RAB11KG กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
เลขที่ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
10220

03/06/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ขอเรียนเชิญประชาชนชาวไทยและจิตอาสาพระราชทาน รับชม "สารคดีเฉลิมพระเกียรติ"

10/04/2019
06/04/2019
เรียน ทุกท่าน bikeอุ่นไอรักที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค.61 นี้ จะมีการปิดถนนหลายเส้นทางตั้งแต่  10.00-22.00 น. ประก...
09/12/2018

เรียน ทุกท่าน

bikeอุ่นไอรักที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค.61 นี้
จะมีการปิดถนนหลายเส้นทาง
ตั้งแต่ 10.00-22.00 น. ประกอบด้วย

ฝั่งพระนคร

1.ถนนอู่ทองใน (ตลอดเส้น)
2.ถนนศรีอยุธยา (ตั้งแต่แยกพล1 – แยก
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม)

3.ถนนพิษณุโลก (ตั้งแต่แยกวังแดง – แยกยมราช)

4.ถนนกรุงเกษม (ตั้งแต่แยกประชาเกษม – แยกสะพานขาว)

5.ถนนวิสุทธิกษัตริย์ (ตั้งแต่แยกวิสุทธิ์กษัตริย์ –แยก จปร.)

6.ถนนจักพรรดิพงษ์ (ตั้งแต่แยก จปร. – แยกหลานหลวง)

7.ถนนหลานหลวง (ตั้งแต่แยกหลานหลวง – แยกผ่านฟ้า)

8.ถนนพระสุเมรุ (ตั้งแต่แยกวันชาติ ถึงแยกผ่านฟ้า แฃะ ตั้งแต่แยกบางลำพู – ป้อมพระสุเมรุ)

9.ถนนดินสอ (ตั้งแต่แยกวันชาติ – อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย)

10.ถนนตะนาว (ตั้งแต่แยกวัดบวร – แยกคอกวัว)

11.ถนนพระอาทิตย์ (ตลอดเส้น)

12.ถนนกัลยาณไมตรี (ตั้งแต่แยกกัลยาณไมตรี –แยกช้างโรงสี)

13.ถนนอัษฎางค์ (ตลอดเส้น)

14.ถนนตะนาว (ตั้งแต่แยกคอกวัว – สี่แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า)

15.ถนนบำรุงเมือง (ตั้งแต่แยกช้างโรงสี – แยกสำราญราษฎร์)

16.ถนนมหาไชย (ตั้งแต่แยกผ่านฟ้า – แยกสำราญราษฎร์)

17.ถนนเฟื่องนคร ตั้งแต่แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า – แยกสี่กั๊กพระยาศรี)

18.ถนนเยาวราช (ตั้งแต่ แยกราชวงษ์ – แยกวัดตึก )

19.ถนนเจริญกรุง (ตั้งแต่แยกท้ายวัง – แยกเสือป่า)

20.ถนนจักรวรรดิ (ตั้งแต่แยกวรจักร – สะพานพระปกเกล้า)

21.ถนนพาหุรัด และ ถนนบ้านหม้อ (ทั้งเส้น)ฝั่งธนบุรี

1.ถนนบรมราชชนนนี (ขาเข้าปิดบริเวณแยกอรุณอมรินทร์ รถจากแยกปิ่นเกล้าให้เลี้ยวขวาไปศิริราช หรือกลับรถที่มาจากศิริราชบังคับเลี้ยวซ้ายที่แยกอรุณอมรินทร์)

2.คู่ขนานลอยฟ้า (ขาเข้าปัดลงสิรินธร ขาออกปิดการจราจรโดยปริยาย)

3.ถนนอิสรภาพ (ตั้งแต่แยกโพธิ์สามต้น –แยกบ้านแขก)

4.ถนนอรุนอมรินทร์ (ตั้งแต่แยกวังเดิม – แยกศึกษานารี ใช้ถนนวังเดิมเป็นเส้นเชื่อมระหว่างถนนอิสรภาพและถนนอรุณอมรินทร์)

5.สะพานพุทธ และ สะพานพระปกเกล้า (ปิดการจราจรทั้งสองฝั่ง)

6.ถนนจรัญสนิทวงศ์ (บริเวณแยกท่าพระ บังคับกลับรถหรือเลี้ยวขวาไปทางแยกราชพฤกษ์เท่านั้น)

7.ถนนเพชรเกษม (เมื่อมาถึงแยกท่าพระให้เลี้ยวซ้ายเข้าจรัญสนิทวงศ์ หรือกลับรถถนนราชพฤกษ์ ใช้เฉพาะช่องทางด่วนเพื่อสาทรเท่านั้น ไม่สามารถลงที่แยกตากสินได้)

8.แยกรัชดา –ตลาดพลู (ใช้ได้เฉพาะรถที่จะไปมาจากราชพฤกษ์จะไปสถพานสาทร ส่วนรถที่จะไปพระรามสามไม่สามารถไปได้บังคับกลับรถที่ แยกรัชดา- ตลาดพลู)

9.คู่ขนานถนนราชพฤกษ์ ขาออกตั้งแต่แยกตากสินถึงใต้บีทีเอสกรุงธนบุรี อาจมีขบวนจักรยานที่เป็นจุดรวมตัว

11.ปิดการจราจรสะพานพระราม 3 (หรืออาจใช้ขาเข้าได้ หากขบวนรถจักรยานใช้ฝั่งเดียว)

12.สะพานกรุงเทพ (ใช้ได้ทั้ง 2 ช่องทาง เมื่อลงมาบังคับเลี้ยวซ้าย ขวา เข้าเจริญนครไม่สามารถตรงมาแยกมไหสวรรย์ได้)

13.ปิดถนนจอมทอง (ให้ใช้ถนนวุฒากาศ)

14.ปิดถนนพระราม2 (ตั้งแต่ทางขึ้นทางด่วนจนถึงแยกพระราม 2 โดยให้รถขึ้นทางด่วนหรือกลับ รถสวนคู่ขนานให้ไปกลับรถที่แยกพระราม 2)

15.ปิดถนนประชาอุทิศ (ช่วงใต้ทางด่วน ให้เลี้ยวซ้ายเข้าใต้ด่วนออกพระราม 2 ทางลงทางด่วนที่จะลงสุขสวัสดิ์ ไม่สามารถเข้าถนนสุขสวัสดิ์ได้ ให้กลับรถใต้ทางด่วนเข้า ซอยสุขสวัสดิ์ 33/1 จากนั้นเข้าถนนราษฎร์บูรณะ)

16.ปิดรถจากสะพานภูมิพล 1 (ที่ลงจากถนนวงแหวนอุตสาหกรรม เข้าสุขสวัสดิ์ โดยให้กลับรถใต้สะพานต่างระดับวงแหวนสุขสวัสดิ์)

17.ถนนเจริญนคร และ ถนนราษฎร์บูรณะ จะข้ามฝั่งพระนคร ให้ใช้สะพานกรุงเทพ รถจากพระราม 2 ข้ามฝั่งพระนครใช้ทางด่วนเท่านั้น)

ขอเชิญชวนให้ยึดมั่น เเละปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เเละสืบสานวิถีทางวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งส่...
01/08/2018

ขอเชิญชวนให้ยึดมั่น เเละปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เเละสืบสานวิถีทางวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองตาม คุณธรรมสำคัญ ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ดังนี้

พอเพียง หมายถึง ความพอเพียงในการดำเนินชีวิต แบบทางสายกลาง มีเหตุผลใช้ความรู้ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีความพอประมาณ พอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ประมาท สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

วินัย หมายถึง การยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ทั้งวินัยต่อตนเองในการผลักดันชีวิตให้ก้าวหน้า วินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณ และเคารพต่อกฎหมาย

สุจริต หมายถึง ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น ยืนหลักในการรักษาความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรมทั้งปวง นอกจากตนเองจะเป็นคนซื่อตรงแล้ว ต้องกล้าปฏิเสธการกระทำที่ไม่ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอื่นที่จะทำให้ส่วนรวมเกิดความเสียหาย

จิตอาสา หมายถึง การเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อสังคมสาธารณะ และอาสาลงมือทำอย่างใดอย่างหนึ่งอันมิใช่หน้าที่ของตนเอง ด้วยความรัก ความสามัคคี เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ของสังคม ของประเทศชาติ โดยมิได้หวังผลตอบแทน ทำความดีเพื่อ ความดี เอื้ออาทรต่อคนร่วมสังคม ทำอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย

เมื่อ 171430 พ.ค.61 ผบ.ร.11 รอ.เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 1/2561 ของ นขต.ร.11 รอ. ทั้งนี้ได้กล่าวให้โอวาทให...
17/05/2018

เมื่อ 171430 พ.ค.61 ผบ.ร.11 รอ.เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 1/2561 ของ นขต.ร.11 รอ. ทั้งนี้ได้กล่าวให้โอวาทให้กับทหารใหม่ตั้งใจรับการฝึก ณ บก.ร.11 รอ.

เมื่อ 151830 ผบ.พล.1 รอ.ตรวจเยี่ยม ทหารใหม่ รุ่นปี 1/2561 พร้อมทั้งดูความเรียบร้อย การประกอบเลี้ยงอาหาร ที่พักเรือนโรง พ...
16/05/2018

เมื่อ 151830 ผบ.พล.1 รอ.ตรวจเยี่ยม ทหารใหม่ รุ่นปี 1/2561 พร้อมทั้งดูความเรียบร้อย การประกอบเลี้ยงอาหาร ที่พักเรือนโรง พร้อมทั้งสอบถามความเป็นอยู่ และให้กำลังใจกับทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.11 พัน.1 รอ., ร.11 พัน.2 รอ. และ นขต.บก.ร.11 รอ.

เมื่อ 11 พ.ค.61 เวลา 0830 ผบ.ร.11 รอ.เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล นขต.บก.ร.11 รอ. เพื่อเป็นสวัสดิการแล...
11/05/2018

เมื่อ 11 พ.ค.61 เวลา 0830 ผบ.ร.11 รอ.เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล นขต.บก.ร.11 รอ. เพื่อเป็นสวัสดิการและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของกำลังพล ก่อนเปิดการศึกษา ณ ศาสนสถาน ร.11 รอ

050800 พ.ค.61 ผบ.ร.11 รอ.พบปะกำลังพลและครอบครัว 1.เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ ปัญข้อขัดข้อง เดือดร้อนต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่หนท...
05/05/2018

050800 พ.ค.61 ผบ.ร.11 รอ.พบปะกำลังพลและครอบครัว
1.เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ ปัญข้อขัดข้อง เดือดร้อนต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่หนทางแก้ไข ณ ชุมขนเพชราวุธ ร.11 รอ. ซึ่ง ครอบครัวของกำลังพลมีความพึงพอใจในการเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็น
2.ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ และความสำนึกในสถาบันพระมหากษัตริย์
จากนั้นผบ.ร.11 รอ.และคณะ ผบช. ตรวจเยี่ยมชุมชน และร้านค้าตลาดรวม เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ และความเรียบร้อยเขตสุขาภิบาลในชุมชน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

050730 พ.ค.61 ร.11 รอ. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนที่ลานโดมสวนไม้มงคล กราบนิมนต์ พระมหาเขมานันท์ ปิยสีโล เจ้าอาวาสว...
05/05/2018

050730 พ.ค.61 ร.11 รอ. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนที่ลานโดมสวนไม้มงคล กราบนิมนต์ พระมหาเขมานันท์ ปิยสีโล เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้า เจ้าคณะเขตลาดพร้าว และพระสงฆ์รวม 3 รูป เมตตาออกรับบิณฑบาต ซึ่งมีกำลังพล และแม่บ้าน โดยมี ผบ.ร.11 รอ. และคณะ ผบช. ร่วมเป็นประธาน

เมื่อ 040830 พ.ค.61 พันเอกธีระพงษ์ ซูตินันทน์ ผบ.ร.11 รอ.ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.11 รอ. ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำล...
04/05/2018

เมื่อ 040830 พ.ค.61 พันเอกธีระพงษ์ ซูตินันทน์ ผบ.ร.11 รอ.ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.11 รอ. ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารใหม่ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 พร้อมทั้งได้เน้นย้ำนโยบายการฝึกเพื่อให้มีผลการฝึกที่สัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณ์ต่อไป

เมื่อ 021630 พ.ค.61 ผบ.พล.1 รอ. ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.11 พัน.2 รอ. ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารใหม่ ...
02/05/2018

เมื่อ 021630 พ.ค.61 ผบ.พล.1 รอ. ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.11 พัน.2 รอ. ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารใหม่ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 พร้อมทั้งได้เน้นย้ำนโยบายการฝึกให้กับ ผบ.ร.11 รอ. และ ผบ.นขต.ร.11 รอ. เพื่อให้มีผลการฝึกที่สัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณ์ต่อไป

เมื่อ 021430 พ.ค.61 พลตรี ทรงวิทย์ ผบ.พล.1 รอ. พบปะกำลังพล และมอบยโยบายการปฏิบัติงาน ให้แก่กำลังพล ร.11 รอ.และ นขต.ร.11...
02/05/2018

เมื่อ 021430 พ.ค.61 พลตรี ทรงวิทย์ ผบ.พล.1 รอ. พบปะกำลังพล และมอบยโยบายการปฏิบัติงาน ให้แก่กำลังพล ร.11 รอ.และ นขต.ร.11 รอ. เพื่อเน้นย้ำให้กำลังพลได้ทราบถึง และวิสัยทัศน์ที่สำคัญ ในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 ณ หอประชุม รร.กองทัพบกอุปถัมภ์ เพชราวุธวิทยา

เมื่อ 270530 เม.ย.61 ผบ.ร.11 รอ. ,ผบช.ร.11 รอ.,ผบ.ร.11พัน.1 รอ. ,ผบ.ร.11 พัน2 รอ. ผบ.ร.11 พัน.3รอ.พร้อมทั้งกำลังพล ทำกา...
27/04/2018

เมื่อ 270530 เม.ย.61 ผบ.ร.11 รอ. ,ผบช.ร.11 รอ.,ผบ.ร.11พัน.1 รอ. ,ผบ.ร.11 พัน2 รอ. ผบ.ร.11 พัน.3รอ.พร้อมทั้งกำลังพล ทำการฝึกเดินทางไกล ประจำเดือน เม.ย. ในเส้นทางและพื้นที่ภายในหน่วยระยะทาง 6 กม. และแนะนำกำลังพลในการปฏิบัติการในการเดินทางยุทธวิธี,การจับถืออาวุธ,การตรวจการณ์ ,การข้ามพื้นที่อันตราย หลังจากเดินทางไกลจบทำการออกกำลังกายกายบริหารประกอบอาวุธ ณ ร.11 รอ.

เมื่อ 261500 เม.ย.61 ผบ.ร.11 รอ. ผบช.ร.11 รอ. , ผบ.ร.11 พัน.1 รอ. และ ผบ.ร.11 พัน.2 รอ.ได้กระทำพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลให้กั...
26/04/2018

เมื่อ 261500 เม.ย.61 ผบ.ร.11 รอ. ผบช.ร.11 รอ. , ผบ.ร.11 พัน.1 รอ. และ ผบ.ร.11 พัน.2 รอ.ได้กระทำพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลให้กับ พลทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการ ใน 30 เม.ย.61 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในการเข้ามารับราชการในหน่วยทหารรักษาพระองค์ ณ บก.ร.11 รอ. ทั้งนี้ได้มอบพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้กับกำลังพลเพื่อสร้างความภาคภูมิใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

เมื่อ 260900 เม.ย.61 ผบ.ร.11 รอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ รุ่นที่1/2561ให้กับครูทหารใหม่ หน่วยฝึกทหา...
26/04/2018

เมื่อ 260900 เม.ย.61 ผบ.ร.11 รอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ รุ่นที่1/2561ให้กับครูทหารใหม่ หน่วยฝึกทหารใหม่ นขต.บก.ร.11 รอ. พร้อมทั้งมอบโอวาท และชี้แจงเจตนารมณ์ แนวทางการฝึก ณ บก.ร.11 รอ.

เมื่อ 201800 เม.ย.61 ผบ.ร.11 รอ. ร่วมรับประทานอาหารกับกำลังพล และครอบครัว ณ คุ้มผึ้งหลวง ชุมชนเพชราวุธ ร.11 รอ. ตามโครงก...
21/04/2018

เมื่อ 201800 เม.ย.61 ผบ.ร.11 รอ. ร่วมรับประทานอาหารกับกำลังพล และครอบครัว ณ คุ้มผึ้งหลวง ชุมชนเพชราวุธ ร.11 รอ. ตามโครงการ “ ข้าวหม้อ แกงหม้อ ” โดยหมุนเวียนร่วมรับประทานอาหารตามคุ้มต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงครอบครัว อีกทั้งเพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ ของครอบครัวกำลังพล เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป

เมื่อ 201000 เม.ย. 61ผบ.ร.11รอ. ได้พบปะและให้โอวาท รวมทั้งมอบนโยบายทางด้านการฝึกทหารใหม่ ประจำปี 2561 ผลัดที่ 1 ของหน่ว...
20/04/2018

เมื่อ 201000 เม.ย. 61ผบ.ร.11รอ. ได้พบปะและให้โอวาท รวมทั้งมอบนโยบายทางด้านการฝึกทหารใหม่ ประจำปี 2561 ผลัดที่ 1 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ นขต.ร.11รอ. ทั้งนี้ได้กำชับ เกี่ยวกับข้อห่วงใย และมาตรการ ป้องกัน ในเรื่องการเกิด heat Stroke รวมทั้งเน้นย้ำตามนโยบายผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ 191930 เม.ย.61 ผบ.ร.11 รอ. ได้ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพบิดา ของ ส.อ.ธนวรรธน์ เมธาวัฒนะสิทธิ์ กำลังพลร้อย.ยก.ร.11 รอ. ...
20/04/2018

เมื่อ 191930 เม.ย.61 ผบ.ร.11 รอ. ได้ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพบิดา ของ ส.อ.ธนวรรธน์ เมธาวัฒนะสิทธิ์ กำลังพลร้อย.ยก.ร.11 รอ. ณ.บ้านเลขที่ 1/4 หมู่ 8 ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.นครปฐมและ ได้มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือเพื่อจัดการในงานศพฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการดูแลกำลังพลและครอบครัวของหน่วย ตามนโยบายผบช. ผลการปฏิบัติเรียบร้อยครับ

เมื่อ 17 เม.ย.61 ผบ.ร.11 รอ. พบปะและ มอบนโยบายการปฏิบัติงานประจำปี 2561 ให้กับกำลังพล นายทหาร นายสิบและพลทหาร นขต.บก.ร.1...
17/04/2018

เมื่อ 17 เม.ย.61 ผบ.ร.11 รอ. พบปะและ มอบนโยบายการปฏิบัติงานประจำปี 2561 ให้กับกำลังพล นายทหาร นายสิบและพลทหาร นขต.บก.ร.11 รอ.และ นขต.ร.11 รอ. ณ หอประชุมโรงเรียนเพชราวุธฯ ร.11 รอ.

เมื่อ 3 เม.ย.61 ร.11 รอ. จัดพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผบ.ร.11 รอ. ระหว่าง พ.อ.ศักดิ์ศิริ แข็งแรง ผบ.ร.11 รอ. (ท่านเก่า)กับ พ....
03/04/2018

เมื่อ 3 เม.ย.61 ร.11 รอ. จัดพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผบ.ร.11 รอ. ระหว่าง พ.อ.ศักดิ์ศิริ แข็งแรง ผบ.ร.11 รอ. (ท่านเก่า)กับ พ.อ.ธีระพงษ์ ชูตินันทน์ (ท่านใหม่) ณ บริเวณ บก.ร.11 รอ.

เมื่อวันที่ 30 มี.ค.61 พันเอก ศักดิ์ศิริ แข็งแรง ผบ.ร.11 รอ. นำกำลังพล เดินทางไกลประจำเดือน มี.ค.61 เพื่อเสริมสร้างสมรรถ...
30/03/2018

เมื่อวันที่ 30 มี.ค.61 พันเอก ศักดิ์ศิริ แข็งแรง ผบ.ร.11 รอ. นำกำลังพล เดินทางไกลประจำเดือน มี.ค.61 เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะร่างกาย และลักษณะของการเป็นทหารราบ ณ ร.11 รอ.

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.6 ผบ.ร.11 รอ.เป็นประธานทำบุญเนื่องในวันสถาปนา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพชาวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ณ...
13/03/2018

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.6 ผบ.ร.11 รอ.เป็นประธานทำบุญเนื่องในวันสถาปนา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพชาวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพชาวุธวิทยา

เรามาทำความ ดี ด้วยหัวใจร่วมกันครับ
12/03/2018

เรามาทำความ ดี ด้วยหัวใจร่วมกันครับ

"สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างความสามัคคี"📌📌 ห้ามพลาด!! ชมสด...บรรยากาศพิธีเปิด 🏆"กีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 68"🏅จากส...
09/03/2018
การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 69

"สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างความสามัคคี"

📌📌 ห้ามพลาด!! ชมสด...บรรยากาศพิธีเปิด 🏆"กีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 68"🏅จากสนามกีฬา จิระนคร จ.สงขลา 9 มี.ค.61 ⏰ เวลา 16.00 น.

ผ่านทาง :
📺 •ช่อง5
📲💻•facebook live 👉https://www.facebook.com/armygamesthailand/

#กีฬาภายในกองทัพบก
#ครั้งที่ 68

https://www.facebook.com/weloverta/posts/1675059162559758

มิติใหม่ กีฬาประชารัฐ ทหารนำกีฬาเชื่อโยงประชาชน

เมื่อวันที่ 3 มี.ค.61 ผบ.ร.11 รอ. และภริยา นำกำลังพล และครอบครัว นขต.บก.ร.11 รอ. ร่วมทำบุญตักบาตรประจำเดือน ณ ชุมชน ร.11...
07/03/2018

เมื่อวันที่ 3 มี.ค.61 ผบ.ร.11 รอ. และภริยา นำกำลังพล และครอบครัว นขต.บก.ร.11 รอ. ร่วมทำบุญตักบาตรประจำเดือน ณ ชุมชน ร.11 รอ.

เมื่อ 280800 ก.พ.61 ผบ.ร.11 รอ. นำกำลังพลนายทหาร, นายสิบ และพลทหาร ของหน่วย ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ พร...
28/02/2018

เมื่อ 280800 ก.พ.61 ผบ.ร.11 รอ. นำกำลังพลนายทหาร, นายสิบ และพลทหาร ของหน่วย ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน ผลการปฏิบัติเรียบร้อย

เมื่อ 26 ม.ค.61 ผบ.ร.11 รอ. นำกำลังพล ทำการฝึกเดินทางไกล เพื่อให้ ผบช. ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้ใต้บังคับบัญชา แ...
27/01/2018

เมื่อ 26 ม.ค.61 ผบ.ร.11 รอ. นำกำลังพล ทำการฝึกเดินทางไกล เพื่อให้ ผบช. ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้ใต้บังคับบัญชา และเป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังพล ในการฝึกภาคสนามประจำปี 61 โดยทำการเดินระยะทางรวม 6 กม. ณ ร.11 รอ

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับ เด็กเล็กก่อนวัยเร...
24/01/2018

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน ( 2 ปีไม่เกิน 3 ปี ), ระดับชั้นอนุบาลปี่ที่1, ประถมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปี่ที่1 ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.61 - 28 ก.พ.61

200730 ม.ค.61 ร.11 รอ. จัดงานวันสถาปนาครบรอบปีที่ 116 โดยมี ผบ.พล.1 รอ. เป็นประธาน มีพิธีสงฆ์ การจัดนิทรรศการ แสดงการปฏ...
21/01/2018

200730 ม.ค.61 ร.11 รอ. จัดงานวันสถาปนาครบรอบปีที่ 116 โดยมี ผบ.พล.1 รอ. เป็นประธาน มีพิธีสงฆ์ การจัดนิทรรศการ แสดงการปฏิบัติหน้าที่ ของ ฉก.ทหารมหาดเล็ก 904 พล.1 รอ. การจัดชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากที่สูง ศิลปะป้องกันตัว และร่วมรับประทานอาหาร ณ ร.11 รอ.

130600 ม.ค. 61  ร.11 รอ. จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ณ สนามหญ้า หลัง บก.ร.11 รอ. โดยมี ผบ.ร.11 รอ. เป็นปร...
13/01/2018

130600 ม.ค. 61 ร.11 รอ. จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ณ สนามหญ้า หลัง บก.ร.11 รอ. โดยมี ผบ.ร.11 รอ. เป็นประธาน

เมื่อ 181530 ธ.ค.60 ผบ.ร.11 รอ. พบปะกำลังพลและแม่บ้าน กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ค่ายเพชรบุรีราชส...
19/12/2017

เมื่อ 181530 ธ.ค.60 ผบ.ร.11 รอ. พบปะกำลังพลและแม่บ้าน กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ค่ายเพชรบุรีราชสิรินธร จ.เพชรบุรี
ทั้งนี้ ได้ให้โอวาท , อวยพร และมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลและครอบครัว ร.11 พัน.3 รอ.

เมื่อ 171200 - 181200 ธ.ค.60 ผบ.ร.11 รอ.และ ผบ.ร.11 พัน.3 รอ.นำคณะนายทหาร,ชุดชป.รักษาฯ ป่ากุยบุรี และ จนท.อุทยานแห่งชาติ...
19/12/2017

เมื่อ 171200 - 181200 ธ.ค.60 ผบ.ร.11 รอ.และ ผบ.ร.11 พัน.3 รอ.นำคณะนายทหาร,ชุดชป.รักษาฯ ป่ากุยบุรี และ จนท.อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ร่วมลาดตระเวนเส้นทางในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจ.ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่พิกัด 47 P 656351 ถึง พิกัด 47 P 703419 เพื่อป้องปรามผู้กระทำความผิดกม. รวมระยะทาง 23 กม. ทั้งนี้ได้มอบของให้กำลังพลของหน่วยและ จนท.อุทยานฯเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ 170730 ธ.ค.60 ผบ.ร.11 รอ. ตรวจเยี่ยมกำลังพลของชุดชป.นทท.หน่วย ร.11 รอ.( ร.11 พัน.1 รอ.และ ร.11 พัน.3 รอ.) ที่เข้าเ...
19/12/2017

เมื่อ 170730 ธ.ค.60 ผบ.ร.11 รอ. ตรวจเยี่ยมกำลังพลของชุดชป.นทท.หน่วย ร.11 รอ.( ร.11 พัน.1 รอ.และ ร.11 พัน.3 รอ.) ที่เข้าเเข่งขันในห้วงวันที่ 17-22 ธ.ค.60 ทั้งนี้ได้มอบของเครื่องดื่มบำรุงกำลัง และ ให้กำลังใจ กำลังพลที่เข้าแข่งขัน ณ.ค่ายฝึกรบพิเศษฯ แก่งกระจาน

เมื่อวันที่ 122130 ธ.ค.60 พันเอก ศักดิ์ศิริ แข็งแรง ผบ.ร.11 รอ. ได้นำคณะนายทหารร่วมส่งกำลังพลและบุตรที่มีผลการศึกษาดีเยี...
13/12/2017

เมื่อวันที่ 122130 ธ.ค.60 พันเอก ศักดิ์ศิริ แข็งแรง ผบ.ร.11 รอ. ได้นำคณะนายทหารร่วมส่งกำลังพลและบุตรที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม ทัศนศึกษา ประเทศเกาหลีให้ ระหว่าง 12 - 16 ธ.ค.60 ณ.สนามบินสุวรรณภูมิ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ

ที่อยู่

ถนน พหลโยธิน
Bangkok
10220

ข้อมูลทั่วไป

เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2445 (ร.ศ.121) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ จัดตั้ง กรมทหารราบที่ 2 ล้อมวังขึ้น มีหน้าที่รักษาการณ์ในเขตพระราชฐานชั้นนอก โดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งขณะนั้นดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับการพิเศษและทรงพระยศเป็นพันเอกพิเศษของกรมนี้ พ.ศ. 2451 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เปลี่ยนชื่อ กรมทหารราบที่ 2 ล้อมวัง เป็น กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ พ.ศ. 2470 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ได้ถูกแปรสภาพเป็น กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ พ.ศ. 2475 ได้ถูกยุบหน่วย ยังผลให้ กองพันที่ 1, กองพันที่ 2, และกองพันที่ 3 ต้องแปรสภาพเป็นกองพันทหารบกราบที่ 4 (ร.พัน.4) กองพันทหารบกราบที่ 5 (ร.พัน.5) กองพันทหารบกราบที่ 6 (ร.พัน.6) ตามลำดับ พ.ศ. 2485 ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพบก ได้จัดตั้งกรมทหารราบที่ 2 ขึ้นอีก โดยรับกำลังจากกองพันทหารราบที่ 2 (ร.พัน.2), กองพันทหารราบที่ 7 (ร.พัน.7) และกองพันทหารราบที่ 45 (ร.พัน.45) ส่วนกองบังคับการกรม ได้จัดตั้งขึ้นที่กองพันทหารราบที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลบางซื่อ จังหวัดพระนคร พ.ศ. 2488 กองทัพบกได้แปรสภาพ กรมทหารราบที่ 2 เป็น กรมทหารราบที่ 11 และมียอดกำลัง คือ กองพันที่ 1 (ร.พัน.2) กองพันที่ 2 (ร.พัน.7) กองพันที่ 3 (ร.พัน.45) และ กองพันที่ 4 (ร.พัน.37) พ.ศ. 2492 ในระหว่างที่ พันเอกถนอม กิตติขจร เป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ด้วยความจงรักภักดีแด่พระมหากษัตริย์และด้วยความวิริยะเพื่อที่จะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมทหารราบที่ 11 จึงได้เป็นหน่วยรักษาพระองค์เช่นเดิม พ.ศ. 2498 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ได้ย้ายจากบางซื่อมาตั้งอยู่ ณ กิโลเมตรที่ 17 ถนนพหลโยธินฝั่งตะวันออก ตำบลอนุสาวรีย์ อำเภอบางเขน ในการเข้าที่ตั้งแห่งใหม่นี้กำลังพลทั้งสิ้นตั้งแต่ ผู้บังคับการกรม (พันเอกประยูร หนุนภักดี) ลงไปจนถึงพลทหาร ได้พร้อมใจกันเดินด้วยเท้าในการเข้าที่ตั้งแห่งใหม่ กองพันที่ 1 (ร.11 พัน.1 รอ.) และ กองพันที่ 2 (ร.11 พัน.2 รอ.) ที่ตั้งอยู่ ณ บริเวณเดียวกันกับกองบังคับการกรม ส่วนกองพันที่ 3 (ร.11 พัน.3 รอ.) และกองพันที่ 4 (ร.11 พัน.4 รอ.) ได้เข้าที่ตั้ง ณ จังหวัดเพชรบุรี ต่อมากองทัพบกได้แปรสภาพกองพันที่ 4 (ร.11 พัน.4 รอ.) เป็นกองพันที่ 2 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ เมื่อ พ.ศ. 2500 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ตั้งอยู่ ณ กิโลเมตรที่ 17 ถนนพหลโยธินฝั่งตะวันออก แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยกองพันทหารราบที่ 1 (ร.11 พัน.1 รอ.) และกองพันทหารราบที่ 2 (ร.11 พัน.2 รอ.) ตั้งอยู่ ณ บริเวณเดียวกันกับกองบังคับการกรม ส่วนกองพันทหารราบที่ 3 (ร.11 พัน.3 รอ.) ตั้งอยู่ ณ จังหวัดเพชรบุรี

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ RAB11KGผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง RAB11KG:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด