สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชา

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชา สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(3)

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) นำคณะร่วมเป็น...
04/02/2021

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) นำคณะร่วมเป็นเกียรติในโอกาสที่กระทรวงพลังงาน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดยนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน และนายบุญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้มอบเงินสนับสนุนงบประมาณรักษาทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 2 ล้านบาท เข้ากองทุนสวัสดิการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายอภิชัย เอกวนากุล รักษาราชการแทนรองอธิบดี ทช. เป็นผู้แทนรับมอบและเป็นสักขีพยาน ณ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ งบประมาณสนับสนุนดังกล่าว จะนำไปใช้เพื่อการจัดทำชุดปฏิบัติการภาคสนาม ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำหรับการออกปฏิบัติการภาคสนามในการสำรวจและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเลต่อไป

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 - 15.00 น.  นายอภิชัย  เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ได้รับมอบ...
25/10/2019

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 - 15.00 น. นายอภิชัย เอกวนากุล
ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ได้รับมอบหมายจาก
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเข้าร่วมเสวนาในประเด็นการเรียกร้องสร้างสะพานข้าม เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ในรายการสถานีประชาชน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ณ อาคาร B สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งในรายการครั้งนี้โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายกิติชัย เอ่งฉ้วน รองนายก อบจ. กระบี่
นายศาศวัต ภูริภัสสรกุล ผอ.กลุ่มโครงสร้างพิเศษ กรมทางหลวงชนบท
นายวรรณชัย บุตรทองดี ผอ.กองวิศวกรรม กรมเจ้าท่า
นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และนายเจษฎา อนุจารี ทนายความประจำรายการ โดยมีคุณอรอุมา เกษตรพืชผล เป็นพิธีกร เนื่องด้วยรายการสถานีประชาชนได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้าน ต. เกาะกลาง ต.ลันตาน้อย ต.ลันตาใหญ่ ต.คลองยาง และต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ รวมตัวเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งก่อสร้างสะพานข้ามเกาะลันตา เนื่องจากที่ผ่านมาชาวบ้าน นักท่องเที่ยวต้องใช้การสัญจรโดยแพขนานยนต์ มานานกว่า 25 ปีจนถึงปัจจุบัน แต่ด้วยค่าครองชีพที่สูง ส่งผลให้ราคาแพในการข้ามเกาะลันตาถูกปรับราคาสูงขึ้นตาม จากเดิมเคยอยู่ที่ราคา 50 บาทต่อเที่ยวจนถึงปัจจุบันปรับมาเป็นราคา 100 บาทต่อรถ 1 คัน ต่อเที่ยว ด้วยราคาที่สูงขึ้น ส่งผลให้ชาวบ้านที่ต้องสัญจรไปมาในแต่ละเดือน ต้องแบกรับรายจ่ายในการข้ามเกาะลันตา ประมาณ6,500 บาท รวมถึงความไม่ปลอดภัยในการสัญจร จึงทำให้ชาวบ้านเรียกร้องให้มีการก่อสร้างสะพานข้ามเกาะลันตา เพื่อการสัญจรที่สะดวกและช่วยให้เกิดการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

วันที่ 3 สิงหาคม. 2562 นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชออกตร...
08/08/2019

วันที่ 3 สิงหาคม. 2562 นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชออกตรวจเร่งรัด
การดำเนินการการจัดทำป่าชายเลนอนุรักษ์ ตามมาตรา 18 แห่ง
พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พ.ศ.2558 ออกร่วมกับผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ป่าชายฝั่งและป่าชายเลน.
หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 15 และ 44.
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6. ร่วมนำตรวจในพื้นที่
จากการตรวจติดตามพบว่าได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ
กับประชาชนในพื้นที่ครั้งที่ 1 ครบแล้วทั้ง 4 แห่ง ดำเนินการสำรวจ
จัดทำข้อมูลทรัพยากรเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการรังวัดแนวเขต
การจัดทำป่าชายเลนอนุรักษ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชครบตามเป้าหมาย
แต่อยู่ระหว่างการตรวจสอบแนวเขตบางแปลงที่พื้นที่ซ้อนทับเอกสารสิทธิ์
จึงได้เร่งรัดเจ้าหน้าที่และผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการจัดทำแผนที่และจัดประชุมชี้แจงแนวเขตและมาตรการครั้งที่ 2 ในพื้นที่เป้าหมายให้เสร็จสิ้น
ภายในเดือนสิงหาคม 2562 เพื่อจะได้เร่งดำเนินการการประกาศ
ป่าชายเลนอนุรักษ์จังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป

22-24 กุมภาพันธ์ 2562 พบกับอาหารทะเลสดๆใหม่ๆ ได้ที่งาน มหกรรม ทส.4ภาค “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย...
22/02/2019

22-24 กุมภาพันธ์ 2562
พบกับอาหารทะเลสดๆใหม่ๆ
ได้ที่งาน มหกรรม ทส.4ภาค “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน”

ณ อุทยานมังกรสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
มากันเยอะๆนะจ๊ะ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ลงพื้นที่จังหวัดระนองตรวจเย...
03/02/2019

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ลงพื้นที่จังหวัดระนองตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและตรวจติดตามการปฏิบัติงานโครงการป่าในเมืองสวนรุกขชาติคลองละอุ่น แผนงานด้านทรัพยากรป่าชายเลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562. ของสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 11(ละอุ่น ระนอง) โดยมีนายสิทธิศักดิ์ เงินหนู หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 11 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้ติดตามการดำเนินการการจัดที่ดินเพื่ออยู่อาศัยในพื้นที่ป่าชายเลนภายใต้โครงการ คทช. ประจำปี พ.ศ.2561-2562 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในท้องที่อำเภอละอุ่น อำเภอกระบุรี และอำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยได้กำชับให้เร่งประสานดำเนินการให้เป็นไปเป้าหมายที่กำหนด

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ลงพื้นที่จังหวัดระนองตรวจเย...
03/02/2019

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ลงพื้นที่จังหวัดระนองตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 9 (กะเปอร์ ระนอง) สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่ติดตามประชุมชี้แจงการจัดที่ดินเพื่ออยู่อาศัยในพื้นที่ป่าชายเลนภายใต้โครงการ คทช. ประจำปี พ.ศ.2562 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในท้องที่อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านท่าหัวนอน ต.ม่วงกลวง เนื้อที่ 3 ไร่ 12 ครัวเรือน ชุมชนบ้านด่าน ต.กะเปอร์ เนื้อที่ 6 ไร่ 16 ครัวเรือน. ชุมชนซอยท่าเรือ ต.กะเปอร์ เนื้อที่ 15 ไร่ 40 ครัวเรือน และชุมชนบ้านแหลมพ่อตา ต.บางหิน เนื้อที่ 51 ไร่ 12 ครัวเรือน โดยได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามสร้างความเข้าใจกับประชาชนผู้อยู่อาศัยในชุมชนเป้าหมายที่ดำเนินการได้รับทราบและเข้าใจโดยทั่วกัน

วันที่ 28 มกราคม 2562 นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับด้านวิช...
28/01/2019

วันที่ 28 มกราคม 2562
นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับด้านวิชาการ โครงการส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2560-2564) ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุมได้ร่วมพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ( พ.ศ.2560-2564) และพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชน
ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสำนักงานนโยและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่. 27 มกราคม. 2562. นายอภิชัย. เอกวนากุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตร...
27/01/2019

วันที่. 27 มกราคม. 2562. นายอภิชัย. เอกวนากุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึกในพื้นที่ป่าชายเลนชุมชนเป้าหมายจัดที่อยู่อาศัยตามโครงการ คทช.ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งทางเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 44 , 15 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารกองทัพภาคที่ 4. ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือซ่อมแซมและสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายบริเวณชุมชนบ้านแสงวิมาน หมูที่13. ตำบลคลองน้อย. อำเภอปากพนัง. จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นชุมชนที่ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก โดยบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหายทั้งหลังจำนวน 8. หลัง. ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 44 , 15 ได้ลงพื้นที่ร่วมกับทหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการตัดต้นไม้ที่โค่นล้ม ซ่อมแซมบ้านเรือนและร่วมกับทหารสร้างบ้านที่อยู่อาศัยให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทุกวันตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม. 2562. ถึงปัจจุบัน

วันที่ 26 มกราคม 2562 นายอภิชัย เอกวนากุล   ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ลงพื้นที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส...
26/01/2019

วันที่ 26 มกราคม 2562 นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ลงพื้นที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 44 , 15 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ร่วมกับผู้บริหารและสมาชิกสโมสรไลออน Shizuoka Tashibana Lions Club ประเทศญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่อบต.ท่าศาลา คณะอาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยวลักษณ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่และกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนในพื้นที่ร่วมปลูกป่าชายเลน บริเวณพื้นที่ดินเลนงอกใหม่ บริเวณหาดสระบัว ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมปลูกกล้าไม้ชนิดไม้โกงกางใบใหญ่จำนวน 1,500 กล้า ผู้เข้าร่วมโครงการฯประกอบด้วยชาวญี่ปุ่นและชาวไทย ประมาณ 400 คน

11/10/2018
10/10/2018
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย
02/10/2018

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย

News: ทส. ครบรอบ 16 ปี เดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจหน่วยงาน เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าพร้อมขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน แผนงาน/ โครงการให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนหลักระดับประเทศ เพื่อความมั่นคง มั่งคง และยั่งยืน ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อความสุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

วันนี้ (2 ตุลาคม 2561) โดยเวลาประมาณ 07.00 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 16 ปี โดยพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมสักการะพระพุทธสยัมภู พระประจำกระทรวง และศาลพระภูมิเจ้าที่ ณ บริเวณหน้าอาคารกรมควบคุมมลพิษ จากนั้น ร่วมพิธีสงฆ์ โดยพระสงฆ์จากวัดแก้วฟ้าจุฬามณี เจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องมีจุดยืนที่มุ่งมั่น คือมีเป้าหมายความสำเร็จของการทำงาน เพื่อความสุขของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจหน่วยงานของหน่วยงาน แผนงาน/ โครงการให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนหลักระดับประเทศ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ ด้าน อาทิ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ จะต้องให้ป่าไม้มีความสมบูรณ์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ ให้ประชามีความสุข ดำเนินงานตามแนวพระราชดำริปลูกป่าในใจคน การทำเหมืองแร่ ต้องให้มีความสมดุลกับสุขภาพ วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อมของประชาชน ด้านทรัพยากรน้ำ ประชาชนต้องมีน้ำสะอาดใช้ในประมาณที่เพียงพอ ส่วนด้านสิ่งแวดล้อม ต้องมีการวางเป้าหมายให้ครบทุกด้าน ทั้งในเรื่องปัญหาขยะ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ฝุ่นละออง การลดก๊าซเรือนกระจก ความหลากหลายทางชีวภาพ ให้มีบริหารจัดการในภาวะวิกฤตในแต่ละห้วงเวลา อาจให้มีการแจ้งเตือนและจัดตั้งศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหา เป็นต้น

ภาพ/ข่าว/เผยแพร่: อาทิตยา/ระพีพัฒน์/จันทร์เพ็ญ

28/09/2018
27/09/2018
20/09/2018
สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
20/09/2018

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

วันที่ 18 กันยายน 2561 นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนเป็นผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั...
19/09/2018

วันที่ 18 กันยายน 2561 นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนเป็นผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 122 ปี ทั้งนี้ได้ร่วมพิธีสงฆ์ ถวายเครื่องสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าอาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ และร่วมวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรชนป่าไม้ กรมป่าไม้

19/09/2018
ทช. เข้าร่วมงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ประจำปี 2561วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลแ...
02/08/2018

ทช. เข้าร่วมงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ประจำปี 2561

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมงาน
วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ปี 2561 ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช โดยมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีพิธีเดินสวนสนามของเจ้าหน้าที่
พิทักษ์ป่า พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้พิทักษ์ป่า-พิทักษ์ทะเล และ/หรือญาติผู้เสีย
ชีวิต วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการรำลึกถึงเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
จากการปฏิบัติงานในหน้าที่ อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
ในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รัฐบาลเชิญชวนสวมเสื้อโทนฟ้าตลอดเดือนสิงหาคม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ใช้เพลง สดุดีพระแม่เจ้าhttp://www.nationtv.tv/m...
02/08/2018
รัฐบาลเตรียมจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เชิญชวนใส่เสื้อฟ้าตล

รัฐบาลเชิญชวนสวมเสื้อโทนฟ้าตลอดเดือนสิงหาคม
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ใช้เพลง สดุดีพระแม่เจ้า
http://www.nationtv.tv/main/content/378644980/

รัฐบาล เตรียม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. ทั้ง ....

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โด...
16/05/2018
การประชุมวิชาการป่าไม้ พ.ศ. 2561

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://conference.forest.ku.ac.th และ รับสมัครผลงานผ่านทางเว็บไชต์ ระหว่างวันที่ 15 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2561 ภายในงานมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านป่าไม้ ครอบคลุมสาขาวิชการด้านต่างๆทางด้านวนศาสตร์
การบรรยายพิเศษ การอภิปราย การเสวนา การประกวดผลงานและกิจกรรมของวนกรรุ่นใหม่

Aek
25/11/2017
Aek

Aek

แชร์เก็บไว้เลย! วิธี “ไล่หนู” ที่ใช้แล้วได้ผลครับ ทำเองได้สบาย

กรณีศึกษาโทษของการประทำผิดวินัย
01/08/2017

กรณีศึกษาโทษของการประทำผิดวินัย

สำนักนอุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ส่งคณะเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมงานกิจกรรมวิ่งเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่...
01/08/2017

สำนักนอุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ส่งคณะเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมงานกิจกรรมวิ่งเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

ก้าวสู่Thailand 4.0ด้วยแบบสำรวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2560ลุ้นรับของรางวัลสุดชิค Samsung Galaxy S8, Samsung Gear S2 Sport...
18/07/2017

ก้าวสู่Thailand 4.0ด้วย
แบบสำรวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2560

ลุ้นรับของรางวัลสุดชิค Samsung Galaxy S8, Samsung Gear S2 Sport, หูฟังบลูทูธ Jabra รุ่น Eclipse และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย
https://www.etda.or.th/iup/

รายงานผลการปฏิบัติงานทวงคืนผืนป่าชายเลน ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ช่วง5 เดือนแรกของปีพ.ศ.2560
29/05/2017

รายงานผลการปฏิบัติงานทวงคืนผืนป่าชายเลน ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ช่วง5 เดือนแรกของปีพ.ศ.2560

"ทช. UPDATE" #DMCRupdate #DMCRKNOWLEDGE
รายงานผลการจับกุมคดีบุกรุกผืนป่าชายเลน ในช่วง ๕ เดือนแรกของปี ๒๕๖๐ สามารถทวงคืนผืนป่าชายเลนในพื้นที่ ๒๔ จังหวัดชายฝั่งทะเล กลับมาเป็นสมบัติของชาติได้มากถึง ๑๐,๑๐๔.๓๗ ไร่ (๒๒๓ คดี)

28/04/2017
Tamanai

Tamanai

ที่เม็กซิโก เป็นคลิปที่ดีมาก ดูแล้วเข้าใจความสำคัญของป่าชายเลนครับ

วันที่ 1 ก.พ.60 นักเรียนและครู จาก ร.ร.บ้านไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชม เส้นทางศึกษาธรรมชาติของศูนย...
02/02/2017

วันที่ 1 ก.พ.60 นักเรียนและครู จาก ร.ร.บ้านไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชม เส้นทางศึกษาธรรมชาติของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง(ตราด)

วันที่ 26 มกราคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฉลาวขาว เจ้าหน้าที่ สบทช 2 เจ้าหน้าที่ ทสจ ...
27/01/2017

วันที่ 26 มกราคม 2560

คณะเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฉลาวขาว เจ้าหน้าที่ สบทช 2 เจ้าหน้าที่ ทสจ ปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่ สจป ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่

ทำการตรวจสอบพื้นที่สนามกอล์ฟ royal lakeside goft club และหมู่บ้านจัดสรร lakeside villa resort จ.ฉะเฉิงเทรา รวมถึงตรวจสอบกรณีการประกอบกิจการกระชังปลาในแม่น้ำบางปะกง โดยส่งผลกระทบต่อมลภาวะทางน้ำ ก่อให้เกิดปัญหาแม่น้ำตื้นเขิน และกีดขวางทางเดินเรืออิกด้วย

วันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น. สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 32 ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.หาดสำราญ เจ้า...
20/01/2017

วันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น. สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 32 ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.หาดสำราญ เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรหาดสำราญ ได้ดำเนินการตรวจยึดพื้นที่แผ้วถางป่าชายเลน จำนวน 1แปลง เนื้อที่ 4-3-20 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองปรน ป่าเลนคลองควนยางและป่าเลนคลองหินคอกควาย ท้องที่บ้านท่าโตบ หมู่ที่ 7 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง

วันที่ 14 ม.ค.60  ดร.กาญจนา นิตยะ ผอ.สปล.พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่ของสปล.ได้เข้าร่วมจัดงานวันเด็กร่วมกับผู้ดำเนินการหล...
17/01/2017

วันที่ 14 ม.ค.60 ดร.กาญจนา นิตยะ ผอ.สปล.พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่ของสปล.ได้เข้าร่วมจัดงานวันเด็กร่วมกับผู้ดำเนินการหลัก ณ ทำเนียบรัฐบาล

วันที 16 มกราคม 2560 ดร.กาญจนา นิตยะ ผอ.สปล. พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่สปล. เข้าร่วมพิธีอุปสมบท 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศ...
17/01/2017

วันที 16 มกราคม 2560 ดร.กาญจนา นิตยะ ผอ.สปล. พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่สปล. เข้าร่วมพิธีอุปสมบท 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ในการนี้ ท่าน พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ที่อยู่

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
Bangkok
10210

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอสอบถาม ข้อมูลสถิติเนื้อที่ป่าชายเลนปีล่าสุดนี่ปีไหนครับ เห็นบนเว็ปเป็นปี 57
ป่าชายเลนถูกโค่นอย่างต่อเนื่อง ที่ ม 3 ตคลองเขม้า อ เหนือคลอง จ กระบี่ แจ้งข่าวไปยัง สำนักที่ 9 แล้ว 3วันแล้วไม่มีใครมาดู
อบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หลักสูตร "นักพัฒนาสื่อดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยี 4.0" วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมระยองซิตี้ จ.ระยอง ทดลองเพจ #dmcrtraining2018