ITC Industry Transformation Center - ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต

ITC Industry Transformation Center - ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต Transfromation Center for Business SME Industry and Start Up Thai4.0 ITC (Industry Transfromation Center) 86/6 Soi Treemit, Rama IV Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110
(3)

ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม สู่อนาคต Industry Transformation Center : ITC เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยทำหน้าที่เชื่อมโยงหน่วยงานวิจัย หน่วยงาน การศึกษา ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และนักนวัตกรรม หรือผู้ประกอบการที่เป็น Start Up โดยทำงานในลักษณะ ประชารัฐ คือ นำผู้ประกอบการตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ มาทำงานร่วมกับหน่วยงานวิจัย เพื่อสนับสนุน ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ โดยเน้นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมใหม่ตามนโยบายรัฐบาลก่อน

หน้าที่: โดยเราต้องการมุ้่งเน้น Transfromation Center for Business SME Industry and Start Up Thai 4.0 1 Product Transforms ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2 Process Transforms กระบวนการผลิตด้วย Digital Manufacturing Transformation 3 People Transforms บุคลากรภาคอุตสาหกรรม

เปิดเหมือนปกติ

สร้างกระบวนการที่ดียิ่งขึ้น หาคำตอบและวิธีการได้ไม่ยาก.หลากหลายเรื่องราวที่เจ้าของโรงงาน และผู้ประกอบการธุรกิจต้องเอาใจใ...
26/10/2020

สร้างกระบวนการที่ดียิ่งขึ้น หาคำตอบและวิธีการได้ไม่ยาก

.
หลากหลายเรื่องราวที่เจ้าของโรงงาน และผู้ประกอบการธุรกิจต้องเอาใจใส่ ต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข็งขัน หนึ่งเรื่องสำคัญคือ กระบวนการผลิต หนึ่งวิธีที่จะช่วยให้คุณพัฒนากระบวนการพร้อมสร้างแนวทางได้ ให้คุณลองเริ่มต้นด้วยการสังเกตุ จากจุดเล็กๆ พร้อมลองวิเคราะห์ หาทางพัฒนาได้ด้วยตนเองดู อันจะเป็นแนวทางคุณได้ลองพัฒนาการทำงานได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น
.
ร่วมสังเกตุการณ์ หาแนวทางเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมไปพร้อมกับเรา
- ร่วมให้คำปรึกษา
- แนะนำเครื่องมือที่เหมาะสม
- เข้าถึงตัวช่วยสำหรับการพัฒนาที่ผู้ประกอบการควรทราบ
เพิ่มเติม :
Website : https://www.itc.or.th/?page_id=15714
Facebook : ITC Industry Transformation Center - ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Line Official Account : @114qmusj หรือ http://nav.cx/dmbXjPH
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-391-5340-43,1358
#ITC #IndustryTransformationCenter #ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม #ITCService #ProcessTransform

เข้าใจ "คำว่า Cycle time" มายิ่งขึ้น
25/10/2020

เข้าใจ "คำว่า Cycle time" มายิ่งขึ้น

#เอกสารเผยแพร่ คุยกันเรื่องเวลา (ตอนที่ 2) : Cycle Time
✍️บทความ โดย ดร.ธนกร ตันธนวัฒน์
ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS) เนคเทค-สวทช.
.
หากท่านมีนิยามของคำว่า Cycle time ที่ตนเองใช้อยู่แล้ว อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่านิยามดังกล่าวเป็นที่รู้จักและใช้กันอยู่ทั่วไปเป็นสากล
.
หากสืบค้นเอกสารมากพอ...ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันทั้งในวงการวิศวกรรม วงการธุรกิจ หรือแม้กระทั่งวงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ก็จะพบว่ามีการใช้คำว่า Cycle time ในความหมายที่หลากหลาย

บทความ "คุยกันเรื่องเวลา" ตอนที่ 2 นี้ ว่าด้วยเรื่อง Cycle Time ในนิยามที่แตกต่างกัน เพื่อนำไปใช้งานรวมถึงการสื่อสารอย่างถูกบริบท

ติดตามอ่านบทความได้ที่
https://bit.ly/article-cycletime

#SmartFactory #SmartManufacturing #Productivity #CPS

จะเลือกสินเชื่ออย่างให้เหมาะกับธุรกิจhttps://www.facebook.com/358116197990026/posts/1005733063228333/?extid=0&d=n
25/10/2020

จะเลือกสินเชื่ออย่างให้เหมาะกับธุรกิจ

https://www.facebook.com/358116197990026/posts/1005733063228333/?extid=0&d=n

สินเชื่อ SME คือ สินเชื่อที่ทำมาเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย หรือ ที่มีสินทรัพย์ในการลงทุนไม่เกิน 200 ล้านบาท หรือตามจำนวนที่กระทรวงกำหนด โดยเป็นสินเชื่อที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมและธุรกิจ SMEs ได้แก่

- กิจการอุตสาหกรรม
- กิจการค้าปลีก-ค้าส่ง
- กิจการการบริการ
- กิจการอื่น ๆ ตามจำนวนที่กระทรวงกำหนด เช่น ผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมตามหลักเกณฑ์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สินเชื่อ SME ถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดย่อมในการนำเงินทุนไปจัดตั้ง ขยาย และปรับปรุงกิจการ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ในการดำเนินธุรกิจ แต่สินเชื่อนั้นมีหลายประเภท ซึ่งจะเหมาะกับธุรกิจแต่ละประเภทแต่ต่างกันไป โดย..

• สินเชื่อเงินกู้เบิกเกินบัญชี (OD) เหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้หมุนเวียนเงินในธุรกิจ
เป็นสินเชื่อกู้ระยะสั้น ข้อดี คือ ดอกเบี้ย จะคิดจากเฉพาะจำนวนเงินต้นที่ผู้ประกอบการเบิกออกมาเท่านั้น เมื่อคืนเงินต้นครบ ดอกเบี้ยจะหยุดคำนวณทันที ข้อเสีย คือ มีอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง

• สินเชื่อแบบใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน เหมาะกับผู้ที่ต้องการกู้ยืมเงินระยะยาว
เพราะสามารถผ่อนชำระหนี้ได้นานสูงสุดถึง 30 ปีและมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ เหมาะกับธุรกิจ SME ที่ต้องการเงินทุนไปใช้ในการลงทุนในธุรกิจหรือขยายธุรกิจ แต่สินเชื่อประเภทนี้ ผู้ประกอบการจะต้องมีสินทรัพย์มาใช้ค้ำประกัน เช่น บ้าน เป็นต้น

• สินเชื่อแบบใช้รถเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันธุรกิจ เหมาะกับผู้ต้องการใช้รถยนต์ในการค้ำประกัน
จะมีลักษณะเช่นเดียวกับการจำนองบ้าน ผู้ประกอบการต้องใช้รถยนต์ที่เป็นชื่อของตัวเอง และผ่อนชำระหมดแล้ว มาเป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อ SME ข้อดี คือ สินเชื่อประเภทนี้อนุมัติง่าย อัตราดอกเบี้ยมักอยู่ที่ 3 – 21% ต่อปี แต่หากผิดนัดชำระหนี้ ก็มีสิทธิโดนยึดรถด้วยเหมือนกัน

• สินเชื่อแฟคตอริ่ง (Factoring) เหมาะกับธุรกิจ SME ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนหรือ
ต้องการเพิ่มสภาพคล่องระยะสั้น
เป็นการนำบัญชีลูกหนี้ทางการค้าที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ หรือ ใบกำกับสินค้าหรือใบแจ้งหนี้ค้างชำระมาเปลี่ยนเป็นเงินทุน โดยขายลูกหนี้การค้าให้กับสถาบันการเงิน

เมื่อทราบแล้วว่าธุรกิจของเราเหมาะกับสินเชื่อประเภทใด ก็ควรศึกษารายละเอียดการขอสินเชื่อนั้นๆ อย่างละเอียดครบถ้วน เพื่อให้การขอสินเชื่อผ่านไปได้โดยง่าย ไม่มีอะไรติดขัดตามมา แล้วธุรกิจของคุณจะเดินหน้าต่อได้อย่างสบายเลยล่ะครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.moneywecan.com/what-sme-loan/

#SMEONE
#SMEONEKnowledge

ฮาวทู เมื่อธุรกิจต้องพบความเสี่ยง จะรับมือได้อย่างไร
24/10/2020

ฮาวทู เมื่อธุรกิจต้องพบความเสี่ยง จะรับมือได้อย่างไร

ธุรกิจ SME อาจเป็นธุรกิจเริ่มต้นของใครหลายคน และส่วนใหญ่มักหนีไม่พ้นปัญหาเบสิค เช่น เงินทุนไม่พอ หรือกิจการไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ดังนั้น มาศึกษาฮาวทู รับมือกับความเสี่ยงที่ SME ต้องเจอกันดีกว่า เพื่อเป็นแนวทางในการปรับตัว ให้ทันท่วงที

1. เงินทุนไม่เพียงพอ : ให้มองหาแหล่งเงินทุนไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไว้สำหรับเป็นทางเลือกในกรณีต้องการเงินทุนฉุกเฉิน

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับแรงงาน : อาจเริ่มต้นง่ายๆ ได้ด้วยการบริหารงานแบบใกล้ชิด รับฟังความคิดเห็นของพนักงาน เพื่อสร้างความภูมิใจ และเพื่อให้คนในองค์กรรู้สึกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ หากเรื่องไหนที่ไม่สามารถนำมาปรับใช้ได้จริงในองค์กร ผู้ประกอบการก็ควรมีเหตุผลให้กับข้อเสนอนั้นว่าเพราะอะไรจึงไม่สามารถดำเนินการตามที่พนักงานเสนอได้

3. สายป่านไม่ยาวพอ : ลองออกไปพบปะผู้คนในแวดวงธุรกิจ บางคนอาจจะไม่ได้ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ SME ของเราเลยก็ได้ แต่ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน หากมีโอกาสที่ดีก็อาจได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในอนาคตนั่นเอง

4. ตีโจทย์ไม่แตก : วิธีง่ายๆ ในการรับมือกับ ความเสี่ยงธุรกิจ SME ทางด้านนี้คือ “การวางแผนธุรกิจ” ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการได้คิด วิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง ถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหาร, ขอบเขตของสินค้าหรือบริการ, กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ตลอดจนเรื่องการเงิน ที่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญๆ ของการประกอบธุรกิจ SME ทั้งสิ้น

5. ความเสี่ยงด้านการบริหารเงิน : สำหรับวิธีการลดความเสี่ยงธุรกิจ SME ทางด้านนี้ ผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องมีทักษะและความสามารถในการบริหารเงินของผู้ประกอบการ จะช่วยให้กิจการดำเนินการไปได้อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด ไม่มีประวัติค้างชำระหนี้ สร้างประวัติทางการเงินที่ดี และยังได้รับความเชื่อถือจาก คู่ค้า ลูกค้า หรือแม้แต่ผู้ให้บริการแหล่งเงินทุน

ความเสี่ยงธุรกิจ SME ถือเป็นความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการเพื่อจัดการความเสี่ยงได้ รวมถึงต้องพร้อมอยู่เสมอ ในการรับมือความเสี่ยงใหม่ๆ ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ในอนาคต

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.moneywecan.com/risk-business-sme/

#SMEONE
#SMEONEKnowledge

ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล ไม่ควรพลาดhttps://www.facebook.com/thepointth/posts/393916902011542
24/10/2020

ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล ไม่ควรพลาด

https://www.facebook.com/thepointth/posts/393916902011542

'ดีป้า'ลุยส่งเสริมการยื่นขอสิทธิบัตรด้านดิจิทัล เดินหน้า 5 โครงการยื่นขอรับการสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัล
.
ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า หนึ่งในภารกิจสำคัญตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ของ ดีป้า คือ การเสนอแนะ เร่งรัด ติดตามการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยที่ผ่านมา ดีป้า มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทของทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิบัตร พร้อมส่งเสริมให้เกิดการยื่นขอจดสิทธิบัตรด้านดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยความร่วมมือกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
.
“การเดินหน้าให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมให้เกิดการยื่นขอจดสิทธิบัตรด้านดิจิทัลส่งผลให้มีโครงการจากบริษัทต่าง ๆ ยื่นขอรับการสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการจัดทำหรือยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Intellectual Property Voucher) ประเภทสิทธิบัตรดิจิทัล ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศต่อเนื่อง โดยในปี 2561 มีโครงการที่ได้รับการสนับสนุน 7 โครงการ ปี 2562 มีโครงการได้รับการสนับสนุน 6 โครงการ ขณะที่ปี 2563 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุนมีมติเห็นชอบโครงการที่ยื่นขอรับการสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการจัดทำหรือยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลจำนวน 5 โครงการ”ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว
.
สำหรับโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม คณะอนุกรรมการฯ ได้แก่ โครงการระบบจัดการอีเวนต์ครบวงจร และ Virtual Event โดย บริษัท เดอะ ไวท์ เลเบิลส์ จำกัด,โครงการ วิซิเบิ้ล – โปรแกรมบริหารงานขายอัจฉริยะ โดย บริษัท ไฟวลูป จำกัด,โครงการเมตตาแพลตฟอร์ม (METTA Platform) โดย บริษัท มอสโทริ จำกัด,โครงการเครื่องเพื่อการสื่อสารและดูแลสุขอนามัย (มือ) อัตโนมัติ โดย บริษัท อะนอร์มอล แมทเทอร์ จำกัด และโครงการระบบเฝ้าระวังและควบคุมการเข้าถึงสถานีฐานระยะไกล โดย บริษัท แอคทีฟ อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
.
ดร.ณัฐพล กล่าวต่อว่า ดีป้า จะสานต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทของทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงขั้นตอนการขอจดสิทธิบัตรดิจิทัล ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความตระหนักการรับรู้ถึงสถานการณ์ และความสำคัญของการจดสิทธิบัตรด้านดิจิทัล พร้อมเพิ่มบริการที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญการจดสิทธิบัตรด้านดิจิทัล เพื่อพัฒนาระบบนิเวศน์ของการจดสิทธิบัตรด้านดิจิทัล อาทิ การจัดทำพื้นที่ One Stop Service ที่ให้คำปรึกษาระหว่างผู้ยื่นขอ ที่ปรึกษา และ ดีป้า
.
อีกทั้งเพิ่มโอกาสให้บุคคลธรรมดาสามารถยื่นขอรับการส่งเสริม เพื่อกระตุ้นการสร้างสิทธิบัตรด้านดิจิทัล และเป็นแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศต่อไป
.
#ThePOINT #ดีป้า #สิทธิบัตร #ดิจิทัล #นวัตกรรม

ปรึกษาธุรกิจกับมืออาชีพผ่านโลกออนไลน์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SME และประชาชนทั่วไป ปรึกษาทุกเรื่องธุรก...
23/10/2020

ปรึกษาธุรกิจกับมืออาชีพผ่านโลกออนไลน์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SME และประชาชนทั่วไป ปรึกษาทุกเรื่องธุรกิจผ่านทางออนไลน์กับทีมที่ปรึกษามืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น การตลาด , การเงิน , การบัญชี , การผลิต , การจัดการ, บุคคล , ไอที , โลจิสติกส์ , วิจัยและนวัตกรรม ,กฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญา และระบบมาตรฐาน เป็นต้น โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

🔥 ท่านสามารถสมัครเข้าใช้งาน เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ที่ 👉 https://rismep.dip.go.th/

หรือดาวโหลดได้ที่ ios : https://apple.co/3jdX1B4
และ android : https://bit.ly/2QswaVr

🔥 ผู้ขอรับคำปรึกษา มีสิทธิ์ลุ้นรับ Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท 20 รางวัล
#ทุกปัญหาแก้ได้ด้วยปลายนิ้ว #rismep

ปรึกษาธุรกิจกับมืออาชีพผ่านโลกออนไลน์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SME และประชาชนทั่วไป ปรึกษาทุกเรื่องธุรกิจผ่านทางออนไลน์กับทีมที่ปรึกษามืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น การตลาด , การเงิน , การบัญชี , การผลิต , การจัดการ, บุคคล , ไอที , โลจิสติกส์ , วิจัยและนวัตกรรม ,กฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญา และระบบมาตรฐาน เป็นต้น โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

🔥 ท่านสามารถสมัครเข้าใช้งาน เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ที่ 👉 https://rismep.dip.go.th/

หรือดาวโหลดได้ที่ ios : https://apple.co/3jdX1B4
และ android : https://bit.ly/2QswaVr

🔥 ผู้ขอรับคำปรึกษา มีสิทธิ์ลุ้นรับ Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท 20 รางวัล
#ทุกปัญหาแก้ได้ด้วยปลายนิ้ว #rismep

วันปิยมหาราช ตรงกับ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี.เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕โ...
22/10/2020

วันปิยมหาราช ตรงกับ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี

.
เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
โดยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน อาทิ
- การเลิกทาส
- การปฏิรูประเบียบบริหารราชการเพื่อพสกนิกรชาวไทย และ พระราชกรณียกิจ อีกมากมาย

.
ขอน้อมรำลึกในพระมหาหกรุณาธิกุล อันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม
#ITC #ITCInfo

22/10/2020
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - DIProm

เราเชื่อว่า...ไม่มีธุรกิจไหนอยากล้มเหลว
...ไม่มีใครอยากก้าวพลาด...ไม่มีใครอยากเจอวิกฤต

แต่เราจะมั่นใจได้อย่างไร...ว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้น และถ้ามันเกิดขึ้น...คุณพร้อมรับมือแล้วหรือยัง?

“กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม” ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 พร้อมเดินเคียงข้างผู้ประกอบการไทย ภายใต้วิสัยทัศน์เป็นองค์กรนำวิสาหกิจไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0

https://youtu.be/8EQdmLOtbwQ

เพิ่มเติมรายละเอียดได้ที่
Website : www.itc.or.th
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH
Tel.02-058-4988,02-391-5340-43,1358
#ITC #IndustryTransformationCenter #ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม #ITCInfo

เราเชื่อว่า...ไม่มีธุรกิจไหนอยากล้มเหลว ...ไม่มีใครอยากก้าวพลาด...ไม่มีใครอยากเจอวิกฤต แต่เราจะมั่นใจได้อย่....

ประเมินโรงงานได้เร็วกว่าง่ายกว่า เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ต.ด้วยความร่วมมือจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห...
22/10/2020

ประเมินโรงงานได้เร็วกว่าง่ายกว่า เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ต

.
ด้วยความร่วมมือจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันพลาสติก สามารถให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงและเข้าใจด้านการบริหารจัดการในโรงงานพลาสติก พร้อมสามารถที่จะประเมินได้ด้วยต้นเองผ่านระบบที่คุณสามารถทำได้เองแล้ววันนี้
คลิกเลย http://ofc.plastics.or.th/ และ https://piu.ftpi.or.th/category/self-assessment/
เพิ่มเติมรายละเอียดได้ที่
Website : www.itc.or.th
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH
Tel.02-058-4988,02-391-5340-43,1358
#ITC #IndustryTransformationCenter #ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม #ITCService

อย่ารอช้าที่จะ Transform โค้งสุดท้าย......โครงการ ดาว เพื่อุตสาหกรรมยั่งยืนร่วมหาทางออกและหาแนวทางสำหรับการใช้ IOT กับกา...
21/10/2020

อย่ารอช้าที่จะ Transform

โค้งสุดท้าย......โครงการ ดาว เพื่อุตสาหกรรมยั่งยืน
ร่วมหาทางออกและหาแนวทางสำหรับการใช้ IOT กับการยกระดับเครื่องจักร พัฒนากระบวนการขึ้นรูปพลาสติกของคุณ พร้อมติดตามได้อย่างเรียวไทม์ สะดวกทุกเวลา ทุกสถานที่ ทั้งอุตสาหกรรมพลาสติก และ อุตสาหกรรมอาหาร

โครงการสนับสนุนงบประมาณ ที่ปรึกษาและเทคโนโลยี เพิ่มเติม https://www.itc.or.th/?p=16361 หรือ
https://www.facebook.com/dipromindustry/posts/3571613766228508
ลงทะเบียนได้ที่ : https://bit.ly/2SzK4Go

สอบถามข้อคำปรึกษาได้ที่ศูนย์ ITC
Website : www.itc.or.th
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH
Youtube Officail : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-391-5340-4,1358
#ITC #ITCService #ProcessTransform

หากคุณมีความฝันที่จะขับเคลื่อนธุรกิจสู่ยุค 4.0 เราช่วยคุณได้

📢📢 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก และอุตสาหกรรมอาหาร เข้าร่วมสมัครโครงการ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน เพื่อยกระดับโรงงานของคุณสู่การเป็น Smart Factory ด้วยการประยุกต์ใช้ IoT ในระบบการผลิต

🎁สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
1.อุปกรณ์และระบบ IoT สำหรับติตตั้งในเครื่องจักร
2.ที่ปรึกษาสำหรับแนะนำแนวทางการปรับปรุงผลิตภาพ เพื่อสิ่งแวดล้อม

📌เงื่อนไขการสมัคร
1.ต้องเป็นธุรกิจ SMEs ที่อยู่ในอุตสาหกรรมพลาสติก และอุตสาหกรรมอาหารเท่านั้น
2.มียอดขายไม่เกิน 500 ล้านบาท และพนักงานไม่เกิน 200 คน

🗓รับสมัครด่วนจำนวนจำกัด
ตั้งแต่วันนี้-31 ตุลาคม 2563

📍ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 👉🏻https://bit.ly/2SzK4Go

พัฒนาอย่างตรงใจ ด้วยการยกระดับให้ผลิตภัณฑ์.เมื่อผู้ประกอบการสามารถออกแบบ และเข้าถึงแนวทางสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้แล้ว ...
21/10/2020

พัฒนาอย่างตรงใจ ด้วยการยกระดับให้ผลิตภัณฑ์
.
เมื่อผู้ประกอบการสามารถออกแบบ และเข้าถึงแนวทางสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้แล้ว แต่ยังมองหาแนวทางในการเริ่มต้นเพื่อการผลิตไม่เห็น ปัญหาที่มักเกิดขึ้นระหว่างทางอาจจะเกิดขึ้นได้
.
ด้วยบริการจากศูนย์ ITC ที่พร้อมช่วยให้คุณยกระดับนวัตกรรมของคุณได้
- ไขข้อสงสัยเพื่อพัฒนาต้นแบบ
- เข้าถึงเครื่องจักสำหรับการพัฒนา
- ร่วมหาแนวทางต่างๆในการผลิตไปพร้อมกับคุณ
นึกไม่ออกให้เริ่มต้นกับเรา
เพิ่มเติม หรือ สอบถามข้อมูล : https://www.youtube.com/watch?v=uAZap3y3q7Y...
Website : www.itc.or.th
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-391-5340-43,1358
#ITC #SMEsTransform #ProductTransform

หาปัญหาที่เกิด และพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมที่ใหม่กว่า.หาคู่คิดสำหรับสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ นอกเหนือจากคำนึงถึงองค์ประกอบหลา...
20/10/2020

หาปัญหาที่เกิด และพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมที่ใหม่กว่า

.
หาคู่คิดสำหรับสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ นอกเหนือจากคำนึงถึงองค์ประกอบหลายๆอย่างแล้ว ที่สำคัญคือความพร้อมในการพัฒนาที่ให้ทั้งไอเดีย และเครื่องมือประกอบกันจะช่วยให้นวัตกรรมเป็นจริงได้
.
ด้วยพื้นที่สนับสนุนจากศูนย์ ITC และบริการสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย พร้อมคำแนะนำที่จะช่วยให้คุณได้เข้าใจกระบวนการพัฒนาต้นแบบอย่างครบครันเพื่อผู้ประกอบการ
ติดต่อเลยที่นี่ ศูนย์ ITC
Website : http://www.itc.or.th/?page_id=15714
Facebook : ITC Industry Transformation Center - ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel: 02-058-4988, 02-391-5340-43, 1358
#ITC #ITCService #ProductTransform #TonkitStudio

สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เสริมความรู้ในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์คงรูปอย่างเหมาะสมด้วยหลักสูตร RIGID PLASTIC PACKAGING FOR F...
20/10/2020

สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เสริมความรู้ในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์คงรูปอย่างเหมาะสม

ด้วยหลักสูตร RIGID PLASTIC PACKAGING FOR FOOD INDUSTRY

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องจะได้รับความรู้ สามารถเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูปประเภทต่างๆ และ การเลือกใช้ฉลาก ให้เหมาะกับ
- ประเภทและสมบัติของผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม
- กระบวนการบรรจุและการถนอมอาหาร ให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บตามต้องการ
- ความสะดวกในการบริโภค
- การเสริมสร้างแบรนด์ สร้างความผูกพันกับผู้บริโภค
- การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในราคาเพียง 2,500 บาทเท่านั้น
ลงทะเบียน : https://docs.google.com/forms/d/1PddEUtLRKgg9-IZrxPmDCBz7hRhJdnZ3os1bO-v70Bs/viewform?edit_requested=true

พบกัน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น

สอบถามข้อมูลด้านความรู้พัฒนาบุคลากร เพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันพลาสติก ศูนย์พัฒนาบุคลากรพลาสติก
Website: www.thaiplastics.org
Facebook : Plastics Institute of Thailand
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-4 ต่อ 425
#อบรม #บรรจุภัณฑ์ #RigidPackaging #FoodIndustry #Training #Plastics #Sustainability

สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เสริมความรู้ในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์คงรูปอย่างเหมาะสม

ด้วยหลักสูตร RIGID PLASTIC PACKAGING FOR FOOD INDUSTRY

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องจะได้รับความรู้ สามารถเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูปประเภทต่างๆ และ การเลือกใช้ฉลาก ให้เหมาะกับ
- ประเภทและสมบัติของผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม
- กระบวนการบรรจุและการถนอมอาหาร ให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บตามต้องการ
- ความสะดวกในการบริโภค
- การเสริมสร้างแบรนด์ สร้างความผูกพันกับผู้บริโภค
- การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในราคาเพียง 2,500 บาทเท่านั้น
ลงทะเบียน : https://docs.google.com/forms/d/1PddEUtLRKgg9-IZrxPmDCBz7hRhJdnZ3os1bO-v70Bs/viewform?edit_requested=true

พบกัน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น

สอบถามข้อมูลด้านความรู้พัฒนาบุคลากร เพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันพลาสติก ศูนย์พัฒนาบุคลากรพลาสติก
Website: www.thaiplastics.org
Facebook : Plastics Institute of Thailand
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-4 ต่อ 425
#อบรม #บรรจุภัณฑ์ #RigidPackaging #FoodIndustry #Training #Plastics #Sustainability

เสริมสร้างนวัตกรรมให้เดินหน้าด้วย ต้นแบบ.หาคู่คิดสำหรับสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ นอกเหนือจากคำนึงถึงองค์ประกอบหลายๆอย่างแล...
19/10/2020

เสริมสร้างนวัตกรรมให้เดินหน้าด้วย ต้นแบบ

.
หาคู่คิดสำหรับสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ นอกเหนือจากคำนึงถึงองค์ประกอบหลายๆอย่างแล้ว ที่สำคัญคือความพร้อมในการพัฒนาที่ให้ทั้งไอเดีย และเครื่องมือประกอบกันจะช่วยให้นวัตกรรมเป็นจริงได้
.
ด้วยพื้นที่สนับสนุนจากศูนย์ ITC และบริการสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย พร้อมคำแนะนำที่จะช่วยให้คุณได้เข้าใจกระบวนการพัฒนาต้นแบบอย่างครบครันเพื่อผู้ประกอบการ

ติดต่อเลยที่นี่ ศูนย์ ITC
Website : http://www.itc.or.th/?page_id=15714
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel: 02-058-4988, 02-391-5340-43, 1358
#SCBPromotion #ITC #ITCService #ProductTransform #TonkitStudio

ที่อยู่

อาคารกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 86/6 ซอยตรีมิตร แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
Bangkok
10110

รถไฟฟ้า BTS สถานีทองหล่อ หรือ เอกมัย หรือพระโขนง และต่อรถสาธารณะ หรือจักรยานยนต์รับจ้าง ขนส่งมวลชล สายรถเมล์ที่ผ่านแยกกล้วยน้ำไท 22, 25 (เสริมวัดธาตุทอง), 45, 46, 71, 72, 149, 115, 116, 507, 544 และ 519

ข้อมูลทั่วไป

บริการ ให้ความรู้คำปรึกษาพร้อมสนับสนุกส่งเสริมงานวิจัยพัฒนา สร้างและออกแบบ พร้อมสร้างตัวอย่างชิ้นงาน Pilot Scale ด้วยนวัตกรรม ให้บริการด้านงานออกแบบ ประกอบไปด้วย 3DDesign 3DDevelopment 3DPrinting 3DSimulation ต้นคิด สตูดิโอ (TON-KIT STUDIO) แหล่งรวบรวมแนวคิดและเครื่องมือสำหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ อาทิ Solidworks Moldex 3D Top Solid เครื่อง 3D Printing จำนวน 7 เครื่อง SLM SOLOTION 125 (3D PRINTER วัสดุโลหะ) OBJET 260 CONNEX3 (3D PRINTER วัสดุเรซิ่นเหลว) EOS FORMIGA P110 (3D PRINTER วัสดุเรซิ่นผง) GEOMAGIC TOUCH (ตัวเขียนเครื่อง 3D) INFOOT SCAN (SCAN เท้า) ARTECH EVA SCANNER (SCAN) ZUND S3 M800 (เครื่องตัดชิ้นงาน) เปิดโอกาสให้ธุรกิจสร้างโอกาส กับอีกเวที ต้นกล้า แกลอรี่(TON-KLA GALLERY) อาคารสำหรับจัดแสดงผลงาน ส่งเสริมสินค้าให้กับ SME Start up

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

02-058-4988

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ITC Industry Transformation Center - ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคตผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ITC Industry Transformation Center - ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต:

วิดีโอทั้งหมด

ITC Industry Transformation Center Story

ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม สู่อนาคต Industry Transformation Center : ITC เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยทำหน้าที่เชื่อมโยงหน่วยงานวิจัย หน่วยงาน การศึกษา ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และนักนวัตกรรม หรือผู้ประกอบการที่เป็น Start Up โดยทำงานในลักษณะ ประชารัฐ คือ นำผู้ประกอบการตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ มาทำงานร่วมกับหน่วยงานวิจัย เพื่อสนับสนุน ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ โดยเน้นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมใหม่ตามนโยบายรัฐบาล ประกอบด้วยบริการดังนี้

ITC s Share

ITC i Innovate

ITC m Match

ITC f Fund

ติดต่อเราได้ที่ Website : www.itc.or.th Facebook : ITC Industry Transformation Center - ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต Line Official Account : @114qmusj หรือ http://nav.cx/dmbXjPH Youtube Official : ITC Industry Transformation Center Tel : 02-058-4988,02-036-8417,1358

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สิ่งสำคัญอื่นใดตอนนี้อยากเห็นประเทศไทย สร้างคนไทยให้มีสายเลือดแห่งการเป็นผู้นำ รู้จักการสร้างคน เป็นผู้นำในทุกๆด้านของโลก เป็นผู้นำสร้างเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ ผู้นำทางเทคโนโลยีระดับโลก เป็นผู้นำนักบริหารทุกด้าน เป็นผู้นำนักพัฒนาต่างๆตลอดเวลา รู้จักการสร้างคน เพื่อสร้างประเทศที่ยิ่งใหญ่ สร้างโลกที่ยิ่งใหญ่ อย่างทันกาลครับ ไปด้วยกันเร่งด่วน
📣ขออนุญาติประชาสัมพันธ์ 🔔เตรียมพร้อมเปิดประตูสู่โอกาส และเชื่อมโยงการค้า การลงทุนในงาน Thailand Industrial Fair 2019 พบกับเส้นทางลัดสู่ความสำเร็จทางด้านอุตสาหกรรม และคู่ค้ามากมายทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงสินค้ามากกว่า 600,000 รายการ 1,200 บูธ ที่ยกขบวนมาจัดรายการ Promotion พิเศษสุด ๆ 30 – 70 % ในงาน เพื่อผู้ประกอบการ และนักธุรกิจ และเหล่าบรรดานักอุตสาหกรรมไทยปีละครั้งกับโซน อุตสาหกรรมสุดล้ำ Highlight Zone - Industrial Machinery - Industrial Supplies - Material Handling & Logistics - Garment & Printtech - Garage Equipment ✅พร้อมแคมเปญข้อเสนอส่วนลดแบบจัดเต็ม 👉🏻พบกันระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:00 -19:00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 👉🏻ลงทะเบียนล่วงหน้าที่ www.thailandindustrialfair.com ☎ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2838-9999 ต่อ 1177 Email : [email protected] หรือทาง www.thailandindustrialfair.comและ www.facebook.com/IndustrialFair #TIF #TIF2019#thailandindustrialfair #thailandindustrialfair2019
Co maker space #ITC# ไทยทำเอง
ขอบคุณสำหรับความรู้ใหม่ๆครับ ดีใจที่ได้มาเยี่ยมเยียนครับ
สวัสดีครับ หน่วยงานได้ฐานข้อมูลการพัฒนาด้านต่างๆของยุโรป สามารถสืบค้นได้ทุกเรื่องครับ (ฝากถึงหน่วยงานต่างๆด้วยครับ) ให้มา 2 เวปฐานข้อมูล ฝากช่วยกันสืบค้นและศึกษาด้วยนะครับ มีประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ 4.0 มากครับ (แนะนำให้เปิดจากคอมนะครับ เพราะสามารถดูสารบัญที่สำคัญได้)
อุตสาหกรรมการวิจัยยางธรรมชาติและการลงทุนของยุโรป อยากให้รัฐบาลช่วยศึกษาและกำหนดทิศทางช่วยเกษตรกรด้วยครับ " Bio-based polymers " http://ec.europa.eu/geninfo/query/action?query_source=RESEARCHPP&swlang=en&QueryText=Bio-based%20polymers https://cordis.europa.eu/search/result_en?q=Bio-based+polymers
QR Code scan ได้เลยคับผม
#3Dprinting
ใครไม่รู้จัก #3DPrinting มาดูกันได้
มาร่วมฟังเทคโนโลยีดีๆ เพื่อการผลิตกันนะคับ
ว่างก็แวะไปกัน