Clicky

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวค

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวค เมื่อมีภัย นึกถึงเรา และ บริการ tel.199, 02-

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร

เปิดเหมือนปกติ

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕วันเสาร์ ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเ...
13/01/2023

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕
วันเสาร์ ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖
นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงเเละกู้ภัยดาวคะนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ชุดปฏิบัติการที่ ๓ จำนวน ๒ นาย ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนจับงูเห่า ขนาดความยาว ๘๐ เซนติเมตร
เหตุเกิดบ้านเลขที่ ๒๒/๙ ม.๑ ซอยวุฒากาศ ๔๒ ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย
@ดาวคะนอง ๓-๗ ควบคุม
@ดาวคะนอง ๓-๑๑ รายงาน
#ไฟไหม้มีภัยโทร199 🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕วันพุธ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพล...
11/01/2023

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕
วันพุธ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖
นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงเเละกู้ภัยดาวคะนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๓ จำนวน ๒ นาย ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนจับงูเหหลือม ขนาดความยาว ๑ เมตร
เหตุเกิดบ้านเลขที่ ๕๖ ม.๕ ซอยสุขสวัสดิ์ ๑๔ ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย
@ดาวคะนอง ๑-๖ ควบคุม
@ดาวคะนอง ๓-๑๑ รายงาน
#ไฟไหม้มีภัยโทร๑๙๙ 🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕วันพุธ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพล...
11/01/2023

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕
วันพุธ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖
นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงเเละกู้ภัยดาวคะนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๓ จำนวน ๒ นาย ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนจับงูเหลือม ขนาดความยาว ๒ เมตร
เหตุเกิดบ้านเลขที่ ๓๖ ม.๑ ซ.เอกชัย ๕ ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย
@ดาวคะนอง ๓-๓ ควบคุม
@ดาวคะนอง ๓-๑๑ รายงาน
#ไฟไหม้มีภัยโทร199 🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕วันพุธที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเ...
11/01/2023

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕
วันพุธที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖
นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๓ และเวรสนับสนุน จำนวน ๘ นาย ออกปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน สถานที่เกิดเหตุ ๑๓๕๗/๑-๓ ซ.เทอดไท ๓๓ ถ.เทอดไท แขวงตลาดพูล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ ๒ ชั้น ปลูกเพื่อพักอาศัย เพลิงไหม้เสียหายหมดทั้งหลัง พื้นที่เพลิงไหม้เสียหายโดยประมาณ ๒๒ ตารางวา ที่เกิดเหตุไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
@ดาวคะนอง ๓-๑๑ รายงาน
#ไฟไหม้มีภัยโทร199 🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒

วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๔ จำนวน ๓ นาย ออก...
09/01/2023

วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖
นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๔ จำนวน ๓ นาย ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน เหตุงูเข้าบ้านเรือนประชาชน เจ้าหน้าที่ค้นหาแต่ไม่พบ ประชาสัมพันธ์เรียบร้อย
เหตุเกิดบ้านเลขที่ ๘๘/๓๔ ซอยเอกชัย ๓๐ ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ผู้แจ้งชื่อนายวรโชติ แซ่ลิ้ม
@เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติดาวคะนอง ๔-๑,๔-๓,๔-๖
@ดาวคะนอง ๔-๑ รายงาน
🔥 ไฟไหม้
🐍 มีภัย
☎️ โทร.199
🚒🧯🚒👩‍🚒
#มหานครปลอดภัยกรุงเทพปลอดภัย
ับเพลิงวิถีใหม่
#สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงฯ มอบหมายให้ดาบตำรวจชายวิทย์ พูลเพิ่ม พนักงานป้องกันฯ อาว...
09/01/2023

วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖
นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงฯ มอบหมายให้ดาบตำรวจชายวิทย์ พูลเพิ่ม พนักงานป้องกันฯ อาวุโส นายวรวิทย์ วรพินท์ หัวหน้าชุดฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๔ ร่วมกันทำกิจกรรม ๕ ส. ล้างทำความสะอาดรถยนต์ดับเพลิงและบริเวณที่ทำการสถานีดับเพลิงฯ เจ้าหน้าที่ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย
@ดาวคะนอง ๔-๑ รายงาน
🔥 ไฟไหม้
🐍 มีภัย
☎️ โทร.199
🚒🧯🚒👩‍🚒
#มหานครปลอดภัยกรุงเทพปลอดภัย
ับเพลิงวิถีใหม่
#สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงฯ ดาบตำรวจชายวิทย์ พูลเพิ่ม พนักงานป้องกันฯ อาวุโส ร่วมปร...
09/01/2023

วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖
นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงฯ ดาบตำรวจชายวิทย์ พูลเพิ่ม พนักงานป้องกันฯ อาวุโส ร่วมประชุมประจำเดือนได้ชี้แจงข้อราชการและมอบนโยบายจากผู้บังคับบัญชาให้แก่ข้าราชการภายในสถานีฯ
@ดาวคะนอง ๔-๑ รายงาน
🔥 ไฟไหม้
🐍 มีภัย
☎️ โทร.199
🚒🧯🚒👩‍🚒
#มหานครปลอดภัยกรุงเทพปลอดภัย
ับเพลิงวิถีใหม่
#สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕วันเสาร์ ที่ ๗ มกราคม นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงเเ...
07/01/2023

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕
วันเสาร์ ที่ ๗ มกราคม นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงเเละกู้ภัยดาวคะนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๓ จำนวน ๒ นาย ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนจับตัวเงินตัวทอง ขนาดความยาว ๔๐ ซ.ม.
เหตุเกิดบ้านเลขที่ ๑/๖๖ ม.มั่งมี ซ.เอกชัย ๓๐ ถ.เอกชัยแขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย
@ดาวคะนอง ๓-๓ ควบคุม
@ดาวคะนอง ๓-๑๑ รายงาน
#ไฟไหม้มีภัยโทร199 🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒

วันศุกร์ที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนองรับน้ำดื่มจำนวน ๑๐๐โหล จากคุณชาลิสา เพชร และสามีสถานีดับเพลิ...
06/01/2023

วันศุกร์ที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนองรับน้ำดื่มจำนวน ๑๐๐โหล จากคุณชาลิสา เพชร และสามี
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ🙏🙏🙏

🚒#มีภัยเรียกเราโทร199#🚒🚒

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕วันอาทิตย์ ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถาน...
01/01/2023

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕
วันอาทิตย์ ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงเเละกู้ภัยดาวคะนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ชุดปฏิบัติการที่ ๓ จำนวน ๒ นาย ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนจับงูเขียวหางไหม้ขนาดความยาว ๓๐ เซนติเมตร
เหตุเกิดที่ ซอยพระรามที่ ๒ ถนนพระราม ๒ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย
@ดาวคะนอง ๓-๖ ควบคุม
@ดาวคะนอง ๓-๑๑ รายงาน
#ไฟไหม้มีภัยโทร199 🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕วันศุกร์ ที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ด.ต.ชายวิทย์ พูลเพิ่ม รั...
30/12/2022

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕
วันศุกร์ ที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕
ด.ต.ชายวิทย์ พูลเพิ่ม รักษาการณ์หัวหน้าสถานีดับเพลิงเเละกู้ภัยดาวคะนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ชุดปฏิบัติการที่ ๓ จำนวน ๒ นาย ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนจับงูทางมะพร้าว ขนาดความยาว ๑ เมตร
เหตุเกิดบ้านเลขที่ ๔๕ ซอยพระรามที่ ๒ ซอย ๓๐ แยก ๑ ถนนพระราม ๒ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย
@ดาวคะนอง ๓-๓ ควบคุม
@ดาวคะนอง ๓-๑๑ รายงาน
#ไฟไหม้มีภัยโทร199 🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕วันจันทร์ ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถาน...
26/12/2022

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕
วันจันทร์ ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕
นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงเเละกู้ภัยดาวคะนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๓ จำนวน ๓ นาย ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนทำลายรังผึ้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐ เซนติเมตร
เหตุเกิดบ้านเลขที่ ๑๒๖/๑๒๗ ถนนกำนันแม้น ๔ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย
@ดาวคะนอง ๓-๑ ควบคุม
@ดาวคะนอง ๓-๑๑ รายงาน
#ไฟไหม้มีภัยโทร199 🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕วันจันทร์ ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถาน...
26/12/2022

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕
วันจันทร์ ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕
นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงเเละกู้ภัยดาวคะนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๓ จำนวน ๒ นาย ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนจับงูเขียวดอกหมาก ขนาดความยาว ๕๐ เซนติเมตร
เหตุเกิดบ้านเลขที่ ๙๘/๓๐ ถนนจอมทอง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย
@ดาวคะนอง ๓-๑ ควบคุม
@ดาวคะนอง ๓-๑๑ รายงาน
#ไฟไหม้มีภัยโทร199 🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถา...
24/12/2022

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕
วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕
นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงเเละกู้ภัยดาวคะนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๓ จำนวน ๒ นาย ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนจับงูเหลือม ขนาดความยาว ๓ เมตร
เหตุเกิดบ้านเลขที่ ๑๑ ข หมู่ ๓ ซอยเอกชัย ๔๑ ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย
@ดาวคะนอง ๓-๖ ควบคุม
@ดาวคะนอง ๓-๑๑ รายงาน
#ไฟไหม้มีภัยโทร199 🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕วันเสาร์ ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานี...
24/12/2022

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕
วันเสาร์ ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕
นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงเเละกู้ภัยดาวคะนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๓ จำนวน ๒ นาย ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนกำจัดรังต่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ เซนติเมตร
เหตุเกิดบ้านเลขที่ ๒๕/๙ หมู่ ๑ ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย
@ดาวคะนอง ๓-๑ ควบคุม
@ดาวคะนอง ๓-๑๑ รายงาน
#ไฟไหม้มีภัยโทร199 🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถ...
22/12/2022

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕
นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงเเละกู้ภัยดาวคะนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๓ จำนวน ๒ นาย ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนจับงูเหลือม ขนาด ความยาวประมาณ ๑ เมตร จำนวน ๑ ตัว
เหตุเกิดบ้านเลขที่ ๒๔/๕ ซอยพระรามสอง ๓๐ ถนนพระรามสอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย
@ดาวคะนอง ๓-๑ ควบคุม
@ดาวคะนอง ๓-๑๑ รายงาน
#ไฟไหม้มีภัยโทร199 🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒

วันอังคาร ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง มอบหมายให้ดาบตำรวจ ชายวิทย์ พูลเพิ่ม พนั...
20/12/2022

วันอังคาร ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕
นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง มอบหมายให้ดาบตำรวจ ชายวิทย์ พูลเพิ่ม พนักงานป้องกันฯอาวุโส ควบคุมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๓ จำนวน ๒ นาย ออกตรวจร่วมกับ สำนักงานเขตจอมทอง ตามปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดสั่งการให้ตรวจเข้มสถานบริการเพื่อเตรียมความพร้อมในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ตามแผนการตรวจสถานประกอบการในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕
เจ้าหน้าที่ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย
@ดาวคะนอง ๓-๑๑ รายงาน
#ไฟไหม้มีภัยโทร199 🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒

วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนองมอบหมายให้ดาบตำรวจ ชายวิทย์ พูลเพิ่ม พนักง...
19/12/2022

วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนองมอบหมายให้ดาบตำรวจ ชายวิทย์ พูลเพิ่ม พนักงานป้องกันฯอาวุโส ควบคุมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่๑ จำนวน ๒นาย ออกตรวจร่วมกับ สำนักงานเขตจอมทอง ตามปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดสั่งการให้ตรวจเข้มสถานบริการเพื่อเตรียมความพร้อมในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ตามแผนการตรวจสถานประกอบการในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พ.ศ.๒๕๖๕
ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย
@ดาวคะนอง๑-๑ รายงาน
🚒#มีภัยเรียกเราโทร199 🚒🚒
#สำนักงานเขตจอมทอง
#สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน
#ศูนย์วิทยุพระราม199
#สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
#กรุงเทพมหานครโดยกรมประชาสัมพันธ์

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถา...
18/12/2022

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕
วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕
นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงเเละกู้ภัยดาวคะนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๓ จำนวน ๒ นาย ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนจับงูเหลือม ขนาดความยาวประมาณ ๒ เมตร จำนวน ๑ ตัว
เหตุเกิดบ้านเลขที่ ๔๔/๑๒๓ ซอยกำนันแม้น ๓๖ ถนนกำนันแม้น แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย
@ดาวคะนอง ๓-๑ ควบคุม
@ดาวคะนอง ๓-๑๑ รายงาน
#ไฟไหม้มีภัยโทร199 🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒

วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕เมื่อเวลา ๑๓.๐๒ น.นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงฯ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงฯ ออกปฏ...
16/12/2022

วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕
เมื่อเวลา ๑๓.๐๒ น.
นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงฯ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงฯ ออกปฏิบัติหน้าที่เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน บ้านเลขที่ ๑๙/๑๗๘ ซอยจอมทอง ๑๒ แยก ๒ ถนนจอมทอง แขวง บางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เจ้าของชื่อนางสาวสัมฤทธิ์ แก้วทอง อายุ ๖๕ ปี
ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นตึกแถวสูง ๓ ชั้น ต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้น ๒ เพลิงลุกไหม้พัดลมตั้งพื้นลุกลาม ชั้นวางเสื้อผ้า พื้นที่เพลิงไหม้เสียหายโดยประมาณ ๒ ตารางเมตร เจ้าหน้าที่ควบคุมรถจักรยานยนต์ดับเพลิง(บีเอ็มดับเบิลยู) ใช้น้ำทำการดับถ่านและระบายควัน เพลิงสงบ
ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นสาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่พัดลมตั้งพื้น
ที่เกิดเหตุไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
พื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง
หน่วยงานสนับสนุน มูลนิธิ,การไฟฟ้า,อาสาสมัครอปพร, สน.บางขุนเทียน
@ดาวคะนอง ๔-๑ รายงาน
🔥 ไฟไหม้
🐍 มีภัย
☎️ โทร.199
🚒🧯🚒👩‍🚒
#ขอบคุณเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านทุกนายครับ
#มหานครปลอดภัยกรุงเทพปลอดภัย
ับเพลิงวิถีใหม่
#สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนองมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๔ จ...
14/12/2022

วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕
นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนองมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๔ จำนวน ๒ นาย ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน เหตุงูเข้าบ้านเรือนประชาชน เป็นงูเขียวหางไหม้ ความยาวประมาณ ๕๐ เซนติเมตร เจ้าหน้าที่ดำเนินการเรียบร้อย
เหตุเกิดบ้านเลขที่ ๗๙/๓๓ หมู่ ๑๑ ซอยเอกชัย ๖ ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ผู้แจ้งชื่อนางแสง วงพรม
@ดาวคะนอง ๔-๑ รายงาน
🔥 ไฟไหม้
🐍 มีภัย
☎️ โทร.199
🚒🧯🚒👩‍🚒
#มหานครปลอดภัยกรุงเทพปลอดภัย
ับเพลิงวิถีใหม่
#สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕วัน เสาร์ ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถาน...
10/12/2022

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕
วัน เสาร์ ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕
นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงเเละกู้ภัยดาวคะนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๓ จำนวน ๒ นาย ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน จับงูเขียวหางไหม้ ขนาดความยาวประมาณ ๒๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ตัว
เหตุเกิดบ้านเลขที่ ๓๒/๑ ซอยพระรามที่ ๒ ซอย ๒๘ แยก ๑๔ ถนนพระราม ๒ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย
@ดาวคะนอง ๓-๗ ควบคุม
@ดาวคะนอง ๓-๑๑ รายงาน
#ไฟไหม้มีภัยโทร199 🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕วัน เสาร์ ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถาน...
10/12/2022

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕
วัน เสาร์ ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕
นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงเเละกู้ภัยดาวคะนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๓ จำนวน ๒ นาย ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน จับงูเขียวหางไหม้ ขนาดความยาวประมาณ ๓๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ตัว
เหตุเกิดบ้านเลขที่ ๕๔/๘๖ ซอยวุฒากาศ ๔๐ ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย
@ดาวคะนอง ๓-๗ ควบคุม
@ดาวคะนอง ๓-๑๑ รายงาน
#ไฟไหม้มีภัยโทร199 🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒

“วันรัฐธรรมนูญ” คือ วันที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงการมีรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ฉบับแรกของไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หั...
10/12/2022

“วันรัฐธรรมนูญ” คือ วันที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงการมีรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ฉบับแรกของไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนชาวไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2475 วันนี้จึงถือเป็นวันที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และการเมืองไทย

ความหมายของรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็นกฎหมายแม่บทที่บัญญัติกฎเกณฑ์การบริหารและปกครองทางการเมือง หากกฎหมายใดขัดต่อรัฐธรรมนูญจะมีผลเป็นโมฆะและบังคับใช้ไม่ได้

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕วัน เสาร์ ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถาน...
10/12/2022

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕
วัน เสาร์ ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕
นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงเเละกู้ภัยดาวคะนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๓ จำนวน ๒ นาย ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน จับตัวงูสิงห์ ขนาด ความยาวประมาณ ๑ เมตร จำนวน ๑ ตัว
เหตุเกิดบ้านเลขที่ ๑๔/๙๙ พระราม ๒ ซอย ๒๘ แยก ๒๖ ถนนพระราม ๒ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย
@ดาวคะนอง ๓-๑ ควบคุม
@ดาวคะนอง ๓-๑๑ รายงาน
#ไฟไหม้มีภัยโทร199 🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕วันพฤหัสบดี ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถา...
08/12/2022

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕
วันพฤหัสบดี ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕
นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงเเละกู้ภัยดาวคะนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๓ จำนวน ๒ นาย ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน จับตัวงูเหลือม ขนาดความยาวประมาณ ๑ เมตร จำนวน ๑ ตัว
เหตุเกิดบ้านเลขที่ ๘ ซอยวุฒากาศ ๒๖ ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย
@ดาวคะนอง ๓-๑ ควบคุม
@ดาวคะนอง ๓-๑๑ รายงาน
#ไฟไหม้มีภัยโทร199 🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕วันพฤหัสบี ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถาน...
08/12/2022

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕
วันพฤหัสบี ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕
นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงเเละกู้ภัยดาวคะนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๓ จำนวน ๒ นาย ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนจับงูเหลือม ขนาดความยาวประมาณ ๒ เมตร จำนวน ๑ ตัว
เหตุเกิดบ้านเลขที่ ๑๘/๑ ซอยเอกชัย ๑๔ ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย
@ดาวคะนอง ๓-๑ ควบคุม
@ดาวคะนอง ๓-๑๑ รายงาน
#ไฟไหม้มีภัยโทร199 🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕วันอังคาร ที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานี...
06/12/2022

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕
วันอังคาร ที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕
นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงเเละกู้ภัยดาวคะนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๓ จำนวน ๒ นาย ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน จับตัวเงิน-ตัวทอง ขนาดความยาวประมาณ ๖๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ตัว
เหตุเกิดบ้านเลขที่ ๔๔/๔๗ ซอยวุฒากาศ ๓๐ ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย
@ดาวคะนอง ๓-๓ ควบคุม
@ดาวคะนอง ๓-๑๑ รายงาน
#ไฟไหม้มีภัยโทร199 🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีด...
06/12/2022

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕
วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕
นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงเเละกู้ภัยดาวคะนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๓ จำนวน ๒ นาย ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน จับงูเขียวพระอินทร์ ขนาดความยาวประมาณ ๔๐ ซม. จำนวน ๑ ตัว
เหตุเกิดบ้านเลขที่ ๒๕ ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย
@ดาวคะนอง ๓-๘ ควบคุม
@ดาวคะนอง ๓-๑๑ รายงาน
#ไฟไหม้มีภัยโทร199 🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕วันอังคาร ที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานี...
06/12/2022

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕
วันอังคาร ที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕
นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงเเละกู้ภัยดาวคะนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๓ จำนวน ๒ นาย ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนจับงูเขียว ขนาดความยาวประมาณ ๓๐เซนติเมตร จำนวน ๑ ตัว
เหตุเกิดบ้านเลขที่ ๓๖ ซอยเอกชัย ๒๙ ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย
@ดาวคะนอง ๓-๑ ควบคุม
@ดาวคะนอง ๓-๑๑ รายงาน
#ไฟไหม้มีภัยโทร199 🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานี...
05/12/2022

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕
วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕
นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงเเละกู้ภัยดาวคะนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๓ จำนวน ๒ นาย ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนจับงูเหลือม ขนาดความยาวประมาณ ๑.๕๐ ม. จำนวน ๑ ตัว
เหตุเกิดบ้านเลขที่ ๖๘ ซอยวุฒากาศ ๔๒ ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย
@ดาวคะนอง ๓-๓ ควบคุม
@ดาวคะนอง ๓-๑๑ รายงาน
#ไฟไหม้มีภัยโทร199 🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานี...
05/12/2022

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕
วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕
นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงเเละกู้ภัยดาวคะนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๓ จำนวน ๒ นาย ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนจับงูเขียวหางไหม้ ขนาดความยาวประมาณ ๓๐ ซ.ม. จำนวน ๑ ตัว
เหตุเกิดบ้านเลขที่ ๕๑/๑๖ ซอยวุฒากาศ ๕๑ ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย
@ดาวคะนอง ๓-๓ ควบคุม
@ดาวคะนอง ๓-๑๑ รายงาน
#ไฟไหม้มีภัยโทร199 🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานี...
05/12/2022

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕
วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕
นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงเเละกู้ภัยดาวคะนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๓ จำนวน ๒ นาย ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนจับงูเหลือม ขนาดความยาวประมาณ ๑ เมตร จำนวน ๑ ตัว
เหตุเกิดบ้านเลขที่ ๙/๘ หมู่ ๒ ซอยเอกชัย ๒๓ ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย
@ดาวคะนอง ๓-๓ ควบคุม
@ดาวคะนอง ๓-๑๑ รายงาน
#ไฟไหม้มีภัยโทร199 🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕                   วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธัน...
03/12/2022

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕
วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕
นายทนงเดช ป้องโรคา หัวหน้าชุดปฎิบัติการที่๒
พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่๒ ออกตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหามให้กับชุมชนสามง่ามพัฒนา ซอยพระรามที่ ๒ ซอย ๒๘ แยก ๑๔/๑ ถนนพระรามที่ ๒ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
ผลการดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ่นเป็นที่เรียบร้อย
🚒#มีภัยมีเรียกเราโทร199🚒🚒
#สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
#ชุมชนสามง่ามพัฒนา
#สำนักงานเขตจอมทอง

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕วันพฤหัสบดี ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถา...
30/11/2022

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕
วันพฤหัสบดี ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕
นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงเเละกู้ภัยดาวคะนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๓ จำนวน ๒ นาย ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนจับงูเหลือม ขนาดความยาวประมาณ ๑ เมตร จำนวน ๑ ตัว
เหตุเกิดบ้านเลขที่ ๕๘/๑๒๖ ซอยเอกชัย ๒๔ ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย
@ดาวคะนอง ๓-๑ ควบคุม
@ดาวคะนอง ๓-๑๑ รายงาน
#ไฟไหม้มีภัยโทร199 🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒

วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงฯ มอบหมายให้นายวรวิทย์ วรพินท์ หัวหน้าชุดฯ พร้อมเจ้าหน้า...
30/11/2022

วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕
นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงฯ มอบหมายให้นายวรวิทย์ วรพินท์ หัวหน้าชุดฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๔ และชุดปฏิบัติการที่ ๓ ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อบรมให้ความรู้การดับเพลิงเบื้องต้นและการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับครูอาจารย์ บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนคงโครัดอุทิศ ซ.เอกชัย ๕๐ ถ.เอกชัย แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ดำเนินการเรียบร้อย
@ดาวคะนอง ๔-๑ รายงาน
🔥 ไฟไหม้
🐍 มีภัย
☎️ โทร.199
🚒🧯🚒👨‍🚒
#ขอบคุณเจ้าหน้าที่ดาวคะนองร่วมด้วยช่วยกันครับ
#กรุงเทพปลอดภัย
ับเพลิงวิถีใหม่
#สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕วันอังคาร ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถ...
29/11/2022

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕
วันอังคาร ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕
นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงเเละกู้ภัยดาวคะนอง มอบหมายให้ดาบตำรวจชายวิทย์ พูลเพิ่ม พนักงานป้องกันฯอาวุโส พร้อม
นายประยุทธ คูณสมบัติ หัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ ๑ และ นายทนงเดช ป้องโรคา หัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ ๒ พร้อมเจ้าหน้าที่ อบรมการดับเพลิงและฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากร โรงเรียนวัดบางประทุนนอก แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
แบ่งเป็นฐาน3ฐาน
1.ฐานcpr
2.ฐานเอาตัวรอดในกลุ่มควัน
3.ฐานรถดับเพลิง
ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย
@ดาวคะนอง ๑-๑ รายงาน
🚒#มีภัยเรียกเราโทร199🚒🚒
#ศูนย์วิทยุพระราม
#สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
#โรงเรียนวัดบางประทุนนอก
#สำนักงานเขตจอมทอง

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงฯ มอบหมายให้นายวรวิทย์ วรพินท์ หัวหน้าชุดฯ พร้อมเจ้าห...
28/11/2022

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕
นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงฯ มอบหมายให้นายวรวิทย์ วรพินท์ หัวหน้าชุดฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๔ และเวรสนับสนุนออกปฏิบัติหน้าที่อบรมให้ความรู้การดับเพลิงเบื้องต้นและการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับครูอาจารย์ บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนดวงวิภา ซ.เอกชัย ๔๓ ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ดำเนินการเรียบร้อย
@ดาวคะนอง ๔-๑ รายงาน
🔥 ไฟไหม้
🐍 มีภัย
☎️ โทร.199
🚒🧯🚒👨‍🚒
#ขอบคุณเจ้าหน้าที่ดาวคะนองเจ้าหน้าที่ตำรวจสนบางขุนเทียนร่วมด้วยช่วยกันครับ
#มหานครปลอดภัยกรุงเทพปลอดภัย
ับเพลิงวิถีใหม่
#สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถ...
26/11/2022

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕
นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงเเละกู้ภัยดาวคะนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๓ จำนวน ๒ นาย ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนจับงูแสงอาทิตย์ ขนาดความยาวประมาณ ๓๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ตัว
เหตุเกิดบ้านเลขที่ ๑๑/๓๖ ซอยเอกชัย ๒๓ ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย
@ดาวคะนอง ๓-๑๑ รายงาน
#ไฟไหม้มีภัยโทร199 🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถ...
26/11/2022

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕
นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงเเละกู้ภัยดาวคะนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๓ จำนวน ๒ นาย ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนจับงูเขียวหางไหม้ ขนาดความยาวประมาณ ๓๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ตัว
เหตุเกิดบ้านเลขที่ ๔๑/๑๔ ซอยพระรามที่ ๒ ซอย ๒๘ ถนนพระราม ๒ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย
@ดาวคะนอง ๓-๑๑ รายงาน
#ไฟไหม้มีภัยโทร199 🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒

ที่อยู่

100 หมู่ 1 ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง
Bangkok
10150

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ส.ดพ.ดาวคะนอง กปก.5 วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 17.38 น.นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง ควบคุมรถดับเพลิงจำนวน​ 2 คัน​ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่​ 9 นาย​ ออกปฏิบัติหน้าที่ เหตุ​204​ ภายใน​โรงพยาบาล​ศิริราช​ ถนนวังหลัง​ แขวง​ ศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.​ เป็นอาคาร​ สูง​ 13​ ชั้น​ ต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ตึกอัษฎางค์​ บริเวณชั้น​ 8 เป็น​ห้องพัก​แพทย์​ เพลิง​ลุกไหม้​เสียหาย​หมดทั้งห้อง​ พื้นที่​เสียหาย​ประมาณ​ 16​ ตารางเมตร​ ข้อสันนิษฐาน​เบื้องต้นเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรปลั๊กไฟ​ข้างผนัง​ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้น้ำทำการดับเพลิง​สงบ
ส.ดพ.ดาวคะนอง กปก.5 วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 17.38 น.นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง ควบคุมรถดับเพลิงจำนวน​ 2 คัน​ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่​ 9 นาย​ ออกปฏิบัติหน้าที่ เหตุ​204​ ภายใน​โรงพยาบาล​ศิริราช​ ถนนวังหลัง​ แขวง​ ศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.​ เป็นอาคาร​ สูง​ 13​ ชั้น​ ต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ตึกอัษฎางค์​ บริเวณชั้น​ 8 เป็น​ห้องพัก​แพทย์​ เพลิง​ลุกไหม้​เสียหาย​หมดทั้งห้อง​ พื้นที่​เสียหาย​ประมาณ​ 16​ ตารางเมตร​ ข้อสันนิษฐาน​เบื้องต้นเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรปลั๊กไฟ​ข้างผนัง​ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้น้ำทำการดับเพลิง​สงบ
ขอบคุณกู้ภัยดาวคะนองที่มาจับงูที่บ้านซอยเอกชัย 30.... ขอบคุณมากๆครับ..
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง ได้รับความไว้วางใจจากคณะผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนวัดราชโอรส เขตจอมทอง กทม. ให้ส่งบุคลากรมาทำการฝึกสอนการดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ ให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส
so good
So cool
ขอขอบพระคุณจ่าแมวที่มาช่วยชีวิตลูกแมวที่ติดใต้ท้องรถคับผม ใจดีมากคับ ยิ้มแย้มแจ่มใส และขอโทษทางเจ้าหน้าที่ด้วยคับที่ทำให้พี่ต้องเปียกฝน
ขอขอบพระคุณจ่าแมว แล้วพี่อีกท่านที่ช่วยมาเอาลูกแมวออกจากใต้ท้องรถคับ ขออภัยในความไม่รอบคอบ คิดว่าแมวออกจากรถไปแล้ว ซึ่งมันอยุ่ข้างบ้านผมหลายตัว
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ Smart Somsanook ประชาสัมพันธ์ ทม.ควนลัง เทศบาลตำบลจะนะ จังหวัดสงขลา ประเทศไทย ราชาแห่งเอนามุล สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นคร ศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า จ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังห สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเร การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแ ปลวกแดง 21140 RTP Cyber Village สภ.อากาศอำนวย