โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ปรัชญาโรงเรียน : รู้จริงการทำงาน สร้างภูมิต้านทานชีวิต เสริมจิตอาสา วิสัยทัยทัศน์ : เราคือผู้นำในการผลิตบุคลากรระดับอาชีวศึกษา เพื่อปฏิบัติงานในอู่เรือของประเทศ

เปิดเหมือนปกติ

เรียนผู้เข้าสอบทุกท่านวันที่ 12 มิถุนายนพ.ศ. 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ทหารเรือพระจุลจอมเกล้าเวลา 0800 ถึง 12:00 น. ผู้เข้า...
10/06/2021
อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า · เลขที่ 121 ถ. สุขสวัสดิ์ ตำบล แหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุ

เรียนผู้เข้าสอบทุกท่าน
วันที่ 12 มิถุนายนพ.ศ. 2564
ณ อาคารอเนกประสงค์ทหารเรือพระจุลจอมเกล้าเวลา 0800 ถึง 12:00 น.
ผู้เข้าร่วมสอบทุกท่านนำปากกาดินสอสองบียางลบบัตรประชาชนหน้ากากอนามัย

📌อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า
https://goo.gl/maps/zy1mF6NTEGssDeoo7

★★★★☆ · สถานที่ราชการ

ที่อยู่

Bangkok

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:00
อังคาร 08:30 - 16:00
พุธ 08:30 - 16:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:00
ศุกร์ 08:30 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+66830742524

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ผมเป็นตาของหลานตอนนี้หลานเรียน..ปวช..ปี..1..จะเข้าเรียนปี2..ที่ชลบุรี .แผนกช่างกลโรงงาน..จยปี2แล้วปีหน้าเชเาเรียนได้มั๊ยครับ..ขอบคุณครับ
อยู่ที่สมุทรปราการใช่ไหมครับ
ถึงวันที่รอคอยลุ้นว่าจะผ่านมั้ย 31/3/63
ใกล้ปิดรับสมัครแล้วคับ
สมัครสอบ เปิดให้สมัคร ยังครับ
สถาบันที่ให้ทุกอย่างกับลูกผู้ชาย ความอดทน ความเป็นตัวตน ความรักสามัคคีระหว่างพี่น้องรวมสถาบัน ความเสียสละและความกตัญญูรู้คุณ ฯลฯ สิ่งที่แม่ภูมิใจในตัวลูกชาย คือ ความสำเร็จ สถาบันแห่งความภาคภูมิใจ สถาบันอันทรงเกียรติ ขอบคุณสถาบันและอาจารย์ทุกท่านที่ทำให้ลูกชายได้มีอาชีพใน"กรมอู่".....โรงเรัยนช่างกรมอู่ทหารเรือ มิใช่แค่ความเป็นช่างแต่เป็นได้มากกว่าที่คิด อยู่ที่ใจจะไขว่คว้า...
สอบวันไหนครับ
ประวัติโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ตั้งอยู่ภายในกรมอู่ทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จัดตั้งขึ้นสำหรับฝึกสอนบุคคลให้มีความรู้ความสามารถในอาชีพช่าง ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๘ โดยใช้อาคารแผนกช่างเครื่องเรือน กองก่อสร้าง เป็นสถานที่เรียน (ปัจจุบันเป็นแผนกช่างไม้ครุภัณฑ์เรือ กองโรงงานเบ็ดเตล็ด อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ) ใช้กฎข้อบังคับตามระเบียบกองทัพเรือที่ ๖๒ รับนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า อายุ ๑๔ - ๒๐ ปี เข้าศึกษา อบรมในหลักสูตร ๑ ปี เรียกว่า “ช่างฝึก” เปิดการศึกษาครั้งแรกเมื่อ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๘ นักเรียนรุ่นแรก ๓๑ นาย ผู้ดำเนินการคือ น.อ.หลวงประเสริฐสิริ เป็นผู้อำนวยการ นายพงษ์ ทองเจือ เป็นรองผู้อำนวยการ และ ร.ท.เชื้อ ผลเกิดดี เป็นประจำโรงเรียน พ.ศ. ๒๔๙๑ ปิดการศึกษาชั่วคราว เพื่อเลื่อนการรับสมัครให้สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ เปิดรับในเดือนเมษายน และเปิดการศึกษาในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนของปีถัดไป โดยมีการสอบความรู้ทุก ๖ เดือน ยกเลิกระเบียบ ทร.ที่ ๖๒ ว่าด้วยการรับสมัครและการเลื่อนฐานะช่างฝึก ซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๖ มาเป็นระเบียบ ทร. ๒๘ ว่าด้วยนักเรียนช่าง ฯ ใช้บังคับตั้งแต่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๒ โดยเปลี่ยนการรับนักเรียนเป็นระดับประถมศึกษาปีที่ ๗ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ อายุ ๑๔-๒๐ ปี เรียกว่า “นักเรียนช่าง” แต่ภายในกรมอู่ ฯ เรียกว่า นักเรียนช่าง อร.” พ.ศ.๒๔๙๕ ปิดการศึกษาชั่วคราว เนื่องจากสภาวะไม่สงบ เมื่อ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๔ ทำให้ผิดจังหวะการรับสมัคร และในปีนี้ได้มีการจัดตั้งแผนกศึกษาขึ้น โดยมี น.อ.หลวงประดิษฐสรแสง เป็นหัวหน้าแผนก และย้ายโรงเรียนไปอยู่อาคารชั้นล่างของกองเรือยุทธการ (ปัจจุบันเป็น กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ) พ.ศ.๒๔๙๖ กรมอู่ทหารเรือได้เปลี่ยนชื่อเป็น กรมยุทธโยธาทหารเรือ ขึ้นตรงต่อกรมยุทธบริการทหารเรือ และขยายแผนกศึกษาขึ้นเป็นกองการศึกษา กรมเทคนิค กรมยุทธโยธาทหารเรือ เมื่อ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๖ ตามคำสั่ง ทร. และก่อสร้างอาคารโรงเรียนสำหรับนักเรียนช่าง อร. ขึ้น เรียกว่า“โรงเรียนช่างยุทธโยธา” (ปัจจุบันได้รื้อถอนก่อสร้างเป็นโรงเรียนช่างเครื่องยนต์) ใช้เป็นสถานที่เรียนตั้งแต่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๖ ถึง ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๘ พ.ศ.๒๔๙๙ ได้กำหนดชื่อนักเรียนเป็น “นักเรียนช่างยุทธโยธา” ลงในระเบียบกองทัพเรือที่ ๒๘ ใหม่ เมื่อ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๙ พ.ศ.๒๕๐๐ ทร.ได้ปรับปรุงระเบียบโรงเรียนต่าง ๆ ใหม่ มาใช้ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการศึกษาพ.ศ.๒๕๐๐ เมื่อ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๐ โดยกำหนดให้โรงเรียนช่างยุทธโยธา อยู่ในความควบคุมของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ต้องส่งเรื่องการอนุมัติใช้หลักสูตรและรายงานผลการศึกษา และกำหนดให้เป็นโรงเรียนอาชีพเฉพาะอย่าง รับบุคคลพลเรือนที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๗ อายุ ๑๕-๑๗ ปี แบ่งออกเป็น ๔ สาขาคือ สาขาช่างโรงงาน สาขาช่างไฟฟ้า สาขาช่างต่อเรือ สาขาช่างก่อสร้าง หลักสูตร ๑ ปี แบ่งออกเป็น ๒ ภาค ๆ ละ ๖ เดือน หลังจากสอบผ่านความรู้ภาคแรกแล้วให้ได้รับค่าจ้างฝึกในอัตราชั้น ๓ พ.ศ.๒๕๐๑ กรมยุทธโยธาทหารเรือ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กรมอู่ทหารเรือ ขึ้นตรงต่อกองทัพเรือ โรงเรียนช่างยุทธโยธา จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ” รร.ชอร.) ขึ้นตรงต่อกองแผนการช่าง กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ โดยหัวหน้ากองแผนการช่าง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโดยตำแหน่งส่วนการบริหารงานและการบังคับบัญชาเป็นหน้าที่ของประจำโรงเรียน พ.ศ.๒๕๐๕ ปรับปรุงระเบียบ ทร. ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๐๐ เพื่อความเหมาะสม โดยเปลี่ยนแปลงการรับนักเรียนช่าง อร.เป็นระดับมัธยมปีที่ ๖ (เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปัจจุบัน) พ.ศ.๒๕๐๗ เริ่มเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเลื่อนฐานะช่างโรงงาน ชั้น จ.อ. และ พ.จ.อ. ของ รร.ชอร. พ.ศ.๒๕๐๘ ขึ้น ซึ่งสร้างขึ้นตามระเบียบ ทร.ว่าด้วยการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนพ.ศ.๒๕๐๗ ข้อ ๔ ได้กำหนดให้หน่วยขึ้นตรง ทร.จัดให้ จ.อ. และ พ.จ.อ. ในสังกัดได้รับการอบรม ระยะเวลา ๑๒ สัปดาห์ แยกเป็นวิชาประกอบ ๔ สัปดาห์ และวิชาหลักตามอาชีพ ๘ สัปดาห์ พ.ศ.๒๕๑๑ ปรับปรุงระเบียบ ทร.ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๐๐ เพื่อความเหมาะสม โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น ๒ ภาค ๆ ละ ๖ เดือน และในภาค ๖ เดือนแรกแบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะ ๓ เดือนแรกและระยะ ๓ เดือนหลัง ผู้ที่สอบความรู้ผ่านระยะ ๓ เดือนแรกจะได้รับเบี้ยเลี้ยงตามที่ทางราชการกำหนดจนจบการศึกษา พ.ศ.๒๕๑๖ กรมอู่ทหารเรือได้จัดส่วนราชการใหม่ โดยให้โรงเรียนช่าง อร. ขึ้นตรงต่อกองการศึกษา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ พ.ศ.๒๕๑๘ ปรับปรุงระเบียบต่าง ๆ มาเป็นระเบียบ ทร. ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๑๘ รับนักเรียนที่มีอายุ ๑๕ - ๑๘ ปี ผู้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมปีที่ ๖ (เดิม) หรือ ม.ศ.๓ เข้าเป็นนักเรียน เรียกว่า “นักเรียนผู้ช่วยช่าง” พ.ศ.๒๕๒๑ ปรับปรุงหลักสูตรอาชีพเลื่อนฐานะช่างโรงงานชั้น จ.อ. และ พ.จ.อ.ของ รร.ชอร. พ.ศ.๒๕๐๘ เป็นหลักสูตรอาชีพเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. และ พ.จ.อ. ของ รร.ชอร. พ.ศ.๒๕๒๑ ช่างโรงงานและช่างเขียนแบบ ระยะเวลาการศึกษา ๘ สัปดาห์ เรียนทฤษฎี ๖ สัปดาห์ และปฏิบัติ ๒ สัปดาห์ และจัดระบบการศึกษาแบบหน่วยกิต ปัจจุบันหลักสูตรนี้อยู่ในความรับผิดชอบของ ศูนย์พัฒนาอาชีพช่าง กศษ.กพช.อร. พ.ศ.๒๕๒๒ ได้มีหลักสูตรนักเรียนผู้ช่วยช่างโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ พ.ศ.๒๕๒๒ประกาศใช้เป็นหลักฐาน กำหนด ๑ ปี (กรกฎาคม ถึง มิถุนายน) โดยกำหนดการศึกษาภาคแรก ๒๒ สัปดาห์ เรียนภาคทฤษฎี ๑๑ สัปดาห์ ภาคหลัง ๒๐ สัปดาห์ มี ๔ สาขาช่าง คือ ช่างไฟฟ้าและช่างเขียนแบบไฟฟ้า ช่างต่อเรือ และช่างเขียนแบบต่อเรือ ช่างโรงงานและช่างเขียนแบบกลจักร ช่างก่อสร้างและช่างเขียนแบบโยธา พ.ศ.๒๕๒๖ได้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนักเรียนผู้ช่วยช่างขึ้นใหม่ เป็นหลักสูตรนักเรียนผู้ช่วยช่าง โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ พ.ศ.๒๕๒๖ โดยความเห็นชอบของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น ๖ กลุ่มช่าง คือ กลุ่ม ช่างกลโรงงาน กลุ่มช่างเครื่องมือกล กลุ่มช่างไฟฟ้า กลุ่มช่างต่อเรือ กลุ่มช่างโยธา และก่อสร้าง กลุ่มช่างเบ็ดเตล็ด โดยเริ่มใช้กับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๒๖ พ.ศ.๒๕๒๗ ได้มีการแก้ไขระเบียบ ทร. ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๑๘ ข้อ ๗.๒.๑ ใหม่ โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยะฐานะเทียบเท่า พ.ศ.๒๕๒๘ ได้ย้ายโรงเรียนช่าง กรมอู่ทหารเรีอ มาอยู่ที่อาคารโรงเรียนไฟฟ้าเดิม (ปัจจุบันได้รื้อถอนปรับเปลี่ยนเป็นสวนหย่อมหน้าอาคารอเนกประสงค์ กรมอู่ทหารเรือ) พ.ศ.๒๕๓๐ ได้มีการปรับปรุงระเบียบ ทร. ว่าด้วยการศึกษาใหม่ เพื่อความเหมาะสม มาใช้ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ แทน พ.ศ.๒๕๓๒ ได้ปรับปรุงหลักสูตรนักเรียนผู้ช่วยช่างขึ้นใหม่เพื่อให้สามารถรองรับวิทยาการแขนงใหม่ๆ ได้ เป็นหลักสูตรนักเรียนผู้ช่วยช่าง โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ พ.ศ.๒๕๓๒ โดยความเห็นชอบของ ยศ.ทร. โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น ๓ ช่วง คือ ช่วงการศึกษาปีที่ ๑ ระยะเวลา ๑๓ สัปดาห์ ช่วงการศึกษาที่ ๒ ระยะเวลา ๒๕ สัปดาห์ และช่วงการศึกษาที่ ๓ ระยะเวลา ๑๓ สัปดาห์ รวม ๕๒ สัปดาห์ มี ๖ สาขาอาชีพ คือ สาขาอาชีพช่างกลโรงงาน สาขาอาชีพช่างเครื่องจักรกล สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาอาชีพช่างต่อเรือและโลหะ สาขาอาชีพช่างโยธา และสาขาอาชีพช่างทั่วไป พ.ศ.๒๕๓๗ ทร.อนุมัติหลักการให้ปรัปปรุงหลักสูตรนักเรียนผู้ช่วยช่าง อร. ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา ๑ ปี เป็นหลักสูตรนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ พ.ศ.๒๕๓๖ หลักสูตร ๓ ปี โดยรับบุคคลพลเรือนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓(ม.ศ.๓ ) หรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ จำนวน ๔๙ นาย (ของ อร.๔๐ นาย บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ฝากเรียน ๙ นาย) โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย ๔ สาขาอาชีพช่าง คือ สาขาอาชีพช่างกลโรงงาน(เรือ) สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า(เรือ) สาขาอาชีพช่างต่อเรือ และ สาขาอาชีพช่างการอู่ หลักสูตรนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ เป็นหลักสูตร ๓ ปี หรือ ๖ ภาคเรียน เปิดสอนสัปดาห์ละ ๕ วัน ๆ ละ ๗ คาบ รวม ๓๕ คาบ ๆ ละ ๕๐ นาที มีเวลาเรียนและเวลาสอนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔,๘๓๐ คาบ ๑๔๘ หน่วยกิต พ.ศ.๒๕๓๘ ทร.อนุมัติหลักการให้นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือเข้ารับการฝึกวิชาทหารที่กรมการรักษาดินแดน โดยเริ่มปีการศึกษา ๒๕๓๙ เป็นปีแรก มี นรช.อร. เข้ารับการฝึกวิชาทหารจำนวน ๗๒ นาย พ.ศ.๒๕๓๙ อาคาร รร.ชอร. ฯ ได้รับการรื้อถอนเพื่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของ อร. และ รร.ชอร. ฯได้ย้ายไปทำการชั่วคราวที่อาคาร โรงเรียนช่างเครื่องยนต์ ( รร.ชย.) พ.ศ.๒๕๔๒ เดือนพฤษภาคม ย้ายที่ทำการจาก รร.ชย.ฯ ขึ้นไปบนชั้น ๔ อาคารอเนกประสงค์ ของกรมอู่ทหารเรือ และในปี ๒๕๔๒ นี้ ทร.อนุมัติหลักการให้หลักสูตรนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือพ.ศ.๒๕๓๖ เป็นหลักสูตรถาวร และเปิดการศึกษารุ่นละไม่เกิน ๔๐ นาย หลักสูตรนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ พ.ศ.๒๕๓๖ได้รับการเทียบวุฒิการศึกษาเทียบเท่าวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ ๑๑ เม.ย. ๔๙ พ.ศ.๒๕๔๖ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือได้ปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างหลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตรนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ พ.ศ.๒๕๔๗ และได้รับการเทียบวุฒิการศึกษาเทียบเท่าวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)จากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ ๑๖ ม.ค.๔๙ พ.ศ.๒๕๕๐ หลักสูตรนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ พ.ศ.๒๕๔๗ ได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ พ.ศ.๒๕๔๗ และ สำนักงาน กพ. รับรองคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสองหลักสูตรของโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๑ ต.ค. ๕๐
ไม่มีโอกาสได้ กลับไป อร. ขอฝากกราบครูอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิประสาทวิชาให้ทุกท่านครับ นรช.2526
สวัสดีค่ะ ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ ส่วนลดค่าห้อง จัดงานเลี้ยง สังสรรค์ วันเกิด รับปริญญา รวมถึงงาน บายเนียร์ ที่ นันทอุทยานสโมสร สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์ 02-8668807 , 02-4753232