สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ก

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  ก ขอเชิญเข้ามาแชร์ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำที่ FanPage กันนะคะ http://www.facebook.com/foodandwatersanitation สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย
Bureau of Food and Water Sanitation
Department of Health
Website : https://foodsan.anamai.moph.go.th
page : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย
YouTube Channel : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย
โทร. 02-590-4188 , 02-590-4186
โทรสาร. 02-590-4188
- กลุ่มอำนวยการ โทร. 02-590-4188 , 4639
- กลุ่มพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร โทร. 02-590-4184 , 4387
- กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค โทร. 02-590-4606 , 4607
- กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ โทร. 02-590-4180 , 4388

เปิดเหมือนปกติ

ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารประเภ...
03/11/2021

ประชาสัมพันธ์
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ ในสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2564
เจตนารมย์ : เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ ให้สะอาด ปลอดภัย สำหรับการบริโภค และเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดต่อหรือพาหะน าโรคติดต่อบางชนิด เช่น เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
การบังคับใช้ : ใช้บังคับ ตั้งแต่ วันที่ 3 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 2 พย 2564)
สาระสำคัญ :
1. กำหนดนิยามที่เกี่ยวข้อง
2. การควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสำเร็จประเภทใช้ความร้อน และประเภทไม่ใช้ความร้อน
3. สุขลักษณะการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ ในรูปแบบของการจำหน่ายอาหารโดยจัดให้มีบริเวณไว้สำหรับการบริโภค ณ สถานที่จำหน่ายอาหาร และการจำหน่ายโดยนำไปบริโภคที่อื่น และการให้บริการจัดส่งอาหาร
4. สุขลักษณะของผู้สัมผัสอาหาร ในการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ
5. มาตรการของสถานที่จำหน่ายอาหาร กรณีพบว่ามีผู้ติดเชื้อมาใช้บริการสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือมีผู้ติดเชื้อในเขต อปท. นั้น หรือ อปท. ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
6. มาตรการของสถานที่จำหน่ายอาหาร กรณีพบว่ามีผู้ติดเชื้อในสถานที่จ าหน่ายอาหาร
7. กรณี เกิดโรคระบาดของโรคติดต่อ ให้สถานที่จำหน่ายอาหารปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายหรือเชื้อไวรัสผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลตามที่กรมอนามัยกำหนด เช่น ไทยสต็อปโควิดพลัส (Thai Stop COVID Plus) และกำกับ ดูแล คัดกรองผู้สัมผัสอาหาร โดยให้ผู้สัมผัสอาหารประเมินตนเองก่อนเข้าทำงานทุกวันผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลตามที่กรมอนามัยกำหนด เช่น ไทยเซฟไทย (Thai Save Thai)

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย เปิดอบรมฟรี ได้ใบประกาศตามกฎหมาย  จ้าาาาาาา- อ่านข้อกำหนดดี ๆ นะ ไม่ถูกต้อง ไม่อนุมั...
30/10/2021

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย
เปิดอบรมฟรี ได้ใบประกาศตามกฎหมาย จ้าาาาาาา
- อ่านข้อกำหนดดี ๆ นะ ไม่ถูกต้อง ไม่อนุมัติ
- เปิดอบรมตั้งแต่วันนี้ 30 ตค 64
เรียนตอนไหนก็ได้ แต่ต้องเรียนให้จบกระบวนการ
ศึกษาบทเรียน + จัดทำคลิปวีดีโอ 2 ชุด
ภายในวันที่ 5 พ.ย. 64
- ช่องทางอบรม https://mooc.anamai.moph.go.th
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม https://lin.ee/X4uXG1H
- วิทยากรจะเข้าไปอนุมัติเข้าเรียนและตรวจงาน 3 ช่วงเวลา เท่านั้น คือ
1. เวลา 07.30 - 08.30 น.
2. เวลา 12.00 - 13.00 น.
3. เวลา 17.00 - 21.00 น. เท่านั้น
#ขอบคุณครับ

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย
เปิดอบรมฟรี ได้ใบประกาศตามกฎหมาย จ้าาาาาาา
- อ่านข้อกำหนดดี ๆ นะ ไม่ถูกต้อง ไม่อนุมัติ
- เปิดอบรมตั้งแต่วันนี้ 30 ตค 64
เรียนตอนไหนก็ได้ แต่ต้องเรียนให้จบกระบวนการ
ศึกษาบทเรียน + จัดทำคลิปวีดีโอ 2 ชุด
ภายในวันที่ 5 พ.ย. 64
- ช่องทางอบรม https://mooc.anamai.moph.go.th
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม https://lin.ee/X4uXG1H
- วิทยากรจะเข้าไปอนุมัติเข้าเรียนและตรวจงาน 3 ช่วงเวลา เท่านั้น คือ
1. เวลา 07.30 - 08.30 น.
2. เวลา 12.00 - 13.00 น.
3. เวลา 17.00 - 21.00 น. เท่านั้น
#ขอบคุณครับ

ผู้ประกอบการ ผู้สัมผัสอาหารในเขตพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก หรือผู้ที่สนใจ สมัครฟรี🥰
19/10/2021

ผู้ประกอบการ ผู้สัมผัสอาหารในเขตพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก หรือผู้ที่สนใจ สมัครฟรี🥰

📢 ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์ ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ฟรี❗❗

ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2564
🍡 วันที่ 27 ต.ค. 64 🧑‍🍳 หลักสูตร "ผู้ประกอบกิจการ" จำนวน 1 รุ่น รุ่นละ 30 ท่าน
🍡วันที่ 28 และ 29 ต.ค. 64 🧑‍🍳 หลักสูตร "ผู้สัมผัสอาหาร" จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 30 ท่าน

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ที่ https://foodhandler.anamai.moph.go.th/

อย่าลืม ‼️เข้าร่วม open chat ด้วยนะคะโปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
https://line.me/ti/g2/BTl7AvE0W22ntkxxwA3F_lZyUoPo1IFx529wIQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

หรือ โทร 082-9636087 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.)

การเลือกและดูแลเครื่องกรองน้ำอย่างไรให้สะอาดปลอดภัยจัดทำโดย กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้...
18/10/2021
การเลือกและดูแลเครื่องกรองน้ำ

การเลือกและดูแลเครื่องกรองน้ำอย่างไรให้สะอาดปลอดภัย

จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย
#การเลือกเครื่องกรองน้ำ
#การบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ
#การทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำ
#น้ำสะอาด
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
#สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
#กรมอนามัย
#DOH

ขอความร่วมมือท่านผู้ชมทุกท่านร่วมทำแบบประเมิน
เพื่อที่จะนำข้อแก้ไขปรับปรุงไปพัฒนาสื่อวิดีทัศน์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
https://bit.ly/2Vx1mIY

=========================================
ติดตามสาระความรู้ทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำเพิ่มเติมได้ที่
Facebook | https://www.facebook.com/foodandwater...
Website | https://foodsan.anamai.moph.go.th/

การเลือกและดูแลเครื่องกรองน้ำอย่างไรให้สะอาดปลอดภัยจัดทำโดย กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค สำนัก....

15 ตุลาคม ของทุกปี เป็น"วันล้างมือโลก" คำขวัญ "วันล้างมือโลก" ในปี 2564 คือ“อนาคตของเราอยู่ที่มือ ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน ...
12/10/2021

15 ตุลาคม ของทุกปี เป็น"วันล้างมือโลก" คำขวัญ "วันล้างมือโลก" ในปี 2564 คือ“อนาคตของเราอยู่ที่มือ ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน : Our Future is at Hand-Let’s Move Forward Together”...ล้างมือบ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรคนะครับ #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

15 ตุลาคม ของทุกปี เป็น"วันล้างมือโลก" คำขวัญ "วันล้างมือโลก" ในปี 2564 คือ“อนาคตของเราอยู่ที่มือ ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน : Our Future is at Hand-Let’s Move Forward Together”...ล้างมือบ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรคนะครับ #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

เลขเด็ด"มือสะอาด" ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ 7 ขั้นตอน 2 ก่อน 5 หลัง...หยุดยั้งเชื้อโรค
10/10/2021

เลขเด็ด"มือสะอาด" ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ 7 ขั้นตอน 2 ก่อน 5 หลัง...หยุดยั้งเชื้อโรค

เลขเด็ด"มือสะอาด" ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ 7 ขั้นตอน 2 ก่อน 5 หลัง...หยุดยั้งเชื้อโรค

05/10/2021

การยกระดับร้านอาหาร เพื่อป้องกันโควิด-19

การดูแลตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ให้สะอาดปลอดภัย ห่างไกลโควิด19จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค สำนักสุขาภิบาลอาห...
01/10/2021
การดูแลตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ให้สะอาดปลอดภัย ห่างไกลโควิด19

การดูแลตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ให้สะอาดปลอดภัย ห่างไกลโควิด19
จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย
#การดูแลตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ #น้ำบริโภคในครัวเรือน #เฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค
#น้ำบริโภคปลอดภัย
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
#สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
#กรมอนามัย
#DOH

ขอความร่วมมือท่านผู้ชมทุกท่านร่วมทำแบบประเมิน
เพื่อที่จะนำข้อแก้ไขปรับปรุงไปพัฒนาสื่อวิดีทัศน์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
https://bit.ly/2Vx1mIY

=========================================
ติดตามสาระความรู้ทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำเพิ่มเติมได้ที่
Facebook | https://www.facebook.com/foodandwater...
Website | https://foodsan.anamai.moph.go.th/

การดูแลตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ให้สะอาดปลอดภัย ห่างไกลโควิด19จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค ส...

เทศกาล"กินเจ"ในปีนี้ตรงกับวันที่ 6-14 ตุลาคม 2564 "กินเจ ปลอดภัย สุขภาพดี ด้วยหลัก 5 ล. ( ล้างมือ , ล้างผักผลไม้ให้สะอาด...
01/10/2021

เทศกาล"กินเจ"ในปีนี้ตรงกับวันที่ 6-14 ตุลาคม 2564 "กินเจ ปลอดภัย สุขภาพดี ด้วยหลัก 5 ล. ( ล้างมือ , ล้างผักผลไม้ให้สะอาด , ลด หวาน มัน เค็ม , เลี่ยงแป้ง-ไขมัน , เลือกร้านสะอาด ) นะครับ

เทศกาล"กินเจ"ในปีนี้ตรงกับวันที่ 6-14 ตุลาคม 2564 "กินเจ ปลอดภัย สุขภาพดี ด้วยหลัก 5 ล. ( ล้างมือ , ล้างผักผลไม้ให้สะอาด , ลด หวาน มัน เค็ม , เลี่ยงแป้ง-ไขมัน , เลือกร้านสะอาด ) นะครับ

การบริจาคอาหาร ณ ศูนย์พักพิง ในภาวะน้ำท่วม ให้ปลอดภัยจากโรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ และโควิด-19
29/09/2021

การบริจาคอาหาร ณ ศูนย์พักพิง ในภาวะน้ำท่วม ให้ปลอดภัยจากโรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ และโควิด-19

การบริจาคอาหาร ณ ศูนย์พักพิง ในภาวะน้ำท่วม ให้ปลอดภัยจากโรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ และโควิด-19

#สารเคมียาฆ่าแมลง​ #สารปรับศัตรูพืชและสารมีพิษ​ร้ายแรงทุกกลุ่มต้องไม่เก็บใกล้แหล่งน้ำกินน้ำใช้​ #เตือนกันทุกปี​ ขอบคุณ​พ...
29/09/2021

#สารเคมียาฆ่าแมลง​ #สารปรับศัตรูพืช
และสารมีพิษ​ร้ายแรงทุกกลุ่มต้องไม่เก็บใกล้แหล่งน้ำกินน้ำใช้​ #เตือนกันทุกปี​ ขอบคุณ​พ่อหมอหลวงเมืองทิพย์​ที่แชร์เคส พร้อมเตือนประชาชน​ช่วยกัน
🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ขิเชิญร่วมฟังสัมนาออนไน์ฟรี
22/09/2021

ขิเชิญร่วมฟังสัมนาออนไน์ฟรี

🌳 หน่วยวิจัยสังคมและสิ่งแวดล้อม และโครงการ VOICES ทุนสนับสนุนจาก SUMERNET ได้จัดสัมมนา (ออนไลน์) ผ่าน Zoom ในหัวข้อเรื่อง 💦 "การจัดการน้ำ สุขาภิบาล และสุขอนามัย (WASH) เพื่อลดและป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อ Covid-19" 😷

📆 วันที่ 22 กันยายน 2564 | ⏰ เวลา 13.30-15.30 น.

👨‍💼👩‍🏫 โดยมีวิทยากร 4 ท่านดังนี้
1. คุณแน่งน้อย จุไธสง ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล 8 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
2. ดร.มนพร วงศ์สุนทรชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. คุณสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย
4. ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

🎙 ดำเนินรายการโดย คุณตฤณวัสส์ สุวรรณปริค นักวิชาการสุขาภิบาล งานสนับสนุนยุทธศาสตร์และแผนงาน เทศบาลนครเชียงใหม่

📥 ลงทะเบียนเข้าร่วมออนไลน์ (ฟรี) ได้ตามลิ้งค์ต่อไปนี้ ▶️ https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIuc-6qqz4pHtG7vygQh2nhv0HM3RO1z8Uz

จัดโดย หน่วยวิจัยสังคมและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาสังคมและการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21/09/2021

ยกระดับมาตรการ"ตลาด" เพื่อป้องกัน โควิด-19

🙏🏻🙏🏻🙏🏻
12/09/2021

🙏🏻🙏🏻🙏🏻

09/09/2021

🔴 7 มาตรการป้องกันสำหรับร้านอาหารในช่วงโควิด-19ระบาด ที่สำคัญคือร้านอาหารที่มีเครื่องปรับอากาศนั่งได้50% ส่วนร้านที่เป็นพื้นที่เปิดอากาศถ่ายเทนั่งได้ 75% และจำกัดระยะเวลากินอาหารไม่เกิน1ชั่วโมง
#กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

08/09/2021

ไม่สะอาดตรงไหนเอาปากกามาวง😁

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมให้เด็กๆสักหน่อย (บางโรงเรียนเปิดแล้ว)ครูได้ดื่มน้ำเย็นๆ เด็กนักเรียนก็ต้องได้ดื่มน้ำสะอาดด้ว...
06/09/2021
การบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ ตู้กดน้ำดื่ม และถังสำรองน้ำดื่ม

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมให้เด็กๆสักหน่อย (บางโรงเรียนเปิดแล้ว)
ครูได้ดื่มน้ำเย็นๆ เด็กนักเรียนก็ต้องได้ดื่มน้ำสะอาดด้วยเหมือนกัน
วันนี้แอดมิน นำคลิปสาธิต
- การบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ โดย สาธิตการล้างทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำแบบล้างย้อน (Back wash) การล้างไส้กรองแต่ละประเภท
- การติดตั้งตู้กดน้ำดื่มโรงเรียนแบบหลายหัวจ่าย ข้อควรระวังที่ต้องรู้
- การทำความสะอาดถังสำรองน้ำดื่ม(ขนาดใหญ่)
จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย
#การดูแลคุณภาพน้ำในโรงเรียน
#การจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียน
#การล้างตู้กดน้ำดื่ม
#การบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ
#น้ำสะอาด
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
#สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
#กรมอนามัย
#DOH
ขอความร่วมมือท่านผู้ชมทุกท่านร่วมทำแบบประเมิน
เพื่อที่จะนำข้อแก้ไขปรับปรุงไปพัฒนาสื่อวิดีทัศน์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
https://bit.ly/2Vx1mIY
=========================================
ติดตามสาระความรู้ทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำเพิ่มเติมได้ที่
Facebook | https://www.facebook.com/foodandwater...
Website | https://foodsan.anamai.moph.go.th/
https://youtu.be/7FdyTOZIRV4

การบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ ตู้กดน้ำดื่ม และถังสำรองน้ำดื่ม ชุดการเรียนรู้นี้ประกอบด้วย การสาธิตการล้า.....

🌬️การระบายอากาศ​ (Indoor air)​ ปรับใช้ตามความเหมาะสมในพื้นที่ที่เป็นอาคารหรือที่พักแบบปิด
04/09/2021

🌬️การระบายอากาศ​ (Indoor air)​ ปรับใช้ตามความเหมาะสมในพื้นที่ที่เป็นอาคารหรือที่พักแบบปิด

Photos from กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข's post
03/09/2021

Photos from กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข's post

01/09/2021

🔴ปรับมาตรการเปิดร้านในช่วงนี้ ร้านไม่มีแอร์ให้บริการได้ 75% ร้านมีแอร์ให้บริการได้ 50% และไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือลูกค้าต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ห้ามประมาทโดยเด็ดขาด เพราะเชื้อโควิด-19 ยังอยู่รอบตัวเรา ใส่แมส ล้างมือ เว้นระยะห่างอยู่สม่ำเสมอ
#กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

01/09/2021

#ANAMAINEWS

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผย ตั้งแต่ 1 กันยายน นี้ ศบค. ปรับมาตรการร้านอาหารเปิดให้บริการนั่งกินในร้านได้ ภายใต้ข้อกำหนด “ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม” ออกความในมาตรการ 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 32 ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ผู้บริโภค ปฏิบัติเข้มตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/2WKMmIk

#anamaidoh
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

01/09/2021

🔴🎦[FB LIVE] วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.
กระทรวงสาธารณสุขแถลงข่าว
ประเด็น "มาตรการปลอดภัยสำหรับร้านอาหารและสถานประกอบการ"
โดย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย

#กระทรวงสาธารณสุข
#กรมอนามัย
#โควิด19

ในร้านอาหาร ก็ต้องใส่หน้ากากอนามัย ตลอดเวลา ยกเว้นตอนกินอาหาร (งดการพูดคุย)และใช้เวลาให้น้อยที่สุด เพื่อป้องกันการแพร่กร...
31/08/2021

ในร้านอาหาร ก็ต้องใส่หน้ากากอนามัย ตลอดเวลา ยกเว้นตอนกินอาหาร (งดการพูดคุย)และใช้เวลาให้น้อยที่สุด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โควิด-19

ในร้านอาหาร ก็ต้องใส่หน้ากากอนามัย ตลอดเวลา ยกเว้นตอนกินอาหาร (งดการพูดคุย)และใช้เวลาให้น้อยที่สุด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โควิด-19

27/08/2021

ยกระดับมาตรการเข้มข้นสำหรับ"ตลาด"เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

26/08/2021

9 มาตรการเพื่อการเปิดให้บริการ "ตลาดค้าส่ง"เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

20/08/2021

แนวทางการลดขยะติดเชื้อในโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด (Quarantine Facilities)และศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 (Community Isolation)
#COVID-19
#CI
#กรมอนามัย

วัน"สารทจีน"ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 เลือกซื้ออาหาร หรือของเซ่นไหว้จากร้านที่น่าเชื่อถือ และปรุง ประกอบ ...
19/08/2021

วัน"สารทจีน"ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 เลือกซื้ออาหาร หรือของเซ่นไหว้จากร้านที่น่าเชื่อถือ และปรุง ประกอบ รวมทั้งรับประทานอาหารอย่างปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 นะครับ

วัน"สารทจีน"ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 เลือกซื้ออาหาร หรือของเซ่นไหว้จากร้านที่น่าเชื่อถือ และปรุง ประกอบ รวมทั้งรับประทานอาหารอย่างปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 นะครับ

ตรวจ ATK เองที่บ้าน แล้วจัดการเจ้าพวกนี้ต่อยังไงน๊าแอดมินแชร์วิธีจัดการขยะจาก ATK เพื่อให้ทุกท่านจัดการให้ถูกต้องSAVE ตั...
18/08/2021

ตรวจ ATK เองที่บ้าน แล้วจัดการเจ้าพวกนี้ต่อยังไงน๊า

แอดมินแชร์วิธีจัดการขยะจาก ATK เพื่อให้ทุกท่านจัดการให้ถูกต้อง

SAVE ตัวเราและชุมชนของเรานะคะ

ชุดตรวจโควิด19 (Antigen Test Kit) ทิ้งอย่างไร ปลอดภัย ลดเสี่ยงเชื้อโรค
#antigentestkit
#covid19
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

การจัดการขยะติดเชื้อที่เกิดจาก Home Isolation และ Community Isolation
18/08/2021

การจัดการขยะติดเชื้อที่เกิดจาก
Home Isolation และ Community Isolation

การจัดการขยะติดเชื้อที่เกิดจากการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และ การแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation)
#Homeisolation
#Communityisolation
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

มาตรการเพื่อการเปิดให้บริการ"ตลาดค้าส่ง" เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19
18/08/2021

มาตรการเพื่อการเปิดให้บริการ"ตลาดค้าส่ง" เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

มาตรการเพื่อการเปิดให้บริการ"ตลาดค้าส่ง" เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

14/08/2021

#ANAMAINEWS
แเตือนคนไทยไม่ควรฉีดแอลกอฮอล์ลงในอาหารทุกชนิด หากใช้แอลกอฮอล์ผิดประเภทอันตรายถึงชีวิต แนะให้กินอาหารสดใหม่ ปรุงสุก ใช้ช้อนกลางส่วนตัว ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ลดเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ได้
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3AHHfap
#anamaidoh
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

📍ตอบข้อสงสัยที่เป็นประเด็นกันอยู่ตอนนี้ กระดูกที่เผาแล้วของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ญาติสามารถนำกลับไปได้ เพราะเชื้อโรคถูกทำล...
11/08/2021

📍ตอบข้อสงสัยที่เป็นประเด็นกันอยู่ตอนนี้ กระดูกที่เผาแล้วของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ญาติสามารถนำกลับไปได้ เพราะเชื้อโรคถูกทำลายด้วยความร้อนแล้ว และสิ่งสำคัญในทุกพิธีกรรม ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด ไม่ประมาทนะคะ
#กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ยกระดับมาตรการเข้มข้นสำหรับ"ตลาด" เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19
10/08/2021

ยกระดับมาตรการเข้มข้นสำหรับ"ตลาด" เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

ยกระดับมาตรการเข้มข้นสำหรับ"ตลาด" เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

ที่อยู่

88/22
Bangkok
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625904188

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ก:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย Bureau of Food and Water Sanitation Department of Health เว็บไซต์ http://foodsan.anamai.moph.go.th แฟนเพจ http://www.facebook.com/foodandwatersanitation ยูทูป https://www.youtube.com/channel/UCIi81jJFn4HhgznnqOcxBWw/featured?disable_polymer=1 โทร. 02-590-4188 , 02-590-4186 โทรสาร. 02-590-4188 - กลุ่มอำนวยการ โทร. 02-590-4188 - กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร โทร. 02-590-4177 - กลุ่มวิจัยและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค โทร. 02-590-4606 , 4607 - กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำ โทร. 02-590-4177 - กลุ่มสร้างเสริมพฤติกรรมบริโภคและความเข้มแข็งภาคีเครือข่าย โทร. 02-590-4188 - กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ โทร. 02-590-4180

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมวันน้ำโลก ไปกับ แฟนเพจ : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เพจ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย ได้เลยค่ะ
กิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก 15 ต.ค. 2563 อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ช่วงนี้มีหลายคนเริ่มกินข้าวข้างนอกบ้านบ้างแล้ว อย่าลืม ดูแลตัวเองด้วยการสวมหน้ากากก่อนออกจากบ้าน ล้างมือบ่อยๆ หรือพกเจลล้างมือกันนะคะ cr. สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย ____________________________________________ ติดต่อสอบถาม/สั่ง Garliku LINE : https://lin.ee/jhaNyCF @garliku (มี @ ด้วย) IG : https://bit.ly/3bLKcL4 FB : https://bit.ly/2xjaKUY
Weifo.ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..iso9001..รับประกัน..ซ่อมบำรุงต่อเนื่อง..สอบ เทียบค่าความชื้นได้..สอบถาม 092-3624299
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติweifo..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..รับประกัน..ดูแลซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง..สอบถาม id line:weifo1
แชร์บทความครับ
เพื่อประเทศไทยห่างไกลจากภัยเงียบ
ถ้าหากร้านในตลาดไม่สะอาดแจ้งได้มั้ยค่ะ ทานแล้วมีแมลง ทั้งยุงทั้งแมลงวันในอาหาร
ขออภัยหากข้อความรบกวน