Oldisyounginbkk สื่อสังคมออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุ

ใจ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
02/10/2019
ใจ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานค

ใจ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

สร้างแรงบันดาลใจ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม มอบหมายให้ นายสุพรพล หนูครองสิน ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ จัดเ...
02/10/2019
นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม มอบหมายให้ นายสุพรพล หนูครองสิน ผู้อำนว

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม มอบหมายให้ นายสุพรพล หนูครองสิน ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ จัดเจ้าหน้าที่นำผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าตามโครงการ Bangkok Green market

http://www.oldisyounginbkk.com/news/content/430

ข่าวประชาสัมพันธ์ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

แอปฯ "การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ" ป้องกันการหกล้มในผู้สูงวัยhttp://www.oldisyounginbkk.com/knowledge/content/9/429
30/09/2019
แอปฯ "การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ" ป้องกันการหกล้มในผู้สูงวัย | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล

แอปฯ "การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ" ป้องกันการหกล้มในผู้สูงวัย

http://www.oldisyounginbkk.com/knowledge/content/9/429

สาระน่ารู้ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

การเรียก "เวลา" ในภาษาอาเซียน (ตอนที่ 2)http://www.oldisyounginbkk.com/knowledge/content/10/427
30/09/2019
สาระน่ารู้ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

การเรียก "เวลา" ในภาษาอาเซียน (ตอนที่ 2)

http://www.oldisyounginbkk.com/knowledge/content/10/427

สาระน่ารู้ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

ปิดเทอม ชวนลูกหลานเที่ยว "จังหวัดระยอง"http://www.oldisyounginbkk.com/inspiration/content/13/426
30/09/2019
ปิดเทอม ชวนลูกหลานเที่ยว "จังหวัดระยอง" | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุ

ปิดเทอม ชวนลูกหลานเที่ยว "จังหวัดระยอง"

http://www.oldisyounginbkk.com/inspiration/content/13/426

สร้างแรงบันดาลใจ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

ใบเหลียงผัดไข่http://www.oldisyounginbkk.com/inspiration/content/14/424
30/09/2019
ใบเหลียงผัดไข่ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

ใบเหลียงผัดไข่

http://www.oldisyounginbkk.com/inspiration/content/14/424

สร้างแรงบันดาลใจ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

สำนักพัฒนาสังคมจัดกิจกรรมเจริญจิตภาวนาและบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ...
30/09/2019
สำนักพัฒนาสังคมจัดกิจกรรมเจริญจิตภาวนาและบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระรา

สำนักพัฒนาสังคมจัดกิจกรรมเจริญจิตภาวนาและบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

http://www.oldisyounginbkk.com/news/content/425

ข่าวประชาสัมพันธ์ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

ฤดูฝนกับสุขภาพผู้สูงวัยhttp://www.oldisyounginbkk.com/knowledge/content/8/423
26/09/2019
ฤดูฝนกับสุขภาพผู้สูงวัย | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

ฤดูฝนกับสุขภาพผู้สูงวัย

http://www.oldisyounginbkk.com/knowledge/content/8/423

สาระน่ารู้ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

ชวนผู้สูงอายุ มาทำ "ปลากะพงต้มบ๊วย" รับประทานกัน
21/09/2019
ปลากะพงต้มบ๊วย | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

ชวนผู้สูงอายุ มาทำ "ปลากะพงต้มบ๊วย" รับประทานกัน

สร้างแรงบันดาลใจ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

นายเฉลิมพลโชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ให้เกียรติเป็นประธานส่งมอบโต๊ะญี่ปุ่นที่ประดิษฐ์โดยฝีมือกลุ่มจิตอาสาและนั...
20/09/2019
นายเฉลิมพลโชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ให้เกียรติเป็นประธานส่งมอบโต๊ะญี่ปุ่น

นายเฉลิมพลโชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ให้เกียรติเป็นประธานส่งมอบโต๊ะญี่ปุ่นที่ประดิษฐ์โดยฝีมือกลุ่มจิตอาสาและนักเรียนโรงเรียนฝึกอาชีพฯ (คลองเตย)

ข่าวประชาสัมพันธ์ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

การเรียก "เวลา" ในภาษาอาเซียน (ตอนที่ 1) http://www.oldisyounginbkk.com/knowledge/content/10/417
19/09/2019
การเรียก "เวลา" ในภาษาอาเซียน (ตอนที่ 1) | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกร

การเรียก "เวลา" ในภาษาอาเซียน (ตอนที่ 1)

http://www.oldisyounginbkk.com/knowledge/content/10/417

สาระน่ารู้ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

คลิกง่าย ๆ คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุhttp://www.oldisyounginbkk.com/knowledge/content/8/415
17/09/2019
คลิกง่าย ๆ คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ | โครงการพัฒนาคุณภา

คลิกง่าย ๆ คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

http://www.oldisyounginbkk.com/knowledge/content/8/415

สาระน่ารู้ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

เมื่อมาก็ตัวเปล่า เมื่อไปก็ไปตัวเปล่าhttp://www.oldisyounginbkk.com/inspiration/content/12/414
16/09/2019
เมื่อมาก็ตัวเปล่า เมื่อไปก็ไปตัวเปล่า | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุ

เมื่อมาก็ตัวเปล่า เมื่อไปก็ไปตัวเปล่า

http://www.oldisyounginbkk.com/inspiration/content/12/414

สร้างแรงบันดาลใจ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

ชวนสูงวัยนั่งรถไฟเที่ยวชายทะเลหัวหิน และสวนสนประดิพัทธ์http://www.oldisyounginbkk.com/inspiration/content/13/411
13/09/2019
ชวนสูงวัยนั่งรถไฟเที่ยวชายทะเลหัวหิน และสวนสนประดิพัทธ์ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคว

ชวนสูงวัยนั่งรถไฟเที่ยวชายทะเลหัวหิน และสวนสนประดิพัทธ์

http://www.oldisyounginbkk.com/inspiration/content/13/411

สร้างแรงบันดาลใจ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

สุกี้แห้งทะเลhttp://www.oldisyounginbkk.com/inspiration/content/14/410
13/09/2019
สุกี้แห้งทะเล | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

สุกี้แห้งทะเล

http://www.oldisyounginbkk.com/inspiration/content/14/410

สร้างแรงบันดาลใจ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

เกมตรวจสุขภาพสมอง คัดกรองโรคอัลไซเมอร์ http://www.oldisyounginbkk.com/knowledge/content/8/409
12/09/2019
เกมตรวจสุขภาพสมอง คัดกรองโรคอัลไซเมอร์ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอาย

เกมตรวจสุขภาพสมอง คัดกรองโรคอัลไซเมอร์

http://www.oldisyounginbkk.com/knowledge/content/8/409

สาระน่ารู้ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

เบาหวานอุ่นใจ ด้วยแอพพลิเคชั่น "ไดอะเมท (Diamate)" http://www.oldisyounginbkk.com/knowledge/content/9/408
10/09/2019
เบาหวานอุ่นใจ ด้วยแอพพลิเคชั่น "ไดอะเมท (Diamate)" | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สู

เบาหวานอุ่นใจ ด้วยแอพพลิเคชั่น "ไดอะเมท (Diamate)"

http://www.oldisyounginbkk.com/knowledge/content/9/408

สาระน่ารู้ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด “การประชุมนักสังคมสงเคราะห์ในสังกัดกรุงเทพมหานค...
09/09/2019
นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด “การประชุมนัก

นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด “การประชุมนักสังคมสงเคราะห์ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562”

http://www.oldisyounginbkk.com/news/content/407

ข่าวประชาสัมพันธ์ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

รู้ใจของตนhttp://www.oldisyounginbkk.com/inspiration/content/12/406
08/09/2019
รู้ใจของตน | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

รู้ใจของตน

http://www.oldisyounginbkk.com/inspiration/content/12/406

สร้างแรงบันดาลใจ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

อาหารเสริมสมอง ป้องกันโรคอัลไซเมอร์http://www.oldisyounginbkk.com/knowledge/content/8/405
08/09/2019
อาหารเสริมสมอง ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกร

อาหารเสริมสมอง ป้องกันโรคอัลไซเมอร์

http://www.oldisyounginbkk.com/knowledge/content/8/405

สาระน่ารู้ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ธรรมบรรยาย เรื่อง ผู้สูงอายุควรอยู่อย่างไร http://www.oldisyounginbkk.com/inspiration/content/11/4...
08/09/2019
หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ธรรมบรรยาย เรื่อง ผู้สูงอายุควรอยู่อย่างไร | โครงการพัฒนาคุณภาพชี

หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ธรรมบรรยาย เรื่อง ผู้สูงอายุควรอยู่อย่างไร

http://www.oldisyounginbkk.com/inspiration/content/11/404

สร้างแรงบันดาลใจ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

แกงส้มปลากะพงยอดมะพร้าวhttp://www.oldisyounginbkk.com/inspiration/content/14/401
03/09/2019
แกงส้มปลากะพงยอดมะพร้าว | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

แกงส้มปลากะพงยอดมะพร้าว

http://www.oldisyounginbkk.com/inspiration/content/14/401

สร้างแรงบันดาลใจ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

กิจกรรม วันอัลไซเมอร์โลก ประจำปี 2562http://www.oldisyounginbkk.com/news/content/400
03/09/2019
กิจกรรม วันอัลไซเมอร์โลก ประจำปี 2562 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุง

กิจกรรม วันอัลไซเมอร์โลก ประจำปี 2562

http://www.oldisyounginbkk.com/news/content/400

ข่าวประชาสัมพันธ์ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

"ภาวะเบื่ออาหาร" ในผู้สูงวัยhttp://www.oldisyounginbkk.com/knowledge/content/8/399
01/09/2019
"ภาวะเบื่ออาหาร" ในผู้สูงวัย | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพมหา

"ภาวะเบื่ออาหาร" ในผู้สูงวัย

http://www.oldisyounginbkk.com/knowledge/content/8/399

สาระน่ารู้ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

ถ้าทำตัวเป็นผู้รับฝ่ายเดียว โลกนี้ก็จะไม่มีผู้ให้http://www.oldisyounginbkk.com/inspiration/content/12/398
01/09/2019
ถ้าทำตัวเป็นผู้รับฝ่ายเดียว โลกนี้ก็จะไม่มีผู้ให้ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขข

ถ้าทำตัวเป็นผู้รับฝ่ายเดียว โลกนี้ก็จะไม่มีผู้ให้

http://www.oldisyounginbkk.com/inspiration/content/12/398

สร้างแรงบันดาลใจ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

ชวนผู้สูงอายุไปเที่ยว "ตลาดบางน้ำผึ้ง"http://www.oldisyounginbkk.com/inspiration/content/13/397
31/08/2019
ชวนผู้สูงอายุไปเที่ยว "ตลาดบางน้ำผึ้ง" | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุ

ชวนผู้สูงอายุไปเที่ยว "ตลาดบางน้ำผึ้ง"

http://www.oldisyounginbkk.com/inspiration/content/13/397

สร้างแรงบันดาลใจ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ได้มอบหมายให้นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นประ...
27/08/2019
นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ได้มอบหมายให้นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ รอง

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ได้มอบหมายให้นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเจริญจิตภาวนาและบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ

http://www.oldisyounginbkk.com/news/content/390

ข่าวประชาสัมพันธ์ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

คุมอาหาร เตรียมตัวก่อนวัยทองhttp://www.oldisyounginbkk.com/knowledge/content/8/387
27/08/2019
คุมอาหาร เตรียมตัวก่อนวัยทอง | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพมห

คุมอาหาร เตรียมตัวก่อนวัยทอง

http://www.oldisyounginbkk.com/knowledge/content/8/387

สาระน่ารู้ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

ข้าวแมวร้องไห้http://www.oldisyounginbkk.com/inspiration/content/14/389
27/08/2019
ข้าวแมวร้องไห้ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

ข้าวแมวร้องไห้

http://www.oldisyounginbkk.com/inspiration/content/14/389

สร้างแรงบันดาลใจ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

ลุงดม พนักงานอีเกีย แรงบันดาลใจวัยเกษียณhttp://www.oldisyounginbkk.com/inspiration/content/11/388
26/08/2019
ลุงดม พนักงานอีเกีย แรงบันดาลใจวัยเกษียณ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอ

ลุงดม พนักงานอีเกีย แรงบันดาลใจวัยเกษียณ

http://www.oldisyounginbkk.com/inspiration/content/11/388

สร้างแรงบันดาลใจ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

ผู้สูงอายุควรให้วิตามินดีกับร่างกายอย่างไรhttp://www.oldisyounginbkk.com/knowledge/content/8/386
23/08/2019
ผู้สูงอายุควรให้วิตามินดีกับร่างกายอย่างไร | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้ส

ผู้สูงอายุควรให้วิตามินดีกับร่างกายอย่างไร

http://www.oldisyounginbkk.com/knowledge/content/8/386

สาระน่ารู้ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

หุ่นยนต์ในศตวรรษที่ 21 ไม้เท้าสำหรับผู้ที่ปัญหาเรื่องการเดินhttp://www.oldisyounginbkk.com/knowledge/content/9/384
21/08/2019
หุ่นยนต์ในศตวรรษที่ 21 ไม้เท้าสำหรับผู้ที่ปัญหาเรื่องการเดิน | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล

หุ่นยนต์ในศตวรรษที่ 21 ไม้เท้าสำหรับผู้ที่ปัญหาเรื่องการเดิน

http://www.oldisyounginbkk.com/knowledge/content/9/384

สาระน่ารู้ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

สำนักพัฒนาสังคม โดยสำนักงานสวัสดิการสังคม กลุ่มงานจัดสวัสดิการสตรี ครอบครัว และผู้ด้อยโอกาส จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ...
20/08/2019
สำนักพัฒนาสังคม โดยสำนักงานสวัสดิการสังคม กลุ่มงานจัดสวัสดิการสตรี ครอบครัว และผู้ด้อย

สำนักพัฒนาสังคม โดยสำนักงานสวัสดิการสังคม กลุ่มงานจัดสวัสดิการสตรี ครอบครัว และผู้ด้อยโอกาส จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม

http://www.oldisyounginbkk.com/news/content/383

ข่าวประชาสัมพันธ์ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

ภาษาอาเซียน กับเรื่องของอาหารhttp://www.oldisyounginbkk.com/knowledge/content/10/382
19/08/2019
ภาษาอาเซียน กับเรื่องของอาหาร | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพม

ภาษาอาเซียน กับเรื่องของอาหาร

http://www.oldisyounginbkk.com/knowledge/content/10/382

สาระน่ารู้ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

http://www.oldisyounginbkk.com/inspiration/content/11/379การสร้างกำลังใจสำหรับผู้สูงอายุ กับ เก๋ารู้เก๋าบอก
19/08/2019
การสร้างกำลังใจสำหรับผู้สูงอายุ กับ เก๋ารู้เก๋าบอก | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุข

http://www.oldisyounginbkk.com/inspiration/content/11/379

การสร้างกำลังใจสำหรับผู้สูงอายุ กับ เก๋ารู้เก๋าบอก

สร้างแรงบันดาลใจ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

4095/25-26 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพ (ดินแดง) แขวงดินแดง เขตดินแดง
Bangkok
10400

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Oldisyounginbkkผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ความเป็นมา

กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชนโดยสำนักพัฒนาสังคมเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีภารกิจในด้านการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและชุมชนในกรุงเทพมหานครเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การจัดทำระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและชุมชนจึงเป็นสิ่งสำคัญ การวางกรอบแนวคิด การกำหนดแผนและการจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาระบบคุณภาพชีวิตที่ทำให้ผู้สูงอายุในวัยต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความรู้ ความบันเทิง สุขภาพ คุณธรรมจริยธรรม ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ และการให้คำปรึกษาได้ในทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการของผู้สูงอายุหรือคนทุกวัยในกรุงเทพมหานคร จึงจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุและคนทุกวัยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้เป็นการสร้างคุณค่าแก่สังคม และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุและคนทุกวัย สามารถเข้ามาร่วมกันอยู่ในสังคมแห่งการเรียนรู้ การแบ่งปันความรู้ การแสดงความรู้สึกและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนทุกวัยในสังคมอย่างเป็นอิสระเพื่อสื่อถึงบรรยากาศความอบอุ่นของครอบครัวที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย และช่วยให้ผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงจำเป็นต้องดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด