Groundwater 4.0 รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม

เปิดเหมือนปกติ

“น้ำบาดาล” เร่งเจาะบ่อ 6 โครงการปี’ 64 พร้อมส่งมอบกลุ่มเกษตรกรและท้องถิ่นดูแลต่อ
12/06/2021
“น้ำบาดาล” เร่งเจาะบ่อ 6 โครงการปี’ 64 พร้อมส่งมอบกลุ่มเกษตรกรและท้องถิ่นดูแลต่อ

“น้ำบาดาล” เร่งเจาะบ่อ 6 โครงการปี’ 64 พร้อมส่งมอบกลุ่มเกษตรกรและท้องถิ่นดูแลต่อ

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิด …

https://www.thailandplus.tv/archives/330863
05/06/2021
“วราวุธ” ส่งมอบโครงการจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนริมถนนเพชรเกษม อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

https://www.thailandplus.tv/archives/330863

“วราวุธ” ส่งมอบโครงการจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนริมถนนเพชรเกษม อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 5 มิถุนายน 2021Thailandplusสกู๊ป.....

Photos from กรมทรัพยากรน้ำบาดาล's post
19/05/2021

Photos from กรมทรัพยากรน้ำบาดาล's post

12/05/2021

เจาะบ่อน้ำบาดาลแล้ว...พบน้ำเค็มต้องทำอย่างไร⁉

1. ส่งตัวอย่างน้ำตรวจสอบ เพื่อดูค่าปริมาณคลอไรด์ (Cl) โดยเกณฑ์ที่เหมาะสมคือ ไม่เกิน 250 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเกณฑ์อนุโลมสูงสุดได้ไม่เกิน 600 มิลลิกรัมต่อลิตร

2. อุดกลบบ่อน้ำบาดาล เมื่อพบปัญหาน้ำเค็มเกินกว่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุด

*** มิสเตอร์บาดาล ขอย้ำนะครับ❗️ หากเจาะบ่อน้ำบาดาลแล้วพบน้ำเค็ม ไม่สามารถนำน้ำบาดาลมาใช้ได้ ต้องดำเนินการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลตามกฎหมายเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของน้ำเค็มไปยังแหล่งน้ำอื่นๆ ใกล้เคียง และอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลไม่ให้เสี่ยงต่อการปนเปื้อนนะครับ

30/04/2021

👨🏻‍🌾🌿5 ขั้นตอน ขอรับการสนับสนุนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร💦

การพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร เป็นอีกภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อจัดหาแหล่งน้ำบาดาลให้กลุ่มเกษตรกร มีน้ำใช้ทำการเกษตรอย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วง โดยพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลตามหลักวิชาการให้เหมาะสมกับศักยภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมของชุมชน …
💁🏻‍♂️ หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร เป็นอย่างไร ตามมิสเตอร์บาดาล มาเลยครับ !!!
http://www.dgr.go.th/th/newsAll/17/4846

Photos from พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์'s post
25/04/2021

Photos from พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์'s post

Photos from กรมทรัพยากรน้ำบาดาล's post
14/04/2021

Photos from กรมทรัพยากรน้ำบาดาล's post

10/04/2021
https://www.thailandplus.tv/archives/308891
08/04/2021
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดจุดบริการน้ำแร่ฟรีเพื่อประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอหัวหิน จ.ประจวบ

https://www.thailandplus.tv/archives/308891

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดจุดบริการน้ำแร่ฟรีเพื่อประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 8 เมษายน 202...

https://www.naewna.com/likesara/564545
07/04/2021
เผยชาวห้วยกระเจา 16 หมู่บ้านได้รับประโยชน์จากน้ำบาดาล

https://www.naewna.com/likesara/564545

เผยตัวเลขชาวตำบลห้วยกระเจา เมืองกาญจนบุรี ได้รับประโยชน์จากน้ำบาดาล 16 หมู่บ้าน 2,724 ครัวเรือน พื้นที่เกษตร 6,0...

https://mgronline.com/local/detail/9640000033335
07/04/2021
เฮกันทั้งอำเภอ!! หัวหินมีน้ำแร่ ให้ประชาชนดื่มกินฟรีแล้ว

https://mgronline.com/local/detail/9640000033335

ประจวบคีรีขันธ์ - ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมหน่วยงานเกี่ยวข้อง เปิดจุดบริการน้ำแร่ฟรี ณ ที.....

02/04/2021

การขออนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล💦

มิสเตอร์บาดาลขอแนะนำข้อควรรู้ก่อนเจาะและก่อนใช้น้ำบาดาล🌱☺️ ประชาชนผู้ที่มีความประสงค์จะเจาะน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาลในทุกจังหวัด ที่มีความลึกจากผิวดินเกินกว่า 15 เมตร ต้องไปยื่นขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้น้ำบาดาลอย่างอนุรักษ์ ควบคุมปริมาณการใช้น้ำบาดาล ให้มีความคุ้มค่า สมดุล และป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อแหล่งน้ำบาดาล โดยผู้ที่ต้องการเจาะและใช้น้ำบาดาล สามารถไปติดต่อขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลได้ดังนี้
👉 พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ติดต่อ ณ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
👉พื้นที่จังหวัดอื่น ๆ (73 จังหวัด)
ติดต่อ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
👉พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา (3 จังหวัดนำร่อง)
ติดต่อ ณ สำนักงานเทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่นั้นๆ

ทั้งนี้ ขั้นตอนยื่นคำขอเสียค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเจาะหรือใช้น้ำบาดาล คำขอละ 10 บาท
หากได้รับอนุญาตจะมีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของบ่อน้ำบาดาล

ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลการเจาะและใช้น้ำบาดาล สามารถปรึกษาได้ที่ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล โทร 0 2666 7323 และ 0 2666 7324 ในเวลาทำการ🙂

https://news.thaipbs.or.th/content/303018
02/04/2021
บิ๊กบาดาล แจงปมดรามา "พิมรี่พาย" เทียบขุดบ่อใช้งบถูกกว่า

https://news.thaipbs.or.th/content/303018

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ส่งทีมลงตรวจสอบบ่อบาดาล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร หลังโซเชียลเทียบปม "พิมรีพาย" ใช้งบถูกกว่า พบ....

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6250419
02/04/2021
จ่อยกระดับ น้ำบาดาลโซดา ห้วยกระเจา เป็นวิสาหกิจชุมชน-สร้างเป็นรายได้ - ข่าวสด

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6250419

ปลัดทส.จ่อยกระดับ น้ำบาดาลโซดาห้วยกระเจา เป็นวิสาหกิจชุมชน-สร้างเป็นรายได้พัฒนาชุมชน จ่อถกผู้ว่าราชการจ....

https://www.thairath.co.th/news/local/2060952
01/04/2021
น้ำบาดาลชุบชีวิตเกษตรกร สร้างแตงโมรูปหัวใจลูกละพัน

https://www.thairath.co.th/news/local/2060952

รูปแบบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่บ้านดู่ทุ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมือง จ.ยโสธร เป็น 1 ...

ที่อยู่

26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (งามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
Bangkok
10900

เบอร์โทรศัพท์

0-2666-7000

เว็บไซต์

http://www.dgr.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Groundwater 4.0ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

Groundwater 4.0

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดยเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการน้ำบาดาลในประเทศไทย

อำนาจและหน้าที่


 • เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการน้ำบาดาล

 • เสนอแนะในการจัดทำนโยบายแผนและมาตรการที่เกี่ยวข้อง กับทรัพยากรน้ำบาดาล
 • ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


  Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

  แสดงผลทั้งหมด

  ความคิดเห็น

  อันนี้เป็นกล่องพัสดุที่ส่งหมอนน้อยครับ
  ขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านสำหรับหมอนน้อยใบนี้ซึ่งได้รับเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานี่เองนะครับ
  ได้รับรางวัลหมอนรองคอแล้วจร้า นุ่มนิ่ม น่ารักมาก ขอบคุณมากๆนะคะ
  ได้รับหมอนรองคอมาแล้ว ขอบคุณสำหรับกิจกรรมที่จัดมาให้ร่วมสนุกกันนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ
  ได้รับหมอนรองคอ ที่ร่วมกิจกรรมแล้วนะคะ ขอบคุณมากค่ะ
  ขอขอบคุณ🙏มากๆนะค่ะ สำหรับกิจกรรมดีๆของเพจ Groundwater 4.0 และได้รับตุ๊กตาน้องน้ำลึก นุ่มๆ น่ารักๆ เรียบร้อยแล้วค่ะ💓
  ได้รับน้องน้ำร้อนแล้วขอบคุณเพจและแอดมินที่จัดกิจกรรมดีๆนะค๊ะ
  บ้านผม หมู่9บ้านป่าแดงอภิวัฒน์ ตำบลบ้านหลวงอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ไมีมีน้ำที่สะอาดใช้ในการดื่ม การอุปโภคใช้นำ้ในสระน้ำมาหลายสิบปี อบต.ได้ช่วยในการขุดเจาะน้ำแต่น้ำบาดาลไม่เพยงพอลึกประมาณ 80เมตร จะมีช่องทางช่วยเหลืออย่างไรบ้าง
  สอบถามเพื่อเป็นความรู้หน่อยครับ 1.ถ้าผมเจาะบาดาล ต้องเจาะลึกเท่าไหร่เพื่อได้น้ำใช้ตลอดและต้องขออนุมัติก่อนเจาะไหม 2.ถ้าเจาะแล้ว สามารถตรวจสอบได้อย่างไรว่าน้ำที่เราสามารถนำมาใช้ได้ มีปริมาณเป็นกี่ลิตรต่อนาที หรือชม.ครับ ขอความรู้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
  ถ้าจริงใจ ควรมีนานแล้ว หายไปนานเรื่องน้ำในชนบทไปหาก็ยากที่จะขุดให้ แถมเกี่ยงกัน คงกลัวคนไม่ใช้ปะปาภูมิภาค หมู่บ้าน
  โรงเรียนจะขอระบบน้ำประปาดูดจากใต้ดินขึ้นถังสูง จะต้องทำอย่างไรบ้างครับ