สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหา

สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหา วิสัยทัศน์สำนักงานเขตบางนา
"บางนาเมืองน่าอยู่ ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน"

เปิดเหมือนปกติ

#เขตบางนา ประชุมตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 องค์ประกอบที่ 2.วันนี้ (18 ม.ค. 65) เวล...
18/01/2022

#เขตบางนา ประชุมตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 องค์ประกอบที่ 2
.
วันนี้ (18 ม.ค. 65) เวลา 13.30 น. นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา มอบหมายนายไพรัตน์ เกษตรสินธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา เป็นประธานการประชุมตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 องค์ประกอบที่ 2 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่
.
โดยมีนางสาวยุวนุช นงพรมมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา ร่วมด้วยนายจิตวิสุทธิ์ วงษ์คำจันทร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง นายเฉลา ชาวยศ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล นางสาวชนพร สุขศิริ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบางนาภิรมย์ สำนักงานเขตบางนา

#เขตบางนา ประชุมร่วมสสพ. หารือแนวทางการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน.วันนี้ (18 ม.ค. 65) นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขต...
18/01/2022

#เขตบางนา ประชุมร่วมสสพ. หารือแนวทางการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน
.
วันนี้ (18 ม.ค. 65) นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา มอบหมาย นายไพรัตน์ เกษตรสินธุ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างสำนักงานเขตบางนา กับสำนักงานประปาสาขาพระโขนง (สสพ.) นำโดยนายธีรศักดิ์ จางวิบูลย์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพระโขนง พร้อมคณะ
.
โดยมีนางสาวยุวนุช นงพรมมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรวงข้าว สำนักงานเขตบางนา

17/01/2022

👉 ทำไมถึงต้องพัฒนาคลอง ? 💦
.
👉 ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของคลองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 🚣‍♀️
.
👉 และใครได้รับประโยชน์จากการฟื้นฟูและการพัฒนาคลอง 🏘️
.
👨‍👩‍👧‍👦 พบคำตอบได้ที่นี่...
----
ขอขอบคุณวีดิทัศน์สารคดี จาก ททบ. 5

17/01/2022

🚣‍♀️ การพัฒนาฟื้นฟูพัฒนาสภาพแวดล้อม 3 คลองหลัก 🌊 ได้แก่ คลองเปรมประชากร คลองลาดพร้าว และคลองแสนแสบ ทำให้คุณภาพชีวิตของคนริมคลองเปลี่ยนไปอย่างไร? 👨‍👩‍👧‍👦
.
พบคำตอบได้จากวีดิทัศน์สารคดีคลอง ผลิตโดย NBT

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางนาจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันสมเด็จ...
17/01/2022

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางนาจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างยั่งยืน
.
โดยวันนี้ (17 มกราคม 2565) เวลา 09.00 น. นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา มอบหมาย นายไพรัตน์ เกษตรสินธุ์ นางสาวยุวนุช นงพรมมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา คณะผู้บริหารเขต ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตบางนา ร่วมกับนายบรรเจิด ท้าวแพทย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 สถานีตำรวจนครบาลบางนา ชุมชนในพื้นที่เขต และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์มีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้
.
โดยมีกิจกรรมล้างพื้นลานอเนกประสงค์ ลานจอดรถ จัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ การตรวจสอบสภาพการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า กิจกรรมทาสีตีเส้นจราจรบริเวณขอบทางเท้า ตลอดแนวรั้วของโรงเรียน ทั้งสองฝั่งถนน รวมถึงการประชาสัมพันธ์รณรงค์การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การประชาสัมพันธ์การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในชุมชน และการให้ความรู้ในการทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาดตา ปราศจากเชื้อโรคต่าง ๆ และสร้างความปลอดภัยในการสัญจรของนักเรียน ครู และประชาชน พร้อมสำหรับการเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยผู้ร่วมงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา มีจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างทั่วถึง รวมถึงการจำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมในแต่ละจุดไม่เกิน 25 คน เป็นต้น

#เขตบางนา ให้สัมภาษณ์ช่อง 5 ในการเตรียมความพร้อมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ.วันนี้ (17 ม.ค. 64) นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยกา...
17/01/2022

#เขตบางนา ให้สัมภาษณ์ช่อง 5 ในการเตรียมความพร้อมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ
.
วันนี้ (17 ม.ค. 64) นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวช่อง 5 ในการเตรียมความพร้อมการเปิดใช้งานศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตบางนา (สโมสรกรมอุตุนิยมวิทยา) โดยมีนายไพรัตน์ เกษตรสินธุ์ นางสาวยุวนุช นงพรมมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา นายเฉลา ชาวยศ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมการสัมภาษณ์
.
โดยปัจจุบันศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตบางนา มีความพร้อมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ รองรับผู้ป่วยสีเขียวที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อย จำนวน 100 เตียง แบ่งเป็นชาย 50 เตียง หญิง 50 เตียง สำหรับประชาชนในพื้นที่เขตบางนาที่พบว่าติดเชื้อโควิด-19 สามารถติดต่อเข้ารับการรักษาได้ที่สายด่วนศูนย์พักคอยฯ เขตบางนา โทร. 06 5004 8494 หรือโทรสายด่วน สปสช. 1330 ต่อ 14 และศูนย์เอราวัณ 1669

ลิงค์ข่าว : https://youtu.be/yI5X0lMfjTI

#เขตบางนา ร่วมพิธีถวายมุทิตาสักการะ พระครูวิริยานุวัตร เข้ารับตราตั้งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดผ่องพลอยวิริยาราม .วันนี้ (1...
16/01/2022

#เขตบางนา ร่วมพิธีถวายมุทิตาสักการะ พระครูวิริยานุวัตร เข้ารับตราตั้งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดผ่องพลอยวิริยาราม
.
วันนี้ (16 ม.ค. 65) เวลา 09.00 น. นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา มอบหมายนายไพรัตน์ เกษตรสินธุ์ นางสาวยุวนุช นงพรมมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา พร้อมด้วยนายจิตวิสุทธิ์ วงษ์คำจันทร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง นายเฉลา ชาวยศ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และข้าราชการสำนักงานเขตบางนา ร่วมพิธีถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสที่พระครูวิริยานุวัตร (ถนอมศิลป์ ญาณสาคโร ป.ธ.3, ศษ.ม.) เข้ารับตราตั้งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดผ่องพลอยวิริยาราม โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธี ณ วัดผ่องพลอยวิริยาราม เขตบางนา
.
ในการนี้ สำนักงานเขตบางนา ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธี และจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดูแลรักษาความสะอาดภายในพิธี

16/01/2022

👩🏻‍🏫 วันครู 16 มกราคม 2565 🧑🏼‍🏫
.
🏫 "พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้ สู่อนาคต"
.
📚 คำขวัญเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565
โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

14/01/2022

เกณฑ์การส่งต่อผู้ป่วย
Home Isolation (HI) / Community Isolation (CI)
เข้าโรงพยาบาล

#โควิด19
#กรมควบคุมโรค

Photos from ผู้ว่าฯ อัศวิน's post
14/01/2022

Photos from ผู้ว่าฯ อัศวิน's post

#เขตบางนา ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือสำหรับโครงการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ที่ได้...
14/01/2022

#เขตบางนา ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือสำหรับโครงการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
.
วันนี้ (14 ม.ค. 65) เวลา 09.00 น. นางสาวยุวนุช นงพรมมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา เป็นประธานการประชุมพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือสำหรับโครงการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือทุนประกอบอาชีพที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 45 ราย
.
โดยมีนางดวงพร เสกสุวงศ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ นักสังคมสงเคราะห์จากศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง และจากศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบางนาภิรมย์ สำนักงานเขตบางนา

#เขตบางนา ตรวจสอบไฟฟ้าส่องแสงสว่างถนนอุดมสุข ตามโครงการ​ "ผอ.เขต เดินดิน" .เมื่อคืนนี้ (13 ม.ค. 65) นางสาวโศรยา วัธชนะ ผ...
14/01/2022

#เขตบางนา ตรวจสอบไฟฟ้าส่องแสงสว่างถนนอุดมสุข ตามโครงการ​ "ผอ.เขต เดินดิน"
.
เมื่อคืนนี้ (13 ม.ค. 65) นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา มอบหมายนางสาวยุวนุช นงพรมมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา และฝ่ายเทศกิจ เดินเท้าลงพื้นที่สำรวจปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างดับในพื้นที่ บริเวณถนนสุขุมวิท 103 (อุดมสุข) เขตบางนา เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเชิงรุก พร้อมสอดรับกับโครงการ "ผอ.เขต เดินดิน" ของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ที่มีเป้าหมายเพื่อดูแลทุกข์สุข และแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย

#ผอเขตเดินดิน

#เขตบางนา ตรวจสอบไฟฟ้าส่องแสงสว่างถนนลาซาลและถนนสรรพาวุธ ตามโครงการ​ "ผอ.เขต เดินดิน" .เมื่อคืนนี้ (13 ม.ค. 65) นางสาวโศ...
14/01/2022

#เขตบางนา ตรวจสอบไฟฟ้าส่องแสงสว่างถนนลาซาลและถนนสรรพาวุธ ตามโครงการ​ "ผอ.เขต เดินดิน"
.
เมื่อคืนนี้ (13 ม.ค. 65) นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา มอบหมายนายไพรัตน์ เกษตรสินธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา พร้อมด้วยนายพนมไพร โยธิกุล หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา และฝ่ายเทศกิจ เดินเท้าลงพื้นที่สำรวจปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างดับในพื้นที่ บริเวณถนนสุขุมวิท 105 (ลาซาล) และถนนสรรพาวุธ เขตบางนา เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเชิงรุก พร้อมสอดรับกับโครงการ "ผอ.เขต เดินดิน" ของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ที่มีเป้าหมายเพื่อดูแลทุกข์สุข และแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย

#ผอเขตเดินดิน

14/01/2022

🚯 ไม่ทิ้ง = ไม่เน่า ♻️
.
🤝🏼 มาร่วมมือ ร่วมใจกัน ไม่ทิ้งขยะ หรือน้ำเสียจากบ้านเรือนลงคลองกันนะคะ 😊
.
#หันหน้าเข้าคลอง #ทิ้งรักลงคลอง

บางนาประชุมเตรียมการเลือกตั้งส.ก. และผู้ว่าฯ กทม..วันนี้ (13 ม.ค. 65) เวลา 14.00 น. นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบาง...
13/01/2022

บางนาประชุมเตรียมการเลือกตั้งส.ก. และผู้ว่าฯ กทม.
.
วันนี้ (13 ม.ค. 65) เวลา 14.00 น. นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา เป็นประธานการประชุมการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2565 เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินการกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง แนวทางทางพิจารณาแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง แนวทางการจัดสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง การซักซ้อมและการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และการพิจารณาสรรหาประธานและกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อจัดทำบัญชีและเตรียมการเลือกตั้ง
.
โดยมีนายไพรัตน์ เกษตรสินธุ์ นางสาวยุวนุช นงพรมมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา ร่วมด้วยคณะผู้บริหารเขต ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบางนาภิรมย์ สำนักงานเขตบางนา

#เขตบางนา

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
13/01/2022

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

#เขตบางนา ต้อนรับรพ.บางนา กทม. แนะนำการพัฒนาศูนย์พักคอยฯ อย่างเต็มประสิทธิภาพ.วันนี้ (12 ม.ค. 65) นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้...
12/01/2022

#เขตบางนา ต้อนรับรพ.บางนา กทม. แนะนำการพัฒนาศูนย์พักคอยฯ อย่างเต็มประสิทธิภาพ
.
วันนี้ (12 ม.ค. 65) นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา มอบหมายนางสาวยุวนุช นงพรมมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา พร้อมด้วยนายเฉลา ชาวยศ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ให้การต้อนรับ นายแพทย์อุกฤษฎ์ อุเทนสุต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางนาฯ เพื่อรับฟังข้อแนะนำการพัฒนาด้านกายภาพ และด้านการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตบางนา ให้สามารถเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ ณ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตบางนา (สโมสรกรมอุตุนิยมวิทยา)

#เขตบางนา ประชุมคณะทำงานศูนย์ควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เขตบางนา.วันนี้ (12 ม.ค. 65) เวลา 13.30 น. นางสาวโศรยา วัธชนะ...
12/01/2022

#เขตบางนา ประชุมคณะทำงานศูนย์ควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เขตบางนา
.
วันนี้ (12 ม.ค. 65) เวลา 13.30 น. นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เขตบางนา เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) รวมถึงการเตรียมความพร้อมศูนย์พักคอยฯ เขตบางนา
.
โดยมีนายไพรัตน์ เกษตรสินธุ์ นางสาวยุวนุช นงพรมมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบางนาภิรมย์ สำนักงานเขตบางนา

เขตบางนากราบนมัสการถวายกระเช้าอวยพรและขอพรปีใหม่เจ้าอาวาสวัดศรีเอี่ยม.วันนี้ (12 ม.ค. 65) สำนักงานเขตบางนา โดยนายไพรัตน์...
12/01/2022

เขตบางนากราบนมัสการถวายกระเช้าอวยพรและขอพรปีใหม่เจ้าอาวาสวัดศรีเอี่ยม
.
วันนี้ (12 ม.ค. 65) สำนักงานเขตบางนา โดยนายไพรัตน์ เกษตรสินธุ์ นางสาวยุวนุช นงพรมมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ กราบนมัสการถวายกระเช้าอวยพรและขอพรปีใหม่พระราชรัตนเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีเอี่ยม ณ วัดศรีเอี่ยม เขตบางนา

เขตบางนาตรวจพื้นที่ถนนอุดมสุข ขานรับนโยบาย "ผอ.เขต เดินดิน".วันนี้ (12 ม.ค. 65) เวลา 09.30 น. นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนว...
12/01/2022

เขตบางนาตรวจพื้นที่ถนนอุดมสุข ขานรับนโยบาย "ผอ.เขต เดินดิน"
.
วันนี้ (12 ม.ค. 65) เวลา 09.30 น. นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา มอบหมาย นายไพรัตน์ เกษตรสินธุ์ นางสาวยุวนุช นงพรมมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา พร้อมด้วยนายพนมไพร โยธิกุล หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ นางสาวชนพร สุขศิริ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจตราความเรียบร้อยในพื้นที่เขตบางนา บริเวณถนนอุดมสุข ฝั่งขาออก ตั้งแต่ซอยอุดมสุข 31 ถึงสุดพื้นที่เขตบางนา (สะพานข้ามคลองเคล็ด)
.
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ซ่อมแซมทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด จัดเก็บขยะตกค้าง จัดเก็บป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย จัดระเบียบสายไฟและสายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบ ประชาสัมพันธ์ห้ามมิให้มีการตั้งวางสิ่งของกีดขวางบนทางเท้า เพื่อให้พื้นที่เขตบางนา สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "ผอ.เขต เดินดิน" ของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ผู้บริหารเขต ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติตามหลักอาชีวอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

#ผอเขตเดินดิน
#เขตบางนา
#ตรวจพื้นที่เขตบางนา

#เขตบางนา ลงพื้นที่สำรวจไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ พร้อมประสานหน่วยงานรับผิดชอบแก้ไขทันที.วันนี้ (11 ม.ค. 65) เวลา 19.00 น....
11/01/2022

#เขตบางนา ลงพื้นที่สำรวจไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ พร้อมประสานหน่วยงานรับผิดชอบแก้ไขทันที
.
วันนี้ (11 ม.ค. 65) เวลา 19.00 น. นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา มอบหมายนายไพรัตน์ เกษตรสินธุ์ นางสาวยุวนุช นงพรมมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา พร้อมด้วยนายพนมไพร โยธิกุล หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา และฝ่ายเทศกิจ เดินเท้าลงพื้นที่สำรวจปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างถนน และไฟฟ้าส่องสว่างสะพานลอยดับ บริเวณถนนเทพรัตน ตลอดทั้งสองฝั่งถนน พร้อมดำเนินการประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ดำเนินการแก้ไขในจุดที่พบปัญหาโดยทันที👍เพื่อให้สอดรับกับโครงการ "ผอ.เขต เดินดิน" ของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ที่มีเป้าหมายเพื่อดูแลทุกข์สุข และแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย

#ผอเขตเดินดิน

#เขตบางนา ร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 กทม. ครั้งที่ 2/2565.วันนี้ (11 ม.ค. 65) เวลา 14.00 น. น...
11/01/2022

#เขตบางนา ร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 กทม. ครั้งที่ 2/2565
.
วันนี้ (11 ม.ค. 65) เวลา 14.00 น. นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา ร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2565 เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมถึงดำเนินมาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค การประชาสัมพันธ์สถานที่เสี่ยง/Timeline ของผู้ติดเชื้อ ตลอดจนรับทราบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในพื้นที่
.
โดยมีนายไพรัตน์ เกษตรสินธุ์ นางสาวยุวนุช นงพรมมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา พร้อมด้วยนายเฉลา ชาวยศ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Cisco Webex) ณ ห้องประชุมรวงข้าว สำนักงานเขตบางนา

#เขตบางนา ประชุมมอบนโยบายแก่พนักงานขับรถบรรจุใหม่ .วันนี้ (10 ม.ค. 65) นายจิตวิสุทธิ์ วงษ์คำจันทร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง เป็...
10/01/2022

#เขตบางนา ประชุมมอบนโยบายแก่พนักงานขับรถบรรจุใหม่
.
วันนี้ (10 ม.ค. 65) นายจิตวิสุทธิ์ วงษ์คำจันทร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบหมายนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ให้แก่พนักงานขับรถยนต์ที่ได้รับการบรรจุใหม่ จำนวน 4 คน โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรวงข้าว สำนักงานเขตบางนา

#เขตบางนา ประชุมร่วมผู้ประกอบการในพื้นที่ ชี้แจงแนวทางและมาตรการป้องกันโควิด-19.วันนี้ (7 ม.ค. 65) เวลา 14.00 น. นางสาวโ...
07/01/2022

#เขตบางนา ประชุมร่วมผู้ประกอบการในพื้นที่ ชี้แจงแนวทางและมาตรการป้องกันโควิด-19
.
วันนี้ (7 ม.ค. 65) เวลา 14.00 น. นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา มอบหมายนายไพรัตน์ เกษตรสินธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา เป็นประธานการประชุมแนวทางและมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19 กลุ่มสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการในพื้นที่เขตบางนา เพื่อเตรียมความพร้อมและควบคุมกำกับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยได้แนะนำให้ผู้ประกอบการ ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับสถานบันเทิง ผับ บาร์ ประเมินตนเองในแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2 Plus (TSC2+) และแพลตฟอร์มไทยเซฟไทย (Thai Save Thai) ของกรมอนามัย รวมถึงสำรวจการฉีดวัคซีนของพนักงานและประชาสัมพันธ์ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน สามารถนัดหมายขอรับวัคซีนได้ทางแอปพลิเคชัน QueQ
.
โดยมีนางสาวยุวนุช นงพรมมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา นายเฉลา ชาวยศ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ นายพนมไพร โยธิกุล หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายเทศกิจ และผู้ประกอบการในพื้นที่เขตบางนา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบางนาภิรมย์ สำนักงานเขตบางนา

06/01/2022

👨‍💼 กทม. ปรับลดการให้บริการงานทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.65 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

📄 โดยฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต เปิดบริการตามปกติวันจันทร์ – วันศุกร์ และวันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.00 - 16.00 น. หยุดพักกลางวัน เวลา 12.00 - 13.00 น. เพื่อทำความสะอาดพื้นที่

❌ และงดให้บริการจุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service)

👉 ทั้งนี้ ผู้เข้ารับบริการสามารถจองคิวเข้าใช้บริการผ่านระบบจองคิวออนไลน์ (BMA Q) เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และลดความแออัด

📲 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.prbangkok.com/th/news/detail/2/8773#.YdQdRuXDcAc.lineme

เขตบางนาตรวจพื้นที่ถนนอุดมสุข พร้อมแก้ไขจุดบกพร่องโดยทันทีวันนี้ (5 ม.ค. 65) เวลา 09.00 น. นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยกา...
05/01/2022

เขตบางนาตรวจพื้นที่ถนนอุดมสุข พร้อมแก้ไขจุดบกพร่องโดยทันที

วันนี้ (5 ม.ค. 65) เวลา 09.00 น. นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา มอบหมาย นายไพรัตน์ เกษตรสินธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา พร้อมด้วยนายจิตวิสุทธิ์ วงษ์คำจันทร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง นางสาวชนพร สุขศิริ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจตราความเรียบร้อยในพื้นที่เขตบางนา บริเวณถนนอุดมสุข (สุขุมวิท 103) ตั้งแต่ซอยอุดมสุข 1 จนถึงซอยอุดมสุข 29

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ซ่อมแซมทางเท้าที่ชำรุดในเบื้องต้น จัดเก็บป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย จัดระเบียบสายไฟและสายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบ ประชาสัมพันธ์ห้ามมิให้มีการตั้งวางสิ่งของกีดขวางบนทางเท้า เพื่อให้พื้นที่เขตบางนา สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบาย "ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที NOW!" ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ผู้บริหารเขต ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติตามหลักอาชีวอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

#เขตบางนา
#ตรวจพื้นที่เขตบางนา

ที่อยู่

888 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา
Bangkok
10260

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+66021735253-7

เว็บไซต์

http://www.bangkok.go.th/bangna/index

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

จอดได้ใช้มั้ยครับ ขาวแดงหน้าไอดีโอ ก่อนถึง โรงเรียนรุ่งเรือง มีพฤติกรรมไล่รถคนอื่นที่มาจอดเพื่อไปตลาดหลัง09:00ด้วย รบกวนตรวจสอบด้วยตรับ
กองขยะลาซาล​ 8​ แยก​ท้ายแบริ่งซอย​ 5
ทางเชื่อมรถไฟฟ้า บางนา อุดมสุข มีโรคจิตครับ เมื่อวานเย็นก็มายืนชักว่าวให้เด็กดู ( ตามไม่ทัน มันวิ่งหนีไปก่อน ) ฝากประสาน ตำรวจพื้นที่ หรือ รปภ รถไฟฟ้ามาเดินดูบ้างก็จะดีครับ อนาคตมันอาจทำเรื่องที่รุนแรงกว่านี้ได้ ขอบคุณมาก ๆ ครับ
ยึดพื้นที่ทางเท้าไว้ขายโปสเตอร์ตลอด..หน้าอุดมสุข
อยากสอบถามการก่อสร้างบริเวณคลองเคล็ด ในซอยอุดมสุข กำหนดแล้วเสร็จเมื่อไหร่ค่ะ ใช้เวลาก่อสร้างหลายปีมาก ทำให้การจราจรติดขัด ขอผู้มีอำนาจรับผิดชอบกรณีนี้ ช่วยดำเนินการเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้ด้วยค่ะ
จากวันนั้น...ถึงวันนี้... วันนี้มีเด็กสะดุดขาร่วงลงไป น่องฉีก เป็นแผลถลอกเลือดออกละ ต้องรอให้แตกหมดจนคนร่วงลงไปแข้งขาหัก คอหัก หรือมีคนตายก่อนถึงจะมาเปลี่ยนใหม่ใช่มั้ยครับ!!! เตือนก็แล้ว เตือนแล้วจริงๆแต่ไม่ลงมือแก้ไข จนมีคนเจ็บแล้วเนี่ย โกรธมาก ต้องรอให้มีคนตายใช่มั้ยครับ!!!! สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าฯ อัศวิน อยากดังเดี๋ยวจัดให้ ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร @BKK_BEST กรมทางหลวง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร - Bangkok Metropolitan Administration สำนักเทศกิจ (CITY LAW ENFORCEMENT DEPARTMENT) กองตรวจและปฏิบัติการพื้นที่ สาม สำนักเทศกิจ
ฝาร้าวอ็อดแอ็ดๆ เดินผ่านทุกวัน คิดว่าคงได้แจ็คพ็อตท่อแตกลงไปข้างล่างซักวันแน่ๆ
ซอยลาซาล 12 น้ำยังท่วมขังถึงในบ้าน เขตบางนาเคยตั้งเครื่องสูบน้ำที่ปากซอย 12 แต่ยกออกไป อ้างว่าเครื่องเสียแล้วไม่ซ่อมมาติดตั้งที่เดิมร้องเรียนหลายครั้ง เดือดร้อนจริงๆ เขตบางนาไม่สนใจแก้ปัญหาให้ประชาชนเลยเหรอคะ ปล่อยให้เป็นเขตน้ำท่วมซ้ำซากมา 50 ปี แล้ว #สำนักงานเขตบางนา
แจ้งจนท.เพื่อโปรดช่วยเหลือด้วยค่ะ ในซอยล้วนเจืออนุสรณ์3 สุขุมวิท70/3 ยุงชุมมากเลย ช่วยแก้ไขให้ด้วยค่ะเกรงว่าจะทำให้เกิดโรคติดต่อ อันตรายค่ะ ทั้งคนและสัตว์
สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยังไม่ได้รับจดหมายแจ้งค่ะ
มาใช้บริการ เสียภาษีที่ดินที่เขตบางนาครับวันนี้ เจ้าหน้าที่ บริการดีมากครับ คุณกันติศา กันทจันทร์ และคุณนิตยา เพชรตะกั่ว ขอเสนอแนะปรับปรุงบริการขอบเขตฯสำหรับปีถัดไปครับ - ไม่มีเอกสารแจ้งบัญชีที่ดินส่งมาที่บ้านล่วงหน้าเหมือนเขตอื่น เลยต้องเดินทางมาเอง - น่าจะมีการให้ตรวจสอบบัญชีที่ดินผ่าน internet / การชำระภาษีผ่านการโอน เพื่อความสะดวกในปีถัดๆไป - คิวเยอะมากครับ ระบบคิวจัดการไม่ดี ขอบคุณมากครับ
คอนโดแนะนำไลน์คุณขิง ที่เป็น จนท เขต บางนา เพื่อสอบถามเรื่องภาษีคอนโด แล้วคุณขิงก็ตอบไลน์มาจริงๆ เเต่รอนานหน่อย วันเเรกตกดึกตอบมาเพียงคำเดียว แต่ถัดไปอีกวันส่งไฟล์เอกสารมาครบ และให้คำเเนะนำมาด้วย คุณขิงคงตอบไลน์หลังชั่วโมงทำงานปกติ อาจนั่งตอบหลายชั่วโมง เจ้าของห้องที่คอนโดหลายร้อยรายอาจไลน์ไปเพียบ คงถามเหมือนๆกัน เนื่องจากยังไม่ได้รับเอกสาร เเละไม่ทราบจะจ่ายภาษีที่ไหนอย่างไร ต้องขอบคุณคุณขิงที่ประสานงานนะคะ หวังว่าระบบจะดีขึ้น ขอให้ปีหน้าการจ่ายภาษีที่อยู่อาศัยจะทำได้ง่ายขึ้น (เช่นสามารถโอนผ่านมือถือ) ไม่ต้องไปถึงเขต ที่อยู่ลึกจากถนน ขนาดคนไม่เเข็งเเรงลงรถเมล์แล้วเดินไปไม่ถึง