สำนักงานองค์การบริหารส่วนต

สำนักงานองค์การบริหารส่วนต องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

เปิดเหมือนปกติ

28/06/2017
www.saingam.go.th

*** ประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม ***
มีภารกิจ ดังนี้
-- รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการรับบริการของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม ทางด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการได้รับความเดือดร้อนทั่วไป ทุกประเภท และติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงตลอดจนแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนหลังจากที่ได้รับ แจ้งเหตุ
-- ตอบข้อซักถามเรื่องที่ท่านต้องการทราบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม
-----------------------------------------------------------------------------------
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม มีดังนี้
1) ร้องเรียนผ่าน โทรศัพท์สายด่วน
*** งานสวัสดิการต่างๆ เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ รวมถึงด้านพัฒนาชุมชน
เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน น.ส.รัตนา แก้วไทรคุ้ม ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร.080-0569516 ตลอด 24 ชั่วโมง
*** งานจัดซื้อจัดจ้าง
เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน นายปรีชา ทรัพย์สุริต รักษาการหัวหน้าส่วนการคลัง
โทร. 089-9181152 ตลอด 24 ชั่วโมง
*** งานจัดเก็บรายได้
เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน นายอดิศร ทองต่อ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร.081-0075687 ตลอด 24 ชั่วโมง
*** งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน นายพงษ์เลิศ ชมมาลัย นายช่างโยธา
โทร. 084-6989201 ตลอด 24 ชั่วโมง
*** งานบริการสาธารณะ (โครงสร้างพื้นฐาน+สาธารณูปการ+สาธารณูปโภค)
เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน นายจักรพันธ์ วงษ์ชื่น นายช่างเขียนแบบ
โทร. 083-5577376 ตลอด 24 ชั่วโมง
*** งานรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป (นอกเหนือจากงานที่ได้กล่าวมาข้างต้น)
เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน น.ส.บุปผา สงวนไทร เจ้าพนักงานธุรการ
โทร.085-2189800 ตลอด 24 ชั่วโมง

2) ร้องเรียนผ่าน เอกสารหรือจดหมายต่างๆ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
3) ร้องเรียนที่เว็บไซด์รับเรื่องร้องเรียน http://www.saingam.go.th เมนูร้องทุกข์ (สามารถกรอกรายละเอียดได้ด้วยตนเอง)
4) ร้องเรียนผ่าน ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) soda-za @ hotmail .com
5) ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม
6) ร้องเรียนผ่าน Social Media
** ทาง Facebook ชื่อว่า "องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม"
** ทาง Applicaion Line ID :bt25022012
********ฝากช่วยกันแชร์ต่อๆกันด้วยนะคะ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนค่ะ*******

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสัญจร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม
26/11/2013

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสัญจร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสัญจร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม

โครงการประชาชนปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี อำเภอบางเลน
26/11/2013

โครงการประชาชนปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี อำเภอบางเลน

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน's cover photo
25/11/2013

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน's cover photo

ที่อยู่

46 หมู่ 6 ต.ไทรงาม อ. บางเลน จ. นครปฐม
Bangkok
10200

เบอร์โทรศัพท์

034248082

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มีใครรู้จักคนนี้บ้างครับ