โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โทร 034-119990 ,034-470750

เปิดเหมือนปกติ

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 ที่วัดคลองมะเดื่อ นายแพทย์ธรรมวิทย์ เกื้อกูลเกียรติ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบ...
08/12/2020

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 ที่วัดคลองมะเดื่อ นายแพทย์ธรรมวิทย์ เกื้อกูลเกียรติ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบน เข้าร่วมสรงน้ำศพ พระครูสาครธีรธรรม (หลวงพ่อพูลทรัพย์) เจ้าอาวาสวัดคลองมะเดื่อ

08/12/2020
วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น.  นายแพทย์ธรรมวิทย์ เกื้อกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน เป็นประธานในการ...
08/12/2020

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น.
นายแพทย์ธรรมวิทย์ เกื้อกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน เป็นประธานในการประชุมการจัดตั้งตลาดนัดภายในโรงพยาบาล บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก-ใน 10 ชั้น ณ ห้องประชุมอุบล ทองสิมา

08/12/2020
Mahidol University

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญรับฟัง สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- สถานการณ์ล่าสุดของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก และภูมิคุ้มกันเชื้อ COVID-19
- ข้อมูลล่าสุดของการผลิตวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- ข้อพึงปฏิบัติต่อสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเหตุการณ์ลักลอบข้ามพรมแดน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญรับฟัง สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- สถานการณ์ล่าสุดของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก และภูมิคุ้มกันเชื้อ COVID-19
- ข้อมูลล่าสุดของการผลิตวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- ข้อพึงปฏิบัติต่อสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเหตุการณ์ลักลอบข้ามพรมแดน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร
07/12/2020

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

🙏🧡 7 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
.
พระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
.
ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านต่างๆ มากมายทั้งด้านสาธารณกุศลผ่าน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย โครงการกำลังใจ โครงการสโมสรกีฬา Bounce Be Good (BBG) และทรงงานด้านกฎหมาย รวมไปถึงการทรงงาน ไตรโครงการ ที่ประกอบไปด้วย
.
โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นโครงการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังให้ได้รับการรักษาเทียบเท่าบุคคลภายนอก ตามหลักสิทธิมนุษยชนรวมถึง พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ และอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ ให้มีความก้าวหน้าในสายงาน ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์กว่า 190 ล้านบาท จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลแม่ข่ายและเรือนจำทั่วประเทศ
.
โครงการสาละวะ-ไล่โว่ (พัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี)เป็นโครงการในพื้นที่ บ้านไล่โว่-บ้านสาละวะ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก มีประชากรชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยู่จำนวนมาก อยู่ในเขตชายแดน ประสบปัญหามากมายทั้งด้านคมนาคม สาธารณสุข สาธารณูปโภค การศึกษา และเศรษฐกิจ ท่านจึงเสด็จลงพื้นที่เพื่อพัฒนาหมู่บ้านด้านต่าง ๆ ทั้งปรับปรุงเส้นทาง พัฒนาอาชีพ การศึกษา สาธารณสุข และระบบไฟฟ้า ประปา รวมถึงระบบการสื่อสารเพื่อสื่อสารไปยังภายนอกได้
.
โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์
โครงการแก้ไขปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก เกิดเป็นชุมชนนำร่อง “หมู่บ้านคชานุรักษ์” 23 หมู่บ้านใน 5 จังหวัด โดยมุ่งเน้นจัดการพื้นที่ป่า ให้มีอาหารและแหล่งน้ำเพียงพอให้ช้างป่าอาศัยได้ จัดแนวกันชนปลูกพืชที่ช้างป่าไม่ชอบไว้โดยรอบป้องกันช้างออกนอกพื้นที่อาศัย และจัดพื้นที่ชุมชนให้รู้จักเฝ้าระวัง เตือนภัย

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 19.19 น. นพ.พรชัย พงศ์ประภากร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นำทีมเข้าร่วมพิธีจุดเทีย...
05/12/2020

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 19.19 น. นพ.พรชัย พงศ์ประภากร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นำทีมเข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยร่วมรับชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และดำเนินพิธีการพร้อมส่วนกลางที่ท้องสนามหลวงตามลำดับ ณ ลานหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร(หลังเก่า)

05/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

"พ่อหลวงทรงงานอย่างหนัก เพื่อให้ประเทศไทยเราอุดมสมบูรณ์"

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

05/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

รู้หรือไม่พ่อหลวงของเราทรงงานหนักขนาดไหน ถ้านับระยะทางที่ท่านไปคงเป็นจากโลกไปถึงดวงจันทร์
"ใครว่าพ่อหลวงของเราไม่ได้ทำอะไร ท่านทรงงานอย่างหนักเพื่อพวกเราได้อยู่ดีมีสุข"

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. จิตอาสาพระราชทานของโรงพยาบากระทุ่มแบน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวัน...
05/12/2020

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. จิตอาสาพระราชทานของโรงพยาบากระทุ่มแบน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร , วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยร่วมเก็บขยะปรับภูมิทัศน์คลองหมื่นปรารมย์ ณ วัดแคราย

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. นพ.พรชัย พงศ์ประภากร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบั...
05/12/2020

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. นพ.พรชัย พงศ์ประภากร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร , วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ลานหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร(หลังเก่า)

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่ง...
05/12/2020

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

Photos from โรงพยาบาลกระทุ่มแบน's post
04/12/2020

Photos from โรงพยาบาลกระทุ่มแบน's post

ยินดีต้อนรับ คณะวิทยากรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี แกนนำชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุม พลอากาศเอกสมบุญ-คุณหญิ...
03/12/2020

ยินดีต้อนรับ คณะวิทยากรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี แกนนำชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุม พลอากาศเอกสมบุญ-คุณหญิงนงเยาว์ ระหงษ์

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
02/12/2020

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ความก้าวหน้าผลการสอบสวนผู้ป่วยโรค COVID-19 จาก ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2563

1 ธันวาคม วัน​เอดส์​โลก"Walk togather : เอดส์​อยู่​ร่วม​กัน​ได้​ ไม่​ตีตรา​"
01/12/2020

1 ธันวาคม วัน​เอดส์​โลก
"Walk togather : เอดส์​อยู่​ร่วม​กัน​ได้​ ไม่​ตีตรา​"

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่าน ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ
01/12/2020

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่าน ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ

ตระหนัก ไม่ตระหนก การ์ดอย่าตกนะจาววว
01/12/2020

ตระหนัก ไม่ตระหนก การ์ดอย่าตกนะจาววว

27 พฤศจิกายน วันสถาปนากระทรวงสาธารณสุขในปี 2563 นี้ ก่อตั้งมาแล้ว 102 ปีประวัติกระทรวงสาธารณสุข https://www.moph.go.th/i...
27/11/2020

27 พฤศจิกายน วันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข
ในปี 2563 นี้ ก่อตั้งมาแล้ว 102 ปี

ประวัติกระทรวงสาธารณสุข https://www.moph.go.th/index.php/about/moph

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. จิตอาสาพระราชทานของโรงพยาบากระทุ่มแบน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพระมงกุ...
25/11/2020

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. จิตอาสาพระราชทานของโรงพยาบากระทุ่มแบน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณจิตอาสา”เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” และร่วมกันเก็บขยะปรับภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน

25 พฤศจิกายน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) “วันสมเ...
25/11/2020

25 พฤศจิกายน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๖ มีความสำคัญต่อประชาชนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
• กิจการลูกเสือ
• วรรณกรรมและหนังสือพิมพ์
• ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย
• การศึกษา
• เศรษฐกิจ
• การคมนาคม/ขนส่ง
• ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย
• แพทย์และสาธารณสุข

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันได้ที่ :
Website : http://www.phralan.in.th
Facebook: https://www.facebook.com/phralanofficial

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ประชุมโครงการ การจัดตั้งศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน(Wellness Center) ในสถานประกอบการ และแนวทางก...
23/11/2020

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ประชุมโครงการ การจัดตั้งศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน(Wellness Center) ในสถานประกอบการ และแนวทางการคัดกรอง การรับ-ส่งต่อ ผู้ป่วยโรค/การบาดเจ็บจากการทำงานในสถานประกอบการ ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.สมบุญ-คุณหญิงนงเยาว์ ระหงษ์ รพ.กระทุ่มแบน

สธ.แนะประชาชนติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ปรับกิจกรรมการใช้ชีวิต https://bit.ly/3fnrYSA
23/11/2020

สธ.แนะประชาชนติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ปรับกิจกรรมการใช้ชีวิต https://bit.ly/3fnrYSA

การใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจำเป็น ทำให้ร่างกายเกิดการดื้อยาได้
18/11/2020

การใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจำเป็น ทำให้ร่างกายเกิดการดื้อยาได้

ผลกระทบจากการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสม
18/11/2020

ผลกระทบจากการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสม

สัปดาห์ รู้รักษ์ตระหนักใช้ "ยาต้านแบคทีเรีย" ประจำปี 2563
17/11/2020

สัปดาห์ รู้รักษ์ตระหนักใช้ "ยาต้านแบคทีเรีย" ประจำปี 2563

การป้องกันโรคเบาหวาน ป้องกันได้ง่าย เริ่มที่ตัวเรา
16/11/2020

การป้องกันโรคเบาหวาน ป้องกันได้ง่าย เริ่มที่ตัวเรา

13/11/2020

ไวรัส RSV คือ เชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ชื่อภาษาอังกฤษคือ Respiratory Syncytial Virus เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจได้ทั้งส่วนบนและส่วนล่าง ทำให้ร่างกายผลิตเสมหะออกมาจำนวนมาก ซึ่งเชื้อไวรัสชนิดนี้มีมานานหลาย 10 ปีแล้ว แต่ปัจจุบันเริ่มมาเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นเนื่องจากเชื้อไวรัสชนิดนี้ มักจะก่อให้เกิดอาการรุนแรงในเด็กเล็ก

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน2563 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน อบรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล โดย อาจารย์โกเมธ นาควรรณกิจ
12/11/2020

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน2563 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน อบรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล โดย อาจารย์โกเมธ นาควรรณกิจ

งานมหกรรมรักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 12 ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร   วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นพ.ธรรม...
12/11/2020

งานมหกรรมรักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 12 ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นพ.ธรรมวิทย์ เกื้อกูลเกียรติ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รพ.กระทุ่มแบน เข้าร่วมพิธีเปิด งานมหกรรมรักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 12 โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
งานดังกล่าวได้รับความร่วมมือจาก นายวิเชาว์ หุ่นเจริญ ประธานฯ และคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ร่วมกับ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลสมุทรสาคร และ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) จัดให้บริการ ตรวจสุขภาพทั่วไป การคัดกรองโรค การตรวจรักษาฟัน การตรวจดวงตา การแพทย์ฝังเข็ม นวดแผนไทย การตรวจโรคหัวใจ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป การรับบริจาคโลหิต แจกน้ำอาหารสมุนไพร โดยงานดังกล่าวจัดตั้งแต่ วันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ซึ่งให้บริการกับประชาชนทั่วไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน2563 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน อบรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล โดย อาจารย์โกเมธ นาควรรณกิจ
11/11/2020

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน2563 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน อบรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล โดย อาจารย์โกเมธ นาควรรณกิจ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ ห...
10/11/2020

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.สมบุญ-คุณหญิงนงเยาว์ ระหงษ์
โดยมีประชาชน ผู้มีจิตศรัทธา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ รพ.กระทุ่มแบน ร่วมบริจาคโลหิต 62 คน ได้โลหิตจำนวน 51 ยูนิต

โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ ผู้ช่วยพยาบาล และผู้ช่วยเหลือคนไข้ ประจำปี 64 วันที่ 10พ.ย.63 เวลา 13.00-16.00 น. รุ่นอายุงาน ...
10/11/2020

โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ ผู้ช่วยพยาบาล และผู้ช่วยเหลือคนไข้ ประจำปี 64
วันที่ 10พ.ย.63 เวลา 13.00-16.00 น.
รุ่นอายุงาน มากกว่า 3 ปี

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
06/11/2020

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ประกันสังคม แจงสิทธิผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตรักษาได้ทุกโรงพยาบาล

ประกันสังคมแจง ขานรับนโยบายรัฐบาล “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” (UCEP) แนะเพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว แจงสิทธิผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต สามารถเข้ารับการรักษา ได้ทุกโรงพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐ และเอกชน โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ภายใน 72 ชั่วโมง
นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลได้กำหนดให้ดำเนินการนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” (UCEP) เพื่อลดความเลื่อมล้ำด้านการรักษาพยาบาลของประชาชนในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยเริ่มดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นมา วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต สามารถเข้ารักษาในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนได้ทุกแห่ง เป็นการบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงที โดยผู้ป่วยฉุกเฉินไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเข้ารักษาจนพ้นภาวะวิกฤต หรืออาการที่แพทย์ประเมินแล้วเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง (นับรวมวันหยุด) ตามหลักเกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้าตามหลักเกณฑ์ดังนี้ คือ บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหัน ซึ่งมีภาวะคุกคามต่อชีวิต เช่น หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น หรือมีอาการชักร่วม เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรง แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัด แบบปัจจุบันด่วน หรือชักต่อเนื่องไม่หยุด มีอาการอื่นร่วมที่มีผลต่อการหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิตและระบบสมองที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต เป็นต้น
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวย้ำถึงสิทธิของผู้ประกันตนที่ได้รับการประเมินอาการให้เป็น เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต ดังกล่าว สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด จนพ้นภาวะวิกฤต หรือสามารถเคลื่อนย้ายได้ แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง (นับรวมวันหยุด) โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ทั้งนี้ขอให้ผู้ประกันตน หรือโรงพยาบาลที่รับการรักษา หรือผู้เกี่ยวข้อง โปรดแจ้งโรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนสังกัดอยู่โดยเร็ว เพื่อจะได้ดำเนินการรับช่วงการรักษาหรือให้บริการทางการแพทย์กับผู้ประกันตนต่อไป เพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวกหรือสายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

-----------------------------------------------------
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ ผู้ช่วยพยาบาล และผู้ช่วยเหลือคนไข้ ประจำปี 2564 รุ่นอายุงาน มา...
05/11/2020

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ ผู้ช่วยพยาบาล และผู้ช่วยเหลือคนไข้ ประจำปี 2564 รุ่นอายุงาน มากกว่า 3 ปี

1-7 พฤศจิกายน 2563 สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2563 5 วิธี จัดการความเครียด : รับฟังข่าวสารอย่างไรไม่เครียด1.ให้ความสำคัญกั...
05/11/2020

1-7 พฤศจิกายน 2563 สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2563

5 วิธี จัดการความเครียด : รับฟังข่าวสารอย่างไรไม่เครียด

1.ให้ความสำคัญกับสติของตนเองทุกครั้งเมื่อต้องเสพข่าว สังเกตอารมณ์ของตนเองและผลกระทบจากอารมณ์นั้น

2. จัดสรรเวลาติดตามข่าวสารบ้านเมืองอย่างพอดี

3. พยายามทำกิจวัตรประจำวันให้เป็นปกติ หันเหความสนใจจากข่าวสารไปเรื่องอื่นบ้าง

4. เคารพความเชื่อและความคิดเห็นแบบประชาธิปไตยที่มีความแตกต่างหลากหลายได้

5. การพักผ่อนและการผ่อนคลายความเครียด เช่น การนอน ออกกำลังกาย ฝึกโยคะ ทำสมาธิ ฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การฝึกหายใจคลายเครียด

หากอาการยังไม่ดีขึ้น ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ มีความเครียดรุนแรง สูญเสียความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง สามารถขอรับบริการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323

ที่อยู่

450/4 ตำบลตลาด
Bangkok
74110

เบอร์โทรศัพท์

034119990

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงพยาบาลกระทุ่มแบนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ลูกชายผ่าคลอดที่นี่ เมื่อ12ปีที่แล้ว ดูแลดีนะคะ ปัจจุบันลูกสาวก็ยังรักษาที่นี่ ลูกสาวอายุ3ปี ปากเป็นร้อนในกินไม่ได้ คุณหมอก็แอดมิทคอยดูอาการ เป็นตากุ้งยิง คุณหมอตาก็รักษาดีใส่ใจนัดมาทุกอาทิตย์ เป็นระยะเวลาเดือนกว่า ตอนนอนรพ.พยาบาลแผนกเด็กก็เอาใจใส่ อย่างดีไม่มีเกรี้ยวกราด จากประสบการณ์ที่สัมผัสมา12 ปี เราให้ที่1เลย ในสมุทรสาคร 👌🏽✍️👍🏻คุณหมอที่นี่เก่ง
โรงพยาบาล​ก็ใหญ่มาก​ แต่บริการทันตกรรมเปิดแค่​ เช้า​ หึ
ที่ว่า28ถึง31​ คือให้หยุดพักหรืออะไรค่ะพอดีโรงงานเค้าไม่เข้าใจ
บุคลากรของ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน สองสามีภรรยา น้ำใจงาม มีน้ำใจช่วยเหลือรถตกถนน โดยใช้รถโฟวิล ของตัวเองที่ขับมาเจอ ช่วยดึงรถขึ้นจากคูน้ำ ในเขตท้องที่อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ไม่ได้สอบถามชื่อแต่ทราบว่าทำงานที่โรงพยาบาลนี้ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ # ทำดีต้องชมเชย
เราเป็นคนไข้ของ..รพ.กระทุ่มแบนมา4ปีแล้ว.ได้รับการดูแลจากคุณหมอธัญลักษณ์ เชาว์นิธิมาตลอด.ผ่าตัด2ครั้ง.ทุกครั้งได้รับการดูแลที่ดีจากคุณหมอและพยาบาลเป็นอย่างดีมาตลอด..ครั้งล่าสุดได้รับการผ่าตัดที่หลังเมื่อวันที่4สิงหาที่ผ่านมาโดยคุณหมอธัญญลักษณ์อีกครั้ง..ทุกอย่างผ่านได้ด้วยดี.ขอขอบคุณ..คุณหมอและพยาบาลที่ตึกศัลยกรรมชั้น2ที่ดูแลเป็นอย่างดี...
มีฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เดือนไหนคะ
รพ.ห่วยมาก โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ ทั้ง x-ray เจาะเลือด อายุรกรรมหน้าห้องเบอร์ 14 ถามจริง อยากมาทำงานกันไหม หรือเต็มใจรักษาแต่คนเสียเงิน ก็ย้ายไปทำงานรพ.เอกชนดีๆสิ ไม่ใช่ทำหน้าตาอย่างกับทะเลาะกับผัวมา คุยกับคนไข้ ญาติคนไข้เหมือนจะตีกับเขา แต่พอหันไปคุยด้วยกันเอง ยิ้มร่า หัวเราะได้
เนื่องมีโครระบาดไม่ทราบว่าแผนกทันตกรรมปิดให้บริการไหมคะ
ขอให้ทางโรงพยาบาลวัดไข้กอ่นเข้ารักษากอ่น
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน บริการดีมากๆเลย ขอชมค่ะ 💐💐💐💐💐💐
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 62มาโรงพยาบาลกระทุ่มแบนเนื่องจากขาขวามีอาการบวมเมื่อพบคุณหมอแล้วคุณหมอสั่งยาโดยไปรับที่ห้องจ่ายยา เสร็จแล้วกลับบ้านเอายามากินที่บ้านหมอนัดดูอาการอีกทีวันที่ 27 ธันวาคม 62 แต่ไม่ได้ไปเนื่องจากลูกไม่สบายไม่มีใครดูแต่ยาที่คุณหมอสั่งจ่ายยังอยู่อีกหลายเม็ดจึงกินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันนี้ 4 มกราคม 63กำลังจะเอายามากินเห็นตัวเลขหลังซองยาระบุว่าวันบรรจุ 18 ธันวาคม 61 วันหมดอายุ 18 ธันวาคม 62แสดงว่าวันที่ 16 กับวันที่ 17 ธันวาคม 62 เรากินยายังไม่หมดอายุ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคมถึงวันนี้เรากินยาหมดอายุ จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
เป็น ร.พ. ที่ไม่มีการเซอร์วิสใด ๆ ที่แรกที่เคยเจอ ลงจากรถ ไม่มีเจ้าหน้าที่เอาเปย์ หรือรถเข็นอะไรมาให้ แฟนท้องต้องไปหารถเข็นนั่งมาให้ผมก็ต้องยืนรอรถเข็นกว่าแฟนจะไปจอดรถ กว่าจะไปเอารถเข็น นี่ปวดขาเดินไม่ไหวยืนไม่ได้ต้องกระเผกๆไปกดบัตรคิว อะ ไม่เป็นไร...พอถึงคิวเราสักประวัติ(ทำบัตรผู้ป่วยใหม่) เจ้าหน้าที่พูดจาได้เง่ามาก คือนะ....เข้าใจนะว่ามีทั้งคนพม่า ไทย มอญอะ แต่อยากให้คิดนิดนึง มีจรรยาบรรณกับการทำหน้าที่หน่อย สุดท้ายยอมขับรถกลับไป ร.พ. อื่นครับ มาเสียเงินนะคับ ไม่ได้ให้มารักษาฟรีจรรยาบรรณหายไปไหนกันหมด อบรมกันหน่อยนะ