Clicky

องค์การความมั่นคงทางอินเทอ

องค์การความมั่นคงทางอินเทอ อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและช่วยเหลือ?

ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตของคนทุกเพศทุกวัย และทุกสาขาอาชีพ อีกทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับพัฒนาการของภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่เกิดขึ้น โอกาสเกิดการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็มีอัตราเสี่ยงสูง ทั้งที่เกิดจากความตั้งใจและไม่ตั้งใจ อันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ นับจากวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 พระราชบ

ัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ ซึ่งพระราชบัญญัติฯ ฉบับดังกล่าว ได้บัญญัติโทษของการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไว้ ก็ทำให้ทุกภาคส่วนต้องเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตาม เพื่อไม่ให้ตกเป็นผู้กระทำความผิด แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจและแนวทางการแก้ไขปัญหาเมื่อได้รับผลกระทบหรือประสบปัญหาที่มาจากโลกไซเบอร์

ดังนั้น เพื่อประโยชน์สุขของสังคม และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดเครือข่าย โครงการจัดตั้งองคฺ์การความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ต จึงได้ดำเนินการริเริ่มขึ้น โดยมีบุคลากรจากภาครัฐ ภาคสถาบันการศึกษา และภาคประชาชน ได้มีแนวคิดและแนวทางที่มุ่งสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อให้เป็นเครือข่ายในการถ่ายทอดความรู้ทางด้านกฏหมายที่เกี่ยวกับไอซีทีทั้งทางด้านทฤษฏีและปฏิบัติ เป็นองค์กรช่วยเหลือสังคม คุ้มครองประชาชนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจากภัยในโลกไซเบอร์ ทางเทคนิคและทางกายภาพ เพื่อลดการกทำความผิดที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต โดยจะมีกิจกรรมการรับสมัครสมาชิกซึ่งเป็น "อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยจากอินเทอร์เน็ต" จากผู้ใช้งานอินเทอรืเน็ต และกิจกรรมอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต และเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศต่อไป

ชมรมองค์การความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ต จึงได้ดำเนินการจัดการประชุมเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 มีมติให้จัดตั้ง "องค์การความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ต" ( Internet Security Bureau )ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 64 เสรีภาพในการรวมตัวกัน เป็นองค์การช่วยเหลือประชาชนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ: เพื่อนสมาชิก Facebook ท่าน สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรม และความเคลื่อนไหวต่างๆ ขององค์การฯ ได้ที่
http://www.facebook.com/isb.org.thailand
ติดตามข่าวสารแวดวงไอที ได้ที่
http://isbonlinenews.blogspot.com
เว็บไซต์องค์การ (อยู่ในช่วงดำเนินการ)

ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงความดีและธรรมมะคุ้มครองพระองค์   #ขอพระองค์ทรงพระเจริญ #ทรงพระเจริญ
19/12/2022

ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงความดีและธรรมมะคุ้มครองพระองค์

#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ #ทรงพระเจริญ

26/07/2020

เรื่องต้องรู้

เรื่องต้องรู้
21/11/2018

เรื่องต้องรู้

02/11/2018

คนทุกคน มีค่า อยู่ในตัว
อย่าเมามัว กลัวติด คิดสงสัย
อย่ามัวติด คิดแต่ ตามใครใคร
จงเชื่อใน คุณค่า ของตัวเรา

ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งเสด็จสู้สวรรคาลัยด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าปวงชนชาวไทย
26/10/2017

ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัย
ส่งเสด็จสู้สวรรคาลัย
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ปวงชนชาวไทย

วิกฤติบุคลากรไอซีทีไทย สุดท้าย Digital Economy คงไปไม่ถึงไหน
21/11/2016
วิกฤติบุคลากรไอซีทีไทย สุดท้าย Digital Economy คงไปไม่ถึงไหน

วิกฤติบุคลากรไอซีทีไทย สุดท้าย Digital Economy คงไปไม่ถึงไหน

ผมเคยเขียนลงบล็อกบ่อยๆเรื่องปัญหาของบุคลากรด้านไอทีไทยว่าเราขาดกำลังคนที่มีคุณภาพ และมองดูแล้วว่าเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ถึงแม้ว่าภายใต้แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที…

Timeline photos
19/03/2014

Timeline photos

"ผลวิจัยเผย ชายเสี่ยงโดนมัลแวร์จู่โจมมากกว่าหญิง เหตุเปิดเว็บโป๊บ่อย"

http://www.arip.co.th/male-and-malware/

... เครื่องใครไวรัสเยอะ ... แสดงว่า ....

Timeline photos
14/03/2014

Timeline photos

วิธีแอบดูว่าใครมาส่อง Facebook เรา จาก Computer.Today Magazine ... เว็บผู้จัดการเค้าเอาไปทำเป็น InfoGraphic ให้ด้วยแหละ : 3

Mobile uploads
12/03/2014

Mobile uploads

ใครประสบปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณ wi-fi ลองวิธีนี้ดูค่ะ

Timeline photos
21/10/2013

Timeline photos

http://www.arip.co.th/news.php?id=417368#

"ซูเปอร์ มาริโอ บราเธอร์ส" กลับมาให้เล่นอีกครั้งบนเว็บเบราว์เซอร์

21/10/2013

'เฟซบุ๊ก' เดี้ยง

'เฟซบุ๊ก' เดี้ยง ผู้ใช้บริการไม่สามารถอัพเดท-ไลค์-แชร์ และคอมเม้นได้ แต่ยังสามารถคุยโต้ตอบผ่านกล่องข้อความได้ตามปกติ...เมื่อเวลาประมาณ 19.30 น. วันที่ 21 ตุลาคม 2556 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก (facebook) เกิดล่ม โดยผู้ใช้บริการไม่สามารถอัพเดทสถานะ กดไลค์ แชร์ และคอมเมนต์ บนเฟซบุ๊กได้ ทั้งผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน แต่ยังสามารถพูดคุยผ่านกล่องข้อความได้ตามปกติ ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์และสอบถามกันจ้าละหวั่นในสังคมโซเชียล

ล่าสุดประมาณ 21:00 น. เริ่มใช้งานได้แล้ว

วัสดีวันสงกรานต์ครับ ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกันน่ะครับ
12/04/2013

วัสดีวันสงกรานต์ครับ ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกันน่ะครับ

ทรงพระเจริญภาพนี้เอามาฝากเพื่อนๆครับ ไม่มีคำบรรยายครับ
05/04/2013

ทรงพระเจริญ
ภาพนี้เอามาฝากเพื่อนๆครับ ไม่มีคำบรรยายครับ

นี่คือตัวอย่างของคนดี เป็นคนรวย ที่รวยทั้งเงินแต่ที่รวยไปมากกว่านั้นคือรวยน้ำใจ รวยความสุข
04/03/2013

นี่คือตัวอย่างของคนดี เป็นคนรวย ที่รวยทั้งเงิน
แต่ที่รวยไปมากกว่านั้นคือรวยน้ำใจ รวยความสุข

ทันทีที่กระสุนปริศนาทะลุผ่านศีรษะ ร่างของเขาล้มฟุบลงทันที แต่ก่อนสติจะดับวูบ เขาก็ได้ยินเสียงคนพูดคุยโทรศัพท์ พอจับใจความได้ว่า... ตัวเขาคง ไม่รอด!!

• นาทีชีวิต กับการใช้ชีวิต
ที่เหลืออยู่

แต่เหมือนปาฏิหาริย์ หมอสามารถยื้อชีวิตเขาไว้ได้ และแม้จะต้องนอนอยู่ในห้องไอซียูนานนับเดือน ต้องทำการผ่าตัดสมองถึง 6 ครั้ง แต่ช่วงนาทีที่เส้นแบ่งระหว่างความเป็นและความตายอยู่ใกล้กันแค่ชั่วพริบตานี่เองที่ทำให้ ‘ธานินทร์ พันธ์ประภากิจ’ นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกด้าน ตระหนักว่า ชีวิตนี้สั้นนัก และเขาขอใช้เวลาที่เหลืออยู่ทำความดีเพื่อช่วยเหลือผู้คน ทดแทนคุณแผ่นดิน

อันเป็นที่มาของการเปิดศูนย์ผ่าตัดต้อกระจก บริการแก่ผู้ป่วยที่ยากไร้โดย ไม่คิดค่าใช้จ่าย ภายใต้ชื่อโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) และ ‘บริษัท ทาสของแผ่นดิน จำกัด’

“ตอนที่ผมถูกลอบทำร้าย ผมก็ได้ยินเสียงคนคุยโทรศัพท์ว่าผมถูกยิง ปลาย สายคงถามว่า ผมเป็นยังไงบ้าง ทางนี้บอกเลยว่า คิดว่าอาจจะไม่เกินครึ่งชั่วโมง แต่หลังจากนั้นผมต้องนอนอยู่ห้องไอซียู 45 วัน เข้ารับการผ่าตัดที่ศีรษะถึง 6 ครั้ง ผมคิดว่ามันคงเป็นเวรกรรม

แต่เหตุการณ์ครั้งนี้มันทำให้เราได้คิดนะ คือมีอยู่วันหนึ่งช่วงที่ผมอยู่ระหว่าง การฟื้นฟู พยาบาลพาเดินออกไปทำกายภาพบำบัด ตอนขาไปผมยกมือไหว้อาม่าเตียงข้างๆ แต่พอกลับเข้ามาปรากฏว่าอาม่าเสียชีวิตไปแล้ว ทำให้เราเห็นว่า ชีวิตของมนุษย์มันนิดเดียวเอง

แล้วตอนอยู่ไอซียูก็มีคนเสียชีวิตทุกวัน เราก็รู้สึกว่า เอ๊ะ..เมื่อไรจะถึงเตียงเรา ก็เลยเริ่มตระหนักว่า เงินไม่สามารถซื้อชีวิตคนได้ ผมเลยคิดว่าหลังจากรอดตาย ชีวิตที่เหลือจะลงไปช่วยพี่น้อง ประชาชนที่ยากไร้ในแผ่นดินนี้”

• แรงบันดาลใจ จาก “ในหลวง”
เปิดศูนย์รักษาผู้ป่วยต้อกระจก

นักธุรกิจหนุ่มเล่าถึงแรงบันดาลใจที่ทำให้เขาตั้งใจอุทิศตน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่มีปัญหาด้านดวงตา ว่า

“แรงบันดาลใจอย่างหนึ่งของผมมาจากการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือตั้งแต่โตมาเราก็เห็นภาพพระองค์ท่านเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ในชนบทมาตลอด

สมัยหนุ่มๆผมเคยเดินตามหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ ซึ่งท่านพูดเสมอว่า ทุกข์ของชาวนาคือทุกข์ของแผ่นดิน ทุกข์ของแผ่นดินคือทุกข์ของพระเจ้าแผ่นดิน พระองค์ทรงเหนื่อยยากเพื่อพวกเรามามาก

ผมจึงอยากเดินตามรอยพระบาทขององค์ท่าน ช่วยเหลือคนที่เขาด้อยโอกาสเท่าที่เราจะทำได้ ซึ่งปณิธานตรงนี้ทำให้เรามีกำลังใจขึ้นมาว่า เราจะต้องเดินให้ได้ ต้องอดทน เพราะมีสิ่งสำคัญรอเราอยู่ และก็มาตกผลึกว่า จะเปิดศูนย์รักษาผู้ป่วยต้อกระจก เพราะบ้านเรามีคนที่เป็นโรคนี้เยอะ”

• ปณิธานอันแน่วแน่
ดำเนินรอยตามพระราชดำริ

หลังจากนั้นธานินทร์จึงไปปรึกษากับ นพ.วิทิต อรรณเวชกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วในขณะนั้น ว่าเขาอยากจะเปิดศูนย์ผ่าตัดต้อกระจก โดยไม่คิดค่ารักษา ซึ่งคุณหมอวิทิตย้ำว่า จะต้องใช้เงินจำนวนมหาศาล

แต่ธานินทร์ก็ไม่ลังเลใจที่จะนำเงินเก็บ ที่สั่งสมทั้งชีวิตมาใช้ทำโครงการนี้ ด้วยมองว่า การช่วยให้คนคนหนึ่งกลับมามอง เห็นได้เป็นปกติอีกครั้งนั้น เป็นสิ่งที่มิอาจประเมินค่าได้

เขาจึงได้สั่งซื้ออุปกรณ์การผ่าตัดดวงตาจากต่างประเทศ และสั่งซื้อรถห้องผ่าตัดเคลื่อนที่หลายสิบล้านบาท และโชคดีที่ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร จัดทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญออกทำการรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากมาย และภายหลังธานินทร์ได้เปิดเป็นศูนย์ผ่าตัดผู้ป่วยต้อกระจกที่กรุงเทพฯ โดยใช้ชื่อว่าโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ซึ่งตั้งอยู่ที่สุขุมวิท ซอย 24

ในละปีที่นี่สามารถให้การรักษาผู้ป่วย ได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ราย โดยนอกจากจะรักษาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้ว ยังมีที่พัก และอาหารไว้บริการผู้ป่วยที่มาจากต่างจังหวัด รวมทั้งแจกแว่นตาและเครื่องใช้จำเป็นให้ผู้ป่วยนำติดตัวกลับบ้านอีกด้วย

และไม่เพียงแต่จะรับผู้ป่วยในเท่านั้น ศูนย์แห่งนี้ยังให้บริการเชิงรุกโดยจัดรถผ่าตัดเคลื่อนที่ออกไปให้บริการแก่ผู้ป่วยต้อกระจกในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปได้อย่างทั่วถึง เพราะธานินทร์ มองว่ายังมีผู้ป่วยอีกจำนวนไม่น้อยที่อดมื้อกินมื้อ ไม่มีแม้กระทั่งค่ารถที่จะเดินมารับการรักษา หรือเป็นผู้สูงอายุที่ไม่ใครดูแล ทำให้ไม่สามารถเดินทางมาผ่าตัดที่ศูนย์ในกรุงเทพฯได้

“ต้องเข้าใจว่า คนที่ยากจนเนี่ยะเขาจนจริงๆนะ จะกินให้ครบ 3 มื้อยังลำบาก หรือบางคนลูกหลานมาทำงานกรุงเทพฯ อยู่กันสองคนตายาย ไม่มีใครพามารักษา เราเลยต้องออกไปหาพวกเขา ก็ไปมาเกือบทั่วประเทศแล้ว ไปถึงเชียงราย ด้านที่ติดกับพม่า ไป 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปหมด โดยเราจัดรถไปรับผู้ป่วยเข้ามาผ่าตัดที่ศูนย์ในกรุงเทพฯ มาถึงที่โรงพยาบาลเราก็จัดอาหารการกินให้ มีที่พักให้ฟรีหมด รักษาเสร็จ ตอนเช้าเปิดดวงตา แจกแว่นตา แจกเสื้อ แจกอะไรเสร็จ ให้เขารับประทานอาหาร แล้วก็เอารถกลับไปส่งถึงบ้านเลย

โดยในระหว่างเดินทางเราทำประกันชีวิตให้ด้วย พอเขาถอดรองเท้าเข้าบ้านปุ๊บ ถือว่าภารกิจของเราเสร็จ อีกหนึ่งอาทิตย์เรากลับไปตรวจอีกที แล้วอีกหนึ่งเดือนก็กลับไปตรวจซ้ำ เพื่อให้แน่ใจว่าดวงตาเขาเป็นปกติจริงๆ

ตอนแรกก่อนลงไป เราจะส่งทีมสำรวจไปก่อน ดูว่าจุดนั้นมีผู้ป่วยมากน้อยเพียงใด แล้วก็ประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ให้แจ้งกับชาวบ้านว่า เราจะลงไปรับผู้ป่วยวันไหน

แต่บางกรณีที่สามารถผ่าตัดในพื้นที่ได้ ก็ทำในพื้นที่เลย โดยเราจะประสานกับโรงพยาบาลในพื้นที่ ขอใช้สถานที่เพื่อทำการผ่าตัด ซึ่งแพทย์ส่วนหนึ่งก็จะเป็นทีมของเราที่ไปจากกรุงเทพฯ อีกส่วนก็จะเป็นแพทย์จากโรงพยาบาลในพื้นที่หรือในจังหวัดใกล้เคียง แต่เครื่องไม้เครื่องมือเรามีพร้อมอยู่แล้ว

ปณิธานของเราคือการดำเนินรอยตามพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา จะเห็นว่า พระองค์ไม่ได้รอให้พสกนิกร ที่เดือดร้อนเดินทางมาหาพระองค์นะ แต่พระองค์เสด็จออกไปหาประชาชน พระองค์เป็นถึงพระเจ้าแผ่นดิน แล้วเราเป็นใครล่ะ” ธานินทร์เล่าถึงการช่วยเหลือผู้ป่วย ที่ได้ทำตลอดหลายปีที่ผ่านมา

• ทุกวันและทุกวินาที
จะทำความดีเพื่อแผ่นดิน

เนื่องจากการผ่าตัดให้แก่ผู้ป่วยที่เป็นต้อกระจกแต่ละราย ต้องมีค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่ารายละ 5,000-6,000 บาท ทำให้โรงพยาบาลแห่งนี้มีค่าใช้จ่ายเฉพาะในส่วนของการรักษาสูงถึงปีละ 60 ล้านบาท ทำให้หลายคนสงสัยว่า อะไรที่ทำให้นักธุรกิจหนุ่มอย่างธานินทร์ทุ่มเทเงินทองมหาศาลเพื่อทำโครงการนี้

และไม่เพียงแต่กำลังเงินเท่านั้น เขายังทุ่มเททั้งแรงกายและเวลาในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้อย่างเต็มที่ ชนิดที่เรียกได้ว่า งานที่โรงพยาลบาลบ้านแพ้วเป็นงานหลัก ส่วนการทำธุรกิจส่งออกเป็นงานรอง

“ตอนที่ผมเริ่มทำโครงการนี้ใหม่ๆ ทุกคนมักจะถามว่า คุณเอาเงินมาจากไหน ผมอยากบอกว่า เงินที่ผมได้มานั้นไม่ใช่ของผม ไม่ใช่ของใคร แต่เป็นเงินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เพราะแบงก์ทุกใบ มีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่าน

ถามว่าวันนี้ผมพอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่ไหม โอโห...ทุกวันนี้ผมดีใจมากที่ได้อยู่ในแผ่นดินนี้ ผมดีใจมากที่ได้กินข้าวจากแผ่นดินนี้ ผมต้องกตัญญูต่อชาวนาที่ปลูกข้าวให้ผมกิน การที่ผมพาทีมแพทย์ออกไป รักษาดวงตาให้กับประชาชนในชนบทนั้น มันเท่ากับแค่เสี้ยวของบุญคุณที่เขามีต่อผม เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเสียเงินเสียทองไปเท่าไรในการช่วยเหลือคนจนในแผ่นดินนี้ ผมไม่เคยเสียดาย

เราดำเนินรอยตามเศรษฐกิจพอเพียง วันนี้ผมพอแล้วกับทรัพย์สินเงินทอง มันปลื้มนะเวลาที่เราสามารถช่วยให้คนที่ดวง ตามืดมัว กลับมามองเห็นได้อีกครั้ง

มีอยู่เคสหนึ่งเป็นคุณครู อายุ 82 แล้ว อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ท่านดีใจมาก ท่านบอกว่ารอมา 6 ปีแล้ว ได้แต่อุ้มหลาน แต่ไม่เคยเห็นหน้า วันนี้ได้เห็นหลานแล้ว...

คือสิ่งที่เราทำ มันมีคุณค่ามากมาย มหาศาล จนไม่สามารถตราลงในเอกสารใดๆได้ ผมไม่ได้ต้องการชื่อเสียงหรือคะแนนนิยมอะไร เพราะผมไม่ใช่นักการเมือง ผมไม่ได้อยู่ในสภาผู้แทนราษฎร แต่ผมอยู่ในสภาประชาชน ผมเป็นคนที่อยู่ใต้เบื้องพระยุคลบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพราะฉะนั้นทุกวันและทุกวินาที ผมจะทำความดีเพื่อแผ่นดิน” ธานินทร์กล่าวด้วยประกายตาแห่งความปลื้มปีติ

• พระเจ้าในดวงใจ คือ
‘พระเจ้าแผ่นดิน’

ธานินทร์เป็นคนไทยอีกคนหนึ่งที่รักและเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันเป็นอย่างมาก เมื่อก้าวเข้าไปในสำนักงานของเขา จะเห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของแต่ละพระองค์เรียงรายอยู่บนฝาผนัง

นอกจากนั้นเขายังเปลี่ยนชื่อถนนส่วนบุคคล ซึ่งเป็นถนนของเขาเอง จาก ‘ถนนพระพรหมพานิช’ เป็น ‘ถนนเรารักในหลวง’ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย

“ที่ผมเปลี่ยนชื่อเป็น ‘ถนนเรารักในหลวง’ เพราะผมอยากให้ทุกคนตระหนักว่า แผ่นดินนี้เป็นของพระเจ้าแผ่นดิน พระเมตตาของพระองค์ทำให้คนไทยอยู่ เย็นเป็นสุข จะเห็นว่า ประเทศไทยมีคน หลายเชื้อชาติ หลายศาสนา แต่ในหลวงของเราดูแลพสกนิกรของพระองค์ท่านเท่าเทียมกันหมด ไม่แยกสีไม่มีเหล่า

ดังนั้น คนไทยไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด แต่เรามีพระเจ้าองค์เดียวกันคือ ‘พระเจ้าแผ่นดิน’ เป็นพระเจ้าที่เราเห็นได้ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ คือ ‘พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช’ พระองค์ทรงเป็น พระเจ้าที่ลงมาช่วยเหลือประชาชน โดยที่เราไม่ต้องอธิษฐานหรืออ้อนวอนร้องขอ

เพราะฉะนั้นผมคิดว่า สิ่งเดียวที่เราจะตอบแทนพระองค์ได้ก็คือ การช่วยแบ่ง เบาภาระของพระองค์ท่าน ในการช่วยเหลือ คนไทยที่ยังลำบากยากจนและด้อยโอกาส” ธานินทร์กล่าวด้วยน้ำเสียงที่มุ่งมั่น

ผู้ที่ประสงค์จะผ่าต้อกระจกฟรี! ติดต่อไปยังโรงพยาบาลบ้านแพ้ว หรือบริษัท ทาสของแผ่นดิน จำกัด อาคารพระมหากรุณาธิคุณ เลขที่ 98 ซอยสุขุมวิท 24 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110 สอบถามรายระเอียด โทร.0-2262-9454-5,0-2261-8213-7 เวลาทำการจันทร์-วันศุกร์ 08.00-17.00 น.

(จาก นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 135 มีนาคม 2555 โดย วิบูลย์ สุขใจ)

ที่มาhttp://www.manager.co.th/Dhamma/ViewNews.aspx?NewsID=9550000031151

องค์การความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ต ร่วมกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด และ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดการบรรยายความรู้กฏหมายคอม...
03/03/2013

องค์การความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ต ร่วมกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด และ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดการบรรยายความรู้กฏหมายคอมพิวเตอร์ ให้ข้าราชการเทศบาลเมืองมาบตาพุด

19/02/2013

ตอนนี้องค์การเราได้ถูกคนที่ชื่นชอบปลอมแปลงเย่อะมากเพื่อนๆดปรดใช้วิจารณญาณในการติดตามเฟชที่มีตัวตนจริงน่ะครับ ซึ่งทางเราจะได้ดำเนินคดีกับผู้ที่แอบอ้างต่อไปครับ

19/02/2013

แจ้งมายังผู้ที่ทำปลอมและใช้เครื่องหมายโดยไม่ได้รับอนุญาติทางเราจะดำเนินคดีตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด สำหรับผู้ที่ถูกดำเนินคดีอื่นอยู่แล้วเราจะยื่นเรื่องให้ศาลถอนการประกันตัวเพื่อให้ท่านไปสงบสติในเรือนจำน่ะครับ

22/09/2012

หลังจากที่เราแจ้งไป 48 นาที ปรากฏว่าทาง โออิชิ ได้ประกาศทางเฟชตามที่ร้องขอครับ ขอบคุณ โออิชิ ด้วยน่ะครับ

เรียนเพื่อนสมาชิกครับ ขณะนี้ทาง โออิชิ ได้มีกิจกรรมรรมhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=385408994862218&set=a.1396...
22/09/2012

เรียนเพื่อนสมาชิกครับ ขณะนี้ทาง โออิชิ ได้มีกิจกรรมรรมhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=385408994862218&set=a.139654036104383.27779.133456400057480&type=1

ขอให้เพื่อนๆที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยไม่ไปโพสต์ข้อมูลส่วนตัวลงใน comment แต่ให้ส่งไปที่เมล์ตามที่ โออิชิ กำหนดน่ะครับ เพราะการที่ไปโพสต์ข้อมูลส่วนตัวลงใน comment อาจมีผู้ที่ประสงค์ร้ายต่อเพื่อนๆ นำข้อมูลไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายได้น่ะครับ ฝากเตือนกันต่อๆไปด้วยโดยด่วนครับ

ง่ายแค่เปลี่ยน Profile แล้วส่งเมล์มายืนยัน แค่นนี้ IPhone 5 อาจเป็นของคุณ!!!

เหมียว Oishi Neko ให้โชคแจก IPhone5!! 2 เครื่อง ทั้ง สีขาวและสีดำ พร้อมรับเครื่องได้เลยทันที

แค่เพียงคุณเปลี่ยนภาพ Profile ของคุณเป็น เหมียว Oishi Neko รูปที่กำหนด

รูปเหมียว Oishi Neko คลิก http://alturl.com/e6ks9

ส่ง Mail ชื่อ พร้อมเบอร์ติดต่อ และ link facebook ของคุณเองยืนยันมาที่ [email protected]

เพียงแค่นี้คุณก็มีสิทธิ์ลุ้น IPhone 5 ไปเลยทันที!!!
มี 2 รางวัล สีขาว / สีดำ 32GB

เริ่มตั้งแต่ เที่ยงวันเสาร์ที่ 22 - เที่ยงคืนวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายนนี้เท่านั้น
จับรางวัล วันที่ 25 กันยายนนี้ เวลา 14:00

กติกา
- รายชื่อที่จับขึ้นมาต้องมีรูป Profile ตามที่เรากำหนดเท่านั้น
ถ้าเช็คแล้วไม่ใช่รูปที่กำหนดจะถือว่าผิดกติกา และจะเลื่อนเป็นลำดับสำรองทันที
- ระบบจะเริ่มเก็บจำนวน Mail จากเวลาที่เริ่มกิจกรรมและสิ้นสุดการเก็บข้อมูล 23:59
ของคืนวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายนนี้เท่านั้น
- การจับรางวัลของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
- รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

พร้อมถ่ายทอดการจับรางวัลแบบสด ๆ ในวันที่ 25 กันยายนนี้ ตั้งแต่เวลา 13:50 ที่
www.oishigroup.com/oishineko.php

จับรางวัลที่ อาคาร UM Tower ชั้นที่ 25 เวลา 14:00
**ของรางวัล สามารถรับได้เลยทันที ที่ UM Tower แยกคลองตัน

09/09/2012

ประกาศ

ถึงเพื่อนๆทุกท่านครับ เรา องค์การความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ตมีเรื่องที่จะแจ้งให้เพื่อนๆทราบน่ะครับ ว่า ขณะนี้เราได้ช่วยและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหน่วยงานหนึ่ง
ได้ดำเนินการจับกุมผุ้ต้องหารายสำคัญและจะแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้เกี่ยวกับเรื่องการฉ้อโกงในอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีมูลค่าความเสียหลายหลายล้านบาท

และสิ่งที่เป็นประเด็นก้อคือมีประชาชนซึ่งตกเป็นเหยื่อ นอกจากจะเสียเงินแล้วยังต้องตกเป็นผู้ร่วมในการกระทำความผิดด้วย

อันเป็นปัญหาสำคัญซึ่งตามบรรทัดฐานในปัจจุบันนั้นแสดงว่าทุกท่านที่นั่งเล่นคอมพิวเตอร์อยู่กับบ้านแล้วเสาะแสวงหารายได้ทางอินเทอร์เน็ตทุกคนก้อมีสิทธิที่จะถูกดำเนินคดีและถึงขั้นติดคุกได้

เมื่อเราได้รับการร้องขอความเป็นธรรมจากน้องคนหนึ่งซึ่งถูกตัดสินจำคุกถึงยี่สิบปีทั้งๆที่นั่งทำงานอยู่กับบ้าน

อันเป็นเรื่องที่จะมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อสังคมเรานี้

องค์การความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ตจึงได้ดำเนินการทำงานอย่างหนักในการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นจนนำมาซึ่งการจับกุมผู้ต้องหารายสำคัญนี้อันเป็นการที่จะช่วยเหลือสังคมออนไลน์นี้ให้ปลอดภัยสำหรับประชาชนต่อไป

ผลงานนี้ขอมอบให้กับเพื่อนทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้เสมอมาน่ะครับ พรุ่งนี้หลังจากแถลงข่าวอย่างเป็นทางการแล้ว จะนำข้อมูลรายละเอียดมาเสนอให้เพื่อนๆต่อไปน่ะครับ ขอบพระคุณครับ

น้ำท่วม 2554 ... คุณเห็นอะไร?
24/11/2011
น้ำท่วม 2554 ... คุณเห็นอะไร?

น้ำท่วม 2554 ... คุณเห็นอะไร?

จัดทำขึ้นเพียงแค่อยากให้เพื่อนมนุษย์ทุกคนมีความสุขไม่เครียดกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น คนไทยสู้ๆ ขอขอบคุณเว็บ dekdee.com และ pantip.com ที่เอื้อเฟื้อภาพดีๆ

http://news.voicetv.co.th/technology/20239.html
24/11/2011
ICT พร้อมให้บริการ วายฟาย ฟรี ทั่วประเทศ

http://news.voicetv.co.th/technology/20239.html

รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เผยพร้อมให้บริการวายฟายฟรีทั่วประเทศ มั่นใจเฟสแรกเปิดได้ 20,000 จุดก่อนปี55 น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยถึงความคืบหน้านโยบายการให้บริการอินเตอร์เนตไร้สาย (วายฟาย) ฟรีทั่วประเทศว่า ขณะนี้ได้วางแผนปฏิบัติการเรียบร้...

ศาลสั่งจำคุก20ปีส่งเอสเอ็มเอสหมิ่นเบื้องสูง
24/11/2011
ศาลสั่งจำคุก20ปีส่งเอสเอ็มเอสหมิ่นเบื้องสูง

ศาลสั่งจำคุก20ปีส่งเอสเอ็มเอสหมิ่นเบื้องสูง

ศาลสั่งจำคุก 20 ปี หนุ่มใหญ่ส่งเอสเอ็มเอสหมิ่นเบื้องสูง ผ่านมือถือเลขาฯส่วนตัว อภิสิทธิ์ จำเลยอ้างส่งมือถือไปซ่อม แต่ฟังข้อหักล้างไม่ขึ้น ตัดสินลงโทษผิดตามฟ้อง วันนี้ (23 พ.ย.) ที่ห้องพิจารณาคดี 806 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลอ่านคำพิพากษาคดีหมิ่นเบื้องสูง หมายเลขดำ อ.311/2554 ที่พนักงานอัยการฝ่า...

น้ำท่วม อาจเสี่ยง โรคระบาด แมลงวันบุกกรุงแน่
20/11/2011
น้ำท่วม อาจเสี่ยง โรคระบาด แมลงวันบุกกรุงแน่

น้ำท่วม อาจเสี่ยง โรคระบาด แมลงวันบุกกรุงแน่

หลายคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่น้ำลดแล้ว อาจจะรู้สึกโล่งใจที่จะได้กลับเข้าไปเก็บกวาดข้าวของในบ้านที่ถูกน้ำทำลายล้างเสียที แต่อย่าลืมว่าปัญหาใหญ่ยังรออยู่

เพื่อนๆ ท่านใดแวะเวียนผ่านไปแถวๆสะพานคลองเจีก หรืออยุ่ใกล้ๆบริเวณนั้น ก็เข้าไปช่วยเหลือกันหน่อยนะคะ
20/11/2011
วอนช่วยสุนัขถูกทิ้งที่สะพานคลองเจ๊ก ใกล้อดตาย

เพื่อนๆ ท่านใดแวะเวียนผ่านไปแถวๆสะพานคลองเจีก หรืออยุ่ใกล้ๆบริเวณนั้น ก็เข้าไปช่วยเหลือกันหน่อยนะคะ

สัตว์เลี้ยงเองก็พลอยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมด้วย อย่างบรรดาสุนัขกว่า 40 ชีวิต ที่ถูกเจ้าของนำไปปล่อยไว้ที่เชิงสะพานคลองเจ๊ก ถนนสาย 340 ต

http://ngofroc.blogspot.com/
07/11/2011
ngo.froc

http://ngofroc.blogspot.com/

ประชาร่วมใจช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เจาะเบื้องหลังคลิป "รู้สู้ flood" และที่มาของความน่ารัก "ปลาวาฬสีฟ้า" กระหึ่มในสังคมออนไลน์
31/10/2011
เจาะเบื้องหลังคลิป "รู้สู้ flood" และที่มาของความน่ารัก "ปลาวาฬสีฟ้า" กระหึ่มในสังคมออนไลน์

เจาะเบื้องหลังคลิป "รู้สู้ flood" และที่มาของความน่ารัก "ปลาวาฬสีฟ้า" กระหึ่มในสังคมออนไลน์

มติชนออนไลน์

ที่อยู่

1 Pradiphat Road, Phayathai District
Bangkok
10400

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การความมั่นคงทางอินเทอผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง องค์การความมั่นคงทางอินเทอ:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรื่องต้องรู้
คนทุกคน มีค่า อยู่ในตัว
อย่าเมามัว กลัวติด คิดสงสัย
อย่ามัวติด คิดแต่ ตามใครใคร
จงเชื่อใน คุณค่า ของตัวเรา
ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัย
ส่งเสด็จสู้สวรรคาลัย
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ปวงชนชาวไทย
'เฟซบุ๊ก' เดี้ยง

'เฟซบุ๊ก' เดี้ยง ผู้ใช้บริการไม่สามารถอัพเดท-ไลค์-แชร์ และคอมเม้นได้ แต่ยังสามารถคุยโต้ตอบผ่านกล่องข้อความได้ตามปกติ...เมื่อเวลาประมาณ 19.30 น. วันที่ 21 ตุลาคม 2556 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก (facebook) เกิดล่ม โดยผู้ใช้บริการไม่สามารถอัพเดทสถานะ กดไลค์ แชร์ และคอมเมนต์ บนเฟซบุ๊กได้ ทั้งผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน แต่ยังสามารถพูดคุยผ่านกล่องข้อความได้ตามปกติ ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์และสอบถามกันจ้าละหวั่นในสังคมโซเชียล

ล่าสุดประมาณ 21:00 น. เริ่มใช้งานได้แล้ว
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

โคกหนองนาโมเดล Sriphan garden&farm กูเจ็บว่ะ PunNa-PunJai  DPU Backpack ฟักข้าวสกัดเข้มข้น - Vinaga จากเว สระว่ายน้ำเที่ยงคืน Build Home Service - Roots engineering (1999) Co., Ltd. โรงเรียนมะเซาะฮะตุดดีน 2 Aden Blundell Tourmalineshape The villa รามคำแหง-สุวรรณภูมิ จำหน่าย ลวดเชื่อมไฟฟ้า ราคาถ โรงเรียนดนตรีมิวสิคบอกซ์สต V PET Hospital GAS D-Sure ช่างกุญแจสะพานสูง 087-488-4333 ศูนย์