โรงพยาบาลทหารผ่านศึก Veterans General Ho

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก Veterans General Ho โรงพยาบาลแห่งคุณภาพ
(250)

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศ !! งดให้บริการ
08/01/2021

ประกาศ !! งดให้บริการ

ประกาศ !! โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เปิดบริการให้คำปรึกษา ตรวจรักษาปัญหาสุขภาพเท้าด้วยเครื่องตรวจสแกนพร้อมทำแผ่นรองฝ่าเท้าสำ...
28/10/2020

ประกาศ !! โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
เปิดบริการให้คำปรึกษา ตรวจรักษาปัญหาสุขภาพเท้า
ด้วยเครื่องตรวจสแกนพร้อมทำแผ่นรองฝ่าเท้าสำเร็จรูปเฉพาะราย
เรียนเชิญผู้ที่สนใจติดต่อได้ทุกวันเวลาราชการ ณ งานกายอุปกรณ์อาคาร 2 ชั้น 1 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก.

14/10/2020
ชมรม "กล้าแผ่นดิน" ได้จัดโครงการ "รินน้ำใจแด่ผู้เสียสล่ะ"กิจกรรมทำความดีเพื่อสืบสานตามรอยศาสตร์พระราชาได้มอบอุปกรณ์และสิ...
13/10/2020

ชมรม "กล้าแผ่นดิน" ได้จัดโครงการ "รินน้ำใจแด่ผู้เสียสล่ะ"
กิจกรรมทำความดีเพื่อสืบสานตามรอยศาสตร์พระราชา
ได้มอบอุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้กับ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ...
13/10/2020

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบิพตร

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล นิสิตแพทย์ และบุคลากร โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ครบ ๕๐ ปี ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จัดพิธีทางศาสน...
22/09/2020
วันครบรอบวันสถาปนาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ครบ ๕๐ ปี - Vgh

เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ครบ ๕๐ ปี ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จัดพิธีทางศาสนา ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. และเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โรงพยาบาลฯ จึงงดการเรียนเชิญหน่วยงานและบุคคลเข้าร่วมพิธีทางศาสนาเช่นที่เคยเรียนเชิญในปีที่ผ่านมา

ท่านผู้มีจิตศรัทธาและหน่วยงานที่ประสงค์จะบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ สามารถบริจาคได้โดยการโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาวิภาวดี-รังสิต 5 เลขที่บัญชี 019-1-06536-6 ชื่อบัญชี โรงพยาบาลทหารผ่านศึก (อผศ.)

ขอเชิญร่วมงานวันครบรอบวันสถาปนาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ครบ ๕๐ ปี ในวันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

ประกาศผลการสอบคัดเลือก โรงพยาบาลทหารผ่านศึกตามคำสั่งองการค์สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ที่ ๒๗๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ให...
15/09/2020

ประกาศผลการสอบคัดเลือก โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
ตามคำสั่งองการค์สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ที่ ๒๗๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวน ๓๑ อัตรา ซึ่งเริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๑-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ จึงขอประกาศรายผลสอบคัดเลือก ตามเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  ตามคำสั่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ที่ ๒๗๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ให้คณะ...
10/09/2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ตามคำสั่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ที่ ๒๗๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆจำนวน ๓๑ อัตรา ซึ่งเริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๑-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยทำการสอบวิชาเฉพาะตำแหน่งและวิชาความรู้ทั่วไป ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมหมายเลข ๑ และ ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ชั้น ๖

ตำแหน่งตามข้อ ๑ - ๘ ณ ห้องประชุมหมายเลข ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ชั้น ๖

ตำแหน่งตามข้อ ๙ - ๑๗ ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ชั้น ๖

ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก   ตามคำสั่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ที่ ๒๗๖/...
01/09/2020

ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือก
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ตามคำสั่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ที่ ๒๗๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เข้าปฎิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวน ๓๑ อัตรา ซึ่งเริ่มสมัคร ตั้งแต่ ๒๑ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเรื่อง ของเขตวิชาที่สอบคัดเลือก  ตามที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประก...
31/08/2020

ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือก
เรื่อง ของเขตวิชาที่สอบคัดเลือก
ตามที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อทำการสอบคัดเลือกจ้างเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆจำนวน ๓๑ อัตราซึ่งเริ่มรับสมัคร ตั้งแต่ ๒๑ - ๒๘ สิงหาคม ๖๓ คณะกรรมการสอบคัดเลือก จึงประกาศขอบเขตวิชาที่สอบคัดเลือกดังต่อไปนี้

***ประกาศ***โรงพยาบาลทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อทำการสอบคัดเล...
24/08/2020

***ประกาศ***
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อทำการสอบคัดเลือกจ้างเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 31 อัตรา
***ขยายเวลารับสมัคร ถึงวัน ศุกร์ 28 ส.ค. 63***
สอบถามรายละเอียดและสมัครสอบได้ที่
แผนกบุคคล โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400
โทร. 02 644 9400 ต่อ 10617 , 10618
ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดตามที่แนบ

ด้วยโรงพยาบาลทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถมภ์ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครแพทย์ทางด้านจิตเวช เพื...
18/06/2020

ด้วยโรงพยาบาลทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถมภ์ มีความประสงค์

จะเปิดรับสมัครแพทย์ทางด้านจิตเวช เพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทหารผ่านศึก โดยผู้สมัคร

ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้

1.ได้รับวุฒิปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต และวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการ

ประกอบวิชาชีพสาขาจิตเวชศาสตร์

2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชาย ต้องพ้นพันธะทางราชการทหารแล้ว)

3. เอกสารและหลักฐาน ที่ต้องยื่นในวันสมัคร

3.1 สำเนาหลักฐานการศึกษา 1 ฉบับ

3.2 สำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชน 1 ฉบับ

3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

3.4 สำเนาหลักฐานการพ้นพันธะทางราชการทหาร 1 ฉบับ

3.5 สำเนาใบประกอบวิชาชีพ 1 ฉบับ

3.6 สำเนาวุฒิบัตร 1 ฉบับ

3.7 ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ

3.8 ภาพถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ภาพ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน)

3.9 สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-นามสกุล ใบสำคัญการสมรส เป็นต้น

4. ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครสอบคัดเลือกได้ที่ แผนกบุคคล กองกลง โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เลขที่ 123 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2245 0661 ต่อ 10618 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โรงพยาบาลทหารผ่านศึกจะเปิดบริการแพทย์ทางเลือกตั้งแต่ 15 มิ.ย. 63 เป็นต้นไปโดยเปิดให้บริการดังนี้
08/06/2020

โรงพยาบาลทหารผ่านศึกจะเปิดบริการแพทย์ทางเลือกตั้งแต่ 15 มิ.ย. 63 เป็นต้นไปโดยเปิดให้บริการดังนี้

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2563. ผู้แทนกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยต้านภัย COVID-19 ร่วมกับผู้จำหน่ายรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ฮอนด้า...
20/05/2020

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2563. ผู้แทนกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยต้านภัย COVID-19 ร่วมกับผู้จำหน่ายรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ฮอนด้า ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย มอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่ รพ.ผศ.สำหรับ แพทย์ และบุคคลากรทางการแพทย์ เพื่อใช้ในโรงพยาบาล โดยมอบ เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลม 1 เตียง หน้ากากผ้ามัสลิน 1,000 ชิ้น ชุด PPE 100 ชุด เฟสชิลด์ 10 ชิ้น โดยมี นพ.กำพล เมืองแสน ผอ.รพ.ผศ. รับมอบ ณ รพ.ผศ

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ประเทศไทยเปิดรับสมัครแพทย์เฉพาะทาง ประจำปี 2563 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ มี.ค. 63 เป็นต้นไปโดยจะนัดสั...
26/03/2020

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ประเทศไทย
เปิดรับสมัครแพทย์เฉพาะทาง ประจำปี 2563
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ มี.ค. 63 เป็นต้นไป
โดยจะนัดสัมภาษณ์เฉพาะกิจ หากมีแพทย์มาสมัครตรงตามสาขาที่ รพ.ผศ.
มีความต้องการเร่งด่วน โดยไม่จำเป็นต้องรอสัมภาษณ์ตรงตามรอบที่กำหนด จำนวน 9 สาขา ดังนี้
1. สาขาศัลยกรรมหลอดเลือด
2. สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต
3. สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม
4. สาขาศัลยกรรมระบบประสาท
5. สาขาศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
6. สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
7. สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
8. สาขาจิตเวช
9. สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
--------------------------------------------------
เอกสารหลักฐานในการรับสมัครแพทย์
- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 3 ใบ
- สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาการศึกษา (วุฒิการศึกษา, ใบประกอบวิชาชีพ, วุฒิบัตร)
- หลักฐานการพ้นพันธะทางทหาร (สด.8, สด43)
--------------------------------------------------
สนใจมาร่วมทำงานเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
(แผนกบุคคล กองกลาง รพ.ทหารผ่านศึก)
โทร . 02-644-9413 ต่อ 10617 และ 10618

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ประเทศไทยเปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุน จำนวน 4 อัตราปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกครบ 2 ปี จะได้รับกา...
12/03/2020

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ประเทศไทย
เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุน จำนวน 4 อัตรา
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกครบ 2 ปี จะได้รับการพิจารณาส่งไปศึกษาต่อ

สำหรับผู้ที่ใดสนใจสาขา ดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ER (ฉุกเฉิน)
- Family Medicine

รายละเอียดเงินเดือน/รายได้อื่น
- เงินเดือน 20,780 บาท
- ค่าเวร 23,000-25,000 บาท
- ค่า พตส. 5,000 บาท
- และสามารถไม่ปฏิบัติเวชฯ 10,000 บาท

เอกสารหลักฐานในการรับสมัครแพทย์
- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 3 ใบ
- สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาการศึกษา (วุฒิการศึกษา, ใบประกอบวิชาชีพ, วุฒิบัตร)
- หลักฐานการพ้นพันธะทางทหาร (สด.8, สด43)
สนใจมาร่วมทำงานเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร . 02-644-9413 ต่อ 10617 และ 10618 (แผนกบุคคล กองกลาง รพ.ทหารผ่านศึก)

โรงพยาบาลทหารผ่านศึกเปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ในปี พ.ศ. 2563จำนวน 4 อัตรา เปิดรับรับสมัคร ตั้งแต่เดือน กพ.63 และปิดรับสมัค...
19/02/2020

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ในปี พ.ศ. 2563

จำนวน 4 อัตราเปิดรับรับสมัคร ตั้งแต่เดือน กพ.63 และปิดรับสมัครภายในวันที่ 29 กพ.63

โดยจะนัดสัมภาษณ์ในวันที่ 12 มี.ค.63

หากมีแพทย์มาสมัครเป็นจำนวนมาก จะเพิ่มวันสัมภาษณ์อีก 1 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบุคคล กองกลาง รพ.ผศ.

02-6449400 ต่อ 10618

29/01/2020
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์

เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก

สปอตโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์วันทหารผ่านศึก ปี 63

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์
29/01/2020

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์

การจัดงานวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2563

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์
29/01/2020

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์
29/01/2020

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์

เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก

ความจริง 20 ประการ เกี่ยวกับโรคปอดบวม อู่ฮั่น โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่1 โคโรน่าไวรัสเป็นไวรัสขนาดใหญ่ และ เป็นกลุ่มใหญ่ ...
28/01/2020

ความจริง 20 ประการ เกี่ยวกับโรคปอดบวม อู่ฮั่น โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่

1 โคโรน่าไวรัสเป็นไวรัสขนาดใหญ่ และ เป็นกลุ่มใหญ่ ดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน คล้ายมงกุฎ จึงเรียกว่าโคโรนาไวรัส พบได้ทั้งใน คน และ สัตว์ จำนวนมาก
2 โคโรน่าไวรัส ที่เกิดโรคในคน แต่เดิมมี 6 ชนิด เป็นสายพันธุ์ที่พบดั้งเดิม ทำให้เกิดโรคหวัด และทางเดินหายใจอยู่เป็นประจำถิ่น แล้ว มี 4 ชนิด และอุบัติใหม่ ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบ แบบเฉียบพลันคือ SARS และ MERS ซึ่งเป็นโรคที่ค่อนข้างรุนแรง มีอัตราการเสียชีวิต 10 และ 30 % ตามลำดับ
3 โคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ หรือโรคปอดบวมอู่ฮั่น อุบัติใหม่ที่เมืองอู่ฮั่น ตั้งแต่กลางเดือน ธันวาคม 2019 เป็นต้นมา และวินิจฉัยได้หลังปีใหม่ ถอดรหัสพันธุกรรมสำเร็จในวันที่ 11 มกราคม 2020
4 จุดกำเนิดของโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ผู้ป่วยกลุ่มแรกที่พบ ส่วนใหญ่มีแหล่งสัมผัส จากตลาดสดที่มีการขายอาหารทะเล และสัตว์สิ่งมีชีวิต
5 โคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่เช่นเดียวกันกับ ไวรัสที่ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบ มีได้ทั้งแบบไม่มีอาการ มีอาการทางเดินหายใจอักเสบแบบเฉียบพลัน จนถึงปอดบวมและโรคแทรกซ้อน
6 ระยะฟักตัวของโรค โดยทั่วไปโคโรน่าไวรัส จะมีระยะฟักตัวประมาณ 2 ถึง 7 วัน ในทางปฏิบัติการเฝ้าสังเกตอาการหลังสัมผัสโรค หรือมาจากแหล่งระบาดของโรค เราจึงใช้ 2 เท่า คือ 14 วัน
7 อาการที่ต้องสงสัย คือ ผู้ที่มาจากแหล่งระบาดของโรค ร่วมกับอาการมี ไข้ และอาการระบบทางเดินหายใจ เช่นมี น้ำมูก ไอ เจ็บคอ หายใจลำบาก ในรายที่รุนแรง จะมีปอดอักเสบหรือปอดบวมเกิดขึ้น และทำให้ระบบหายใจล้มเหลวถึงกับเสียชีวิตได้
8 โรคนี้สามารถติดต่อระหว่างคนสู่คนได้ จึงเกิดการแพร่กระจายได้
9 การยืนยันผลการวินิจฉัย จำเป็นต้องใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตรวจหาพันธุกรรมของไวรัส
10 ความรุนแรงของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ จะมีความรุนแรงน้อยกว่า MERS และ SARS อัตราตายของ MERS อยู่ที่ 30 % ของ SARS อยู่ที่ประมาณ 10 % แต่ของโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่อยู่ที่น้อยกว่า 3%
11 โรครุนแรงน้อยกว่า ดังนั้น ผู้ที่ติดเชื้ออีกจำนวนมาก ที่อาจไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อย ไม่ได้เป็นปอดบวมทุกราย ดังนั้นผู้ป่วยจึงสามารถเดินทางไปได้ไกล และสามารถแพร่โรค ทำให้เกิดการระบาดในวงกว้าง และสามารถระบาดได้ทั่วโลก pandemic
12 เช่นโรคระบาดทั่วไป การกระจายของโรค จะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค และอำนาจในการกระจายโรค โรคที่มีความรุนแรงน้อย จะกระจายได้มากกว่า การติดเชื้อในอากาศ จะได้มากกว่าการติดเชื้อด้วยการสัมผัสฝอยละออง ปอดบวมอู่ฮั่น เป็นโรคที่ติดโดยการสัมผัสฝอยละออง
13 เมื่อเป็นโรคใหม่ ทุกคนไม่มีภูมิต้านทาน จึงมีสิทธิ์ที่จะติดเชื้อได้ทุกคน ถ้าสัมผัสโรค ส่วนความรุนแรงของโรคจะขึ้นอยู่กับอายุ ในเด็กความรุนแรงของโรคจะน้อยกว่า ในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หรือกล่าวได้ว่าความรุนแรงจะเพิ่มขึ้นตามอายุนั้นเอง
14 ในการระบาดของโรค โรคจะหยุดเมื่อมีการติดเชื้อไปจำนวนหนึ่ง ขึ้นอยู่กับอำนาจการกระจายของโรค ถ้าอำนาจการกระจายของโรค เท่ากับไข้หวัดใหญ่ หรือ 1 คนกระจายไปได้ 2 คน เมื่อมีผู้ติดเชื้อหรือมีภูมิต้านทานแล้วอย่างน้อย 50% โรคว่าจะสงบ แล้วหลังจากนั้นไวรัสนี้ ก็จะเป็นโรคประจำถิ่น endemic หรือตามฤดูกาลต่อไป (seasonal) และการติดเชื้อจะเกิดการระบาดได้เป็นหย่อมอย่าง เช่นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่ระบาดมา 10 ปีแล้วโรคนี้ก็ยังไม่หยุด ยังมีการระบาดในนักเรียนอยู่เป็นระยะระยะในประเทศไทย
15 ในปัจจุบัน ณ วันนี้ยังไม่มียาต้านไวรัสใช้รักษา และไม่มีวัคซีนในการป้องกัน
16 การป้องกันที่ดีที่สุด คือ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วย การล้างมือจะป้องกัน การติดเชื้อได้เป็นอย่างดี “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” จึงยังใช้ได้เสมอในการป้องกันโรค ที่ติดต่อทางไปฝอยละออง
17 การเดินสวนกันไปมา ไม่ทำให้เกิดการติดโรคนี้ แต่การอยู่ในระยะใกล้ ในการพูดคุยหรือมีการในจาม และมีฝอยละอองกระเด็นมาถูกบริเวณใบหน้า จะทำให้เกิดการติดโรคนี้ได้ การสัมผัสจะต้องหมั่นล้างมือ
18 ผู้ที่ไม่สบายเป็นโรคทางเดินหายใจทุกราย ควรใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค สำหรับคนปกติ ถ้าต้องการป้องกันโรค การใช้หน้ากากอนามัยชนิด N95 จะต้องใช้ให้ถูกวิธี ในคนปกติ ถ้าใช้ถูกวิธีค่อนข้างจะอึดอัดมาก บุคลากรทางการแพทย์มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องใช้ รวมทั้งชุดในการป้องกันตัวเองไม่ให้ติดโรค
19 ในภาวะปกติที่โรคยังไม่ระบาด ควรดำเนินชีวิตแบบปกติ รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ออกกำลังกาย ให้สม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ ใครมีโรคประจำตัวก็หมั่นดูแลรักษา
20 ขณะนี้มีข่าวออกมาในสื่อสังคมมากมาย มีทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง การเสพสื่อ จะต้องวิเคราะห์สังเคราะห์ ก่อนที่จะส่งต่อออกไป การตื่นตระหนก ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น การรับสถานการณ์ควรรับแบบมีสติ และรอบคอบ ใช้องค์ความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา เข้ามาประกอบการ

โคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 สามารถป้องกันได้
25/01/2020

โคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 สามารถป้องกันได้

The Next Run
22/01/2020

The Next Run

🏃‍♀สิ้นสุดการรอคอย.. เปิดรับสมัครแล้ว!!
Virtual Run for Veterans 2020
วิ่งเพื่อทหารผ่านศึก ปี2

🥰👉 สมัครได้ที่ => https://race.thai.run/VeteransVR2020

🏁 Veterans Virtual Run 2020 #วิ่งเพื่อทหารผ่านศึก ปี2
(วิ่งพร้อมกันทั่วประเทศ 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก )

ทุกการสมัคร 1 ท่าน ร่วมบริจาค 100 บาท ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก🏨เช่นเดิม

🏃‍♂Virtual Run ที่ท่านสามารถวิ่งจากสถานที่ไหน เวลาใดก็ได้ ในช่วงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ค่าสมัคร 525 บาท (+ ค่าจัดส่ง 50 บาท/ท่าน ทั่วประเทศ) 🙌สัญญาว่าจะวิ่ง 10 km.

👕รับเสื้อเสื้อวิ่ง 1 ตัว
👚และเสื้อ Finisher 1 ตัว (เสิ้อยืดผ้า Cotton 100%)
พิเศษสุด🏅ท่านที่วิ่งครบตามสัญญา จะได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ🏅

** ผู้สมัคร 200 ท่านแรกรับถุงผ้าลดโลกร้อนจาก The Next Run **
🚩Page FB => https://www.facebook.com/thenextrun2019/

#วิ่งเพื่อทหารผ่านศึก
#เสื้อวิ่งสวยบอกต่อ
#มาวิ่งกันเถอะ
#มาทำบุญกันเถอะ
#VirtualRun
#RunForVeterans2020
#VRV2020

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เปิดให้บริการผ่าตัดผ่านกล้องและ ผ่าตัดแผลเล็กไร้แผลเป็น โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดผ่านกล้อ...
07/01/2020

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เปิดให้บริการผ่าตัดผ่านกล้องและ ผ่าตัดแผลเล็กไร้แผลเป็น โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง

๕ ธันวาคมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห...
05/12/2019

๕ ธันวาคม

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล นิสิตแพทย์ และบุคลากร โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ขอขอบคุณ อาจารย์ ร.ต.ท.นพ.พรพีระ จิตต์ประทุม และ พ.ต.ท.นพ อังกูร อนุวงศ์ จากโรงพยาบาลตำรวจ มาบรรยาย...
25/11/2019

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ขอขอบคุณ อาจารย์ ร.ต.ท.นพ.พรพีระ จิตต์ประทุม และ พ.ต.ท.นพ อังกูร อนุวงศ์ จากโรงพยาบาลตำรวจ มาบรรยายในหัวข้อ “Totally extraperitoneal repair of inguinal hernia : technique and pitfalls of a procedure”

เรียนแพทย์และพยาบาลที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังคำบรรยาย
22/11/2019

เรียนแพทย์และพยาบาลที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังคำบรรยาย

โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมร...
18/08/2019

โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการรักาษพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนทั่วไป

คำขวัญวันแม่ ๒๕๖๒“เพราะรักลูกมากกว่าใครในโลกหล้าเพราะพระคุณเลิศล้ำฟ้าจะหาไหนเพราะสอนให้ประพฤติดีทั้งกายใจลูกจึงรักแม่กว่...
11/08/2019

คำขวัญวันแม่ ๒๕๖๒
“เพราะรักลูกมากกว่าใครในโลกหล้า
เพราะพระคุณเลิศล้ำฟ้าจะหาไหน
เพราะสอนให้ประพฤติดีทั้งกายใจ
ลูกจึงรักแม่กว่าใครทดแทนคุณ”

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก Veterans General Hospital's cover photo
12/06/2019

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก Veterans General Hospital's cover photo

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก Veterans General Hospital's cover photo
04/05/2019

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก Veterans General Hospital's cover photo

04/05/2019
14 มี.ค. 62 “วันไตโลก”. อย่าลืมมาร่วมงานกันเยอะ ๆ นะค่ะ
05/03/2019

14 มี.ค. 62 “วันไตโลก”.
อย่าลืมมาร่วมงานกันเยอะ ๆ นะค่ะ

“วันทหารผ่านศึก” 3 กุมภาพันธ์
03/02/2019

“วันทหารผ่านศึก” 3 กุมภาพันธ์

ที่อยู่

VGH
Bangkok
10400

เบอร์โทรศัพท์

+6626449400

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก Veterans General Hoผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงพยาบาลทหารผ่านศึก Veterans General Ho:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันนี้มีโอกาสเข้ารับบริการของรพ.ทหารผ่านศึกเป็นครั้งแรก พาคุณแม่มาทำ MRI มีความประทับใจตั้งแต่ รปภ. เจ้าหน้าที่ทุกท่านมีความใส่ใจในการให้บริการ แนะนำข้อมูลโดยที่ไม่ต้องร้องขอ หน้าตายิ้มแย้ม มีความห่วงใยโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ในห้องตรวจ MRI น่ารักทุกท่าน ประทับใจมากทัเงที่เพิ่งมาครั้งแรก 😊😊😊😊😊
ดีทุกอย่าง เสียอย่างเดียว: คิดว่าประตูทางเข้าโรงพยาบาลควรจะมีพื้นที่โล่งที่สุด แต่เดิมที ขอบทางห้ามจอดหน้าประตูก็ถูกต้องแล้ว ต่อมา ค่อยๆ มีรถจอดขอบทางขาวแดง ในที่สุดกลับกลายมาเป็นที่สนองความต้องการแบบไม่คำนึงประโยชน์สาธารณะ กลายเป็นที่จอดรถถาวรไปซะงั้น เข้าก็ต้องรอ กลายเป็นช่องทางรถทางเดียว ออกไม่ได้ เจ้าหน้าที่สื่อสาร/ไม่มีป้ายแจ้งอย่างชัดเจนออกทางใด ทำให้ไม่เข้าใจอีกต่างหาก ผู้อำนวยการกรุณาพิจารณาด้วยนะ
โรงพยาบาลไม่มีหมอดมยาประจำโรงพยาบาลเหรอคะขอคุยกับคุณหมอดมยาเพื่อสอบถามวิธีดมยาก่อนผ่าตัดพยาบาลในห้องผ่าตัดแจ้งว่าหมอยังไม่มาตอนนั้นก็8.30น.ได้สุดท้ายน่าจะเป็นพยาบาลดมยาชุดม่วงค่ะที่วางยาให้สงสัยค่ะโรงพยาบาลก็ใหญ่ทำไมไม่มีหมอดมยาประจำในรพ.แล้วปกติพยาบาลเป็นคนวางยาให้เหรอคะหรือเป็นเฉพาะรายไป
บริการแย่มากผมไป2ครั้งในคืนเดี่ยวกันก็คำตอบเหมือนเดิมผมเลยมาโรงบาลพระมงกุฎอย่างนี้สิเขาเรียกว่าตรวจเช็คละเอียดด้วยควรปรับปรุงด้วยนะ
ครับ
โรงอาหารคนแน่น แออัด น่าเป็นห่วงนะครับ เช้าวันนี้
รู้สึกประทับใจที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกพรุ้งนี้หมอให้กลับบ้านได้แล้วคะขอบคุณมากคะ
รพ.นี้ถ้าบุคคลากรในองค์กร​สามีป่วยมีสวัสดิ์​การรักษาพยาบาลอะไรให้พนักงานไหมคะมำไมพนักงานถึงดูเดือดร้อนเรื่องเงินมากๆคะ
อยากทราบว่าห้องพิเศษคู่ การเช็ดตัวคนไข้ พยาบาลมีหน้าที่เช็ดตัวอย่างเดียวหรือ ญาติต้องเป็นคนจัดเตรียมน้ำ และเทน้ำทิ้งเอง หลังจากเช็ดตัวเสร็จหรือ
พาปู่หาหมอจ้า
มีคนของท่าผู้อำนวยการโรงพยาบาล.ทหารผ่านศึก ไปต่อว่าไม่ให้้โพสไม่ให้ให้ใช้คำว่า.หารผ่านศึกผมขอถามว่าจะใช้คำไหนดีครับที่จะเรียกชื่อพวกกระผม พวกกระผมเกือบ 50 คน สับสน ท่านเป็น ผอ.ขึ้นมาใหม่ท่านพอจะรู้นะครับว่าอะไรเป็นอะไร อย่าอยู่ใต้อำนาจคนไม่ดีเลยครับ รายไหนรายนั้น นี่พวกผม่าทั้งหมดจะจัดชุดของขวัญชุดใหญ่ให้กับ ผอ.กับคนนั้น
เนื่องในโอกาสใกล้ๆจะถึงวันมที่ 3 ก.พ ผมอยากถามผู้อำนวยการ.โรงพยาบลหารทหารผ่านศึก(ใหม่)ว่ามีปันหาอะไรกับทหารผ่านศึกที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลที่ได้รับรถเข็นไฟฟ้าจากผู้บริจาค ไม่ทราบครับ ท่านมีปัญหาอะไระครับ