โครงการบัญชี มหาวิทยาลัยเกร

โครงการบัญชี มหาวิทยาลัยเกร หลักสูตรการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก

เปิดเหมือนปกติ

28/03/2015

กำลังรับสมัครภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2557 ค่ะ เปิดเรียน 30 พค.58. สนใจติดต่อ 02-9736736, 089-0313636

10/01/2015

โครงการบัญชี รับสมัครผู้ท่ีสนใจเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เชิญติดต่อขอรายละเอียดได้ท่ีโครงการบัญชีค่ะ

25/10/2014

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่บัดน้ี-19 ธันวาคม 2557 เปิดเรียน 20 ธค.57

24/08/2014

สวัสดีเปิดภาคการศึกษาใหม่นะครับ ;)
จากนี้ขอเชิญชาวโครงการบัญชี ทั้งนีกศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า ช่วยกันLike เพื่อติดตามข่าวสารจากทางโครงการฯ ด้วยนะครับ :)

05/01/2013

ขอแสดงความยินดีกับ "บัณฑิตใหม่" ทุกท่าน ... โครงการบัญชี๚ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดดลบันดาลให้บัณฑิตใหม่ทุกท่านมีความเจริญในหน้าที่การงาน และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติสืบไป...

http://acc.krirk.ac.th/โค้งสุดท้ายการรับสมัครแล้วนะครับ"โครงการภาคสทบ เรียนเสาร์-อาทิตย์" เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ถึง ว...
13/03/2012
โครงการภาคสมทบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต สาขาวิชาการบัญชี ม.เกริก - หน้าแรก

http://acc.krirk.ac.th/
โค้งสุดท้ายการรับสมัครแล้วนะครับ
"โครงการภาคสทบ เรียนเสาร์-อาทิตย์" เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ถึง วันที่ 23 มีนาคม 2555 และเปิดเรียนเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2555 ติดต่อสอบถามได้ทุกวันที่หมายเลข 0-2973-6736

มหาวิทยาลัยเกริก

Timeline Photos
26/02/2012

Timeline Photos

26/02/2012

โครงการบัญชี มหาิวิทยาลัยเกริก
"โึครงการภาคสทบ เรียนเสาร์-อาทิตย์" เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ถึง วันที่ 23 มีนาคม 2555 และเปิดเรียนเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2555 ติดต่อสอบถามไ้ด้ทุกวันที่หมายเลข 0-2973-6736

14/12/2011

"โครงการสมทบ เสาร์-อาทิตย์" ทางโครงการได้เปิดรับสมัครต่อสำหรับผู้ที่สนใจอีก 1 สัปดาห์ ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2554 นะครับ สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2973-6736

"เงื่อนไขพิเศษชำระค่าเล่าเรียน สำหรับผู้ประสบปัญหาน้ำท่วม" ติดต่อสอบถามข้อมูลด่วนได้เลยครับ

ติดต่อสอบถามได้ที่ : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
- สายตรง (ทุกวัน) โทร. 0-2973-6736
- โทร. 0-2552-3500-9 , 0-2970-5820 ต่อ 217-9 ( เฉพาะ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ต่อ 404 )
- โทรสาร. 0-2973-6742

14/12/2011

ผู้ที่สนใจต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อใน "โครงการสมทบ เสาร์-อาทิตย์" ทางโครงการได้เปิดรับสมัครต่อสำหรับผู้ที่สนใจอีก 1 สัปดาห์ ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2554 นะครับ สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2973-6736

"พร้อมเงื่อนไขพิเศษชำระค่าเล่าเรียน สำหรับผู้ประสบปัญหาน้ำท่วม" ติดต่อสอบถามข้อมูลด่วนได้เลยครับ

10/09/2011

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

งานปัจฉิมนิเทศน์
10/09/2011

งานปัจฉิมนิเทศน์

งานเลี้ยงปีใหม่บัญชี
10/09/2011

งานเลี้ยงปีใหม่บัญชี

04/08/2011

คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบัญชี (ภาคสมทบ)

04/08/2011

โครงสร้างหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ)

04/08/2011

ประวัติความเป็นมา

03/08/2011

เกี่ยวกับโครงการ

มหาวิทยาลัยเกริก : มหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถที่จะออกไปประกอบอาชีพได้อย่างเต็มภาคภูมิ ร...
30/07/2011
Krirk University Introduction Video

มหาวิทยาลัยเกริก : มหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถที่จะออกไปประกอบอาชีพได้อย่างเต็มภาคภูมิ รวมทั้งยึดมั่นในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมโดยรวมแก่สังคม และประเทศชาติ

Krirk University Introduction Video

ที่อยู่

Ramintra Road
Bangkok
10220

ข้อมูลทั่วไป

มหาวิทยาลัยเกริกจะพัฒนาองค์ความรู้เดิมและเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านสังคมศาสตร์และด้านการบริหารจัดการ

เบอร์โทรศัพท์

02-552-3500-9, 02-973-6736

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โครงการบัญชี มหาวิทยาลัยเกรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โครงการบัญชี มหาวิทยาลัยเกร:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รับสมัครพนักงาน 1.วุฒิปริญญาตรี บัญชี 2.วุฒิครุศาสตร์ ทางพลศึกษา คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เพศชาย 3.สถานที่ทำงาน ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม 2 4.ถ้าทำงานฝ่ายแนะแนวก็ไม่ต้องเข้าที่ทำงาน 5.ติดต่อ 081-843-9333
รับสมัครพนักงาน 1.วุฒิปริญญาตรี บัญชี 2.วุฒิครุศาสตร์ ทางพลศึกษา คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เพศชาย 3.สถานที่ทำงาน ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม 2 4.ถ้าทำงานฝ่ายแนะแนวก็ไม่ต้องเข้าที่ทำงาน 5.ติดต่อ 081-843-9333
รับสมัครพนักงาน 1.วุฒิปริญญาตรี บัญชี 2.วุฒิครุศาสตร์ ทางพลศึกษา คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เพศชาย 3.สถานที่ทำงาน ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม 2 4.ถ้าทำงานฝ่ายแนะแนวก็ไม่ต้องเข้าที่ทำงาน 5.ติดต่อ 081-843-9333
รับสมัครพนักงาน 1.วุฒิปริญญาตรี บัญชี 2.วุฒิครุศาสตร์ ทางพลศึกษา คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เพศชาย 3.ถ้ามีรถยนต์จะได้ค่ารถยนต์ ค่าน้ำมันด้วย 4.รายได้ 20,000 – 50,000 บาท 5.สถานที่ทำงาน ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม 2 6.ถ้าทำงานฝ่ายแนะแนวก็ไม่ต้องเข้าที่ทำงาน 7.ติดต่อ 081-843-9333