Clicky

Pr-DD.prd นางพิญชา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมปร?

เปิดเหมือนปกติ

วันนี้ (28 ต.ค64) นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม ติดตามการดำเนินงานหน่วยงานในกำกับ เพ...
28/10/2021

วันนี้ (28 ต.ค64) นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม ติดตามการดำเนินงานหน่วยงานในกำกับ เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 และแนวปฏิบัติในการผลิตข้อมูลข่าวสาร เน้นการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการบริหารงาน งบประมาณ และบุคลากร โดยมีผู้บริหารหน่วยงานส่วนกลางร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 211B ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ และผู้บริหารในส่วนภูมิภาคร่วมประชุมทางผ่านระบบออนไลน์

#งานกาชาดออนไลน์อีกปีนะ 🎊 14 -27 ธันวาคม 2564 🎊http://www.xn--12clk4bwa3mcb.com/ www.redcrossfair.com. ปีนี้พัฒนาแพลตฟ...
16/10/2021

#งานกาชาดออนไลน์อีกปีนะ
🎊 14 -27 ธันวาคม 2564 🎊
http://www.xn--12clk4bwa3mcb.com/ www.redcrossfair.com
.

ปีนี้พัฒนาแพลตฟอร์มให้ซื้อง่าย เข้าถึงง่าย
และสนุกเสมือนจริงขึ้นเยอะเลย …

เป็นห่วงมากๆ นะ
รออีกนิดคงได้พบกันในงานอีกครั้ง

สนุกไปด้วยกัน เติบโตไปด้วยกัน กับงานกาชาดที่ทุกคนคุ้นเคย 🎊

#คิดถึงนะงานกาชาด #งานกาชาดออนไลน์2564

นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ม...
13/10/2021

นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

กรมประชาสัมพันธ์ จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 โดยมี พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมพิธี เพื่อร่วมถวายความเคารพและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาคุณธิอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์.

(8 ต.ค.64) นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมการประชาสัมพันธ์ การตรวจเยี่...
08/10/2021

(8 ต.ค.64) นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมการประชาสัมพันธ์ การตรวจเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยของรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม และคณะ ณ จังหวัดอุทัยธานี และนครสวรรค์ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 โดยประชุมร่วมกับ ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 และ ประชาสัมพันธ์จังหวัด ในพื้นที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ภาค 4 จังหวัดพิษณุโลก ผ่านทางระบบการประชุมออนไลน์.

เมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อติดตามการปฏิบ...
29/09/2021

เมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อติดตามการปฏิบัติราชการของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก พ.) ของกรมประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม 211B ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Th...
28/09/2021

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) โดยให้เริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นปีแรก เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ของการประกาศใช้ธงไตรรงค์ แต่ไม่ถือว่าเป็นวันหยุดราชการ

ที่มา: หนังสือคู่มือธงไตรรงค์ ธำรงไทย

#28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทย
#ธงชาติไทย

วันนี้ (16 ก.ย.64) ที่ห้องประชุมชั้น 6 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะประธาน...
16/09/2021

วันนี้ (16 ก.ย.64) ที่ห้องประชุมชั้น 6 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะประธานคณะทำงานด้านสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมคณะที่ปรึกษา คณะทำงาน การขับเคลื่อนกีฬามวยไทยสู่โอลิมปิก ครั้งที่ 2/2564 โดยมี พลเอก อุดมเดช สีตบุตร ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยสู่โอลิมปิก เป็นประธานการประชุม เพื่อให้คณะทำงานฯ ร่วมรับทราบการแนวทางการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยสู่โอลิมปิก
ทั้งนี้ รองอธิบดีฯ ยังได้รายงานถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ.

เมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือ...
16/09/2021

เมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปฏิบัติการข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางไกล (ประชุมใหญ่ IOC ประจำปี 64) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการจับประเด็น และหารือแนวทางการทำงานร่วมกันในปีงบฯ 2565
พร้อมทั้งได้พบปะผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารประเด็นการสื่อสารนโยบายสำคัญ ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตและเผยแพร่สื่อ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานข่าวผ่านกิจกรรม "รู้ประเด็น เล่นข่าว ชาวPRD" ผ่านระบบ Zoom Meeting .

เช้าวันนี้ (14 ก.ย.64) นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบข้าราชกา...
14/09/2021

เช้าวันนี้ (14 ก.ย.64) นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมประชาสัมพันธ์ (HIPP) ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2564 และการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ของกรมประชาสัมพันธ์
โดยคณะกรรมการยังได้ร่วมพิจารณาปรับกรอบการสั่งสมประสบการณ์รายบุคคลของข้าราชการที่เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง จำนวน 3 ราย ณ ห้องประชุม 211 A กรมประชาสัทพันธ์ และผ่านระบบออนไลน์.

🌎 โลก 4.0 ยุคของการประชุม ผ่านระบบออนไลน์👩‍💻13 ก.ย.64 เวลา 14.00 น. นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมปร...
13/09/2021

🌎 โลก 4.0 ยุคของการประชุม ผ่านระบบออนไลน์👩‍💻

13 ก.ย.64 เวลา 14.00 น. นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (กตน.) ครั้งที่ 5/2564 ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการสร้างการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน

และร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ พัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศ ครั้งที่ 3/2564

🟣🟣🟣🟣

วันนี้ (10 ก.ย.64) ที่ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะปร...
10/09/2021

วันนี้ (10 ก.ย.64) ที่ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง เป็นประธานการประชุมกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ครั้งที่ 5/2564 โดยมีคณะกรรมการฯ ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุมผ่านทางระบบอิเล็คทรอนิกส์
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวมถึงรับทราบผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างอาคารดังกล่าว.

Photos from มวยไทยสู่โอลิมปิก's post
07/09/2021

Photos from มวยไทยสู่โอลิมปิก's post

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 64 นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ประชุมติดตามการดำเนินงานหน่วยงานในกำกับประจำเดือนสิ...
31/08/2021

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 64 นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ประชุมติดตามการดำเนินงานหน่วยงานในกำกับประจำเดือนสิงหาคม ผ่านระบบ webex เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามภารกิจประจำและข้อสั่งการของผู้บริหาร ภารกิจประจำ และการเบิกจ่ายงบประมาณทุกประเภท รวมถึงข้อสั่งการจากที่ประชุมผู้บริหารเมื่อกรกฎาคม 2564 เป็นต้น.

วันนี้ (18 ส.ค.64) นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม ในรูปแ...
18/08/2021

วันนี้ (18 ส.ค.64) นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม ในรูปแบบออนไลน์ ตามวิถีชีวิตใหม่ New Normal หลักสูตร “การบริหารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ (Strategic PR Management)” รุ่นที่ 14 โดยมี นางเสาวรีย์ อัมภสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงาน การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นทั้งหมด 8 สัปดาห์ มีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งจากกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานภายนอก รวมทั้งสิ้น 25 คน ซึ่งได้ร่วมรับใบประกาศนียบัตรและบันทึกภาพ ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings.

(11 ส.ค. 64) นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาวิชาการในรูปแบบออนไลน์ "สื่อสารอย...
11/08/2021

(11 ส.ค. 64) นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาวิชาการในรูปแบบออนไลน์ "สื่อสารอย่างไรให้คนไทยร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19" ซึ่งจัดโดยสถาบันการประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์" (Strategic PR Management) รุ่นที่ 14 โดยมีผู้ร่วมเข้ารับฟังทางออนไลน์กว่า 200 คน

ทั้งนี้ การเสวนาวิชาการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสะท้อนมุมมองจากนักวิชาการและสื่อมวลชน นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหาแนวทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และเกิดความร่วมมือของประชาชน เพื่อผ่านสถานการณ์วิกฤต covid-19 ไปด้วยกัน

วันนี้ (4 ส.ค.64) นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื...
04/08/2021

วันนี้ (4 ส.ค.64) นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (IOC) ทางออนไลน์ โดยมีคณะกรรมการฯ ทั้งในส่วนกลาง และในส่วนภูมิภาคร่วมประชุม

เพื่อเคาะประเด็นการเผยแพร่ประเด็นข่าวตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี และประเด็น IOC ประจำสัปดาห์ ประจำวันที่ 4-10 สิงหาคม 2564 ซึ่งประเด็นสำคัญยังคงเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เน้นย้ำให้นำเสนอข้อเท็จจริงและมาตรการประกอบกับการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปขยายผลให้ประชาชนรับรู้ รับทราบ และให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันต่อไป.

ปิดหลักสูตร “พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระดับต้น” รุ่นที่ 3วันนี้ (23 ก.ค.64) นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาส...
23/07/2021

ปิดหลักสูตร “พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระดับต้น” รุ่นที่ 3

วันนี้ (23 ก.ค.64) นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมรับฟังการนำเสนอกิจกรรมและวิพากษ์ผลงาน จากผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระดับต้น” รุ่นที่ 3 พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมฯ ผ่านทางออนไลน์ โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. 64 – 23 ก.ค.64 ผู้เข้ารับการอบรมฯ ประกอบด้วยข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จำนวน 60 คน

#PRDnewnormal

วันคล้ายวันก่อตั้ง NBT ครบรอบ 33 ปี "สถานีข่าวสาร ความรู้คู่รัฐและประชาชน"เช้าวันนี้ (11 ก.ค. 64) นางพิชญา เมืองเนาว์ รอ...
11/07/2021

วันคล้ายวันก่อตั้ง NBT ครบรอบ 33 ปี "สถานีข่าวสาร ความรู้คู่รัฐและประชาชน"
เช้าวันนี้ (11 ก.ค. 64) นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชา​สัมพันธ์​ พร้อมด้วย นางจริยา ประสพทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 33 ของวันก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)​.

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ประชุมร่วมกับนางณัฐนันท์ รจนกร ผู้อำนวยการกอ...
01/07/2021

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ประชุมร่วมกับนางณัฐนันท์ รจนกร ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (ท่านใหม่) พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 211 B อาคารกรมประชาสัมพันธ์ และผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อมอบนโยบายให้แก่บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ในโอกาสรับ-ส่งมอบงาน ระหว่างรักษาการผอ.กองการเจ้าหน้าที่ และ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่คนใหม่
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า กองการเจ้าหน้าที่ไม่ใช่หน่วยงานที่รับผิดชอบแค่เรื่องบุคลากรเท่านั้น แต่ขอให้ทุกคนร่วมกันผลักดันสู่การเป็น HR Center โดยการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ในระบบการทำงานโดยการเสริมทักษะด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานราชการต่อไป

พิธีเปิดการฝึกอบรมยุค New Normalเช้าวันนี้ (30 มิถุนายน 2564) นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติเป...
30/06/2021

พิธีเปิดการฝึกอบรมยุค New Normal
เช้าวันนี้ (30 มิถุนายน 2564) นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมในหลักสูตร “การบริหารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ (Strategic PR Management)” รุ่นที่ 14 ในรูปแบบออนไลน์ (ระบบ ZOOM Cloud Meetings) โดยมี นางเสาวรีย์ อัมภสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมอาจารย์สะอาด ตัณศุภผล ชั้น 2 อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรดังกล่าว มีผู้เข้าอบรมจากภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมรวมทั้งสิ้น 25 คน.

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมในรูปแบบออน...
30/06/2021

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ในระบบ ZOOM หลักสูตร “พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระดับต้น” รุ่นที่ 3 โดยมีผู้อบรมเป็นข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 60 คน จากทั่วประเทศ

รองอธิบดีฯ กล่าวว่า การเป็นผู้บริหารที่ดีต้องมี Know How & know Who จำเป็นต้องมีการวางแผน มีการบริหารจัดการคน มีการมอบหมายแนวทางการทำงานให้มีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้นำ สร้างแรงบันดาลใจให้มีบรรยากาศในการทำงานที่ดีรวมทั้ง มีการสนับสนุนการทำงาน โดยมีการติดตามประเมินผลงานตรวจสอบ เพื่อให้การทำงานมีการพัฒนาจนบรรลุเป้าหมาย และทุกคนเป็นเครือข่ายที่ดีต่อกัน ///////

Photos from สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์'s post
22/06/2021

Photos from สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์'s post

เช้าวันนี้ (22 มิ.ย.64) นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ออนไ...
22/06/2021

เช้าวันนี้ (22 มิ.ย.64) นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ออนไลน์ ภาคเหนือ
ในโครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพรายการข่าวภาคหลัก 07.00 น. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
ณ ห้องประชุม 1 สวท. และผ่านระบบประชุมออนไลน์ เพื่อสำรวจความคิดเห็นและนำผลสำรวจที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนารายการข่าวภาคหลัก 07.00 น. ทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมี ดร. ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะอเนก เป็นวิทยากรรับฟังความคิดเห็น.

📸 เช้าวันนี้ (21 มิ.ย.64) อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมคณะอ...
21/06/2021

📸 เช้าวันนี้ (21 มิ.ย.64) อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้และปลูกจิตสำนึกเรื่องบ้านเมืองสุจริต ครั้งที่ 5/2564 เพื่อพิจารณาผลการประกวดคลิปวิดีโอ “บ้านเมืองสุจริต” ในรอบตัดสิน โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม 211B ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์.

นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ติดตามการเตรียมความพร้อมถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2020 เพื่อให้แฟนบอลช...
20/06/2021

นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ติดตามการเตรียมความพร้อมถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2020 เพื่อให้แฟนบอลชาวไทยได้ชมการทุกคู่ทุกแมตช์
หลังจากที่รัฐบาลหารือภาคเอกชนสนับสนุนการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร คู่ขนานไปกับช่อง NBT ในวันที่มีตารางการแข่งคู่ชนกัน โดยวันนี้ (20 มิ.ย.) ในช่วงเวลา 23.00 น. มีสองคู่แข่งขันเวลาเดียวกัน คือ อิตาลี-เวลล์ และ สวิตเซอร์แลนด์- ตุรกี ซึ่งจะถ่ายทอดสดโดยช่อง 3HD

นอกจากนี้ ในวันถัด ๆไป ก็ยังมีอีกหลายคู่ที่ช่วงเวลาแข่งขันชนกัน ⚽️

วันนี้ (18 มิถุนายน 2564) เวลา 09.00 น. อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์...
18/06/2021

วันนี้ (18 มิถุนายน 2564) เวลา 09.00 น. อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมในหลักสูตร “การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กรมประชาสัมพันธ์” รุ่นที่ 26 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี นางสาวปัณญานัตย์ วิเศษสมวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน และนางเสาวรีย์ อัมภสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมอาจารย์สะอาด ตัณศุภผล ชั้น 2 อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์

เช้าวันนี้ (14 มิ. ย.64) อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มอบหมายให้ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนต้อนรั...
14/06/2021

เช้าวันนี้ (14 มิ. ย.64) อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มอบหมายให้ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนต้อนรับคณะเครือข่ายเยาวชนลดความเสี่ยง ที่เดินทางมามอบหนังสือและสื่อรณรงค์ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ให้กับกรมประชาสัมพันธ์ นำไปเผยแพร่ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป ครั้งที่ 16 หรือ EURO 2020 11 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2564 ภายใต้แนวคิด “เจ็บจากโควิดก็เกินพอ อย่าเจ็บต่อเพราะพนัน” เพื่อมีส่วนร่วมช่วยลดปัญหาการพนันในสังคมไทย ป้องกันนักพนันหน้าใหม่โดยเฉพาะที่เป็นเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้ามาข้องเกี่ยวกับการพนัน.

11 มิ.ย. 64 ที่ ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางพิชญา เมืองเนาว์ อำนวยการจัดงานแถลงข่าว "คืนความสุข...
11/06/2021

11 มิ.ย. 64 ที่ ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางพิชญา เมืองเนาว์ อำนวยการจัดงานแถลงข่าว "คืนความสุขให้คนไทยได้ดูบอล EURO 2020" ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2020 ทางทีวีดิจิทัลช่อง 2 "NBT2HD" เริ่มคืนนี้ เวลา 02.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
---------------
Before : เริ่มจัดเตรียมสถานที่เมื่อเวลา 13.45 น.
After : งานแถลงข่าวฯ เริ่ม 15.50 น.

ปรับการอบรมรูปแบบ New Normal เช้าวันนี้ (9 มิ.ย.64) ที่ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอ...
09/06/2021

ปรับการอบรมรูปแบบ New Normal
เช้าวันนี้ (9 มิ.ย.64) ที่ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ ระดับสูง” รุ่นที่ 61 : การบริหารงานประชาสัมพันธ์ยุค New Normal เป็นหลักสูตรแรกในการปรับรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานเครือข่าย รวม 42 คน ร่วมการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ ณ ที่ตั้งของผู้เข้ารับการอบรม

บ่ายวันนี้ (7 มิ.ย.64) อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะเลขานุการคณ...
07/06/2021

บ่ายวันนี้ (7 มิ.ย.64) อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการด้านการสร้างการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (กตน.) ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล และ ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน

ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการด้านการสร้างการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน ด้านเนื้อหา , ช่องทางการเผยแพร่ , การดำเนินงาาตามแผนฯ โดยแยกเป็นประเด็นที่ตามข้อสั่งการของ กตน. อาทิ การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 การสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า การเพิ่มประสิทธิภาพของหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ประเด็นในเชิงนโยบายรัฐบาล ข้อสั่งการ ประเด็นสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ การบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 ของรัฐบาล ประเด็น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การเยียวยาประชาชนและลดผลกระทบจากสถานการณ์โควิด และประเด็นจากสื่อสังคมออนไลน์ หรือ Social Listening และ Fake News.

วันนี้ ( 31 พ.ค. 64) ที่ห้องประชุม 203 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะอนุกรร...
31/05/2021

วันนี้ ( 31 พ.ค. 64) ที่ห้องประชุม 203 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมกรรมด้านการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมกับประชาชน ร่วมประชุมหารือผ่าน Video Conference กับฝ่ายเลขาคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (กตน.) เพื่อเตรียมการประชุม กตน. ครั้งที่ 3 ในวันที่ 4 มิ.ย. 64 โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุรุทธิ์ นาคาศัย) เป็นประธาน

ทั้งนี้ ที่ประชุมร่วมกันหารือกันในเรื่องพิจารณา 4 เรื่อง ได้แก่
1️⃣ การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
2️⃣ การสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
3️⃣ การเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายข้อมูลข่าวสาร
4️⃣ แผนงานและผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ง 4 คณะ

ที่อยู่

Bangkok
10400

เว็บไซต์

http://www.prd.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Pr-DD.prdผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Pr-DD.prd:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รักที่ นี่ มาก ้ครับ
คิดถึงถิ่นที่มาขอบใจมากมายครับ
Hbd ขอให้ท่านรองสุขสำเร็จทุกประการ และขอเป็นกำลังใจกับความก้าวหน้าครับ
สุขสันต์วันเกิดครับท่านรอง
..วิทยุ สังขละบุรี.. ยุบ A.M. สังขละบุรี เราจะให้ผู้ฟัง ฟังอะไร? F.M. ฟังได้ใก้ลตัวอำเภอ, A.M. เจาะลึกถึงในป่าในเขา ความจำเป็นพื้นที่อำเภอสังขละบุรี กจ. ระบบ A.M. สำคัญกว่า... — รู้สึกคิดหนัก
เตรียมพร้อม นายกฯ ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต (7ก.ค.62) ช่วงเช้า พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางพิชญา เมืองเนาว์ และนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ตรวจเยี่ยม/ติดตาม/ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สปข.5 ช่วงบ่าย พบปะเครือข่าย (การจัดการขยะ) ณ ชุมชนกิ่งแก้ว ซ.1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต จากนั้นลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของจุดถ่ายทอด (อุโมงค์ทางลอดห้าแยกฉลอง และท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต...
บอกแบบโปรไฟล์ครับ :)