Clicky

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก Veterans General Ho

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก Veterans General Ho โรงพยาบาลที่ธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานคุณภาพ

เปิดเหมือนปกติ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานแจกันดอกไม้มอบใ...
31/12/2022

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานแจกันดอกไม้มอบให้โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เพื่อนำไปมอบให้ผู้ป่วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และให้หายป่วยโดยเร็ว โดยมีเจ้าหน้าที่ กองตำรวจวังประจำพระองค์และรับรอง โดยนางทัศอันน์ เครือขวัญ รองหัวหน้าแผนก และ รรก.หัวหน้าฝ่ายธุรการแผนกตำรวจวัง พ.อัมพรสถาน เป็นผู้เชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน มอบให้นางสาวศศิรินทร์ ชวพรธนานนท์ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล รับมอบ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม รพ.ผศ. อาคาร 2 ชั้นที่ 2

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ...
29/12/2022

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยนายแพทย์กำพล เมืองแสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก และคณะผู้บริหาร ลงนามถวายพระพรในครั้งนี้ และเปิดให้พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรทุกวัน

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเ...
28/12/2022

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร โดยมี นายแพทย์กำพล เมืองแสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก นำคณะแพทย์ พยาบาล พนักงาน ลูกจ้าง และทหารผ่านศึกพิการที่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลฯ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 2 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 กองพยาบาลโรงพยาบาลทหารผ่านศึกจัดการอบรมโครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการพี่สอนน้อง ครั้งที่ 3 โดยม...
23/12/2022

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 กองพยาบาลโรงพยาบาลทหารผ่านศึกจัดการอบรมโครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการพี่สอนน้อง ครั้งที่ 3 โดยมี นางสาวศศิรินทร์ ชวพรธนานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล
(ฝ่ายการพยาบาล) รักษาการผู้อำนวยการพยาบาล ได้กล่าวเปิดงานและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การเรียนรู้ ณ ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 2 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 คุณอรมน ทรัพย์ทวีธรรม รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และคณะ จัดกิจกร...
22/12/2022

เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 คุณอรมน ทรัพย์ทวีธรรม รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และคณะ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) มอบเครื่องอุปโภค และมอบอาหารกลางวันแก่ผู้ป่วยทหารผ่านศึกที่พักรักษาตัว ณ รพ.ผศ. โดย แพทย์หญิงปาจรีย์ ศรัยสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (ฝ่ายสนับสนุน) เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และแพทย์หญิงสุชาดา ตันประเสริฐ ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (ระดับ 11) รักษาการรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (ฝ่ายการแพทย์) รับมอบสิ่งของบริจาคร่วมกัน

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทหารผ่านศึกและคณะ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพ...
19/12/2022

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทหารผ่านศึกและคณะ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน

วันที่ 16 ธ.ค. 2565 (วันนี้) เวลา 09:30 น. โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จัดพิธีทำบุญถวายสังฆทาน เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ทหารผ่านศึก...
16/12/2022

วันที่ 16 ธ.ค. 2565 (วันนี้) เวลา 09:30 น. โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จัดพิธีทำบุญถวายสังฆทาน เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ทหารผ่านศึกและผู้ป่วยทั่วไปที่ล่วงลับ โดย เภสัชกรหญิงปรียารมย์ ศิวะแพทย์ ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (อัตราเงินเดือน 11) เป็นประธานในพิธี โดยมี เจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้าง ผู้ป่วยทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ และญาติผู้ป่วยเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 2

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสอยดาว ลุ้นชิงรางวัลใหญ่ณ ร้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ร่วมกับสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่า...
09/12/2022

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสอยดาว ลุ้นชิงรางวัลใหญ่
ณ ร้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ร่วมกับสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ในงานกาชาด ประจำปี 2565
ณ สวนลุมพินี (ประตู 4 หลังพระราชานุสาวรีย์ฯ และประตู 3 ถนนพระรามที่ 4)
ตั้งแต่เวลา 11.00 – 22.00 น.

คุณสมชาย คงกะพันธ์ พนักงานโครงการพิเศษ บริษัท C.P. All จำกัด (มหาชน) มอบเงินสมทบกิจกรรมให้แก่ทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ โด...
07/12/2022

คุณสมชาย คงกะพันธ์ พนักงานโครงการพิเศษ บริษัท C.P. All จำกัด (มหาชน) มอบเงินสมทบกิจกรรมให้แก่ทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ โดยนายแพทย์กำพล เมืองแสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นผูรับมอบ ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 6 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
05/12/2022

5 ธันวาคม
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ร่วมกับสมาคมช่างเ...
01/12/2022

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ร่วมกับสมาคมช่างเสริมสวยแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมนำช่างตัดผมบริการตัดผมให้แก่ทหารผ่านศึกที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โดยมี คุณหญิง แสงเดือน ณ นคร ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม และในโอกาสนี้ พันเอกหญิง นริสา บุญช่วย อุปนายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก คนที่ 1 เป็นผู้แทนนายกสมาคมฯ ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 2 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประธานสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน เป็น...
23/11/2022

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประธานสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน เป็นหัวหน้าคณะ นำผู้แทนภาคีสมาชิกสมาพันธ์ทหารผ่านศึกแต่ละประเทศ เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านกิจกรรมบำบัด งานกายอุปกรณ์ ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โดยมี นายกำพล เมืองแสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ ยังได้นำคณะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากร้าน POPPY memorandum สาขาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากฝีมือทหารผ่านศึกและครอบครัว มาจำหน่ายอีกด้วย

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จัดกิจกรรม "วันเบาหวานโลก" กิจกรรมภายในงานดังนี้1.การบรรยายเกี่ยวกับภ...
23/11/2022

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จัดกิจกรรม "วันเบาหวานโลก" กิจกรรมภายในงานดังนี้
1.การบรรยายเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนของเบาหวาน และการป้องกัน
- ภาวะแทรกซ้อนทางตา
- ภาวะแทรกซ้อนทางไต
- แผลที่เท้าและการตัดขาจากแผลเบาหวาน
- การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับคนไข้เบาหวาน
2.การให้ความรู้ทางโภชนาการ
3.การตรวจเจาะวัดระดับน้ำตาลปลายนิ้ว
4.การดูแลเท้า และการเลือกรองเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
5.การวัดมวลกล้ามเนื้อและไขมันในร่างกาย
6.เกมส์
ณ ห้องประชุม 1,2 ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธีเปิด...
17/11/2022

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนาองค์กร “หลักสูตร ร่วมแรงร่วมใจสานสัมพันธ์สามัคคี” ให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมสิรินพลา รีสอร์ท แอนด์ เรสเทอรองท์ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์
1.ผนึกกำลังความคิด พิชิตภารกิจ
2.คุณคือคนสำคัญ บริการด้วยใจ ใส่ใจทุกระดับ
3.ร่วมแรงแข็งขัน สานสัมพันธ์ผ่านศึก
4.สะท้อนคิด แลกเปลี่ยนมุมมอง
5.งานได้ผลคนทำงานมีความสุข
6.รวมพลังพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

🇹🇭 รายการ เชิดชูเกียรติทหารกล้า Honor The Heroes ตอนที่ 43ตอน ศูนย์อายุรวัฒน์โรงพยาบาลทหารผ่านศึก📺  ออกอากาศวันที่ 17 ต....
14/11/2022
รายการ เชิดชูเกียรติทหารกล้า Honor The Heroes ตอน ศูนย์อายุรวัฒน์โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

🇹🇭 รายการ เชิดชูเกียรติทหารกล้า Honor The Heroes ตอนที่ 43
ตอน ศูนย์อายุรวัฒน์โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
📺 ออกอากาศวันที่ 17 ต.ค. 2565 📺
👇👇👇
ติดตามได้ทุกวันจันทร์ ทาง ททบ.5 (กดเลข 5) เวลา 19.55 น.


#องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
#โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

🇹🇭 รายการ เชิดชูเกียรติทหารกล้า Honor The Heroes 🇹🇭ตอนที่ 43ตอน ศูนย์อายุรวัฒน์โรงพยาบาลทหารผ่านศึก📺 ออกอากาศวันที่...

พิธีมอบกายอุปกรณ์เสริมและเทียมให้กับทหารผ่านศึกในพื้นที่การสงเคราะห์ของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตน่านจำนวน 28 นาย
11/11/2022

พิธีมอบกายอุปกรณ์เสริมและเทียมให้กับทหารผ่านศึก
ในพื้นที่การสงเคราะห์ของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตน่าน
จำนวน 28 นาย

Photos from องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์'s post
11/11/2022

Photos from องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์'s post

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 คุณพัณณ์ชิตา นันทิภาคย์หิรัญ นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วยที่ปรึกษา...
11/11/2022

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 คุณพัณณ์ชิตา นันทิภาคย์หิรัญ นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางไปเยี่ยม นายถาวร ประดิษฐ์ษร ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 1 อายุ 60 ปี ซึ่งพิการขาขวาขาดทั้งสองข้าง และตาซ้ายบอดสนิท ณ บ้านพักใน อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยได้นำทีมแพทย์พยาบาล จากโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ไปให้การดูแลและแนะนำด้านสุขภาพเชิงรุกตามโครงการ "ความห่วงใย ไร้พรมแดน" จากการตรวจสุขภาพในเบื้องต้น พบว่าเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ทำให้มีปัญหาด้านการทรงตัว ได้ให้คำแนะนำให้ระมัดระวังในเรื่องการใช้ชีวิตประจำวัน เนื่องจากอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ในโอกาสนี้ได้นำเจ้าหน้าที่กายอุปกรณ์ จากหน่วยกายอุปกรณ์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ไปให้การซ่อมแซมและจัดทำกายอุปกรณ์ให้กับทหารผ่านศึกในพื้นที่ จำนวน 12 ราย

🇹🇭 รายการ เชิดชูเกียรติทหารกล้า Honor The Heroes ตอนที่ 42ตอน หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดข้อเข่าเทียมโรงพยาบาลทหารผ่านศึก📺  ออกอา...
11/11/2022
รายการ เชิดชูเกียรติทหารกล้า Honor The Heroes ตอน หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดข้อเข่าเทียม

🇹🇭 รายการ เชิดชูเกียรติทหารกล้า Honor The Heroes ตอนที่ 42
ตอน หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดข้อเข่าเทียมโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
📺 ออกอากาศวันที่ 10 ต.ค. 2565 📺

👇👇👇
ติดตามได้ทุกวันจันทร์ ทาง ททบ.5 (กดเลข 5) เวลา 19.55 น.


#องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
#โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

🇹🇭 รายการ เชิดชูเกียรติทหารกล้า Honor The Heroes 🇹🇭ตอนที่ 42ตอน หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดข้อเข่าเทียมโรงพยาบาลทหารผ่านศึก.....

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 กองทุน "น้ำพระทัยหลวงพ่อโต" วัดอินทรวิหาร โดย พระเดชพระคุณ พระโสภณธรรมวงศ์ ดร. และคณะสงฆ์ ม...
10/11/2022

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 กองทุน "น้ำพระทัยหลวงพ่อโต" วัดอินทรวิหาร โดย พระเดชพระคุณ พระโสภณธรรมวงศ์ ดร. และคณะสงฆ์ มอบปัจจัย จำนวน 500,000 บาท เพื่อปรับปรุงห้องพิเศษ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โดยมี ทันตแพทย์วรกิจ ไวทยะวานิชกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (ฝ่ายบริหาร) เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2565 เวลา 09:30 น. โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จัดพิธีทำบุญถวายสังฆทาน เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ทหารผ่านศึกและผู...
09/11/2022

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2565 เวลา 09:30 น. โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จัดพิธีทำบุญถวายสังฆทาน เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ทหารผ่านศึกและผู้ป่วยทั่วไปที่ล่วงลับ โดย เภสัชกรหญิงปรียารมย์ ศิวะแพทย์ ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (อัตราเงินเดือน 11) เป็นประธานในพิธี โดยมี เจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้าง ผู้ป่วยทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ และญาติผู้ป่วยเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 2

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 พลเอก สัณทัศน์  นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้มาเป็นประธานในพิธ...
05/11/2022

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้มาเป็นประธานในพิธีทางศาสนาพุทธ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (วันที่ 9 ตุลาคม 2565) ครบรอบ 52 ปี โดยมี คุณพัณณ์ชิตา นันทิภาคย์หิรัญ นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ เข้าร่วมในพิธีที่ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 2 ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก และในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้รับมอบเงิน จำนวน 500,000 บาท จากกองทุนน้ำพระทัยหลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร โดย พระโสภณธรรมวงศ์ ดร. เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
ทั้งนี้ เนื่องในวันที่ 9 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก โดยนับจากวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารกองแพทย์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2513 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 52 ปี

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เตรียมการต้อนรับการตรวจเยี่ยมจาก พลเอก สัณทัศน์  นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนว...
20/10/2022

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เตรียมการต้อนรับการตรวจเยี่ยมจาก พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปภารกิจและแผนงานตามนโยบายการปฏิบัติงานขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก และได้มีการเยี่ยมชมอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูและออร์โธปิดิกส์ อาคารอำนวยการ และ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยมี นายแพทย์ กำพล เมืองแสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เป็นผู้ให้การต้อนรับ

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 (วันนี้) โรงพยาบาลทหารผ่านศึกจัดพิธีทำบุญเปิดห้องพักผู้ป่วยพิเศษโรงพยาบาลทหารผ่านศึก อาคารเฉลิมพระ...
18/10/2022

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 (วันนี้) โรงพยาบาลทหารผ่านศึกจัดพิธีทำบุญเปิดห้องพักผู้ป่วยพิเศษโรงพยาบาลทหารผ่านศึก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 11 ห้องหมายเลข 91106 และห้องหมายเลข 91107 โดย เวลา 07:00 น. ได้มีการจัดพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุม หมายเลข 1 และ เวลา 08:30 น. มีพิธีเปิดห้องพักผู้ป่วยพิเศษ ณ ห้องหมายเลข 91106 และห้องหมายเลข 91107 และในเวลา 09:00 น.ได้มีการจัดพิธีรับมอบชุดปฏิบัติการขึ้นกายอุปกรณ์เสริมระดับเท้า จำนวน 1 ชุด ณ ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 2 โดย พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และ นางพัณณ์ชิตา นันทิภาคย์หิรัญ นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธี

13 ตุลาคม 2565เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรข้าพระพุทธเจ้าคณะ...
13/10/2022

13 ตุลาคม 2565
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
ขอร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางและกำจัดลูกน้ำยุงลาย บริเวณพื้นที่ภ...
30/09/2022

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางและกำจัดลูกน้ำยุงลาย บริเวณพื้นที่ภายในโรงพยาบาลทหารผ่านศึก โดย แพทย์หญิงจิตติมา ปรีชา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (ฝ่ายสนับสนุน) เป็นประธานในการเปิดพิธี และมีพนักงาน ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดตามพื้นที่บริเวณจุดต่างๆ ทั่วทั้งโรงพยาบาลทหารผ่านศึก

วันที่ 28 กันยายน 2565 (วันนี้) บริษัท สมาร์ท เทเลบิช จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 30,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โ...
28/09/2022

วันที่ 28 กันยายน 2565 (วันนี้) บริษัท สมาร์ท เทเลบิช จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 30,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โดย นางวิไลลักษณ์ สุวรรณปิณฑะ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 27 กันยายน 2565 (วันนี้) มูลนิธิสงเคราะห์ชาวเหนือ มอบ แผ่นรองซับ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และกางเกงซึมซับผู้ใหญ่ รวมเป็นจำน...
27/09/2022

วันที่ 27 กันยายน 2565 (วันนี้) มูลนิธิสงเคราะห์ชาวเหนือ มอบ แผ่นรองซับ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และกางเกงซึมซับผู้ใหญ่ รวมเป็นจำนวนเงินมูลค่า 27,028 บาท ให้แก่ ผู้ป่วยทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ ณ มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์ โดย นายแพทย์กำพล เมืองแสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 22 กันยายน 2565 (วันนี้) นักศึกษาหลักสูตร ปนป. รุ่นที่ 12 หมู่นกหัวขวาน สถาบันพระปกเกล้า มอบเงินสด 20,000 บาท เพื...
22/09/2022

วันที่ 22 กันยายน 2565 (วันนี้) นักศึกษาหลักสูตร ปนป. รุ่นที่ 12 หมู่นกหัวขวาน สถาบันพระปกเกล้า มอบเงินสด 20,000 บาท เพื่อบำรุงขวัญผู้ป่วยทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก โดย นางวิไลลักษณ์ สุวรรณปิณฑะ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 22 กันยายน 2565 (วันนี้) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ บริจาคอาหารว่าง จำนวน 350 ชุด ให้กับผู้ป่วยทหาร...
22/09/2022

วันที่ 22 กันยายน 2565 (วันนี้) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ บริจาคอาหารว่าง จำนวน 350 ชุด ให้กับผู้ป่วยทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ ที่พักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

วันนี้ (9 กันยายน 2565) เวลา 09:00 น. โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จัดพิธีทำบุญถวายสังฆทาน เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ทหารผ่านศึกและผู...
09/09/2022

วันนี้ (9 กันยายน 2565) เวลา 09:00 น. โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จัดพิธีทำบุญถวายสังฆทาน เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ทหารผ่านศึกและผู้ป่วยทั่วไปที่ล่วงลับ โดย เภสัชกรหญิงปรียารมย์ ศิวะแพทย์ เป็นประธานในพิธี โดยมี เจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้าง ผู้ป่วยทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ และญาติผู้ป่วยเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 2

เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2565 กองการพยาบาล โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (BL...
08/09/2022

เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2565 กองการพยาบาล โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (BLS : Basic Life Support) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 พลเอก สัณทัศน์  นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธีมอบกา...
22/08/2022

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธีมอบกายอุปกรณ์เทียมและดวงตาเทียมแก่ทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ พร้อมด้วย คุณพัณณ์ชิตา นันทิภาคย์หิรัญ นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตามโครงการ “99 ดวงตาเพื่อทหารกล้า ถวายเป็นพระราชกุศล” ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก กรุงเทพมหานคร โดยมีทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ มารับมอบ
กายอุปกรณ์เทียม จำนวน 17 ราย และดวงตาเทียม จำนวน 3 ราย (4 ดวงตา) ซึ่งเป็นทหารผ่านศึกในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชลบุรี และสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี ในการนี้ นายแพทย์ กำพล เมืองแสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เข้าร่วมในพิธี

เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 กองการพยาบาล โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (...
20/08/2022

เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 กองการพยาบาล โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (BLS : Basic Life Support) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ประจำปี 2565

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ...
12/08/2022

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 12 สิงหาคม 2565
"ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่อ...
09/08/2022
หน้าหลัก

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 7 – 13 สิงหาคม 2565 นี้

หน่วยราชการในพระองค์ สำนักพระราชวัง สำนักงานองคมนตรี ข่าวในพระราชสำนัก จิตอาสา แถลงการณ์ และประกาศสำนักพ...

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้การต้อนรับและรับมอบเ...
09/08/2022

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้การต้อนรับและรับมอบเงินบริจาคจาก พันเอก บดีศร จิตต์บุญเหลือ รองผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อปรับปรุงห้องพิเศษ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จำนวนเงิน 513,860.- บาท โดยมี นายแพทย์กำพล เมืองแสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ร่วมรับมอบ ณ ห้องเกียรติศักดิ์ อาคาร 1 ชั้นที่ 1 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

Photos from องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์'s post
09/08/2022

Photos from องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์'s post

ที่อยู่

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 123 ถนนวิ
Bangkok
10400

เบอร์โทรศัพท์

+6602-644-9400-15

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก Veterans General Hoผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงพยาบาลทหารผ่านศึก Veterans General Ho:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ยากทราบผลตรวจโรคประจำปี65
ตรวจสอบการตรวจโรคประจำปี65
ผลการตรวจเลือด: ก่อนหน้าระยะหนึ่ง ผลตรวจเลือด คนไข้รอรับถือมาเอง ดีมาก คนไข้ได้อ่านรับทราบผลได้ ปัจจุบันมีพัฒนาการ ผลตรวจเลือดแสดงผลออนไลน์ไปที่จอมอนิเตอร์หมอผู้รักษา คนไข้ไม่ต้องถือไปเอง หากจะให้ดีมากขึ้น ควรปริ๊นต์สำเนาให้คนไข้เก็บไว้ด้วยจะดีมาก คนไข้จะได้เก็บไว้เป็นข้อมูลทราบความเปลี่ยนแปลงของตนเอง เป็นข้อเสนอครับ
🌺💖🌷 สู้ๆนะคะ💌💞 นักรบชุดขาว👨‍⚕️👩‍⚕️ที่เคารพ🙏🙏🙏
ข่าวดี เพื่อตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วย สาธารณสุข เภสัชกร พนักงานร้านขายยา และเจ้าหน้าที่สายงานที่เกี่ยวข้อง ทันตแพทย์ ชุดอาสาสมัคร กู้ชีพกู้ภัย เพียงแสดงบัตรพนักงาน และ มีงานปักมา ลด50%สำหรับงานปักครับ โปรดีๆแบบนี้ มีให้จนถึง 31ส.ค.64 เท่านั้นนะครับ ทักหาเราสิครับ
เพจ #บอยการปัก
https://www.facebook.com/104384538569822/posts/116826840658925/
... #ปักชุดยูนิฟอร์ม #ปักเสื้อกราวน์ #ปักงานโรงพยาบาล
#บอยการปัก 🎉 099 285 5292
ฝากกดไลค์ กดแชร์ ติดสติ๊กเกอร์คนละ1ดวงเพื่อเปิดการมองเห็นและส่งต่อให้ถึง บุคลากรทางการแพทย์ครับ เพื่อตอบแทนน้ำใจ กับส่วนลดของทางเพจครับ เราจะผ่านช่วงนี้ไปด้วยกันครับ #บอยการปัก 🎉 099 285 5292
การนัดหมายนี้ยังเป็นการนัดหมายทั่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับ
วันนี้ดิฉันได้ไปฉีดวัคซีน covid-19 ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
ต้องขอบคุณแพทย์และพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านค่ะ บริการดีมาก สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย
ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
ขอคำปรึกษาทางโรงบาลหน่อย .ผมโดนมอมยา.ทำของใส่.มีเทคโนโลยีบางอย่างอยู่ในร่างกาย..มีเครื่องมือทางการแพทย์..มาเกี่ยว..กระโหลกโดนเจาะเป็นรอยรูเข็ม...ดวงตา2ข้าง..โดนเจาะเปลือกตาขาวเป็นรูเข็ม..ดวงตาข้างซ้ายมีรูเข็ม2รูดวงตาข้างขวามีรูเข็ม1รูในรูเข็มเหมือนมีบางสิ่งฝังอยู่
.แก้มข้างซ้ายมีรอยเข็มเจาะ.
จมูก:เพดานในโพงจมูกมีสิ่งแปลกปลอมฝังอยู่(อุปกรณ์อิเล็กทรอนิก)ฝังอยู่
ลำคอ:ต่อมที่คอข้างขวาบอมมีบางสิ่งสิ่งแปลกปลอมฝังอยู่
กระเพาะ:มีสิ่งแปลกปลอมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกติดอยู่
หู:แก้วหูผมแตกข้างขวาแล้วรู้สึกว่าเหมือนมีบางอย่างอยู่ในหู
ทวารหนัก:ตูดผมซีกเกือบ4นิวมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกบางอย่างฝังติดอยู่ในทวารมีอาการและฝังติดอยู่ใต้กระดูกก้นตูดมีอาการจากของสิ้งนี้คือมันกระตุกสั้นเวลาถ่ายท้องทำให้ถ่ายแล้วเลือดออก
มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกบางอย่างฝังติดอยู่(มีอุปกรณ์ฝังติดทั่วในร่างกาย
อาการ:ร่างกายมีอาการกะตุกกล้ามเนื้อร่างกายกระตุกไปทั้งร่างกาย
ดวงตา:รอยรูเข็มที่โดนเจาะรูสึกปวดเจ็บคันลูกตา
สำคัญคือผมจะเป็นบาทยักตายแล้ว
ผมอยากรู้ว่าโรงพยาบาลใดทำของใส่ผม
(นายทวีศักดิ์ สายคำ)
หลังข้างซ้ายโดนเจาะมีรูเข็มขนาดใหญ่:รู้สึกมีบางสิ่งอยู่ในหลอดเลือดในหัวใจ..หมอโรงพยาบาลทำของใส่ผม...ผมไปหาหมอ.หมอว่าผมป่วยจิต..หมอทำของแกล้งผม.
วันนี้มีโอกาสเข้ารับบริการของรพ.ทหารผ่านศึกเป็นครั้งแรก
พาคุณแม่มาทำ MRI มีความประทับใจตั้งแต่ รปภ. เจ้าหน้าที่ทุกท่านมีความใส่ใจในการให้บริการ แนะนำข้อมูลโดยที่ไม่ต้องร้องขอ หน้าตายิ้มแย้ม มีความห่วงใยโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ในห้องตรวจ MRI
น่ารักทุกท่าน ประทับใจมากทัเงที่เพิ่งมาครั้งแรก
😊😊😊😊😊
ดีทุกอย่าง เสียอย่างเดียว: คิดว่าประตูทางเข้าโรงพยาบาลควรจะมีพื้นที่โล่งที่สุด แต่เดิมที ขอบทางห้ามจอดหน้าประตูก็ถูกต้องแล้ว ต่อมา ค่อยๆ มีรถจอดขอบทางขาวแดง ในที่สุดกลับกลายมาเป็นที่สนองความต้องการแบบไม่คำนึงประโยชน์สาธารณะ กลายเป็นที่จอดรถถาวรไปซะงั้น เข้าก็ต้องรอ กลายเป็นช่องทางรถทางเดียว ออกไม่ได้ เจ้าหน้าที่สื่อสาร/ไม่มีป้ายแจ้งอย่างชัดเจนออกทางใด ทำให้ไม่เข้าใจอีกต่างหาก ผู้อำนวยการกรุณาพิจารณาด้วยนะ
โรงพยาบาลไม่มีหมอดมยาประจำโรงพยาบาลเหรอคะขอคุยกับคุณหมอดมยาเพื่อสอบถามวิธีดมยาก่อนผ่าตัดพยาบาลในห้องผ่าตัดแจ้งว่าหมอยังไม่มาตอนนั้นก็8.30น.ได้สุดท้ายน่าจะเป็นพยาบาลดมยาชุดม่วงค่ะที่วางยาให้สงสัยค่ะโรงพยาบาลก็ใหญ่ทำไมไม่มีหมอดมยาประจำในรพ.แล้วปกติพยาบาลเป็นคนวางยาให้เหรอคะหรือเป็นเฉพาะรายไป
บริการแย่มากผมไป2ครั้งในคืนเดี่ยวกันก็คำตอบเหมือนเดิมผมเลยมาโรงบาลพระมงกุฎอย่างนี้สิเขาเรียกว่าตรวจเช็คละเอียดด้วยควรปรับปรุงด้วยนะ
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหา ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพ ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue Phayathai District โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหา Health Center4 Dindang กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรง TOEA ศูนย์อบรมคนหางานก่อนไปทํา Escuela de Defensa Nacional de Tailandia โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ National Defence College of Thailand PFEC ครูรัก(ษ์)ถิ่น กสทช.