาที
👉ขั้นตอนที่ 2 ทำการทดสอบ pre-test โดยใช้แบบทดสอบ EF 3 แบบ
👉ขั้นตอนที่ 3 ผู้เข้าร่วมการวิจัยในกลุ่มทดลองที่ 1 และ กลุ่มทดลอง 2 ทำการออกกำลังกายตามโปรแกรมที่กำหนด คือ การฝึกเชิงเทคนิคกีฬา (technique based approach: TBA) และการฝึกในรูปแบบเกมการเล่นเทนนิส (game-based approach: PLAY + STAY [P + S]) ตามลำดับ เป็นระยะเวลา 50 นาที ส่วนกลุ่มควบคุม นั่งชมโทรทัศน์ เป็นเวลา 50 นาทีเท่ากัน
👉ขั้นตอนที่ 4 ทำการทดสอบ post-test โดยใช้แบบทดสอบ EF 3 แบบ ใช้เวลา 15 นาที

#เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
แบบทดสอบ EF 3 แบบ คือ
1. Stroop Color and Word Test(SCWT)
2. 2-back Task
3. Local-global Task (LGT)

#ผลการวิจัย
• ความสามารถในการบริหารจัดการ (EF) ของสมอง มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในกลุ่มที่ฝึกเชิงเทคนิคกีฬา (TBA) และ กลุ่มที่ฝึกในรูปแบบเกมการเล่นเทนนิส (P + S) ขณะที่กลุ่มควบคุม ไม่พบการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการทดลอง
• กลุ่มที่ฝึกในรูปแบบเกมการเล่นเทนนิส (P + S) มีคะแนนรวมของความสามารถในการบริหารจัดการ (EF) สูงกว่ากลุ่มที่ฝึกเชิงเทคนิคกีฬา (TBA)
• กลุ่มที่ฝึกเชิงเทคนิคกีฬา (TBA) และ กลุ่มที่ฝึกในรูปแบบเกมการเล่นเทนนิส (P + S) มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการทดลองทางด้านความสามารถในการบริหารจัดการ (EF) #ด้านการควบคุมและยับยั้ง (inhibitory control)
• กลุ่มที่ฝึกในรูปแบบเกมการเล่นเทนนิส (P + S) มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการทดลองทางด้านความสามารถในการบริหารจัดการ (EF) #ด้านความจำใช้งาน (working memory)

#สรุปผล
• การฝึกเทนนิสทั้งทางด้านเทคนิคและการลงเกม สามารถพัฒนาทักษะการบริหารจัดการของสมอง (EF) ที่ดีกว่าการชมโทรทัศน์
• การฝึกเทนนิสแบบลงเกมหรือฝึกในรูปแบบเกมการเล่นเทนนิส (P + S) พัฒนาทักษะ EF ที่มากกว่า การฝึกทางเทคนิคกีฬาเทนนิส

#Original_Article : Ishihara, T., Sugasawa, S., Matsuda, Y., & Mizuno, M. (2017). The beneficial effects of game-based exercise using age-appropriate tennis lessons on the executive functions of 6–12-year-old children. Neuroscience letters, 642, 97-101. https://doi.org/10.1016/j.neulet.2017.01.057 .

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

* ยืนบนไหล่ยักษ์ มักจะเห็นอะไรที่กว้างกว่า *
“..Knowledge is power. Knowledge shared is power multiplied..”
“..ความรู้ คือ พลัง แต่การแบ่งปันความรู้ คือ พลังที่ยิ่งใหญ่กว่า..”

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

#สรุปและเรียบเรียงโดย
นายอัชรัฐ ยงทวี (PhD)
นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการพิเศษ
กลุ่มวิจัยและพัฒนา / ศูนย์พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 ปทุมธานี

ที่อยู่

อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ 154 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 1033
Bangkok
10330

BTS สนามกีฬาแห่งชาติ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022142578

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

โรงเรียนบ้านควนมิตร B อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชทีมhttps://www.youtube.com/watch?v=W3SVDM-6b8U
โรงเรียนบ้านควนมิตรทีม A อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทำมาทุกขั้นตอนแล้วครับ เหลือแต่ส่งคลิป ฝากส่งคลิปสมัครด้วยนะครับ
ขอบคุณมากๆค่ะกับสิ่งดีๆที่มีประโยชน์.อาจารย์ทุกท่านน่ารัก. เต้นตามแล้วสนุกมากจร้า
สำนักวิทย์จัดอบรมได้เยี่ยมมากเลยค่ะ11-13พย63
ห้ามพลาด ‼️ กับโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการราคาไม่แรงที่มาพร้อมกับใบ Certificate แท้จากประเทศเยอรมัน 🇩🇪ถึง 2 ใบ 1) BLACKROLL® Trainer 2) BLACKROLL® CORRECTIVES เรื่อง "Myofascial Release: BLACKROLL® Correctives & Practices" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณสืบสกล เพชรสุริยศักดิ์ - Physiotherapist - Certify BLACKROLL Master Trainer – Germany - Certify BLACKROLL CORRECTIVES – Germany วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 19-20 ธันวาคม พ.ศ.2563 🕣เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ โรงแรมบางกอก โลตัส สุขุมวิท 33 กรุงเทพมหานคร ------------------------------------------------------------------------- ✅👍🏻งานนี้เหมาะสำหรับ นักกายภาพบำบัด, ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย และ บุคคลทั่วไปที่สนใจ สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการเข้าอบรมในครั้งนี้ 1. Certificated จำนวน 2 ใบ สำหรับ 1) BLACKROLL® Trainer 2) BLACKROLL® CORRECTIVES 2. BLACKROLL® foam roller จำนวน 1 อัน 3. Myofascial Release by BLACKROLL®AG handbook 📌ขั้นตอนการลงทะเบียน 1. ชำระค่าสมัคร Early Bird 10,900 บาท ชำระก่อนวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 Regular 12,900 บาท พิเศษ!! สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเป็นทีม ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ชำระค่าสมัครเพียงคนละ 10,000 บาทเท่านั้น (กรณี Ealry Bird เท่านั้น) ที่บัญชี สถาบันรังสิตวิชชาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาเมืองเอก รังสิต เลขที่บัญชี 099-249-1365 2. ลงทะเบียนที่ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeUH5oQFG1EfO.../viewform 3. จำนวนแต้มอบรม 13 PTCEU 4. วันงานอย่าลืมใส่ชุดออกกำลังกายมาด้วยนะคะ ดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rsu.ac.th/ptrsu/newsdetail.php?newid=89 โครงการน่าสนใจขนาดนี้ อย่าพลาดกันนะคะ แล้วพบกันค่ะ 😊 #PTRSU #PTSM #BLACKROLL® #MyofascialRelease
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์รับสมัครงานค่ะ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ซอยสาธุประดิษฐ์ 20 ยานนาวา เปิดรับสมัครตำแหน่ง ครูพลศึกษา เพศชาย สอนบาสเก๊ตบอล 1 ตำแหน่ง ด่วนค่ะ ผู้สนใจสมัคร ส่งใบสมัครได้ที่ [email protected] หรือ โทร. 0802983652 ดูข้อมูลโรงเรียนได้ที่ www.ektra.ac.th ขอบคุณค่ะ
❤ผลสัมฤทธิ์ที่ดีสุดไม่ใช่ชัยชนะ แต่คือสุขภาพที่ดีของเด็กๆทุกคน ขอบพระคุณกิจกรรมดีดีที่จุดประกายให้เด็กๆรักการออกกำลังกายนะคะ ❤
โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง(บัวเอี่ยมพิทยากร) อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี #ทีมA
โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง(บัวเอี่ยมพิทยากร) อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี #ทีมB
โรงเรียนจิตประชาราษฎร์