NIA : National Innovation Agency, Thailand

NIA : National Innovation Agency, Thailand สนช. ร่วมสร้าง “ธุรกิจนวัตกรรม” และสร้างความรู้และความตื่นตัวด้านนวัตกรรมให้กับสังคมไทย สนช. สนับสนุนการสร้างธุรกิจใหม่ หรือ “ธุรกิจนวัตกรรม” โดยผ่านการเชื่อมโยง ส่งเสริม และพัฒนาโครงการนวัตกรรมร่วมกันกับผู้ประกอบการและภาควิชาการ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความตื่นตัวและสร้างบรรยากาศนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศ
(93)

เปิดเหมือนปกติ

🦠 วิกฤตโรคระบาดยิ่งสร้างช่องว่างความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนในสังคม.ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA กำลังมองหา...
06/08/2021

🦠 วิกฤตโรคระบาดยิ่งสร้างช่องว่างความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนในสังคม
.
ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA กำลังมองหาไอเดียนวัตกรรมที่จะลดช่องว่างให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ง่ายและเท่าเทียมภายใต้โครงการ “นวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชนปี 2565” (City & Community Innovation Challenge 2022)
.
👩‍⚕ นวัตกรรมบริการด้านสุขภาพ และสวัสดิการเพื่อสังคม
โดยมีหัวข้อที่เปิดรับ ได้แก่
1⃣ การดูแลสุขภาพสำหรับผู้ด้อยโอกาส
2⃣ นวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมสุขภาพ
3⃣ หุ่นยนต์ทางการแพทย์สำหรับกลุ่มเปราะบาง
4⃣ นวัตกรรมข้อมูลด้านสุขภาพ
5⃣ แพลตฟอร์มสวัสดิการและประกันทางด้านสุขภาพ
.
📑 เสนอขอรับทุนได้สูงสุดถึง 1.5 ล้านบาท/โครงการ
🗓 เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564
ติดตามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://social.nia.or.th/2021/city65/
.
#NIA #Innovation #Socialinnovation #CityChallenge2022 #Social

🦠 วิกฤตโรคระบาดยิ่งสร้างช่องว่างความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนในสังคม
.
ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA กำลังมองหาไอเดียนวัตกรรมที่จะลดช่องว่างให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ง่ายและเท่าเทียมภายใต้โครงการ “นวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชนปี 2565” (City & Community Innovation Challenge 2022)
.
👩‍⚕ นวัตกรรมบริการด้านสุขภาพ และสวัสดิการเพื่อสังคม
โดยมีหัวข้อที่เปิดรับ ได้แก่
1⃣ การดูแลสุขภาพสำหรับผู้ด้อยโอกาส
2⃣ นวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมสุขภาพ
3⃣ หุ่นยนต์ทางการแพทย์สำหรับกลุ่มเปราะบาง
4⃣ นวัตกรรมข้อมูลด้านสุขภาพ
5⃣ แพลตฟอร์มสวัสดิการและประกันทางด้านสุขภาพ
.
📑 เสนอขอรับทุนได้สูงสุดถึง 1.5 ล้านบาท/โครงการ
🗓 เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564
ติดตามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://social.nia.or.th/2021/city65/
.
#NIA #Innovation #Socialinnovation #CityChallenge2022 #Social

🕊 ติดปีกทีมผู้นำองค์กรในโค้งสุดท้ายของปี 2021 กับหลักสูตรฝึกอบรม IOP Innovation Leaders (Certificate Training Program) ....
05/08/2021

🕊 ติดปีกทีมผู้นำองค์กรในโค้งสุดท้ายของปี 2021 กับหลักสูตรฝึกอบรม IOP Innovation Leaders (Certificate Training Program)
.
มาร่วมเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนนวัตกรรมในมิติต่างๆ ขององค์กรอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมขับเคลื่อนองค์กรด้วยพลังของนวัตกรรม
.
เจาะลึกการบริหารนวัตกรรมองค์กร ตั้งแต่
.
- ระดับยุทธศาสตร์ (Innovation Strategy level)
- ระดับปฏิบัติการ (Operation level)
- ระดับสนับสนุน (Foundation level)
.
ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2564 (9:00-16:00) ในรูปแบบ Virtual Training
.
รับสมัครวันนี้ - 20 สิงหาคม 2564 ทาง : https://forms.gle/pY491TJbQJf6msg27
จำกัดโควต้าองค์กรละ 2 ท่าน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
.
สอบถามเพิ่มเติม
LINE OA: @tris โทรศัพท์: 088-916-6915, 098-465-4429
Email: [email protected]
www.tris.co.th

#NIA #IFI #IOPInnovationLeaders

🕊 ติดปีกทีมผู้นำองค์กรในโค้งสุดท้ายของปี 2021 กับหลักสูตรฝึกอบรม IOP Innovation Leaders (Certificate Training Program)
.
มาร่วมเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนนวัตกรรมในมิติต่างๆ ขององค์กรอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมขับเคลื่อนองค์กรด้วยพลังของนวัตกรรม
.
เจาะลึกการบริหารนวัตกรรมองค์กร ตั้งแต่
.
- ระดับยุทธศาสตร์ (Innovation Strategy level)
- ระดับปฏิบัติการ (Operation level)
- ระดับสนับสนุน (Foundation level)
.
ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2564 (9:00-16:00) ในรูปแบบ Virtual Training
.
รับสมัครวันนี้ - 20 สิงหาคม 2564 ทาง : https://forms.gle/pY491TJbQJf6msg27
จำกัดโควต้าองค์กรละ 2 ท่าน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
.
สอบถามเพิ่มเติม
LINE OA: @tris โทรศัพท์: 088-916-6915, 098-465-4429
Email: [email protected]
www.tris.co.th

#NIA #IFI #IOPInnovationLeaders

⭐️ STEM4INNOVATOR เปิดตัวโครงการ STEAM4INNOVATOR Comboset "How to be C level" เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา โครงการนี้...
04/08/2021

⭐️ STEM4INNOVATOR เปิดตัวโครงการ STEAM4INNOVATOR Comboset "How to be C level" เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา โครงการนี้เปิดโอกาสให้น้องๆในโครงการ STEAM4INNOVATOR มาร่วมกันสร้างเครือข่าย, เรียนรู้บทบาทของ C ต่างๆ ในธุรกิจ และพัฒนา Soft skill
.
ทั้งนี้ขอขอบคุณ พี่เติ้ล ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ให้เกียรติเปิดงาน และยังได้ฝากข้อคิดดีๆ ให้กับน้องๆ ในการเตรียมตัวที่จะเป็น C ในการประกอบธุรกิจในอนาคต และพัฒนา Soft skill ด้วย
.
⭐️ โดยความรู้นี้มาจากกิจกรรมช่วง C-Talk
ซึ่งเราพูดคุยกับพี่ๆ C level 6 ท่าน ประกอบด้วย CEO 2 ท่าน, CMO, CFO, CTO และ COO ที่มาแบ่งปันประสบการณ์ในฐานะ C ต่างๆ
ได้แก่
.
1. พี่ป้อม ปิยพันธ์ วงศ์ยะรา CEO บริษัท 2morrow Group เป็นกลุ่มบริษัทการศึกษา
2. พี่ปุย ประกาศิต ทิตาราม กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัททิตาราม / CEO แอปพลิเคชัน Wellios (เวลลิออส)
3. พี่วี ปวริศา ชุมวิกรานต์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัทเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
4. พี่อ้อ พรธิดา บุญสา Chief Operating Officer & Group Chief Financial Officer บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
5. พี่วิกเตอร์ วิทยา โตโพธิ์ยศสกุล Co-CEO ของ Rabbit Line pay ,CEO ของ BSS Holdings (“Rabbit Group”)
6. พี่โตโต้ ชวลิต จรรยารักษ์สกุล กรรมการบริหาร บริษัท ทูบีซิมเปิ้ล จำกัด ,ที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation
.
⭐️ได้เรียนรู้เทคนิคการ Presentation อย่างไรให้มัดใจผู้ฟัง จากครูพี่โจดี้ พรสรัญ นรินทรสรศักดิ์
⭐️เข้าใจเรื่อง Soft skills จากครูพี่โอ๋ พรศริน เมธีวัชรานนท์
⭐️ Business brief โดยคุณกร รัชไชยบุญ จากสีฟ้า กรุ๊ป
.
กิจกรรมจะมีการจัดอบรมทั้งหมด 8 สัปดาห์ โดยให้น้องๆ ได้ฝึกทำงานร่วมกัน รวมทั้งวางแผนธุรกิจร่วมกัน และเสนอให้กับบริษัทจริง นั่นก็คือ สีฟ้า กรุ๊ป นั่นเอง

#HowToBeCLevel #STEAM4iสรุปหลังห้อง #softskill #STEAM4INNOVATOR #NIA #NIAACADEMY #INNOVATION

💡 เปิด 5 มุมมองที่ช่วยให้ผู้นำของเมืองเล็งเห็นความสำคัญของความเท่าเทียม ผ่านมุมมองและประสบการณ์ของ Antionette Carroll ผู...
04/08/2021
เปิด 5 มุมมองที่ช่วยให้ผู้นำของเมืองเล็งเห็นความสำคัญของความเท่าเทียม

💡 เปิด 5 มุมมองที่ช่วยให้ผู้นำของเมืองเล็งเห็นความสำคัญของความเท่าเทียม ผ่านมุมมองและประสบการณ์ของ Antionette Carroll ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบด้านความเท่าเทียม
.
บทความโดย เธียรวนันต์ จอมสืบ นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม NIA
.
#NIA #Innovation #5insightsequity #equity

ในหลายปีที่ผ่านมา มีผู้นำของเมืองมากมายที่เริ่มหันมามีส่วนร่วมกับ “สาธารณะชน” เพิ่มมากขึ้น

ประกาศผลทีมที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ NIA Creative Contest 2021!!.ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ผ่านการคัดเลือก โดยที...
04/08/2021

ประกาศผลทีมที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ NIA Creative Contest 2021!!
.
ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ผ่านการคัดเลือก โดยทีมผู้ร่วมโครงการจะได้เข้าร่วมอบรม (Workshop) ในระหว่างวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2564 NIA Creative Contest 2021: VIRTUAL BOOTCAMP มีรายละเอียดหัวข้อการอบรมที่นี่ https://bit.ly/3CdbUOs
.
#NIACreativeContest2021 #NIA #IFI #FutureoftheNextGen
.
https://www.facebook.com/InnovationForesight/posts/1960640437431560

ประกาศผลทีมที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ NIA Creative Contest 2021!!
.
ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ผ่านการคัดเลือก โดยทีมผู้ร่วมโครงการจะได้เข้าร่วมอบรม (Workshop) ในระหว่างวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2564 NIA Creative Contest 2021: VIRTUAL BOOTCAMP มีรายละเอียดหัวข้อการอบรมที่นี่ https://bit.ly/3CdbUOs
.
ในช่วงวันที่ 21 สิงหาคม - 11 กันยายน 2564 ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เข้ารับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาประจำกลุ่ม (Mentor) ผู้อยู่เบื้องหลังการทำงานภาพยนตร์ มาทำความรู้จักกับพวกเขา ที่นี่ https://www.facebook.com/InnovationForesight/posts/1947972425365028
.
หลังจบโครงการ ทีมที่เข้าร่วมจะมีสิทธิ์ในการส่งผลงานเพื่อรับคัดเลือกในรอบสุดท้ายจากคณะกรรมการ โดยติดตามรายชื่อคณะกรรมการตัดสินรอบสุดท้าย ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/InnovationForesight/posts/1955643261264611
.
ทั้งนี้ ทางผู้จัดจะส่งรายละเอียดเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการไปยังทีมที่ผ่านการคัดเลือก และขอให้ยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการตอบทางอีเมลล์ ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2564
.
สุดท้ายนี้ ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ NIA Creative Contest 2021 ได้แก่
.
2 in 1
3นิ้ว Production
ก็ดี
คิดดี888
โคมแดงสามย่าน
เจจอง (JaeJong)
ฉู่ฉี่ ( chuchee )
ตุบตับ
ท้อแท้ต้องมาจากต้น
บ้านเรียนญานะ
ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำ ประศาสตร์จะต้องเปลี่ยน
แพชซั่นเด้อ ( passioner )
ภาพกาก
แม่หนูโมย่า แม่ปลาน้อยนีโม่ของพี่
ยังไม่ได้นอน
『ลุงโทนี่ชอบหมี』
สะพานยาวฟิล์ม
สังกะลี
เสือสาวแซ่บ
อย่างสีเหลือง
อรุ่มเจ๊าะ
อะจึบะจึฮึ้ย อิอิ อะคุ อะคิ มุงิ ทีม
A+C
ACT ITEM
AitimStory
AKIRA
AllArt Production
AnAnt
Betterbest
BLESS ME
BMTN
Carry On
chumphon film
Code Line
COLUMBUS
DNA
do it for our future
early twenties (or younger?)
EIOM
FILMFARM
GOODTAKE
Innocent Production
JEMTONG
kawatara
kayaza
K*m Lung Tow
Kwangya to the future
Man in the mirror
Memento
M&M
Motionlight
new cloud
nmagine creative laboratory (N-LAB) *Re-submit due to COVID-19
nmt.entertainment
POPA
Predeesignปีดีไซน์
Rennervate (เรนเนอวาเต้)
The Belief Team
Umbrella
Urban Assajan
View be moon
WAIT HOPE
wake-up call
Wat?
.
สอบถามเพิ่มเติม
FB Page : IFI - Innovation Foresight Institute
โทร. 094-989-6698 (อาทิตยา)
อีเมล [email protected]
#NIACreativeContest2021 #NIA #IFI #FutureoftheNextGen

💥 NIA ชวนร่วมกิจกรรม ลุ้นรับเครื่องปลูกผักระบบไฮโดรโปรนิกส์อัจฉริยะขนาด 3 ต้น สีขาว “Xiaomi Tiny Green Mini Farm For Pla...
03/08/2021

💥 NIA ชวนร่วมกิจกรรม ลุ้นรับเครื่องปลูกผักระบบไฮโดรโปรนิกส์อัจฉริยะขนาด 3 ต้น สีขาว “Xiaomi Tiny Green Mini Farm For Plants” มูลค่า 3,690 บาท จำนวน 1 รางวัล
.
🎉 กติการ่วมสนุกง่ายๆ เพียงกด Subscribe “NIA Channel” ช่อง YouTube ของเราที่ https://bit.ly/34hKDui
พร้อมบันทึกภาพหน้าจอยืนยัน โพสต์ลงในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ และส่งคำตอบมาหาเราที่ลิงก์ https://bit.ly/3j1K4vD
ร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้ – 18 ส.ค. 2564 (ภายใน 23.59 น.) / ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 20 ส.ค. 2564
.
ถ้าใครยังไม่ทราบคำตอบ ไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้ที่ https://www.nia.or.th/5FruitVegDelivery
.
กติการ่วมสนุก
1. กด Subscribe ช่อง YouTube ของ NIA Channel หรือคลิก https://bit.ly/34hKDui
2. พร้อมบันทึกภาพหน้าจอยืนยัน โพสต์ลงในคอมเมนต์ด้านล่างนี้
3. ส่งคำตอบ พร้อมข้อมูลติดต่อ ในลิงก์กิจกรรมที่ https://bit.ly/3j1K4vD เท่านั้น
4. ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. 2564 – 18 ส.ค. 2564 (ภายใน 23.59 น.) / ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 20 ส.ค. 2564
5. จำกัดสิทธิ์การร่วมกิจกรรม 1 รายชื่อ / 1 คำตอบ (ขอสงวนสิทธิ์หากผู้ร่วมสนุกส่งคำตอบมากกว่า 1 ครั้ง)
6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องทำถูกต้องตามกติกาทั้งหมด และจะคัดเลือกผู้โชคดีที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง โดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก NIA
7. จำกัดสิทธิ์ผู้โชคดี 1 รายชื่อ / 1 รางวัล
8. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
.
ติดตามคอนเทนต์ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และสตาร์ทอัพ
ที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nia.or.th/article/blog.html
#InnovationPossible #นวัตกรรมใครๆก็ทำได้ #NIA #Activity #Quiz

💥 NIA ชวนร่วมกิจกรรม ลุ้นรับเครื่องปลูกผักระบบไฮโดรโปรนิกส์อัจฉริยะขนาด 3 ต้น สีขาว “Xiaomi Tiny Green Mini Farm For Plants” มูลค่า 3,690 บาท จำนวน 1 รางวัล
.
🎉 กติการ่วมสนุกง่ายๆ เพียงกด Subscribe “NIA Channel” ช่อง YouTube ของเราที่ https://bit.ly/34hKDui
พร้อมบันทึกภาพหน้าจอยืนยัน โพสต์ลงในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ และส่งคำตอบมาหาเราที่ลิงก์ https://bit.ly/3j1K4vD
ร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้ – 18 ส.ค. 2564 (ภายใน 23.59 น.) / ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 20 ส.ค. 2564
.
ถ้าใครยังไม่ทราบคำตอบ ไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้ที่ https://www.nia.or.th/5FruitVegDelivery
.
กติการ่วมสนุก
1. กด Subscribe ช่อง YouTube ของ NIA Channel หรือคลิก https://bit.ly/34hKDui
2. พร้อมบันทึกภาพหน้าจอยืนยัน โพสต์ลงในคอมเมนต์ด้านล่างนี้
3. ส่งคำตอบ พร้อมข้อมูลติดต่อ ในลิงก์กิจกรรมที่ https://bit.ly/3j1K4vD เท่านั้น
4. ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. 2564 – 18 ส.ค. 2564 (ภายใน 23.59 น.) / ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 20 ส.ค. 2564
5. จำกัดสิทธิ์การร่วมกิจกรรม 1 รายชื่อ / 1 คำตอบ (ขอสงวนสิทธิ์หากผู้ร่วมสนุกส่งคำตอบมากกว่า 1 ครั้ง)
6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องทำถูกต้องตามกติกาทั้งหมด และจะคัดเลือกผู้โชคดีที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง โดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก NIA
7. จำกัดสิทธิ์ผู้โชคดี 1 รายชื่อ / 1 รางวัล
8. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
.
ติดตามคอนเทนต์ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และสตาร์ทอัพ
ที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nia.or.th/article/blog.html
#InnovationPossible #นวัตกรรมใครๆก็ทำได้ #NIA #Activity #Quiz

ลุ้นรับ Ipad ใน “𝗦𝗧𝗘𝗔𝗠𝟰𝗜𝗡𝗡𝗢𝗩𝗔𝗧𝗢𝗥 𝗩𝗟𝗦 𝗖𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲” แข่งขันตอบคำถาม ค้นหาผู้พิชิตตำแหน่งสุดยอด 'แฟนพันธ์แท้กระบวนการ STEAM4I...
03/08/2021

ลุ้นรับ Ipad ใน “𝗦𝗧𝗘𝗔𝗠𝟰𝗜𝗡𝗡𝗢𝗩𝗔𝗧𝗢𝗥 𝗩𝗟𝗦 𝗖𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲” แข่งขันตอบคำถาม ค้นหาผู้พิชิตตำแหน่งสุดยอด 'แฟนพันธ์แท้กระบวนการ STEAM4INNOVATOR' ประจำปี 2564
.
ฝึกวิชาที่หมู่บ้านความรู้ STEAM4iValley พร้อมตะลุยเคลียร์ภารกิจทั้ง 4 สถานี 🔴🟢🔵🟡
แล้วมาการแข่งขันตอบคำถามใน 𝗦𝗧𝗘𝗔𝗠𝟰𝗜𝗡𝗡𝗢𝗩𝗔𝗧𝗢𝗥 𝗩𝗟𝗦 𝗖𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲 ชิงรางวัลพิเศษ รวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท
.
ก่อนมาประลองวิทยายุทธ แบ่งตามสาย
🟫 สายน้ำตาล ระดับประถมศึกษา
🟥 สายแดง ระดับมัธยมศึกษาและปวช.
⬛️ สายดำ ระดับอุดมศึกษา(ปวส.-ปริญญาตรี)
.
ในแต่ละสายจะได้ชิงรางวัลสุด limited เหมาะกับยุคเรียนออนไลน์ 😍🌟✨💫
เฉพาะ 𝗦𝗧𝗘𝗔𝗠𝟰𝗜𝗡𝗡𝗢𝗩𝗔𝗧𝗢𝗥 𝗩𝗟𝗦 𝗖𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲 นี้ ได้แก่
.
รางวัลที่ 1: iPad
รางวัลที่ 2: หูฟัง Bluetooth
รางวัลที่ 3: เซทอุปกรณ์ไลฟ์
และรางวัลอื่นๆอีกว่า 50 รางวัล มูลค่ารวม 60,000 บาท
.
คลิกเลย ! ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่วันนี้ - 9 ส.ค. 2564
www.steam4innovatorvr.com
คลิกเข้าสู่ระบบ และเลือกต้องการเข้าร่วมกิจกรรม
.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ bit.ly/steam4innovator-vls-challenge-2021
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทีมงานโดยตรง
📲 Line OA: bit.ly/steam4innovator-line
หรือเสิร์ช @steam4innovator (มี @)
👀 IG: @steam4innovator
.
#STEAM4INNOVATORVLSChallenge #S4iVLSChallenge
#STEAM4iValley #VirtualLearningStation
#STEAM4INNOVATOR #STEAM4INNOVATORVR
.
https://www.facebook.com/STEAM4INNOVATOR/posts/811991156107071

ลุ้นรับ Ipad ใน “𝗦𝗧𝗘𝗔𝗠𝟰𝗜𝗡𝗡𝗢𝗩𝗔𝗧𝗢𝗥 𝗩𝗟𝗦 𝗖𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲”
แข่งขันตอบคำถาม ค้นหาผู้พิชิตตำแหน่งสุดยอด 'แฟนพันธ์แท้กระบวนการ STEAM4INNOVATOR' ประจำปี 2564

ฝึกวิชาที่หมู่บ้านความรู้ STEAM4iValley พร้อมตะลุยเคลียร์ภารกิจทั้ง 4 สถานี 🔴🟢🔵🟡
แล้วมาการแข่งขันตอบคำถามใน 𝗦𝗧𝗘𝗔𝗠𝟰𝗜𝗡𝗡𝗢𝗩𝗔𝗧𝗢𝗥 𝗩𝗟𝗦 𝗖𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲 ชิงรางวัลพิเศษ รวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท

ก่อนมาประลองวิทยายุทธ แบ่งตามสาย
🟫 สายน้ำตาล ระดับประถมศึกษา
🟥 สายแดง ระดับมัธยมศึกษาและปวช.
⬛️ สายดำ ระดับอุดมศึกษา(ปวส.-ปริญญาตรี)

ในแต่ละสายจะได้ชิงรางวัลสุด limited เหมาะกับยุคเรียนออนไลน์ 😍🌟✨💫
เฉพาะ 𝗦𝗧𝗘𝗔𝗠𝟰𝗜𝗡𝗡𝗢𝗩𝗔𝗧𝗢𝗥 𝗩𝗟𝗦 𝗖𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲 นี้ ได้แก่

รางวัลที่ 1: iPad
รางวัลที่ 2: หูฟัง Bluetooth
รางวัลที่ 3: เซทอุปกรณ์ไลฟ์
และรางวัลอื่นๆอีกว่า 50 รางวัล มูลค่ารวม 60,000 บาท

คลิกเลย ! ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่วันนี้ - 9 ส.ค. 2564
www.steam4innovatorvr.com
คลิกเข้าสู่ระบบ และเลือกต้องการเข้าร่วมกิจกรรม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ bit.ly/steam4innovator-vls-challenge-2021

ผู้ชมสามารถชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ผ่าน FB Live ทางเพจ STEAM4INNOVATOR

--------------------------------
👀 วัน-เวลาการแข่งขัน
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และยืนยันเข้าร่วมการแข่งขัน
🗓 วันอังคารที่ 10 ส.ค. 2564
⏰ เวลา 16.00 น.
ทางเพจ STEAM4INNOVATOR และ www.steam4i.nia.or.th
--
แข่งขันรอบคัดเลือก
ผ่าน Zoom และตอบคำถามผ่าน Kahoot
🗓 วันเสาร์ที่ 14 ส.ค. 2564
⏰ เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
--
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
ผ่าน Zoom และไลฟ์สดทางเพจ STEAM4INNOVATOR
🗓 วันอาทิตย์ที่ 15 ส.ค. 2564
⏰ เวลา 14.00 น. - 16.00 น.

พร้อมกันหรือยังงง
มาวอร์มอัพ ก่อนลงแข่งขันกันเลยยย
--------------------------------
อุปกรณ์ที่รองรับสำหรับการเข้าตะลุยหมู่บ้าน
▶️ โทรศัพท์มือถือ / แท็ปเล็ต / คอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ค

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทีมงานโดยตรง
📲 Line OA: bit.ly/steam4innovator-line
หรือเสิร์ช @steam4innovator (มี @)
👀 IG: @steam4innovator

#STEAM4INNOVATORVLSChallenge #S4iVLSChallenge
#STEAM4iValley #VirtualLearningStation
#STEAM4INNOVATOR #STEAM4INNOVATORVR

03/08/2021
Thailand - Australia Innovation Day: Session 2

Thailand – Australia Innovation Day Webinar
.
⏱ Session 2: Shaping Australia with Innovations
11.00 -12.00 hrs (BKK) / 12.00 – 13.00 hrs. (AWST)/
13.30 – 14.30 hrs. (ACST)/ 14.00 -15.00 hrs (AEST)
.
🧑👩🎤 Speakers from Innovation Architects https://innovationarchitects.com.au/,
Morse Micro https://www.morsemicro.com/,
Castlepoint https://www.castlepoint.systems/
and Geoneon https://geoneon.com/
.
#BCG #NIA #InnovationDiplomacy
.
https://www.facebook.com/557722827663746/videos/1007614166654462

03/08/2021
Thailand-Australia Innovation Day Session 1

[LIVE] Thailand-Australia Innovation Webinar
.
⏱ Session 1: Bio-Circular-Green Economy Solutions from Thailand
09.00 - 10.00 hrs. (BKK) / 10.00 – 11.00 hrs. (AWST)/
11.30 – 12.30 hrs. (ACST) / 12.00 – 13.00 hrs. (AEST)
.
🧑👩🎤 Opening remarks from Mr. Chutintorn Gongsakdi, Deputy Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs of Thailand, together with speakers from
Mitrphol https://www.mitrphol.com/page.php?p=1,
Wangree Fresh http://www.wangreefresh.com/
and Algaeba https://www.algaeba.com/
.
#BCG #NIA #InnovationDiplomacy
.
https://www.facebook.com/557722827663746/videos/536357811120100/

02/08/2021
City & Community Innovation Challenge 2022: นวัตกรรมบริการด้านสุขภาพ และสวัสดิการเพื่อสังคม

🦠 วิกฤตโรคระบาดยิ่งสร้างช่องว่างความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนในสังคม
.
ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA กำลังมองหาไอเดียนวัตกรรมที่จะลดช่องว่างให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ง่ายและเท่าเทียมภายใต้โครงการ “นวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชนปี 2565” (City & Community Innovation Challenge 2022)
.
👩‍⚕ นวัตกรรมบริการด้านสุขภาพ และสวัสดิการเพื่อสังคม
โดยมีหัวข้อที่เปิดรับ ได้แก่
1⃣ การดูแลสุขภาพสำหรับผู้ด้อยโอกาส
2⃣ นวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมสุขภาพ
3⃣ หุ่นยนต์ทางการแพทย์สำหรับกลุ่มเปราะบาง
4⃣ นวัตกรรมข้อมูลด้านสุขภาพ
5⃣ แพลตฟอร์มสวัสดิการและประกันทางด้านสุขภาพ
.
📑 เสนอขอรับทุนได้สูงสุดถึง 1.5 ล้านบาท/โครงการ
🗓 เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564
ติดตามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://social.nia.or.th/2021/city65/
.
#NIA #Innovation #Socialinnovation #CityChallenge2022 #Social

🔥ห้ามพลาด!! 3 วันสุดท้าย 🔥.พุธนี้วันสุดท้าย.. ก่อนปิดรับสมัครเข้าร่วมเป็นหนึ่งใน Startup ที่ได้นำเสนอธุรกิจในรูปแบบ Onli...
02/08/2021

🔥ห้ามพลาด!! 3 วันสุดท้าย 🔥
.
พุธนี้วันสุดท้าย.. ก่อนปิดรับสมัครเข้าร่วมเป็นหนึ่งใน Startup ที่ได้นำเสนอธุรกิจในรูปแบบ Online Booth ในงาน Startup and Innovation Thailand Expo 2021 (SITE 2021)
.
โอกาสสุดท้ายในปีนี้ที่จะได้ร่วมแสดงผลิตภัณฑ์หรือบริการในรูปแบบ Online Booth ในงานประจำปีจัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 4 สิงหาคม 2564 ที่ https://forms.gle/LcmqZJCNdmdnLiao8
อย่าลืมลงทะเบียนใน ecosystem.startupthailand.org ด้วยนะคะ
.
แจ้งผลการคัดเลือกภายในเดือนสิงหาคม 2564
มาลงทะเบียนกันเยอะๆนะคะ!
____________________________________

🔥3 Days left!! Free Online Booths🔥

A chance to be one of Startups in Startup Showcase Online Booth via this online event "Startup and Innovation Thailand Expo 2021 (SITE 2021)"
.
Apply now till 4 August, 2021
https://forms.gle/LcmqZJCNdmdnLiao8
don't forget to register > ecosystem.startupthailand.org
.
The list will be announced in August, 2021
Come and join us
See you soon!
.
#startup #startupthailand #SITE2021 #NIA #ITE

🔥ห้ามพลาด!! 3 วันสุดท้าย 🔥
.
พุธนี้วันสุดท้าย.. ก่อนปิดรับสมัครเข้าร่วมเป็นหนึ่งใน Startup ที่ได้นำเสนอธุรกิจในรูปแบบ Online Booth ในงาน Startup and Innovation Thailand Expo 2021 (SITE 2021)
.
โอกาสสุดท้ายในปีนี้ที่จะได้ร่วมแสดงผลิตภัณฑ์หรือบริการในรูปแบบ Online Booth ในงานประจำปีจัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 4 สิงหาคม 2564 ที่ https://forms.gle/LcmqZJCNdmdnLiao8
อย่าลืมลงทะเบียนใน ecosystem.startupthailand.org ด้วยนะคะ
.
แจ้งผลการคัดเลือกภายในเดือนสิงหาคม 2564
มาลงทะเบียนกันเยอะๆนะคะ!
____________________________________

🔥3 Days left!! Free Online Booths🔥

A chance to be one of Startups in Startup Showcase Online Booth via this online event "Startup and Innovation Thailand Expo 2021 (SITE 2021)"
.
Apply now till 4 August, 2021
https://forms.gle/LcmqZJCNdmdnLiao8
don't forget to register > ecosystem.startupthailand.org
.
The list will be announced in August, 2021
Come and join us
See you soon!
.
#startup #startupthailand #SITE2021 #NIA #ITE

ที่อยู่

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 73/2 ซอยโยธี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเ
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6620175555

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

สนับสนุนเอกชนไทยด้วยกลไกการเงิน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของเอกชน
แนะนำวิธีที่ประสบความสำเร็จของนวัตกรไทย

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ NIA : National Innovation Agency, Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง NIA : National Innovation Agency, Thailand:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้ดูดความชื้นAutoDessicator"Weifo".รับประกัน/ดูแลหลังการขายต่อเนื่อง สอบถามเพิ่มเติม idline:weifo1 Tel.062-4944693/092-3624299 Website:www.weifothailand.com
The short film"H2O" which is produced by Art Nicomedia Culture and Art Association to raise global awareness on likely water scarcity problem. Humankind, whichhas had to face many disasters until today that wouldn’t have even crossedtheir minds before, might have to face water scarcity problem in the nearfuture. "If you don’twant to fight for water, you have to respect nature"
ยินดีเข้าร่วม nia เพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศชาติต่างๆ ครับ
As Featured in USA TODAY, YAHOO!, CBS,NBC, abc NEWS and REUTERS OVERNIGHT MIND-HACKS SECRETLY USED BY THE RICH & FAMOUS.. 'The Secrets I watched in this short video was truly Transformational and I thank GOD I watched this to the very end' Overnight Millionaire - Wesley Billion Dollar Virgin, click https://tinyurl.com/2020OvernightMillionair (Also featured in YouTUBE https://youtu.be/7okHozmcLHw - WARNING : THIS VIDEO WILL CONDITION YOUR MIND FOR WEALTH)
เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลความเดือดร้อนของเพื่อนพี่น้องในภาคเหนือที่กำลังเผชิญสถานการณ์อันเลวร้ายอยู่ตอนนี้ และแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหามลพิษทางอากาศ พร้อมกับนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เครือข่ายอากาศสะอาด (Thailand Clean Air Network) ร่วมกับ Circular Design Lab ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ (Webinar) เพื่อร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และร่วมสนับสนุนการผลักดันการแก้ปัญหาไฟป่าในภาคเหนือ และการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน เพื่อสิทธิในการเข้าถึงอากาศสะอาด (#Right2CleanAir) ที่เท่าเทียมกันของประชาชนในประเทศไทยทุกคน ที่นี่มีมากขึ้น
ตู้กันความชื้นWeifo(เวยโฟ)..ป้องกันการเกิดเชื้อราและสนิม.. ไม่ใช้สารซิลิกาเจลหรือฮีทเตอร์ไล่ความชื้น..กระจกนิรภัย.. โครงสร้างหนา1มิล..ควบคุมความชื้น20-60%rh.. รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่อง/Maintenance Service สอบถาม Idline:weifo1/0923624299 /
สวัสดีครับ
นักประดิษฐ์บางคน หรืออาจจะหลายคน ไม่อยากเป็นผู้ประกอบการ ดังนั้นหน่วยงานนี้จึงควรมีบทบาทในการจัดหาผู้ประกอบการให้ด้วย เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมาก...
มีบริการรับจ้างเขียน software เพื่อควบคุมกล้อง VR ไหมครับ