คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2558

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2558 เพจนี้ใช้สำหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสารของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการ

ETDA Thailand
31/07/2019

ETDA Thailand

ปิดสำรวจไปแล้ว ก.พ.63 มาดูผลกัน
.
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรายงานผลสำรวจการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยกันเถอะ ตอบแบบสำรวจฯ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 นี้เท่านั้น
.
ETDA Thailand ชวนทุกคนที่ใช้อินเทอร์เน็ต (ใช้ไลน์ ใช้เฟซบุ๊ก หรือใช้แอปไหน ๆ บนมือถือก็ใช้อินเทอร์เน็ตแล้วนะจ๊ะ) ตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562 โดยปีนี้ ยังได้แถมคำถามพิเศษเรื่องดิจิทัลไอดี เพื่อให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดนโยบายและสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้กันต่อ
.
ใช้เวลาตอบ 20 ข้อ แค่ 10 - 15 นาที และยังได้ลุ้นเป็นผู้โชคดีคว้ารางวัลต่อไปนี้
1. Iphone XS จำนวน 1 รางวัล
2. Ipad Air 10.5 นิ้ว จำนวน 1 รางวัล
3 หูฟังไร้สาย Padmate Pamu Scroll จำนวน 2 รางวัล
4. แบตเตอรี่สำรอง ELOOP รุ่น E14 20000 mAh จำนวน 20 รางวัล
5. บัตรช็อปปิ้งออนไลน์ มูลค่า 200 บาทจำนวน 100 รางวัล
.
ตอบแบบสำรวจฯ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2562
.
ประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ที่ www.etda.or.th และ ETDA Thailand
.
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]
.
#เอ็ตด้า #สำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย #InternetUserBehavior2019

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2558's cover photo
13/10/2016

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2558's cover photo

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2558
13/10/2016

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2558

ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
13/10/2016

ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

07/09/2016

"ความผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามร่างรัฐธรรมนูญ"

โดยนายปกรณ์ นิลประพันธ์

**********

ร่างรัฐธรรมนูญได้รับความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติไปแล้วเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรับรองผลการออกเสียงประชามติไปแล้วเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 คงมีเพียงประเด็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ซึ่งจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นที่อยู่ระหว่างกระบวนการแก้ไขให้สอดคล้องกับประเด็นคำถามเพิ่มเติม

ถามว่าการที่ร่างรัฐธรรมนูญได้รับความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติ มีผลอย่างไร?

ในทัศนะของผู้เขียน การที่ร่างรัฐธรรมนูญได้รับความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติหมายความว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นชอบกับสาระและบทบัญญัติต่าง ๆ ที่บรรจุไว้ในร่างรัฐธรรมนูญแล้ว และมีผลเสมือนเป็น "ข้อผูกพัน" (commitment) ทุกภาคส่วนในสังคมว่านับแต่วันที่ กกต. ประกาศผลการออกเสียงประชามติ เราจะร่วมมือกันปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าว แม้ว่าในทางแบบพิธีทางกฎหมาย ร่างรัฐธรรมนูญจะยังมิได้ประกาศใช้ก็ตาม

อย่างไรก็ดี ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมแสดงให้เห็นว่าเรายังคงคิดและประพฤติปฏิบัติแบบเดิม ๆ ตามที่เคยเป็นมา โดยไม่ใยดีกับหลักการที่เราเห็นดีเห็นงามร่วมกันในการออกเสียงประชามติ

เช่น การขับรถย้อนศรหรือฝ่าฝืนกฎจราจรในรูปแบบต่าง ๆ ยังเกิดขึ้นอย่างดาษดื่น อันแสดงให้เห็นว่าคนของเรายังคงใช้สิทธิเสรีภาพกันอย่างไร้ความรับผิดชอบ ไม่ตระหนักถึงเจตจำนงค์ของรัฐธรรมนูญที่มุ่งให้การใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกคนต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้อื่นและต่อสังคมส่วนรวม

หรือเช่นกรณีบางองค์กรที่ยังคงเห็นว่าบางตำแหน่งแห่งหนเป็นเรื่อง "สมบัติผลัดกันชม" ทั้ง ๆ ที่รัฐธรรมนูญที่ได้รับความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติตั้งข้อห้ามพฤติกรรมเช่นนั้นไว้อย่างชัดแจ้ง เป็นต้น

พฤติการณ์เหล่านี้ทำให้ผู้เขียนเกิดความเห็นขึ้นมาว่า คนส่วนใหญ่ของเรายังคิดถึงประชาธิปไตยในแง่ "กระบวนการ" มากกว่าในแง่ "เนื้อหา" เพราะคนจำนวนมากไม่สนใจที่จะรักษาหรือปฏิบัติตามสิ่งที่พวกเราส่วนใหญ่เองเพิ่งเห็นดีเห็นงามร่วมกันไปเมื่อไม่กี่วันนี้เอง

ดังนั้น ภารกิจในการกอบกู้ประชาธิปไตยจึงน่าจะไม่ใช่เพียงแค่การ "มีเหมือนคนอื่น ๆ" แต่เป็นการร่วมมือร่วมใจกัน "ปฏิบัติตาม" สิ่งที่เราเห็นพ้องต้องกันเองว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนไทยทุกคน

ภารกิจนี้ไม่ใช่ภารกิจของใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ หากแต่เป็นภารกิจร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคมที่จะร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามตามที่พวกเราตั้งใจอยากให้มีขึ้นนั้น ให้ "เป็นจริง" ขึ้นมาได้

ภาครัฐคงต้องทำงานหนักในการปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องนี้แก่ประชาชน รวมทั้ง "ทำให้เป็นตัวอย่าง" แม้รัฐธรรมนูญจะยังมิได้ประกาศใช้ก็ตาม เพราะทั้งหมดผ่านประชามติมาแล้ว ถ้าภาครัฐ (ไม่ว่าจะหน่วยงานหรือองค์กรใดก็ตาม) ไม่ทำตาม "ความผูกพัน" ที่ว่าโดยอ้างว่ารัฐธรรมนูญยังไม่ใช้บังคับ ฉันจึงยังสามารถ "ฉวยโอกาส" ทำในสิ่งที่ร่างรัฐธรรมนูญไม่ประสงค์ได้ ก็จะเป็นการตีความที่ให้ผลประหลาดยิ่งนักและเป็นกรณีที่ผู้เขียนเห็นว่าไม่สมควรอย่างยิ่ง

ภาคประชาชนเองก็มีความผูกพันที่จะต้องเรียนรู้และปฏิบัติตามร่างรัฐธรรมนูญเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนการใช้สิทธิเสรีภาพอย่างรับผิดชอบดังที่กล่าวแล้วข้างต้น รวมถึงการรับผิดชอบต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

ผู้เขียนขอย้ำความเห็นส่วนตัวอีกครั้งหนึ่งว่า "ความผูกพัน" ที่จะต้อง "ปฏิบัติตาม" ร่างรัฐธรรมนูญได้เกิดขึ้นทันทีที่ กกต. ประกาศผลการออกเสียงประชามติ เป็นความผูกพันที่ชอบธรรมที่ทุกภาคส่วนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด แม้ในทางแบบพิธีร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติจะยังมิได้ประกาศใช้เป็นกฎหมายก็ตาม

*********

เหลือเวลาไม่ถึง 4 ชั่วโมงแล้ว อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์กัน
07/08/2016

เหลือเวลาไม่ถึง 4 ชั่วโมงแล้ว อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์กัน

อย่าลืมไปใช้สิทธิ ลงประชามติ 7 สิงหาคม  เวลา 8.00 -16.00 น.
07/08/2016

อย่าลืมไปใช้สิทธิ ลงประชามติ 7 สิงหาคม เวลา 8.00 -16.00 น.

7 สิงหาคมนี้ ไปออกเสียงประชามติกันแล้ว อย่าลืม! หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่สุ่มเสียงต่อการทำผิด พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติกันนะครับ

ฉีกบัตร เซลฟี่ ติดคุกแน่ #ประชามติ59 #Prachamati59

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙http://www.ect.go.th/…/w…/uploads/2016/04/referendum_act.pdf

สามารถติดตามข่าวสาร และการรายงานผลคะแนนแบบสดๆ ได้ที่ www.posttoday.com/prachamati

สรุปเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ ก่อนลงประชามติ
05/08/2016

สรุปเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ ก่อนลงประชามติ

ชวนอ่านสรุปเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญก่อนลงประชามติ ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) ในรูปแบบ infographic เข้าใจง่าย
ดาวน์โหลดได้ที่ http://cdc.or.th/conference-report/2016-02-04-06-29-29/53-infographic-final

เราจะปฏิรูปประเทศได้อย่างไร
05/08/2016

เราจะปฏิรูปประเทศได้อย่างไร

กกต.จัด Big Day ปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชามติhttp://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=718568
04/08/2016
กกต.จัดBigDayเตรียมปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชามติ : INN News

กกต.จัด Big Day ปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชามติ

http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=718568

คณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดกิจกรรมวัน Big Day ประชารัฐร่วมใจเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติทั่วประเทศ

รายการ 7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ตอน จากใจ กรธ. ถึงประชาชน
03/08/2016
รายการ 7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ตอน“จากใจ กรธ. ถึงประชาชน”

รายการ 7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ตอน จากใจ กรธ. ถึงประชาชน

รายการ 7 สิงหา ประชามติร่วมใจ พุธที่ 3 สิงหาคม 59 เวลา 17.30 – 18.00น. ตอน “จากใจ กรธ. ถึงประชาชน” พิธีกร โศภณ นวรัตนาพงษ์ ผู้ร่วมรายการ มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธ...

Photos from คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2558's post
02/08/2016

Photos from คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2558's post

กกต.ภูเก็ตเตรียมเปิดเวทีรับฟังร่างรธน.พรุ่งนี้http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=717927
02/08/2016
กกต.ภูเก็ตเตรียมเปิดเวทีรับฟังร่างรธน.พรุ่งนี้ : INN News

กกต.ภูเก็ตเตรียมเปิดเวทีรับฟังร่างรธน.พรุ่งนี้

http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=717927

กกต.ภูเก็ต เตรียมเปิดเวทีรับฟังความเห็นร่างรัฐธรรมนูญพรุ่งนี้ เชื่อคนใช้สิทธิ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 80

โค้งสุดท้ายประชามติ 'มีชัย' ตอบรับไทยพีบีเอสร่วมตอบคำถามสด 2 ชม.http://www.isranews.org/index.php?option=com_flexiconten...
01/08/2016
โค้งสุดท้ายประชามติ 'มีชัย' ตอบรับไทยพีบีเอสร่วมตอบคำถามสด 2 ชม.

โค้งสุดท้ายประชามติ 'มีชัย' ตอบรับไทยพีบีเอสร่วมตอบคำถามสด 2 ชม.


http://www.isranews.org/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=191:thaireform&id=48902:thaip_48902&Itemid=446&preview=1&fcu=nuttarparch&fcp=$P$DCaZaFXO0HHk80oSR0UpbUI5GHDsdZ.

กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ตอบรับไทยพีบีเอส ร่วมรายการสาระประชามติ ตอบคำถามประชาชน ถ่ายทอดสด 2 ชั่วโมง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้มีการปรับผังรายการช่วงไพรม์ไทม์ เปิดพื้นที่ถกแถลงเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ จากมุมมองของผู้เห็นต่าง จำนวน 10 ตอน ในช่วง 2 สัปดาห์สุดท้ายก่อนลงประชา....

นับถอยหลังวันลงประชามติ 7 สิงหาคม ทำความเข้าใจเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการลงประชามติ ในรูปแบบ infograghic เพื่อความเข้าใจง่า...
01/08/2016

นับถอยหลังวันลงประชามติ 7 สิงหาคม ทำความเข้าใจเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการลงประชามติ ในรูปแบบ infograghic เพื่อความเข้าใจง่าย

ดาวน์โหลดได้ที่ http://cdc.or.th/conference-report/publications/54-infographic-1

นับถอยหลังวันลงประชามติ 7 สิงหาคม ทำความเข้าใจเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการลงประชามติ ในรูปแบบ infograghic เพื่อความเข้าใจง่าย

ดาวน์โหลดได้ที่ http://cdc.or.th/conference-report/publications/54-infographic-1

กรธ.ขอ มท.เร่งจัดประชุมหมู่บ้าน รับพลาดแจกร่างให้ปชช.ไม่ทั่วถึงhttp://www.thairath.co.th/content/678111
01/08/2016
กรธ.ขอ มท.เร่งจัดประชุมหมู่บ้าน รับพลาดแจกร่างให้ปชช.ไม่ทั่วถึง

กรธ.ขอ มท.เร่งจัดประชุมหมู่บ้าน รับพลาดแจกร่างให้ปชช.ไม่ทั่วถึง


http://www.thairath.co.th/content/678111

กรธ.ขอ มท.เร่งจัดประชุมหมู่บ้านสร้างความเข้าใจโค้งสุดท้าย ร่างรธน. รับว่า พลาดไม่แจกร่างรธน.ทำปชช.ฟังแต่นักการเมือง โอด ทำอาหารอย่างดียังไม่ได้ชิมก็ด่าแล้ว

ชวนอ่านสรุปเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญก่อนลงประชามติ ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) ในรูปแบบ infographic เข้าใจง่าย ดาวน์โห...
27/07/2016

ชวนอ่านสรุปเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญก่อนลงประชามติ ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) ในรูปแบบ infographic เข้าใจง่าย
ดาวน์โหลดได้ที่ http://cdc.or.th/conference-report/2016-02-04-06-29-29/53-infographic-final

ชวนอ่านสรุปเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญก่อนลงประชามติ ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) ในรูปแบบ infographic เข้าใจง่าย
ดาวน์โหลดได้ที่ http://cdc.or.th/conference-report/2016-02-04-06-29-29/53-infographic-final

บ้านสมเด็จโพลล์เผยผู้เห็นด้วยร่าง รธน. 52.9%http://www.komchadluek.net/news/politic/235170
26/07/2016
บ้านสมเด็จโพลล์เผยผู้เห็นด้วยร่าง รธน. 52.9%

บ้านสมเด็จโพลล์เผยผู้เห็นด้วยร่าง รธน. 52.9%

http://www.komchadluek.net/news/politic/235170

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ เผยผลสำรวจประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พบร้อยละ 73 จะไปออกเสียง ขณะที่ ร้อยละ 52.9 เห็นชอบ และร้อยละ 20.7 ไม่เห็นชอบ

24/07/2016

บัญญัติ 10 ประการ ของร่าง รธน มีชัย

(1) ให้สิทธิ/เสรีภาพแก่ประชาชนอย่างกว้าง - อะไรที่ไม่มี รธน หรือ กม ห้ามไว้ ทำได้หมดและได้รับความคุ้มครอง และการใช้สิทธิ/เสรีภาพต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ

(2) สร้างอนาคตให้ลูกหลาน ดูแลตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ เด็กเล็ก/เด็กอนุบาล/เด็ก ป1-ม3 เรียนโรงเรียนรัฐโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ให้เด็กเรียนตามความถนัด/ศักยภาพ จบม3 แล้วถ้าอยากเรียนต่อมัธยมปลายหรืออาชีวะต้องได้เรียนโดยมีกองทุนตั้งใหม่ขึ้นมาสนับสนุน เด็กไทยในอนาคตต้องเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

(3) กำหนดมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบบริการสาธารณสุขทุกระบบ การป้องกันโรค การรักษาโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ การออม และการยังชีพได้อย่างสมศักดิ์ศรี

(4) กำหนดให้รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลการทำงานและการใช้จ่ายเงินแผ่นดินต่อสาธารณชน และต้องให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก เพื่อให้ "ประชาชน" ได้รับรู้รับทราบและติดตามตรวจสอบการทำงานและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินแผ่นดินได้

(5) กำหนดให้มีกฎหมายคุ้มครองประชาชนผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตต่อองค์กรตรวจสอบ

(6) กำหนดให้สิทธิแก่ประชาชนและชุมชนฟ้องรัฐได้โดยตรงถ้ารัฐปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้อง

(7) กำหนดให้ตัด "สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง" ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง "ตลอดชีวิต" ถ้าศาลพิพากษาว่ากระทำการทุจริตจริง แถมยังต้องติดคุกตามกฎหมาย ปปช อีก

(8) กำหนดให้ต้องดำเนินการ "ริบทรัพย์สินที่ได้มาจากการทุจริต" รวมทั้งทรัพย์สินที่ได้มาแทนทรัพย์สินนั้นตกคืนเป็นของแผ่นดิน ถึงตายไปแล้วก็เอาคืนจากกองมรดกของคนทุจริตนั้น

(9) กำหนดให้มีการปฏิรูปด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนให้ลูกไทยหลานไทย

(10) กำหนดให้การเมืองต้องแก้ด้วยการเมือง นักการเมืองมีความรับผิดชอบและทำการเมืองโดยใช้เหตุผล ใช้สติปัญญาพาชาติเจริญ ไม่ใช่เอาแต่ชนะคะคานกันโดยไม่คำนึงถึงวิธีการที่ใช้ ไม่ต้องให้ทหารออกมาแก้วิกฤติ ไม่มีการพาคนบริสุทธิ์มาตายกันกลางถนนหรือมาเผาบ้านเผาเมืองกันอีก

ถ้าคิดถึงบ้านเมือง 7 สิงหาคม 2559 มาร่วมกันลงประชามติร่าง รธน กันเยอะ ๆ

#อนาคตของประเทศไทยฝากไว้กับคุณ

รัฐธรรมนูญไม่ได้มีแต่เรื่องการเมือง แต่ยังมีเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนด้วย โดยกำหนดให้รัฐพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยมุ่งให้...
20/07/2016
cdc.parliament.go.th

รัฐธรรมนูญไม่ได้มีแต่เรื่องการเมือง แต่ยังมีเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนด้วย โดยกำหนดให้รัฐพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยมุ่งให้ประชาชนได้รับประโยชน์ไปพร้อมๆกันอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน ไม่ใช่มือใครยาวสาวได้สาวเอาอย่างที่ผ่าน ๆ มา และการพัฒนาด้านวัตถุต้องสมดุลกับการพัฒนาทางจิตใจและความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนอย่างยั่งยืนในระยะยาว

https://youtu.be/poei_GXPqoo

รัฐธรรมนูญฉบับนี้กำหนดให้รัฐต้องใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า รักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด และจัดระบบภาษีให้เกิดความ...
20/07/2016
cdc.parliament.go.th

รัฐธรรมนูญฉบับนี้กำหนดให้รัฐต้องใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า รักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด และจัดระบบภาษีให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม และหากมีการทุจริต รัฐธรรมนูญนี้กำหนดกระบวนการจัดการกับผู้ทุจริตทั้งนักการเมือง ข้าราชการอย่างเด็ดขาดโดยห้ามสมัครรับเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆตลอดชีวิต ทั้งยังกำหนดอายุความยาวถึง 20 ปีเพื่อติดตามเงินคืน และกำหนดให้มีการริบทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำทุจริตให้ตกเป็นของแผ่นดินด้วยตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ให้ลูกเมียคนโกงได้รับประโยชน์ใดๆจากการโกงอีกต่อไป

https://youtu.be/RtQkpnI_JM8

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดทำบริการสาธารณะ และต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน ซึ่งรัฐต้องจัดให้องค์กรปกครองส่ว...
20/07/2016
cdc.parliament.go.th

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดทำบริการสาธารณะ และต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน ซึ่งรัฐต้องจัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ของตนเอง และมีอิสระในการบริหาร โดยต้องเปิดเผยและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ และมีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย

https://youtu.be/Wo_9yVXo6jE

รัฐธรรมนูญนี้กำหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องจัดทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชนโดยที่ประชาชนไม่ต้องร้องขอ เพื่อบริการประชาชนแ...
20/07/2016
cdc.parliament.go.th

รัฐธรรมนูญนี้กำหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องจัดทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชนโดยที่ประชาชนไม่ต้องร้องขอ เพื่อบริการประชาชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ ยกตัวอย่าง เช่น สำหรับเกษตรกร รัฐต้องมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ให้มีที่ดินทำกิน สำหรับผู้ใช้แรงงาน รัฐต้องมีมาตรการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้มีรายได้เหมาะสมกับความสามารถและพัฒนาฝีมือในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น สำหรับผู้ที่ยากไร้ก็ได้รับสิทธิไม่แตกต่างจากผู้อื่น แต่จะได้รับการดูแลอย่างเป็นพิเศษ ให้ดำรงชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรี เป็นต้น
https://youtu.be/hBdOlbpstuI

รัฐธรรมนูญฉบับนี้กำหนดให้แต่ละพรรคประกาศรายชื่อผู้ที่พรรคจะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีให้ประชาชนทราบตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง พรร...
20/07/2016
cdc.parliament.go.th

รัฐธรรมนูญฉบับนี้กำหนดให้แต่ละพรรคประกาศรายชื่อผู้ที่พรรคจะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีให้ประชาชนทราบตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง พรรคละไม่เกิน 3 รายชื่อ หรือจะไม่เสนอชื่อเลยก็ได้ และหลังจากเลือกตั้ง ส.ส. จะร่วมกันเลือกนายกรัฐมนตรีจากรายชื่อที่แต่ละพรรคประกาศไว้ตอนหาเสียง วิธีการนี้จะทำให้ประชาชนรู้ล่วงหน้าว่าใครบ้างที่อาจได้เป็นนายก และแต่ละพรรคก็ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนสำหรับบุคคลที่พรรคเสนอด้วย

https://youtu.be/vN_XwawGlbY

รัฐธรรมนูญฉบับนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนิติบัญญัติโดยตรง เพื่อให้การตรวจพิจารณาร่างกฎหมายครบถ้วนรอบด้า...
20/07/2016
cdc.parliament.go.th

รัฐธรรมนูญฉบับนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนิติบัญญัติโดยตรง เพื่อให้การตรวจพิจารณาร่างกฎหมายครบถ้วนรอบด้าน และกำหนดมาตรการให้ สว สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ ปราศจากการแทรกแซงของฝ่ายการเมืองโดยประชาชนทุกคนซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามสามารถสมัครเพื่อเข้ารับการเลือกเป็น สว ได้ โดยใช้วิธีการเลือกไขว้เพื่อป้องกันการฮั้วกัน และให้มีการเลือกกันเองตั้งแต่ในระดับอำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ

https://youtu.be/iWj3Ssyo6tQ

รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะทำให้ทุกเสียงของประชาชนมีความหมายอย่างแท้จริง โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งกาบัตรเลือกตั้งใบเดียว โดยแต่ละเข...
20/07/2016
cdc.parliament.go.th

รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะทำให้ทุกเสียงของประชาชนมีความหมายอย่างแท้จริง โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งกาบัตรเลือกตั้งใบเดียว โดยแต่ละเขตเลือกตั้งนั้น ใครได้คะแนนมากที่สุดและมากกว่า vote no หรือคะแนนที่ไม่เลือกผู้สมัครคนใดเลย ก็จะได้เป็น ส.ส. เขต สำหรับคะแนนทั้งหมดที่ทุกพรรคการเมืองได้รับทั้งประเทศ จะนำไปคำนวณจำนวน สส ทั้งหมดที่แต่ละพรรคจะพึงมีในสภา ถ้าพรรคใดได้ สส เขตมากกว่าจำนวน สส ที่พึงมีตามที่คำนวณได้ ก็จะไม่ได้ สส บัญชีรายชื่อเพิ่ม แต่ถ้าพรรคใดได้ สส เขตน้อยกว่าจำนวน. สส ที่พึงมี ตามที่คำนวณได้ ก็จะได้ สส บัญชีรสยชื่อเพิ่ม จนครบจำนวนที่คำนวณได้

https://youtu.be/RnoRCCd3Q_o

ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ สิทธิชุมชนยังคงมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม จัดการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปะ...
20/07/2016
cdc.parliament.go.th

ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ สิทธิชุมชนยังคงมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม จัดการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปะวัฒนธรรม และเพิ่มให้ชุมชนจัดสวัสดิการชุมชน และยังสามารถเสนอให้รัฐและท้องถิ่นทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนได้ด้วย

https://youtu.be/sKGzdKR7BZA

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้ตัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน แต่ยังให้สิทธิประชาชนเพิ่มขึ้นด้วย ถ้าไม่ได้ห้ามในกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ ...
20/07/2016
cdc.parliament.go.th

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้ตัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน แต่ยังให้สิทธิประชาชนเพิ่มขึ้นด้วย ถ้าไม่ได้ห้ามในกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ ประชาชนสามารถทำได้หมด อีกทั้งยังคุ้มครองสิทธิของประชาชนทั้งชีวิต ตั้งแต่ท้องแม่จนแก่เฒ่า

https://youtu.be/qv1gNg80yBc

ที่อยู่

Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

02 244 1876

เว็บไซต์

http://cdc.or.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2558ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2558:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

หากยังไม่หาทางแก้ไขกับคุณสมบัติว่าที่ สส.ที่จะต้องชัดเจนให้มีประวัติที่ดีหรือคัดทิ้งก่อนให้เข้าไปสมัครได้ และการกำหนดให้ผู้ที่ได้สิทธิ์สมัครแต่ทุจริตอีกต้องตัดสิทธิ์ตลอดชีพ กับแนวทางปราบทุจริตนักการเมืองหลังเป็น สส.ที่จะต้องให้ ปชช.เข้าชื่อถอดถอนได้(เท่ากับคะแนนที่ได้เลือกมาในเขตถือว่าปลดออกทันทีไม่ต้องรอ) และหากเป็น รมต./นายกฯ ถุกไม่ไว้วางใจ ก็ต้องห้ามกลับมาเป็น รมต./นายกฯได้อีก อีกทั้งให้"มีสภาตรวจสอบแห่งชาติ(คือ สจ.ทุกจังหวัดรวมตัวเฉพาะกิจเป็นสภาตรวจสอบแห่งชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาชาติ ซึ่งอาจจะให้อำนาจยุบรัฐบาลได้ หรือยุบสภาไป)..สิ่งที่ต้องคิดคือ จะทำให้มีคนสมัครที่มีประวัติดีได้ต้องตั้งเกณฑ์ไว้ คือ ๑/กกต.ต้องกำหนดให้ว่าที่ สส.จะต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่อใน"คลังเตรียมผู้นำองค์กรรัฐ"(ซึ่งคลังจะมีรายชื่อของบุคคลที่ถูกเสนอโดยองค์กร ภาคส่วนประชาชนทุกแห่ง รวมพรรคการเมืองด้วย ซึ่งจะต้องยินยอมให้ตรวจสอบประวัติอย่างละเอียดทุกมิติ ประวัติคดีความ ทุจริต ความสามารถ สิทธิตาม รธน. อาชญากรรม พฤติกรรมที่ส่งผลต่อประชาชนทั้งดีและไม่ดี ต้องมีให้ครบโดยหน่วยราชการเข้าไปดูแลสอบสวน เช่นหน่วยสืบราชการลับ ศาล อัยการ เป็นต้น)เท่านั้น จึงจะได้สิทธิ์สมัครลงเลือกตั้งได้ ๒/กกต.รับรองประวัติแจ้งให้ ปชช.ทราบทั่วหน้ากับบุคคลที่ผ่านเกณฑ์ประวัติครบ ๓/ให้ประชาชนในทุกตำบลจัดตั้ง"ศูนย์อาสาตรวจสอบเลือกตั้ง"ร่วมกับผู้ตรวจการเลือกตั้ง โดยให้ กกต.แจ้งข่าวและก่อตัวให้มีประชาชนอาสาเกิดขึ้นทุกจังหวัดอำเภอตำบลโดยมีผู้ตรวจการเลือกตั้งเป็นผู้ดูแลเครื่อข่ายนี้จะได้เป็นมือเท้าแจ้งเหตุทุจริตในทุกมิติจากประชาชน หากพบมีการทุจริตการเลือกตั้ง ให้สั่งระงับการลงคะแนนตัดออกจากสนามเลือกตั้งทันที(ต้องสอบให้เร็วและชัดเจน)เพื่อมิให้ ปชช.ไปลงคะแนนเลือกคนไม่ดีเข้าไปได้พร้อมตัวสิทธิ์ตลอดชีพ ๔/ให้ปรับ"ศูนย์อาสาตรวจสอบการเลือกตั้ง ทุกจังหวัด"เป็นเครื่อข่ายสอบพฤติกรรม"สส"ในจังหวัดนั้น หากพบประสิทธิ์ภาพห่วยไร้คุณธรรมทุจริต ก็จะเข้าไปทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเพื่อขอสิทธิ์ถอดถอน สส.คนนั้นๆ และเมื่อครบเท่ากับคะแนนที่ได้เลือกตั้งไป ก็ให้แจ้งต่อ กกต.เพื่อปลด สส.คนดังกล่าวออกเสยทันที่ จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ตัดสิทธิ์การเมือง ๑๐ปี ๕/หากเป็น รมต./นายกฯ ถูกถอดถอนไม่ไว้ใจ(ให้ตัดสิทธิ์การเมือง ๕ปี) ๖/ประชาชนเข้าชื่อ๕ล้านคนเพื่อยื่นขอให้"สภาตรวจสอบแห่งชาติ(หรือ สจ.ทุกจังหวัด รวมตัวเป็น"สภาตรวจสอบแห่งชาติ" เข้าไปดูแลแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของรัฐสภาไทย เพื่อหาทางออกให้ชาติ จะโดยการ"ลงมติของเหล่า สจ.ทั้งหมด"หรือมีมติให้ ปชช.ลงประชามติทั้งประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาระดบชาติให้จบลงที่ประชาชน เช่นยุบรัฐบาล(ให้โอกาสจัดตั้งรัฐบาลใหม่) หรือยุบสภาไปเลือกตั้งใหม่ ทั้งหมดนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ"คน"หากคนไม่ดี เข้าไปก็จะทำลายชาติ นพวกนี้ไม่ควรจะได้สิทธิ์ไปบริหารประเทศ ปชช.ต้องการคนดีๆไปช่วยชาติ และหากกำหนดแนวทางไว้รอบครอบก็จะทำให้"คุณภาพของนักการเมืองดีขึ้น" กระบวนการที่ต้องผ่าน"คลังเตรียมผู้นำองค์กรรัฐ"ซึ่งมิใช่แค่นักการเมือง องค์กรอิสระและอื่นๆก็จะได้ผู้นำที่ดีเชื่อถือได้อีกทั้งทให้"คนที่คิดจะมาเดินในเส้นทางการเมือง จะต้องรู้ตัวและรักษาประวัติคุณความดีไว้ตลอดเวลา อีกเป็นการยอมรับของประชาชนด้วย "บุคคลที่จะนำประเทศควรจะต้องเป้นคนดีและตรงนี้เราจะไม่ขาดแคลนผู้นำของประเทศในทุกมิติ ไม่ต้องเอาของเน่าๆคนเดิมๆที่ทุจริตมาใช้งานให้หวาดระแวงอีกต่อไป ปชช.ะเป็น"หูตา"กำจัดนักการเมืองชั่วๆให้พ้นไปจากการปกครอง /น.นิรนาม
กราบเรียน ท่านคณะกรรมการฯครับ กระผมเห็นด้วยกับการใช้ยาแรงขนานต่างๆกับนักเมื่องชั่วแต่ผมคิดว่ายาแรงแค่ไหนก็คงเอาโรคร้ายไม่อยู่ซำ้ร้ายจะทำให้เกิดผลข้างเคียงที่อาจจะเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมตามมา ผมขอเสนอให้ใช้วัคซีนป้องโรคแทนครับกล่าวคือ..ขอให้ท่านช่วบทำให้คนชั่วหมดโอกาสในการลงสมัครรับเลือกตั้งให้ได้ครับ..แล้วการเลือกตั้งก็จะบริสุทธิ์ยุติธรรม..จะได้คนดีขึ้นปกครองบ้านเมือง..การปฏิรูปการเมืองจะสำเร็จ..ครับ ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ ..สุวรรณภูมิ ไหมศรีกรด..8/6/60..