Clicky

สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหา

สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหา สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร
"บางนาเมืองน่าอยู่ ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน"

เปิดเหมือนปกติ

#เขตบางนา ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดประปาหัวแดง ถังดับเพลิง ในพื้นที่วันนี้ (21 มี.ค. 66) สำนักงานเขตบางนา โดยฝ่ายปกครอง ร่วมกั...
21/03/2023

#เขตบางนา ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดประปาหัวแดง ถังดับเพลิง ในพื้นที่

วันนี้ (21 มี.ค. 66) สำนักงานเขตบางนา โดยฝ่ายปกครอง ร่วมกับ สถานีดับเพลิงบางนา สำนักงานประปาสาขาพระโขนง และอปพร. เขตบางนา ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดประปาหัวแดง ถังดับเพลิง ณ ชุมชนเจริญรุ่งเรือง และชุมชนรุ่งเรือง เพื่อความปลอดภัย ตามนโยบายผู้ว่าฯ

#ปลอดภัยดี #บางนาน่าอยู่ #เมืองน่าอยู่

#เขตบางนา รายงานคุณภาพอากาศ (PM2.5) ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่เขตบา...
21/03/2023

#เขตบางนา รายงานคุณภาพอากาศ (PM2.5) ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น.

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

สถานีตรวจวัดกรมอุตุนิยมวิทยา
ตรวจวัดค่าได้ 25 มคก./ลบ.ม.
(ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม)
คุณภาพอากาศ (พื้นที่สีฟ้า) ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ

สถานีตรวจวัดหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา
ตรวจวัดค่าได้ 26 มคก./ลบ.ม.
(ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม)
คุณภาพอากาศ (พื้นที่สีเขียว) ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ
ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศแบบ Real Time ได้ทางเว็บไซต์ air4thai.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ www.airbkk.com


#เขตบางนา ร่วมฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับศาสนสถาน  ณ วัดบางนาในวันนี้ (20 มี.ค. 66) สำนักงานเขตบางนา นำโดย...
20/03/2023

#เขตบางนา ร่วมฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับศาสนสถาน ณ วัดบางนาใน

วันนี้ (20 มี.ค. 66) สำนักงานเขตบางนา นำโดย ฝ่ายปกครอง ร่วมกับสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางนา จัดกิจกรรมฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับศาสนสถาน ให้แก่ พระสงฆ์และเจ้าหน้าที่วัดบางนาใน เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดสาธารณภัยขึ้นภายในวัด โดยมี ฝ่ายเทศกิจ อปพร. เขตบางนา สน.บางนา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดบางนาใน (พระอารามหลวง) เขตบางนา

#เขตบางนา รณรงค์ "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+Earth Hour 2023)"วันนี้ (20 มี.ค. 66) นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยกา...
20/03/2023

#เขตบางนา รณรงค์ "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+Earth Hour 2023)"

วันนี้ (20 มี.ค. 66) นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา มอบหมายให้นางสาว ชนพร สุขศิริ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ พร้อมเจ้าหน้าที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่เขต เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางนา กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา และเชิญชวนประชาชนที่มาติดต่อราชการเขตบางนา ผู้ประกอบการ ร้านค้า ห้างร้าน และอาคารต่าง ๆ ทุกภาคส่วนร่วมปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 20.30 - 21.30 น. เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน ลดการใช้พลังงาน ร่วมกับกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกัน

#บางนาน่าอยู่ #เมืองน่าอยู่

#เขตบางนา ชวนลดและคัดแยกมูลฝอย และขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ วันนี้ (20 มี.ค. 66) นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา ม...
20/03/2023

#เขตบางนา ชวนลดและคัดแยกมูลฝอย และขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์

วันนี้ (20 มี.ค. 66) นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา มอบหมายให้นางสาวชนพร สุขศิริ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ แนะนำ ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอย โดย "ไม่เทรวม" ให้กับเจ้าหน้าที่ร้าน MC Donald 's, MK, S & P RESTAURANT & BAKERY, BAR-B-Q -PLAZA และร้าน DAIDOMON เขตบางนา ตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะอินทรีย์ และนำไปใช้ประโยชน์ เป็นการลดและคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด

#ไม่เทรวม #สิ่งแวดล้อมดี #บางนาน่าอยู่ #เมืองน่าอยู่

#เขตบางนา  ตรวจตรา จุดกวดขันห้ามจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าวันนี้ (20 มี.ค. 66) นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเข...
20/03/2023

#เขตบางนา ตรวจตรา จุดกวดขันห้ามจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า

วันนี้ (20 มี.ค. 66) นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา มอบหมาย
ให้ นายสรโชติ ศรีหมอก หัวหน้าฝ่าย​เทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจชุดกิจการพิเศษ ตรวจตรา กวดขัน ประชาสัมพันธ์ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเน้นย้ำประชาชนห้ามทำการขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าสาธารณะโดยเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยเเก่ผู้ใช้ทางเท้า บริเวณถนนสุขุมวิท ถนนอุดมสุขและบริเวณหน้ากรมอุตุนิยมวิทยา ฝั่งสุขุมวิทขาออก เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านการจัดระเบียบเมือง

#เดินทางดี #บางนาน่าอยู่ #เมืองน่าอยู่

#เขตบางนา รายงานคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ (PM2.5) ในพื้นที่เขตบ...
20/03/2023

#เขตบางนา รายงานคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น.

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ (PM2.5) ในพื้นที่เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

สถานีตรวจวัดกรมอุตุนิยมวิทยา
ตรวจวัดค่าได้ 26 มคก./ลบ.ม.
(ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม)
คุณภาพอากาศ (พื้นที่สีเขียว) ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ

สถานีตรวจวัดหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา
ตรวจวัดค่าได้ 25 มคก./ลบ.ม.
(ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม)
คุณภาพอากาศ (พื้นที่สีฟ้า) ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ
ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศแบบ Real Time ได้ทางเว็บไซต์ air4thai.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ www.airbkk.com

#เขตบางนา จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตรายวันนี้ (18 มี.ค. 66)  นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา มอบหมายให้ นางสาว...
18/03/2023

#เขตบางนา จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย

วันนี้ (18 มี.ค. 66) นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา มอบหมายให้ นางสาวชนพร สุขศิริ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น ที่นอน เก้าอี้ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ และขยะอันตราย บริเวณอาคาร City Home 1 และอาคาร City Home 2 เขตบางนา เพื่อเป็นการลดและคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด อีกทั้งยังเป็นการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

#สิ่งแวดล้อมดี #บางนาน่าอยู่ #เมืองน่าอยู่

#เขตบางนา รณรงค์ "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+Earth Hour 2023)"วันนี้ (18 มี.ค. 66) นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยกา...
18/03/2023

#เขตบางนา รณรงค์ "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+Earth Hour 2023)"

วันนี้ (18 มี.ค. 66) นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา มอบหมายให้ นางสาว ชนพร สุขศิริ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ พร้อมเจ้าหน้าที่ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ ประชาชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า ห้างร้าน และอาคารต่าง ๆ ทุกภาคส่วนร่วมปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมงในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 20.30 - 21.30 น. บริเวณถนนสุขุมวิท เขตบางนา เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน ลดการใช้พลังงาน ร่วมกับกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกัน

#บางนาน่าอยู่ #เมืองน่าอยู่

#เขตบางนา ชวนลด คัดแยกมูลฝอย และนำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์วันนี้ (18 มี.ค. 66) นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา มอ...
17/03/2023

#เขตบางนา ชวนลด คัดแยกมูลฝอย และนำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์

วันนี้ (18 มี.ค. 66) นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา มอบหมายให้นางสาวชนพร สุขศิริ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการให้ความรู้ แนะนำเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย "ไม่เทรวม" และวิธีการนำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ โดยการทำปุ๋ยใบไม้ การทำน้ำหมักชีวภาพ การทำน้ำยาอเนกประสงค์จากขยะอินทรีย์ และการลดการใช้พลาสติก เป็นการลดขยะตั้งแต่ต้นทาง ให้กับเจ้าหน้าที่โรงเรียนประชาคมนานาชาติ เขตบางนา ตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์

#ไม่เทรวม #สิ่งแวดล้อมดี #บางนาน่าอยู่ #เมืองน่าอยู่

#เขตบางนา ขอเชิญชวนร่วมปิดไฟตามกิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2023)"กรุงเทพมหานคร ร่วมกับองค์กร...
17/03/2023

#เขตบางนา ขอเชิญชวนร่วมปิดไฟตามกิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2023)"

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับองค์กร WWF ประเทศไทย และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60 + Earth Hour 2023)" โดยการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนปิดไฟที่ไม่จำเป็น ภายในบ้าน อาคาร ห้างร้าน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ร่วมกับเมืองใหญ่ทั่วโลกในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566
เวลา 20.30 - 21.30 น. เพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ลดการใช้พลังงาน และสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

สำนักงานเขตบางนา จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกันปิดไฟที่ไม่จำเป็น ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 20.30 - 21.30 น. เพื่อลดการใช้พลังงาน และ ลดภาวะโลกร้อน ให้บางนาเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน

#บางนาน่าอยู่ #เมืองน่าอยู่

#เขตบางนา นัดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ขยะอันตราย ประจำเดือนมีนาคม 2566เขตบางนา จะให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ขยะอันตรายระหว่าง...
17/03/2023

#เขตบางนา นัดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ขยะอันตราย ประจำเดือนมีนาคม 2566

เขตบางนา จะให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ขยะอันตรายระหว่างเวลา 9.00 น. - 12.00 น.
- วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 ณ ชุมชนวัดบางนานอก
- วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ณ อาคารชุด ซิตี้โฮม สุขุมวิท 1, 2
- วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 ณ ชุมชนพึ่งบุญ

จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนดังกล่าวนำสิ่งของเหลือใช้หรือสิ่งที่ต้องการทิ้งที่เป็นขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายเช่นเฟอร์นิเจอร์เก่า ที่นอน หมอน เครื่องใช้ไฟฟ้า หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ ตั้งวางไว้บริเวณด้านหน้าอาคารบ้านเรือนหรือจุดนัดหมาย ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้จัดเก็บนำไปกำจัดให้ถูกวิธีต่อไป
หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดสอบถามได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางนา หมายเลขโทรศัพท์ 02-173-5269

#เมืองสะอาด #สิ่งแวดล้อมดี #บางนาน่าอยู่ #เมืองน่าอยู่

#เขตบางนา ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เขตบางนา ครั้งที่ 3/2...
16/03/2023

#เขตบางนา ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานโครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เขตบางนา ครั้งที่ 3/2566

วันนี้ (16 มี.ค. 66) นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา มอบหมายให้นางสาวยุวนุช นงพรมมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เขตบางนา ครั้งที่ 3/2566 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่เขตบางนา โดยมี คณะผู้บริหารเขต ผู้แทน ส.ก. เขตบางนา สำนักการศึกษา สำนักงาน ป.ป.ส.กทม. ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่เขตบางนา ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 และ 32 สน.บางนา สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 อปพร.เขตบางนา ตัวแทนจากภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบางนาภิรมย์ สำนักงานเขตบางนา

#เขตบางนา ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตบางนา ครั้งที่ 3/2566วันนี้ (16 มี.ค. 66) นางสาวโศ...
16/03/2023

#เขตบางนา ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตบางนา ครั้งที่ 3/2566

วันนี้ (16 มี.ค. 66) นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา มอบหมายให้ นางสาวยุวนุช นงพรมมา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตบางนา ครั้งที่ 3/2566 เพื่อติดตามสถานการณ์ ผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านการปราบปรามยาเสพติดและด้านการป้องกันยาเสพติด ด้านการบริหารจัดการ ด้านการป้องกันยาเสพติด และการบำบัดรักษายาเสพติด โดยมี คณะผู้บริหารเขต ผู้แทน ส.ก.เขตบางนา สำนักการศึกษา สำนักงานป.ป.ส.กทม. ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่เขตบางนา ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 และ 32 สน.บางนา สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 อปพร.เขตบางนา ตัวแทนจากภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบางนาภิรมย์ สำนักงานเขตบางนา

#เขตบางนา ชวนอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารแบบออนไลน์ (Online) ฟรีขอเชิญผู้ประกอบกิจก...
16/03/2023

#เขตบางนา ชวนอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารแบบออนไลน์ (Online) ฟรี

ขอเชิญผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร
เข้ารับการอบรมและประเมินความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร
หลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
แบบออนไลน์ (Online) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

- หลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 เม.ย. 66 รับจำนวน 30 คน
อบรมวันที่ 27 เม.ย. 66 เวลา 08.00-14.00 น.

- หลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 เม.ย. 66 รับจำนวน 50 คน
อบรมวันที่ 31 พ.ค. 66 เวลา 08.00-12.00 น.

สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ สำนักงานเขตบางนา
เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ สำนักงานเขตบางนา โทร 0-2173-5253-7 ต่อ 6065-6

Photos from เขต to be number one เขตบางนา's post
16/03/2023

Photos from เขต to be number one เขตบางนา's post

#เขตบางนา รายงานคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. วันนี้อากาศ (PM2.5) ปานกลาง ผลการติดตามตรวจสอบคุณภา...
16/03/2023

#เขตบางนา รายงานคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น.

วันนี้อากาศ (PM2.5) ปานกลาง
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

สถานีตรวจวัดกรมอุตุนิยมวิทยา
ตรวจวัดค่าได้ 41 มคก./ลบ.ม.
(ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม)
คุณภาพอากาศ (พื้นที่สีเหลือง ) ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากากอนามัย

สถานีตรวจวัดหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา
ตรวจวัดค่าได้ 42 มคก./ลบ.ม.
(ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม)
คุณภาพอากาศ (พื้นที่สีเหลือง ) ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากากอนามัย

ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศแบบ Real Time ได้ทางเว็บไซต์ air4thai.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ www.airbkk.com

📣บางนาชวนร่วมโครงการฝึกวิชาชีพ 1 เขต 1 โรงเรียน ฟรีตลอดเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2566.สุดสัปดาห์นี้สามารถร่วมกิจกรรมได้ที่โร...
15/03/2023

📣บางนาชวนร่วมโครงการฝึกวิชาชีพ 1 เขต 1 โรงเรียน ฟรีตลอดเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2566
.
สุดสัปดาห์นี้สามารถร่วมกิจกรรมได้ที่โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์

📌วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566
10.00 - 12.00 น. การแต่งหน้าลุคสายฝอ (ฝรั่ง)
13.00 - 15.00 น. การแต่งหน้าลุคสโมกกี้อาย

📌วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566
10.00 - 12.00 น. การแต่งหน้ารับปริญญา
13.00 - 15.00 น. การแต่งหน้าเจ้าสาว

#เขตบางนา  รายงานคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. วันนี้อากาศ (PM2.5) ปานกลางผลการติดตามตรวจสอบคุณภา...
15/03/2023

#เขตบางนา รายงานคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น.

วันนี้อากาศ (PM2.5) ปานกลาง
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

สถานีตรวจวัดกรมอุตุนิยมวิทยา
ตรวจวัดค่าได้ 48 มคก./ลบ.ม.
(ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม)
คุณภาพอากาศ (พื้นที่สีเหลือง ) ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากากอนามัย

สถานีตรวจวัดหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา
ตรวจวัดค่าได้ 47 มคก./ลบ.ม.
(ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม)
คุณภาพอากาศ (พื้นที่สีเหลือง ) ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากากอนามัย
ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศแบบ Real Time ได้ทางเว็บไซต์ air4thai.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ www.airbkk.com


#เขตบางนา ชวนลด คัดแยกมูลฝอย และนำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์วันนี้ (14 มี.ค. 66) นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา มอ...
14/03/2023

#เขตบางนา ชวนลด คัดแยกมูลฝอย และนำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์

วันนี้ (14 มี.ค. 66) นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา มอบหมายให้นางสาวชนพร สุขศิริ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการให้ความรู้ แนะนำเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย "ไม่เทรวม" และวิธีการนำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ โดยการทำปุ๋ยใบไม้ การทำน้ำหมักชีวภาพ การทำน้ำยาอเนกประสงค์จากขยะอินทรีย์ และการลดการใช้พลาสติก เป็นการลดขยะตั้งแต่ต้นทาง ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ เขตบางนา รุ่นที่ 2 ตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์

#ไม่เทรวม #สิ่งแวดล้อมดี #บางนาน่าอยู่ #เมืองน่าอยู่

#เขตบางนา ชวนลด คัดแยกมูลฝอย และนำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์วันนี้ (13 มี.ค. 66) นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา มอ...
13/03/2023

#เขตบางนา ชวนลด คัดแยกมูลฝอย และนำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์

วันนี้ (13 มี.ค. 66) นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา มอบหมายให้นางสาวชนพร สุขศิริ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการให้ความรู้ แนะนำเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย "ไม่เทรวม" และวิธีการนำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ โดยการทำปุ๋ยใบไม้ การทำน้ำหมักชีวภาพ การทำน้ำยาอเนกประสงค์จากขยะอินทรีย์ และการลดการใช้พลาสติก เป็นการลดขยะตั้งแต่ต้นทาง ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ เขตบางนา รุ่นที่ 1 ตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์

#ไม่เทรวม #สิ่งแวดล้อมดี #บางนาน่าอยู่ #เมืองน่าอยู่

#เขตบางนา ร้านอาหารปลอดภัยวันนี้ (13 มี.ค. 66) นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา มอบหมายให้ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ...
13/03/2023

#เขตบางนา ร้านอาหารปลอดภัย

วันนี้ (13 มี.ค. 66) นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา มอบหมายให้ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับหน่วยตรวจสอบคุณภาพอาหารเคลื่อนที่ Mobile unit ตรวจด้านสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหารและด้านคุณภาพอาหาร พร้อมตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหารสด และตรวจด้านความสะอาดของภาชนะอุปกรณ์ อาหารปรุงสำเร็จ และมือผู้สัมผัสอาหาร ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น พร้อมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องอาหารปลอดภัยกับผู้ค้า เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่เขตบางนา ณ ร้านแซง เอตัวล ร้านโคลด์สโตนครีมเมอรี่ ร้าน AMOR ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ ร้านโอบองแปง และร้านอานตี้แอนส์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลบางนา

#เขตบางนา จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตรายวันนี้ (12 มี.ค. 66)  นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา มอบหมายให้ นางสาว...
12/03/2023

#เขตบางนา จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย

วันนี้ (12 มี.ค. 66) นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา มอบหมายให้ นางสาวชนพร สุขศิริ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น ที่นอน เก้าอี้ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ และขยะอันตราย บริเวณชุมชนวัดบางนานอก เขตบางนา เพื่อเป็นการลดและคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด อีกทั้งยังเป็นการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

#สิ่งแวดล้อมดี #บางนาน่าอยู่ #เมืองน่าอยู่

#เขตบางนา เปิดงานนิทรรศการทางวิชาการ โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนที่ 18    วันที่ 12 มีนาคม 2566 นางสาวโศรยา วัธช...
12/03/2023

#เขตบางนา เปิดงานนิทรรศการทางวิชาการ โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนที่ 18
วันที่ 12 มีนาคม 2566 นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา มอบหมายให้นางสาวอรุณี อินถนอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการทางวิชาการ โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายที่ 18 โดยมีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) โรงเรียนวัดบางนานอก โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ และโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
ซึ่งการจัดนิทรรศการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน และเพื่อนำเสนอผลงานของครูและนักเรียนที่ได้จัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 2565 ต่อสาธารณชน
ทั้งนี้ ได้มอบเกียรติบัตรแก่ครูที่มีผลงานดีเด่นและนักเรียนที่ชนะการแข่งขันความสามารถทางวิชาการทุกระดับชั้น
โดยมีนางสาวยุวนุช นงพรมมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา นางอรพินธุ์ เกิดกันฑ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่ายปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู บุคลากร และนักเรียนทั้ง 7 โรงเรียน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์

ข่าว/ภาพ: ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางนา

#เขตบางนา รายงานคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น.วันนี้อากาศ (PM2.5) ปานกลาง ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ...
12/03/2023

#เขตบางนา รายงานคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น.

วันนี้อากาศ (PM2.5) ปานกลาง

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

สถานีตรวจวัดกรมอุตุนิยมวิทยา
ตรวจวัดค่าได้ 40 มคก./ลบ.ม.
(ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม)
คุณภาพอากาศ (พื้นที่สีเหลือง ) ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากากอนามัย

สถานีตรวจวัดหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา
ตรวจวัดค่าได้ 39 มคก./ลบ.ม.
(ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม)
คุณภาพอากาศ (พื้นที่สีเหลือง ) ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากากอนามัย

ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศแบบ Real Time ได้ทางเว็บไซต์ air4thai.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ www.airbkk.com

เขตบางนาพร้อมขับเคลื่อนการบำบัดฟื้นฟูผู้มีปัญหายาเสพติดในชุมชน.วันนี้ (9 มี.ค. 66) นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางน...
09/03/2023

เขตบางนาพร้อมขับเคลื่อนการบำบัดฟื้นฟูผู้มีปัญหายาเสพติดในชุมชน
.
วันนี้ (9 มี.ค. 66) นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา มอบหมายนางสาวอรุณี อินถนอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานฯ ร่วมประชุมคณะทำงานบำบัดฟื้นฟูผู้มีปัญหาการใช้ยาเสพติดในชุมชน เขตบางนา ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งมีศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง และศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก เป็นประธานคณะทำงาน เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลผู้ใช้ยาเสพติด โดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx and Harm Reduction) และมีส่วนร่วมในการบำบัดฟื้นฟูผู้ที่ใช้ยาเสพติดในชุมชน
.
โดยมีคณะผู้บริหารเขต ผู้บริหารจากศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กทม. ผู้แทนสำนักอนามัย ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบางนาภิรมย์ สำนักงานเขตบางนา

#เขตบางนา ร่วมประชุมพิจารณาโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ว...
09/03/2023

#เขตบางนา ร่วมประชุมพิจารณาโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันนี้ (9 มี.ค. 66) นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา มอบหมายให้ นางสาวยุวนุช นงพรมมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต เข้าร่วมการประชุมพิจารณาโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3/2566 เพื่อนำเสนอนวัตกรรมของหน่วยงาน ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยมี คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร หัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรวงข้าว สำนักงานเขตบางนา

📢📢 โปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทาง บริเวณสะพานข้ามถนนเทพรัตน (สะพานข้ามแยกศรีเอี่ยม) ที่จุดตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3344 กับ...
09/03/2023

📢📢 โปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทาง บริเวณสะพานข้ามถนนเทพรัตน (สะพานข้ามแยกศรีเอี่ยม) ที่จุดตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3344 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 ตั้งแต่วันพุธที่ 15 มี.ค. 66 เวลา 22.00 น. ถึงเวลา 04.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 16 มี.ค. 66

#เขตบางนา ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการรุกล้ำใช้พื้นที่บริเวณสี่แยกบางนาวันนี้ (8 มี.ค. 66) นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำน...
08/03/2023

#เขตบางนา ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการรุกล้ำใช้พื้นที่บริเวณสี่แยกบางนา

วันนี้ (8 มี.ค. 66) นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา มอบหมายให้ นางสาวยุวนุช นงพรมมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการรุกล้ำใช้พื้นที่บริเวณสี่แยกบางนา

โดยมี นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ สภาผู้แทนราษฎร เขตบางนาและเขตพระโขนง เป็นประธานการประชุม นายฉัตรชัย หมอดี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางนา หัวหน้าฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางนา เจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรวงข้าว สำนักงานเขตบางนา

#เขตบางนา นัดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ขยะอันตราย ประจำเดือนมีนาคม 2566เขตบางนา จะให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ขยะอันตรายระหว่าง...
08/03/2023

#เขตบางนา นัดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ขยะอันตราย ประจำเดือนมีนาคม 2566

เขตบางนา จะให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ขยะอันตรายระหว่างเวลา 9.00 น. - 12.00 น.
- วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 ณ ชุมชนวัดบางนานอก
- วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ณ อาคารชุด ซิตี้โฮม สุขุมวิท 1, 2
- วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 ณ ชุมชนพึ่งบุญ

จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนดังกล่าวนำสิ่งของเหลือใช้หรือสิ่งที่ต้องการทิ้งที่เป็นขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายเช่นเฟอร์นิเจอร์เก่า ที่นอน หมอน เครื่องใช้ไฟฟ้า หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ ตั้งวางไว้บริเวณด้านหน้าอาคารบ้านเรือนหรือจุดนัดหมาย ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้จัดเก็บนำไปกำจัดให้ถูกวิธีต่อไป
หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดสอบถามได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางนา หมายเลขโทรศัพท์ 02-173-5269

#เมืองสะอาด #สิ่งแวดล้อมดี #บางนาน่าอยู่ #เมืองน่าอยู่

#เขตบางนา ทำ Big Cleaning ลดฝุ่นละออง หน้าโครงการบางกอกมอลล์ (Bangkok Mall)วันนี้ (7 มี.ค. 66) นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำน...
07/03/2023

#เขตบางนา ทำ Big Cleaning ลดฝุ่นละออง หน้าโครงการบางกอกมอลล์ (Bangkok Mall)

วันนี้ (7 มี.ค. 66) นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่ทำ Big Cleaning ล้างถนน ฉีดล้างต้นไม้ ใบไม้ และทำความสะอาดป้ายรถเมล์ บริเวณหน้าโครงการบางกอกมอลล์ (Bangkok Mall) เพื่อบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 และลดผลกระทบที่อาจเกิดกับสุขภาพอนามัยของประชาชน ตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2566

โดยมี นางสาวยุวนุช นงพรมมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางสาวชนพร สุขศิริ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ นายเจษฎา ศรีกรการ หัวหน้าฝ่ายปกครอง และนายเฉลา ชาวยศ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมลงพื้นที่ทำความสะอาดพร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน

#สิ่งแวดล้อมดี #บางนาน่าอยู่ #เมืองน่าอยู่

#เขตบางนา จัดระเบียบจุดทำการค้าบริเวณอุดมสุข วันนี้ (7 มี.ค. 66) นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนามอบหมายให้ หัวหน้...
07/03/2023

#เขตบางนา จัดระเบียบจุดทำการค้าบริเวณอุดมสุข

วันนี้ (7 มี.ค. 66) นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา
มอบหมายให้ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่เพื่อจัดระเบียบผู้ค้าในจุดทำการค้าบริเวณอุดมสุข พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การตั้งวางสินค้าตามทางเท้า

โดยเน้นย้ำให้ผู้ค้าในจุดฯ ห้ามตั้งวางสิ่งของล้ำออกจากแนวเส้นที่ทางสำนักงานเขตกำหนดเพื่อไม่ให้กีดขวางทางเดินเเละจัดเเผงค้าให้อยู่ในเเนวเดียวกัน และให้ช่วยกันรักษาความสะอาดทั้งในระหว่างและหลังเพื่อให้ประชาชนที่ใช้ทางเท้าเดินทางได้สะดวก สะอาด ปลอดภัย เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ตามนโยบาย ผู้ว่าฯ กทม. ด้านการจัดระเบียบเมือง

#เขตบางนา รายงานคุณภาพอากาศประจำวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. วันนี้อากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (PM2.5)ผลการติดตาม...
07/03/2023

#เขตบางนา รายงานคุณภาพอากาศประจำวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น.

วันนี้อากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (PM2.5)

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

สถานีตรวจวัดกรมอุตุนิยมวิทยา
ตรวจวัดค่าได้ 74 มคก./ลบ.ม.
(ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม)
#คุณภาพอากาศ (พื้นที่สีส้ม) ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากากอนามัย

สถานีตรวจวัดหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา
ตรวจวัดค่าได้ 74 มคก./ลบ.ม.
(ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม)
#คุณภาพอากาศ (พื้นที่สีส้ม) ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากากอนามัย

ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศแบบ Real Time ได้ทางเว็บไซต์ air4thai.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ www.airbkk.com

เขตบางนาร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566.วันนี้ (6 มี.ค. 66) นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา ...
06/03/2023

เขตบางนาร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566
.
วันนี้ (6 มี.ค. 66) นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา มอบหมายนางสาวยุวนุช นงพรมมา นางสาวอรุณี อินถนอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตบางนา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

📣บางนาชวนร่วมโครงการฝึกวิชาชีพ 1 เขต 1 โรงเรียน ตลอดเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2566.สามารถร่วมกิจกรรมได้ที่ชั้น 5 โซน Eatery ...
03/03/2023

📣บางนาชวนร่วมโครงการฝึกวิชาชีพ 1 เขต 1 โรงเรียน ตลอดเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2566
.
สามารถร่วมกิจกรรมได้ที่ชั้น 5 โซน Eatery เซ็นทรัล บางนา
📌วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2565
11.00 - 13.00 น. วิชาต้นไม้มงคล
14.00 - 16.00 น. วิชาเดคูพาจ

📌วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2565
11.00 - 13.00 น. วิชาการแต่งหน้าลุคธรรมชาติ
14.00 - 16.00 น. วิชาการแต่งหน้าลุคเกาหลี

บางนาจัดงานวันสถาปนาสำนักงานเขต ครบรอบปีที่ 25 วันนี้ (3 มี.ค. 65) สำนักงานเขตบางนา จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำ...
03/03/2023

บางนาจัดงานวันสถาปนาสำนักงานเขต ครบรอบปีที่ 25

วันนี้ (3 มี.ค. 65) สำนักงานเขตบางนา จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานเขตบางนา ครบรอบปีที่ 25 ก้าวสู่ปีที่ 26 โดยในเวลา 09.19 น. นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา นำคณะผู้บริหารเขต คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต สัสดีเขตบางนา ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตบางนา ร่วมสักการะพระพุทธพิชิตมาร ศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลตายาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเขตบางนา เพื่อความร่มเย็น เป็นสุข และเป็นสิริมงคล

จากนั้นเวลา 10.09 น. ผู้อำนวยการเขตบางนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่สำนักงานเขตบางนา โดยมี ส.ก.เขตบางนา ตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมบางนาภิรมย์ สำนักงานเขตบางนา

บางนารับมอบน้ำดื่มจากกลุ่มบริษัทศรีเทพไทย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเขต.วันนี้ (2 มี.ค 66) นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเข...
02/03/2023

บางนารับมอบน้ำดื่มจากกลุ่มบริษัทศรีเทพไทย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเขต
.
วันนี้ (2 มี.ค 66) นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา มอบหมายนางสาวอรุณี อินถนอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 60 แพ็ค (720 ขวด) จากกลุ่มบริษัทศรีเทพไทย ในนามคุณสรสินธุ ไตรจักรภพ ประธานกลุ่มบริษัทศรีเทพไทย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานเขต บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเขต
.
สำนักงานเขตบางนา ขอขอบคุณครับ 🙏❤️🙏

#เขตบางนา ไม่เทรวมวันนี้ (2 มี.ค. 66) นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา มอบหมายให้ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนส...
02/03/2023

#เขตบางนา ไม่เทรวม

วันนี้ (2 มี.ค. 66) นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา มอบหมายให้ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เก็บขยะอินทรีย์และนำมาคัดแยก นำเข้าเครื่องบด นำไปเลี้ยงสัตว์ ทำน้ำหมักชีวภาพ น้ำยาอเนกประสงค์ และทำปุ๋ยใบไม้จากขยะอินทรีย์ บริเวณสวนเกษตรบางนา เขตบางนา ตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะอินทรีย์ และนำไปใช้ประโยชน์ เป็นการลดและคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด

ที่อยู่

888 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาเหนือ
Bangkok
10260

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6621735253

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

จอดได้ใช้มั้ยครับ ขาวแดงหน้าไอดีโอ ก่อนถึง โรงเรียนรุ่งเรือง มีพฤติกรรมไล่รถคนอื่นที่มาจอดเพื่อไปตลาดหลัง09:00ด้วย รบกวนตรวจสอบด้วยตรับ
กองขยะลาซาล​ 8​ แยก​ท้ายแบริ่งซอย​ 5
ทางเชื่อมรถไฟฟ้า บางนา อุดมสุข
มีโรคจิตครับ เมื่อวานเย็นก็มายืนชักว่าวให้เด็กดู
( ตามไม่ทัน มันวิ่งหนีไปก่อน )
ฝากประสาน ตำรวจพื้นที่ หรือ รปภ
รถไฟฟ้ามาเดินดูบ้างก็จะดีครับ
อนาคตมันอาจทำเรื่องที่รุนแรงกว่านี้ได้
ขอบคุณมาก ๆ ครับ
ยึดพื้นที่ทางเท้าไว้ขายโปสเตอร์ตลอด..หน้าอุดมสุข
อยากสอบถามการก่อสร้างบริเวณคลองเคล็ด ในซอยอุดมสุข กำหนดแล้วเสร็จเมื่อไหร่ค่ะ ใช้เวลาก่อสร้างหลายปีมาก ทำให้การจราจรติดขัด ขอผู้มีอำนาจรับผิดชอบกรณีนี้ ช่วยดำเนินการเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้ด้วยค่ะ
จากวันนั้น...ถึงวันนี้...

วันนี้มีเด็กสะดุดขาร่วงลงไป น่องฉีก เป็นแผลถลอกเลือดออกละ

ต้องรอให้แตกหมดจนคนร่วงลงไปแข้งขาหัก คอหัก หรือมีคนตายก่อนถึงจะมาเปลี่ยนใหม่ใช่มั้ยครับ!!!

เตือนก็แล้ว เตือนแล้วจริงๆแต่ไม่ลงมือแก้ไข จนมีคนเจ็บแล้วเนี่ย โกรธมาก ต้องรอให้มีคนตายใช่มั้ยครับ!!!!

สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าฯ อัศวิน อยากดังเดี๋ยวจัดให้ ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร กรมทางหลวง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร - Bangkok Metropolitan Administration สำนักเทศกิจ (CITY LAW ENFORCEMENT DEPARTMENT) กองตรวจและปฏิบัติการพื้นที่ สาม สำนักเทศกิจ
ฝาร้าวอ็อดแอ็ดๆ เดินผ่านทุกวัน คิดว่าคงได้แจ็คพ็อตท่อแตกลงไปข้างล่างซักวันแน่ๆ
ซอยลาซาล 12 น้ำยังท่วมขังถึงในบ้าน เขตบางนาเคยตั้งเครื่องสูบน้ำที่ปากซอย 12 แต่ยกออกไป อ้างว่าเครื่องเสียแล้วไม่ซ่อมมาติดตั้งที่เดิมร้องเรียนหลายครั้ง เดือดร้อนจริงๆ เขตบางนาไม่สนใจแก้ปัญหาให้ประชาชนเลยเหรอคะ ปล่อยให้เป็นเขตน้ำท่วมซ้ำซากมา 50 ปี แล้ว #สำนักงานเขตบางนา
แจ้งจนท.เพื่อโปรดช่วยเหลือด้วยค่ะ
ในซอยล้วนเจืออนุสรณ์3 สุขุมวิท70/3 ยุงชุมมากเลย ช่วยแก้ไขให้ด้วยค่ะเกรงว่าจะทำให้เกิดโรคติดต่อ อันตรายค่ะ ทั้งคนและสัตว์
สวัสดีค่ะ
รบกวนสอบถามเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยังไม่ได้รับจดหมายแจ้งค่ะ
มาใช้บริการ เสียภาษีที่ดินที่เขตบางนาครับวันนี้

เจ้าหน้าที่
บริการดีมากครับ คุณกันติศา กันทจันทร์ และคุณนิตยา เพชรตะกั่ว

ขอเสนอแนะปรับปรุงบริการขอบเขตฯสำหรับปีถัดไปครับ

- ไม่มีเอกสารแจ้งบัญชีที่ดินส่งมาที่บ้านล่วงหน้าเหมือนเขตอื่น เลยต้องเดินทางมาเอง
- น่าจะมีการให้ตรวจสอบบัญชีที่ดินผ่าน internet / การชำระภาษีผ่านการโอน เพื่อความสะดวกในปีถัดๆไป
- คิวเยอะมากครับ ระบบคิวจัดการไม่ดี

ขอบคุณมากครับ
คอนโดแนะนำไลน์คุณขิง ที่เป็น จนท เขต บางนา เพื่อสอบถามเรื่องภาษีคอนโด แล้วคุณขิงก็ตอบไลน์มาจริงๆ เเต่รอนานหน่อย วันเเรกตกดึกตอบมาเพียงคำเดียว แต่ถัดไปอีกวันส่งไฟล์เอกสารมาครบ และให้คำเเนะนำมาด้วย

คุณขิงคงตอบไลน์หลังชั่วโมงทำงานปกติ อาจนั่งตอบหลายชั่วโมง เจ้าของห้องที่คอนโดหลายร้อยรายอาจไลน์ไปเพียบ คงถามเหมือนๆกัน เนื่องจากยังไม่ได้รับเอกสาร เเละไม่ทราบจะจ่ายภาษีที่ไหนอย่างไร

ต้องขอบคุณคุณขิงที่ประสานงานนะคะ

หวังว่าระบบจะดีขึ้น ขอให้ปีหน้าการจ่ายภาษีที่อยู่อาศัยจะทำได้ง่ายขึ้น (เช่นสามารถโอนผ่านมือถือ) ไม่ต้องไปถึงเขต ที่อยู่ลึกจากถนน ขนาดคนไม่เเข็งเเรงลงรถเมล์แล้วเดินไปไม่ถึง
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

Bangna Post Office RachawinitschoolLibrary สำนักงาน นายหน้าประกันวินาศ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงาน กกพ. กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงาน สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิ Weatherradio ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาต ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเลจิตอ Earthquake TMD ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนา สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 2 ทะเบียนพระโขนง Fanpage สำนักงานเขตพระโขนง