สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและ

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและ เพิ่มทักษะ สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมแบบบูรณาการ ด้านสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ การศึกษา

เปิดเหมือนปกติ

เรียนออนไลน์ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดหลักสูตรการ...
15/07/2021

เรียนออนไลน์ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ (Mooc) ให้กับนักศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่าน โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย อาทิ อุตสาหกรรม 4.0 , วิศวกรรมซ่อมบำรุงระบบราง , แขนกลอุตสาหกรรม , หลักสูตรการพัฒนาความรู้ระบบ AI และ Image Processing เพื่อแก้ปัญหาการผลิตสำหรับอุตสาหกรรม SME , หลักสูตรหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน (Co-robotics) ฯลฯ สามารถลงทะเบียนเรียนฟรีได้ที่ https://www.rmutpmooc.org/ หรือสอบถามเพิ่มเติม 02-836-3000 ต่อ 4309

เรียนออนไลน์ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ (Mooc) ให้กับนักศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่าน โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย อาทิ อุตสาหกรรม 4.0 , วิศวกรรมซ่อมบำรุงระบบราง , แขนกลอุตสาหกรรม , หลักสูตรการพัฒนาความรู้ระบบ AI และ Image Processing เพื่อแก้ปัญหาการผลิตสำหรับอุตสาหกรรม SME , หลักสูตรหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน (Co-robotics) ฯลฯ สามารถลงทะเบียนเรียนฟรีได้ที่ https://www.rmutpmooc.org/ หรือสอบถามเพิ่มเติม 02-836-3000 ต่อ 4309

ภาพบรรยากาศอบรมออนไลน์ “การพัฒนาระบบการผลิตจำลอง Smart Factory รุ่น 1”สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโ...
13/07/2021

ภาพบรรยากาศอบรมออนไลน์ “การพัฒนาระบบการผลิตจำลอง Smart Factory รุ่น 1”
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมออนไลน์การพัฒนาระบบการผลิตจำลอง Smart Factory รุ่นที่ 1 ผู้เข้าอบรมจะได้รับเนื้อหาและการสาธิตกับอุปกรณ์จริงผ่านระบบออนไลน์ ในเรื่องพื้นฐานการต่อสายและเขียนโปรแกรมสำหรับ PLC (Wiring & Basic PLC Programming) , การเขียนโปรแกรมสำหรับ HMI (Human Machine Interface) , การเขียนโปรแกรมสำหรับระบบลำเลียง , หุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต , เรียนรู้การสร้าง Industrial Iot (IIoT) , ตัวอย่างการสร้างโรงงานต้นแบบ ฯลฯ ในการนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรบริษัท ไทยพีแอลซีเซ็นเตอร์ จำกัด โดยมีบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ความสนใจในการเข้าอบรมระบบออนไลน์ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-3 และ 5-10 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ
#diri#หุ่นยนต์#สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์#มทร.พระนคร#ศูนย์พระนครเหนือ

การอบรมออนไลน์ กับโครงการพัฒนาระบบการผลิตจำลอง (Smart Factory)สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา...
08/07/2021

การอบรมออนไลน์ กับโครงการพัฒนาระบบการผลิตจำลอง (Smart Factory)
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมในรูปแบบ Online ในโครงการพัฒนาระบบการผลิตจำลอง (Smart Factory) ผู้เข้าอบรมจะได้รับเนื้อหาและการสาธิตกับอุปกรณ์จริงผ่านระบบออนไลน์ ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมสำหรับระบบลำลียง , เรียนรู้การสร้าง Industrial IoT (IIoT) , การเขียนโปรแกรมสำหรับ HMI (Human Machine Interface) , การสร้างระบบการผลิตจำลอง ฯลฯ โดยวิทยากรจะตอบข้อสงสัยให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่านโดยตรง การอบรมจะจัดขึ้นทั้งหมด 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-3 และ 5-10 กรกฎาคม 2564 , รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-16 และ 19-23 กรกฎาคม 2564 สามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://forms.gle/jhHKiaC2W9QrnAsW8 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-836-3000 ต่อ 4309

การอบรมออนไลน์เต็มรูปแบบ กับโครงการพัฒนาหุ่นยนต์บริการต้นแบบ Service Roboticsสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทย...
07/07/2021

การอบรมออนไลน์เต็มรูปแบบ กับโครงการพัฒนาหุ่นยนต์บริการต้นแบบ Service Robotics
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมในรูปแบบ Online ในโครงการพัฒนาหุ่นยนต์บริการต้นแบบ Service Robotics ผู้เข้าอบรมจะได้รับเนื้อหาและการสาธิตกับอุปกรณ์จริงผ่านระบบออนไลน์ ในเรื่องของการสร้างแผนที่ด้วย SLAM และ AMCL , การควบคุมหุ่นยนต์ด้วย ROS Navigate , การจำแนกใบหน้าและระบุตัวบุคคล (Face Recognition) , แนะนำและติดตั้ง ROS (Robot Operating System) ฯลฯ โดยวิทยากรจะตอบข้อสงสัยให้กับผู้เข้าอบรมโดยตรง การอบรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน, 1-2, 6-9 และ 13-16 กรกฎาคม 2564 สามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://bit.ly/2SNmDgx หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-836-3000 ต่อ 4309

นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยังสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์ได้นะคะ
02/07/2021

นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยังสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์ได้นะคะ

อบรม Online ฟรี!!!
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน เข้าร่วมอบรม Online ในโครงการพัฒนา หุ่นยนต์บริการต้นแบบ Service Robotics โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ในการสร้างหุ่นยนต์บริการต้นแบบ พร้อมฝึกทักษะการสร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์และส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ผู้เข้าอบรมจะได้รับเนื้อหาและความรู้ในเรื่องของ การสร้างแผนที่ด้วย SLAM และ AMCL , การควบคุมหุ่นยนต์ด้วย ROS Navigate , การจำแนกใบหน้าและระบุตัวบุคคล (Face Recognition) , แนะนำและติดตั้ง ROS (Robot Operating System) ฯลฯ การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน, 1-2, 6-9 และ 13-16 กรกฎาคม 2564 สามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://bit.ly/3diXr7I หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-836-3000 ต่อ 4309 , 098-8588-535

อบรม Online ฟรี!!! โครงการพัฒนาระบบการผลิตจำลอง (Smart Factory) สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร...
24/05/2021

อบรม Online ฟรี!!! โครงการพัฒนาระบบการผลิตจำลอง (Smart Factory)
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบการผลิตจำลอง Smart Factory โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้แบบสหวิทยาการในการพัฒนา (Smart Factory) พร้อมฝึกทักษะปฏิบัติ การสร้างต้นแบบการผลิตจำลอง (Smart Factory) เพื่อพัฒนาระบบอัตโนมัติ 4.0 จากกรณีศึกษาของโรงงานอุตสาหกรรม ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้เข้าอบรมจะได้รับเนื้อหาและความรู้ในเรื่องของ การเขียนโปรแกรมสำหรับระบบลำลียง , เรียนรู้การสร้าง Industrial IoT (IIoT) , การเขียนโปรแกรมสำหรับ HMI (Human Machine Interface) , การสร้างระบบการผลิตจำลอง *เน้นฝึกปฏิบัติจริงกับอุปกรณ์จริงในโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ *รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-3 และ 5-10 กรกฎาคม 2564 *รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-16 และ 19-23 กรกฎาคม 2564 ลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://bit.ly/3tSMBw4 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-836-3000 ต่อ 4309 , 098-8588-535

อบรม Online ฟรี!!! โครงการพัฒนาระบบการผลิตจำลอง (Smart Factory)
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบการผลิตจำลอง Smart Factory โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้แบบสหวิทยาการในการพัฒนา (Smart Factory) พร้อมฝึกทักษะปฏิบัติ การสร้างต้นแบบการผลิตจำลอง (Smart Factory) เพื่อพัฒนาระบบอัตโนมัติ 4.0 จากกรณีศึกษาของโรงงานอุตสาหกรรม ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้เข้าอบรมจะได้รับเนื้อหาและความรู้ในเรื่องของ การเขียนโปรแกรมสำหรับระบบลำลียง , เรียนรู้การสร้าง Industrial IoT (IIoT) , การเขียนโปรแกรมสำหรับ HMI (Human Machine Interface) , การสร้างระบบการผลิตจำลอง *เน้นฝึกปฏิบัติจริงกับอุปกรณ์จริงในโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ *รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-3 และ 5-10 กรกฎาคม 2564 *รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-16 และ 19-23 กรกฎาคม 2564 ลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://bit.ly/3tSMBw4 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-836-3000 ต่อ 4309 , 098-8588-535

อบรม Online ฟรี!!! สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร ของมหา...
21/05/2021

อบรม Online ฟรี!!!
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน เข้าร่วมอบรม Online ในโครงการพัฒนา หุ่นยนต์บริการต้นแบบ Service Robotics โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ในการสร้างหุ่นยนต์บริการต้นแบบ พร้อมฝึกทักษะการสร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์และส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ผู้เข้าอบรมจะได้รับเนื้อหาและความรู้ในเรื่องของ การสร้างแผนที่ด้วย SLAM และ AMCL , การควบคุมหุ่นยนต์ด้วย ROS Navigate , การจำแนกใบหน้าและระบุตัวบุคคล (Face Recognition) , แนะนำและติดตั้ง ROS (Robot Operating System) ฯลฯ การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน, 1-2, 6-9 และ 13-16 กรกฎาคม 2564 สามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://bit.ly/3diXr7I หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-836-3000 ต่อ 4309 , 098-8588-535

อบรม Online ฟรี!!!
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน เข้าร่วมอบรม Online ในโครงการพัฒนา หุ่นยนต์บริการต้นแบบ Service Robotics โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ในการสร้างหุ่นยนต์บริการต้นแบบ พร้อมฝึกทักษะการสร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์และส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ผู้เข้าอบรมจะได้รับเนื้อหาและความรู้ในเรื่องของ การสร้างแผนที่ด้วย SLAM และ AMCL , การควบคุมหุ่นยนต์ด้วย ROS Navigate , การจำแนกใบหน้าและระบุตัวบุคคล (Face Recognition) , แนะนำและติดตั้ง ROS (Robot Operating System) ฯลฯ การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน, 1-2, 6-9 และ 13-16 กรกฎาคม 2564 สามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://bit.ly/3diXr7I หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-836-3000 ต่อ 4309 , 098-8588-535

เรียนฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย กับสถานการณ์โควิด19 รอบ3 สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร...
29/04/2021

เรียนฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย กับสถานการณ์โควิด19 รอบ3 สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ (Mooc) ให้กับนักศึกษา บุคลากรและผู้ที่สนใจทุกท่าน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้เรียนในด้านของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมสมัยใหม่ โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจให้เลือกมากมาย อาทิด้าน Digital , Robotics , และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ฯลฯ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนฟรีได้ที่ https://www.rmutpmooc.org/

เรียนฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย กับสถานการณ์โควิด19 รอบ3 สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ (Mooc) ให้กับนักศึกษา บุคลากรและผู้ที่สนใจทุกท่าน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้เรียนในด้านของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมสมัยใหม่ โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจให้เลือกมากมาย อาทิด้าน Digital , Robotics , และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ฯลฯ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนฟรีได้ที่ https://www.rmutpmooc.org/

โอกาสดีดีมาถึงแล้ว!!! สำหรับคนรุ่นใหม่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมไอเดียล้ำๆ เพื่อชิงเงินรางวัล พร้อมรับเกียรติบัตร  ...
01/04/2021

โอกาสดีดีมาถึงแล้ว!!! สำหรับคนรุ่นใหม่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมไอเดียล้ำๆ เพื่อชิงเงินรางวัล พร้อมรับเกียรติบัตร
ขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่และผู้สนใจ ที่มีความคิดใหม่ๆ ไอเดียล้ำๆ ทุกท่าน เข้าร่วมแข่งขันออกแบบ The “Tomorrow’s Audit” hackathon ภายใต้โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ และกิจกรรมแข่งขันออกแบบ The “Tomorrow’s Audit” hackathon เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 23-24 พฤษภาคม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 (ชั้น 4) โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวลัยพร ล้ออัศจรรย์ 02-141-9609 , คุณดวงจันทร์ ศิริรักษ์โสภณ 02-141-9597 ข้อมูลการสมัคร http://kpi.ac.th/news/news/data/1098

โอกาสดีดีมาถึงแล้ว!!! สำหรับคนรุ่นใหม่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมไอเดียล้ำๆ เพื่อชิงเงินรางวัล พร้อมรับเกียรติบัตร
ขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่และผู้สนใจ ที่มีความคิดใหม่ๆ ไอเดียล้ำๆ ทุกท่าน เข้าร่วมแข่งขันออกแบบ The “Tomorrow’s Audit” hackathon ภายใต้โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ และกิจกรรมแข่งขันออกแบบ The “Tomorrow’s Audit” hackathon เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 23-24 พฤษภาคม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 (ชั้น 4) โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวลัยพร ล้ออัศจรรย์ 02-141-9609 , คุณดวงจันทร์ ศิริรักษ์โสภณ 02-141-9597 ข้อมูลการสมัคร http://kpi.ac.th/news/news/data/1098

การอบรมดีดี!! สำหรับนักศึกษา และบุคลากร มทร.พระนคร ทุกท่านสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล...
26/03/2021

การอบรมดีดี!! สำหรับนักศึกษา และบุคลากร มทร.พระนคร ทุกท่าน
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบการผลิตจำลอง Smart Factory โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้แบบสหวิทยาการในการพัฒนา (Smart Factory) พร้อมฝึกทักษะปฏิบัติ การสร้างต้นแบบการผลิตจำลอง (Smart Factory) เพื่อพัฒนาระบบอัตโนมัติ ๔.๐ จากกรณีศึกษาของโรงงานอุตสาหกรรม ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้เข้าอบรมจะได้รับเนื้อหาและความรู้ในเรื่องของ การเขียนโปรแกรมสำหรับระบบลำลียง , เรียนรู้การสร้าง Industrial IoT (IIoT) , การเขียนโปรแกรมสำหรับ HMI (Human Machine Interface) , การสร้างระบบการผลิตจำลอง เน้นฝึกปฏิบัติจริงกับอุปกรณ์จริงในโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ
*รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ และ ๑๔-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
*รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๘, ๒๑-๒๕ และ ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องปฏิบัติการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ
ลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://bit.ly/3tSMBw4 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐๒-๘๓๖-๓๐๐๐ ต่อ ๔๓๐๙ , ๐๙๘-๘๕๘-๘๕๓๕

การอบรมดีดี!! สำหรับนักศึกษา และบุคลากร มทร.พระนคร ทุกท่าน
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบการผลิตจำลอง Smart Factory โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้แบบสหวิทยาการในการพัฒนา (Smart Factory) พร้อมฝึกทักษะปฏิบัติ การสร้างต้นแบบการผลิตจำลอง (Smart Factory) เพื่อพัฒนาระบบอัตโนมัติ ๔.๐ จากกรณีศึกษาของโรงงานอุตสาหกรรม ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้เข้าอบรมจะได้รับเนื้อหาและความรู้ในเรื่องของ การเขียนโปรแกรมสำหรับระบบลำลียง , เรียนรู้การสร้าง Industrial IoT (IIoT) , การเขียนโปรแกรมสำหรับ HMI (Human Machine Interface) , การสร้างระบบการผลิตจำลอง เน้นฝึกปฏิบัติจริงกับอุปกรณ์จริงในโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ
*รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ และ ๑๔-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
*รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๘, ๒๑-๒๕ และ ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องปฏิบัติการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ
ลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://bit.ly/3tSMBw4 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐๒-๘๓๖-๓๐๐๐ ต่อ ๔๓๐๙ , ๐๙๘-๘๕๘-๘๕๓๕

การถ่ายทอดองค์ความรู้สหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน!!!สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ร่วมกับ ...
25/03/2021

การถ่ายทอดองค์ความรู้สหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน!!!
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยมีการถ่ายทอดความรู้ในด้านเทคโนโลยีการเชื่อมเสมือนจริง , การพัฒนาช่างเทคนิคสู่วิศวกรนักปฏิบัติยุคอุตสาหกรรม 4.0 , หุ่นยนต์สำหรับการเรียนรู้ระบบ ROS , สื่อดิจิทัลเสมือนจริง (VR) , หุ่นยนต์เรียนแบบมนุษย์ OP2 , หุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม (Nachi) ฯลฯ ซึ่งมีความจำเป็นต่อการพัฒนาทักษะด้านการทำงานในอนาคตให้กับนักศึกษา ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากท่านผู้อำนวยการ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ณ เทคโนโลยีพระราม 6 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมโครงการบริการสังคม หลักสูตร“ปัญญาประดิษฐ์และ...
19/03/2021

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมโครงการบริการสังคม หลักสูตร“ปัญญาประดิษฐ์และระบบประมวลผลภาพสำหรับหุ่นยนต์ (AI and Image Processing for Robotics)” โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับเนื้อหาและความรู้ในเรื่องของ การประยุกต์ใช้งานระบบประมวลผลภาพ , หลักการเรียนรู้เชิงลึก , หลักการทำงานของระบบการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine learning) , รวมถึงการฝึกปฏิบัติการสั่งงานจริงกับหุ่นยนต์ , การสอนระบบการเรียนรู้เชิงลึกด้วยภาพ (Deep Learning Training) ฯลฯ การอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม , EIT Lasertechnik co,ltd , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ฯลฯ การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการสถาบันฯ ห้อง 2303 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

“โครงการดีดี!! ที่ถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0”                        ...
11/03/2021

“โครงการดีดี!! ที่ถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0”
บุคลากรสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยมีถ่ายทอดความรู้ในด้านต่างๆ อาทิ การนำรถติดตั้งอุปกรณ์การสอน (Mobile Training) ไปให้นักศึกษาและผู้สนใจได้ฝึกปฏิบัติจริง , การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม , หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (Autonomous Mobile Robot : AMR) หุ่นยนต์บริการ (Service robot) , ปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลภาพ (AI and Image processing) และถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะการทำงานในอนาคตให้กับนักศึกษา เป็นต้น การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากท่านอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเป็นอย่างดี ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ด่วน!! โอกาสสุดท้ายที่ท่านจะได้สัมผัสและใช้งานจริงกับหุ่นยนต์ AI สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี...
11/03/2021

ด่วน!! โอกาสสุดท้ายที่ท่านจะได้สัมผัสและใช้งานจริงกับหุ่นยนต์ AI
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดอบรมหลักสูตร AI and Image Processing for Robotics ให้กับผู้ที่สนใจทุกท่าน โดยจะมีหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์ , หลักการทำงานของเครื่องจักร (Machine learning) , หลักการเรียนรู้เชิงลึก(Deep Learning) รวมทั้งฝึกปฏิบัติจริงกับหุ่นยนต์ 1 ท่านต่อหุ่นยนต์ 1 ตัว ฯลฯ สามารถลงทะเบียนอบรมได้ที่ http://bit.ly/2PUbvwH #รับจำนวนจำกัด#รีบสมัครกันนะคะ#แล้วพบกันค่ะ

ด่วน!! โอกาสสุดท้ายที่ท่านจะได้สัมผัสและใช้งานจริงกับหุ่นยนต์ AI
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดอบรมหลักสูตร AI and Image Processing for Robotics ให้กับผู้ที่สนใจทุกท่าน โดยจะมีหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์ , หลักการทำงานของเครื่องจักร (Machine learning) , หลักการเรียนรู้เชิงลึก(Deep Learning) รวมทั้งฝึกปฏิบัติจริงกับหุ่นยนต์ 1 ท่านต่อหุ่นยนต์ 1 ตัว ฯลฯ สามารถลงทะเบียนอบรมได้ที่ http://bit.ly/2PUbvwH #รับจำนวนจำกัด#รีบสมัครกันนะคะ#แล้วพบกันค่ะ

สถาบันฯ ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ...
25/02/2021

สถาบันฯ ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และบุคลากรในสถาบันฯ ร่วมประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โดยจะปฏิบัติงานด้วยการเสียสละ มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจของตน คำนึงถึงความสำเร็จของงาน ไม่ทุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆทุกรูปแบบ จะยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม จะมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ชั้น ๒ ห้อง ๒๒๐๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

สถาบันฯ ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และบุคลากรในสถาบันฯ ร่วมประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โดยจะปฏิบัติงานด้วยการเสียสละ มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจของตน คำนึงถึงความสำเร็จของงาน ไม่ทุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆทุกรูปแบบ จะยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม จะมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ชั้น ๒ ห้อง ๒๒๐๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

ที่อยู่

1381 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
Bangkok
10800

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6628363000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและเจรจาธุรกิจ “Thailand-Taiwan Smart Healthcare Seminar & Trade Meeting 2019” 👩‍⚕️🇹🇭🇹🇼 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน ร่วมกับ สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน จัดขึ้นเพื่อผลักดันการนำสินค้าและบริการด้านสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Healthcare) จากไต้หวันที่มีเทคโนโลยีทันสมัย พร้อมทั้งความเชี่ยวชาญพิเศษในการผลิตนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับรัฐบาลไทยที่ต้องการยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในเอเชีย จึงเกิดความร่วมมือกันระหว่างไทยและไต้หวันในการผลักดันส่งเสริมให้เกิดสินค้าและบริการด้านสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Healthcare) ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านเว็บไซต์ https://reurl.cc/N3Xen หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Taiwan Trade Center Bangkok เบอร์ +662-651-4470 และ +662-615-4471 ภายในวันที่ 19 กันยายน 2562
เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและเจรจาธุรกิจ “Thailand-Taiwan Smart Healthcare Seminar & Trade Meeting 2019” 👩‍⚕️🇹🇭🇹🇼 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน ร่วมกับ สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน จัดขึ้นเพื่อผลักดันการนำสินค้าและบริการด้านสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Healthcare) จากไต้หวันที่มีเทคโนโลยีทันสมัย พร้อมทั้งความเชี่ยวชาญพิเศษในการผลิตนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับรัฐบาลไทยที่ต้องการยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในเอเชีย จึงเกิดความร่วมมือกันระหว่างไทยและไต้หวันในการผลักดันส่งเสริมให้เกิดสินค้าและบริการด้านสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Healthcare) ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านเว็บไซต์ https://reurl.cc/N3Xen หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Taiwan Trade Center Bangkok เบอร์ +662-651-4470 และ +662-615-4471 ภายในวันที่ 19 กันยายน 2562
ฝากประชาสัมพันธ์นะคะ เราก้าวตามเด็กรุ่นใหม่กันรึยัง รับสมัครครูสอนประกอบและโปรแกรมหุ่นยนต์เลโก้ เด็กนร. อนุบาล-ประถม รร.ตั้งอยู่ที่ซอยรร.ราชวินิตบางแก้ว โอที-ประกันสังคม-งานประจำ งานสนุก ไม่เครียด ไม่กดดัน ขอ ช.1 ญ.1 ติดต่อ 0824429004 คุณบีได้เลยค่ะ