Pr-DD.prd นางพิญชา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ "บอกกล่าว เล่าขาน สานงานประชาสัมพันธ์"
(1)

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่  9 ธันวาคม 2563 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ...
10/12/2020

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 9 ธันวาคม 2563 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 25/2563 (IOC) โดยมีคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมทั้งในส่วนกลาง ที่ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ และในส่วนภูมิภาคร่วมประชุมผ่านระบบ Teleconference

ที่ประชุมร่วมพิจารณาประเด็น ioc ประจำสัปดาห์ เพื่อนำไปเผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ ให้ประชาชนรับรู้ รับทราบ และทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน

เมื่อเวลา 17.30 น. วานนี้ (8 ธ.ค.63) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร ม...
09/12/2020

เมื่อเวลา 17.30 น. วานนี้ (8 ธ.ค.63) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินมายังสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เพื่อพระราชทานเข็มที่ระลึกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้สนับสนุนการจัดงานเพื่อนพึ่ง ภาฯ ประจำปี 2563

ในการนี้ พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางจริยา ประสพทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และ นางสาวอรัญญา เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกในโอกาสนี้
สำหรับการจัดงานปีนี้ จัดขึ้นใน 2 รูปแบบ คือ On ground ระหว่างวันที่ 4-8 ธ.ค.63 ณ และ On line ระหว่างวันที่ 4-13 ธ.ค.63 ซึ่งสามารถเข้าชมงานที่ www.เพื่อนพึ่http://xn--72c0c0c.com/

ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ 🏭 วันนี้ (8 ธ.ค. 63) ที่ห้องประชุม 211 A นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เรียกประชุม...
08/12/2020

ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ 🏭
วันนี้ (8 ธ.ค. 63) ที่ห้องประชุม 211 A นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เรียกประชุมหน่วยงานในกำกับ เพื่อหารือแนวทางการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีการพิจารณาผลกระทบของแผนการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ทบทวนแก้ไขรวบรวมก่อนนำเสนอคณะทำงานขับเคลื่อน การทบทวนปรับปรุงโครงสร้างองค์กรต่อไป.

เช้าวันนี้ (8 ธ.ค.63) ที่ห้องประชุม 211 B ชั้น 2  อาคารกรมประชาสัมพันธ์ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป...
08/12/2020

เช้าวันนี้ (8 ธ.ค.63) ที่ห้องประชุม 211 B ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมประชาสัมพันธ์ (HIPP) ครั้งที่ 2/2563
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาตามหลักเกณฑ์สรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามตำแหน่ง โดยในครั้งนี้มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 1 ราย.

เมื่อช่วงเย็นวันนี้ (7 ธ.ค.63) ที่ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นา...
07/12/2020

เมื่อช่วงเย็นวันนี้ (7 ธ.ค.63) ที่ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางวันเพ็ญ อัพตัน ผู้อำนวยการสำนักข่าว ร่วมต้อนรับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในโอกาสมาร่วมบันทึกเทปรายการ 'เปลี่ยนโฉมประเทศไทย' ที่มี ศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล ที่ปรึกษาอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ และนายสุภนันท์ ฤทธิ์มนตรี เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT 2HD วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น.

วันนี้ (7 ธ.ค. 63) นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจ้างก่อสร้างอาคาร...
07/12/2020

วันนี้ (7 ธ.ค. 63) นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจ้างก่อสร้างอาคาร และ งานควบคุมก่อสร้างอาคาร พร้อมด้วยนางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการตรวจรับฯ ลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการเผยแพร่ออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการตรวจรับฯ ครั้งที่ 9/2563 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างและการส่งมอบงานตรวจรับงวดที่ 10 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

เย็นวันนี้ (6 ธ.ค.63) พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางพิชญา เมืองเนาว์ และนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบ...
06/12/2020

เย็นวันนี้ (6 ธ.ค.63) พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางพิชญา เมืองเนาว์ และนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงาน ผ้าไหมไทย สู่ผ้าไหมโลก ประจำปี 2563 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมภริยา เป็นประธานเปิดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่ผ้าไหมโลก
โดยมีการเดินแบบจากนายแบบและนางแบบกิตติมศักดิ์ จากสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆประจำประเทศไทย สวมใส่ชุดผ้าไหม ซึ่งออกแบบและตัดเย็บโดยนักศึกษา และอาชีวะ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงวัฒนธรรมไทยผ่านงานแฟชั่นโชว์ รวมถึงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผ้าไหมไทย สร้างโอกาสด้านการค้าในต่างประเทศ

พบกันเย็นนี้!! (6 ธ.ค.63)คลิกที่นี่เลย...https://www.xn--72c9aobb0gtb3af2g4de.com/live พลาดไม่ได้กับ ไลฟ์คอนเสิร์ต ออนไล...
06/12/2020

พบกันเย็นนี้!! (6 ธ.ค.63)
คลิกที่นี่เลย...
https://www.xn--72c9aobb0gtb3af2g4de.com/live

พลาดไม่ได้กับ ไลฟ์คอนเสิร์ต ออนไลน์
25 ปี เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)
แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน
ครั้งแรกกว่า 20 วงดนตรีชั้นนำของประเทศ ที่จะมารวมตัวกันที่นี่

17.00 วงดนตรีเฉลิมราชย์, ดุริยางค์ ทบ , ดุริยางค์ ทร, ดุริยางค์ ทอ
18.15 CU Band
18.35 วงดนตรีสุนทราภรณ์, คลื่นลูกใหม่, อลิศ The Golden Song และ ธัช เพลงเอก
19.00 จ่อย รวมมิตร, นัท มาลิสา, บิ๊กเอ็ม กฤตฤทธิ์, ฮาน่า ลีวิส
19.45 แอน ณัฎฐ์ณัชชา, ภูมิ ภูมิสิทธิ์
20.15 ชิโน่ อธิภัทร, กั้ง กรณ์, แอ๊ค โชคชัย
20.30 มิ้น-นวินดา, แจ็กกี้-ชาเคอลีน, โฟกัส กิตติคุณ
20.50 แอมป์ ภูริกูลกฤษณ์, ตั๊ก วริศรา
21.00 siam men
21.25 ช่วงพิเศษ ทอม อิศรา by AIS
21.40 มทร อีสาน, KU Band ลูกทุ่งรวมดาวกระจุย, และ วงดนตรีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แล้วพบกันนะคะ....

บ่ายวันนี้ (5 ธ.ค. 63) นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมการปฏิ...
05/12/2020

บ่ายวันนี้ (5 ธ.ค. 63) นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการถ่ายทอดสด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงจุดเทียนมหามงคล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ทั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) โดย NBTสนับสนุน บุคลากร รถ OB ถ่ายทอดสด กล้องโทรทัศน์ และทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมการออกอากาศส่งสัญญาณให้สถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ ทั่วประเทศ พร้อมทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) ดำเนินการถ่ายทอดเสียง และสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ประสานงาน/กำกับดูแลสื่อมวลชนที่จะมาบีนทึกภาพ.

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ | เวลา ๑๙.๑๙ น. มาร่วมกันจุดเทียนรำลึกถึง พ่อของแผ่นดิน 🕯 @สนามหลวง#จุดเทียนบอกรักพ่อ#วันพ่อแห่งชา...
05/12/2020

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ | เวลา ๑๙.๑๙ น.
มาร่วมกันจุดเทียนรำลึกถึง พ่อของแผ่นดิน 🕯 @สนามหลวง

#จุดเทียนบอกรักพ่อ
#วันพ่อแห่งชาติ

เริ่มแล้ว "งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2563" บ่ายวันนี้ (4 ธ.ค.63) นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ตรวจเยี่ยมการปฏ...
04/12/2020

เริ่มแล้ว "งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2563"

บ่ายวันนี้ (4 ธ.ค.63) นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563 ประกอบด้วย ทีม NBT ถ่ายทอดสดพิธีเปิดฯ ทีมผู้ประกาศประจำวัน จาก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ประสานงานอำนวยความสะดวก

จากนั้น เวลา 17.30 น. เฝ้าเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563" และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการมูลนิธิฯ

สามารถเข้าชมงานได้ระหว่างวันที่ 4-8 ธ.ค.63 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และ On line ระหว่างวันที่ 4-13 ธ.ค.63 ทาง www.เพื่อนพึ่http://xn--72c0c0c.com/

03/12/2020
พระลาน

งานวันพ่อแห่งชาติ 1-6 ธันวาคม 2563

มา มา มาเที่ยวงานวันพ่อแห่งชาติ
สนุก ครบรส กิจกรรมเลิศ!!
ระหว่างวันที่ 1 - 6 ธ.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น.
บริเวณถนนสนามไชย สวนสราญรมย์ และมิวเซียมสยาม

#วันพ่อแห่งชาติ63

คณะกรรมการสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์ ประชุมประจำเดือน พ.ย.63บ่ายวานนี้ (30 พ.ย.63) ที่ห้องประชุม 211B อาคารกรมประชาสัมพัน...
01/12/2020

คณะกรรมการสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์ ประชุมประจำเดือน พ.ย.63

บ่ายวานนี้ (30 พ.ย.63) ที่ห้องประชุม 211B อาคารกรมประชาสัมพันธ์ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการให้ความช่วยเหลือบุคลากรที่ได้รับความเดือดร้อน ตลอดจนแนวทางในการหารายได้ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมประชาสัมพันธ์ต่อไป.

🏐ไดกิ้น วอลเล่ย์บอล ไทยแลนด์ ลีก  2564วันนี้ (30 พ.ย. 63 ) เวลา 11.00 น. พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์...
30/11/2020

🏐ไดกิ้น วอลเล่ย์บอล ไทยแลนด์ ลีก 2564

วันนี้ (30 พ.ย. 63 ) เวลา 11.00 น. พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางจริยา ประสพทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลอาชีพ รายการ ไดกิ้น วอลเล่ย์บอล ไทยแลนด์ ลีก ประจำปี 2564 ณ ชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย กทม. ทั้งนี้ NBT2HD จะถ่ายทอดสดการแข่งขันทุกวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่12 ธันวาคม 2563 - 21 มีนาคม 2564

📌 เชิญเที่ยวงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563 ชม ชิม ช้อป แชร์ ครบทุกสิ่ง ดื่มด่ำในบรรยากาศที่ร่มรื่น  ระหว่าง 4-8 ธันวาค...
28/11/2020

📌 เชิญเที่ยวงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563
ชม ชิม ช้อป แชร์ ครบทุกสิ่ง ดื่มด่ำในบรรยากาศที่ร่มรื่น ระหว่าง 4-8 ธันวาคม 63 ที่ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จตุจักร กทม.
และท่องเที่ยวแบบออนไลน์ ระหว่าง 4-13 ธันวาคม 63 ทาง 📍 www.เพื่อนพึ่http://xn--72c0c0c.com/

👉 เพิ่มช่องทางให้ทุกท่านได้อิ่มเอมกับสินค้า และอาหาร ได้ทาง Shopee, Lineman, Wongnai

การเดินทาง
🚝 รถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิต ให้ใช้ทางออก 1 หรือ 3 เดินผ่านสวนจตุจักรไปยังสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ หรือนั่งวินมอเตอร์ไซด์
🚄 รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีสวนจตุจักร ให้ใช้ทางออก 1 หรือ 2 เมื่อเดินขึ้นไปสามารถเดินผ่านสวนจตุจักรไปยังสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ หรือนั่งวินมอเตอร์ไซด์
🚌 รถประจำทาง สาย 77, 122, 136, 145, ปอ.23 เข้าทางถนนกำแพงเพชร 2
🚘 รถยนต์ส่วนตัว เข้าทางถนนกำแพงเพชร 2 และถนนกำแพงเพชร 4 จอดรถได้ที่จุดจอดรถบริเวณรอบสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

#แบ่งปันพอเพียงยั่งยืน

26/11/2020
PRISM

PRISM

LIVE! 2020 The Annual Petroleum Outlook Forum

The Great Reset "เมื่อโรคปฏิวัติโลก...เจาะลึกจุดเปลี่ยนโลกพลังงาน" โดยนักวิเคราะห์สถานการณ์น้ำมัน กลุ่ม ปตท. และ Guest Speaker ดร.อมรเทพ จาวะลา (ธนาคาร CIMB) ในหัวข้อ "เศรษฐกิจไทย ฝ่าวิกฤติ ต้องคิดใหม่"

หมายเหตุ*
ทาง PRISM จะส่ง link download เอกสาร หรือ การแจ้งเตือน ไปทางอีเมล์สำหรับท่านที่ที่ได้แจ้งไว้ตอนลงทะเบียน

วันนี้ (24 พ.ย. 63 ) เวลา 14.00 น. ที่ ฮอลล์ 1 รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ใ...
24/11/2020

วันนี้ (24 พ.ย. 63 ) เวลา 14.00 น. ที่ ฮอลล์ 1 รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะประธานแผนกประชาสัมพันธ์การจัดงานกาชาดประจำปี 2563 มอบหมายให้นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะรองประธานแผนกฯ ร่วมงานเปิดตัวงานกาชาดออนไลน์บนแพลตฟอร์ม http://www.xn--12clk4bwa3mcb.com/ ภายใต้แนวคิด “Connectivity of Giving #ให้ด้วยใจไร้พรมแดน”
ทั้งนี้ การเข้าร่วมกิจกรรมงานกาชาดออนไลน์ทำเพียงแค่คลิ๊ก http://www.xn--12clk4bwa3mcb.com/ หรือสแกนคิวอาร์โค้ดบนสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
กิจกรรมประกอบด้วย • การประกวดออกแบบงานกาชาดออนไลน์ •การจัดประกวดขวัญใจงานกาชาดออนไลน์
พร้อมกันนี้ ยังได้รวบรวมสินค้าหลากหลายประเภท เช่น ผ้าไทย สินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าอุปโภค บริโภค ของที่ระลึก จากร้านค้าโครงการส่วนพระองค์ บริษัทเอกชน ห้างร้านต่างๆ ผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ พยากรณ์ดวงชะตาผ่านระบบ Zoom แอพพลิเคชั่น ปีนี้รอด ปีหน้าต้องปัง!! จากนักพยากรณ์ชื่อดัง รวมถึงสัญลักษณ์ของงานกาชาดที่พลาดไม่ได้ คือ บ้านผีสิงเวอร์ชั่นออนไลน์ ที่หลอนกว่าที่คิด
รายได้โดยเสด็จพระราชกุศล บำรุงสภากาชาดไทย เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สนับสนุนการรักษาพยาบาลให้ผู้ป่วยในโครงการต่างๆ รวมถึงการบริการโลหิต การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ตามภารกิจของสภากาชาดไทย “เที่ยวสนุก สุขใจ ได้กุศล เที่ยวงานกาชาดออนไลน์” อยู่ที่ไหน ก็คลิกได้ http://www.xn--12clk4bwa3mcb.com/

งาน "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2563" ปีนี้มีจีดทั้งในสถานที่จริง และในโลกเสมือนจริงวันนี้ (21 พ.ย.63) อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบห...
21/11/2020

งาน "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2563" ปีนี้มีจีดทั้งในสถานที่จริง และในโลกเสมือนจริง
วันนี้ (21 พ.ย.63) อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะรองประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2563" เป็นผู้แทนการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3/2563 ผ่านทางระบบปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ซูม (zoom) โดยมี พลอากาศโท สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นประธาน
พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ในฐานะประธานอำนวยการจัดงานฯ ตลอดจนคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม
ในการนี้ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานต่อที่ประชุมทราบ นอกจากการประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์แล้ว ยังเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่าน Social media ให้กับผู้สนใจได้รับทราบการจัดงาน ทั้งที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร กรุงเทพ และทาง เว็บไซต์ www.เพื่อนพึ่http://xn--72c0c0c.com/

ทั้งนี้ งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2563 จัดขึ้นในรูปแบบออนกราวด์ และออนไลน์
▪ อิ่มเอมกับสถานที่จริง วันที่ 4-8 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร กรุงเทพ
▪ เที่ยวงานและเลือกซื้อสินค้าผ่านระบบ Online
ได้ที่ www. งานเพื่อนพึ่งพา .com ตั้งแต่วันที่ 4 - 13 ธันวาคม 2563
💰รายได้จากการจัดงานนำไปสมทบทุนเพื่อนพึ่งพาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

#แบ่งปันพอเพียงยั่งยืน
#สืบสานรักษาต่อยอด

20/11/2020

📣 "กลับมาอีกครั้ง ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีกับ
งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2563 25 ปี แห่งการแบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน”

ในรูปแบบออนกราวด์ และออนไลน์
▪ อิ่มเอมกับสถานที่จริง วันที่ 4-8 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร กรุงเทพ
▪ เที่ยวงานและเลือกซื้อสินค้าผ่านระบบ Online
ได้ที่ www. งานเพื่อนพึ่งพา .com ตั้งแต่วันที่ 4 - 13 ธันวาคม 2563

🎊🎉รายได้จากการจัดงานนำไปสมทบทุน
เพื่อนพึ่งพาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

#แบ่งปันพอเพียงยั่งยืน
#สืบสานรักษาต่อยอด

https://www.xn--72c9aobb0gtb3af2g4de.com/

18/11/2020

🚩 ข่าวดีค่ะ

✏พรุ่งนี้ (19 พ.ย.63) เปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง สำหรับ 722,598 สิทธิ์
📝ลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่เว็บไซต์คนละครึ่ง เวลา 06.00-23.00น.

#คนละครึ่ง

เตรียมตัวให้พร้อมกับงานเที่ยวงานกาชาดออนไลน์ 19-29 ธ.ค.นี้ โดยเมื่อบ่ายวานนี้ (16 พ.ย.63) อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะ ป...
17/11/2020

เตรียมตัวให้พร้อมกับงานเที่ยวงานกาชาดออนไลน์ 19-29 ธ.ค.นี้

โดยเมื่อบ่ายวานนี้ (16 พ.ย.63) อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะ ประธานกรรมการแผนกประชาสัมพันธ์งานกาชาด ประจำปี 2563 มอบหมายให้รองอธิบดีฯ นางพิชญา เมืองเนาว์ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานแผนกประชาสัมพันธ์ งานกาชาดประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมอำนวยนรธรรม ชั้น 4 สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
ทั้งนี้ ที่ประชุม ได้รับทราบความคืบหน้าการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้คณะทำงานนำไปประชาสัมพันธ์การจัดงานกาชาดออนไลน์ปี 2563 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 ถึง 29 ธันวาคม 2563 ซึ่งในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid -19 ซึ่งมีทั้งการตรวจดวงชะตารับปีใหม่ตลอด 24 ชั่วโมง การโหวตขวัญใจงานกาชาด เป็นต้น และยังสามารถชมนิทรรศการได้ที่บริเวณสวมลุมพินีด้วย.

#ให้ด้วยใจรักไร้พรมแดน
#งานกาชาด63

ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้ (16 พ.ย.63) นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัม...
16/11/2020

ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์

เช้าวันนี้ (16 พ.ย.63) นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนกรมประชาสัมพันธ์สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (ด้านบุคลากร) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ และผู้แทนประชาสัมพันธ์ และผู้แทนเขต ร่วมประชุมผ่านระบบปฏิบัติการอิเล็คทรอนิกส์ซูม (zoom)
โดยมีการรับทราบผลการประเมินทักษะด้านดิจิทัลผ่านระบบออนไลน์ และร่วมพิจารณาร่างแผนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลระดับองค์การของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2564

วันนี้ (13 พ.ย.63) ที่ อาคารศรีจุลทรัพย์ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์...
13/11/2020

วันนี้ (13 พ.ย.63) ที่ อาคารศรีจุลทรัพย์ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563" โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดอกเตอร์ สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นประธานแถลงข่าวฯ ร่วมด้วยศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ ดร. สรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการมูลนิธิฯ และนายฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิฯ ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โปรดให้จัดขึ้นในโอกาสครบ 25 ปี มูลนิธิฯ ภายใต้แนวคิด "25 ปี แห่งการแบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน"
โดยแบ่งการจัดงานเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบออนกราวด์ เที่ยวชมงานในสถานที่จริง บริเวณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จตุจักร กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2563
และรูปแบบออนไลน์ (Virtual Event) ตั้งแต่วันที่ 4-13 ธันวาคม 2563 ผ่าน www.เพื่อนพึ่http://xn--72c0c0c.com/

นอกจากนี้ ผู้เข้าชมงานสามารถเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ เลือกอิ่มอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ได้ ทั้งที่สถานที่จัดงานฯ และสั่งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ได้ทาง Shopee และสั่งซื้ออาหารได้จาก Lineman และWongnai รวมถึงร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ตในรูปแบบของ Virtual Concert 25 ปี เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) โดยรายได้จากการจัดงานนำเข้าสมทบทุน มูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย.

🚸 เช้าวันนี้ (9 พ.ย.63) อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและความตร...
09/11/2020

🚸 เช้าวันนี้ (9 พ.ย.63) อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการใช้รถใช้ถนน มอบหมายให้ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะรองประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการใช้รถใช้ถนน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์
🚸เพื่อพิจารณาแผนประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ภายใต้หัวข้อรณรงค์ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" ♿

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะรองปร...
07/11/2020

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะรองประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2563" เป็นผู้แทนการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานในส่วนของการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ในฐานะประธานอำนวยการจัดงานฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ตลอดจนคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารศรีจุลทรัพย์ และผ่านทางระบบปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ซูม (zoom) ด้วย

#แบ่งปันพอเพียงยั่งยืน

เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ (5 พ.ย.63) อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน “เพื่อนพ...
05/11/2020

เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ (5 พ.ย.63) อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2563” มอบหมายให้ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำนเนินงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2563” ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยมีนางผานิต พูนศิริวงศ์ รองประธานอนุกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 203 อาคารกรมประชาสัมพันธ์
ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ งาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2563” ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 13 ธันวาคม 2563 โดยแบ่งเป็นการจัดงานในพื้นที่ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2563 และ การจัดงานแบบเสมือนจริงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Vitual Fair) ระหว่างวันที่ 4-13 ธันวาคม 2563

ที่อยู่

กรมประชาสัมพันธ์
Bangkok
10400

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Pr-DD.prdผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Pr-DD.prd:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เตรียมพร้อม นายกฯ ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต (7ก.ค.62) ช่วงเช้า พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางพิชญา เมืองเนาว์ และนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ตรวจเยี่ยม/ติดตาม/ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สปข.5 ช่วงบ่าย พบปะเครือข่าย (การจัดการขยะ) ณ ชุมชนกิ่งแก้ว ซ.1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต จากนั้นลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของจุดถ่ายทอด (อุโมงค์ทางลอดห้าแยกฉลอง และท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต...
บอกแบบโปรไฟล์ครับ :)