Page สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม

Page สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม เพิ่มช่องทางการสื่อสารของสมาคมฯ วัตถุประสงค์
สมาคมเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม และผู้ที่มีความสนใจในวิชาชีพสถาปัตยกรรม มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. มุ่งบำเพ็ญประโยชน์ในการสร้างสรรค์ความเจริญงดงามทางสถาปัตยกรรม และสิ่งแวดล้อม และรักษาอารยธรรมของชาติ ในฐานะองค์กรทางชีพอิสระทางสถาปัตยกรรม
2. เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่มวลสมาชิก เพื่อดำรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรี รวมทั้งเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพของสมาชิกและต่อสังคม
3. ให้ความรู้ คำปรึกษาทางวิชาชีพ วิชาการ และสิทธิประโยชน์ แก่สมาชิกและสังคม
4. ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ การศึกษา ค้นคว้า การวิจัยและพัฒนา เพื่อความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและทันกับการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย
5. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรและสถาบัน ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ เพื่อพัฒนาและเผยแพร่ อุดมการณ์ บทบาท และหน้าที่ของสถาปนิก ให้วิชาชีพสถาปัตยกรรมเป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาของประชาชน
6. ส่งเสริม พัฒนา และติดตามการปฏิบัติตามพันธะกรณีว่าด้วยการให้บริการ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและประชาชน
7. กำหนดและรับรองมาตรฐาน กฎระเบียบ เกี่ยวกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม

เปิดเหมือนปกติ

เนื่องจากเกิดปัญหาทางเทคนิค จึงขอแจ้งเปลี่ยนการรับชมสด สามารถรับชมผ่านระบบ Zoom ได้ที่Topic: CONTIGUOUS ARCHIPELAGO : 4 ...
10/09/2021

เนื่องจากเกิดปัญหาทางเทคนิค จึงขอแจ้งเปลี่ยนการรับชมสด สามารถรับชมผ่านระบบ Zoom ได้ที่

Topic: CONTIGUOUS ARCHIPELAGO : 4 Nations E-Book Launching + Webinar
Time: Sep 10, 2021 04:00 PM Jakarta
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84492127630...
Meeting ID: 844 9212 7630
Passcode: 4NATIONS

และสามารถเลือกห้องที่จะเข้าฟัง ใน breakout room โดยจะมีห้อง Heritage / Fait / Density / Ecology

ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

" Contiguous Archipelago – Book Launching + Webinar
New Architecture from Singapore, Malaysia, Thailand and Indonesia "

เนื่องจากเกิดปัญหาทางเทคนิค จึงขอแจ้งเปลี่ยนการรับชมสด สามารถรับชมผ่านระบบ Zoom ได้ที่

Topic: CONTIGUOUS ARCHIPELAGO : 4 Nations E-Book Launching + Webinar
Time: Sep 10, 2021 04:00 PM Jakarta
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84492127630...
Meeting ID: 844 9212 7630
Passcode: 4NATIONS

และสามารถเลือกห้องที่จะเข้าฟัง ใน breakout room โดยจะมีห้อง Heritage / Fait / Density / Ecology

ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

" Contiguous Archipelago – Book Launching + Webinar
New Architecture from Singapore, Malaysia, Thailand and Indonesia "

พรุ่งนี้ เวลา 10.00 น. พบกับASA TALKS SERIES 04/21“การทำงานวิถีใหม่ของสถาปนิกยุค COVID-19”ในรูปแบบการเปิดพื้นที่สนทนา ทุ...
10/09/2021

พรุ่งนี้ เวลา 10.00 น. พบกับ

ASA TALKS SERIES 04/21
“การทำงานวิถีใหม่ของสถาปนิกยุค COVID-19”

ในรูปแบบการเปิดพื้นที่สนทนา ทุกท่านมีคำถามสามารถถาม-ตอบได้และลุ้นรับของรางวัลท้ายรายการ หากคำถามโดนใจวิทยากร

Live สดทาง เพจสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://www.facebook.com/asafanpage

วิทยากร โดย
1. คุณจูน เซคิโน จาก Junsekino Architect and Design
2. ม.ล.วรุตม์ วรวรรณ จาก Vin Varavarn Architects (VVA)
3. คุณจีรเวช หงสกุล IDIN Architects

ดำเนินรายการ โดย
คุณชนะ สัมพลัง นายกสมาคม สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
คุณคมสัน สกุลอำนวยพงศา นายทะเบียน สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทรศัพท์ 02-319-6555 ต่อ 202 มือถือ 085-147-3569

พรุ่งนี้ เวลา 10.00 น. พบกับ

ASA TALKS SERIES 04/21
“การทำงานวิถีใหม่ของสถาปนิกยุค COVID-19”

ในรูปแบบการเปิดพื้นที่สนทนา ทุกท่านมีคำถามสามารถถาม-ตอบได้และลุ้นรับของรางวัลท้ายรายการ หากคำถามโดนใจวิทยากร

Live สดทาง เพจสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://www.facebook.com/asafanpage

วิทยากร โดย
1. คุณจูน เซคิโน จาก Junsekino Architect and Design
2. ม.ล.วรุตม์ วรวรรณ จาก Vin Varavarn Architects (VVA)
3. คุณจีรเวช หงสกุล IDIN Architects

ดำเนินรายการ โดย
คุณชนะ สัมพลัง นายกสมาคม สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
คุณคมสัน สกุลอำนวยพงศา นายทะเบียน สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทรศัพท์ 02-319-6555 ต่อ 202 มือถือ 085-147-3569

ตามที่สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดการประกวดแบบ แก่งคอยเมืองสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “ GREEN CITY “...
10/09/2021

ตามที่สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดการประกวดแบบ แก่งคอยเมืองสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “ GREEN CITY “ เพื่อบูรณาการการอยู่อาศัย พักผ่อน การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน วันนี้จะมาแนะนำ แบบที่ได้รับรางชมเชย ประเภทบุคคลทั่วไป ผลงานของทีม AR007 นางสาวณัญมน เพชรขุนทด

แนวความคิดในการออกแบบ
แนวคิดทั้งหมดเกิดจากการวิเคราะห์ปัญหาที่มีของเมืองแก่งคอยมาทำให้มันกลายเป็นจุดแข็ง เริ่มจากแนวคิด ความต้องการทำให้เมืองแก่งคอยเป็นเมืองสีเขียวที่มีชีวิตชีวาและส่งผลที่ดีต่อชาวแก่งคอยในระยะยาว ได้แก่ ส่วนที่ 1 การออกแบบเมืองสีเขียว ที่ไม่ใช่แค่การใช้ธรรมชาติหรือต้นไม้ คือ การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติให้ได้มากที่สุด ได้แก้ การใช้ต้นตะแบกที่เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดของสระบุรี ให้เกิดเอกลักษณ์ภาพจำให้เมืองแก่งคอย และการใช้ประโยชน์จากใบไม้แห้งในช่วงผลัดใบของต้นตะแบก นำไปทำปุ๋ยเพื่อส่งเสริมทางด้านการเกษตร

ส่วนที่เป็นการออกแบบเพื่อสุขภาพคือ การเริ่มจากแนวคิดเมืองที่เดินได้ + เมืองสีเขียว เมืองที่เดินได้คือเมืองที่มีชีวิตชีวา เนื่องจากคนได้พบปะกัน และเกิดกิจกรรมต่างๆมากมาย และการเดิน คือการออกกำลังกายได้อีกอย่างหนึ่งง่ายๆเพื่อสุขภาพที่ดี อีกทั้งการได้สนับสนุนให้คนได้เดินหรือใช้รถจักรยาน ถือเป็นการสนับสนุนให้คนได้ใช้พลังงานบริสุทธิ์ ลดการก่อเกิดมลพิษในพื้นที่ และถ้าทำได้ การลดการใช้รถที่ก่อให้เกิดมลพิษ จะได้ทั้งอากาศที่ดี บริสุทธิ์ กระทั่งการลดการใช้พลังงานที่มากๆในพื้นที่ ทำให้อาจได้รับอุณหภูมิที่ลดลงมา 1-2 องศาเซลเซียสได้อีกด้วยทำให้พื้นที่มีอากาศที่เย็นลงมา ถือเป็นการได้กำไรในการออกแบบพัฒนาหลายๆด้านในคราวเดียว
แนวคิดในการออกแบบของเมืองแก่งคอยโดยรวมแล้วคือการเพิ่มศักกายภาพของพื้นที่ที่ดีอยู่แล้ว ให้ดีขึ้นไปอีก ทั้งการใช้พื้นที่โล่งว่างที่ไม่เกิดประโยชน์ให้มีประโยชน์และพื้นที่ที่มีอยู่แล้วให้เกิดเอกลักษณ์ นำรายได้เข้ามา เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ยั่งยืน

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต - นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่ว...
09/09/2021

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต - นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานเปิดตัว “4 Nations Book “ และฟังสัมมนาออนไลน์ งานสถาปัตยกรรมดีเด่นจากพันธมิตรสมาคมสถาปนิก 4 ประเทศ อันได้แก่ สมาคมสถาปนิกสิงค์โปร์ (The Singapore Institute of Architects) สมาคมสถาปนิกมาเลเซีย(Pertubuhan Akitek Malaysia) สมาคมสถาปนิกอินโดนีเซีย (Indonesian Institute of Architects) และสมาคมสถาปนิกสยามฯ (The Association of Siamese Architects Under Royal Patronage)

Contiguous Archipelago – Book Launching + Webinar
New Architecture from Singapore, Malaysia, Thailand and Indonesia

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 15:45 - 18:30 น.
สัมมนาฟรี
Live สดทาง เพจสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://www.facebook.com/asafanpage

ผู้ดำเนินรายการ
สมาคมสถาปนิกอินโดนีเซีย (Indonesian Institute of Architects)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทรศัพท์ 02-319-6555 ต่อ 202 มือถือ 085-147-3569

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต - นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานเปิดตัว “4 Nations Book “ และฟังสัมมนาออนไลน์ งานสถาปัตยกรรมดีเด่นจากพันธมิตรสมาคมสถาปนิก 4 ประเทศ อันได้แก่ สมาคมสถาปนิกสิงค์โปร์ (The Singapore Institute of Architects) สมาคมสถาปนิกมาเลเซีย(Pertubuhan Akitek Malaysia) สมาคมสถาปนิกอินโดนีเซีย (Indonesian Institute of Architects) และสมาคมสถาปนิกสยามฯ (The Association of Siamese Architects Under Royal Patronage)

Contiguous Archipelago – Book Launching + Webinar
New Architecture from Singapore, Malaysia, Thailand and Indonesia

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 15:45 - 18:30 น.
สัมมนาฟรี
Live สดทาง เพจสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://www.facebook.com/asafanpage

ผู้ดำเนินรายการ
สมาคมสถาปนิกอินโดนีเซีย (Indonesian Institute of Architects)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทรศัพท์ 02-319-6555 ต่อ 202 มือถือ 085-147-3569

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต - นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่...
09/09/2021

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต - นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ

ISA MATERIAL INFO ONLINE 02/21
“TOTO UNIVERSAL DESIGN WITH NEW NORMAL (TOUCHLESS)”

วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 10:00 - 12:00 น.
สัมมนาฟรี
Live สดทาง เพจสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://www.facebook.com/asafanpage

ผู้ให้ความรู้ และสนับสนุนรายการโดย
บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ดำเนินรายการ
คุณวิญญู วานิชศิริโรจน์ คุณปฏิกร ณ สงขลา

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทรศัพท์ 02-319-6555 ต่อ 202 มือถือ 085-147-3569

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต - นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ

ISA MATERIAL INFO ONLINE 02/21
“TOTO UNIVERSAL DESIGN WITH NEW NORMAL (TOUCHLESS)”

วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 10:00 - 12:00 น.
สัมมนาฟรี
Live สดทาง เพจสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://www.facebook.com/asafanpage

ผู้ให้ความรู้ และสนับสนุนรายการโดย
บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ดำเนินรายการ
คุณวิญญู วานิชศิริโรจน์ คุณปฏิกร ณ สงขลา

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทรศัพท์ 02-319-6555 ต่อ 202 มือถือ 085-147-3569

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับนายประภากร วทานยกุล อดีตนายกสมาคมฯ ประจำปี 2545-2547 เข้ารับพระราช...
09/09/2021

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับนายประภากร วทานยกุล อดีตนายกสมาคมฯ ประจำปี 2545-2547 เข้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ในฐานะศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนะศิลป์ (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย) ประจำปีพุทธศักราช 2563 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วังสระปทุม เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ คน เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม-ราชกุมารี แทนพระองค์ เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓
ในวันอังคารที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๑๕ น. ณ วังสระปทุม โดยรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม กราบบังคมทูลถวายรายงาน นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือศิลปินแห่งชาติ และนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กราบบังคมทูลเบิกศิลปินแห่งชาติเข้ารับพระราชทานโล่และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ตามลำดับดังนี้
๑.สาขาทัศนศิลป์ จำนวน ๔ คน ได้แก่
๑.๑ ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร
สุนพงษ์ศรี (จิตรกรรม)
๑.๒ นายอำมฤทธิ์
ชูสุวรรณ (จิตรกรรม - สื่อผสม)
๑.๓ นายประภากร วทานยกุล (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย)
๑.๔ นายสำเริง แดงแนวน้อย (ประณีตศิลป์ - แกะสลักไม้)

๒.สาขาวรรณศิลป์ จำนวน ๒ คน ได้แก่
๒.๑ นายเอนก นาวิกมูล
๒.๒ นางสาวอรสม สุทธิสาคร
๓.สาขาศิลปะการแสดง จำนวน ๖ คน ได้แก่
๓.๑ นายประทีป สุขโสภา (เพลงพื้นบ้าน)
๓.๒ นายประเมษฐ์ บุณยะชัย (นาฏศิลป์ - โขน)
๓.๓ นายปี๊บ คงลายทอง (ดนตรีไทย)
๓.๔ นางสุดา ชื่นบาน (ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง)
๓.๕ นางรุ่งฤดี เพ็งเจริญ (ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง)
๓.๖ นายปง อัศวินิกุล (ผู้กำกับระบบเสียง - สร้างสรรค์ และบันทึกเสียง
ภาพยนตร์)

ประกาศ !!“เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 คณะกรรมการจัดประกวดจึงปรับรูปแบบให้ส่งเฉพาะไฟล์ ดิจิตอล ทาง email : med.mahidolcom...
08/09/2021

ประกาศ !!
“เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 คณะกรรมการจัดประกวดจึงปรับรูปแบบให้ส่งเฉพาะไฟล์ ดิจิตอล ทาง email : [email protected] เท่านั้น
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าประกวดทุกท่าน”

และแจ้งขยายกำหนดการ ดังนี้
18 ตุลาคม 2564 ปิดรับผลงานผู้เข้าร่วมประกวดแบบโครงการฯ
20-25 ตุลาคม 2564 ตัดสินการประกวดแบบโครงการ รอบที่ 1
26 ตุลาคม 2564 ประกาศผลการคัดเลือก รอบที่ 1
13 พฤศจิกายน 2564 ผู้เข้าประกวดแบบ 8 ราย นำเสนอผลงาน ผ่าน ZOOM
15 พฤศจิกายน 2564 ประกาศผลการตัดสินรอบชนะเลิศ

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและข้อมูลโครงการเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1bPqpPW1zUprEHo0vZskpbpB6ZfOUg-Pb?usp=sharing

ประกาศ !!
“เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 คณะกรรมการจัดประกวดจึงปรับรูปแบบให้ส่งเฉพาะไฟล์ ดิจิตอล ทาง email : [email protected] เท่านั้น
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าประกวดทุกท่าน”

และแจ้งขยายกำหนดการ ดังนี้
18 ตุลาคม 2564 ปิดรับผลงานผู้เข้าร่วมประกวดแบบโครงการฯ
20-25 ตุลาคม 2564 ตัดสินการประกวดแบบโครงการ รอบที่ 1
26 ตุลาคม 2564 ประกาศผลการคัดเลือก รอบที่ 1
13 พฤศจิกายน 2564 ผู้เข้าประกวดแบบ 8 ราย นำเสนอผลงาน ผ่าน ZOOM
15 พฤศจิกายน 2564 ประกาศผลการตัดสินรอบชนะเลิศ

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและข้อมูลโครงการเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1bPqpPW1zUprEHo0vZskpbpB6ZfOUg-Pb?usp=sharing

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต - นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ให้ความรู้ด้านวัสดุแ...
08/09/2021

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต - นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ให้ความรู้ด้านวัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง

ISA MATERIAL INFO ONLINE 01/21
THS PARKING SOLUTIONS ชวนคิด ชวนคุย “ทำไมต้องเลือกระบบจอดรถอัตโนมัติ”

1. Why do we need “Mechanical Parking System”?
2. How difference of each parking system? in the term of cost and space required.
3. Other aspects of selecting system.
4. Profit from GFA
5. Thai Law relate to “Mechanical Parking System”
6. Project Reference by THS PARKING SOLUTIONS (48 Projects 12,000 parking lots)

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 10:00 - 12:00 น.
สัมมนาฟรี
Live สดทาง เพจสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://www.facebook.com/asafanpage

วิทยากร
นายณฐนนท์ รัตนวรธำรง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป, บริษัท ทีเอชเอส พาร์คกิ้ง โซลูชั่น จำกัด
นายสิทธิกร ตระกูลคูถาวร วิศวกรฝ่ายขาย, บริษัท ทีเอชเอส พาร์คกิ้ง โซลูชั่น จำกัด
นายพีรพนธ์ สุขสวัสดิ์ วิศวกรฝ่ายขาย, บริษัท ทีเอชเอส พาร์คกิ้ง โซลูชั่น จำกัด

ผู้ดำเนินรายการ
คุณวิญญู วานิชศิริโรจน์ คุณปฏิกร ณ สงขลา

สนับสนุนรายการโดย
บริษัท ทีเอชเอส พาร์คกิ้ง โซลูชั่น จำกัด

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทรศัพท์ 02-319-6555 ต่อ 202 มือถือ 085-147-3569

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต - นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ให้ความรู้ด้านวัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง

ISA MATERIAL INFO ONLINE 01/21
THS PARKING SOLUTIONS ชวนคิด ชวนคุย “ทำไมต้องเลือกระบบจอดรถอัตโนมัติ”

1. Why do we need “Mechanical Parking System”?
2. How difference of each parking system? in the term of cost and space required.
3. Other aspects of selecting system.
4. Profit from GFA
5. Thai Law relate to “Mechanical Parking System”
6. Project Reference by THS PARKING SOLUTIONS (48 Projects 12,000 parking lots)

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 10:00 - 12:00 น.
สัมมนาฟรี
Live สดทาง เพจสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://www.facebook.com/asafanpage

วิทยากร
นายณฐนนท์ รัตนวรธำรง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป, บริษัท ทีเอชเอส พาร์คกิ้ง โซลูชั่น จำกัด
นายสิทธิกร ตระกูลคูถาวร วิศวกรฝ่ายขาย, บริษัท ทีเอชเอส พาร์คกิ้ง โซลูชั่น จำกัด
นายพีรพนธ์ สุขสวัสดิ์ วิศวกรฝ่ายขาย, บริษัท ทีเอชเอส พาร์คกิ้ง โซลูชั่น จำกัด

ผู้ดำเนินรายการ
คุณวิญญู วานิชศิริโรจน์ คุณปฏิกร ณ สงขลา

สนับสนุนรายการโดย
บริษัท ทีเอชเอส พาร์คกิ้ง โซลูชั่น จำกัด

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทรศัพท์ 02-319-6555 ต่อ 202 มือถือ 085-147-3569

ตามที่สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เป็นที่ปรึกษา ให้การแนะนำ ทางคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมห...
08/09/2021

ตามที่สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เป็นที่ปรึกษา ให้การแนะนำ ทางคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อจัดการประกวดแบบ “ ศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา “ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค และรักษาโรคเฉพาะด้วยมาตรฐานระดับสากล วันนี้จะแนะนำผู้ส่งแบบเข้าประกวดที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ผลงานของ ทีม RAMA1072 บริษัท สถาปนิก49 จำกัด

แนวความคิดในการออกแบบ
PATIENT CENTRIC การดูแลผู้รับบริการแบบเป็นศูนย์กลาง โดยให้ความสำคัญกับการเข้าใจถึงชีวิตส่วนบุคคลและคำนึงถึงความต้องการในการดูแลสุขภาพ รวมถึงป้องกันและส่งเสริมสุขภาพก่อนการเกิดโรค นำมาซึ่งการออกแบบพื้นที่โครงการที่ช่วยเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์

TECHNOLOGY อนาคตทางการแพทย์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถูกขับเคลื่อนไปพร้อมกับการปฎิบัติงาน พื้นที่ใช้งาน และการให้บริการ หากนำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการและเลือกใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามความต้องการ ก็จะช่วยลดภาระงานของบุคลากร รวมถึงสร้างประโยชน์ให้กับโครงการได้ การออกแบบอาคารและรูปแบบการใช้อาคารจึงได้คำนึงถึง แนวโน้มการพัฒนาด้านการแพทย์ ที่ประสานไปกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ในอนาคต

NATURAL HEALING ธรรมชาติมีผลกับกระบวนการรักษา ทั้งกายและจิตใจ การสร้างความผ่อนคลาย ย่อมส่งผลดีต่อผู้รับบริการที่มักจะมีความกังวล หวาดกลัว หรือเครียด เนื่องจากอาการเจ็บป่วยและการรอรับบริการ รวมถึงกลุ่มผู้ให้บริการ แพทย์และพยาบาลที่ปฎิบัติงานตลอดทั้งวัน

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต - นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ASA TALKS SERIES ...
04/09/2021

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต - นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์

ASA TALKS SERIES 04/21
“การทำงานวิถีใหม่ของสถาปนิกยุค COVID-19”

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Live สดทาง เพจสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://www.facebook.com/asafanpage

วิทยากร โดย
1. คุณจูน เซคิโน จาก Junsekino Architect and Design
2. ม.ล.วรุตม์ วรวรรณ จาก Vin Varavarn Architects (VVA)
3. คุณจีรเวช หงสกุล IDIN Architects

ดำเนินรายการ โดย
คุณชนะ สัมพลัง นายกสมาคม สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
คุณคมสัน สกุลอำนวยพงศา นายทะเบียน สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทรศัพท์ 02-319-6555 ต่อ 202 มือถือ 085-147-3569

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต - นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์

ASA TALKS SERIES 04/21
“การทำงานวิถีใหม่ของสถาปนิกยุค COVID-19”

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Live สดทาง เพจสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://www.facebook.com/asafanpage

วิทยากร โดย
1. คุณจูน เซคิโน จาก Junsekino Architect and Design
2. ม.ล.วรุตม์ วรวรรณ จาก Vin Varavarn Architects (VVA)
3. คุณจีรเวช หงสกุล IDIN Architects

ดำเนินรายการ โดย
คุณชนะ สัมพลัง นายกสมาคม สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
คุณคมสัน สกุลอำนวยพงศา นายทะเบียน สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทรศัพท์ 02-319-6555 ต่อ 202 มือถือ 085-147-3569

พรุ่งนี้ !! พบกับ สัมมนาออนไลน์ ASA TALKS SERIES 03/21“แนวทางรับมือในยุค COVID-19 ของสำนักงานสถาปนิก”วันเสาร์ที่ 4...
03/09/2021

พรุ่งนี้ !! พบกับ สัมมนาออนไลน์ ASA TALKS SERIES 03/21

“แนวทางรับมือในยุค COVID-19 ของสำนักงานสถาปนิก”

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Live สดทาง เพจสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://www.facebook.com/asafanpage

วิทยากร โดย
คุณสุวัฒน์ วสะภิญโญกุล Deputy Managing Director ,ARCHITECTS 49 LIMITED
คุณชัยวัฒน์ ลิมวัฒนานนท์ Co-Chief Operating Officer, Design 103 International Ltd.
คุณวรา จิตรประทักษ์ Head of Design, PLAN ARCHITECT CO.,LTD.
ดำเนินรายการ โดย
คุณชนะ สัมพลัง นายกสมาคม สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
คุณคมสัน สกุลอำนวยพงศา นายทะเบียน สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทรศัพท์ 02-319-6555 ต่อ 202 มือถือ 085-147-3569

พรุ่งนี้ !! พบกับ สัมมนาออนไลน์ ASA TALKS SERIES 03/21

“แนวทางรับมือในยุค COVID-19 ของสำนักงานสถาปนิก”

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Live สดทาง เพจสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://www.facebook.com/asafanpage

วิทยากร โดย
คุณสุวัฒน์ วสะภิญโญกุล Deputy Managing Director ,ARCHITECTS 49 LIMITED
คุณชัยวัฒน์ ลิมวัฒนานนท์ Co-Chief Operating Officer, Design 103 International Ltd.
คุณวรา จิตรประทักษ์ Head of Design, PLAN ARCHITECT CO.,LTD.
ดำเนินรายการ โดย
คุณชนะ สัมพลัง นายกสมาคม สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
คุณคมสัน สกุลอำนวยพงศา นายทะเบียน สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทรศัพท์ 02-319-6555 ต่อ 202 มือถือ 085-147-3569

ที่อยู่

248/1 ซ.17 ถนนพระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
Bangkok
10310

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 18:00
อังคาร 09:00 - 18:00
พุธ 09:00 - 18:00
พฤหัสบดี 09:00 - 18:00
ศุกร์ 09:00 - 18:00

เบอร์โทรศัพท์

02-3196555

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Page สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Page สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด