กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
(5)

08/05/2023

มาอีกแล้วจ้า กรมทะเลชวนล่ารางวัลถุงผ้าเต่ามะเฟือง ในกิจกรรมทายภาพปริศนา เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

กรม ทช. ขอเชิญพี่ๆ น้องๆ ผู้รักท้องทะเล และป่าชายเลนทุกท่าน ร่วมกิจกรรมออนไลน์เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยปีนี้กรม ทช. ก็มีกิจกรรมทายคำปริศนา ๔ พยางค์ #สื่อถึงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ทรงคุณค่าของทะเลไทย แล้วมาชิงรางวัลจากใจกรมทะเลไปครอบครองรวม ๕๑ รางวัล

ประกอบด้วย
๑. รางวัลที่ ๑ เป็นตุ๊กตาผ้าพะยูน ไซต์ใหญ่ ยาว ๘๐ ซม. จำนวน ๑ รางวัล
๒. รางวัลที่ ๒-๕๑ เป็นถุงผ้าที่บรรจุอยู่ในตุ๊กตาผ้าเต่ามะเฟือง จำนวน ๕๐ รางวัล
กติกาง่ายๆ เพื่อคนรักท้องทะเลและป่าชายเลนแบบพวกเราชาวทะเล
๑. ทายภาพปริศนาจากรูป ๔ พยางค์
๒. ส่งคำตอบ ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ของกรม ทช. ที่ https://register.dmcr.go.th/registerDetail/249 หรือสแกนจาก QR Code เท่านั้น (ปิดรับคำตอบวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น.)
๓. กรม ทช. จะพิจารณา เฉพาะคำตอบแรกของแต่ละท่านเท่านั้น (ส่งคำตอบแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้)
๔. การพิจารณาผลรางวัล จะนำรายชื่อของผู้ที่ตอบถูก มาจับรางวัลรวม ๕๑ รางวัล
๕. ผลการพิจารณาของกรม ทช. ถือเป็นที่สุด

การประกาศผลรางวัล
ประกาศผลรางวัล ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. ผ่านทาง Tiktok Instagram และเพจกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

การส่งของรางวัล
กรม ทช. จะจัดส่งของรางวัลให้ตามที่อยู่ที่ท่านลงทะเบียนไว้เท่านั้น ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ ไม่จัดส่งของรางวัล หากแจ้งชื่อ-ที่อยู่ไม่ครบถ้วนหรือพัสดุถูกตีกลับ

#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง #สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน #พวกเราชาวทะเล #วันป่าชายเลนแห่งชาติ #อนุรักษ์ป่าชายเลน

... มาร่วมกัน ให้ความสำคัญ เนื่องในวันป่าชายเลนโลก 🌱 ในเสวนานี้ ...💚Bi🌏D Talk Episode #6🌱 ป่าชายเลนกับการขับเคลื่อนการพั...
20/07/2022

... มาร่วมกัน ให้ความสำคัญ เนื่องในวันป่าชายเลนโลก 🌱 ในเสวนานี้ ...

💚Bi🌏D Talk Episode #6

🌱 ป่าชายเลนกับการขับเคลื่อนการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG 🌏 และรับมือกับสภาวะโลกร้อน

🗓 วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565

🕑 เวลา 09.30 - 12.00 น.

💡 พบกับหัวข้อที่น่าสนใจ
🔻 ความสำเร็จในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนในประเทศไทย
🔻 การกักเก็บคาร์บอน
🔻 ชุมชนกับการมีส่วนร่วม
🔻 ระบบนิเวศการวิจัยป่าชายเลน
🔻 การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ในพื้นที่สงวนมณฑลระนอง
.......และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากร

🔈 เสวนาออนไลน์ฟรี❗️ผ่านโปรแกรม Webex Event
📌 สนใจ.....สามารถเข้าร่วมได้ทาง 👉🏻
Meeting number : 2518 701 7699 Password : biodtalk06
https://meeting-nstda.webex.com/meeting-nstda/j.php?MTID=m1acb60db19c9e4daf9f450676f4a10fb

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: 084-3062627 (รุ่งรวี), 085-1483890 (พรพงษ์)

Simple, modern video meetings for everyone on the world's most popular and trusted collaboration platform.

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร) นายรัฐกรณ์ ข...
25/02/2022

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร) นายรัฐกรณ์ ขุนแก้วผอ.ศูนย์วิจัยฯพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ต้อนรับและร่วม กิจกรรมกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ประกอบการ
ครูนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า โดยมีกิจกรรมการปลูกเสริมป่าชายเลน กิจกรรมเก็บขยะและคัดแยกขยะ กิจกรรมเพาะกล้าไม้ชายเลน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน ขยะที่เก็บได้จำนวน 1,832 กิโลกรัม

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) นำคณะร่วมเป็น...
04/02/2021

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) นำคณะร่วมเป็นเกียรติในโอกาสที่กระทรวงพลังงาน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดยนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน และนายบุญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้มอบเงินสนับสนุนงบประมาณรักษาทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 2 ล้านบาท เข้ากองทุนสวัสดิการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายอภิชัย เอกวนากุล รักษาราชการแทนรองอธิบดี ทช. เป็นผู้แทนรับมอบและเป็นสักขีพยาน ณ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ งบประมาณสนับสนุนดังกล่าว จะนำไปใช้เพื่อการจัดทำชุดปฏิบัติการภาคสนาม ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำหรับการออกปฏิบัติการภาคสนามในการสำรวจและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเลต่อไป

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 - 15.00 น.  นายอภิชัย  เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ได้รับมอบ...
25/10/2019

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 - 15.00 น. นายอภิชัย เอกวนากุล
ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ได้รับมอบหมายจาก
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเข้าร่วมเสวนาในประเด็นการเรียกร้องสร้างสะพานข้าม เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ในรายการสถานีประชาชน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ณ อาคาร B สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งในรายการครั้งนี้โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายกิติชัย เอ่งฉ้วน รองนายก อบจ. กระบี่
นายศาศวัต ภูริภัสสรกุล ผอ.กลุ่มโครงสร้างพิเศษ กรมทางหลวงชนบท
นายวรรณชัย บุตรทองดี ผอ.กองวิศวกรรม กรมเจ้าท่า
นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และนายเจษฎา อนุจารี ทนายความประจำรายการ โดยมีคุณอรอุมา เกษตรพืชผล เป็นพิธีกร เนื่องด้วยรายการสถานีประชาชนได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้าน ต. เกาะกลาง ต.ลันตาน้อย ต.ลันตาใหญ่ ต.คลองยาง และต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ รวมตัวเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งก่อสร้างสะพานข้ามเกาะลันตา เนื่องจากที่ผ่านมาชาวบ้าน นักท่องเที่ยวต้องใช้การสัญจรโดยแพขนานยนต์ มานานกว่า 25 ปีจนถึงปัจจุบัน แต่ด้วยค่าครองชีพที่สูง ส่งผลให้ราคาแพในการข้ามเกาะลันตาถูกปรับราคาสูงขึ้นตาม จากเดิมเคยอยู่ที่ราคา 50 บาทต่อเที่ยวจนถึงปัจจุบันปรับมาเป็นราคา 100 บาทต่อรถ 1 คัน ต่อเที่ยว ด้วยราคาที่สูงขึ้น ส่งผลให้ชาวบ้านที่ต้องสัญจรไปมาในแต่ละเดือน ต้องแบกรับรายจ่ายในการข้ามเกาะลันตา ประมาณ6,500 บาท รวมถึงความไม่ปลอดภัยในการสัญจร จึงทำให้ชาวบ้านเรียกร้องให้มีการก่อสร้างสะพานข้ามเกาะลันตา เพื่อการสัญจรที่สะดวกและช่วยให้เกิดการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

วันที่ 3 สิงหาคม. 2562 นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชออกตร...
08/08/2019

วันที่ 3 สิงหาคม. 2562 นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชออกตรวจเร่งรัด
การดำเนินการการจัดทำป่าชายเลนอนุรักษ์ ตามมาตรา 18 แห่ง
พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พ.ศ.2558 ออกร่วมกับผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ป่าชายฝั่งและป่าชายเลน.
หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 15 และ 44.
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6. ร่วมนำตรวจในพื้นที่
จากการตรวจติดตามพบว่าได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ
กับประชาชนในพื้นที่ครั้งที่ 1 ครบแล้วทั้ง 4 แห่ง ดำเนินการสำรวจ
จัดทำข้อมูลทรัพยากรเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการรังวัดแนวเขต
การจัดทำป่าชายเลนอนุรักษ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชครบตามเป้าหมาย
แต่อยู่ระหว่างการตรวจสอบแนวเขตบางแปลงที่พื้นที่ซ้อนทับเอกสารสิทธิ์
จึงได้เร่งรัดเจ้าหน้าที่และผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการจัดทำแผนที่และจัดประชุมชี้แจงแนวเขตและมาตรการครั้งที่ 2 ในพื้นที่เป้าหมายให้เสร็จสิ้น
ภายในเดือนสิงหาคม 2562 เพื่อจะได้เร่งดำเนินการการประกาศ
ป่าชายเลนอนุรักษ์จังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป

22-24 กุมภาพันธ์ 2562 พบกับอาหารทะเลสดๆใหม่ๆ ได้ที่งาน มหกรรม ทส.4ภาค “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย...
22/02/2019

22-24 กุมภาพันธ์ 2562
พบกับอาหารทะเลสดๆใหม่ๆ
ได้ที่งาน มหกรรม ทส.4ภาค “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน”

ณ อุทยานมังกรสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
มากันเยอะๆนะจ๊ะ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ลงพื้นที่จังหวัดระนองตรวจเย...
03/02/2019

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ลงพื้นที่จังหวัดระนองตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและตรวจติดตามการปฏิบัติงานโครงการป่าในเมืองสวนรุกขชาติคลองละอุ่น แผนงานด้านทรัพยากรป่าชายเลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562. ของสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 11(ละอุ่น ระนอง) โดยมีนายสิทธิศักดิ์ เงินหนู หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 11 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้ติดตามการดำเนินการการจัดที่ดินเพื่ออยู่อาศัยในพื้นที่ป่าชายเลนภายใต้โครงการ คทช. ประจำปี พ.ศ.2561-2562 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในท้องที่อำเภอละอุ่น อำเภอกระบุรี และอำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยได้กำชับให้เร่งประสานดำเนินการให้เป็นไปเป้าหมายที่กำหนด

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ลงพื้นที่จังหวัดระนองตรวจเย...
03/02/2019

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ลงพื้นที่จังหวัดระนองตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 9 (กะเปอร์ ระนอง) สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่ติดตามประชุมชี้แจงการจัดที่ดินเพื่ออยู่อาศัยในพื้นที่ป่าชายเลนภายใต้โครงการ คทช. ประจำปี พ.ศ.2562 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในท้องที่อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านท่าหัวนอน ต.ม่วงกลวง เนื้อที่ 3 ไร่ 12 ครัวเรือน ชุมชนบ้านด่าน ต.กะเปอร์ เนื้อที่ 6 ไร่ 16 ครัวเรือน. ชุมชนซอยท่าเรือ ต.กะเปอร์ เนื้อที่ 15 ไร่ 40 ครัวเรือน และชุมชนบ้านแหลมพ่อตา ต.บางหิน เนื้อที่ 51 ไร่ 12 ครัวเรือน โดยได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามสร้างความเข้าใจกับประชาชนผู้อยู่อาศัยในชุมชนเป้าหมายที่ดำเนินการได้รับทราบและเข้าใจโดยทั่วกัน

วันที่ 28 มกราคม 2562 นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับด้านวิช...
28/01/2019

วันที่ 28 มกราคม 2562
นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับด้านวิชาการ โครงการส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2560-2564) ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุมได้ร่วมพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ( พ.ศ.2560-2564) และพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชน
ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสำนักงานนโยและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่. 27 มกราคม. 2562. นายอภิชัย. เอกวนากุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตร...
27/01/2019

วันที่. 27 มกราคม. 2562. นายอภิชัย. เอกวนากุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึกในพื้นที่ป่าชายเลนชุมชนเป้าหมายจัดที่อยู่อาศัยตามโครงการ คทช.ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งทางเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 44 , 15 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารกองทัพภาคที่ 4. ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือซ่อมแซมและสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายบริเวณชุมชนบ้านแสงวิมาน หมูที่13. ตำบลคลองน้อย. อำเภอปากพนัง. จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นชุมชนที่ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก โดยบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหายทั้งหลังจำนวน 8. หลัง. ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 44 , 15 ได้ลงพื้นที่ร่วมกับทหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการตัดต้นไม้ที่โค่นล้ม ซ่อมแซมบ้านเรือนและร่วมกับทหารสร้างบ้านที่อยู่อาศัยให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทุกวันตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม. 2562. ถึงปัจจุบัน

วันที่ 26 มกราคม 2562 นายอภิชัย เอกวนากุล   ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ลงพื้นที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส...
26/01/2019

วันที่ 26 มกราคม 2562 นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ลงพื้นที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 44 , 15 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ร่วมกับผู้บริหารและสมาชิกสโมสรไลออน Shizuoka Tashibana Lions Club ประเทศญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่อบต.ท่าศาลา คณะอาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยวลักษณ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่และกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนในพื้นที่ร่วมปลูกป่าชายเลน บริเวณพื้นที่ดินเลนงอกใหม่ บริเวณหาดสระบัว ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมปลูกกล้าไม้ชนิดไม้โกงกางใบใหญ่จำนวน 1,500 กล้า ผู้เข้าร่วมโครงการฯประกอบด้วยชาวญี่ปุ่นและชาวไทย ประมาณ 400 คน

11/10/2018
02/10/2018
วันที่ 18 กันยายน 2561 นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนเป็นผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั...
19/09/2018

วันที่ 18 กันยายน 2561 นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนเป็นผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 122 ปี ทั้งนี้ได้ร่วมพิธีสงฆ์ ถวายเครื่องสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าอาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ และร่วมวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรชนป่าไม้ กรมป่าไม้

ทช. เข้าร่วมงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ประจำปี 2561วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลแ...
02/08/2018

ทช. เข้าร่วมงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ประจำปี 2561

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมงาน
วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ปี 2561 ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช โดยมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีพิธีเดินสวนสนามของเจ้าหน้าที่
พิทักษ์ป่า พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้พิทักษ์ป่า-พิทักษ์ทะเล และ/หรือญาติผู้เสีย
ชีวิต วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการรำลึกถึงเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
จากการปฏิบัติงานในหน้าที่ อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
ในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รัฐบาลเชิญชวนสวมเสื้อโทนฟ้าตลอดเดือนสิงหาคม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ใช้เพลง สดุดีพระแม่เจ้าhttp://www.nationtv.tv/m...
02/08/2018

รัฐบาลเชิญชวนสวมเสื้อโทนฟ้าตลอดเดือนสิงหาคม
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ใช้เพลง สดุดีพระแม่เจ้า
http://www.nationtv.tv/main/content/378644980/

รัฐบาล เตรียม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. ทั้ง ....

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โด...
16/05/2018

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://conference.forest.ku.ac.th และ รับสมัครผลงานผ่านทางเว็บไชต์ ระหว่างวันที่ 15 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2561 ภายในงานมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านป่าไม้ ครอบคลุมสาขาวิชการด้านต่างๆทางด้านวนศาสตร์
การบรรยายพิเศษ การอภิปราย การเสวนา การประกวดผลงานและกิจกรรมของวนกรรุ่นใหม่

กรณีศึกษาโทษของการประทำผิดวินัย
01/08/2017

กรณีศึกษาโทษของการประทำผิดวินัย

สำนักนอุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ส่งคณะเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมงานกิจกรรมวิ่งเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่...
01/08/2017

สำนักนอุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ส่งคณะเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมงานกิจกรรมวิ่งเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

ก้าวสู่Thailand 4.0ด้วยแบบสำรวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2560ลุ้นรับของรางวัลสุดชิค Samsung Galaxy S8, Samsung Gear S2 Sport...
18/07/2017

ก้าวสู่Thailand 4.0ด้วย
แบบสำรวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2560

ลุ้นรับของรางวัลสุดชิค Samsung Galaxy S8, Samsung Gear S2 Sport, หูฟังบลูทูธ Jabra รุ่น Eclipse และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย
https://www.etda.or.th/iup/

รายงานผลการปฏิบัติงานทวงคืนผืนป่าชายเลน ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ช่วง5 เดือนแรกของปีพ.ศ.2560
29/05/2017

รายงานผลการปฏิบัติงานทวงคืนผืนป่าชายเลน ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ช่วง5 เดือนแรกของปีพ.ศ.2560

"ทช. UPDATE"
รายงานผลการจับกุมคดีบุกรุกผืนป่าชายเลน ในช่วง ๕ เดือนแรกของปี ๒๕๖๐ สามารถทวงคืนผืนป่าชายเลนในพื้นที่ ๒๔ จังหวัดชายฝั่งทะเล กลับมาเป็นสมบัติของชาติได้มากถึง ๑๐,๑๐๔.๓๗ ไร่ (๒๒๓ คดี)

วันที่ 1 ก.พ.60 นักเรียนและครู จาก ร.ร.บ้านไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชม เส้นทางศึกษาธรรมชาติของศูนย...
02/02/2017

วันที่ 1 ก.พ.60 นักเรียนและครู จาก ร.ร.บ้านไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชม เส้นทางศึกษาธรรมชาติของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง(ตราด)

วันที่ 26 มกราคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฉลาวขาว เจ้าหน้าที่ สบทช 2 เจ้าหน้าที่ ทสจ ...
27/01/2017

วันที่ 26 มกราคม 2560

คณะเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฉลาวขาว เจ้าหน้าที่ สบทช 2 เจ้าหน้าที่ ทสจ ปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่ สจป ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่

ทำการตรวจสอบพื้นที่สนามกอล์ฟ royal lakeside goft club และหมู่บ้านจัดสรร lakeside villa resort จ.ฉะเฉิงเทรา รวมถึงตรวจสอบกรณีการประกอบกิจการกระชังปลาในแม่น้ำบางปะกง โดยส่งผลกระทบต่อมลภาวะทางน้ำ ก่อให้เกิดปัญหาแม่น้ำตื้นเขิน และกีดขวางทางเดินเรืออิกด้วย

20/01/2017

จันทบุรี - จังหวัดจันทบุรี สนธิกำลังเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนบุกตรวจยึดจับกุมนายทุนบุกรุกป่าชายเลนลุ่มน้ำเวฬุ

วันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น. สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 32 ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.หาดสำราญ เจ้า...
20/01/2017

วันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น. สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 32 ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.หาดสำราญ เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรหาดสำราญ ได้ดำเนินการตรวจยึดพื้นที่แผ้วถางป่าชายเลน จำนวน 1แปลง เนื้อที่ 4-3-20 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองปรน ป่าเลนคลองควนยางและป่าเลนคลองหินคอกควาย ท้องที่บ้านท่าโตบ หมู่ที่ 7 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง

วันที่ 14 ม.ค.60  ดร.กาญจนา นิตยะ ผอ.สปล.พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่ของสปล.ได้เข้าร่วมจัดงานวันเด็กร่วมกับผู้ดำเนินการหล...
17/01/2017

วันที่ 14 ม.ค.60 ดร.กาญจนา นิตยะ ผอ.สปล.พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่ของสปล.ได้เข้าร่วมจัดงานวันเด็กร่วมกับผู้ดำเนินการหลัก ณ ทำเนียบรัฐบาล

วันที 16 มกราคม 2560 ดร.กาญจนา นิตยะ ผอ.สปล. พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่สปล. เข้าร่วมพิธีอุปสมบท 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศ...
17/01/2017

วันที 16 มกราคม 2560 ดร.กาญจนา นิตยะ ผอ.สปล. พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่สปล. เข้าร่วมพิธีอุปสมบท 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ในการนี้ ท่าน พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาส

เมื่อวันที่ 5 ม.ค.59 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อ...
05/01/2017

เมื่อวันที่ 5 ม.ค.59 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การกำหนดทิศทางในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ป่าชายเลนและการจัดทำพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ " ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2560 ในการนี้นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานเปิดโครงการฯ แล้วมอบนโยบายการกำหนดทิศทางในการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมสัมมนา จำนวนทั้งสิ้น 100 คน ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น

ที่อยู่

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
Bangkok
10210

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน:

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
#}