Pr-DD.prd นางพิญชา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ "บอกกล่าว เล่าขาน สานงานประชาสัมพันธ์"
(1)

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 14 ส.ค. 2563 นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการวิพากษ์ผลงานของผู้เข้า...
15/08/2020

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 14 ส.ค. 2563 นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการวิพากษ์ผลงานของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญฯ รุ่นที่ 24 นางจรรยา อัมหิรัญ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายชัยวัฒน์ บุญชวลิต ผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์ และทีมพี่เลี้ยงประจำรุ่นร่วมวิพากษ์ฯ
โดยผู้เข้าอบรม 5 กลุ่ม ได้นำเสนอผลงาน จัดทำเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของคลิป VDO , Info graphic กลุ่มที่ 1 นำเสนอผลงานในเรื่อง "สมรสเท่าเทียมกัน" กลุ่มที่ 2 "ความเชื่อกับสังคมไทย" กลุ่มที่ 3 "เที่ยวกาฬสินธุ์ครึกครื้น ฟื้นเศรษฐกิจคึกคัก" กลุ่มที่ 4 "คู่มือปฏิบัติงาน" และกลุ่มที่ 5 "ขยับซักนิด ป้องกัน office syndrome"
ทั้งนี้ คณะผู้วิพากษ์ได้แนะนำติชม เพื่อทำให้ผลงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อันจะนำไปพัฒนาปรับปรุงให้สามารถใช้ได้จริงในอนาคตต่อไป.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (14 ส.ค.63) ที่ห้องประชุม 203 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพั...
14/08/2020

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (14 ส.ค.63) ที่ห้องประชุม 203 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (IOC) โดยมีหน่วยงานสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมประชุมผ่านระบบ Teleconference เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี ประจำวันที่ 14-18 สิงหาคม 2563 ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมเคาะประเด็นการเผยแพร่ข่าวตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ประชาชนรับรู้ รับทราบ ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน.

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
13/08/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 🕦 เวลา 11.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,359 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 3,169 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 58 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม...
12/08/2020

คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
เช้าวันนี้ (12 สิงหาคม 2563) พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นำคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้.

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ขอพร...
12/08/2020

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีประดับอินทรธนูและมอบประกาศนี...
11/08/2020

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีประดับอินทรธนูและมอบประกาศนียบัตรแก่ข้าราชการใหม่และข้าราชการที่โอนย้ายมาสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ในหลักสูตร
“การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์” รุ่นที่ 24 จำนวน 43 คน โดยมี นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมพิธี
ทั้งนี้ พิธีประกอบด้วย การประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ การมอบประกาศนียบัตรแก่ข้าราชการที่โอนย้ายมาสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ การกล่าวคำปฏิญาณตน และรับโอวาทจาก อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์.

💡พัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร   เมื่อเวลา 09 .00 น. วันนี้ (11 ส.ค. 2563) นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดี กรมประชาส...
11/08/2020

💡พัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร

เมื่อเวลา 09 .00 น. วันนี้ (11 ส.ค. 2563) นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดี กรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Conference ด้วย โปรแกรม Cisco Webex ที่ห้องประชุม 203 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ กทม.

โดยจะมีการอบรม 3 ครั้งทุก ๆ วันอังคาร ซึ่งวันนี้เป็นครั้งแรก มีการบรรยายเรื่อง Digital transformation บทบาทผู้นำในการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลโดย น. ส. ศิริญญา ปกาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำนักงาน ก. พ. มีผู้อำนวยการสำนัก/กอง ประชาสัมพันธ์จังหวัดและหัวหน้าหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมรับฟังการบรรยาย และมีการซักถามแลกเปลี่ยนด้วยการสื่อสารแบบ two way communication ด้วย.
#PRD #ทีมกรมประชาสัมพันธ์

NBT 2HD
10/08/2020

NBT 2HD

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม ๒๕๖๓ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ มายังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมี พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางสุดฤทัย เลิศเกษม
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายดุสิต สิงห์คีรี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และ ผู้บริหารฯ เฝ้ารับเสด็จฯ
จากนั้น ทรงร่วมบันทึกเทป รายการ "ทู บี นัมเบอร์วัน วาไรตี้" ช่วง " TALK TO THE PRINCESS" ทรงตอบจดหมายสมาชิก ทู บีนัมเ บอร์ วัน ที่เขียนมาขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม สำหรับรายการ "ทู บี นัมเบอร์วัน วาไรตี้ เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ ทู บี นัมเบอร์วัน กับสมาชิก และเพื่อส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติด รายการ "ทู บี นัมเบอร์วัน วาไรตี้ ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๓๐ น.ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

🛡ประชุมพิจารณาขอรับจัดสรรทุน ก.พ. 2564   เช้าวันนี้ (10 ส.ค.63) ที่ห้องประชุม 211B ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ นางพ...
10/08/2020

🛡ประชุมพิจารณาขอรับจัดสรรทุน ก.พ. 2564
เช้าวันนี้ (10 ส.ค.63) ที่ห้องประชุม 211B ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาการขอรับจัดสรรทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปี 2564 ซึ่งทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมศักยภาพกำลังคนของภาคราชการในสอดคล้องกับภารกิจของภาคราชการ พัฒนาให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเพื่อปฏิบัติงานทดแทนการสูญเสียกำลังคนที่มีความสามารถสูง โน้มน้าวคนเก่งมีความรู้ความสามารถให้เข้ารับราชการ และกระจายโอกาสการรับทุนให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย.

NBT จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี.   เมื่อวันที่ 8 ส.ค.63 ที่ วัดสว่างท่ากุ่ม ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจี...
09/08/2020

NBT จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี.
เมื่อวันที่ 8 ส.ค.63 ที่ วัดสว่างท่ากุ่ม ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนนำเงินบริจาคไปมอบให้เพื่อร่วมสร้างกุฏิสงฆ์และกำแพงรั้ววัดสว่างท่ากุ่ม โดยมีนายดุสิต สิงห์คีรี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม
ทั้งนี้ ยอดเงินบริจาคได้จากการจัดงานวันก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย หรือ NBT ครบรอบปีที่ 32 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมาจำนวน 320,200 บาท พร้อมกันนี้ยังมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์อีกด้วย.
#32ปีNBT
#NBT2HD
#ทีมกรมประชาสัมพันธ์

📌พี่พบน้อง    เย็นวันนี้ (6 ส.ค.63) ที่ สถาบันการประชาสัมพันธ์ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พบปะผู้เ...
06/08/2020

📌พี่พบน้อง
เย็นวันนี้ (6 ส.ค.63) ที่ สถาบันการประชาสัมพันธ์ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พบปะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กรมประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 24 ในกิจกรรมผู้บริหารแนะแนวทางการปฏิบัติราชการ
โดยได้ให้คำชี้แนะแนวการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และได้ฝากให้ทุกคน ตั้งใจทำงานใช้ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่ ความสามารถในการทำงานจะเป็นเกราะให้ตัวเอง โดยยึดหลัก 3. ข้อ คือ 1. เน้นความมืออาชีพ 2. ยึดหลักจริยธรรม และ 3. มีจิตสาธารณะ //

เมื่อเวลา 16.00 น.วันนี้ (6 ส.ค.63) อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็น...
06/08/2020

เมื่อเวลา 16.00 น.วันนี้ (6 ส.ค.63) อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร" รุ่นที่ 12 ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 3-6 สิงหาคม 2563 มีผู้สำเร็จการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 43 คน

เช้าวันนี้ (6 ส.ค.63) นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิทยุ...
06/08/2020

เช้าวันนี้ (6 ส.ค.63) นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิทยุกระจายเสียง ร่วมรับฟังการบรรยาย โดยมีคุณมณีรัตน์ กำจรกิจการ ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. และทีมวิทยากรสำนักงาน กสทช. ได้ให้เกียรติมาให้ข้อมูลการจัดทำแบบคำขอรับใบอนุญาตฯ แก่ผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและแผนประกอบกิจการกระจายเสียง ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2563

📻 เช้าวันนี้ (5 ส.ค.63) อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มอบหมายให้ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะประธานคณะอน...
05/08/2020

📻 เช้าวันนี้ (5 ส.ค.63) อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มอบหมายให้ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิทยุกระจายเสียง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและแผนประกอบกิจการกระจายเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำคำขอใบอนุญาตฯ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 160 คน ร่วมประชุม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ เพื่อร่วมปฎิบัติการจัดทำแบบคำขอรับใบอนุญาตฯ ตลอดจนการให้ความรู้การดำเนินงานด้านเทคนิควิทยุกระจายเสียง และการดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิทยุกระจายเสียงของกรมประชาสัมพันธ์ต่อไป.

ขับเคลื่อนระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)   วันนี้ (4 ส.ค.63) ที่ห้องประชุม 211B ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์...
04/08/2020

ขับเคลื่อนระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)

วันนี้ (4 ส.ค.63) ที่ห้องประชุม 211B ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ของกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2563
โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณากำหนดเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่น 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการปรับกรอบการสั่งสมประสบการณ์รายบุคคล.

"วันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2563"    // เช้าวันนี้ (4 ส.ค.63) อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นางพิชญา เมืองเนาว์ ...
04/08/2020

"วันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2563"

// เช้าวันนี้ (4 ส.ค.63) อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นำคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระองค์ท่านที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติด้านการสื่อสาร ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ บริเวณลานด้านหน้าอาคารอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)//

(3 ส.ค.63) นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ประชุมร่วมกับนายดุสิต สิงห์คีรี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห...
03/08/2020

(3 ส.ค.63) นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ประชุมร่วมกับนายดุสิต สิงห์คีรี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
พร้อมทั้งร่วมหารือการผลิตรายการโทรทัศน์ ที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีเวทีแสดงออกซึ่งความคิดเห็น ผ่านรายการเคลียร์คัตชัดเจน ช่อง 2 NBT2HD.

คณะผู้จัดงาน Miss Tourism Thailand 2020 นำโดยนายธวัช อุยสุย กรรมการบริษัท เอ็มทีดับบลิว เอเชีย จำกัด พร้อมด้วย น้องแพรว ...
03/08/2020

คณะผู้จัดงาน Miss Tourism Thailand 2020 นำโดยนายธวัช อุยสุย กรรมการบริษัท เอ็มทีดับบลิว เอเชีย จำกัด พร้อมด้วย น้องแพรว นางสาวภัทราพร ศรีภัทรประสิทธิ์ ทูตการท่องเที่ยว จ.สุรินทร์ สาวงามผู้คว้าตำแหน่ง Miss Tourism Thailand 2020 และสาวงามตำแหน่งรองชนะเลิศ 4 อันดับ เข้าพบเพื่อกล่าวขอบคุณ พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการขอบคุณที่กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักที่สนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวมถึง การถ่ายทอดการประกวด Miss Tourism Thailand 2020

การประกวด Miss Tourism Thailand 2020 เน้นแสดงความรู้ ความสามารถ และความคิดมากกว่าความงาม ด้วยการเฟ้นหาสาวไทย ที่มีอายุ 18-28 ปี ไม่จำกัดส่วนสูงและการศึกษา มาเป็นทูตการท่องเที่ยวประจำจังหวัด ทำงานร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรมประชาสัมพันธ์ และสื่อในเครือกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศไทย เพื่อช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศหลังวิกฤตโควิด-19

วันนี้ (3 ส.ค.63) ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางพิชญา ...
03/08/2020

วันนี้ (3 ส.ค.63) ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และผู้บริหาร ร่วมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฎิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ร่วมกับเจ้าของบ้านที่พักอาศัยที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารปฎิบัติการฯ ที่ส่งผลทำให้เกิดความเสียหายต่ออาคาร บ้านพักอาศัย
โดยมีอาคารบ้านพักที่ได้รับความเสียหาย 5 หลัง พบพื้นทรุดตัว เกิดรอยร้าว จากสาเหตุมาจากการขุดดิน และงานเสาเข็ม การแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนจะมีการซ่อมแซมในเบื้องต้นไปก่อนจนกว่างานขุดดิน งานทำชั้นใต้ดินของอาคารปฎิบัติการที่จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนก็จะมีการสำรวจอีกครั้ง จากนั้น ก็จะมีการซ่อมแซมให้อาคาร บ้านพักกลับมาสภาพสมบูรณ์ตามเดิม ซึ่งการแก้ไขทาง บริษัท อาคาร 33 จำกัด ซึ่งเป็นผู้ก่อสร้างจะรับผิดชอบแก้ไขทั้งหมด รวมถึงภายหลังการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จก็จะรับประกันความเสียหายต่ออีกเป็นเวลา 2 ปี

นับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กปส.จก.ชุดที่ 31 เช้าวันนี้ (31 ก.ค.63) ที่ห้องประชุม 211A ชั้น 2 อาคารกรมประ...
31/07/2020

นับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กปส.จก.ชุดที่ 31
เช้าวันนี้ (31 ก.ค.63) ที่ห้องประชุม 211A ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะประธานการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด ชุดที่ 30 ตรวจเยี่ยมการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด หรือ สอ.กปส.จก. ชุดที่ 31 ซึ่งสมาชิกฯ ทั่วประเทศได้ร่วมลงคะแนนพร้อมกันเมื่อวันที่ 22 ก.ค.ที่ผ่านมา
ซึ่งผลการนับคะแนนผู้ที่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการสหกรณ์ ฯ ชุดที่ 31 เรียงตามลำดับคะแนน จำนวน 7 หมายเลข ได้แก่
หมายเลข 2 ได้ 866 คะแนน หมายเลข 10 ได้ 828 คะแนน หมายเลข 5 ได้ 785 คะแนน หมายเลข 4 ได้ 690 คะแนน หมายเลข 17 ได้ 663 คะแนน หมายเลข 1 ได้ 658 คะแนน
และ หมายเลข 13 ได้ 652 คะแนน

วันนี้ (31 ก.ค.63) อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมผู...
31/07/2020

วันนี้ (31 ก.ค.63) อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 7/2563 โดยมีผู้บริหารสำนัก/กองส่วนกลาง ผู้อำนวยการเขต 1-8 และ ผู้แทนประชาสัมพันธ์ภาค 1-8 ร่วมประชุม ที่ห้อง 203 ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์
โดยมีวาระสำคัญ อาทิ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ , แผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล เพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz. ของ กสทช. , การประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาลและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประชาชน ฯลฯ เป็นต้น

🎉🎉🎉    เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมปร...
31/07/2020

🎉🎉🎉
เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนระดับตำแหน่งและการย้ายเปลี่ยนตำแหน่งไปดำรงตำแหน่งต่างประเภทที่สูงกว่าเดิม โดยมี พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีประดับอินทรธนู
ทั้งนี้ เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ โดยมีข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนระดับตำแหน่งและการย้ายเปลี่ยนตำแหน่งไปดำรงตำแหน่งต่างประเภทที่สูงกว่าเดิม ประกอบด้วย ตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนักผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ร่วมพิธี.

วันนี้ (29ก.ค.63) ที่ ห้องประชุมสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดี กทม. นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสั...
29/07/2020

วันนี้ (29ก.ค.63) ที่ ห้องประชุมสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดี กทม. นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศ การกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ครั้งที่ 6/2563 โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาอนุมัติวัสดุ การส่งมอบงานก่อสร้าง และรับทราบความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคโครงการก่อสร้าง
จากนั้น คณะกรรมการฯ ยังได้ร่วมสำรวจความก้าวหน้าของการก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้างจริง ซึ่งมีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 16 แต่ยังล่าช้ากว่าแผนงานอยู่ร้อยละ 4.71 ทั้งนี้ ทางบริษัทผู้ก่อสร้างคาดว่ายังสามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

เช้าวันนี้ (29 ก.ค.63) ที่ห้องประชุมอาจารย์สะอาด ตัณศุภผล ชั้น 2 อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบ...
29/07/2020

เช้าวันนี้ (29 ก.ค.63) ที่ห้องประชุมอาจารย์สะอาด ตัณศุภผล ชั้น 2 อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กรมประชาสัมพันธ์" รุ่นที่ 24 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 28 คน และข้าราชการที่โอนมารับราชการในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 43 คน
ทั้งนี้ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจองค์กรเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กรผู้บริหาร ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการพัฒนาความพร้อมของข้าราชการแรกบรรจุในระบบราชการไทย ให้เป็นผู้ทรงความรู้ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา//

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิ...
28/07/2020

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2563

เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ (28 ก.ค.63) พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และภริยา พร้อมด้วย นางพิชญา เมืองเนาว์ นางทัศนีย์ ผลชานิโก นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด...
28/07/2020

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์

(24 ก.ค.63) อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนีย...
24/07/2020

(24 ก.ค.63) อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการนำเสนอนโยบายภาครัฐสู่ประชาชนในยุคดิจิทัล” ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ โดยมีบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน

ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวเกิดจากแผนปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศได้กำหนดให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ และกรมประชาสัมพันธ์ เร่งรัดการดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ โดยได้จัดทำแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ กำหนดแนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศ 4 แนวทาง ประกอบด้วย 1) การสร้างความตระหนักรู้ต่อเรื่องสื่อสารที่สำคัญในประเทศ 2) ด้านการต่างประเทศ 3) การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร และ 4) ยกระดับบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล ประกอบกับมติ ครม. 11 ต.ค.2559 เห็นชอบแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ซึ่งได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดประเมินหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่งต้องสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนที่รู้จักในชื่อ ID IA IR Chat จึงจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ.

ที่อยู่

กรมประชาสัมพันธ์
Bangkok
10400

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Pr-DD.prdผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Pr-DD.prd:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เตรียมพร้อม นายกฯ ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต (7ก.ค.62) ช่วงเช้า พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางพิชญา เมืองเนาว์ และนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ตรวจเยี่ยม/ติดตาม/ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สปข.5 ช่วงบ่าย พบปะเครือข่าย (การจัดการขยะ) ณ ชุมชนกิ่งแก้ว ซ.1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต จากนั้นลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของจุดถ่ายทอด (อุโมงค์ทางลอดห้าแยกฉลอง และท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต...
บอกแบบโปรไฟล์ครับ :)