สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรม

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรม ส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพและการกีฬาแก่ประชาชน สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา มีบริการให้แก่ประชาชน ดังนี้
1. คลินิกกีฬา
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
3. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
(14)

เปิดเหมือนปกติ

16/04/2021

👉#สาระน่ารู้กับวิทยาศาสตร์การกีฬา
🎓#EP28_โรคกระดูกคอเสื่อม

✅กระดูกคอเสื่อม (Cervical Spondylosis) คือ การเสื่อมของกระดูกสันหลังบริเวณคอที่มักพบในผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นโดยไม่มีสัญญาณเตือน แต่จะเริ่มมีอาการรุนแรงตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น จนอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ป่วยสามารถบรรเทาอาการเจ็บปวดจากโรคนี้ได้โดยไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัด แต่จะไม่สามารถรักษาให้หายสนิท เนื่องจากเป็นกระบวนการเสื่อมสภาพของร่างกายตามธรรมชาติ

✅อาการของกระดูกคอเสื่อม
โรคกระดูกคอเสื่อมมักไม่มีอาการใด ๆ แสดงให้เห็น แต่ในกรณีที่มีอาการ ผู้ป่วยอาจรู้สึกปวดบริเวณคอร้าวลงไปถึงไหล่หรือแขนได้ รวมทั้งมีอาการคอแข็ง ทำให้ขยับหรือเคลื่อนไหวคอได้ไม่สะดวกเหมือนปกติ นอกจากนี้ หากไขสันหลังหรือรากประสาทถูกกดทับ อาจทำให้เกิดอาการอื่น ๆ ตามมาด้วย เช่น
⛔️รู้สึกอ่อนแรงและเป็นเหน็บชาที่แขน ขา มือ หรือเท้า
⛔️การประสานงานของร่างกายผิดปกติ ทำให้เดินลำบาก
⛔️ไม่สามารถควบคุมระบบขับถ่ายหรือระบบปัสสาวะได้
ทั้งนี้ หากมีอาการของภาวะกระดูกคอเสื่อมที่รุนแรงดังต่อไปนี้ ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์ เพราะหากไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้กระดูกสันหลังเสียหายอย่างถาวร

⛔️อาการปวดรุนแรงขึ้น
⛔️การควบคุมหรือประสานงานกันของร่างกายผิดปกติ เช่น ติดกระดุมไม่ได้ เดินลำบาก เป็นต้น
⛔️รู้สึกเจ็บเหมือนถูกเข็มตำที่แขน
⛔️มีอาการอ่อนแรงหรือรู้สึกหนักที่ขาและแขน
⛔️มีปัญหาในการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระ

✅สาเหตุของกระดูกคอเสื่อม
ภาวะกระดูกคอเสื่อมเกิดจากความเสื่อมสภาพของร่างกายที่เป็นไปตามวัย โดยมักพบในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป แต่ก็อาจพบได้ในคนวัยอื่นที่มีปัจจัยเสี่ยง ดังต่อไปนี้

⛔️เคยได้รับบาดเจ็บที่คอ
⛔️ทำงานที่ต้องเคลื่อนไหวคอบ่อย ๆ หรือเกิดแรง
⛔️กดบริเวณคอมากเกินไป
⛔️มีการเกร็งคออยู่ในท่าทางที่ผิดจากปกติเป็นเวลานาน หรือเคลื่อนไหวคอในท่าเดิมซ้ำ ๆ ตลอดทั้งวัน
⛔️คนในครอบครัวมีภาวะกระดูกคอเสื่อม
⛔️สูบบุหรี่
⛔️ไม่ออกกำลังกาย
⛔️มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน

✅การรักษากระดูกคอเสื่อม
การรักษาภาวะนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ โดยในเบื้องต้นแพทย์อาจแนะนำให้ผู้ป่วยออกกำลังกายเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวด รวมทั้งให้พยายามเคลื่อนไหวร่างกายและใช้ชีวิตตามปกติ แต่หากมีอาการที่รบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน แพทย์อาจรักษาโดยใช้วิธีอื่น ๆ ร่วมด้วย ดังนี้
⛔️การใช้ยา แพทย์อาจให้ผู้ป่วยใช้ยาแก้อักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ เช่น ยาไอบูโพรเฟน ยานาพรอกเซน เป็นต้น รวมทั้งอาจให้ใช้ยาคลายกล้ามเนื้อร่วมด้วย ซึ่งจะช่วยบรรเทาอาการปวดได้
⛔️การทำกายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัดจะสอนวิธีออกกำลังกายที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อคอและไหล่ให้แก่ผู้ป่วย เพื่อช่วยบรรเทาอาการปวด
⛔️การประคบเย็นหรือประคบร้อน ทำได้โดยใช้แผ่นประคบเย็นหรือร้อนวางบริเวณคอเพื่อลดอาการเจ็บปวด แต่ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดเสมอ
⛔️การใส่เฝือกคอ แพทย์อาจแนะนำให้ผู้ป่วยใส่เฝือกอ่อนบริเวณคอเป็นระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อบรรเทาอาการ แต่หากใส่นานเกินไปอาจมีผลข้างเคียงทำให้คอไม่แข็งแรงได้
⛔️การฉีดยา แพทย์จะฉีดสารสเตียรอยด์และยาแก้ปวดเข้าไปยังข้อต่อคอที่มีอาการปวดหรือบริเวณใกล้ ๆ กับกระดูกสันหลัง
⛔️การผ่าตัด โดยทั่วไป ผู้ป่วยมักไม่จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัด แต่ในกรณีที่มีแรงกดทับจากภาวะกระดูกคอเสื่อมมากเกินไป หรือแรงกดดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเส้นประสาท แพทย์อาจแนะนำให้ผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดเพื่อนำกระดูกที่กดทับอยู่ออก ซึ่งจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดและอาการอื่น ๆ ที่เกิดจากภาวะกระดูกคอเสื่อมได้

👨‍🏫Thursday's Sport Science Research: เปิดโลกงานวิจัย มุมมองใหม่ใกล้ตัวเราการออกกำลังกายในเด็กที่มีน้ำหนักเกินและเป็นโรค...
15/04/2021

👨‍🏫Thursday's Sport Science Research: เปิดโลกงานวิจัย มุมมองใหม่ใกล้ตัวเรา
การออกกำลังกายในเด็กที่มีน้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วน : ประโยชน์ต่อสมรรถภาพทางกายที่คล้ายคลึงกันของการเล่นฟุตบอลเชิงนันทนาการและการฝึกแบบ HIIT

#HIIT (High-intensity interval training) เป็นการออกกำลังกายแบบหนักสลับเบา และได้รับความสนใจมากในปัจจุบัน เนื่องจากใช้เวลาไม่นาน และมีความสนุกสนาน
#การเล่นฟุตบอลเชิงนันทนาการ (Recreational football) ก็เป็นกิจกรรมที่มีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับ HIIT มีการเคลื่อนที่แบบหนักสลับเบาด้วยการวิ่ง หลายๆ ครั้ง และมีความสนุกสนานเช่นกัน
ทั้ง 2 รูปแบบ มีการรายงานการศึกษาว่าส่งผลที่ดีต่อสุขภาพ แต่ก็ยังมีการศึกษาน้อยมากในกลุ่มที่เป็นเด็กที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน ดังนั้น จึงเป็นที่น่าสนใจว่าการออกกำลังกายทั้ง 2 แบบ จะส่งผลต่อสมรรถภาพทางกายของเด็กที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนอย่างไรบ้าง

Cvetković พร้อมคณะนักวิจัย จึงได้ทำการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบการทำกิจกรรมในวิชาเรียนพลศึกษาผสมผสานกับการออกกำลังกายแบบ HITT และการเล่นฟุตบอลเชิงนันทนาการที่ส่งผลต่อองค์ประกอบร่างกาย สมรรถภาพทางกาย (กล้ามเนื้อ) และประสิทธิภาพของระบหัวใจและหายใจในเด็กที่มีน้ำหนักเกินและเด็กที่เป็นโรคอ้วนในประเทศเซอร์เบียร์

#กลุ่มตัวอย่าง
เด็กที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน จำนวน 42 คน อายุ 11-13 ปี โดยสุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม
👉1. กลุ่มที่ฝึกฟุตบอลเชิงนันทนาการ (Recreational football training group) (จำนวน 14 คน สูงเฉลี่ย 157.9 ± 5.8 cm. น้ำหนักเฉลี่ย 63.7 ± 12.6 kg. BMI เฉลี่ย 25.4 ± 4.1 kg/m2)
👉2. กลุ่มที่ฝึกแบบหนักสลับเบา (HIIT group) (จำนวน 14 คน สูงเฉลี่ย 163.8 ± 9.4 cm. น้ำหนักเฉลี่ย 71.5±10.5 kg. BMI เฉลี่ย 26.6±3.4 kg/m2)
👉3. กลุ่มควบคุม (Non-training control group) (จำนวน 14 คน สูงเฉลี่ย 162.7±9.3 cm. น้ำหนักเฉลี่ย 67.4 ±16.1 kg. BMI เฉลี่ย 25.3± 4.8 kg/m2)

#โปรแกรมการออกกำลังกาย (ฝึกในชั้นเรียนวิชาพลศึกษา 3 ครั้ง/สัปดาห์ จันทร์ พุธ ศุกร์ รวม 12 สัปดาห์)
1. กลุ่มที่ 1 ทำกิจกรรมการเรียนพลศึกษา + ฝึกฟุตบอลเชิงนันทนาการ
2. กลุ่มที่ 2 ทำกิจกรรมการเรียนพลศึกษา + ฝึกแบบ HIIT
3. กลุ่มที่ 3 ทำกิจกรรมการเรียนพลศึกษาอย่างเดียว

#รูปแบบการฝึก

#ฟุตบอลเชิงนันทนาการ เป็นการฝึกกลางแจ้งบนพื้นหญ้าเทียม พื้นที่สนามประมาณ 80 ตารางเมตร โดยมีการอบอุ่นร่างกาย 10 นาที ตามด้วยการเล่นฟุตบอล 4 เซต เซตละ 8 นาที (พักระหว่างเซต 2 นาที) และคลายอุ่นร่างกาย 10 นาที รวม 60 นาที (ตารางหมายเลข 2)
#HIIT เป็นการฝึกวิ่งเต็มความสามารถสลับกับการหยุดพัก ระยะเวลาเท่ากับการฝึกฟุตบอลเชิงนันทนาการ (ตารางหมายเลข 1)

#ผลการวิจัย
ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนการฝึกและหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 12 พบว่า
กลุ่มที่ฝึกฟุตบอลเชิงนันทนาการและกลุ่มที่ฝึก HIIT มีการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบร่างกาย (Body mass, BMI, Body fat mass, Lean body mass, Muscle mass) ประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อ (Lower-body Power, Change-of-direction speed, Flexibility) สมรรถภาพของระบบหัวใจและหายใจ (Cardiorespiratory fitness) อัตราการเต้นของหัวใจรวมทั้งความดันโลหิต ดีขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุม

#สรุป
การออกกำลังกายด้วยการเล่นฟุตบอลเชิงนันทนาการและการฝึกกิจกรรมในรูปแบบ HIIT สามารถปรับปรุงและพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเด็กที่มีน้ำหนักเกินหรือที่เป็นโรคอ้วนได้เป็นอย่างดีหลังจากการฝึก 12 สัปดาห์
แต่จะเห็นได้ว่าการฝึกฟุตบอลเชิงนันทนาการช่วยพัฒนาสมรรถภาพทางกายได้มากกว่าการฝึกแบบ HIIT
สำหรับกลุ่มควบคุมที่ทำกิจกรรมการเรียนพลศึกษาอย่างเดียวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย จึงแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมในชั้นเรียนพลศึกษาอย่างเดียวยังไม่เพียงพอต่อการที่จะลดความชุกของโรคอ้วนในกลุ่มเด็กวัยเรียนได้ ดังนั้นการเพิ่มกิจกรรมในลักษณะของ HIIT และการเล่นฟุตบอลเชิงนันทนาการเข้าไปในชั้นเรียนพลศึกษาอาจเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดโอกาสของการมีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนได้

#OriginalResearch : Cvetković, N., Stojanović, E., Stojiljković, N., Nikolić, D., Scanlan, A. T., & Milanović, Z. (2018). Exercise training in overweight and obese children: Recreational football and high‐intensity interval training provide similar benefits to physical fitness. Scandinavian journal of medicine & science in sports, 28, 18-32.

#สรุปและเรียบเรียงโดย
นายธิติวัฒน์ น้อยคำเมือง
นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการ กลุ่มวิจัยและพัฒนา

บรรยากาศสนุกๆ ในการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักฟุตบอลเยาวชนสโมสรลือชา เอฟซี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 (Pre-test) วันที...
09/04/2021

บรรยากาศสนุกๆ ในการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักฟุตบอลเยาวชนสโมสรลือชา เอฟซี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 (Pre-test) วันที่ 7-8 เมษายน 2564 ณ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา

ขอบคุณภาพสวยๆ จากคุณศุภัวฒน์ พูลขันธ์ ช่างภาพกรมพลศึกษา

👉#สาระน่ารู้กับวิทยาศาสตร์การกีฬา🎓#EP27_การเตรียมตัวช่วงสงกรานต์ป้องกัน_covid19ขอขอบคุณกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
08/04/2021

👉#สาระน่ารู้กับวิทยาศาสตร์การกีฬา
🎓#EP27_การเตรียมตัวช่วงสงกรานต์ป้องกัน_covid19

ขอขอบคุณกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

👨🏻‍🏫Thursday's Sport Science Research: เปิดโลกงานวิจัย มุมมองใหม่ใกล้ตัวเรา#การออกกำลังกายเป็นประจำ ช่วยฟื้นฟูการทำงานขอ...
08/04/2021

👨🏻‍🏫Thursday's Sport Science Research: เปิดโลกงานวิจัย มุมมองใหม่ใกล้ตัวเรา

#การออกกำลังกายเป็นประจำ ช่วยฟื้นฟูการทำงานของหลอดเลือด

การบริโภคอาหารที่มีน้ำตาลสูงและไขมันสูง เคยมีรายงานว่าส่งผลให้การทำงานของหลอดเลือดลดลง จากการวัดค่า Flow mediated dilation หรือ FMD จากการเกิด Oxidative stress ดังนั้นภาวะหลังรับประทานอาหารอาจทำให้ Oxidative stress เพิ่มขึ้น ส่งผลถึงการเพิ่มขึ้นของโรคหลอดเลือดและหลอดเลือดหัวใจ และการออกกำลังกายมีความเชื่อมโยงกับการลดลงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและการเสียชีวิต แล้วการออกกำลังกายแบบใดจะช่วยป้องกันไม่ให้การทำงานของหลอดเลือดลดลงหลังจากการบริโภคอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันสูง

ในปี 2018 Emon K. Das และคณะวิจัยได้ทำการศึกษาผลฉับพลันของการบรโภคอาหารที่มีน้ำตาลสูงและไขมันสูง แบบ Crossover design ของผู้ที่ไม่ออกกำลังกายกับผู้ที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอ โดยแบงเป็น 4 กลุ่มดังนี้
👉1. กลุ่มที่ไม่มีกิจกรรมทางกาย (Sedentary adult) ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมการออกกำลังกายอย่างน้อย 6 เดือนก่อนเข้าร่วมงานวิจัย
👉2. กลุ่มนักวิ่ง (Runners) มีการวิ่งเฉลี่ย 15-20 ไมล์ต่อสัปดาห์ (24-48 กิโลเมตร) ก่อนเข้าร่วมงานวิจัย
👉3. กลุ่มนักยกน้ำหนัก (Weight lifters) ฝึกด้วยแรงต้านแบบฟรีเวทหรือแมชชีนเวท มากกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ก่อนเข้าร่วมงานวิจัย
👉4. กลุ่ม Cross-trainers เป็นผู้ที่มีการฝึกด้วยแรงต้านมากกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์และวิ่ง 15-20 ไมล์ต่อสัปดาห์ (24-48 กิโลเมตร) ก่อนเข้าร่วมงานวิจัย

#การทดสอบ
แต่ละกลุ่มต้องรับประทานอาหาร 2 ประเภท (2 ครั้ง)
ครั้งที่ 1 รับประทานเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง (กลูโคส 75 กรัม (High Sugar Meal : HSM) เป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีส่วนผสมของไขมัน และให้พลังงานประมาณ 300 kcal
ครั้งที่ 2 รับประทานอาหารที่มีไขมันสูง (High Fat Mixed Meal : HFMM) เป็นไอศครีมรสชาดวานิลลา และให้พลังงานประมาณ 910 kcal

วัดค่า FMD และเจาะเลือดเพื่อประเมินผลทางชีวเคมีหลังจากรับประทานอาหาร จำนวน 4 ครั้ง (นาทีที่ 30, 60, 120 และ 180)
การเว้นระยะของการทดสอบ (Wash out) ในเพศชายเว้นระยะ 7 วัน และเพศหญิงเว้นระยะ 30 วัน

#ผลการวิจัย
1. หลังจากรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลสูงและไขมันสูงไปแล้วนั้น พบว่า กลุ่มที่ไม่มีกิจกรรมทางกาย (Sedentary adult) มีค่า FMD ลดลง โดยมีแนวโน้มลดลงไปจนถึง 180 นาที ส่วนในกลุ่มที่ออกกำลังกายไม่มีผลการเปลี่ยนแปลง
2. รูปแบบการออกกำลังกายทั้ง 3 แบบไม่มีผลแตกต่างกันทางด้านการทำงานของหลอดเลือด แต่พบว่าการออกกำลังกายแบบ Cross trainers ส่งผลให้ร่างกายมีการพัฒนาความไวต่ออินซูลินได้ดีกว่าการออกกำลังกายอย่างใดอย่างหนึ่ง

#สรุป
จากผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า กลุ่มที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอ สามารถรักษาระดับค่าของ %FMD ไม่ให้เปลี่ยนแปลงลดลงได้ หลังจากมื้ออาหารที่มีน้ำตาลและไขมันสูง การป้องกันสภาวะแบบนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการออกกำลังกาย นั่นคือ การออกกำลังกายทั้ง 2 แบบ (แรงต้านและแอโรบิก) สามารถป้องกันการทำงานที่ลดลงของเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดที่มีน้ำตาลหรือไขมันในเลือดเพิ่มสูงขึ้นหลังมื้ออาหาร ได้คล้ายกัน การรักษาหน้าที่การทำงานของหลอดเลือดภายหลังจากมื้ออาหารให้คงสภาพได้นั้น การออกกำลังกายจะเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันภาวะการดื้อต่ออินซูลินและความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้

#Originalresearch : Das, E. K., Lai, P. Y., Robinson, A. T., Pleuss, J., Ali, M. M., Haus, J. M., ... & Phillips, S. A. (2018).Regular aerobic, resistance, and cross-training exercise prevents reduced vascular function following a high sugar or high fat mixed meal in young healthy adults. Frontiers in physiology, 9, 183.

#สรุปและเรียบเรียงโดย
นายธิติวัฒน์ น้อยคำเมือง
นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการ กลุ่มวิจัยและพัฒนา

07/04/2021

Stay Healthy at Home EP 96
ครูบี ครูหนึ่งพร้อมมากครับ พร้อมแล้วเริ่มกันเลย
#พบกันทุกวันพุธ
#แอโรบิกบล็อกเบสิค
#Stay_Healthy_at_Home
📽🎞Live ผ่านทาง​ Facebook fanpage สำนักวิทยาศาสตร์​การกีฬา กรมพลศึกษา

พร้อมมั้ยวันนี้ ก่อนหยุดสงกรานต์สัปดาห์หน้า วันนี้เราเจอกัน ⏰ เวลาบ่าย 3 โมงเย็น มาเต้นแอโรบิกบล็อกเบสิคไปกับครูบีและครู...
07/04/2021

พร้อมมั้ยวันนี้ ก่อนหยุดสงกรานต์สัปดาห์หน้า วันนี้เราเจอกัน ⏰ เวลาบ่าย 3 โมงเย็น มาเต้นแอโรบิกบล็อกเบสิคไปกับครูบีและครูหนึ่ง
#แอโรบิกบล็อกเบสิค
#Stay_Healthy_at_Home
📽🎞Live ผ่านทาง​ Facebook fanpage สำนักวิทยาศาสตร์​การกีฬา กรมพลศึกษา

06/04/2021
โรคข้อเข่าเสื่อม

👉#สาระน่ารู้กับวิทยาศาสตร์การกีฬา
🎓#EP26_โรคข้อเข่าเสื่อม

🌟 #โรคข้อเข่าเสื่อมเกิดจากอะไร
ผู้ป่วยที่มีอาการปวดข้อเข่า ปวดขา ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจาก “ข้อเข่าเสื่อม” โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป โรคข้อเข่าเสื่อมเกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อนผิวข้อเสื่อมสภาพและสึกหรอ ทำให้กระดูกบริเวณข้อต่อเสียดสีกันจนเนื้อกระดูกเสื่อมสภาพ เวลาเดินหรือยืนนานๆ ก็จะเริ่มปวด
🌟#ปัจจัยที่ทำให้ข้อเข่าเสื่อม
1️⃣อายุ : อายุมากมีโอกาสเป็นมาก เนื่องจากใช้งานข้อเข่าเป็นเวลานาน
2️⃣เพศ : เพศหญิงเป็นโรคเข่าเสื่อมมากกว่าเพศชาย 2 เท่า
3️⃣น้ำหนัก : ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก มีโอกาสข้อเข่าเสื่อมได้มากกว่า
4️⃣พฤติกรรม : ผู้ที่นั่งยองๆ นั่งคุกเข่า นั่งขัดสมาธิ หรือนั่งพับเพียบนานๆ
5️⃣เล่นกีฬาที่มีการปะทะ : มักเกิดการปะทะบริเวณหัวเข่า ทำให้หัวเข่าบาดเจ็บ เป็นเหตุให้ข้อเข่าเสื่อมเร็วขึ้น
6️⃣อุบัติเหตุ : ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุมีการกระแทกที่ข้อเข่า หรือกระดูกข้อเข่าแตก เอ็นฉีก ทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อมเร็วขึ้น
7️⃣ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูก : คนที่ไม่ออกกำลังกายมักมีกล้ามเนื้อข้อเข่าและกระดูกข้อเข่าที่ไม่แข็งแรง
🌟#สัญญาณอันตรายของโรคข้อเข่าเสื่อม
เวลาขยับข้อเข่าขึ้นลงจะขยับได้ไม่สุด เนื่องจากปวดข้อ
เวลาขึ้นหรือลงบันได หรืองอเข่ามีเสียงกุบกับ
กินยาแก้ปวดข้อเกิน 3 เดือน แต่อาการไม่ดีขึ้น
🌟#อาการสำคัญของโรคข้อเข่าเสื่อม
ในระยะแรกจะมีอาการปวดข้อเข่าเล็กน้อย มีข้อฝืดขัด เมื่อขยับมีเสียงดัง พอขยับหรือเดินก็จะปวดมากขึ้น แต่จะทุเลาลงเมื่อได้พักขา อาการปวดจะค่อยๆ รุนแรงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป การเหยียดเข่าหรืองอเข่าเริ่มทำได้ไม่สุดเพราะมีการยึดติดของข้อเข่า มีอาการเข่าหลวมทำให้เดินล้มบ่อย มีเสียงดังกรอบแกรบในเข่าซึ่งเกิดจากการเสียดสี เข่ามีรูปร่างผิดปกติ โก่งงอผิดรูป อาจโก่งด้านนอกหรือโก่งด้านใน หากมีอาการเหล่านี้ควรพบแพทย์ด้านกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ เพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างถูกต้อง

31/03/2021

👨‍🏫Thursday's Sport Science Research: เปิดโลกงานวิจัย มุมมองใหม่ใกล้ตัวเรา

Agility & change of direction Test for Young Tennis Player

#505AgilityTest
เป็นรูปแบบหนึ่งของการประเมินประสิทธิภาพด้านความคล่องแคล่วว่องไวและการเปลี่ยนทิศทางในกีฬาเทนนิส และมีการนำไปใช้เป็นเครื่องมือทดสอบในหลายๆงานวิจัย
#วิธีการทดสอบ
1.วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด ไป-กลับในระยะ 15 เมตร (กลับตัวในทิศทางด้านขวา 1 ครั้ง ด้านซ้าย 1 ครั้ง)
2.จับเวลาในการวิ่งจากจุด B ผ่านไปจุด C (กลับตัว) และวิ่งผ่านมาที่จุด B อีกครั้ง (หยุดเวลา)
3.บันทึกเวลาที่ทำได้ ทั้งการกลับตัวด้านซ้ายและขวา (เวลาที่ดีที่สุด)

#Originalarticle
Hernández-Davo, J. L., Loturco, I., Pereira, L. A., Cesari, R., Pratdesaba, J., Madruga-Parera, M., ... & Fernández-Fernández, J. (2021). Relationship between Sprint, Change of Direction, Jump, and Hexagon Test Performance in Young Tennis Players. Journal of Sports Science and Medicine, 20(2), 196-202.

Created by
Young sport scientists from CU & SWU

31/03/2021

Stay Healthy at Home EP 95
ครูอิ๋วพร้อมมากครับ พร้อมแล้วเริ่มกันเลย
#พบกันทุกวันพุธ
#แอโรบิกบล็อกเบสิค
#Stay_Healthy_at_Home
📽🎞Live ผ่านทาง​ Facebook fanpage สำนักวิทยาศาสตร์​การกีฬา กรมพลศึกษา

🚑 “#การปฐมพยาบาลทางการกีฬา”โดยครั้งนี้ โรงเรียนฯได้รับความร่วมมือจาก กภ.ศนนท์ จิวรากรานนท์ นักกายภาพบำบัด กรมพลศึกษา ที่...
31/03/2021

🚑 “#การปฐมพยาบาลทางการกีฬา”
โดยครั้งนี้ โรงเรียนฯได้รับความร่วมมือจาก กภ.ศนนท์ จิวรากรานนท์
นักกายภาพบำบัด กรมพลศึกษา
ที่ได้มาถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ ในการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บบริเวณคอหรือศีรษะ จากการเล่นกีฬา
https://www.facebook.com/225887261348992/posts/792517904685922/?d=n

📍 บรรยากาศในห้องเรียน : “วิชา การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (ภาคปฏิบัติ)”

โดย อ.ฉัตรพร เรืองทอง
อาจารย์ประจำโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

🚑 “หัวข้อ : การปฐมพยาบาลทางการกีฬา”

โดยครั้งนี้ โรงเรียนฯได้รับความร่วมมือจาก กภ.ศนนท์ จิวรากรานนท์
นักกายภาพบำบัด กรมพลศึกษา

ที่ได้มาถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ ในการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บบริเวณคอหรือศีรษะ จากการเล่นกีฬา

มาช้าแต่มาแน่นอนค่ะวันนี้ ⏰ เวลาบ่าย 3 โมงเย็น มาเต้นแอโรบิกบล็อกเบสิคไปกับครูอิ๋ว ตั้งตารอได้เล้ยยยยยย#แอโรบิกบล็อกเบสิ...
31/03/2021

มาช้าแต่มาแน่นอนค่ะวันนี้ ⏰ เวลาบ่าย 3 โมงเย็น มาเต้นแอโรบิกบล็อกเบสิคไปกับครูอิ๋ว ตั้งตารอได้เล้ยยยยยย
#แอโรบิกบล็อกเบสิค
#Stay_Healthy_at_Home
📽🎞Live ผ่านทาง​ Facebook fanpage สำนักวิทยาศาสตร์​การกีฬา กรมพลศึกษา

30/03/2021

#วิทยาศาสตร์การกีฬากับการพัฒนาผู้ฝึกสอนและนักกีฬาฟุตซอลเยาวชน

วิทยาศาสตร์การกีฬาถือได้ว่าเป็นพื้นฐานสำคัญ และมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการกีฬาและสุขภาพของประชาชน
กรมพลศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญ และถือโอกาสอันดีร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม จัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอลเยาวชนโครงการ SDN Futsal NO L Cup Inspired by Thai PBS “เพื่อนกัน มันส์โนแอล ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน” รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ในวันที่ 24-26 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ อาคารสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ฝึกสอนนำไปปรับใช้ในการพัฒนานักกีฬาฟุตซอลเยาวชนให้มีสุขภาวะที่ดี มีทักษะการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ โดยในการนี้สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ส่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยว เข้าให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันการบาดเจ็บในกีฬาฟุตซอล การพัฒนาสมรรถภาพทางกายและการประเมินสมรรถภาพทางกายเฉพาะกีฬาฟุตซอลระดับเยาวชน รวมถึงการค้นหานักกีฬาที่มีพรสวรรค์สูงและการพัฒนานักกีฬาระดับเยาวชนในระยะยาว วันนี้เรามีบรรยากาศการอบรมในวันนั้นมาให้ติดตามรับชมครับ

🏆🏆🏆 ยินดีด้วยกับผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัลพิเศษ ตอบคำถามชื่อตอน ครบ 10 ตอน และขอประกาศรายชื่อผู้โชคดี ร่วมตอบคำถามในรายการ...
30/03/2021

🏆🏆🏆 ยินดีด้วยกับผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัลพิเศษ ตอบคำถามชื่อตอน ครบ 10 ตอน และขอประกาศรายชื่อผู้โชคดี ร่วมตอบคำถามในรายการ ดังนี้
รางวัลพิเศษ ตอบคำถามชื่อตอน ครบ 10 ตอน รางวัลเสื้อแจ็คเก็ต ได้แก่ คุณThanapong Khampin
รางวัลตอบคำถามในรายการ 5 ข้อ
รางวัลเสื้อโปโล ได้แก่ 1. คุณไต๋ กิตติ 2. คุณลัดดดา ธันจรูญ 3. คุณNatty Nathakarn
รางวัลยางยืดออกกำลังกาย
1.คุณPanumark Rojanaworakiat 2.คุณฺBoonsita Kittikunanan
รางวัลกระเป๋า 1. คุณLek Suna 2.คุณ Panawit Chomkham
3.คุณชินจัง 4.คุณสุขใจ สุขใจ
5.คุณ คิด ถึง
รางวัลผ้าขนหนู
1.ครูภา แอโรบิค
2.คุณMalee Payakkreng
3.คุณตุ้ย อำพล
*** ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมและทางทีมงานจะติดต่อกลับไปนะครับ ขอบคุณครับ 🏆🏆🏆

⏰⏰⏰ขอปิดรับคำตอบนะครับ ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ร่วมตอบคำถามลุ้นรับรางวัลกับรายการ รายชื่อผู้ได้รับรางวัลจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับ ⏰⏰⏰

ร่วมสนุกตอบคำถามกับสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
1. APPLICATION ทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยตนเอง ของกรมพลศึกษา มีชื่อว่าอะไร ?
2. จงบอกชื่อท่า 8 ท่า พิชิต OFFICE SYNDROME ? ( บอกชื่อท่าจำนวนอย่างน้อย 2 ท่า)
3. VISCERAL FAT คืออะไร ?
4. ถ้าต้องการลดปริมาณไขมันในร่างกาย เรามีวิธีการอย่างไรบ้าง (บอกมาอย่างน้อย จำนวน 2 ข้อ)
5. จงยกตัวอย่างท่าเสริมสร้างความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ ?
5.1 สำหรับเด็กและเยาวชน (ตอบ 1 ท่า)
5.2 เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว (ตอบ 1 ท่า)
5.3 เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อส่วนล่าง (ตอบมา 1 ท่า)
ตอบคำถามทั้ง 5 ข้อ (พร้อมวงเล็บระบุของรางวัลชิ้นที่อยากได้ จำนวน 1 ชิ้น ของรางวัลมี = เสื้อโปโล ผ้าขนหนู กระเป๋าผ้า ขวดน้ำ ยางยืด)
*** ผู้ที่ตอบคำถามได้ถูกต้องทั้ง 5 ข้อ และเร็วที่สุดจำนวน 20 ท่านแรก จะได้รับรางวัล พิมพ์คำตอบในแชทรายการ FIT FROM HOME 💪🏡 EP.11 https://www.facebook.com/191354898078122/videos/1276947189367092 ได้เลยครับ ***🎁🎁🎀

ที่อยู่

อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ 154 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 1033
Bangkok
10330

BTS สนามกีฬาแห่งชาติ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022142578

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอบคุณมากๆค่ะกับสิ่งดีๆที่มีประโยชน์.อาจารย์ทุกท่านน่ารัก. เต้นตามแล้วสนุกมากจร้า
สำนักวิทย์จัดอบรมได้เยี่ยมมากเลยค่ะ11-13พย63
ห้ามพลาด ‼️ กับโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการราคาไม่แรงที่มาพร้อมกับใบ Certificate แท้จากประเทศเยอรมัน 🇩🇪ถึง 2 ใบ 1) BLACKROLL® Trainer 2) BLACKROLL® CORRECTIVES เรื่อง "Myofascial Release: BLACKROLL® Correctives & Practices" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณสืบสกล เพชรสุริยศักดิ์ - Physiotherapist - Certify BLACKROLL Master Trainer – Germany - Certify BLACKROLL CORRECTIVES – Germany วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 19-20 ธันวาคม พ.ศ.2563 🕣เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ โรงแรมบางกอก โลตัส สุขุมวิท 33 กรุงเทพมหานคร ------------------------------------------------------------------------- ✅👍🏻งานนี้เหมาะสำหรับ นักกายภาพบำบัด, ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย และ บุคคลทั่วไปที่สนใจ สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการเข้าอบรมในครั้งนี้ 1. Certificated จำนวน 2 ใบ สำหรับ 1) BLACKROLL® Trainer 2) BLACKROLL® CORRECTIVES 2. BLACKROLL® foam roller จำนวน 1 อัน 3. Myofascial Release by BLACKROLL®AG handbook 📌ขั้นตอนการลงทะเบียน 1. ชำระค่าสมัคร Early Bird 10,900 บาท ชำระก่อนวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 Regular 12,900 บาท พิเศษ!! สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเป็นทีม ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ชำระค่าสมัครเพียงคนละ 10,000 บาทเท่านั้น (กรณี Ealry Bird เท่านั้น) ที่บัญชี สถาบันรังสิตวิชชาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาเมืองเอก รังสิต เลขที่บัญชี 099-249-1365 2. ลงทะเบียนที่ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeUH5oQFG1EfO.../viewform 3. จำนวนแต้มอบรม 13 PTCEU 4. วันงานอย่าลืมใส่ชุดออกกำลังกายมาด้วยนะคะ ดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rsu.ac.th/ptrsu/newsdetail.php?newid=89 โครงการน่าสนใจขนาดนี้ อย่าพลาดกันนะคะ แล้วพบกันค่ะ 😊 #PTRSU #PTSM #BLACKROLL® #MyofascialRelease
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์รับสมัครงานค่ะ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ซอยสาธุประดิษฐ์ 20 ยานนาวา เปิดรับสมัครตำแหน่ง ครูพลศึกษา เพศชาย สอนบาสเก๊ตบอล 1 ตำแหน่ง ด่วนค่ะ ผู้สนใจสมัคร ส่งใบสมัครได้ที่ [email protected] หรือ โทร. 0802983652 ดูข้อมูลโรงเรียนได้ที่ www.ektra.ac.th ขอบคุณค่ะ
❤ผลสัมฤทธิ์ที่ดีสุดไม่ใช่ชัยชนะ แต่คือสุขภาพที่ดีของเด็กๆทุกคน ขอบพระคุณกิจกรรมดีดีที่จุดประกายให้เด็กๆรักการออกกำลังกายนะคะ ❤
โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง(บัวเอี่ยมพิทยากร) อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี #ทีมA
โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง(บัวเอี่ยมพิทยากร) อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี #ทีมB
โรงเรียนจิตประชาราษฎร์
ขอบคุณกิจกรรมดีๆที่มอบให้ค่ะ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009464180800&sk=media_set&set=a.2577705822554865&type=3
ความน่ารักของพี่ๆทีมงานกรมพลศึกษา
การประกวด "กายบริหารหน้าเสาธง" ประจำปี 2563 โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก ต.หนองโน อ.เมือง จ.สระบุรี
การประกวด"บริหารกายหน้าเสาธง" ประจำปี 2563 โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก ต.หนองโน อ.เมือง จ.สระบุรี