กรมสรรพากร : The Revenue Department

กรมสรรพากร : The Revenue Department กรมสรรพากร กรมสรรพากร เต็มที่ เต็มใจ ให้ประชาชน

เปิดเหมือนปกติ

📢รู้มั้ย❓ ใช้สิทธิลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ชื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัย ไม่ต้องใช้เอกสารแล้ว📌สำหรับสัญญากู้ยืมเงินที...
06/01/2022

📢รู้มั้ย❓ ใช้สิทธิลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ชื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัย ไม่ต้องใช้เอกสารแล้ว
📌สำหรับสัญญากู้ยืมเงินที่เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
✅ ผู้กู้ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้รวดเร็ว
✅ ไม่ต้องเก็บเอกสาร
✅ แจ้งธนาคารหรือผู้ให้กู้ยืมส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
#ลดหย่อนภาษี #MyTaxAccount #ดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้าน #กรมสรรพากร

📢รู้มั้ย❓ ใช้สิทธิลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ชื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัย ไม่ต้องใช้เอกสารแล้ว
📌สำหรับสัญญากู้ยืมเงินที่เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
✅ ผู้กู้ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้รวดเร็ว
✅ ไม่ต้องเก็บเอกสาร
✅ แจ้งธนาคารหรือผู้ให้กู้ยืมส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
#ลดหย่อนภาษี #MyTaxAccount #ดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้าน #กรมสรรพากร

📢คนละครึ่งอย่างไร ไม่กังวลใจเรื่องภาษี ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง✅ เงินที่ลูกค้าชำระผ่าน ถุงเงิน✅ เงินสนับสนุนจ...
06/01/2022

📢คนละครึ่งอย่างไร ไม่กังวลใจเรื่องภาษี
ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง
✅ เงินที่ลูกค้าชำระผ่าน ถุงเงิน
✅ เงินสนับสนุนจากรัฐ
เกี่ยวข้องกับภาษีอะไรบ้าง ต้องยื่นแบบฯอย่างไร ศึกษาได้ที่นี่ 👇👇👇

#กรมสรรพากร #คนละครึ่ง #ภาษี

06/01/2022

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ ความว่า

"คนเราทุกคน ย่อมมีหน้าที่ที่ต้องทำ หน้าที่ของเด็กนั้น สำคัญที่สุด ก็คือการศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้มีวิชาความรู้ และคุณธรรมความดี จะได้สามารถพึ่งตนเองได้ สร้างความสุขความเจริญให้แก่ตนแก่ส่วนรวมได้ในอนาคต เด็กทุกคนจึงต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ด้วยความอดทน และพากเพียรอยู่เสมอ"

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันที่ ๒๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#วันเด็กแห่งชาติ

📢ได้เวลายื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2564 กันแล้ว‼            ✅กรมสรรพากรได้ยกระดับให้บริการ...
04/01/2022

📢ได้เวลายื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2564 กันแล้ว‼
✅กรมสรรพากรได้ยกระดับให้บริการยื่นแบบออนไลน์ สะดวก มากกว่าเดิม✨
👉มาดูเรื่องนี้ให้รู้กันว่า #ทำไมควรยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91ผ่านระบบ E-Filing ✨

#E_Filing #ภ_ง_ด_90_91 #ภาษีกรมสรรพากร #ยื่นแบบออนไลน์

📢ได้เวลายื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2564 กันแล้ว‼
✅กรมสรรพากรได้ยกระดับให้บริการยื่นแบบออนไลน์ สะดวก มากกว่าเดิม✨
👉มาดูเรื่องนี้ให้รู้กันว่า #ทำไมควรยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91ผ่านระบบ E-Filing ✨

#E_Filing #ภ_ง_ด_90_91 #ภาษีกรมสรรพากร #ยื่นแบบออนไลน์

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณ
02/01/2022
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณ

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณ

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร […]

📢📌แจ้งข่าวสารถึงผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน  เพื่อการใช้งานระบบ New e - Filing อย่างมีประสิทธิภาพ✨
31/12/2021

📢📌แจ้งข่าวสารถึงผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน เพื่อการใช้งานระบบ New e - Filing อย่างมีประสิทธิภาพ✨

📢📌แจ้งข่าวสารถึงผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน เพื่อการใช้งานระบบ New e - Filing อย่างมีประสิทธิภาพ✨

31/12/2021

สวัสดีปีใหม่ 2565 🙏
ในปีนี้ผมขออวยพร " ให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากภยันตราย โรคภัย ตลอดปีพุทธศักราช 2565 " 🙏

#สวัสดีปีใหม่2565 #ต้อนรับปีใหม่ #กรมสรรพากร

📌 กรมสรรพากรและธนาคารกรุงไทยยกเลิกการรับคืนภาษี  ด้วยบัตรเงินสด e-Money 👉 กรณีผู้ขอคืนเงินภาษีไม่มารับเงินคืนภาษีด้วยต...
30/12/2021

📌 กรมสรรพากรและธนาคารกรุงไทยยกเลิกการรับคืนภาษี
ด้วยบัตรเงินสด e-Money
👉 กรณีผู้ขอคืนเงินภาษีไม่มารับเงินคืนภาษีด้วยตนเองและเตรียมความพร้อมช่องทางการคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี ๒๕๖๔ อำนวยให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ✨

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> https://bit.ly/3FE0PY4

#การขอคืนภาษี #ภาษีกรมสรรพากร #บัตรเงินสดe_Money

📌 กรมสรรพากรและธนาคารกรุงไทยยกเลิกการรับคืนภาษี
ด้วยบัตรเงินสด e-Money
👉 กรณีผู้ขอคืนเงินภาษีไม่มารับเงินคืนภาษีด้วยตนเองและเตรียมความพร้อมช่องทางการคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี ๒๕๖๔ อำนวยให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ✨

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> https://bit.ly/3FE0PY4

#การขอคืนภาษี #ภาษีกรมสรรพากร #บัตรเงินสดe_Money

กรมสรรพากรขอ ⚠️ปิดปรับปรุง⚠️ ระบบยื่นแบบและชำระภาษี        ทางอิเล็กทรอนิกส์ ชั่วคราวเพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับ...
29/12/2021

กรมสรรพากรขอ ⚠️ปิดปรับปรุง⚠️ ระบบยื่นแบบและชำระภาษี
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ชั่วคราวเพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับการ
ให้บริการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91
#กรมสรรพากร #efiling #ภ_ง_ด_90_91 #ยกระดับบริการ

กรมสรรพากรขอ ⚠️ปิดปรับปรุง⚠️ ระบบยื่นแบบและชำระภาษี
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ชั่วคราวเพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับการ
ให้บริการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91
#กรมสรรพากร #efiling #ภ_ง_ด_90_91 #ยกระดับบริการ

📌ขอเชิญชวนคนมีของ ร่วมประลองไอเดีย สู่สุดยอดนวัตกรรม Digital IDยกระดับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่อทุกคนกิจกร...
29/12/2021

📌ขอเชิญชวนคนมีของ ร่วมประลองไอเดีย สู่สุดยอดนวัตกรรม Digital ID
ยกระดับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่อทุกคนกิจกรรม MEiD Hackathon Solution for all เพื่อบริการไทย ไร้รอยต่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 250,000 บาท จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)
สมัครได้ที่ LINE : @meid_thailand
📧email : [email protected]
📞สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 094 - 064 5873
👉สมัครเลย วันนี้ - 7 มกราคม 2565
#MEID #ETDA

📌ขอเชิญชวนคนมีของ ร่วมประลองไอเดีย สู่สุดยอดนวัตกรรม Digital ID
ยกระดับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่อทุกคนกิจกรรม MEiD Hackathon Solution for all เพื่อบริการไทย ไร้รอยต่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 250,000 บาท จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)
สมัครได้ที่ LINE : @meid_thailand
📧email : [email protected]
📞สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 094 - 064 5873
👉สมัครเลย วันนี้ - 7 มกราคม 2565
#MEID #ETDA

📌อย่าพลาด‼ ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 ผ่าน E-FILING ยื่นได้ถึง 30 ธันวาคม 2564#ภ_ง_ด_94 #E_FILING #ภาษี #กรมสรรพากร #ยื่นแบบออนไล...
28/12/2021

📌อย่าพลาด‼ ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 ผ่าน E-FILING ยื่นได้ถึง 30 ธันวาคม 2564

#ภ_ง_ด_94 #E_FILING #ภาษี #กรมสรรพากร #ยื่นแบบออนไลน์

📌อย่าพลาด‼ ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 ผ่าน E-FILING ยื่นได้ถึง 30 ธันวาคม 2564

#ภ_ง_ด_94 #E_FILING #ภาษี #กรมสรรพากร #ยื่นแบบออนไลน์

28/12/2021

ปลอดภัยจากโควิดช่วงปีใหม่ 2565
.
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#ปีใหม่2565

📌กรมสรรพากรเปิดทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร สมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 มกราคม 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติ...
27/12/2021

📌กรมสรรพากรเปิดทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร สมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 มกราคม 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://bit.ly/3FybzHp

📌กรมสรรพากรเปิดทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร สมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 มกราคม 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://bit.ly/3FybzHp

โค้งสุดท้าย 30 ธ.ค.2564 นี้วันสุดท้าย...ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด. 94 ทางอินเทอร์เน็ตหากท่านมีรายได้ และต้องการความช่วยเหลือ เรามี ...
24/12/2021

โค้งสุดท้าย 30 ธ.ค.2564 นี้
วันสุดท้าย...ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด. 94 ทางอินเทอร์เน็ต

หากท่านมีรายได้ และต้องการความช่วยเหลือ เรามี Tax Ambassador พร้อมให้คำแนะนำ ติดต่อได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทุกพื้นที่ หรือ RD Call Center Tel. 1161

สรรพากร เต็มที่ เต็มใจ ให้บริการ

#ขยายเวลาการยื่นแบบภงด94ทางอินเทอร์เน็ต #30ธค64 #efiling #กรมสรรพากร

โค้งสุดท้าย 30 ธ.ค.2564 นี้
วันสุดท้าย...ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด. 94 ทางอินเทอร์เน็ต

หากท่านมีรายได้ และต้องการความช่วยเหลือ เรามี Tax Ambassador พร้อมให้คำแนะนำ ติดต่อได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทุกพื้นที่ หรือ RD Call Center Tel. 1161

สรรพากร เต็มที่ เต็มใจ ให้บริการ

#ขยายเวลาการยื่นแบบภงด94ทางอินเทอร์เน็ต #30ธค64 #efiling #กรมสรรพากร

👉👉กรมสรรพากรส่งเสริมผู้ประกอบการ VAT จัดทำ ส่ง รับ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีหรือใบรับด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการใ...
22/12/2021

👉👉กรมสรรพากรส่งเสริมผู้ประกอบการ VAT จัดทำ ส่ง รับ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีหรือใบรับ
ด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เอกสารรูปแบบกระดาษ
สะดวก ลดขั้นตอน และลดต้นทุน
ยกระดับให้การประกอบธุรกิจง่ายขึ้น
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ส่งเสริมการเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

#กรมสรรพากร #ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ #แทนรูปแบบกระดาษ #เศรษฐกิจดิจิทัล

👉👉กรมสรรพากรส่งเสริมผู้ประกอบการ VAT จัดทำ ส่ง รับ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีหรือใบรับ
ด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เอกสารรูปแบบกระดาษ
สะดวก ลดขั้นตอน และลดต้นทุน
ยกระดับให้การประกอบธุรกิจง่ายขึ้น
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ส่งเสริมการเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

#กรมสรรพากร #ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ #แทนรูปแบบกระดาษ #เศรษฐกิจดิจิทัล

ประชุม/สัมมนาการบริหารงานจัดเก็บภาษีของสรรพากรภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2565 ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร...
21/12/2021

ประชุม/สัมมนาการบริหารงานจัดเก็บภาษีของสรรพากรภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2565

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร
เป็นประธานการประชุม/สัมมนาการบริหารงานจัดเก็บภาษีของสรรพากรภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2565
เพื่อมอบนโยบาย D2RIVE พร้อมแนวทางการบริหารการจัดเก็บภาษีในภาพรวมของประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งสร้างขวัญ กำลังใจ และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ AREE COMMON [email protected]

📌กรมสรรพากรขอความร่วมมือ🚫🎁"งดรับของขวัญ ในเทศกาลปีใหม่ 2565"
17/12/2021

📌กรมสรรพากรขอความร่วมมือ🚫🎁"งดรับของขวัญ ในเทศกาลปีใหม่ 2565"

📌กรมสรรพากรขอความร่วมมือ🚫🎁"งดรับของขวัญ ในเทศกาลปีใหม่ 2565"

📌มาเช็คกันเลย‼ใครบ้างต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) - ยื่นได้ถึง 30 ธันวาคม 2564 ผ่าน e-Filing เท่านั้...
16/12/2021

📌มาเช็คกันเลย‼ใครบ้างต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94)
- ยื่นได้ถึง 30 ธันวาคม 2564 ผ่าน e-Filing เท่านั้น
- เมื่อมีรายได้เกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564
- ใครที่มีเงินได้พึงประเมินจากการให้เช่าทรัพย์สิน วิชาชีพอิสระ รับเหมา ขายสินค้า ร้านอาหาร ขายของออนไลน์ นักแสดงอาชีพ นักกีฬาอาชีพ หรืองานบริการอื่น ๆ
👉สมัครเป็นสมาชิก e-Filing สมัครได้ทันทีไม่มีเงื่อนไข >> https://bit.ly/3m2Eagk
👉อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่>> https://bit.ly/30uAmN8

#ภาษีครึ่งปี #ภงด94 #ออนไลน์ #eFiling #ขยายเวลา #กรมสรรพากร

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร และผู้บริหารกรมสรรพากรเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา รับฟังผลการป...
14/12/2021

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร และผู้บริหารกรมสรรพากรเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา รับฟังผลการปฏิบัติงาน และมอบนโยบายการทำงานให้ตอบโจทย์ตรงเป้า ตรงกลุ่ม ตรงใจ ด้วยกลยุทธ์ D2RIVE เน้นมองผู้เสียภาษีเป็นศูนย์กลาง (Taxpayer Centric)
พร้อมนี้ได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับข้าราชการเพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019
โดยมีสรรพากรภาค 8 และผู้บริหารในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 8 ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร และผู้บริหารกรมสรรพากรเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย รับฟังผลก...
13/12/2021

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร และผู้บริหารกรมสรรพากรเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย รับฟังผลการปฏิบัติงาน และมอบนโยบายการทำงานให้ตอบโจทย์ตรงเป้า ตรงกลุ่ม ตรงใจ ด้วยกลยุทธ์ D2RIVE เน้นมองผู้เสียภาษีเป็นศูนย์กลาง (Taxpayer Centric)
พร้อมนี้ได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับข้าราชการเพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019
โดยมีสรรพากรภาค 8 และผู้บริหารในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 8 ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

กรมสรรพากรประชุมหารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรม เกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนนวัตกรรมสำหรับ SMEsดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกร...
08/12/2021

กรมสรรพากรประชุมหารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรม เกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนนวัตกรรมสำหรับ SMEs

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร
ประชุมหารือร่วมกับนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะ
เพื่อหารือแนวนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนนวัตกรรมสำหรับ SMEs
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 302 กรมสรรพากร

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติ
07/12/2021
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติ

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติ

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชร....

7 ธันวาคม 2564 ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหล...
07/12/2021

7 ธันวาคม 2564 ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกรมสรรพากร

7 ธันวาคม 2564 ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกรมสรรพากร

06/12/2021

📣📣ขอเชิญประชาชน‼️ #ชมนิทรรศการ “อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ซึ่งเปิดให้เข้าชมถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2564 และวงดนตรีจากวงดุริยางค์ทหารเรือจะจัดแสดงตั้งแต่เวลา 16.00 นาฬิกาเป็นต้นไป🇹🇭🇹🇭

🔺ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (สนามม้านางเลิ้งเดิม)

🙏💛เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

🚌🚌โดยมีรถ ขสมก. #บริการฟรี ณ จุดรับ-ส่ง สนามหลวง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ วงเวียนใหญ่ และสนามศุภชลาศัย จนกว่าประชาชนที่มาชมนิทรรศการจะเดินทางกลับหมดทุกคน
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#อุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9
#กรมประชาสัมพันธ์
#NBT2HD

5 ธันวาคม 2564 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกรมสรรพากร
04/12/2021

5 ธันวาคม 2564
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกรมสรรพากร

5 ธันวาคม 2564
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกรมสรรพากร

กรมสรรพากรร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ และรับเสด็จในพิธีเปิดงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ...
04/12/2021

กรมสรรพากรร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ และรับเสด็จในพิธีเปิดงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเปิดงาน "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เฝ้าฯ รับเสด็จ โดยมีนางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี กรมสรรพากร เฝ้ารับเสด็จฯ และรับเสด็จ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564

‼กรมสรรพากร เตือนภัย ประชาชนอย่าหลงเชื่อ ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ‼แอบอ้าง กรมสรรพากร หลอกลวงแจ้งประชาชน ว่าเป็นผู้โชคดีได้รั...
03/12/2021

‼กรมสรรพากร เตือนภัย ประชาชนอย่าหลงเชื่อ ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ‼
แอบอ้าง กรมสรรพากร หลอกลวงแจ้งประชาชน ว่าเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัล

#ข่าวปลอม #เฟคนิวส์ #กรมสรรพากร #fakenews #เตือนภัย

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ กรมสรรพากรส่งเอกสารหาประชาชนแจ้งว่าเป็นผู้โชคดีได้รับของรางวัล
.
ตามที่มีการเผยแพร่เอกสาร กรมสรรพากรส่งเอกสารหาประชาชนแจ้งว่าเป็นผู้โชคดีได้รับของรางวัล ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ
.
จากกรณีที่มีการเผยแพร่เอกสารการชำระภาษีในสื่อออนไลน์บางแห่ง ซึ่งแจ้งว่าเป็นเอกสารที่ออกจากกรมสรรพากร และมีการใช้ตราสัญลักษณ์ รูปแบบหนังสือ และเบอร์โทรศัพท์ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โดยมีเนื้อหาแจ้งไปยังผู้ได้รับหนังสือว่าเป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มีข้อมูลชำระภาษีซึ่งรับรองโดยกรมสรรพากรนั้น
.
ทางกรมสรรพากรได้ตรวจสอบเอกสารดังกล่าวและชี้แจงว่า หน่วยงานไม่ได้เป็นผู้ออกหนังสือดังกล่าว และขอแจ้งเตือนประชาชนผู้ได้รับหนังสือดังกล่าว โปรดอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพซึ่งมีเจตนาหลอกลวง อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของท่าน
.
ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก กรมสรรพากร สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือโทร. 1161
.
บทสรุปของเรื่องนี้คือ : กรมสรรพากรไม่ได้เป็นผู้ออกเอกสารดังกล่าว เป็นการแอบอ้างจากมิจฉาชีพ ที่นำชื่อ ตราสัญลักษณ์ รูปแบบหนังสือ และเบอร์โทรศัพท์ ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
.
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
.
📌 ช่องทางการติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอม
.
LINE : @antifakenewscenter (http://nav.cx/uyKYnsG)
Website : https://www.antifakenewscenter.com/
Twitter: https://twitter.com/AFNCThailand
สายด่วน : ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 1111 ต่อ 87
.
#ข่าวปลอม #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #สรรพากร #เอกสาร #ผู้โชคดี #รางวัล #มิจฉาชีพ

สรรพากรจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต"ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานกา...
03/12/2021

สรรพากรจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต"

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานการจัดกิจกรรม "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต"
ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบเงินสนับสนุน เพื่อซื้อของใช้ที่จำเป็นแก่บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ และในโอกาสเดียวกันนี้ได้ปลูกต้นทองนพเก้าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ณ กรมสรรพากร
โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกรมสรรพากรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564

กรมสรรพากรคว้า 6 รางวัลชนะเลิศเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8 กรมสรรพากรรับรางวัลชนะเลิศเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ ๘ จากกระทรวงการค...
01/12/2021

กรมสรรพากรคว้า 6 รางวัลชนะเลิศเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8

กรมสรรพากรรับรางวัลชนะเลิศเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ ๘ จากกระทรวงการคลัง ซึ่งได้รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://bit.ly/3Ej9iiI

🎥 เชิญรับชมการถ่ายทอดสด พิธีมอบรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8 มาร่วมแสดงความยินดีกับผลงานนวัตกรรมของกรมสรรพากรไปด้วยกันh...
01/12/2021
รับชมการถ่ายทอดสดพิธีมอบรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2564

🎥 เชิญรับชมการถ่ายทอดสด พิธีมอบรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8
มาร่วมแสดงความยินดีกับผลงานนวัตกรรมของกรมสรรพากรไปด้วยกัน
https://www.youtube.com/watch?v=A2YO7piuzl4

📌ขอเชิญชวนรับชมการถ่ายทอดสด พิธีมอบรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8 มาร่วมแสดงความยินดีกับผลงานนวัตกรรมของกรมสรรพากรไปด้วย...
01/12/2021

📌ขอเชิญชวนรับชมการถ่ายทอดสด พิธีมอบรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8

มาร่วมแสดงความยินดีกับผลงานนวัตกรรมของกรมสรรพากรไปด้วยกัน
⏰วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

📌ขอเชิญชวนรับชมการถ่ายทอดสด พิธีมอบรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8

มาร่วมแสดงความยินดีกับผลงานนวัตกรรมของกรมสรรพากรไปด้วยกัน
⏰วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

อธิบดีตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง และหน่วยงานในสังกัดดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร และผู้บริหารกร...
30/11/2021

อธิบดีตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง และหน่วยงานในสังกัด

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร และผู้บริหารกรมสรรพากรเข้าตรวจเยี่ยม สท.ตรัง รับฟังผลการปฏิบัติงาน และมอบนโยบายการทำงานให้ตอบโจทย์ตรงเป้า ตรงกลุ่ม ตรงใจ ด้วยกลยุทธ์ D2RIVE เน้นมองผู้เสียภาษีเป็นศูนย์กลาง (Taxpayer Centric)

พร้อมนี้ได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับข้าราชการเพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ในวันที่ 30 พ.ย. 2564

โดยมีสรรพากรภาค 12 และผู้บริหารในสังกัด สภ.12 ให้การต้อนรับ

📌กรมสรรพากรเปิดให้เชื่อม Open API ยกระดับธุรกรรมภาษีแบบไร้รอยต่อ  ✅ยกระดับการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร✅ช่ว...
30/11/2021

📌กรมสรรพากรเปิดให้เชื่อม Open API ยกระดับธุรกรรมภาษีแบบไร้รอยต่อ
✅ยกระดับการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร
✅ช่วยสนับสนุนให้การประกอบธุรกิจมีความง่ายและสะดวก
✅ช่วยลดต้นทุนในการเสียภาษีของผู้มีหน้าที่เสียภาษี
✅เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจให้เข้มแข็งและยั่งยืน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> https://bit.ly/3Ihceij

#Open_API #บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ #ภาษีกรมสรรพากร

📌กรมสรรพากรเปิดให้เชื่อม Open API ยกระดับธุรกรรมภาษีแบบไร้รอยต่อ
✅ยกระดับการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร
✅ช่วยสนับสนุนให้การประกอบธุรกิจมีความง่ายและสะดวก
✅ช่วยลดต้นทุนในการเสียภาษีของผู้มีหน้าที่เสียภาษี
✅เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจให้เข้มแข็งและยั่งยืน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> https://bit.ly/3Ihceij

#Open_API #บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ #ภาษีกรมสรรพากร

ที่อยู่

90 ซอยอารีย์
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622728000

เว็บไซต์

http://www.rd.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมสรรพากร : The Revenue Departmentผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมสรรพากร : The Revenue Department:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📢รู้มั้ย❓ ใช้สิทธิลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ชื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัย ไม่ต้องใช้เอกสารแล้ว 📌สำหรับสัญญากู้ยืมเงินที่เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ✅ ผู้กู้ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้รวดเร็ว ✅ ไม่ต้องเก็บเอกสาร ✅ แจ้งธนาคารหรือผู้ให้กู้ยืมส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ #ลดหย่อนภาษี #MyTaxAccount #ดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้าน #กรมสรรพากร
📢คนละครึ่งอย่างไร ไม่กังวลใจเรื่องภาษี ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ✅ เงินที่ลูกค้าชำระผ่าน ถุงเงิน ✅ เงินสนับสนุนจากรัฐ เกี่ยวข้องกับภาษีอะไรบ้าง ต้องยื่นแบบฯอย่างไร ศึกษาได้ที่นี่ 👇👇👇 #กรมสรรพากร #คนละครึ่ง #ภาษี
📢ได้เวลายื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2564 กันแล้ว‼ ✅กรมสรรพากรได้ยกระดับให้บริการยื่นแบบออนไลน์ สะดวก มากกว่าเดิม✨ 👉มาดูเรื่องนี้ให้รู้กันว่า #ทำไมควรยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91ผ่านระบบ E-Filing ✨ #E_Filing #ภ_ง_ด_90_91 #ภาษีกรมสรรพากร #ยื่นแบบออนไลน์
📢📌แจ้งข่าวสารถึงผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน เพื่อการใช้งานระบบ New e - Filing อย่างมีประสิทธิภาพ✨
สวัสดีปีใหม่ 2565 🙏 ในปีนี้ผมขออวยพร " ให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากภยันตราย โรคภัย ตลอดปีพุทธศักราช 2565 " 🙏 #สวัสดีปีใหม่2565 #ต้อนรับปีใหม่ #กรมสรรพากร
📌 กรมสรรพากรและธนาคารกรุงไทยยกเลิกการรับคืนภาษี ด้วยบัตรเงินสด e-Money 👉 กรณีผู้ขอคืนเงินภาษีไม่มารับเงินคืนภาษีด้วยตนเองและเตรียมความพร้อมช่องทางการคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี ๒๕๖๔ อำนวยให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ✨ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> https://bit.ly/3FE0PY4 #การขอคืนภาษี #ภาษีกรมสรรพากร #บัตรเงินสดe_Money
กรมสรรพากรขอ ⚠️ปิดปรับปรุง⚠️ ระบบยื่นแบบและชำระภาษี ทางอิเล็กทรอนิกส์ ชั่วคราวเพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับการ ให้บริการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 #กรมสรรพากร #efiling #ภ_ง_ด_90_91 #ยกระดับบริการ
📌ขอเชิญชวนคนมีของ ร่วมประลองไอเดีย สู่สุดยอดนวัตกรรม Digital ID ยกระดับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่อทุกคนกิจกรรม MEiD Hackathon Solution for all เพื่อบริการไทย ไร้รอยต่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 250,000 บาท จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) สมัครได้ที่ LINE : @meid_thailand 📧email : [email protected] 📞สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 094 - 064 5873 👉สมัครเลย วันนี้ - 7 มกราคม 2565 #MEID #ETDA
📌อย่าพลาด‼ ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 ผ่าน E-FILING ยื่นได้ถึง 30 ธันวาคม 2564 #ภ_ง_ด_94 #E_FILING #ภาษี #กรมสรรพากร #ยื่นแบบออนไลน์