ITC Industry Transformation Center - ศูนย์ปฏิรูปอุต

ITC Industry Transformation Center - ศูนย์ปฏิรูปอุต Transfromation Center for Business SME Industry and Start Up Thai4.0
ITC (Industry Transfromation Center) 86/6 Soi Treemit, Rama IV Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110
(7)

ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม สู่อนาคต Industry Transformation Center : ITC เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยทำหน้าที่เชื่อมโยงหน่วยงานวิจัย หน่วยงาน การศึกษา ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และนักนวัตกรรม หรือผู้ประกอบการที่เป็น Start Up โดยทำงานในลักษณะ ประชารัฐ คือ นำผู้ประกอบการตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ มาทำงานร่วมกับหน่วยงานวิจัย เพื่อสนับสนุน ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ โดยเน้นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมใหม่ตามนโยบายรัฐบาลก่อน

เปิดเหมือนปกติ

เข้าถึงข้อมูลอุตสาหกรรมได้อย่างสะดวก.ให้คุณไม่พลาดสถานการณ์ข่าวสารในอุตสาหกรรมพลาสติกอย่างไม่ตกหล่น พร้อมแนวทางสำหรับประ...
08/06/2021

เข้าถึงข้อมูลอุตสาหกรรมได้อย่างสะดวก

.
ให้คุณไม่พลาดสถานการณ์ข่าวสารในอุตสาหกรรมพลาสติกอย่างไม่ตกหล่น พร้อมแนวทางสำหรับประเมินแนวโน้มต่างๆ ด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้ ไม่ว่าคุณจะทำงานที่ไหน
.
ด้วยเว็บไซต์ดีๆ พร้อมให้ผู้ประกอบการเข้าถึงทุกความเคลื่อนไหวได้แล้ว คลิกเลย
www.plastats.com
เพิ่มเติมข้อมูล
Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center - ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-391-5340-43,1358
#ITC #ITCService #SMEsTransform #IntelligentDatabase

เข้าถึงข้อมูลอุตสาหกรรมได้อย่างสะดวก

.
ให้คุณไม่พลาดสถานการณ์ข่าวสารในอุตสาหกรรมพลาสติกอย่างไม่ตกหล่น พร้อมแนวทางสำหรับประเมินแนวโน้มต่างๆ ด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้ ไม่ว่าคุณจะทำงานที่ไหน
.
ด้วยเว็บไซต์ดีๆ พร้อมให้ผู้ประกอบการเข้าถึงทุกความเคลื่อนไหวได้แล้ว คลิกเลย
www.plastats.com
เพิ่มเติมข้อมูล
Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center - ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-391-5340-43,1358
#ITC #ITCService #SMEsTransform #IntelligentDatabase

พัฒนาธุรกิจด้วยข้อมูลที่เข้าถึงได้สะดวก.สิ่งสำคัญที่ไม่สามารถปฏิเสธได้สำหรับผู้ประกอบการในปัจจุบัน คือ การหาข่าวสารที่ช่...
07/06/2021

พัฒนาธุรกิจด้วยข้อมูลที่เข้าถึงได้สะดวก
.
สิ่งสำคัญที่ไม่สามารถปฏิเสธได้สำหรับผู้ประกอบการในปัจจุบัน คือ การหาข่าวสารที่ช่วยในการวางแผน การตัดสินใจต่างๆ ช่วยให้คุณปรับกลยุทธ์ แผนการต่างๆ เพื่อขยายโอกาสใหม่ๆให้กับธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
.
หลากหลายข้อมูลที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้บนโลกออนไลน์จากเครือข่ายเพื่อผู้ประกอบการ พร้อมเสริฟข่าวสารแนวโน้มและข้อมูลให้ผู้ประกอบการได้อย่างไม่ตกหล่น
คลิกเลย
http://indexes.oie.go.th/
www.plastats.com
เพิ่มเติมข้อมูล
Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center - ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-391-5340-43,1358
#ITC #ITCService #SMEsTransform #IntelligentDatabase #ดัชนีอุตสาหกรรม

พัฒนาธุรกิจด้วยข้อมูลที่เข้าถึงได้สะดวก
.
สิ่งสำคัญที่ไม่สามารถปฏิเสธได้สำหรับผู้ประกอบการในปัจจุบัน คือ การหาข่าวสารที่ช่วยในการวางแผน การตัดสินใจต่างๆ ช่วยให้คุณปรับกลยุทธ์ แผนการต่างๆ เพื่อขยายโอกาสใหม่ๆให้กับธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
.
หลากหลายข้อมูลที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้บนโลกออนไลน์จากเครือข่ายเพื่อผู้ประกอบการ พร้อมเสริฟข่าวสารแนวโน้มและข้อมูลให้ผู้ประกอบการได้อย่างไม่ตกหล่น
คลิกเลย
http://indexes.oie.go.th/
www.plastats.com
เพิ่มเติมข้อมูล
Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center - ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-391-5340-43,1358
#ITC #ITCService #SMEsTransform #IntelligentDatabase #ดัชนีอุตสาหกรรม

07/06/2021
Make Prototype By FDM 3D Printed 39 @ITC

วันนี้จะเป็นการสร้างต้นแบบ สำหรับชิ้นงานประกอบเพื่อใช้งานทางการแพทย์ โดยตัวผลิตภัณฑ์ต้นแบบทั้งหมดจะต้องนำไปประกอบกับช้นส่วนอื่นๆเพิ่มเติม ดังนั้น การใช้ 3DPrinter สำหรับการสร้างต้นแบบจึงเป็นวิธีการที่ใช้ประหยัดเวลาให้กับผู้พัฒนาได้
.
ด้วยบริการเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการสร้างต้นแบบจากศูนย์ ITC และสถาบันพลาสติก 3D Printed FDM : FusedDepositionModeling เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ โดยวัสดุที่ใช้จะเป็นพลาสติกแบบเส้น (Filament) โดยการทำงานจะเป็นการวิ่งของหัวงานที่หลอมละลาย ตัววัสดุพลาสติก และขึ้นงานเป็นชั้นๆ หรือ Layer เพื่อให้ได้ชิ้นงานตามที่ผู้ประกอบการต้องการ

VDO เพิ่มเติม : https://youtu.be/dyad7pgJEbA

สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างต้นแบบเพื่อเป็นแนวทางเพื่อการต่อยอด
ข้อคำปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับเราติดต่อ
Website : www.itc.or.th
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH​​​​
Youtube Channel, Facebook : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-391-5340-43,1358
#ITC​​​​ #ITCService​​​​ #SMEsTransform​​​​ #ProductTransform

ทำความรู้จักกับ “กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” หรือ “TED Fund”https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%...
06/06/2021
TED Fund Fast Start เริ่มได้ไว ไปได้ไกลกว่า กับกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทำความรู้จักกับ “กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” หรือ “TED Fund”

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fs2V_SLyyfOM%3Ffbclid%3DIwAR0LadzsCTzIDj1spyfmO6VnXvCOtvZvJWvT3Y_EmvH9liCZODmUNct-KgQ&h=AT3RDScwGt87AzWkUPnoVA_lPf_r7JpjoVvF_iY5lvieHEVI3PshUl2D6_zENpTDWUPCv_cPwFPkq_kwGCfYmjpC9pgHSQT-T_hJ49t-7T2jTrNaaQLc3U3hcQ_OpNx5WQhZqdiyfmX-i-4

🚀 ใครอยากเริ่มต้นทำ #Startup แต่ขาดเงินทุน ยกมือขึ้น!! มาทำความรู้จักกับ “กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและน....

5 แหล่งเงินทุนยอดฮิตที่พึ่งปลอดภัยของคนช่วงเริ่มต้นธุรกิจhttps://www.smethailandclub.com/startups-7074-id.html
06/06/2021
เปิดโผ 5 แหล่งเงินทุนยอดฮิต ที่พึ่งปลอดภัยของคนช่วงเริ่มต้นธุรกิจ

5 แหล่งเงินทุนยอดฮิตที่พึ่งปลอดภัยของคนช่วงเริ่มต้นธุรกิจ

https://www.smethailandclub.com/startups-7074-id.html

ในช่วงเริ่มต้นการทำธุรกิจ การขยายกิจการ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องวางแผนด้านการเงินอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้...

"ส่งออก"-"มาตรการรัฐ"ดันดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัว 2 เดือนติดhttps://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/482056?fb...
05/06/2021
"ส่งออก"-"มาตรการรัฐ"ดันดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัว 2 เดือนติด

"ส่งออก"-"มาตรการรัฐ"ดันดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัว 2 เดือนติด

https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/482056?fbclid=IwAR2b3CiuoN5Wt_K-fE7wemsvBkAFD62avD0fA1Q_Ho1v5T_1osNUy9HffHQ

กระทรวงอุตสาหกรรมเยการส่งออกและมาตรการรัฐช่วยดันดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัว 2 เดือนติด ระบุเดือนเมษาย.....

เรียนรู้วิธีการระดมทุนยังไงให้ธุรกิจได้ไปต่อ
05/06/2021

เรียนรู้วิธีการระดมทุนยังไงให้ธุรกิจได้ไปต่อ

เรียนรู้วิธีการระดมทุนยังไงให้ธุรกิจได้ไปต่อ
.
วิธีการระดมทุนก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ ตามยุค อย่างเข่น ระดมทุนจากการทำ ICO เกิดขึ้นในช่วงปี 2017-2018 โดยวิธีการเสนอขายเหรียญ ICO (Initial Coin Offering)
.
โดยผู้ถือเหรียญจะไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นสามัญของกิจการนั้นๆ แต่มีส่วนร่วมในการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้กับ Startup และได้รับสิทธิต่างๆ ในรูปแบบของ Utility เช่น สิทธิการได้ใช้สินค้าและบริการ
.
ล่าสุดยังมีรูปแบบการระดมทุนที่ผู้ลงทุนสามารถเป็นเจ้าของหุ้นสามัญในกิจการของ Startup ได้ด้วยการเสนอขายแบบ STO (Securities Token Offering) แต่ยังจำกัดอยู่ในบางประเทศเท่านั้น
.
อ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://www.smethailandclub.com/startups-7097-id.html
.
#smestartup #sme #startup
.
ติดตามเราได้ที่
www.blockdit.com/smestartup
www.instagram.com/smestartup_thailand/?hl=th
www.smethailandclub.com/startup.html
www.facebook.com/SMEStartupFreecopy
www.twitter.com/Smestart_up
www.youtube.com/user/smethailandclubable

พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างตรงตามความต้องการ.การสร้างต้นแบบนอกเหนือจากการสร้างเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าให้เห็นภาพแล้ว การ...
04/06/2021
Make Prototype By FDM 3D Printed 39 @ITC

พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างตรงตามความต้องการ

.
การสร้างต้นแบบนอกเหนือจากการสร้างเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าให้เห็นภาพแล้ว การเข้าถึงตัวช่วยในการสร้างต้นแบบที่เหมาะสมยังถือเป็นเรื่องสำคัญด้วย
หากต้องการสร้างต้นแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ศูนย์ ITC เป็นตัวช่วยสำหรับคุณ
VDO สำหรับการสร้างต้นแบบวันนี้เพิ่มเติม : https://youtu.be/dyad7pgJEbA

ศูนย์ ITC ยังให้ความสำคัญกับการดูและรักษาสุขภาพ ห่างไกลจาก Covid - 19 ด้วยการบริการในรูปแบบออนไลน์ ทั้งพูดคุย หารือ ปรึกษาการพัฒนาต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์ได้อีกด้วย
ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน และเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid - 19
สามารถพูดคุยกับเราผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่
Website : www.itc.or.th
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel.02-058-4988,02-391-5340-43,1358
#ITC #IndustryTransformationCenter #ITCService #ProductTransform #SMEsTransform

วันนี้จะเป็นการสร้างต้นแบบ สำหรับชิ้นงานประกอบเพื่อใช้งานทางการแพทย์ โดยตัวผลิตภัณฑ์ต้นแบบทั้งหมดจะต้....

ออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยเครื่องมือและแนวทางที่พร้อมสนับสนุนไอเดียคุณมาร่วมหาแนวทางไปกับเราศูนย์ ITC หนึ่งพื้นที่ สำหรับการเป...
04/06/2021

ออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยเครื่องมือและแนวทางที่พร้อมสนับสนุนไอเดียคุณ

มาร่วมหาแนวทางไปกับเราศูนย์ ITC หนึ่งพื้นที่ สำหรับการเปิดรับ IDEA พร้อมสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้กับสินค้าของ SMEs
1.เป็นหนึ่งพื้นที่สำหรับการช่วยเติมเต็มความสร้างสรรค์ ด้วยแนวคิดที่หลากหลาย และจะส่งให้กับความสร้างสรรค์ของคุณ สู่ความเป็นไปได้
2.เป็นหนึ่งพื้นที่สำหรับการช่วยให้คำปรึกษา คำชี้แนะอันเป็นประโยชน์ เปรียบเสมือนเพื่อนคู่คิด เติมเต็มให้กับคุณ
3.เป็นพื้นที่ สำหรับการใช้เครื่องมือที่ครบครัน สำหรับส่งเสริมการสร้างสรรค์ ให้กับต้นแบบ และงานนวัตกรรมต่างๆ ให้กับคุณ

ศูนย์ ITC พร้อมให้บริการได้ในรูปแบบออนไลน์ โดยที่คุณไม่ต้องเดินทางไปไหน
ติดต่อเลยที่นี่ ศูนย์ ITC
Website : http://www.itc.or.th/?page_id=15714
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel: 02-058-4988, 02-391-5340-43, 1358
#ITC #ITCService #ProductTransform

ออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยเครื่องมือและแนวทางที่พร้อมสนับสนุนไอเดียคุณ

มาร่วมหาแนวทางไปกับเราศูนย์ ITC หนึ่งพื้นที่ สำหรับการเปิดรับ IDEA พร้อมสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้กับสินค้าของ SMEs
1.เป็นหนึ่งพื้นที่สำหรับการช่วยเติมเต็มความสร้างสรรค์ ด้วยแนวคิดที่หลากหลาย และจะส่งให้กับความสร้างสรรค์ของคุณ สู่ความเป็นไปได้
2.เป็นหนึ่งพื้นที่สำหรับการช่วยให้คำปรึกษา คำชี้แนะอันเป็นประโยชน์ เปรียบเสมือนเพื่อนคู่คิด เติมเต็มให้กับคุณ
3.เป็นพื้นที่ สำหรับการใช้เครื่องมือที่ครบครัน สำหรับส่งเสริมการสร้างสรรค์ ให้กับต้นแบบ และงานนวัตกรรมต่างๆ ให้กับคุณ

ศูนย์ ITC พร้อมให้บริการได้ในรูปแบบออนไลน์ โดยที่คุณไม่ต้องเดินทางไปไหน
ติดต่อเลยที่นี่ ศูนย์ ITC
Website : http://www.itc.or.th/?page_id=15714
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel: 02-058-4988, 02-391-5340-43, 1358
#ITC #ITCService #ProductTransform

อยากเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ฝ่าวิกฤตนี้ได้ นี่คือ 6 วิธีที่ต้องศึกษาhttps://www.smethailandclub.com/startups-6698-id.html
03/06/2021
6 วิธีหนีวิกฤตสุดโหดพาธุรกิจผ่านโลดตลอดปี 2021

อยากเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ฝ่าวิกฤตนี้ได้ นี่คือ 6 วิธีที่ต้องศึกษา

https://www.smethailandclub.com/startups-6698-id.html

ผลกระทบจากปี 2020 ที่หนักหน่วงและยังไม่จบไม่สิ้นมาจนถึงปี 2021 นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ถ้าใครตั้งรับไม่ทันอ...

ขอพระองค์ทรงพระเจริญเนื่องในวโรกาส สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๓ ม...
03/06/2021

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน

ขอรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยขอร่วมถวายพระพร
#ITC #ITCInfo

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน

ขอรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยขอร่วมถวายพระพร
#ITC #ITCInfo

ต้องการเครื่องมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากไอเดีย สู่ต้นแบบที่ต้องการ.สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญ เพราะไม่ใช่แค่การ...
02/06/2021

ต้องการเครื่องมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากไอเดีย สู่ต้นแบบที่ต้องการ

.
สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญ เพราะไม่ใช่แค่การคิดเท่านั้น การลงมือทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดความแตกต่าง พร้อมใส่ความสร้างสรรค์ พร้อมทั้งสามารถสร้างได้จริง จึงเป็นเรื่องที่ต้องมองหาทรัพยากร และ พื้นที่อำนวยความสะดวกต่างๆ

หนึ่งพื้นที่เพื่อผู้ประกอบการ ด้วยบริการสร้างต้นแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่พร้อมให้คำปรึกษา กับเราศูนย์ ITC พร้อมการให้บริการในรูปแบบ New Normal ไม่ต้องเดินทางมาหาเราก็พูดคุยกันได้

ร่วมพูดคุยออนไลน์หรือต้องการนัดหมาย เพิ่มเติมข้อมูล
Website : www.itc.or.th
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-391-5340-43,1358
#ITC #MiniITC #ITCService #ITCInfo #SMEsTransform #ProductTransform

ต้องการเครื่องมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากไอเดีย สู่ต้นแบบที่ต้องการ

.
สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญ เพราะไม่ใช่แค่การคิดเท่านั้น การลงมือทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดความแตกต่าง พร้อมใส่ความสร้างสรรค์ พร้อมทั้งสามารถสร้างได้จริง จึงเป็นเรื่องที่ต้องมองหาทรัพยากร และ พื้นที่อำนวยความสะดวกต่างๆ

หนึ่งพื้นที่เพื่อผู้ประกอบการ ด้วยบริการสร้างต้นแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่พร้อมให้คำปรึกษา กับเราศูนย์ ITC พร้อมการให้บริการในรูปแบบ New Normal ไม่ต้องเดินทางมาหาเราก็พูดคุยกันได้

ร่วมพูดคุยออนไลน์หรือต้องการนัดหมาย เพิ่มเติมข้อมูล
Website : www.itc.or.th
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-391-5340-43,1358
#ITC #MiniITC #ITCService #ITCInfo #SMEsTransform #ProductTransform

ITC ศูนย์ภาค บริการเครื่องจักรเพื่อนวัตกรรมผู้ประกอบการ. บริการเครื่องจักรศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ITC และ โดยมี   🔹️คุณน้ำ...
02/06/2021

ITC ศูนย์ภาค บริการเครื่องจักรเพื่อนวัตกรรมผู้ประกอบการ

.
บริการเครื่องจักรศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ITC และ โดยมี
🔹️คุณน้ำเงิน ยศสูงเนิน ➡️ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา นำพืชผลทางการเกษตร (ขนุน) ทีประสบปัญหาล้นตลาด นำมาพัฒนาแปรรูปด้วยเครื่องจักรของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมศูยน์ ITC ศภ.6 กสอ.

เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/dip.ipc6/posts/3997520783

ร่วมพูดคุยออนไลน์หรือต้องการนัดหมาย เพิ่มเติมข้อมูล
Website : www.itc.or.th
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-391-5340-43,1358
#ITC #MiniITC #ITCService #ITCInfo #SMEsTransform #ProductTransform7551769671156

ติดปัญหาระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไม่รู้จะพูดคุยกับใคร.เพื่อสร้างนวัตกรรมได้อย่างตรงจุด ปรับแบบด้วยความเข้าใจ พัฒนานวัตกร...
01/06/2021

ติดปัญหาระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไม่รู้จะพูดคุยกับใคร

.
เพื่อสร้างนวัตกรรมได้อย่างตรงจุด ปรับแบบด้วยความเข้าใจ พัฒนานวัตกรรมที่ง่ายต่อการผลิต จำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจในกลไกต่างๆ สำหรับการทำงานเพื่อรองรับนวัตกรรมจากไอเดียต่อยอดที่ไปได้กว่าได้อย่างเป็นจริง
.
ด้วยบริการจากศูนย์ ITC ที่พร้อมช่วยพัฒนาเป็นคู่คิด ช่วยปรับปรุงนวัตกรรมให้คำแนะโดยผู้เชี่ยวชาญหากติดขัดหรือประสบปัญหา
ติดต่อเข้าใช้บริการผ่านช่องทางออนไล์นจากศูนย์ ITC ได้ที่
Website : www.itc.or.th
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel.02-058-4988,02-391-5340-43,1358
#ITC #ต้นคิดสตูดิโอ #TonKitStudio #Co_WorkingSpace #SMEsTransform #ProductTransform

ติดปัญหาระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไม่รู้จะพูดคุยกับใคร

.
เพื่อสร้างนวัตกรรมได้อย่างตรงจุด ปรับแบบด้วยความเข้าใจ พัฒนานวัตกรรมที่ง่ายต่อการผลิต จำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจในกลไกต่างๆ สำหรับการทำงานเพื่อรองรับนวัตกรรมจากไอเดียต่อยอดที่ไปได้กว่าได้อย่างเป็นจริง
.
ด้วยบริการจากศูนย์ ITC ที่พร้อมช่วยพัฒนาเป็นคู่คิด ช่วยปรับปรุงนวัตกรรมให้คำแนะโดยผู้เชี่ยวชาญหากติดขัดหรือประสบปัญหา
ติดต่อเข้าใช้บริการผ่านช่องทางออนไล์นจากศูนย์ ITC ได้ที่
Website : www.itc.or.th
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel.02-058-4988,02-391-5340-43,1358
#ITC #ต้นคิดสตูดิโอ #TonKitStudio #Co_WorkingSpace #SMEsTransform #ProductTransform

สร้างการเรียนรู้ที่ง่ายขึ้น ด้วย Online Training.การเสริมองค์ความรู้ที่สำคัญ จะช่วงขับเคลื่อนองค์กรของคุณไปข้างหน้าได้อย...
01/06/2021

สร้างการเรียนรู้ที่ง่ายขึ้น ด้วย Online Training

.
การเสริมองค์ความรู้ที่สำคัญ จะช่วงขับเคลื่อนองค์กรของคุณไปข้างหน้าได้อย่างครบครัน เริ่มต้นเคลื่อนไหว ได้ทันโลกที่ไม่หยุดนิ่ง เลือกแนวทางที่เหมาะสำหรับ SMEs คอยเติมและสร้างการเรียนรู้หากมีโอกาส

.
ด้วยบริการจากเครือข่ายศูนย์ ITC เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้ประกอบการ
คลิกเดียว :
https://dip-sme-academy.com/course
www.plaskills.com

สนใจสอบถามพูดคุยกับเราในรูปแบบ New Normal ทักเลย
Website : www.itc.or.th
Facebook, Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH
Tel : 02-058-4988,02-391-5340-43,1358
#ITC #ITCService #SMEsTransform #PeopleTransform

สร้างการเรียนรู้ที่ง่ายขึ้น ด้วย Online Training

.
การเสริมองค์ความรู้ที่สำคัญ จะช่วงขับเคลื่อนองค์กรของคุณไปข้างหน้าได้อย่างครบครัน เริ่มต้นเคลื่อนไหว ได้ทันโลกที่ไม่หยุดนิ่ง เลือกแนวทางที่เหมาะสำหรับ SMEs คอยเติมและสร้างการเรียนรู้หากมีโอกาส

.
ด้วยบริการจากเครือข่ายศูนย์ ITC เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้ประกอบการ
คลิกเดียว :
https://dip-sme-academy.com/course
www.plaskills.com

สนใจสอบถามพูดคุยกับเราในรูปแบบ New Normal ทักเลย
Website : www.itc.or.th
Facebook, Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH
Tel : 02-058-4988,02-391-5340-43,1358
#ITC #ITCService #SMEsTransform #PeopleTransform

ให้คู่คิดช่วยพัฒนานวัตกรรมของคุณ.เพื่อสร้างนวัตกรรมได้อย่างตรงจุด ปรับแบบด้วยความเข้าใจ พัฒนานวัตกรรมที่ง่ายต่อการผลิต จ...
31/05/2021

ให้คู่คิดช่วยพัฒนานวัตกรรมของคุณ

.
เพื่อสร้างนวัตกรรมได้อย่างตรงจุด ปรับแบบด้วยความเข้าใจ พัฒนานวัตกรรมที่ง่ายต่อการผลิต จำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจในกลไกต่างๆ สำหรับการทำงานเพื่อรองรับนวัตกรรมจากไอเดียต่อยอดที่ไปได้กว่าได้อย่างเป็นจริง
.
ด้วยบริการจากศูนย์ ITC ที่พร้อมช่วยพัฒนาเป็นคู่คิด ช่วยปรับปรุงนวัตกรรมให้คำแนะโดยผู้เชี่ยวชาญหากติดขัดหรือประสบปัญหา
ติดต่อเข้าใช้บริการผ่านช่องทางออนไล์นจากศูนย์ ITC ได้ที่
Website : www.itc.or.th
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel.02-058-4988,02-391-5340-43,1358
#ITC #ต้นคิดสตูดิโอ #TonKitStudio #Co_WorkingSpace #SMEsTransform #ProductTransform

ให้คู่คิดช่วยพัฒนานวัตกรรมของคุณ

.
เพื่อสร้างนวัตกรรมได้อย่างตรงจุด ปรับแบบด้วยความเข้าใจ พัฒนานวัตกรรมที่ง่ายต่อการผลิต จำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจในกลไกต่างๆ สำหรับการทำงานเพื่อรองรับนวัตกรรมจากไอเดียต่อยอดที่ไปได้กว่าได้อย่างเป็นจริง
.
ด้วยบริการจากศูนย์ ITC ที่พร้อมช่วยพัฒนาเป็นคู่คิด ช่วยปรับปรุงนวัตกรรมให้คำแนะโดยผู้เชี่ยวชาญหากติดขัดหรือประสบปัญหา
ติดต่อเข้าใช้บริการผ่านช่องทางออนไล์นจากศูนย์ ITC ได้ที่
Website : www.itc.or.th
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel.02-058-4988,02-391-5340-43,1358
#ITC #ต้นคิดสตูดิโอ #TonKitStudio #Co_WorkingSpace #SMEsTransform #ProductTransform

30/05/2021
Make Prototype By FDM 3D Printed 38 @ITC

วันนี้จะเป็นการสร้างชิ้นงานโมเดล 3D เพื่อให้ผู้พัฒนาสามารถใช้งานตามฟังค์ชั่นที่ต้องการ การใช้ 3DPrinter สำหรับการพัฒนาจึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการผลิต ลดระยะเวลาในการผลิตได้มากยิ่งขึ้น

.
ด้วยบริการเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการสร้างต้นแบบจากศูนย์ ITC และสถาบันพลาสติก 3D Printed FDM : FusedDepositionModeling เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ โดยวัสดุที่ใช้จะเป็นพลาสติกแบบเส้น (Filament) โดยการทำงานจะเป็นการวิ่งของหัวงานที่หลอมละลาย ตัววัสดุพลาสติก และขึ้นงานเป็นชั้นๆ หรือ Layer เพื่อให้ได้ชิ้นงานตามที่ผู้ประกอบการต้องการ

VDO เพิ่มเติม : https://youtu.be/meiqijjHwq0

สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างต้นแบบเพื่อเป็นแนวทางเพื่อการต่อยอด
ข้อคำปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับเราติดต่อ
Website : www.itc.or.th
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH​​​​
Youtube Channel, Facebook : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-391-5340-43,1358
#ITC​​​​ #ITCService​​​​ #SMEsTransform​​​​ #ProductTransform

ที่อยู่

อาคารกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 86/6 ซอยตรีมิตร แขวงพระโขนง
Bangkok
10110

รถไฟฟ้า BTS สถานีทองหล่อ หรือ เอกมัย หรือพระโขนง และต่อรถสาธารณะ หรือจักรยานยนต์รับจ้าง ขนส่งมวลชล สายรถเมล์ที่ผ่านแยกกล้วยน้ำไท 22, 25 (เสริมวัดธาตุทอง), 45, 46, 71, 72, 149, 115, 116, 507, 544 และ 519

ข้อมูลทั่วไป

บริการ ให้ความรู้คำปรึกษาพร้อมสนับสนุกส่งเสริมงานวิจัยพัฒนา สร้างและออกแบบ พร้อมสร้างตัวอย่างชิ้นงาน Pilot Scale ด้วยนวัตกรรม ให้บริการด้านงานออกแบบ ประกอบไปด้วย 3DDesign 3DDevelopment 3DPrinting 3DSimulation ต้นคิด สตูดิโอ (TON-KIT STUDIO) แหล่งรวบรวมแนวคิดและเครื่องมือสำหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ อาทิ Solidworks Moldex 3D Top Solid เครื่อง 3D Printing จำนวน 7 เครื่อง SLM SOLOTION 125 (3D PRINTER วัสดุโลหะ) OBJET 260 CONNEX3 (3D PRINTER วัสดุเรซิ่นเหลว) EOS FORMIGA P110 (3D PRINTER วัสดุเรซิ่นผง) GEOMAGIC TOUCH (ตัวเขียนเครื่อง 3D) INFOOT SCAN (SCAN เท้า) ARTECH EVA SCANNER (SCAN) ZUND S3 M800 (เครื่องตัดชิ้นงาน) เปิดโอกาสให้ธุรกิจสร้างโอกาส กับอีกเวที ต้นกล้า แกลอรี่(TON-KLA GALLERY) อาคารสำหรับจัดแสดงผลงาน ส่งเสริมสินค้าให้กับ SME Start up

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

02-058-4988

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

บริการเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
https://drive.google.com/open?id=18Hl8xwjE3vuREiZy-YK6TGsM9HaD8ISr

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ITC Industry Transformation Center - ศูนย์ปฏิรูปอุตผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ITC Industry Transformation Center - ศูนย์ปฏิรูปอุต:

วิดีโอทั้งหมด

ITC Industry Transformation Center Story

ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม สู่อนาคต Industry Transformation Center : ITC เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยทำหน้าที่เชื่อมโยงหน่วยงานวิจัย หน่วยงาน การศึกษา ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และนักนวัตกรรม หรือผู้ประกอบการที่เป็น Start Up โดยทำงานในลักษณะ ประชารัฐ คือ นำผู้ประกอบการตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ มาทำงานร่วมกับหน่วยงานวิจัย เพื่อสนับสนุน ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ โดยเน้นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมใหม่ตามนโยบายรัฐบาล ประกอบด้วยบริการดังนี้

ITC s Share

ITC i Innovate

ITC m Match

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สิ่งสำคัญอื่นใดตอนนี้อยากเห็นประเทศไทย สร้างคนไทยให้มีสายเลือดแห่งการเป็นผู้นำ รู้จักการสร้างคน เป็นผู้นำในทุกๆด้านของโลก เป็นผู้นำสร้างเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ ผู้นำทางเทคโนโลยีระดับโลก เป็นผู้นำนักบริหารทุกด้าน เป็นผู้นำนักพัฒนาต่างๆตลอดเวลา รู้จักการสร้างคน เพื่อสร้างประเทศที่ยิ่งใหญ่ สร้างโลกที่ยิ่งใหญ่ อย่างทันกาลครับ ไปด้วยกันเร่งด่วน
📣ขออนุญาติประชาสัมพันธ์ 🔔เตรียมพร้อมเปิดประตูสู่โอกาส และเชื่อมโยงการค้า การลงทุนในงาน Thailand Industrial Fair 2019 พบกับเส้นทางลัดสู่ความสำเร็จทางด้านอุตสาหกรรม และคู่ค้ามากมายทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงสินค้ามากกว่า 600,000 รายการ 1,200 บูธ ที่ยกขบวนมาจัดรายการ Promotion พิเศษสุด ๆ 30 – 70 % ในงาน เพื่อผู้ประกอบการ และนักธุรกิจ และเหล่าบรรดานักอุตสาหกรรมไทยปีละครั้งกับโซน อุตสาหกรรมสุดล้ำ Highlight Zone - Industrial Machinery - Industrial Supplies - Material Handling & Logistics - Garment & Printtech - Garage Equipment ✅พร้อมแคมเปญข้อเสนอส่วนลดแบบจัดเต็ม 👉🏻พบกันระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:00 -19:00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 👉🏻ลงทะเบียนล่วงหน้าที่ www.thailandindustrialfair.com ☎ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2838-9999 ต่อ 1177 Email : [email protected] หรือทาง www.thailandindustrialfair.comและ www.facebook.com/IndustrialFair #TIF #TIF2019#thailandindustrialfair #thailandindustrialfair2019
Co maker space #ITC# ไทยทำเอง
ขอบคุณสำหรับความรู้ใหม่ๆครับ ดีใจที่ได้มาเยี่ยมเยียนครับ
สวัสดีครับ หน่วยงานได้ฐานข้อมูลการพัฒนาด้านต่างๆของยุโรป สามารถสืบค้นได้ทุกเรื่องครับ (ฝากถึงหน่วยงานต่างๆด้วยครับ) ให้มา 2 เวปฐานข้อมูล ฝากช่วยกันสืบค้นและศึกษาด้วยนะครับ มีประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ 4.0 มากครับ (แนะนำให้เปิดจากคอมนะครับ เพราะสามารถดูสารบัญที่สำคัญได้)
อุตสาหกรรมการวิจัยยางธรรมชาติและการลงทุนของยุโรป อยากให้รัฐบาลช่วยศึกษาและกำหนดทิศทางช่วยเกษตรกรด้วยครับ " Bio-based polymers " http://ec.europa.eu/geninfo/query/action?query_source=RESEARCHPP&swlang=en&QueryText=Bio-based%20polymers https://cordis.europa.eu/search/result_en?q=Bio-based+polymers
QR Code scan ได้เลยคับผม
#3Dprinting
ใครไม่รู้จัก #3DPrinting มาดูกันได้
มาร่วมฟังเทคโนโลยีดีๆ เพื่อการผลิตกันนะคับ
ว่างก็แวะไปกัน