สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาต

สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาต ให้คำปรึกษา รับรอง ตรวจสอบ ระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ตลอดห่วงโซ่การผลิต
(2)

เปิดเหมือนปกติ

กรมปศุสัตว์ เปิดตัวเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุส...
20/04/2021

กรมปศุสัตว์ เปิดตัวเครื่องหมายการรับรอง
มาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free)

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเปิดตัว เครื่องหมายการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) หลังจากกรมปศุสัตว์ได้เปิดขอบข่ายการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) ต่อยอดจากมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (GAP) เพื่อให้การรับรองเกษตรกรที่สนใจ และส่งเสริมให้เกิดการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ให้ความสำคัญกับหลักสวัสดิภาพสัตว์ เพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรและทำให้สินค้าไข่ Cage Free Eggs เป็นอีกทางเลือกให้กับผู้บริโภค

เครื่องหมายการรับรองการเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) ใช้ภาพโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก ภาพหัวใจ และตัวอักษร Q : Quality ประกอบเป็นเครื่องหมาย ในการสื่อความหมายถึงการเลี้ยงไก่ไข่ที่มีการจัดการสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน ที่ช่วยส่งเสริมให้แม่ไก่มีสุขภาพดี มีความสุข แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้ ส่งผลให้ผลิตไข่ไก่ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการ เพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค ทั้งนี้เลือกใช้สีเขียว เพื่อสื่อถึงความเป็นธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์ และความเป็นมาตรฐาน และสีเหลืองทอง สื่อถึงความสุข มีคุณค่า (Premium) และมีคุณภาพ (Quality) โดยเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) สามารถแสดงเครื่องหมายการรับรองนี้บนผลิตภัณฑ์ไข่สด Cage free Eggs เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายยืนยันการได้รับการตรวจสอบจากกรมปศุสัตว์ และการันตีคุณภาพสินค้าให้แก่ผู้บริโภค

กรมปศุสัตว์ ได้เริ่มให้การรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) ตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) แล้วจำนวน 4 ราย กำลังการผลิต รวม ประมาณ 150,000 ฟอง/วัน และมีเกษตรกรอีกหลายรายที่สนใจขอรับการรับรองฯ โดยผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองสามารถจำหน่ายสินค้าไข่ Cage free Eggs ส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น ประเทศฮ่องกง เป็นการต่อยอดและสร้างมูลค่าสินค้าไข่ไก่
กรมปศุสัตว์ในฐานะที่เป็นผู้ให้การควบคุม กำกับ ดูแลการเลี้ยงไก่ไข่จึงเดินหน้าสนับสนุนการเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ให้กับคนไทยและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไข่ไก่ต่อไป ทั้งนี้ เกษตรกรผู้สนใจขอรับการรับรองสามารถสอบถามข้อมูลการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ และผู้บริโภคสามารถหาซื้อไข่ไก่ Cage free ได้ ณ สถานที่จำหน่ายไข่สดทั่วไป ตลาดสด ในห้างสรรพสินค้า Modern trade และจุดจำหน่ายไข่สดปศุสัตว์ OK
----------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลโดย : กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (20 เมษายน 2564)

กรมปศุสัตว์เข้มป้องกันโควิด - 19 ให้ข้าราชการปฏิบัติงานที่บ้าน Big Cleaning ฆ่าเชื้อสำนักงาน              นายสัตวแพทย์สร...
19/04/2021

กรมปศุสัตว์เข้มป้องกันโควิด - 19 ให้ข้าราชการปฏิบัติงานที่บ้าน Big Cleaning ฆ่าเชื้อสำนักงาน

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19) ในขณะนี้ จึงได้สั่งการไปยังหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมกำชับและเน้นย้ำบุคลากรให้ให้ปฏิบัติตามมาตรการของศบค. อย่างเคร่งครัด โดยให้บุคลากรปฏิบัติราชการที่บ้าน (Work from Home-WFH) หน่วยงานละไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยต้องไม่กระทบต่อการบริการประชาชน หากพบบุคลากรมีความเสี่ยงสูงทั้งไปในพื้นที่เสี่ยงหรือเสี่ยงจากการสัมผัสโรค ให้รีบไปตรวจหาเชื้อทันที หากเสี่ยงระดับรองลงมาให้พิจารณากักตัวหรือปฏิบัติงานจากที่บ้านอย่างน้อย 14 วัน ทั้งนี้ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อเข้าตรวจแล้ว ขอให้เข้าที่พักทันทีเพื่อรอฟังผล โดยไม่แวะสถานที่อื่น ส่วนบุคลากรที่จำเป็นต้องมาปฏิบัติงานในสำนักงาน ให้ปฏิบัติตามหลัก DMHTT (D : Social Distancing เว้นระยะห่าง M : Mask สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน อยู่ในพื้นที่สาธารณะ H : Hand ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ T : Testing การตรวจเร็ว รักษาเร็ว ควบคุมโรคได้เร็ว และ T : Thai cha na .ใช้แอฟไทยชนะ) อย่างเคร่งครัด จัดประชุมหรือสัมมนาทางออนไลน์ ลดการเดินทางออกนอกสำนักงานหรือต่างจังหวัด ในส่วนพื้นที่สำนักงาน ให้ทำความสะอาด Big cleaning และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกสัปดาห์เพื่อฆ่าเชื้อที่อาจหลงเหลืออยู่ นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ยังได้ออกพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับหน่วยงานที่ร้องขอ ล่าสุดวันที่ 17 เมษายน 64 ได้เข้าดำเนินการให้กับ กรมประมง ด้วย

อธิบดีกรมปศุสัตว์ยืนยันว่า ณ ปัจจุบันยังไม่พบจนท.ติดเชื้อโควิด ที่ ส่วนกลาง กรมปศุสัตว์ พญาไท จึงขอให้ประชาชนที่มาติดต่อใช้บริการอย่างมั่นใจ เนื่องจากได้วางมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดแล้ว
…………………………………………………………………..
ข้อมูลและข่าว : ทีมโฆษก กรมปศุสัตว์ (19 เมษายน 2564)

กระทรวงเกษตรฯ ห่วงใยคนไทย จ่ายตลาดในช่วงโควิท ให้คิดถึงตรา “ปศุสัตว์ OK”นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแล...
18/04/2021

กระทรวงเกษตรฯ ห่วงใยคนไทย จ่ายตลาดในช่วงโควิท ให้คิดถึงตรา “ปศุสัตว์ OK”

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ช่วงเดือนเมษายนมีอัตราเพิ่มสูงมากขึ้น ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยผู้บริโภคทุกท่านรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าต่างๆ ในตลาดสด จึงได้สั่งการให้อธิบดีกรมปศุสัตว์เสนอมาตรการดำเนินการตามแนวทางที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิท-19 (ศบค) ประกาศอย่างเคร่งครัด และขยายผลไปยังพื้นที่ตลาดสดต่างๆ ให้มีการยกระดับมาตรฐานสถานที่จำหน่ายและมาตรการป้องกันที่เหมาะสม
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รายงานข้อมูลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ตลาดสดต่างๆ มุ่งเน้นไปที่แผงจำหน่ายเนื้อสัตว์และไข่สด เพิ่มการยกระดับให้เข้าสู่มาตรฐาน “ปศุสัตว์ OK” และกำกับดูแลสถานที่จำหน่ายในตลาดสดที่ได้รับรองแล้วให้คงมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีภายใต้หลักการ DMHTT ได้แก่ D : Social Distancing เว้นระยะห่างระหว่างผู้จำหน่ายกับผู้ซื้อ M : Mask ผู้ขายต้องสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand ล้างมือและฆ่าเชื้อบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ร่วมกับเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งไม่ใช้มือจับเนื้อสัตว์โดยตรงต้องใส่ถุงมือหรือมีที่คีบไว้เลือกสินค้า T : Testing หากผู้ขายมีอาการป่วยต้องสงสัย ต้องตรวจเร็ว รักษาเร็ว ประสานสาธารณสุขเพื่อควบคุมโรคได้เร็ว และ T : Thai cha na แนะนำให้ตลาดสดใช้แอฟไทยชนะอย่างเคร่งครัด โดยให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์แนะนำวิธีปฏิบัติตามมาตรฐานปศุสัตว์ OK และมาตรการทางสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจได้สั่งการเพิ่มให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์รวมทั่วประเทศกว่า 1,820 ตัวอย่าง โดยมาจากสถานที่จำหน่ายต่างๆ รวมกว่า 220 ตัวอย่าง ซึ่งเก็บจากตลาดสด 20 แห่งในพื้นที่สีแดง 82 ตัวอย่าง ร้านสะดวกซื้อ 89 ตัวอย่าง ห้างร้านโมเดิร์นเทรด 49 ตัวอย่าง ขยายผลการเก็บตัวอย่างไปยังโรงฆ่าสัตว์และสถานที่ตัดแต่งทั่วประเทศรวมกว่าอีก 1,600 ตัวอย่าง เพื่อส่งตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัส COVID-19 ผลทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ทุกตัวอย่างเนื้อสัตว์ทั้งหมดปลอดภัยไร้ COVID-19
กรมปศุสัตว์จึงขอให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการออกมาจับจ่ายสินค้าเนื้อสัตว์ในตลาดสด ทั้งเนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อวัว หรือไข่สดต่างๆ โดยให้เลือกซื้อจากสถานที่จำหน่ายที่มีตรารับรอง “ปศุสัตว์ OK” เพราะผ่านการตรวจสอบตลอดการผลิตตั้งแต่สัตว์ที่เลี้ยงมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคจากฟาร์มมาตรฐาน GAP ผ่านการผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐานสุขลักษณะที่ดี มีมาตรการป้องกัน COVID-19 และสอบย้อนกลับได้ (traceability) ส่วนการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ ควรมีสีปกติ ไม่มีสีเขียวหรือดำคล้ำ ไม่แดงเข้มหรือแดงสดเกินไปจากสารเร่งเนื้อแดง ไม่มีจุดหนองสีขาวหรือเหลืองหรือเขียว ก้อนฝี เม็ดสาคู เข็มฉีดยาคงค้าง หากซื้อเนื้อก้อนใหญ่หรือเนื้อส่วนสันคอ ควรให้ผู้ขายหั่นหรือฝานส่วนกลางบางส่วนให้ดูก่อนซื้อทุกครั้ง เนื้อสดเก็บได้ไม่นานในอุณหภูมิปกติ เมื่อซื้อมาควรเก็บรักษาในอุณหภูมิต่ำกว่า 4 องศาเซลเซียส ในส่วนไข่สดเน้นเปลือกสะอาดไม่แตกร้าว ไม่เก่า เขย่าไม่มีเสียงดัง และสำคัญคือเน้นปรุงสุกทุกครั้งก่อนรับประทานก็จะปลอดภัยห่างไกลจาก COVID-19
ท้ายนี้ ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่ได้รับรองหรือสอบถามข้อมูลอื่นๆ ที่สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ โทร. 02-653-4444 ต่อ 3141 หรือทาง Application DLD 4.0
…………………………………………………………………..
ข่าวและข้อมูลโดย : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ (17 เมษายน 2564)

🎯 facebook : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Live สด รายการ "เกษตรบอกข่าว") 📢ปรับเวลาออกอากาศในสัปดาห์นี้เป็นกรณีพิเศษ🕙📢กระทรวงเก...
18/04/2021

🎯 facebook : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Live สด รายการ "เกษตรบอกข่าว") 📢ปรับเวลาออกอากาศในสัปดาห์นี้เป็นกรณีพิเศษ🕙

📢กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเรียนเชิญทุกท่านติดตามรับชมรายการ " เกษตรบอกข่าว" ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 โดยจะออกอากาศเวลาพิเศษ 13.00 น. (เฉพาะสัปดาห์นี้) 🕙🕙🕙โดย ดร. ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในหัวข้อ
📍ยกระดับสวนยางพาราสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืน
📍แจ้งเตือนข่าวปลอม!!! การบริโภคเนื้อหมูกับการติดเชื้อโควิด - 19
📍เกษตรฯ ดันมาตราฐานฟาร์มเลี้ยงสุกรเป็นมาตรฐานบังคับ สร้างความเชื่อมั่นระดับสากล
🎯 ทุกท่านสามารถติดตามรับชม โดยกดเข้าร่วมชม เพื่อรับการแจ้งเตือนได้ที่ลิ้งค์
คลิ๊ก >>>>
https://www.facebook.com/127261297312518/posts/6333563750015544/
🎯 หรือกดติดตามข่าวสารได้ที่ page : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คลิ๊ก ลิ้งค์ >>>> https://m.facebook.com/MOACThailand/
🎯👉🏻 อย่าลืมกด Like ติดตามเพจ ✅ กดแชร์ 📤 และเข้ารับชมกันเยอะๆ นะคะ🙏🏻🙏🏻

🎯 facebook : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Live สด รายการ "เกษตรบอกข่าว") 📢ปรับเวลาออกอากาศในสัปดาห์นี้เป็นกรณีพิเศษ🕙

📢กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเรียนเชิญทุกท่านติดตามรับชมรายการ " เกษตรบอกข่าว" ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 โดยจะออกอากาศเวลาพิเศษ 13.00 น. (เฉพาะสัปดาห์นี้) 🕙🕙🕙โดย ดร. ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในหัวข้อ
📍ยกระดับสวนยางพาราสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืน
📍แจ้งเตือนข่าวปลอม!!! การบริโภคเนื้อหมูกับการติดเชื้อโควิด - 19
📍เกษตรฯ ดันมาตราฐานฟาร์มเลี้ยงสุกรเป็นมาตรฐานบังคับ สร้างความเชื่อมั่นระดับสากล
🎯 ทุกท่านสามารถติดตามรับชม โดยกดเข้าร่วมชม เพื่อรับการแจ้งเตือนได้ที่ลิ้งค์
คลิ๊ก >>>>
https://www.facebook.com/127261297312518/posts/6333563750015544/
🎯 หรือกดติดตามข่าวสารได้ที่ page : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คลิ๊ก ลิ้งค์ >>>> https://m.facebook.com/MOACThailand/
🎯👉🏻 อย่าลืมกด Like ติดตามเพจ ✅ กดแชร์ 📤 และเข้ารับชมกันเยอะๆ นะคะ🙏🏻🙏🏻

15/04/2021

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีข้อความปรากฏในสื่อโซเชียลมีเดีย ในประเด็นเรื่อง เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ระบาด มาพร้อมกับโรคติดต่อของหมูนั้น ทางกรมปศุสัตว์ ได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่เป็นความจริง

#โควิด #โรคระบาดหมู #ปศุสัตว์ #โรคหูดับ #โรคสเตรปโตคอกคัส #สุกร #หมู #ฟาร์ม #เกษตรกร #เศรษฐกิจ #ท่องเที่ยว #เนื้อสัตว์ #อาหาร #ประชาชน #ชาวบ้าน #สะอาด #ข่าวปลอม

13/04/2021

กรมปศุสัตว์ ยืนยัน ไทยไม่มีเครื่องในวัวปลอม
https://news.ch7.com/detail/479098

กรมปศุสัตว์ยืนยันเครื่องในวัวปลอมไม่มีในไทย เน้นใส่ใจเลือกร้านก่อนซื้อทุกครั้งนายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว...
12/04/2021

กรมปศุสัตว์ยืนยันเครื่องในวัวปลอมไม่มีในไทย เน้นใส่ใจเลือกร้านก่อนซื้อทุกครั้ง

นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่าตามที่ปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ ว่าพบเครื่องในวัวที่ซื้อมาเมื่อนำมาประกอบอาหารแล้วลักษณะผิดไปจากปกติมีความแข็งกระด้าง ไม่ยืดหยุ่น จุดไฟติดเหม็นไหม้ทำให้สงสัยว่ามีการทำปลอมเครื่องในนั้นขึ้นมาหรือไม่
กรมปศุสัตว์ขอเน้นย้ำว่าเครื่องในวัวที่ทำปลอมเลียนแบบขึ้นมานั้นเป็นไปได้ยากในประเทศไทย เนื่องด้วยไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจและการทำปลอมหรือเลียนแบบเครื่องในมีรายละเอียดที่ทำปลอมได้ยาก แต่จากข่าวดังกล่าวพบว่าเครื่องในวัวนั้นมีลักษณะผิดจากปกติเมื่อนำมาประกอบอาหาร กรมปศุสัตว์จึงตั้งข้อสังเกตว่าเครื่องในนั้นเป็นของจริงแต่มีความผิดปกติบางประการที่ทำให้สภาพโปรตีนในเครื่องในมีการเปลี่ยนแปลงสภาพไปซึ่งอาจเกิดจากการสัมผัสความเย็นจัดเป็นระยะเวลายาวนานหรือสัมผัสสารเคมีบางชนิด ซึ่งต้องนำมาตรวจพิสูจน์ในทางห้องปฏิบัติการต่อไป ในส่วนของการทดสอบจุดไฟติดเผาไหม้นั้นไม่สามารถใช้พิสูจน์ได้ เนื่องจากสารอินทรีย์สามารถจุดไฟติดได้อยู่แล้ว ยิ่งอวัยวะนั้นมีน้ำเหลืออยู่น้อย มีกระบวนการทำแห้งจะยิ่งติดไฟง่ายขึ้น
ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้บริโภคเลือกซื้อเนื้อสัตว์จากสถานที่จำหน่ายที่มีความน่าเชื่อถือโดยดูลักษณะปรากฎของสินค้าที่ซื้อว่ามีความผิดปกติหรือไม่ ทั้งสีที่สวยผิดปกติ แดงจัดหรือขาวจัด กลิ่นที่ผิดปกติ และเนื้อสัตว์ต่างๆนั้นเน่าเสียง่ายหากไม่เก็บรักษาในความเย็นหรือรีบจำหน่ายหลังชำแหละ ให้ตั้งข้อสังเกตถึงเนื้อสัตว์ที่จำหน่ายในแผงที่ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิแต่เก็บเนื้อนั้นได้นานโดยไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆ อาจเกิดจากผ่านกระบวนการบางอย่างที่ผิดปกติ ซึ่งหากพบหรือสงสัยสามารถแจ้งพิกัดสถานที่จำหน่ายและข้อมูลความผิดปกติที่พบผ่านทาง Application DLD 4.0 หรือแจ้งโดยตรงที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพื่อที่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์จะได้เข้าตรวจสอบ หรือแจ้งผ่านทางสายด่วนผู้บริโภค 1166 ได้อีกช่องทางหนึ่ง
…………………………………………………………………..
ข่าวและข้อมูลโดย : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ (12 เมษายน 2564)

09/04/2021

เนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อหมูเป็นที่นิยมนำมาประกอบอาหาร ผู้บริโภคบางส่วนมีรสนิยมการรับประทานเนื้อสัตว์ดิบ หรือสุกๆดิบๆ รวมถึงการปิ้งย่างแบบกึ่งสุกกึ่งดิบ จึงมีความเสี่ยงที่อาจป่วยด้วย "โรคไข้หูดับ" หรือโรคติดเชื้อสเตรฟโตคอกคัส ซูอิส เกิดจากมีเชื้อแบคทีเรีย ปนเปื้อนอยู่กับเนื้อสัตว์ ทำให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบและเป็นสาเหตุให้เกิดประสาทหูดับเฉียบพลันได้ การติดเชื้อในกระแสเลือด การสูญเสียการได้ยิน จนอาจทำให้หูหนวกถาวร หรือในกรณีร้ายแรงที่สุดอาจเสียชีวิตได้

ทางกรมควบคุมโรค นายกสมาคมสัตวแพทย์ และกรมปศุสัตว์ จึงขอเตือนรวมถึงแนะนำประชาชนให้รับประทานอาหารที่ปรุงสุกเท่านั้น ไม่สัมผัสเนื้อสัตว์และเลือดดิบด้วยมือเปล่า ควรสวมถุงมือทุกครั้งเมื่อปรุงอาหาร และหมั่นล้างมือให้สะอาด เพื่อป้องกันโรคดังกล่าวรวมถึงเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์ที่มาจากแหล่งไม่ได้มาตรฐานหรือไม่มีแหล่งที่มา ควรเลือกซื้อเนื้อสัตว์จากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน ในสถานที่จำหน่ายที่กรมปศุสัตว์รับรอง โดยสังเกตเครื่องหมาย 'ปศุสัตว์ OK'

เครดิต https://www.banmuang.co.th/news/bangkok/229687

#โรคไข้หูดับ #ไข้หูดับ #เนื้อสัตว์ #เนื้อหมู #เนื้อหมูดิบ #ปิ้งย่าง #เนื้อกึ่งสุกกึ่งดิบ #ก้อยหมู #จุ๊หมู #กรมปศุสัตว์ #ผู้บริโภค #ปศุสัตว์ #ปศุสัตว์ok #กรมควบคุมโรค #สมาคมสัตวแพทย์ #กรมปศุสัตว์

ส.สัตว์แพทย์ฯ ชี้บริโภคหมูปรุงสุก ลดเสี่ยงไข้หูดับ แนะสังเกตป้าย "ปศุสัตว์ OK"https://siamrath.co.th/n/234094
09/04/2021
ส.สัตว์แพทย์ฯ ชี้บริโภคหมูปรุงสุก ลดเสี่ยงไข้หูดับ แนะสังเกตป้าย "ปศุสัตว์ OK"

ส.สัตว์แพทย์ฯ ชี้บริโภคหมูปรุงสุก ลดเสี่ยงไข้หูดับ แนะสังเกตป้าย "ปศุสัตว์ OK"
https://siamrath.co.th/n/234094

สมาคมสัตว์แพทย์ฯ ชี้บริโภคหมูปรุงสุก ลดเสี่ยงไข้หูดับ แนะซื้อจากแหล่งผลิตมาตรฐาน สังเกต "ปศุสัตว์ OK" เมื่อ....

คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรมีมติเห็นชอบกำหนดให้มาตรฐานฟาร์มสุกร เป็นมาตรฐานบังคับ โดยมีขอบข่ายการบังคับใช้เป็น 2 ระยะ ด...
09/04/2021
ไฟเขียวดัน “ฟาร์มสุกร” เป็นมาตรฐานบังคับ เร่งยกระดับมาตรฐานผลิตจิ้งหรีด รับส่งออกตลาดเ

คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรมีมติเห็นชอบกำหนดให้มาตรฐานฟาร์มสุกร เป็นมาตรฐานบังคับ โดยมีขอบข่ายการบังคับใช้เป็น 2 ระยะ ดังนี้ 1.สุกรขุน ตั้งแต่ 1,500 ตัว ขึ้นไป หรือ สุกรแม่พันธุ์ ตั้งแต่ 120 ตัวขึ้นไป ระยะเวลาปรับเปลี่ยน 90 วัน และ2.สุกรขุน ตั้งแต่ 500 – 1,499 ตัว หรือ สุกรแม่พันธุ์ ตั้งแต่ 95-119 ตัว ระยะเวลาปรับเปลี่ยน 180 วัน เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตตั้งแต่ระดับฟาร์ม สร้างความมั่นใจถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สามารถป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่สำคัญในสุกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพในการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์สุกรของไทยอย่างยั่งยืน

https://siamrath.co.th/n/233979

คกก.มาตรฐานสินค้าเกษตร ไฟเขียวดัน “ฟาร์มสุกร” เป็นมาตรฐานบังคับ พร้อมออกแนวปฏิบัติใช้มาตรฐานฟาร์มเลี้ยง....

08/04/2021

มติ คกก มาตรฐานสินค้าเกษตร GAP ฟาร์มสุกรเป็นมาตรฐานบังคับ
1 .สุกรขุน ตั้งแต่ 1500 หรือแม่พันธุ์ ตั้งแต่ 120 มีเวลาปรับเปลี่ยน 90 วัน
2 .สุกรขุน 500-1499 หรือแม่พันธุ์ 95-119 มีเวลาปรับเปลี่ยน 180 วัน

กินอาหารปรุงสุกที่ทำใหม่ร้อนๆกันนะทุกคน
08/04/2021

กินอาหารปรุงสุกที่ทำใหม่ร้อนๆกันนะทุกคน

#เตือน #โรคไข้หูดับระบาดโคราช
ปี 64 เสียชีวิตเเล้ว 3 ราย ป่วยอีก 21 ราย
หมอเตือน #อย่ากินเนื้อหมูดิบ
.
วันที่ 7 เม.ย. 64 สสจ.นครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หูดับในจังหวัดนครราชสีมา ว่าในปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 6 เมษายน จังหวัดนครราชสีมาพบผู้ป่วยโรคไข้หูดับเเล้วจำนวน 21 รายเเละพบผู้เสียชีวิต จำนวน 3 ราย โดยพบผู้ป่วยมากที่สุดในพื้นที่ อ.ด่านขุนทด ซึ่งมีผู้ป่วยถึง 18 ราย มีสาเหตุการป่วยจากการกินหมูดิบในงานบวช เเละทำให้มีผู้ป่วยเสียชีวิตจากการกินหมูดิบในงานนี้ 2 ราย

โดย 'โรคไข้หูดับ' มีสาเหตุมาจาก 'เชื้อสเตรฟโตคอกคัส ซูอิส' ทำให้หมูป่วยและติดต่อจากหมูสู่คน โดยการสัมผัส รับเชื้อเข้าทางบาดแผลตามร่างกาย หรือเข้าทางเยื่อบุตา ผู้ที่เลี้ยงหมูหรือทำงานชำแหละหมู สัมผัสกับสารคัดหลั่งของหมู เช่น นํ้ามูก น้ำลาย และผู้ที่รับประทานเนื้อหมูดิบ หรือสุกๆดิบๆ

โดยหลังติดเชื้อประมาณ 3-5 วัน จะมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะอย่างรุนแรง เวียนศีรษะจนทรงตัวไม่ได้ อาเจียน คอแข็ง หูดับ ท้องเสีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หายใจหอบ เเละเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือดได้ ซึ่งหากพบว่ามีอาการดังกล่าวหลังจากกินหรือสัมผัสเนื้อหมู ให้รีบไป รพ. ทันที

ทั้งนี้ สามารถป้องกัน 'โรคไข้หูดับ' ได้ด้วยวิธีดังนี้
- ไม่บริโภคเนื้อหมูดิบ หรือกึ่งสุกกึ่งดิบ รวมถึงเลือดหมูดิบ
- ไม่ใช้มีดหรือเขียงที่หั่นเนื้อหมูดิบ ร่วมกับอาหารอื่น
- ผู้ที่เลี้ยงหรือชำเเหละหมู ต้องเเต่งกายมิดชิด สวมถุงมือ เเว่นตา รองเท้าบูทป้องกัน เเละหากมีบาดเเผลที่ร่างกายต้องปิดให้มิดชิด เเละล้างมือทันทีหลังจากสัมผัสเนื้อหมู

ไฟเขียว ดัน “ฟาร์มสุกร” เป็นมาตรฐานบังคับ | ฐานเศรษฐกิจ | LINE TODAYhttps://liff.line.me/1454988218-NjbXbq18/v2/article/...
08/04/2021
ไฟเขียว ดัน “ฟาร์มสุกร” เป็นมาตรฐานบังคับ | ฐานเศรษฐกิจ | LINE TODAY

ไฟเขียว ดัน “ฟาร์มสุกร” เป็นมาตรฐานบังคับ | ฐานเศรษฐกิจ | LINE TODAY

https://liff.line.me/1454988218-NjbXbq18/v2/article/VLEoEg?utm_source=lineshare

ประภัตร โพธสุธน วันที่ 8 เมษายน 2564 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลั....

กรมปศุสัตว์ กับก้าวสำคัญ สู่การป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรhttps://youtu.be/nh5IEnnSV9k
07/04/2021
กรมปศุสัตว์ กับการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร | EXCLUSIVE IN BRIEF | THAN TALK | 7 เม.ย.64

กรมปศุสัตว์ กับก้าวสำคัญ สู่การป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
https://youtu.be/nh5IEnnSV9k

ติดตามข่าวได้ตามช่องทางอื่นๆ ทีนี่_____________________________website: https://www.thansettakij.com/facebook : ฐานเศรษฐกิจtwitter : @ThansettakijLine : @tha...

มาทำความรู้จัก “โรคลัมปี สกิน” มาจากไหน มีวิธีป้องกันอย่างไรhttps://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/474987
07/04/2021
มาทำความรู้จัก “โรคลัมปี สกิน” มาจากไหน มีวิธีป้องกันอย่างไร

มาทำความรู้จัก “โรคลัมปี สกิน” มาจากไหน มีวิธีป้องกันอย่างไร
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/474987

อธิบดีกรมปศุสัตว์ เร่งหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างมาตรการควบคุมและป้องกัน "โรคลัมปี สกิน" ชี้เป็...

ที่อยู่

69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

026534933

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

นำเข้าและจำหน่ายตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติweifo(เวยโฟ). iso9001..มาตรฐานCE..รับประกัน/ดูแลซ่อมหลังการขาย/ Maintenance Service..สอบถาม idline:weifo1 Tel.0624944693/0923624299
ตู้กันความชื้นweifo(เวยโฟ).iso9001.ไม่ใช้สาร/ฮีทเตอร์ดูด ความชื้น..เก็บรักษาเครื่องมือ.กล้องเลนส์.สารเคมี.ชิ้นงาน ตัวอย่าง ฯลฯ..ไม่ให้เกิดเชื้อรา/สนิม.ช่วยยืดอายุงาน.ไม่เสื่อม คุณภาพ.ได้มาตรฐาน..รับประกัน/ดูแลซ่อมหลังการขาย.. สอบถาม idline:weifo1/0624944693
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติWeifo(เวยโฟ)...ไม่ใช้สารหรือฮีทเตอร์ดูดความชื้น...ควบคุมความชื้น20-60%rh...iso9001... รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่องหลังการขาย... สอบถาม Idline:weifo1/0923624299
โคขุนไม่ยากอย่างที่คิดอยู่ที่การจัดการเป็นสำคัญ
เคลื่อนย้ายไข่ง่ายนิดเดียว
ASF เรื่องหมูที่ไม่หมู
Rinderpest will not only legend.
กินไก่ไม่เกี่ยวกับเป็นสาวเร็วนะคุณหมอบอกเองไม่เชื่อหมอแล้วจะเชื่อใคร?
ต้องแยกเรื่องย่อยน้ำตาล lactose ไม่ได้กับแพ้นมออกจากกันและไม่ใช่ทุกคนที่จะแพ้