ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพาน

ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพาน ให้บริการทางการแพทย์
สามารถตอบคำถามทางFacebook และLine(ในเวลาราชการ) ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2489 สมัยเริ่มก่อตั้งมีชื่อว่า “สถานสงเคราะห์แม่และเด็ก” ซึ่งให้บริการอยู่เฉพาะงานอนามัยแม่และเด็ก คือตรวจครรภ์มารดา ส่งเสริมสุขภาพมารดาและเด็ก ให้ภูมิคุ้มกันโรคในเด็กแรกคลอดและก่อนวัยเรียน ส่งเสริมงานโภชนาการ ต่อมาได้ขยายขอบเขตการให้บริการต่าง ๆ กว้างขวางขึ้น โดยให้บริการในด้านตรวจรักษาโรค บำบัดรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเฉพาะงานอนามัยแม่และเด็กเท่านั้น ส่งเสริมสุขภาพพและป้องกันโรคแก่ประชาชนในเขตรับผิดชอบ งานวางแผนครอบครัว งานทันตสาธารณสุข งานพยาบาลสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานสังคมสงเคราะห์ งานหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ งานสาธารณสุขมูลฐาน ฯลฯ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ
3 – 5 ถนนเจริญกรุง อยู่หัวมุมถนนระหว่างถนนเจริญกรุงและถนนอัษฎางค์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
มีพื้นที่ตั้งของศูนย์ฯ ประมาณ 98 ตารางวา
ประวัติความเป็นมา
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ เป็นศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งแรก เดิมชื่อสถานสงเคราะห์แม่และเด็กสะพานมอญ เป็นตึกแถวไม้ 3 คูหา เปิดบริการเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2489 และได้รื้อตึกหลังเก่าสร้างอาคารใหม่ในที่ของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ขณะนี้กรุงเทพมหานครก็ยังคงเสียค่าเช่าให้แก่ทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท
รายชื่อหัวหน้าศูนย์ฯ ตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. 2489 – 2493 พญ.วิไลวรรณ ประทุมรัตน์
พ.ศ. 2493 – 2494 พญ.เล้าคำ ธนะภูมิ
พ.ศ. 2494 - 2498 พญ.ประสงค์พร จาระมิลินท
พ.ศ. 2498 – 2507 พญ.ชูศรี นุ่มนนท์
พ.ศ. 2507 – 2511 พญ.นิตยา จิตตินันทน์
พ.ศ. 2511 – 2512 พญ.ชรวย สุนทรภัค
พ.ศ. 2512 – 2513 พญ.ทิพย์วัลย์ รุ่งเรืองรัตน์
พ.ศ. 2513 – 2514 นพ.สมภพ เปล่งขำ
พ.ศ. 2514 – 2515 นพ.วิศาล สุริยันต์
พ.ศ. 2515 – 2516 นพ.สมพงษ์ เพ่งศรี
พ.ศ. 2516 – 2523 พญ.นิตยา จิตตินันทน์
พ.ศ. 2523 – 2524 นพ.ระพีภัทร์ เกษมศุข
พ.ศ. 2524 – 2532 นพ.เชาวน์ อารมย์ดี
พ.ศ. 2532 พญ.กิ่งแก้ว เจริญพงศ์
พ.ศ. 2532 นพ.บุญรอด ประสิทธิผล
อาณาเขต
พื้นที่ในความรับผิดชอบของศูนย์ฯ มีทั้งหมด 3.2 ตารางกิโลเมตร

เปิดเหมือนปกติ

17/09/2021

ดูรายชื่อหน่วยบริการ ร้านขายยาที่ให้บริการแจกชุดตรวจโควิด ATK ด้วยตนเองที่ได้
https://www.nhso.go.th/page/atk

09/09/2021

เช็คได้ที่นี่ ! ใครบ้างเข้าข่ายประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่สามารถรับชุดตรวจโควิด ATK จาก สปสช. ฟรี เริ่มแจก 16 กันยายน 2564 นี้

วิดิโอแนะนำการขอรับ ATK ฟรี https://youtu.be/8O-3KtIpTeI

ขั้นตอนขอรับ ATK ตรวจโควิดด้วยตนเองผ่านแอปเป๋าตัง https://youtu.be/lS8xAreLE0s

ขั้นตอนการขอรับ ATK https://www.nhso.go.th/news/3262

วิดิโอแนะนำการใช้ ATK ตรวจโควิดด้วยตนเอง https://www.youtube.com/watch?v=Zla2ILGeYvQ

12 คำถามยอดฮิต ทำความเข้าใจ ก่อนขอรับ ATK ตรวจโควิดด้วยตนเองผ่านแอปเป๋าตัง https://stream.nhso.go.th/assets/portals/1/ebookcategory/93_12-album/12-album/#page=1

#COVID19 #โควิด19 #แจกATK #สปสช #nhso #ตรวจโควิด #แอปเป๋าตัง #สิทธิบัตรทอง #ประกันสังคม #สวัสดิการข้าราชการ

Timeline Photos
08/09/2021

Timeline Photos

#Update📌 หน่วยบริการตรวจเชิงรุกโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน 9 จุดตรวจ
📅 ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2564
🚶ประชาชนที่จะไปตรวจทั้ง 9 จุด ขอให้เตรียมบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 2 ใบ และปากกาส่วนตัวเพื่อเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของร่วมกัน
.
🧑‍🔬ทุกจุดบริการจะใช้การตรวจหาเชื้อแบบ Antigen Test Kit (ATK) ที่ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ก็จะรู้ผล
➕ ผลติดเชื้อจะส่งตรวจแบบ Rt-PCR ซ้ำทันทีในจุดตรวจนั้น ถ้ามีผลติดเชื้อ หมอจะให้ฟ้าทะลายโจร หรือยาฟาวิพิราเวียร์ ตามอาการ ผู้ที่ไม่สามารถแยกรักษาตัวที่บ้านได้ จะส่งเข้าศูนย์พักคอย แต่ถ้าสามารถแยกรักษาตัวที่บ้านได้ รักษาแบบ Home Isolation : HI เจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลเข้าระบบการรักษา BKK HI/CI care

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด

📣📣ศูนย์บริการสาธารณะสุข 1 สะพานมอญขอเชิญชวน ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19AstraZeneca เฉพาะเข็มที่ 1 เท่านั้นลงทะเบียนล่วงหน...
07/09/2021

📣📣ศูนย์บริการสาธารณะสุข 1 สะพานมอญ
ขอเชิญชวน ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19
AstraZeneca เฉพาะเข็มที่ 1 เท่านั้น
ลงทะเบียนล่วงหน้า
https://forms.gle/KSVbWiCnXHQmoejK8
⭐วันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564 (จำนวน 100 คน)
ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ
🔹กลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้รับวัคซีน
1.อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2.หญิงตั้งครรภ์ 3 เดือนขึ้นไป
3.อ้วนมีน้ำหนัก 100 กก.ขึ้นไปหรือมีBMIเกิน 35
4.ผู้ที่มีโรคประจำตัวดังต่อไปนี้
-โรคเบาหวาน
-โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง เช่น หอบหืด ถุงลมโป่งพอง
-โรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น ความดันโลหิตสูง
-โรคไตวายเรื้อรัง
-โรคหลอดเลือดสมอง
-โรคมะเร็ง
5.ผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น
*กรุณานำบัตรประชาชนและหลักฐานโรคประจำตัว เช่น ยา ใบรับรองแพทย์ ใบนัด สมุดตั้งครรภ์ มาด้วยในวันฉีดวัคซีนนะคะ ❗❗❗
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-2227874,02-2265897

📣📣ศูนย์บริการสาธารณะสุข 1 สะพานมอญ
ขอเชิญชวน ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19
AstraZeneca เฉพาะเข็มที่ 1 เท่านั้น
ลงทะเบียนล่วงหน้า
https://forms.gle/KSVbWiCnXHQmoejK8
⭐วันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564 (จำนวน 100 คน)
ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ
🔹กลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้รับวัคซีน
1.อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2.หญิงตั้งครรภ์ 3 เดือนขึ้นไป
3.อ้วนมีน้ำหนัก 100 กก.ขึ้นไปหรือมีBMIเกิน 35
4.ผู้ที่มีโรคประจำตัวดังต่อไปนี้
-โรคเบาหวาน
-โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง เช่น หอบหืด ถุงลมโป่งพอง
-โรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น ความดันโลหิตสูง
-โรคไตวายเรื้อรัง
-โรคหลอดเลือดสมอง
-โรคมะเร็ง
5.ผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น
*กรุณานำบัตรประชาชนและหลักฐานโรคประจำตัว เช่น ยา ใบรับรองแพทย์ ใบนัด สมุดตั้งครรภ์ มาด้วยในวันฉีดวัคซีนนะคะ ❗❗❗
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-2227874,02-2265897

📣ประเมินความเสี่ยงผ่าน "แอปเป๋าตัง" ก่อนไปรับชุดตรวจ ATK ที่ร้านยา
06/09/2021

📣ประเมินความเสี่ยงผ่าน "แอปเป๋าตัง" ก่อนไปรับชุดตรวจ ATK ที่ร้านยา

วิธีกระจาย ATK ผ่านร้านยา ปชช.ประเมินความเสี่ยงผ่านแอปเป๋าตัง ก่อนไปรับแจก
...
สมาคมเภสัชกรรมชุมชนเผยวิธีการกระจายชุดตรวจ Antigen test kit ผ่านร้านยาให้กลุ่มเสี่ยงเอาไปตรวจโควิดด้วยตัวเอง เบื้องต้นให้ลงทะเบียนและทำแบบประเมินความเสี่ยงผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วเลือกร้านยาที่จะไปรับ หรืออาจ Walk in มาประเมินความเสี่ยงที่ร้านยาก็ได้ ด้าน สปสช.ระบุเริ่มกระจาย ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงกลางเดือน ก.ย.นี้
...
ภญ.ศิริรัตน์ ตันปิชาติ นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน กล่าวถึงความคืบหน้าการกระจายชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) แบบ Self-test จำนวน 8.5 ล้านชุด สำหรับให้ประชาชนนำไปตรวจด้วยตัวเองที่บ้านว่า ในส่วนของช่องทางการกระจายผ่านร้านยานั้น จากการพูดคุยเบื้องต้นกับ สปสช. คือให้ผู้ประสงค์จะรับชุดตรวจ ATK ลงทะเบียนและทำแบบประเมินความเสี่ยงผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยสามารถเลือกร้านยาที่จะเข้าไปรับชุดตรวจได้ รวมทั้งอาจ Walk in มาที่ร้านยา ให้ร้านยาประเมินความเสี่ยงและบันทึกข้อมูลเข้ามาในระบบแอปฯเป๋าตังเช่นกัน
...
"มีหลายภาคส่วนที่เข้ามากระจายชุดตรวจ ATK ซึ่งร้านยาก็เป็นหนึ่งในนั้น ที่รู้ตอนนี้คือ สปสช.มีร้านยาที่ลงทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพประมาณ 1,000 ร้านทั่วประเทศ อยู่ใน กทม.ประมาณ 300 ร้าน คนที่ได้รับ ATK จะได้ไปคนละ 2 ชุดสำหรับตรวจครั้งแรกและตรวจซ้ำอีกครั้งเมื่อผ่านไป 5 วัน ส่วนคนที่จะรับชุดตรวจนั้นจะต้องเป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น มีคนในที่ทำงานติดเชื้อ แต่ตัวเองยังมีอาการปกติไม่แน่ใจว่าจะได้รับเชื้อด้วยหรือไม่ แบบนี้ก็เข้าข่ายสามารถมารับ ATK ได้" ภญ.ศิริรัตน์ กล่าว
...
ทั้งนี้เมื่อทราบผลตรวจแล้ว ผู้ทำการตรวจต้องส่งรูปหรือโทรกลับมาแจ้งที่ร้านยาเพื่อรับคำแนะนำในการแปลผลการตรวจ ในกรณีที่ผลเป็นลบ เภสัชกรจะแนะนำให้กักตัวอยู่บ้านให้ครบ 14 วัน แต่ถ้าผลเป็นบวกก็จะแนะนำให้เข้าระบบการดูแลที่บ้านแบบ Home Isolation และถ้ามีอาการมากก็มีการพูดคุยกันว่าจะให้ร้านยาส่งยาฟาวิพิราเวียร์ไปให้ที่บ้าน อย่างไรก็ดี เรื่องการส่งยาฟาวิพิราเวียร์ต้องรอความชัดเจนอีกครั้ง
...
ด้าน นพ.อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ชุดตรวจ ATK จะแจกสำหรับให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่น มีคนในบ้านเป็น อยู่ในชุมชนแออัด มีการสัมผัสอยู่ใกล้ผู้ติดเชื้อ อยู่ในพื้นที่ระบาด กลุ่มที่ให้บริการผู้อื่น เช่น แม่ค้าในตลาด เป็นต้น โดยคาดว่าจะสามารถกระจายให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้ในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้
...
นพ.อภิชาติ กล่าวว่า ในพื้นที่ กทม. ได้เตรียมไว้ 2 ล้านชุด สำหรับชุมชน 2,000 กว่าชุมชน โดยกระจายให้ศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม. แล้วกระจายต่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขหรือ อสส.เอาไปกระจายในชุมชน แต่คนที่รับต้องพิสูจน์ตัวตนผ่านแอปฯเป๋าตังและทำแบบประเมินว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงจริงหรือไม่
...
ขณะที่อีกส่วนส่งไปตามต่างจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดสีแดง ผ่านหน่วยบริการ เช่น โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จากนั้นหน่วยบริการกระจายผ่านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือให้ประชาชนมารับที่หน่วยบริการก็ได้ แต่ต้องประเมินว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงก่อนรับชุดตรวจ ATK ด้วยเช่นกัน
...
"ส่วนที่ 3 กระจายผ่านร้านยาและคลินิกในเครือข่าย สปสช. ประมาณ 1,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งอาจให้ผู้รับมารับชุดตรวจที่ร้านยาและลงทะเบียนผ่านเป๋าตัง โดยให้ร้านยาติดตามผลการคัดกรองให้" นพ.อภิชาติ กล่าว

///////////5 กันยายน 2564

#COVID19 #โควิด19 #สปสช #ร้านยา #สมาคมเภสัชกรรมชุมชน #ตรวจโควิด #ATK #แจกATK

หากตรวจATKด้วยตนเอง ผลเป็นบวก แล้วทำอย่างไร?
06/09/2021

หากตรวจATKด้วยตนเอง ผลเป็นบวก แล้วทำอย่างไร?

👉ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ กทม. ตรวจ ATK ด้วยตนเอง ผลเป็นบวกติดเชื้อโควิดต้องทำอย่างไร??
1. ให้เซลฟี่รูปตนเองคู่กับตลับแถบทดสอบหรือถ่ายรูปบัตรประชาชนคู่กับแถบทดสอบ (เพื่อไว้เป็นหลักฐานให้หน่วยบริการที่ดูแลเมื่อได้รับการประสานกลับ)
2. สมัครเข้า HI ดูแลที่บ้านด้วยตนเองกรอกข้อมูลที่
https://crmsup.nhso.go.th/

โทร 1330 กด 14
3. รอการติดต่อกลับจากหน่วยบริการอยู่ในโครงการดูที่บ้าน (Home Isolation) HI หากประเมินแล้วอาการอยู่ในกลุ่มสีเขียว เข้าสู่ระบบ HI จนครบกำหนด (หากมีอาการเปลี่ยนรุนแรง
ระดับสีเหลือง สีแดง ส่งต่อรักษาใน ศูนย์พักคอย
/ รพ.สนาม หรือ รพ. ต่อไป)

#โควิด-19 #สปสช. #สิทธิบัตรทอง

03/09/2021
Timeline Photos
27/08/2021

Timeline Photos

กรมควบคุมโรค แนะ “ผู้ป่วยเบาหวาน” คุมน้ำตาลให้ดี รับประทานยาให้ครบ และรีบฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 https://is.gd/v085YW

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ นะคะ

#โควิด19 #วัคซีนโควิด
#กระทรวงสาธารณสุข
#กรมควบคุมโรค
#ไทยรู้สู้โควิด

Mobile Uploads
25/08/2021

Mobile Uploads

50 เขต เขตละ 20 คู่สาย "สายด่วนโควิดเขต"พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19และนำเข้าระบบการรักษา 🏡 HI / 🏥 CI ที่มา:...
24/08/2021

50 เขต เขตละ 20 คู่สาย
"สายด่วนโควิดเขต"
พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19
และนำเข้าระบบการรักษา 🏡 HI / 🏥 CI
ที่มา: เพจกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

50 เขต เขตละ 20 คู่สาย
"สายด่วนโควิดเขต"
พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19
และนำเข้าระบบการรักษา 🏡 HI / 🏥 CI
ที่มา: เพจกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

24/08/2021

✅✅ กรุงเทพและปริมณฑล ✅✅
❤️เราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปัน..ลมหายใจ❤️
แบ่งปันถังอ๊อกซิเจนเพื่อต่อลมหายใจให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 ในระหว่างที่รอเตียงนำส่งโรงพยาบาล

🎯กรุณากรอกแบบฟอร์มแจ้งความต้องการยืมถังอ๊อกซิเจน
และผู้ป่วยระดับสีเหลืองขึ้นไปเท่านั้น
👉 ตามลิ้งค์ https://bit.ly/ยืมถังอ๊อกซิเจน
📱 หรือแสกน QR Code 👇👇👇
⚠️กรุณาอย่าทิ้งข้อมูลไว้ในคอมเม้นท์ รบกวนกรอกข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะครับ

#แบ่งปันลมหายใจ
#เทพศิรินทร์จิตอาสา
#สุภาพบุรุษสวนกุหลาบ

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน💻ลงทะเบียนนัดหมายการฉีดวัคซีน...
18/08/2021

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน
💻ลงทะเบียนนัดหมายการฉีดวัคซีนผ่านทางเว็บไซต์ https://vaccinecovid19.cra.ac.th/
📆 💉กำหนดการนัดฉีดตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564

🗓 เปิดลงทะเบียน วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 9.09 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน (ประมาณ 20,000 ราย)

📢 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนหลัก สำหรับบุคคลธรรมดา

📌 ขอเชิญประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 มาก่อน ลงทะเบียนและจองคิวนัดหมายการฉีดวัคซีนโควิด-19 หลัก AstraZeneca และ Sinovac (เข็มที่ 1) ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CAT Convention Hall ถนนแจ้งวัฒนะ

💻ลงทะเบียนนัดหมายการฉีดวัคซีนผ่านทางเว็บไซต์ https://vaccinecovid19.cra.ac.th/
📆 💉กำหนดการนัดฉีดตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564

🗓 เปิดลงทะเบียน วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 9.09 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน (ประมาณ 20,000 ราย)

เงื่อนไข
1️⃣ผู้ลงทะเบียนต้องระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
2️⃣ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไม่มีนโยบายให้ฉีดวัคซีนสลับชนิดกัน เนื่องจากเป็นวัคซีนที่ใช้ในภาวะฉุกเฉิน
3️⃣ผู้ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนหลักกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไม่สามารถเลือกชนิดของวัคซีนได้ โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะให้บริการตามโควต้าวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมาจากกระทรวงสาธารณสุข
4️⃣ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ และได้วัน-เวลานัดหมายเข้ารับวัคซีนแล้ว กรุณาเตรียม QR Code ที่ได้รับจากระบบ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อนำมาใช้เช็กอินในวันนัดฉีดวัคซีน
5️⃣เข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่ “ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CAT Convention Hall ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7 กรุณามาตรงตามเวลาที่ลงนัด หรือมาก่อนเวลาไม่เกิน 15 นาที เพื่อลดความแออัดในพื้นที่การให้บริการ

🚙Google Map การเดินทาง CAT Convention Hall : https://goo.gl/maps/JWEzM4RYPVCaR1op8

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2564
www.facebook.com/CRAVaccineinfocenter

#ศูนย์ข้อมูลวัคซีนCOVID19ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
#วัคซีนหลัก
#SINOVAC
#AstraZeneca
#ฉีดวัคซีนช่วยชาติ
#โควิดคิดออกโดยจุฬาภรณ์
#ก้าวผ่านโควิด19ไปด้วยกัน
#COVID19
#โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
#มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์
#วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต

17/08/2021

ประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถเปลี่ยนหน่วยบริการ หรือลงทะเบียนใช้สิทธิ บัตรทองได้ง่ายๆ ด้วยตัวเองผ่านมือถือด้วยแอปพลิเคชัน สปสช. แล้วทำตามขั้นตอนในแอปพลิเคชันจนครบ
***ลงทะเบียนแล้วใช้สิทธิได้ทันทีเลยนะคะ

#สปสช. #บัตรทอง

14/08/2021

ตรวจด้วยชุดตรวจ ATK ด้วยตนเอง หรือตรวจที่จุดตรวจเชิงรุกแล้วผลติดเชื้อโควิด-19 อาการเล็กน้อยอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวสมัครร่วมดูแลตัวเองที่บ้าน HI ในพื้นที่ กทม. ได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์
https://crmsup.nhso.go.th/

หรือโทรสายด่วน สปสช. 1330 กด 14
.
กรณีสมัครดูแลรักษาตัวที่บ้าน HI แล้วสามารถดูชื่อหน่วยบริการที่จับคู่ในการดูแลได้ที่
https://crmsup.nhso.go.th/search.php

.
กรณีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑลต้องการกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา ลงทะเบียนที่
https://crmdci.nhso.go.th/

13/08/2021

📍กทม. ตั้ง 14 จุด เปิดนัดล่วงหน้าตรวจยืนยันให้ผู้มีผล ATK เป็นบวก ➕
สามารถรับบริการตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ได้ที่จุดบริการของกรุงเทพมหานครโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่เพื่อลดความแออัดและความเสี่ยงในการแพร่ระบาด

โดยสามารถโทรศัพท์นัดหมายวันเวลาเข้ารับการตรวจล่วงหน้ากับจุดที่ต้องการไปตรวจ (ไม่รับ walk in) เมื่อได้รับนัดหมายแล้วให้นำใบผลตรวจ Covid-19 Antigen Test Kit หรือรูปถ่าย ATK self test คู่กับบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปแสดง เพื่อขอตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR ตามวันเวลาที่ได้รับนัดหมาย ได้ที่จุดตรวจ 14 แห่งทั่วกรุงเทพมหานคร

จุดตรวจ RT-PCR ทั้ง 14 แห่ง ได้แก่
1. ศูนย์สร้างสุขทุกวัย เขตจตุจักร
2. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ เขตจตุจักร
3. วัดปากบ่อ เขตสวนหลวง
4. วัดสุทธิวราราม เขตสาทร
5. วัดไทร เขตบางคอแหลม
6. ศูนย์สร้างสุขทุกวัยหนองจอก เขตหนองจอก
7. ร้านจงกั๋วเหยียน เขตลาดกระบัง
8. ศูนย์สร้างสุขทุกวัยสะพานสูง เขตสะพานสูง
9. อาคารศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหนองบอน สำนักการระบายน้ำ เขตประเวศ
10. วัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย
11. ศูนย์สร้างสุขทุกวัยทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
12. จุดตรวจใต้สะพานพุทธ (ฝั่งธน) เขตคลองสาน
13. โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 1 เขตบางแค และ
14. ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน
.........

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

#โควิด19 #วัคซีนโควิด
#สปสช #บัตรทอง

09/08/2021

📆ไทยร่วมใจ “กรุงเทพฯ ปลอดภัย”
กำหนดวันฉีดวัคซีนใหม่ สำหรับผู้ลงทะเบียนไว้ ระหว่างวันที่ 7-26 กรกฎาคม 2564
โดยสถานที่และเวลายังเป็นตามคิวเดิม 🧡

06/08/2021

🤝 ศบค. ร่วมกับทีม Tech for Thailand 🇹🇭
จัดทำ เว็บสำหรับค้นหาสถานที่ตรวจโควิดในประเทศไทย หรือ ในกรุงเทพฯ
☑️ เช็คที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ ประเภทการตรวจและราคา เวลาเปิด และ ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ
ได้ที่ 🌐 www.koncovid.com
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด

02/08/2021

สปสช.นำระบบพิสูจน์ตัวตนแบบออนไลน์ ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้าน ลดขั้นตอน เพิ่มความสะดวก
...
สปสช.นำ “ระบบพิสูจน์ตัวตน” แบบออนไลน์ ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในระบบดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชน และการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK เพิ่มความสะดวก ลดขั้นตอนยุ่งยาก ช่วยสนับสนุนหน่วยบริการเร่งดูแลประชาชน
...
ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในฐานะโฆษก สปสช. กล่าวว่า ระบบการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่บ้านและในชุมชน (Home Isolation/Community Isolation : HI/CI) เป็นกลไกที่สำคัญในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มที่ไม่มีอาการหรือมีอาการไม่มากในช่วงเวลานี้ แต่ด้วยผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีจำนวนมาก ที่เป็นผลจากประชาชนเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองมาขึ้นจากการตรวจเชิงรุก จำเป็นต้องมีระบบที่เป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการรับบริการของผู้ติดเชื้อโควิด-19 และการให้บริการของหน่วยบริการ โดยลดขั้นตอนต่างๆ ที่ยุ่งยาก สปสช. จึงได้พัฒนาโดยนำ “ระบบพิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยันเข้ารับบริการ” (Authentication Code) มาใช้ในการบริการผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่กักตัวอยู่ที่บ้านหรือที่ชุมชน เพื่อได้รับการจับคู่ดูแลกับหน่วยบริการ ได้แก่ คลินิก ศูนย์บริการสาธารณสุข หรือโรงพยาบาลนั้น ทางเจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการจะโทรไปถามเพื่อสอบถามและให้ยืนยันตัวตนก่อนการเข้ารับบริการ ซึ่งจะเป็นการยืนยันตัวตนแบบออนไลน์ โดยมีขั้นตอนดังนี้
...
กรณีมีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone)

1. เพิ่มเพื่อนไลน์ @nhso บนแอปพลิเคชัน LINE

2. กดเมนู ขอรหัสเข้ารับบริการ

3. ใส่ข้อมูลเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ กดถัดไป

4. กดขอรหัสเข้ารับบริการ และเปิดกล้องเพื่อสแกน QR Code ที่ท่านจะได้จากสถานพยาบาลที่ดูแล หรือเลือกรูปภาพ QR Code ที่ได้จากหน่วยบริการ

5. หน้าจอจะขึ้นข้อความการเข้ารับบริการของหน่วยบริการที่ให้บริการประชาชนอยู่ในขณะนั้น พร้อมกับรหัสการให้บริการ จะถือว่าได้ยืนยันตัวตนการใช้บริการแล้ว
...
ทั้งนี้สามารถใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวกัน เพิ่มบุคคลในครอบครัวได้ โดยกดเพิ่มบุคคลอื่น และกรอกเลขบัตรประชาชนของบุคคลในครอบครัวและทำตามขั้นตอนอีกครั้ง ก็จะได้รหัสการให้บริการ ซึ่งถือได้ว่าได้ยืนยันตัวตนการให้บริการแล้ว
...
กรณีไม่มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน

1. หากสามารถถ่ายภาพท่านพร้อมบัตรประชาชนให้ถ่ายเก็บไว้ พร้อมกับแจ้งหมายเลขบัตรประชาชน เบอร์โทรของท่าน ส่งให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการที่ดูแลท่าน

2. หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะขอรหัสการใช้บริการ หรือ Authentication Code จากระบบของ สปสช.เอง และบันทึกหมายเลขบัตรประชาชน เบอร์โทร แนบภาพถ่ายในระบบ (หากมี) พร้อมกับรับรองการใช้บริการให้ท่านเอง
...
ทพ.อรรถพร กล่าวว่า เมื่อยืนยันตัวตนการใช้บริการแล้ว ท่านก็จะเข้าสู่ระบบการดูแลที่บ้าน (Home Isolation) หรือที่ชุมชน (Community Isolation) ทางหน่วยบริการจะมีการติดตามอาการ ให้บริการส่งยา ส่งอาหาร เอกซเรย์ ส่งอุปกรณ์ผู้ป่วย อาทิ ที่วัดไข้ เครื่องวัดค่าออกซิเจน เป็นต้น และการตรวจ RT-PCR การส่งต่อไปรักษาต่อในโรงพยาบาลกรณีอาการเปลี่ยนแปลง ระบบนี้จะช่วยสนับสนุนการทำงานของหน่วยบริการ ทำให้การดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น
...
ในส่วนของหน่วยบริการซึ่งจะต้องสร้าง QR Code เพื่อให้ประชาชนใช้ยืนยันตัวตน ต้องดำเนินการตามขั้นตอนนี้

1. เข้าสู่ระบบ http://cpp.nhso.go.th/CPP

2. เลือกบริการที่ให้บริการในขณะนั้น เช่น PG0090001 การดูแลรักษาในที่พัก (Home Isolation) หรือ PG0080001 การดูแลรักษาใน รพ.สนามในชุมชน (Community Isolation)

3. สร้าง QR code ของแต่ละบริการและดาวน์โหลดเพื่อส่งให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่กักตัวอยู่ที่บ้านหรือที่ชุมชนนำไปใช้ในการยืนยันตัวตน กรณีประชาชนสแกน QR Code ไม่ได้ให้ส่งรหัสหน่วยบริการให้ประชาชนใช้ยืนยันตัวตน

///////////31 กรกฎาคม 2564

#COVID19 #โควิด19 #สปสช #AuthenCode #พิสูจน์ตัวตน #HomeIsolation #CommunityIsolation #บัตรทอง30บาท

12/07/2021

ข้อควรระวังในการใช้ #ยาฟ้าทะลายโจร เพื่อบรรเทาอาการป่วยจากโควิด19 #covid19 #หมอพร้อม

12/07/2021

ตรวจโควิดเชิงรุกด้วยชุดตรวจ Rapid Antigen Test หรือ Antigen Test (ATK) โดยนักเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล รู้ผลใน 30 นาที

มีตรวจทุกวันตั้งแต่วันที่ 12 – 30 ก.ค.64 (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์) เวลา 8.00 น.-16.00 น.

ต้องจองคิวผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ! แล้วจะมี SMS ตอบกลับภายใน 1-2 วันว่าได้คิวตรวจวันไหน เพื่อไม่ต้องแออัดรอคิวนาน

จองคิวได้ที่ https://bit.ly/3hArLhu

ไม่สะดวกลงทะเบียนหรือเลื่อนคิวตรวจ แอดไลน์ถามหรือให้เจ้าหน้าที่ช่วยจองให้ แอดไลน์ที่ https://lin.ee/jTEMRnF

สถานที่ตรวจ ลานจอดรถชั้น 1 อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.

สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน 1330, ไลน์ @nhso

12/07/2021

ด่วน! เพิ่มจุดตรวจโควิดวันละ 1 หมื่นราย ใน กทม. เริ่ม 12 ก.ค. เป็นต้นไป
.
สปสช.จับมือ สปคม. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทีมตรวจโควิด-19 เชิงรุก ใช้ชุดตรวจแรพิด แอนติเจน เทสต์ (Rapid Antigen Test) รู้ผลใน 30 นาที ตั้งเป้าตรวจวันละ 10,000-12,000 ราย เริ่ม 12 ก.ค.เป็นต้นไป หากพบว่าติดเชื้อจะเข้าสู่ระบบการรักษาตัวที่บ้าน ภายใต้การดูแลของคลินิกชุมชนอบอุ่น แจกอุปกรณ์วัดไข้และออกซิเจน ยาฟ้าทะลายโจร มีหมอวิดีโอคอลล์ติดตามอาการทุกวัน พร้อมส่งอาหารให้วันละ 3 มื้อ และถ้าอาการแย่ลงก็จะส่งเข้ารักษาในโรงพยาบาลทันที

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2823902

ที่อยู่

3-5 ถ.เจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622227874

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

บริการทางการแพทย์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพาน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝากประชาสัมพันธ์หนังสั้นจ้า ดูหนังกันเถอะ สแกนได้เลย..
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ ประกาศรับสมัครด่วน !!! ตำแหน่ง พนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข คุณสมบัติ 1.เพศชาย / หญิง 2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ 3.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา 4.มีบคคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย มีความรู้ความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. - 15.30น. (ในเวลาราชการ) ***งดรับสมัครวันเสาร์และอาทิตย์*** ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกาญจนา บรมสุขโทร.02-2227874 ต่อ 33 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม e-mail : [email protected]
วันนี้วันพฤหัสที่ 1 กันยายน 2560 ไปขอฉีดยาคุมกำเนิดแต่หมอไม่ยอมฉีดให้เพราะว่าเลยกำหนดฉีดหลายวันแล้วเลยไม่ให้ฉีด ไปขอฉีดยาคุมกำเนิดแต่หมอไม่ยอมฉีดให้เพราะว่าเลยกำหนดฉีดหลายวันแล้วเลยไม่ให้ฉีดต้องรอคนไข้ท้องก่อนถึงจะฉีดให้หมอบอก "ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเด็กผญ.ไทยถึงท้องโดยที่ยังไม่พร้อมที่จะมีลูกหรือไปทำแท้งเอาเด็กออก เพราะหมอไทยเป็นแบบนี้นี่เอง" หมดค่ะ ไปเปลี่ยนทัศนะคติใหม่นะค่ะ งั้นก็ลาออกให้เด็กรุ่นใหม่เขาทำกันเถอะค่ะ จะได้ไม่บาปหนานะค่ะ (ที่บอกว่าบาปหนา ก็เพราะว่า ก็เพราะว่าไม่ฉีดให้เลยท้องต้องไปหาที่ทำแท้งไงค่ะ)ถ้าคนไข้ท้องนะะเขาคงไม่มาขอฉีดยาคุมกำเนิดหรอกนะค่ะ ถ้าคนไข้ท้องนะะเขาคงไม่มาขอฉีดยาคุมกำเนิดหรอกนะค่ะสงสัยอดยาเอาไว้ฉีดคนในครอบครัวหมอ ไม่งั้นก็เก็บเอาไว้ฉีดให้หมาแมว เจริญค่ะ อนามัยไทย