Clicky

สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่ปรึกษาการสร้างงานบริการวิชาการที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม การพัฒน

เปิดเหมือนปกติ

วันจันทร์  ที่ 4 เมษายน 2565 ศูนย์บ่มเพาะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม​ นำโดย นางสาวธัญญาลั...
04/04/2022

วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 ศูนย์บ่มเพาะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม​ นำโดย นางสาวธัญญาลักษณ์ โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ “โมเดลการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Social Entrepreneurial Model) ของนักศึกษา/บัณฑิต/ประชาชน ที่พร้อมลงพื้นที่นำโจทย์ความต้องการจากชุมชนมาดำเนินการโดยใช้ศักยภาพ ของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาจนเป็นนักธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยทำให้แก้ปัญหาการตกงานของบัณฑิต ตลอดจนยกระดับความเป็นอยู่และเศรษฐกิจท้องถิ่น” ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University System) ร่วมกับ กองคลัง นำโดย นางสาววราภรณ์ คงเจริญ ผู้อำนวยการกองคลัง และกองนโยบายและแผน นางรัตนา ศรีแก่นแก้ว ณ ห้องประชุม 261001 ชั้น 10 ตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ศูนย์บ่มเพาะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์​ ขอเชิญช...
03/03/2022

ศูนย์บ่มเพาะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์​ ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีไอเดียการทำธุรกิจด้านอาหารที่มีนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน เข้าร่วมแข่งขันชิงรางวัลกว่า 600,000 บาทในรายการ TSX Youth Award 2022 โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) ต้องการพี่เลี้ยงในการเข้าร่วมแข่งขัน สามารถติดต่อสมัครได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์​ ชั้น​ 10​ ห้อง​ 261005​ ตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์​ พื้นที่ศาลายา​ โทร.​ 08​ 9783 7561, 08​ 4455 3252​ ตั้งแต่บัดนี้​ -​ 31​ มีนาคม​ 2565

22/02/2022

ศูนย์บ่มเพาะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ป.ตรี โท และเอก ทีมละ 3 - 5 ท่าน สมัครเข้าร่วมโครงการ Startup Thailland League 2022 จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันสร้างธุรกิจนวัตกรรม Business innovation เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Prototype โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นพี่เลี้ยง ต่อยอดไอเดียและเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศเพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 125,000 บาท ผลักดันเข้าสู่แหล่งเงินทุน TED FUND ทุนสูงสุด 1,500,000 บาท
สนใจสามารถติดต่อสมัครได้ที่ศูนย์บ่มเพาะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์​ ชั้น​ 10​ ห้อง​ 261005​ ตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ มทร.รัตนโกสินทร์​ พื้นที่ศาลายา​ เบอร์โทร​ 08​ 9783 7561, 08​ 4455 3252
ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2565

วันพฤหัสบดี​ ที่​ 20​ มกราคม​ 2565  เวลา​ 11.00​ -​ 12.00​ น.​ ศูนย์บ่มเพาะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์​  สถาบันอุตสาหกรรมสร้างส...
20/01/2022

วันพฤหัสบดี​ ที่​ 20​ มกราคม​ 2565 เวลา​ 11.00​ -​ 12.00​ น.​ ศูนย์บ่มเพาะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์​ สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์​ นำโดย​ นางสาวธัญญาลักษณ์​ โชติพฤกษ์​ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์​ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานรอบ​ 12​ เดือน​ ของ​ UBI​ ในการบ่มเพาะผู้ประกอบระดับ​ Pre​- Incubation และ​ระดับ​ Startup​ ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน​ ณ​ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ในวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเ...
11/01/2022

ในวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง และทีมงาน เข้ามอบของขวัญเนื่องในโอกาสสวัสดีปี ใหม่ 2565 กับท่าน รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์

ศูนย์บ่มเพาะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์          ...
10/11/2021

ศูนย์บ่มเพาะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

📢 เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ Business Brotherhood ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🗓 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 พฤศจิกายน 2564

👨‍💼👩‍💼 คุณสมบัติ
1. นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ มทร.รัตนโกสินทร์ ไม่จำกัดสาขาวิชา ปริญาตรี โท เอก
2. ศิษย์เก่าที่จบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี
3. ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ Business Brotherhood มาก่อน
4. มีไอเดีย/ผลิตภัณฑ์ และมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

🎯 กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีเป้าหมาย :
1. อาหารและเกษตร
2. สุขภาพและการแพทย์
3. ดิจิทัล
4. การพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

ลิ้งสมัคร https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeYOkOny7-qTzU2Ih5__HkMf2wD9BMRNv82OVQMU3jX6WsIA/viewform
หรือแสกน คิวอาร์โค๊ต ด้านล่างนี้
☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บ่มเพาะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ห้อง 261005 ชั้น 10 ตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา โทร. 08 4455 3252 (ปุ้ย)

สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย ผู้สนใจ เข้าร่...
25/08/2021

สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย ผู้สนใจ เข้าร่วม กิจกรรมอบรมออนไลน์ การพัฒนาความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ โดยมีกำหนดจัดแบ่งออกเป็น 2 ครั้งดังนี้

ครั้งที่ 1 เรื่อง “การพัฒนาความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ ” ในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ครั้งที่ 2 เรื่อง “การพัฒนาความรู้ด้านการขอความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย” ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.

หากท่านใดสนใจสามารถลงลงทะเบียนผ่าน QR code ได้เลยค่ะ และผู้ที่เข้าร่วมการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรหลังการอบรมด้วยค่ะ

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณชัยรัตน์ จิตตสินนวา
โทร. 089-1788125

ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบัน...
13/08/2021

ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม มทร.รัตนโกสินทร์เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ภายใต้เครือข่ายศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม กับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา และอีก 9 มหาวิทยาลัย ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564

ศูนย์บ่มเพาะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอแสดงควา...
16/07/2021

ศูนย์บ่มเพาะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบ 200 ทีม ระดับประเทศ ในการแข่งขันเวที Startup Thailand League 2021 พร้อมรับเงินรางวัลสนับสนุนในการทำ Prototype ทีมละ 25,000 บาท จากสำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ(NIA)
โดยอยู่ภายใต้การ coach ของทีมอาจารย์ที่ปรึกษาดังนี้
อาจารย์นิธินพ ทองวาสนาส่ง คณะบริหารธุรกิจ
อาจารย์กิตติพงษ์ พุ่มโภชนา คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์สถิตเทพ สังข์ทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ และดร.รัตติกาล ขันธ์เครือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่​
ทีม C2ME ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยธรรมชาติ (ต้นธูปฤาษี)
นางสาวชาลิณี กูรสุรพงศ์​ คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 4
นางสาวชุติมา คงสบสิน คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 4
นายวรพัฒน์ ปอมขุนทด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ชั้นปีที่ 4
และ ทีม RFID position นางสาวศุภกาญจน์ เภาเจริญ คณะวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 4
นางสาวปรีดี คณารัตนทรัพย์ คณะวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 4
นางสาวศิษฎีกร แก้วผลึก คณะวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 1

สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดพิธีปิดโครงการออมส...
22/06/2021

สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดพิธีปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี ๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. โดยมีการจัดแสดงผลการดำเนินโครงการ ณ ห้อง Co working space ชั้น ๑๑ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนท้องถิ่นเพื่อสร้างความเจริญและสร้างศักยภาพในการประกอบอาชีพและ ยกระดับทางสังคมให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยจะทำหน้าที่ในการพัฒนาผู้ประกอบการเดิมและสร้างผู้ ประกอบการใหม่ นอกจากเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว ยังสามารถให้ความรู้ในเรื่องการตลาด การส่ง เสริมการสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการธุรกิจ การจัดทำต้นแบบของธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์ เรียนออนไลน์ฟรี❗️สำหรับ👇🏻โครงการจัดอบรมออนไลน์หลักสูตร "ติดอาวุธเครื่องมือออนไลน์ให้คนขายอสังหาฯ ยุค 2021"...
18/05/2021

ประชาสัมพันธ์ เรียนออนไลน์ฟรี❗️สำหรับ👇🏻

โครงการจัดอบรมออนไลน์หลักสูตร "ติดอาวุธเครื่องมือออนไลน์ให้คนขายอสังหาฯ ยุค 2021" ร่วมกับธนาคารออมสิน กับหัวข้อ Hot Hit สำหรับนายหน้าอสังหาฯ ยุค 2021 เช่น

-เช็กระวางที่ดินออนไลน์
-วัดขนาดที่ดินง่ายๆแค่ปลายนิ้ว
-เช็กผังสีที่ดิน-การใช้ประโยชน์ที่ดิน
-ไม่รู้เลขโฉนด ก็เช็กข้อมูลได้
-สืบเลขโฉนดได้ง่ายๆ ไม่ต้องไปสำนักงานที่ดิน
-แนะนำ Application ที่คนขายอสังหาฯยุค 2021 ต้องมี

ทั้งให้ความรู้และทักษะการเป็นนายหน้าอสังหาฯ อย่าง "มืออาชีพ" แน่นอนงานเริ่ม
วันจันทร์ที่ 24 พ.ค.2564 เวลา 13.00-16.30 น.
โปรดลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่

https://e-training.tpqi.go.th/courses/229/info

ประชาสัมพันธ์ เรียนออนไลน์ฟรี❗️สำหรับ👇🏻☕️ คอร์สเรียนชงกาแฟ “พร้อมเริ่มต้นร้านกาแฟอย่างมืออาชีพ” ♨️ฝึกสกิลบาริสตา สำหรับใ...
18/05/2021

ประชาสัมพันธ์ เรียนออนไลน์ฟรี❗️สำหรับ👇🏻

☕️ คอร์สเรียนชงกาแฟ “พร้อมเริ่มต้นร้านกาแฟอย่างมืออาชีพ” ♨️

ฝึกสกิลบาริสตา สำหรับใช้งานจริง ! ไปกับผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟ ระดับ รองชนะเลิศ อันดับ 2 เวที Asean Barista Championship 2012

ที่จะเข้ามาให้ความรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงการสกัดช็อต พร้อมแนะนำทุกกลเม็ดเคล็ดลับ ตั้งแต่สายพันธุ์เมล็ดกาแฟไปจนถึงการเตรียมวัตถุดิบภายในร้าน
หนทางสู่อาชีพใหม่ ต่อยอดอาชีพเดิม ไม่เริ่มต้นวันนี้ถือว่าพลาดอย่างแรง!

พร้อมเริ่มต้นร้านกาแฟอย่างมืออาชีพ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 นี้
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
โปรดลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่

https://e-training.tpqi.go.th/courses/227/info

ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม จัดโครงการการจัดแสดงผลงานศิลปะ ออ...
26/03/2021

ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม จัดโครงการการจัดแสดงผลงานศิลปะ ออกแบบและสถาปัตยกรรม นานาชาติ 2021 (International Art, Design and Architecture Exhibition 2021) เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการ สถาปนิก นักออกแบบและศิลปินได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะ ออกแบบและสถาปัตยกรรม สู่แวดวงวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านศิลปะ ออกแบบและสถาปัตยกรรม โดยมี ศาสตราจารย์ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการ ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ และผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ทั้งนี้โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ณ อาคารปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรมอาเซียนเฉลิมพระเกียรติ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ศูนย์บ่มเพาะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอแสดงควา...
05/03/2021

ศูนย์บ่มเพาะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ 4 ทีมนักศึกษาผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกการนำเสนอ(Pitching) จาก สป.อว. เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจใหม่ภายใต้โครงการ Startup Innovative Business Brotherhood 2021
ทีมที่ 1 ธุรกิจ “C2ME ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยธรรมชาติ (ต้นธูปฤษี)”
ทีมที่ 2 ธุรกิจ “Caseilize (เคสโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ในรูปแบบ Battery Case ที่สามารถฆ่าเชื้อบนหน้าจอโทรศัพท์ ธนบัตรและเหรียญ”
ทีมที่ 3 ธุรกิจ “PGPF (Progress Perfection) ระบบทำความสะอาดตะกร้าสินค้าอัตโนมัติ”
ทีมที่ 4 ธุรกิจ “OPI CMMS โปรแกรมซอฟต์แวร์การซ่อมบำรุงระบบแบบเรียลไทม์”

ในวันที่ 5  มีนาคม 2564 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มอบหมายให้ ผศ.ดร.กฤชกนก ...
05/03/2021

ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มอบหมายให้ ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง ผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม อาจารย์สมชาติ วิจิตราการลิขิต รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และทีมงานของสถาบันฯ ศึกษาดูงานที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี คุณรุ่งทิพย์ สารวงศ์ รองผู้อำนวยการ และ นางวันนิสา วงษ์สัมปันโน ผู้จัดการอาวุโส เป็นผู้ให้การต้อนรับ

ในวันที่ 4  มีนาคม 2564 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มอบหมายให้ ผศ.ดร.กฤชกนก ...
05/03/2021

ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มอบหมายให้ ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง ผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม อาจารย์สมชาติ วิจิตราการลิขิต รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และทีมงานของสถาบันฯ ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการบริหารจัดการโรงพิมพ์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ นางจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา และรศ.ดร.กฤตพา แสนชัยธร รักษาการผู้จัดการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ให้การต้อนรับ

สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง ผ...
04/03/2021

สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง ผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม, อาจารย์สมชาติ วิจิตราการลิขิต รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และทีมงานของสถาบันฯ ได้ศึกษาดูงานเรื่อง “การพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ” และ “การส่งเสริมการใช้ ประโยชน์งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม” ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และต้องขอขอบคุณทางผู้บริหารสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (Student Entrepreneurship Development Academy : SEDA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ให้การตอนรับเป็นอย่างดี

สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง ผ...
22/02/2021

สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง ผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม, อาจารย์สมชาติ วิจิตราการลิขิต รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และนางนพมาศ ปั้นจันทน์หอม หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ได้เข้าร่วมประชุมหารือ ในการวางแผนการทำงานระยะสั้น และระยะยาว หลังการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับ สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

ถนนพุทธมณฑลสาย 5
Bangkok
73170

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

(66)02-441-6000

เว็บไซต์

https://ci2.rmutr.ac.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด