สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม - OIE

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม - OIE สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2566) นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวน...
23/11/2023

วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2566) นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “เปิดการค้าเสรีไทย-ตะวันออกกลาง : อุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทยจะไปต่ออย่างไร” ร่วมกับผู้แทนจากกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า และบริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุม Synergy Hall ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

การเสวนาจัดขึ้นเพื่อการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำ FTA ของไทย และมุมมองการทำ FTA ไทย-GCC หรือกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับต่อภาคอุตสาหกรรมไทย รวมทั้ง บทบาทในการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้ภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยภายใต้ FTA ไทย-GCC รวมทั้งเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทราบถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย

สศอ. ร่วมแพ็คถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้วันนี้ (23 พ.ย.66) นางภาราดา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการกองวิจัยเศรษฐก...
23/11/2023

สศอ. ร่วมแพ็คถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

วันนี้ (23 พ.ย.66) นางภาราดา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการกองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นายชาลี ขันศิริ ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ นางศุภิดา เสมมีสุข เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ สศอ. ร่วมแพ็คถุงยังชีพ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

สศอ. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจา ครั้งที่ 2/2566เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 66 นายกฤศ จันทร์สุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักง...
22/11/2023

สศอ. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจา ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 66 นายกฤศ จันทร์สุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจา ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

การประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล...
22/11/2023

การประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) ครั้ง 1/2566 โดยมี นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ นายชาลี ขันศิริ ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ เข้าร่วมด้วย

ในการนี้ ที่ประชุมรับทราบการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566 และประเด็นสำคัญระดับนโยบายในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ของไทย

สถิติอุตสาหกรรม (e-Statistic)🔹🔹ระบบสืบค้นข้อมูล สามารถค้นหาข้อมูลสถิติอุตสาหกรรม ประกอบด้วยข้อมูลปริมาณการผลิต ปริมาณการ...
22/11/2023

สถิติอุตสาหกรรม (e-Statistic)
🔹🔹ระบบสืบค้นข้อมูล สามารถค้นหาข้อมูลสถิติอุตสาหกรรม ประกอบด้วย
ข้อมูลปริมาณการผลิต ปริมาณการจำหน่าย มูลค่าการจำหน่าย
ปริมาณสินค้าคงคลังสำเร็จรูป และกำลังการผลิต
ซึ่งจะทำให้ทราบถึงทิศทางภาวะอุตสาหกรรมนำไปสู่การวางแผน
การผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-------------------
3ขั้นตอนง่ายๆ
การสืบค้นข้อมูลสถิติอุตสาหกรรม
-------------------
🖱𝗖𝗟𝗜𝗖𝗞 : https://i.index.oie.go.th/
-------------------
เว็บไซต์ i.index.oie.go.th ยังมีบริการต่างๆให้ผู้ประกอบการหรืออุตสาหกรรมเข้าใช้งานฟรี
✅ ข้อมูลด้านสถิติอุตสาหกรรม (e-Statics)
✅ ข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรม (e-Index)
✅ รายงานอัจฉริยะ (Business Intelligence)
--------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line : .index
Tel: 02-430-6800 ต่อ 680807
#สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม #ดัชนี #ดัชนีอุตสาหกรรม #ดัชนีอุตฯ #สถิติอุตสาหกรรม #สถิติ #วางแผนธุรกิจ #อุตสาหกรรมมาแรง #อุตสาหกรรม #อุตสาหกรรม #กระทรวงอุตสาหกรรม

📢 ขอเชิญติดตามเทปบันทึกรายการฟังหูไว้หู 📍The Special คุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล🎙 ดำ...
22/11/2023

📢 ขอเชิญติดตามเทปบันทึกรายการฟังหูไว้หู
📍The Special คุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล🎙
ดำเนินรายการโดย :
วีระ ธีรภัทร และชุติมา พึ่งความสุข
ออกอากาศเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566
ทางช่อง 9 MCOT

ฟังหูไว้หู | 21 พ.ย. 66 On AirThe Special คุยกับรัฐมนตรีอุตสาหกรรม.ฟังหูไว้หู ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 20.50 น.ทางช่อง 9 กด 30

การประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2566เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟ...
22/11/2023

การประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผู้แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2566 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาการเปิดตบาดนำเข้าเมล็ดกาแฟดิบในโควตาเพิ่มเติม ภายใต้ความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) และการเปิดตลาดนำเข้าสินค้าเกษตรในโควตาตามความตกลง WTO คราวละ 3 ปี

การประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรวันนี้ (20 พ.ย. 66) นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู รองผู้อำนวยการสำนักงา...
20/11/2023

การประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร

วันนี้ (20 พ.ย. 66) นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผู้แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อกำหนดกรอบการใช้เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และกำหนดราคาเป้าหมายนำสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การสัมมนาแนะนำฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ให้แก่ผู้ประกอบการ สปป.ลาววันนี้ (20 พ.ย. 66) นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่...
20/11/2023

การสัมมนาแนะนำฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ให้แก่ผู้ประกอบการ สปป.ลาว

วันนี้ (20 พ.ย. 66) นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาแนะนำฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ให้แก่ผู้ประกอบการสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ภายใต้หัวข้อ “Sustainable Business and Packaging” at Lao National Chamber of Commerce and Industry (LNCCI) ผ่านระบบ Zoom meeting โดยมีผู้ประกอบการ และ หน่วยงานการศึกษา ของ สปป.ลาว เข้าร่วมการสัมมนาฯ ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำฐานข้อมูลอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ สศอ. ได้ดำเนินการพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มประเทศอาเซียน

🌏 International Industry : OIE Articles 📚🔷🔶บทวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ สศอ. 🌐📙📌ปักษ์หลัง พฤศจิกายน 25...
19/11/2023

🌏 International Industry : OIE Articles 📚

🔷🔶บทวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ สศอ. 🌐📙

📌ปักษ์หลัง พฤศจิกายน 2566

“ โอกาสของไทย 🇹🇭 ในการสร้างความร่วมมืออุตสาหกรรมฮาลาลในกลุ่มประเทศสมาชิก OIC” 🌍

ขอเชิญติดตามได้ที่ ⬇️
http://bioie.oie.go.th/oieqrcode/uploadFile/oie146761598_23400467.pdf

The 2023 China (Zhejiang) - Thailand Cooperation Exchange Conference ความร่วมมือไทย-จีน มณฑลเจ้อเจียง ขับเคลื่อนการลงทุน...
18/11/2023

The 2023 China (Zhejiang) - Thailand Cooperation Exchange Conference
ความร่วมมือไทย-จีน มณฑลเจ้อเจียง ขับเคลื่อนการลงทุนอุตสาหกรรมศักยภาพร่วมกัน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมหารือกับ นายอี้ เลี่ยนหง (H.E. Mr. Yi Lianhong) เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานสภาประชาชนของมณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนหารือการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ระหว่างไทย - มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน และเข้าร่วมกล่าวสุนทรพจน์นโยบายการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของไทยและจีน ในงาน "The 2023 China (Zhejiang) - Thailand Cooperation Exchange Conference" จัดโดยสำนักงานการต่างประเทศ มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ในโอกาสนี้ นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย นางสาวศิรินันท์ ศิริพานิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายดนัยณัฏฐ์ โชคอำนวย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เข้าร่วมด้วย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ไทยและจีนมีความสัมพันธ์อันดีกันอย่างยาวนาน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน โดยที่ผ่านมา จีนถือเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยเป็นเวลา 11 ปีติดต่อกัน โดยรัฐบาลไทยและจีนได้จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย - จีน ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2565 - 2569 ร่วมกัน ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ทั้งสองประเทศจะได้ร่วมขับเคลื่อนและลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพไปด้วยกัน ได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์ การแพทย์ครบวงจรและการแพทย์ทางไกล อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม ยานยนต์ไฟฟ้า และการแปรรูปอาหารขั้นสูง โดยหน่วยงานของทั้งสองฝ่ายรวมทั้งกระทรวงอุตสาหกรรม ได้บรรจุแผนงานเพื่อขับเคลื่อนผลให้เกิดเป็นรูปธรรมเรียบร้อยแล้ว

การประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีในการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือในรายมณฑลของจีนกับไทย เนื่องจากมณฑลเจ้อเจียงเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของสาธารณรัฐประชาชนจีนในลุ่มน้ำแยงซีเกียง มีการเติบโตเป็นอันดับ 4 ของประเทศ ซึ่งเป็นแบบอย่างในการพัฒนาเมืองทั้งในด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รวมทั้งมีนักลงทุนจีนมาดำเนินธุรกิจในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในไทยจำนวนมากในสาขาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลฯ ครั้งที่ 1/2566เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ...
18/11/2023

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลฯ ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ นัดแรก โดยมีนางสาวศิรินันท์ ศิริพานิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายดนัยณัฏฐ์ โชคอำนวย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นรองประธานคณะกรรมการ และนางวรวรรณ ชิตอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเป็นกรรมการและเลขานุการ นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ที่ประชุมมีมติรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ สถานการณ์อุตสาหกรรมฮาลาล และผลการประชุมหารือทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาลของประเทศไทยภายใต้แผนงาน IMT-GT นอกจากนี้ ยังมีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการฮาลาลแห่งชาติ และแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบอุตสาหกรรมฮาลาล ตลอดจน (ร่าง) กรอบแนวทางการดำเนินงานของศูนย์อุตสาหกรรมฮาลาล

การหารือกลไก Critical Raw Materials Club ของสหภาพยุโรป (EU) เพื่อสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการเชื่อมโยงวัตถุดิบและส่...
16/11/2023

การหารือกลไก Critical Raw Materials Club ของสหภาพยุโรป (EU) เพื่อสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการเชื่อมโยงวัตถุดิบและส่งเสริมห่วงโซ่คุณค่าอย่างยั่ง

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายชาลี ขันศิริ ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ผู้แทน สศอ. เข้าร่วมการประชุมหารือกับ Ms.Lucia Balogova, Counsellor, Economic and Trade Section, European Union Delegation to Thailand เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นกลไก Critical Raw Materials (CRMs) Club ของสหภาพยุโรป เพื่อสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการเชื่อมโยงวัตถุดิบ CRMs การขับเคลื่อนการผลิตและการส่งเสริมห่วงโซ่คุณค่าอย่างยั่งยืน รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์และสร้างสมดุลต่อสมาชิก โดยมีผู้แทนกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ และกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 202 สศอ.

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน OIE FORUM 2566...
15/11/2023

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน OIE FORUM 2566 ครั้งที่ 15 “MIND : Set for Sustainability ปรับมุมคิด พลิกอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน” จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) โดยมีนายดนัยณัฏฐ์ โชคอำนวย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า “ในปี 2567 ประมาณการว่า MPI จะขยายตัวร้อยละ 2.0 – 3.0 และ GDP ภาคอุตสาหกรรม จะขยายตัวร้อยละ 2.0 – 3.0 เศรษฐกิจของหลายประเทศเริ่มฟื้นตัว และรัฐบาลได้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ บรรเทาค่าครองชีพ เช่น การตรึงราคาพลังงาน การต่ออายุมาตรการ EV3.0 ไปเป็น EV3.5 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารอนาคต และผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัติโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการได้อย่างยั่งยืน”

สศอ. ร่วมพิธีลงนามความตกลงกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก เพื่อความเจริญรุ่งเรืองว่าด้วยความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุ...
15/11/2023

สศอ. ร่วมพิธีลงนามความตกลงกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก เพื่อความเจริญรุ่งเรืองว่าด้วยความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทาน (Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Agreement Relating to Supply Chain Resilience) ณ นครซานฟรานซิโก สหรัฐอเมริกา

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในฐานะผู้เจรจาหลัก (Pillar Lead Negotiator) เสาความร่วมมือที่ 2 ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework: IPEF) เข้าร่วมองค์ประกอบคณะผู้แทนไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะ ในพิธีลงนามความตกลงกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก เพื่อความเจริญรุ่งเรืองว่าด้วยความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทาน ในห้วงการประชุมระดับรัฐมนตรี IPEF ณ นครซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ในการนี้ นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นผู้แทนประเทศไทยลงนามความตกลงฯ ร่วมกับสมาชิกอีก 13 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไน ฟิจิ อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม โดยความตกลงฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการดำเนินงานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทานภายในภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งไทยได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เห็นชอบร่างความตกลงฯ การเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงฯ และอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายลงนามความตกลงดังกล่าว โดยเสาความร่วมมือที่ 2 ห่วงโซ่อุปทาน นับเป็นความสำเร็จเสาแรกของการเจรจาจัดทำกรอบความร่วมมือ IPEF

📣📣 ประกาศผลผู้โชคดีร่วมกิจกรรมกดไลค์ และแชร์ภาพประชาสัมพันธ์งาน OIE Forum 2023 จำนวน 20 ท่าน 📌 ติดต่อรับของรางวัลโดยการส...
14/11/2023

📣📣 ประกาศผลผู้โชคดีร่วมกิจกรรมกดไลค์ และแชร์ภาพประชาสัมพันธ์งาน OIE Forum 2023 จำนวน 20 ท่าน

📌 ติดต่อรับของรางวัลโดยการส่งข้อความผ่านทาง inbox Facebook พร้อมรายละเอียดดังนี้
- ชื่อ นามสกุล
- เบอร์โทรศัพท์
- ที่อยู่

ทีมงานจะจัดส่งของรางวัลไปให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ ขอสงวนสิทธิ์หากที่อยู่ที่ให้ไว้ไม่ถูกต้อง และโปรดติดต่อรับของรางวัล ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

เอกสารประกอบการเสวนาในงานประจำปี สศอ. (OIE Forum) พ.ศ.2566คลิกดาวน์โหลดได้ที่ 👇http://bioie.oie.go.th/oieqrdata/data.php...
14/11/2023

เอกสารประกอบการเสวนา
ในงานประจำปี สศอ. (OIE Forum) พ.ศ.2566

คลิกดาวน์โหลดได้ที่ 👇
http://bioie.oie.go.th/oieqrdata/data.php?id=oie455510021


#สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ประมวลภาพการจัดงานประจำปี สศอ. OIE FORUM 2023 ครั้งที่ 15 "MIND : Set for Sustainability ปรับมุมคิด พลิกอุตสาหกรรมไทยสู่...
14/11/2023

ประมวลภาพการจัดงานประจำปี สศอ. OIE FORUM 2023 ครั้งที่ 15 "MIND : Set for Sustainability ปรับมุมคิด พลิกอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน" ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท

เกาะติดความเคลื่อนไหวดัชนีอุตสาหกรรมก่อนใครเพิ่มเพื่อนกับเรา .index แล้วคุณจะไม่พลาดการอัปเดตดัชนีอุตสาหกรรม✅ ข้อมูลด้าน...
10/11/2023

เกาะติดความเคลื่อนไหวดัชนีอุตสาหกรรมก่อนใคร
เพิ่มเพื่อนกับเรา .index แล้วคุณจะไม่พลาดการอัปเดตดัชนีอุตสาหกรรม
✅ ข้อมูลด้านสถิติอุตสาหกรรม (e-Statics)
✅ ข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรม (e-Index)
✅ รายงานอัจฉริยะ (Business Intelligence)
และข่าวสารอื่นๆอีกมากมาย
คลิกเลย!!https://lin.ee/MDjItkt หรือสแกน QR Code ได้เลย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line : .index
Tel: 02-430-6800 ต่อ 680807
#สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม #ดัชนี #ดัชนีอุตสาหกรรม #ดัชนีอุตฯ #สถิติอุตสาหกรรม #สถิติ #วางแผนธุรกิจ #อุตสาหกรรมมาแรง #อุตสาหกรรม #อุตสาหกรรม #กระทรวงอุตสาหกรรม

เมื่อมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นนโยบายสำคัญระดับโลก ภาคอุตสาหกรรมไทยจะมีแนวทางสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและตอบโจทย...
09/11/2023

เมื่อมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นนโยบายสำคัญระดับโลก ภาคอุตสาหกรรมไทยจะมีแนวทางสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและตอบโจทย์ประชาคมโลกได้อย่างไร
สศอ. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรับฟังการเสวนาหัวข้อย่อย
Next Moves to Net Zero : อุตสาหกรรมไทย ก้าวต่อไปสู่เป้าหมายโลก
✅ การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของไทยควบคู่กับมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อม
✅ ผลกระทบภาคอุตสาหกรรมไทยกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
✅ การสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบโจทย์ประชาคมโลก

📍รับชมได้ในวันที่ 13 พฤศจิกายน นี้
⏰ เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
🧡นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
🧡นางสาวอรทัย สุวรรณวิไลกุล
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
🧡 นางนิอร สุขุม
ผู้อำนวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

มาร่วมหาคำตอบไปพร้อมๆกันกับเสวนาพิเศษออนไลน์แห่งปีจาก สศอ.
13 พฤศจิกายน นี้ ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป และรับชมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
-------------------------------------------
✏️ ลงทะเบียนเพื่อรับชมผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่
https://oieforum.oie.go.th/ หรือ สแกน QR Code
ฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมร่วมกิจกรรมและลุ้นรับของที่ระลึก 🎁🎉


#สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม🎉
#กระทรวงอุตสาหกรรม

การประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎรวันนี้ (8 พ.ย. 66) คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร เ...
08/11/2023

การประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร

วันนี้ (8 พ.ย. 66) คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมร่วมกันระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายปฏิบัติ โดยมีนางวรวรรณ ชิตอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู และนายกฤศ จันทร์สุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และนางนิอร สุขม ผู้อำนวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม กสอ. ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เวลา 10.00-12.00 น.

โดย รวอ. ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมาธิการฯ และแนะนำผู้บริหาร อก. จากนั้น ปกอ. ได้นำเสนอนโยบายภาพรวมของ อก. และ ผศอ. ได้นำเสนอผลการดำเนินงานและภารกิจสำคัญของ สศอ. โดยใช้เศรษฐกิจนำอุตสาหกรรม พร้อมทั้งนโยบายอุตสาหกรรมเร่งด่วน เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน อุตสาหกรรมฮาลาล และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประเด็นสอบถามเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม ได้แก่ 1) แนวทางการช่วยเหลือเยียวยาอุตสาหกรรมที่ไม่ได้ปรับตัวตาม Trend โลก 2) แนวทางการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่โปแตช 3) ข้อเสนอเพื่อการดึงดูดการลงทุนต่างชาติ เพื่อให้ไทยแข่งขันได้ในอาเซียน 4) แนวทางการฟื้นฟู เยียวยา ป้องกันการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม 5) การผลักดันการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาล

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568วันนี้ (8 พ.ย.66) นางศิริเ...
08/11/2023

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันนี้ (8 พ.ย.66) นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู และนายกฤศ จันทร์สุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 สศอ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดประเด็นสาระสำคัญ (Theme) ของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีผู้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการฯ จากกองต่าง ๆ ได้แก่ กม. กร.1 กร.2 กส. กว. กท. ลสล. และ กพบ. รวมทั้งสิน 56 คน โดยกิจกรรมประกอบด้วยการชี้แจงแนวทางและปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และร่วมระดมความคิดเห็นใน 2 ประเด็น ได้แก่ ”กรอบอุตสาหกรรม“ และ ”ประเด็นที่จะดำเนินการตามกรอบอุตสาหกรรม“ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดเป็นสาระสำคัญ (Theme) ของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต่อไป

เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมไทยสศอ. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรับฟังการเสวนาหัวข้อEmpowering Inn...
08/11/2023

เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมไทย
สศอ. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรับฟังการเสวนาหัวข้อ
Empowering Innovation & Digital Transformation : เสริมพลัง สร้างอนาคตอุตสาหกรรมไทย
✅ สถานการณ์ของโลกในปัจจุบันกับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม
✅ การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์
✅ การเสริมพลังความแข็งแกร่งให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยในอนาคต

📍รับชมได้ในวันที่ 13 พฤศจิกายน นี้
⏰ เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
🧡 นายวริทธิ์ กฤตผล
Commercial Director บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด (REPCO NEX)
🧡 ดร.อนิวรรตน์ ตันเดชานุรัตน์
หัวหน้าคณะทำงาน Smart Electronics บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
🧡 ดร. ศิรกาญจน์ เหลืองสกุล
ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

มาร่วมหาคำตอบไปพร้อมๆกันกับเสวนาพิเศษออนไลน์แห่งปีจาก สศอ.
13 พฤศจิกายน นี้ ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป และรับชมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
-------------------------------------------

✏️ ลงทะเบียนเพื่อรับชมผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่
https://oieforum.oie.go.th/ หรือ สแกน QR Code
ฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมร่วมกิจกรรมและลุ้นรับของที่ระลึก 🎁🎉


#สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม🎉
#กระทรวงอุตสาหกรรม

เมื่อภาคแรงงานคือกำลังสำคัญของอุตสาหกรรมไทยสศอ. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมหาคำตอบไปกับเสวนาหัวข้อ Manpower : ยกระดับแรงงานยุคใ...
07/11/2023

เมื่อภาคแรงงานคือกำลังสำคัญของอุตสาหกรรมไทย
สศอ. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมหาคำตอบไปกับเสวนาหัวข้อ Manpower : ยกระดับแรงงานยุคใหม่ พลิกอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน

✅ ไขกุญแจสำคัญของการพัฒนาทักษะแรงงานยุคใหม่สู่อนาคต
✅ ยกระดับแรงงานไทยเพื่อตอบโจทย์เทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลก
✅ รับมือ-ปรับตัวอย่างไรให้แรงงานไทยยังได้ไปต่อ

📍รับชมได้ในวันที่ 13 พฤศจิกายน นี้
⏰ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
🧡 ดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู
ผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
🧡 ดร.วิบูลย์ รักสาสน์เจริญผล
รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
🧡 ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์
ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์

มาร่วมหาคำตอบไปพร้อมๆกันกับเสวนาพิเศษออนไลน์แห่งปีจาก สศอ.
13 พฤศจิกายน นี้ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป และรับชมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
-------------------------------------------

✏️ ลงทะเบียนเพื่อรับชมผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่
https://oieforum.oie.go.th/ หรือ สแกน QR Code
ฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมร่วมกิจกรรมและลุ้นรับของที่ระลึก 🎁🎉


#สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม🎉
#กระทรวงอุตสาหกรรม

สศอ. ให้สัมภาษณ์ข้อมูลกรอบความร่วมมือ IPEF เสาความร่วมมือที่ 2 ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2566) นาง...
07/11/2023

สศอ. ให้สัมภาษณ์ข้อมูลกรอบความร่วมมือ IPEF เสาความร่วมมือที่ 2 ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)

วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2566) นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในฐานะ Pillar Lead Negotiator เสาความร่วมมือที่ 2 ห่วงโซ่อุปทาน ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (IPEF) พร้อมด้วยนายชาลี ขันศิริ ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ เป็นผู้แทน สศอ. ได้ให้สัมภาษณ์ข้อมูลกรอบความร่วมมือ IPEF เสาความร่วมมือที่ 2 ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เพื่อนำเสนอข้อมูลพัฒนาการการเจรจา IPEF และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยสถาบัน TDRI จะนำข้อมูลไปประกอบการศึกษา ประเมินผลประโยชน์ของไทยและการเตรียมความพร้อมไทยในการเข้าร่วมความตกลง IPEF

การเยี่ยมชมงานนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ 2023 (Defense&Security 2023) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ๊ค เมืองทองธา...
07/11/2023

การเยี่ยมชมงานนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ 2023 (Defense&Security 2023) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ๊ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

วันนี้ ( 7 พ.ย. 2566) นางวรวรรณ ชิตอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมงานนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ 2023 โดยมี นางนิอร สุขุม ผู้อำนวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมหภาค และเจ้าหน้าที่ กม. และ กส. เข้าร่วมงานด้วย เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันประเทศ รวมถึงได้หารือกับผู้ประกอบการไทย เช่น บริษัทชัยเสรีเม็ททอลแอนด์รับเบอร์ จำกัด บริษัทมาซัน จำกัด (มหาชน) เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นถึงแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และความร่วมมือที่จะขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2566) นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงอุตส...
07/11/2023

วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2566) นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 6/2566 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุม 307 อาคาร สศอ. โดยมีพันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย หน.ผตร.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เป็นประธานการประชุม

ที่ประชุมได้รับทราบการติดตามระบบบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามงานภารกิจของกองทุนฯ ประจำไตรมาส 4 ของบัญชี 2566 ตลอดจนความก้าวหน้าของมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 นอกจากนี้ ยังได้อนุมัติจัดสรรเงินกองทุนฯ จำนวน 1 โครงการ ปรับรายละเอียดโครงการ จำนวน 14 วิสาหกิจชุมชน ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกง่ายเงิน จำนวน 1 โครงการ

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2566 นางวรวรรณ ชิตอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ...
07/11/2023

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2566 นางวรวรรณ ชิตอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยมี นางนิอร สุขุม ผู้อำนวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมหภาค และเจ้าหน้าที่ กม. และ กส. รวมถึงผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (ศอพท.) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ผ่านระบบ Zoom โดยประเด็นหารือ คือ 1) การกำหนดผลิตภัณฑ์เป้าหมาย (Production Champion) 2) การแก้ไขกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปลดล็อกการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ภายในประเทศให้มากขึ้น และการปรับโครงสร้างภาษีอากรนำเข้าวัตถุดิบ/ชิ้นส่วนให้มีอัตราต่ำกว่าหรือเท่ากับการนำเข้าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 3) การตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันให้การดำเนินงานเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

ที่อยู่

75/6 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:00
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6624306800

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม - OIEผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม - OIE:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
#}