กรมสรรพากร : The Revenue Department

กรมสรรพากร : The Revenue Department กรมสรรพากร กรมสรรพากร เต็มที่ เต็มใจ ให้ประชาชน

เปิดเหมือนปกติ

📣 ฟังทางนี้ใครต้อง #ผ่อนชําระภาษี ภ.ง.ด. 90/91 อย่าลืมชําระภาษีงวดที่ 2ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 นี้ผ่อนชําระได้ง่ายๆ ผ...
29/07/2021

📣 ฟังทางนี้ใครต้อง #ผ่อนชําระภาษี ภ.ง.ด. 90/91 อย่าลืมชําระภาษีงวดที่ 2
ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 นี้
ผ่อนชําระได้ง่ายๆ ผ่าน 3 วิธี
◾ ชําระผ่าน e-Payment ได้ที่ 👉 https://bit.ly/3gZtmw6
◾ ชําระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ หรือ QR Code ผ่าน Mobile Banking
◾ ชําระภาษีผ่านช่องทางอื่น ๆ อาทิ ATM, ATM Internet, Internet Banking หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร
*กรณีที่ 1 หากเลือกชําระงวดแรกผ่านสรรพากรพื้นที่สาขา จะไม่สามารถ เปลี่ยนมาชําระงวดท่ี 2 ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
**กรณีที่ 2 หากไม่ชําระภาษีงวดที่ 2 หรือ งวดที่ 3 ภายในเวลาที่กําหนดไว้ จะหมดสิทธิ์การผ่อนชําระภาษีเป็นงวด และต้องชําระภาษีที่ยังค้างอยู่ทั้งจํานวนพร้อมเงินเพิ่มตามกฎหมาย

#ภาษี #ภงด90 #ภงด91 #easytax #กรมสรรพากร #taxfromhome

📣 ฟังทางนี้ใครต้อง #ผ่อนชําระภาษี ภ.ง.ด. 90/91 อย่าลืมชําระภาษีงวดที่ 2
ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 นี้
ผ่อนชําระได้ง่ายๆ ผ่าน 3 วิธี
◾ ชําระผ่าน e-Payment ได้ที่ 👉 https://bit.ly/3gZtmw6
◾ ชําระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ หรือ QR Code ผ่าน Mobile Banking
◾ ชําระภาษีผ่านช่องทางอื่น ๆ อาทิ ATM, ATM Internet, Internet Banking หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร
*กรณีที่ 1 หากเลือกชําระงวดแรกผ่านสรรพากรพื้นที่สาขา จะไม่สามารถ เปลี่ยนมาชําระงวดท่ี 2 ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
**กรณีที่ 2 หากไม่ชําระภาษีงวดที่ 2 หรือ งวดที่ 3 ภายในเวลาที่กําหนดไว้ จะหมดสิทธิ์การผ่อนชําระภาษีเป็นงวด และต้องชําระภาษีที่ยังค้างอยู่ทั้งจํานวนพร้อมเงินเพิ่มตามกฎหมาย

#ภาษี #ภงด90 #ภงด91 #easytax #กรมสรรพากร #taxfromhome

วารสารสรรพากรเดือนกรกฎาคม 2564>>https://bit.ly/3f7hdoO#วารสารออนไลน์ #มุมสรรพากร #กรมสรรพากร
29/07/2021

วารสารสรรพากรเดือนกรกฎาคม 2564
>>https://bit.ly/3f7hdoO

#วารสารออนไลน์ #มุมสรรพากร #กรมสรรพากร

วารสารสรรพากรเดือนกรกฎาคม 2564
>>https://bit.ly/3f7hdoO

#วารสารออนไลน์ #มุมสรรพากร #กรมสรรพากร

28/07/2021
สารคดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ตอนที่ ๑

สารคดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ตอนที่ ๑

บริการ “Krungthai e-Withholding Tax Plus ฟรีค่าธรรมเนียม! 😍👍
28/07/2021

บริการ “Krungthai e-Withholding Tax Plus ฟรีค่าธรรมเนียม! 😍👍

บริการ “Krungthai e-Withholding Tax Plus ฟรีค่าธรรมเนียม! 😍👍
>> ขยายระยะเวลาการสมัคร บริการจัดการข้อมูลและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 – 30 ธ.ค. 65

ธนาคารกรุงไทยช่วยเป็นตัวแทนในการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรมสรรพากรแทนผู้ประกอบการ

สะดวก ลดต้นทุน มั่นใจ ตรวจสอบได้
ช่วยจัดการเอกสารเรื่องภาษี อาทิเช่น
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย แบบแสดงภาษีแยก ภ.ง.ด. พร้อมใบแนบ
รายงานข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่ายแบบรายวัน

รายะเอียดเพิ่มเติม https://krungthai.com/th/krungthai-update/news-detail/629

#Krungthai #กรุงไทย #eWHTPlus #RD #Tax

วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ...
24/07/2021

วันเข้าพรรษา

ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนเป็นเวลา 3 เดือน

วันเข้าพรรษา

ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนเป็นเวลา 3 เดือน

วันอาสาฬหบูชา วันสำคัญทางศาสนา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
24/07/2021

วันอาสาฬหบูชา วันสำคัญทางศาสนา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

วันอาสาฬหบูชา วันสำคัญทางศาสนา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

👉สำนักงาน ก.พ.ร. ขอความร่วมมือสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ ณ หน่วยบริการตามคู่มือประชาชนของกรมสรรพากร ตา...
21/07/2021

👉สำนักงาน ก.พ.ร. ขอความร่วมมือสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ ณ หน่วยบริการตามคู่มือประชาชนของกรมสรรพากร ตาม QR code ที่ปรากฎด้านล่างนี้
#กรมสรรพากร #กพร #คู่มือประชาชน

👉สำนักงาน ก.พ.ร. ขอความร่วมมือสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ ณ หน่วยบริการตามคู่มือประชาชนของกรมสรรพากร ตาม QR code ที่ปรากฎด้านล่างนี้
#กรมสรรพากร #กพร #คู่มือประชาชน

สรรพากรช่วยธุรกิจสู้วิกฤตโควิด 19ผู้ประกอบการเข้าโครงการ "พักทรัพย์ พักหนี้" ของรัฐบาล ได้ยกเว้น👉 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา...
20/07/2021

สรรพากรช่วยธุรกิจสู้วิกฤตโควิด 19
ผู้ประกอบการเข้าโครงการ "พักทรัพย์ พักหนี้" ของรัฐบาล ได้ยกเว้น
👉 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
👉 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
👉 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
👉 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
👉 อากรแสตมป์
อ่านเพิ่มเติม>>https://bit.ly/3itieIv
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ ๓๔>>https://bit.ly/2V0Dugt

#ลดภาระ #covid #ภาษี #กรมสรรพากร

สรรพากรช่วยธุรกิจสู้วิกฤตโควิด 19
ผู้ประกอบการเข้าโครงการ "พักทรัพย์ พักหนี้" ของรัฐบาล ได้ยกเว้น
👉 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
👉 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
👉 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
👉 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
👉 อากรแสตมป์
อ่านเพิ่มเติม>>https://bit.ly/3itieIv
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ ๓๔>>https://bit.ly/2V0Dugt

#ลดภาระ #covid #ภาษี #กรมสรรพากร

📣📣กรมสรรพากรขอแจ้งปิดให้บริการสำนักงานสรรพากรพื้นที่ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ค...
19/07/2021

📣📣กรมสรรพากรขอแจ้งปิดให้บริการ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

✅สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารวม 5 แห่ง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 2
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาคลองเตย1
สำนักงานสรรพาพื้นที่สาขาประเวศ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 2

✅สำนักงานสรรพากรพื้นที่รวม 3 แห่ง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26

อ่านเพิ่มเติม >>https://bit.ly/3kytnKA

ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th

📣📣กรมสรรพากรขอแจ้งปิดให้บริการ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

✅สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารวม 5 แห่ง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 2
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาคลองเตย1
สำนักงานสรรพาพื้นที่สาขาประเวศ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 2

✅สำนักงานสรรพากรพื้นที่รวม 3 แห่ง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26

อ่านเพิ่มเติม >>https://bit.ly/3kytnKA

ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระ...
15/07/2021

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกรมสรรพากร

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์
https://bit.ly/3z2iIfc

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกรมสรรพากร

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์
https://bit.ly/3z2iIfc

👉ช่วยตอบทุกคำถามเรื่องภาษีสรุป เปรียบเทียบให้เข้าใจลองเล่น รู่ เข้าใจ👉www.Taxliteracy.Academy #TaxliteracyAcademy#ลองเล่...
15/07/2021

👉ช่วยตอบทุกคำถามเรื่องภาษี
สรุป เปรียบเทียบให้เข้าใจ
ลองเล่น รู่ เข้าใจ
👉www.Taxliteracy.Academy

#TaxliteracyAcademy
#ลองเล่นรู้เข้าใจ
#SMEToday
#SMEEcosysten

👉ช่วยตอบทุกคำถามเรื่องภาษี
สรุป เปรียบเทียบให้เข้าใจ
ลองเล่น รู่ เข้าใจ
👉www.Taxliteracy.Academy

#TaxliteracyAcademy
#ลองเล่นรู้เข้าใจ
#SMEToday
#SMEEcosysten

📢📌ขยายเวลายื่นแบบฯ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม ✨สำหรับแบบฯ เดือนมิถุนายน 2564 ที่จะยื่นออนไลน์ในเดือนกรก...
14/07/2021

📢📌ขยายเวลายื่นแบบฯ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม ✨สำหรับแบบฯ เดือนมิถุนายน 2564 ที่จะยื่นออนไลน์ในเดือนกรกฎาคม 2564
✅ขยายถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ✨

#สรรพากรขยายเวลา #ยื่นแบบออนไลน์ #ภาษีเงินได้หัก_ณ_ที่จ่าย #ภาษีมูลค่าเพิ่ม #เพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ

📢📌ขยายเวลายื่นแบบฯ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม ✨สำหรับแบบฯ เดือนมิถุนายน 2564 ที่จะยื่นออนไลน์ในเดือนกรกฎาคม 2564
✅ขยายถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ✨

#สรรพากรขยายเวลา #ยื่นแบบออนไลน์ #ภาษีเงินได้หัก_ณ_ที่จ่าย #ภาษีมูลค่าเพิ่ม #เพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
14/07/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

กรมสรรพากรห่วงใยทุกท่าน 📣 หากต้องการคัดแบบแสดงรายการที่รับรองโดยเจ้าหน้าที่ 😀  แนะนำ 2 ช่องทาง ในการคัดแบบแสดงรายการ เพ...
13/07/2021

กรมสรรพากรห่วงใยทุกท่าน
📣 หากต้องการคัดแบบแสดงรายการที่รับรองโดยเจ้าหน้าที่
😀 แนะนำ 2 ช่องทาง ในการคัดแบบแสดงรายการ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเลี่ยงการติดเชื้อ
✅ คัดแบบฯ ที่ยื่นผ่าน e-Filing
>> https://bit.ly/3AXbGdx
✅ คัดแบบฯ ที่ยื่นด้วยกระดาษ
>> https://bit.ly/36yXGIU

#eFiling #TaxfromHome #กรมสรรพากร

12/07/2021

"ยาฟ้าทะลายโจร" บรรเทาอาการป่วยโควิดที่ไม่รุนแรง
.
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา
#โควิด19

‼️สรรพากรแจง วัคซีนทางเลือก ประชาชน ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม#กรมสรรพากร #ภาษีมูลค่าเพิ่ม #vat #วัคซีนทางเลือก #ยกเว้นภ...
11/07/2021

‼️สรรพากรแจง วัคซีนทางเลือก ประชาชน ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
#กรมสรรพากร #ภาษีมูลค่าเพิ่ม #vat #วัคซีนทางเลือก #ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

‼️สรรพากรแจง วัคซีนทางเลือก ประชาชน ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
#กรมสรรพากร #ภาษีมูลค่าเพิ่ม #vat #วัคซีนทางเลือก #ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยุคดิจิทัล ติดต่อราชการกรมสรรพากร รับ-ส่ง หนังสือราชการผ่านe-mail : saraban@rd.go.thเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติด...
09/07/2021

ยุคดิจิทัล ติดต่อราชการกรมสรรพากร รับ-ส่ง หนังสือราชการผ่าน
e-mail : [email protected]
เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ COVID-19

ยุคดิจิทัล ติดต่อราชการกรมสรรพากร รับ-ส่ง หนังสือราชการผ่าน
e-mail : [email protected]
เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ COVID-19

ทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระ...
09/07/2021

ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ >> https://bit.ly/3hswyS7

ระหว่างวันที่ 10 – 15 กรกฎาคม 2564

ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ >> https://bit.ly/3hswyS7

ระหว่างวันที่ 10 – 15 กรกฎาคม 2564

📌เมื่อ G7 วางระบบภาษีโลกใหม่กระทบประเทศไทยอย่างไร❓           ✨👉 ติดตามชมสัมภาษณ์พิเศษ👈✨🤩💙 อธิบดีกรมสรรพากร ดร....
06/07/2021

📌เมื่อ G7 วางระบบภาษีโลกใหม่กระทบประเทศไทยอย่างไร❓
✨👉 ติดตามชมสัมภาษณ์พิเศษ👈✨🤩
💙 อธิบดีกรมสรรพากร ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
ในรายการ SuthichaiLive ดำเนินรายการโดย คุณคุณสุทธิชัย หยุ่น
วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.00 – 19.45 น.✨✨
📱ทาง FB Live ที่ https://www.facebook.com/SuthichaiLive

🔹 ข้อตกลงปฏิรูปภาษีนิติบุคคลของกลุ่มประเทศG7จะส่งผลกระทบอย่างไร
🔸 สิงคโปร์ออกมาบอกว่าเขาพร้อมปรับเปลี่ยนระบบภาษีหากโลกได้ฉันทามติในเรื่องนี้ ท่าทีของไทยเราจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่

📌เมื่อ G7 วางระบบภาษีโลกใหม่กระทบประเทศไทยอย่างไร❓
✨👉 ติดตามชมสัมภาษณ์พิเศษ👈✨🤩
💙 อธิบดีกรมสรรพากร ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
ในรายการ SuthichaiLive ดำเนินรายการโดย คุณคุณสุทธิชัย หยุ่น
วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.00 – 19.45 น.✨✨
📱ทาง FB Live ที่ https://www.facebook.com/SuthichaiLive

🔹 ข้อตกลงปฏิรูปภาษีนิติบุคคลของกลุ่มประเทศG7จะส่งผลกระทบอย่างไร
🔸 สิงคโปร์ออกมาบอกว่าเขาพร้อมปรับเปลี่ยนระบบภาษีหากโลกได้ฉันทามติในเรื่องนี้ ท่าทีของไทยเราจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่

วารสารสรรพากรเดือนมิถุนายน 2564>>https://bit.ly/3jKx5Rc#วารสารออนไลน์ #มุมสรรพากร #กรมสรรพากร
05/07/2021

วารสารสรรพากรเดือนมิถุนายน 2564
>>https://bit.ly/3jKx5Rc

#วารสารออนไลน์ #มุมสรรพากร #กรมสรรพากร

วารสารสรรพากรเดือนมิถุนายน 2564
>>https://bit.ly/3jKx5Rc

#วารสารออนไลน์ #มุมสรรพากร #กรมสรรพากร

04/07/2021

📌สาระน่ารู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

กรมสรรพากรรับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 595 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา รับทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)ไม่ต้องผ่...
03/07/2021

กรมสรรพากรรับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 595 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา รับทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)
ไม่ต้องผ่านภาค ก.ของ ก.พ. เงินเดือน 18,000 บาท
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2564
ดูรายละเอียด https://www.rd.go.th/62852.html

กรมสรรพากรรับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 595 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา รับทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)
ไม่ต้องผ่านภาค ก.ของ ก.พ. เงินเดือน 18,000 บาท
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2564
ดูรายละเอียด https://www.rd.go.th/62852.html

💁ถาม-ตอบ FAQs e-Service📕หลักการกฎหมาย e-Service เป็นอย่างไร❓กฎหมาย e-Service เกี่ยวกับอะไร ❓เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อไร❓มี...
02/07/2021

💁ถาม-ตอบ FAQs e-Service
📕หลักการกฎหมาย e-Service เป็นอย่างไร
❓กฎหมาย e-Service เกี่ยวกับอะไร
❓เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อไร
❓มีหน้าที่ต้องจด ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อใด
📌อื่น ๆ อีกมากมาย
👉อ่านได้เพิ่มเติม>> https://bit.ly/3hvlIto
#กรมสรรพากร #eservice #FAQ #ภาษีมูลค่าเพิ่ม #VAT

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องน...
02/07/2021

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/ ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/ ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

📣บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา✅หักเป็นค่าลดหย่อน หรือรายจ่ายได้ 2 เท่าเมื่อบริจาคผ่านระ...
02/07/2021

📣บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
✅หักเป็นค่าลดหย่อน หรือรายจ่ายได้ 2 เท่า
เมื่อบริจาคผ่านระบบ e-Donation
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2566
👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่>> https://bit.ly/3ycpiiU
#กรมสรรพากร #edonation #กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

📣บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
✅หักเป็นค่าลดหย่อน หรือรายจ่ายได้ 2 เท่า
เมื่อบริจาคผ่านระบบ e-Donation
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2566
👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่>> https://bit.ly/3ycpiiU
#กรมสรรพากร #edonation #กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

02/07/2021

📌มาช่วยกันบริจาคโลหิตกันเยอะๆนะครับ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

💁‍♀️สรรพากรมอบทูตภาษี (Tax Ambassador) ทั่วประเทศ ช่วยแนะผู้ประกอบการทั้งออนไลน์ออฟไลน์ยื่นแบบฯ และชำระภาษีให้ถูกต้อง#กร...
30/06/2021

💁‍♀️สรรพากรมอบทูตภาษี (Tax Ambassador) ทั่วประเทศ
ช่วยแนะผู้ประกอบการทั้งออนไลน์ออฟไลน์ยื่นแบบฯ และชำระภาษีให้ถูกต้อง
#กรมสรรพากร #TaxAmbassador #ยื่นภาษี #ชำระภาษี

💁‍♀️สรรพากรมอบทูตภาษี (Tax Ambassador) ทั่วประเทศ
ช่วยแนะผู้ประกอบการทั้งออนไลน์ออฟไลน์ยื่นแบบฯ และชำระภาษีให้ถูกต้อง
#กรมสรรพากร #TaxAmbassador #ยื่นภาษี #ชำระภาษี

📣บริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อแก้ปัญหา COVID-19 ให้แก่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี✅หักลดหย่อนได้เท่าจำนวนที่บริจาค แต่ต้...
30/06/2021

📣บริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อแก้ปัญหา COVID-19 ให้แก่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
✅หักลดหย่อนได้เท่าจำนวนที่บริจาค แต่ต้องไม่เกินที่กฎหมายกำหนด เมื่อบริจาคผ่านระบบ e-Donation
📌ชื่อบัญชี “สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)"
เลขที่บัญชี067 – 0 - 13829 – 0 ธนาคารกรุงไทย สาขา ทำเนียบรัฐบาล
ตั้งแต่ 6 มีนาคม 2563 – 5 มีนาคม 2565
👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่>>https://bit.ly/3w6V1R2
#กรมสรรพากร #edonation #บริจาคCovid19 #สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

📣บริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อแก้ปัญหา COVID-19 ให้แก่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
✅หักลดหย่อนได้เท่าจำนวนที่บริจาค แต่ต้องไม่เกินที่กฎหมายกำหนด เมื่อบริจาคผ่านระบบ e-Donation
📌ชื่อบัญชี “สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)"
เลขที่บัญชี067 – 0 - 13829 – 0 ธนาคารกรุงไทย สาขา ทำเนียบรัฐบาล
ตั้งแต่ 6 มีนาคม 2563 – 5 มีนาคม 2565
👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่>>https://bit.ly/3w6V1R2
#กรมสรรพากร #edonation #บริจาคCovid19 #สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

🛐 สายบุญมีเฮ! ใครบริจาคผ่านหน่วยบริจาคที่ลงทะเบียนกับระบบ e-Donation ไม่จำเป็นต้องเก็บใบเสร็จอีกต่อไป สามารถยื่นแบบภาษีพ...
30/06/2021

🛐 สายบุญมีเฮ!
ใครบริจาคผ่านหน่วยบริจาคที่ลงทะเบียนกับระบบ e-Donation ไม่จำเป็นต้องเก็บใบเสร็จอีกต่อไป สามารถยื่นแบบภาษีพร้อมลดหย่อนภาษีได้เลย

✅ ลดหย่อนภาษี
✅ สะดวกสบาย ไม่ต้องเก็บใบเสร็จบริจาค
✅ ได้คืนภาษีเร็วขึ้น

สำคัญ! ยื่นแบบภาษีปี 2563 ภายใน 30 มิถุนายน 2564* ผ่านระบบออนไลน์ e-Filing เท่านั้น!!
‎‎
เช็คสถานะเงินบริจาคของตนเอง ⏩ https://bit.ly/3vwQ4Rm
‎‎
"สะดวกทั้งผู้บริจาค และผู้รับบริจาค"
‎‎
*การชำระภาษี ผ่าน Internet Banking มีเวลาทำการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการให้บริการแต่ละธนาคาร แนะนำให้ตรวจสอบล่วงหน้า เพื่อวางแผนชำระภาษี

#ยื่นภาษี #ยื่นภาษีออนไลน์ #ชำระภาษี #taxfromhome

🛐 สายบุญมีเฮ!
ใครบริจาคผ่านหน่วยบริจาคที่ลงทะเบียนกับระบบ e-Donation ไม่จำเป็นต้องเก็บใบเสร็จอีกต่อไป สามารถยื่นแบบภาษีพร้อมลดหย่อนภาษีได้เลย

✅ ลดหย่อนภาษี
✅ สะดวกสบาย ไม่ต้องเก็บใบเสร็จบริจาค
✅ ได้คืนภาษีเร็วขึ้น

สำคัญ! ยื่นแบบภาษีปี 2563 ภายใน 30 มิถุนายน 2564* ผ่านระบบออนไลน์ e-Filing เท่านั้น!!
‎‎
เช็คสถานะเงินบริจาคของตนเอง ⏩ https://bit.ly/3vwQ4Rm
‎‎
"สะดวกทั้งผู้บริจาค และผู้รับบริจาค"
‎‎
*การชำระภาษี ผ่าน Internet Banking มีเวลาทำการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการให้บริการแต่ละธนาคาร แนะนำให้ตรวจสอบล่วงหน้า เพื่อวางแผนชำระภาษี

#ยื่นภาษี #ยื่นภาษีออนไลน์ #ชำระภาษี #taxfromhome

#พร้อมแล้วยื่นเลยยื่นแบบ และทำธุรกรรมได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วย Tax from Home 🏠ภาษีวิถีใหม่ อยู่ที่ไหนก็สามารถยื่นภาษีผ่านออ...
29/06/2021

#พร้อมแล้วยื่นเลย

ยื่นแบบ และทำธุรกรรมได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วย Tax from Home 🏠
ภาษีวิถีใหม่ อยู่ที่ไหนก็สามารถยื่นภาษีผ่านออนไลน์ได้
‎‎
สำคัญ! ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 และ 91 ต้องยื่นผ่านออนไลน์ e-Filing ภายใน 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้น
ง่าย สะดวก รวดเร็ว คลิก https://bit.ly/35wUZXV
‎‎
#ยื่นภาษี #ยื่นภาษีออนไลน์ #ชำระภาษี #taxfromhome

#พร้อมแล้วยื่นเลย

ยื่นแบบ และทำธุรกรรมได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วย Tax from Home 🏠
ภาษีวิถีใหม่ อยู่ที่ไหนก็สามารถยื่นภาษีผ่านออนไลน์ได้
‎‎
สำคัญ! ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 และ 91 ต้องยื่นผ่านออนไลน์ e-Filing ภายใน 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้น
ง่าย สะดวก รวดเร็ว คลิก https://bit.ly/35wUZXV
‎‎
#ยื่นภาษี #ยื่นภาษีออนไลน์ #ชำระภาษี #taxfromhome

สรรพากรเร่งคืนภาษีแล้วกว่า 91% คุณสมบัติผู้ที่ได้รับภาษีคืน (บุคคลธรรมดา)✅ เป็นผู้ที่ยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ต* ✅ ยื่นเ...
29/06/2021

สรรพากรเร่งคืนภาษีแล้วกว่า 91%
คุณสมบัติผู้ที่ได้รับภาษีคืน (บุคคลธรรมดา)
✅ เป็นผู้ที่ยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ต*
✅ ยื่นเอกสารประกอบการขอคืนถูกต้อง ครบถ้วน
✅ ผูกบัญชีธนาคารที่ขอคืนกับระบบพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน
‎‎
👉 ติดตามสถานะขอคืนภาษีได้ด้วยตนเองที่ https://bit.ly/3wBNSJJ
(ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ RD Intelligence Center โทร. 1161
‎‎
อ่านเพิ่มเติม>>https://bit.ly/3A801rW
‼อย่าลืม! ยื่นแบบภาษี ภายใน 30 มิถุนายน 2564 นี้นะคะ

สรรพากรเร่งคืนภาษีแล้วกว่า 91%
คุณสมบัติผู้ที่ได้รับภาษีคืน (บุคคลธรรมดา)
✅ เป็นผู้ที่ยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ต*
✅ ยื่นเอกสารประกอบการขอคืนถูกต้อง ครบถ้วน
✅ ผูกบัญชีธนาคารที่ขอคืนกับระบบพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน
‎‎
👉 ติดตามสถานะขอคืนภาษีได้ด้วยตนเองที่ https://bit.ly/3wBNSJJ
(ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ RD Intelligence Center โทร. 1161
‎‎
อ่านเพิ่มเติม>>https://bit.ly/3A801rW
‼อย่าลืม! ยื่นแบบภาษี ภายใน 30 มิถุนายน 2564 นี้นะคะ

🙋‍♀️ ทางเลือกใหม่ตัวช่วยเรื่องภาษี...ง่ายได้อีก!ที่ทำให้การจัดเตรียมข้อมูลการยื่นภาษีเป็นเรื่องง่าย ผ่าน 2 ช่องทาง ที่สา...
29/06/2021

🙋‍♀️ ทางเลือกใหม่ตัวช่วยเรื่องภาษี...ง่ายได้อีก!
ที่ทำให้การจัดเตรียมข้อมูลการยื่นภาษีเป็นเรื่องง่าย ผ่าน 2 ช่องทาง ที่สามารถนำข้อมูลไปยื่นภาษีผ่านระบบออนไลน์ e-Filing ได้ทันที

📱 แอปพลิเคชัน iTax
IOS ▶ https://apple.co/3qczRjk
Android ▶ https://bit.ly/2SeG8OL
📱 เว็บไซต์ Noon Tax
Website ▶ https://bit.ly/3xFGEEz

ไม่ว่าจะจ่ายเต็มจำนวน หรือผ่อนชำระ อย่าลืมยื่นภาษีภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ด้วยนะคะ

*การชำระภาษี ผ่าน Internet Banking มีเวลาทำการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการให้บริการแต่ละธนาคาร แนะนำให้ตรวจสอบล่วงหน้า เพื่อวางแผนชำระภาษี

#ยื่นภาษี #ยื่นภาษีออนไลน์ #ชำระภาษี #taxfromhome

🙋‍♀️ ทางเลือกใหม่ตัวช่วยเรื่องภาษี...ง่ายได้อีก!
ที่ทำให้การจัดเตรียมข้อมูลการยื่นภาษีเป็นเรื่องง่าย ผ่าน 2 ช่องทาง ที่สามารถนำข้อมูลไปยื่นภาษีผ่านระบบออนไลน์ e-Filing ได้ทันที

📱 แอปพลิเคชัน iTax
IOS ▶ https://apple.co/3qczRjk
Android ▶ https://bit.ly/2SeG8OL
📱 เว็บไซต์ Noon Tax
Website ▶ https://bit.ly/3xFGEEz

ไม่ว่าจะจ่ายเต็มจำนวน หรือผ่อนชำระ อย่าลืมยื่นภาษีภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ด้วยนะคะ

*การชำระภาษี ผ่าน Internet Banking มีเวลาทำการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการให้บริการแต่ละธนาคาร แนะนำให้ตรวจสอบล่วงหน้า เพื่อวางแผนชำระภาษี

#ยื่นภาษี #ยื่นภาษีออนไลน์ #ชำระภาษี #taxfromhome

ที่อยู่

90 ซอยอารีย์
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 1161

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมสรรพากร : The Revenue Departmentผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมสรรพากร : The Revenue Department:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด