กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุ

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุ กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม https://dol.dip.go.th/th โลจิสติกส์ และ ชัพพลายเชน กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

เปิดเหมือนปกติ

📣 กองโลจิสติกส์​ กรม​ส่งเสริม​อุตสาหกรรม​ขอเชิญสถาน​ประกอบการ​เข้าร่วมการอบรม "Design Thinking​ : การใช้ความคิดสร้างสรรค...
14/10/2021

📣 กองโลจิสติกส์​ กรม​ส่งเสริม​อุตสาหกรรม​ขอเชิญสถาน​ประกอบการ​เข้าร่วมการอบรม "Design Thinking​ : การใช้ความคิดสร้างสรรค์​และการคิดเชิงออกแบบเพื่อยกระดับซัพพลายเชน​ให้พร้อมรับมือโลกอนาคต"

📌 อบรมวันที่ 26 -​ 27 ต.ค.64

♦️สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้

➡️ Design Thinking
การคิดที่จะพาทุกคน​ไปสู่เพิ่ม Productively​ และการ Transformation ทางธุรกิจ กิจกรรม​และการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์​และซัพพลาย​เชนในมิติต่างๆ
เรียนรู้กระบวนการคิดเชิงการออกแบบ
เพื่อใช้สร้างกลยุทธ์​ การปรับปรุง​การดำเนินงานและการสร้างสรรค์​แนวคิดใหม่ๆเพื่อธุรกิจ

➡️ Supply Chain Risk Management
เรียนรู้ความเสี่ยงประเภทต่างๆ ทีเกิดขึ้นในซัพพลายเชน และการบริหารจัดการความเสี่ยงซัพพลายเชน ตลอดจนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) เพื่อเอาชนะปัจจัยเสี่ยงทางสภาพแวดล้อมธุรกิจ

➡️ Supply Chain Resilience Management New Normal กับแนวโน้มซัพพลายเชนในอนาคตที่สร้างผลกระทบต่อการจัดการในแบบดั้งเดิม เรียนรู้ Circular Economy กลไกการเกิด Disruptive Supply Chain และการสร้างและพัฒนาองค์กรให้เป็น Best Practice of Supply Chain Resilience Management

➡️ Adaptive Supply Chain Management เรียนรู้ Adaptive Supply Chain Management กับโมเดลการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ (Competitive Advantage) และการพัฒนา Adaptive Supply Chain Management เพื่อรับมือโลก VUCA World

📍สมัครเข้ารับอบรม
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKucl0dVS9PW62Y5XSO9ccXlewof56y0ifzGfQJ6CFY__0Rw/viewform?usp=sf_link

ฟรีไม่มีค่า​ใช้จ่าย​ ‼️
♦️รับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น​♦️
อนุญาต​ปิดรับ​สมัคร​ทันทีเมื่อจำนวนคนครบตามจำนวนครับ

📣 กองโลจิสติกส์​ กรม​ส่งเสริม​อุตสาหกรรม​ขอเชิญสถาน​ประกอบการ​เข้าร่วมการอบรม "Design Thinking​ : การใช้ความคิดสร้างสรรค์​และการคิดเชิงออกแบบเพื่อยกระดับซัพพลายเชน​ให้พร้อมรับมือโลกอนาคต"

📌 อบรมวันที่ 26 -​ 27 ต.ค.64

♦️สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้

➡️ Design Thinking
การคิดที่จะพาทุกคน​ไปสู่เพิ่ม Productively​ และการ Transformation ทางธุรกิจ กิจกรรม​และการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์​และซัพพลาย​เชนในมิติต่างๆ
เรียนรู้กระบวนการคิดเชิงการออกแบบ
เพื่อใช้สร้างกลยุทธ์​ การปรับปรุง​การดำเนินงานและการสร้างสรรค์​แนวคิดใหม่ๆเพื่อธุรกิจ

➡️ Supply Chain Risk Management
เรียนรู้ความเสี่ยงประเภทต่างๆ ทีเกิดขึ้นในซัพพลายเชน และการบริหารจัดการความเสี่ยงซัพพลายเชน ตลอดจนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) เพื่อเอาชนะปัจจัยเสี่ยงทางสภาพแวดล้อมธุรกิจ

➡️ Supply Chain Resilience Management New Normal กับแนวโน้มซัพพลายเชนในอนาคตที่สร้างผลกระทบต่อการจัดการในแบบดั้งเดิม เรียนรู้ Circular Economy กลไกการเกิด Disruptive Supply Chain และการสร้างและพัฒนาองค์กรให้เป็น Best Practice of Supply Chain Resilience Management

➡️ Adaptive Supply Chain Management เรียนรู้ Adaptive Supply Chain Management กับโมเดลการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ (Competitive Advantage) และการพัฒนา Adaptive Supply Chain Management เพื่อรับมือโลก VUCA World

📍สมัครเข้ารับอบรม
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKucl0dVS9PW62Y5XSO9ccXlewof56y0ifzGfQJ6CFY__0Rw/viewform?usp=sf_link

ฟรีไม่มีค่า​ใช้จ่าย​ ‼️
♦️รับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น​♦️
อนุญาต​ปิดรับ​สมัคร​ทันทีเมื่อจำนวนคนครบตามจำนวนครับ

📣📣📣กลุ่มสารสนเทศโลจิสติกส์ กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญสถานประกอบการสมัครเข้าร่วม "กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา...
12/10/2021

📣📣📣กลุ่มสารสนเทศโลจิสติกส์ กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญสถานประกอบการสมัครเข้าร่วม "กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ด้วยระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ ประจำปี 2565"

📝📝สิ่งที่สถานประกอบการจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
1. ได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 6 Man-day
2. ติดตั้งและใช้งานโปรแกรมประยุกต์ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องพร้อมคู่มือในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์

📌📌เกณฑ์การสมัคร
สถานประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคล ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ยาง สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เวชภัณฑ์และเครื่องสำอางค์ อาหารแปรรูป ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (LSP) และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สนใจลงทะเบียน 👉👉👉 https://qrgo.page.link/HPh2r
🗓🗓 ตั้งแต่ วันนี้ - 21 ตุลาคม 2564 จำกัดเพียง 30 กิจการเท่านั้น‼️
ฟรี‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย 🎉🎉

------------------------
สอบถามรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ทาง inbox หรือ 087 304 7573 คุณไผ่ ได้เลยจ้าาา ☺️☺️☺️

#กองโลจิสติกส์
#กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
#สารสนเทศโลจิสติกส์
#DIProm

📣📣📣กลุ่มสารสนเทศโลจิสติกส์ กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญสถานประกอบการสมัครเข้าร่วม "กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ด้วยระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ ประจำปี 2565"

📝📝สิ่งที่สถานประกอบการจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
1. ได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 6 Man-day
2. ติดตั้งและใช้งานโปรแกรมประยุกต์ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องพร้อมคู่มือในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์

📌📌เกณฑ์การสมัคร
สถานประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคล ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ยาง สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เวชภัณฑ์และเครื่องสำอางค์ อาหารแปรรูป ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (LSP) และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สนใจลงทะเบียน 👉👉👉 https://qrgo.page.link/HPh2r
🗓🗓 ตั้งแต่ วันนี้ - 21 ตุลาคม 2564 จำกัดเพียง 30 กิจการเท่านั้น‼️
ฟรี‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย 🎉🎉

------------------------
สอบถามรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ทาง inbox หรือ 087 304 7573 คุณไผ่ ได้เลยจ้าาา ☺️☺️☺️

#กองโลจิสติกส์
#กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
#สารสนเทศโลจิสติกส์
#DIProm

#กองโลจิสติกส์บอกข่าว#ฝากกดแชร์ด้วยนะคะ💠 Logistics Simulation ลดต้นทุน เพิ่มกำไรทันที 🎊➡️ฟรีโปรแกรม​บริหารจัดการด้านโลจิ...
12/10/2021

#กองโลจิสติกส์บอกข่าว
#ฝากกดแชร์ด้วยนะคะ

💠 Logistics Simulation
ลดต้นทุน เพิ่มกำไรทันที 🎊

➡️ฟรีโปรแกรม​บริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ที่ใช้งานได้จริง ลดต้นทุน เพิ่มกำไรได้ทันที
➡️ฟรีผู้เชี่ยวชาญ​มากประสบการณ์​ชั้นแนวหน้า

📣กลุ่มพัฒนาระบบโลจิสติกส์​ กองโลจิสติกส์​ ขอเชิญสถาน​ประกอบการ​เข้าร่วมโครงการ การทำแบบจำลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบโลจิสติกส์​ ของท่านให้ดียิ่งขึ้น ภายในโครงการฯ ​จะมีผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ​เข้าให้คำปรึกษา​เชิงลึงจำนวน 5 ครั้ง มีเครื่องมือ / โปรแกรม​การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์​ให้ใช้งานจริง ฟรี ‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย​
♦️โดยจะเริ่มดำเนินการ ประมาณเดือน
ธันวาคม​ 2564 -​ พฤษภาคม​ 2565

📌 สมัครเลย
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWCiwzoKtqqFMKNPQesX03BmuXYbYHc_iBvEFQ8AM70C7ZIQ/viewform?usp=sf_link

ตั้งแต่ วันนี้ - 30 ตุลาคม 2564
รับสมัครด่วน จำนวนจำกัด

♦️กองโลจิสติกส์​ กรม​ส่งเสริม​อุตสาหกรรม

#กองโลจิสติกส์บอกข่าว
#ฝากกดแชร์ด้วยนะคะ

💠 Logistics Simulation
ลดต้นทุน เพิ่มกำไรทันที 🎊

➡️ฟรีโปรแกรม​บริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ที่ใช้งานได้จริง ลดต้นทุน เพิ่มกำไรได้ทันที
➡️ฟรีผู้เชี่ยวชาญ​มากประสบการณ์​ชั้นแนวหน้า

📣กลุ่มพัฒนาระบบโลจิสติกส์​ กองโลจิสติกส์​ ขอเชิญสถาน​ประกอบการ​เข้าร่วมโครงการ การทำแบบจำลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบโลจิสติกส์​ ของท่านให้ดียิ่งขึ้น ภายในโครงการฯ ​จะมีผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ​เข้าให้คำปรึกษา​เชิงลึงจำนวน 5 ครั้ง มีเครื่องมือ / โปรแกรม​การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์​ให้ใช้งานจริง ฟรี ‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย​
♦️โดยจะเริ่มดำเนินการ ประมาณเดือน
ธันวาคม​ 2564 -​ พฤษภาคม​ 2565

📌 สมัครเลย
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWCiwzoKtqqFMKNPQesX03BmuXYbYHc_iBvEFQ8AM70C7ZIQ/viewform?usp=sf_link

ตั้งแต่ วันนี้ - 30 ตุลาคม 2564
รับสมัครด่วน จำนวนจำกัด

♦️กองโลจิสติกส์​ กรม​ส่งเสริม​อุตสาหกรรม

📣 ข่าวสาร Logisitcs 📣วันนี้แอดมินจะมานำเสนอข้อมูลส่วนหนึ่งจากหนังสือรายงานโลจิสติกส์ประเทศไทยปี 2563 (ฉบับล่าสุด) ซึ่งยั...
29/09/2021

📣 ข่าวสาร Logisitcs 📣

วันนี้แอดมินจะมานำเสนอข้อมูลส่วนหนึ่งจากหนังสือรายงานโลจิสติกส์ประเทศไทยปี 2563 (ฉบับล่าสุด) ซึ่งยังมีเนื้อหาดีๆ อีกมากมายในเล่มนี้ที่ทางคณะทำงานต้นทุนโลจิสติกส์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เรียบเรียงมาให้พวกเราได้อ่านกัน เป็นยังไงลองอ่านกันได้ครับ

แม้ว่าภาพรวมสภาวะเศรษฐกิจโลกที่เริ่มกลับมาฟื้นตัวดีขึ้น แต่ยังคงมีความไม่แน่นอนและปัจจัยเสี่ยงจาก การระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งอาจทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และระบบโลจิสติกส์หยุดชะงัก รวมทั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และปัจจัยใหม่ ที่อาจมีผลกระทบต่อการพัฒนาในอนาคต ดังนั้น การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยในระยะต่อไป ควรให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการ การบูรณาการข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ในการวางแผนบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ทันต่อสถานการณ์ ตลอดจนบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสนับสนุนการลดต้นทุนโลจิสติกส์ในภาพรวม ของประเทศ

👉ยังมีข้อมูลดีๆ อีกเพียบ ดาวน์โหลดได้ที่ : https://dol.dip.go.th/th/category/2021-03-01-14-24-20/2021-03-01-14-35-45

ที่มา : คณะทำงานต้นทุนโลจิสติกส์ กองบัญชีประชาชาติ กองวิเคราะห์งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Infographic by : นางสาวกชกร แป้นสุวรรณ ชั้นปีที่ 4 สาขาการบริหารการจัดการโลจิสติกส์ เเละห่วงโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนานาชาติเเสตมฟอร์ด กิจกรรมการศึกษาฝึกงานประจำปีการศึกษา 2563 ณ กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

🌍 กองโลจิสติกส์​ ให้ความสำคัญในทุกๆกิจกรรมที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการได้ไทย  "เรียนรู้ อยู่ได้ ไปรอด" กับสถานการณ์​โควิด-19...
18/09/2021

🌍 กองโลจิสติกส์​ ให้ความสำคัญในทุกๆกิจกรรมที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการได้ไทย "เรียนรู้ อยู่ได้ ไปรอด" กับสถานการณ์​โควิด-19 วันนี้ได้มีการจัดฝึกอบรมการเพิ่มผลิตภาพองค์กรด้วยความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไร ภายใต้โครงการ Happy WorkPlace​ ให้กับบริษัทบีทาม โซลูชั่น จำกัด โดยการฝึกอบรมในวันนี้ได้รับเกียรติ​จาก ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ (กรรมการผู้บริหาร บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด)
#โลจิสติกส์อุตสาหกรรม​
#กองโลจิสติกส์

🌍 กองโลจิสติกส์​ ให้ความสำคัญในทุกๆกิจกรรมที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการได้ไทย "เรียนรู้ อยู่ได้ ไปรอด" กับสถานการณ์​โควิด-19 วันนี้ได้มีการจัดฝึกอบรมการเพิ่มผลิตภาพองค์กรด้วยความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไร ภายใต้โครงการ Happy WorkPlace​ ให้กับบริษัทบีทาม โซลูชั่น จำกัด โดยการฝึกอบรมในวันนี้ได้รับเกียรติ​จาก ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ (กรรมการผู้บริหาร บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด)
#โลจิสติกส์อุตสาหกรรม​
#กองโลจิสติกส์

14/09/2021
DIPROM - INVENTORY

📌 กิจกรรมเรียนรู้ออนไลน์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพ
จัดโดย กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
📌 วันที่ 14 กันยายน 2564
📌หลักสูตร INVENTORY “การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการบริหารจัดการ สินค้าคงคลังเพื่อการบริหารจัดการโลจิสติกส์” ครั้งที่ (2/2)
📌โดย อ.อภิญญา โรจนพานิช
📌เริ่มเวลา 08.30 - 16.30 น.
https://fb.watch/7-JVUvBWL-/

วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 11.30-12.00 น.นายภาสกร ชัยรัตน์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้เกียรติเป็นประธานใน...
13/09/2021

วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 11.30-12.00 น.

นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการปิดการฝึกอบรมหลักสูตร
“การพัฒนานักบริหารจัดการโลจิสติกส์ระดับต้น”

ซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วยการฝึกอบรมภาคทฤษฏีและการฝึกภาคปฏิบัติรวมจำนวน 10 วัน และมีผู้บริหารสถานประกอบการ และบุคลากรภาคอุตสาหกรรม ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 34 คน

โดยมีการแบ่งกลุ่มเข้าวินิจฉัยปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ณ สถานประกอบการ จำนวน 5 กิจการ พบว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 52.34 ล้านบาท

วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 11.30-12.00 น.

นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการปิดการฝึกอบรมหลักสูตร
“การพัฒนานักบริหารจัดการโลจิสติกส์ระดับต้น”

ซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วยการฝึกอบรมภาคทฤษฏีและการฝึกภาคปฏิบัติรวมจำนวน 10 วัน และมีผู้บริหารสถานประกอบการ และบุคลากรภาคอุตสาหกรรม ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 34 คน

โดยมีการแบ่งกลุ่มเข้าวินิจฉัยปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ณ สถานประกอบการ จำนวน 5 กิจการ พบว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 52.34 ล้านบาท

📣 ข่าวสารโลจิสติกส์จากปีที่ผ่านมาผลกระทบวิกฤตโควิด-19 ได้ส่งผลต่อระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งเมื่อก่อนสัด...
13/09/2021

📣 ข่าวสารโลจิสติกส์

จากปีที่ผ่านมาผลกระทบวิกฤตโควิด-19 ได้ส่งผลต่อระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งเมื่อก่อนสัดส่วนต้นทุนการขนส่งสินค้าจะมีสัดส่วนที่มากที่สุด แต่จากรายงานต้นทุนโลจิสติกส์ในปี 2563
"ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังเป็นองค์ประกอบใหญ่ที่สุด"
และยังมีข้อมูล บทวิเคราะห์ต่างๆ อีกมากมาย ที่จำเป็นในวงการโลจิสติกส์ เชิญดาวน์โหลดกันได้เลยครับ

ที่มา : คณะทำงานต้นทุนโลจิสติกส์ กองบัญชีประชาชาติ
กองวิเคราะห์งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ดาวโหลดเลยที่ 👉: https://dol.dip.go.th/th/category/2021-03-01-14-24-20/2021-03-01-14-35-45

📣 ข่าวสารโลจิสติกส์

จากปีที่ผ่านมาผลกระทบวิกฤตโควิด-19 ได้ส่งผลต่อระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งเมื่อก่อนสัดส่วนต้นทุนการขนส่งสินค้าจะมีสัดส่วนที่มากที่สุด แต่จากรายงานต้นทุนโลจิสติกส์ในปี 2563
"ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังเป็นองค์ประกอบใหญ่ที่สุด"
และยังมีข้อมูล บทวิเคราะห์ต่างๆ อีกมากมาย ที่จำเป็นในวงการโลจิสติกส์ เชิญดาวน์โหลดกันได้เลยครับ

ที่มา : คณะทำงานต้นทุนโลจิสติกส์ กองบัญชีประชาชาติ
กองวิเคราะห์งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ดาวโหลดเลยที่ 👉: https://dol.dip.go.th/th/category/2021-03-01-14-24-20/2021-03-01-14-35-45

13/09/2021
DIPROM - INVENTORY

📌 กิจกรรมเรียนรู้ออนไลน์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพ
จัดโดย กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
📌 วันที่ 13 กันยายน 2564
📌หลักสูตร INVENTORY “การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการบริหารจัดการ สินค้าคงคลังเพื่อการบริหารจัดการโลจิสติกส์” ครั้งที่ (1/2)
📌โดย อ.อภิญญา โรจนพานิช
📌เริ่มเวลา 08.30 - 16.30 น.
https://fb.watch/7_o_GNib0m/

11/09/2021
DIPROM - WAREHOUSING

📌 กิจกรรมเรียนรู้ออนไลน์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพ
จัดโดย กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
📌 วันที่ 11 กันยายน 2564
📌หลักสูตร WAREHOUSING “การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการบริหารจัดการ คลังสินค้าในกิจกรรมโลจิสติกส์ ” ครั้งที่ (2/2)
📌โดย ดร.เกียรติพงษ์ สันตะบุตร ,ดร.กันติชา บุญพิไล
📌เริ่มเวลา 08.30 - 16.30 น.

https://fb.watch/7XM1KL-d6c/

กองโลจิสติกส์เราก็มี iLPi สำหรับองค์กรไหนกำลังมองหาตัวชี้วัดให้กิจกรรมโลจิสติกส์ แอดมินแนะนำเลยครับ ครอบคลุม 3 มิติ 9 กิ...
10/09/2021

กองโลจิสติกส์เราก็มี iLPi สำหรับองค์กรไหนกำลังมองหาตัวชี้วัดให้กิจกรรมโลจิสติกส์ แอดมินแนะนำเลยครับ ครอบคลุม 3 มิติ 9 กิจกรรม รวมแล้ว 27 ตัวชี้วัด

>>>> https://dol.dip.go.th/th/category/2017-12-29-03-30-26/2018-05-07-06-46-02

เข้าไปอ่านได้เลย มีหนังสือดีๆ แจกฟรีอีกเพียบ 👍🏻👍🏻👍🏻

KPI และ OKRs คืออะไร

ทุกวันนี้หลาย ๆ คน น่าจะรู้จักหรือเคยได้ยินคำว่า KPI กันอยู่แล้ว สำหรับคนที่ทำงานในบริษัทสมัยใหม่หน่อยก็อาจจะเคยได้ยินคำว่า OKR กันมาบ้าง ซึ่งหลายที่มองว่าเป็น “หัวใจของการทำงานในสมัยใหม่” เลยทีเดียว แต่ทั้งสองอย่างนี้คืออะไรกัน วันนี้มีคำตอบ

KPI นั้นย่อมาจาก Key Performance Indicator คือ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้า เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการขององค์กรหรือแม้แต่ประเมินการทำงานของตัวบุคคลว่ามีศักยภาพเพียงใด เป็นการตีค่าการทำงานของพนักงานเอามาเป็นตัวเลขชัดเจน โดยเทียบผลการทำงานกับมาตรฐานหรือเป้าหมายที่ได้ตกลงกันไว้ เพื่อให้องค์กรสามารถวัดผลการทำงาน และพนักงานก็จะได้เห็นทิศทางในการพัฒนาตัวเองในอนาคต ซึ่งถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่น่าเชื่อถือมาก เพราะผลที่ออกมาจะอยู่ในรูปของตัวเลขหรือเป็นรูปธรรมที่เห็นได้ชัดและสามารถอ้างอิงได้ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า KPI ตัวนี้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจ เพราะหากประสิทธิภาพในการทำงานมีมาก หรือมีเท่ากับเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดไว้ก็แสดงว่าการทำงานนั้นประสบความสำเร็จบรรลุผล

OKRs ย่อมาจาก Objectives and Key Results เป็นวิธีการตั้งเป้าหมายไปสู่ความสำเร็จขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก (Objectives) ที่จะมีความสอดคล้องกันในทุก ๆ ระดับในองค์กร ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงระดับพนักงาน โดยที่ผู้บริหารระดับสูงจะตั้ง OKRs ระดับองค์กรขึ้นมาก่อน จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้บุคลากรในระดับต่าง ๆ รวมถึงพนักงาน ตั้ง OKRs ทั้งของตนเองและหน่วยงานตนเอง ที่สอดคล้องกับ OKRs ของทั้งองค์กร เป็นระบบที่แสดงให้เห็นถึง Teamwork เพราะทุกฝ่ายประสานงานกัน เพื่อไปบรรลุเป้าหมาย และมีผลลัพธ์หลัก (Key Results) คือการกำหนดตัววัดผลที่เป็นวิธีการที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ โดยจะต้องปฏิบัติไปในทางเดียว เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

คำถามสำคัญที่คนส่วนใหญ่มักสงสัย คือ KPI กับ OKRs มีความแตกต่างกันอย่างไร จะขอสรุปความต่างที่เห็นได้ชัดเจนดังนี้

KPI
- เป้าหมายของตัวชี้วัดถูกตั้งขึ้นโดยองค์กรเป็นหลัก
- ตัวชี้วัดมักจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง เมื่อตกลงกันแล้วจะคงระบบเดิมไว้
- มีผลโดยตรงต่อผลตอบแทนที่พนักงานได้รับ หรือที่เราเรียกว่า Compensation KPI
- สามารถควบคุมผลลัพธ์ได้ทั้งหมด เพราะจะเป็นตัวชี้วัดที่มีผลเป็นตัวเลขที่ชัดเจน
- KPI มักจะไม่ค่อยมีการทำงานประสานกัน มักจะเน้นแต่เฉพาะ KPIs ของตัวเอง
- การออกแบบจะเน้นในรูปแบบของ Top-Down เป็นหลัก คือผู้บริหารระดับสูงจะออกแบบตัววัดระดับองค์กร จนไปถึงระดับพนักงานด้วยตนเอง

OKRs
- พนักงานมีส่วนร่วมหรือเป็นคนตั้งเป้าหมาย OKRs ขององค์กร
- ท้าทายระบบการทำงานแบบเดิม และสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาจึงทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ได้ง่ายกว่า
- ไม่มีผลต่อผลตอบแทนของพนักงานในแต่ละบุคคล
- ทีมสามารถควบคุมผลลัพธ์ของ OKR ได้เพียงบางส่วน เพราะเป็นการตั้งเป้าหมายให้สูงไว้ก่อน
- OKRs จะทำให้เกิด Teamwork มากกว่า ทุกฝ่ายร่วมมือกันทำงาน
- การออกแบบจะเป็นรูปแบบผสมระหว่าง Top-Down กับ Bottom-Up ผู้บริหารระดับสูงจะตั้ง OKRs ระดับองค์กรขึ้นมาก่อน จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้บุคลากรในระดับต่าง ๆ ตั้ง OKRs ที่สอดคล้องกันทั้งองค์กร

หากทุกคนอ่านมาถึงตรงนี้คงจะพอเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมว่า KPI และ OKRs เหมือนและต่างกันอย่างไร กล่าวโดยสรุปก็คือ ทั้งสองตัวมีหน้าที่ในการวัดผลของการทำงานเหมือนกัน แต่ KPI เป็นการกำหนดเป้าหมายจากผู้บริหารมาสู่พนักงานในลักษณะ top down มีข้อดีตรงที่สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจนและผลออกมาเป็นตัวเลข ซึ่งสามารถนำไปเปรียบเทียบ คำนวณต่อได้ง่าย แตกต่างจาก OKRs ที่มีความหลากหลายและเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดแลกเปลี่ยนเป้าหมาย ในลักษณะ two way ซึ่งตรงจุดนี้ถือว่าได้เปรียบ เพราะผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับตัวงานมากกว่า ย่อมมองเห็นปัญหา ทราบปัญหาที่แท้จริงขององค์กร และตั้งเป้าหมายเพื่อไปเติมเต็มจุดบอด หรือสิ่งที่ยังขาดไปขององค์กร เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจุดเด่นเหล่านี้ไปโดนใจหลายองค์กรระดับโลก เช่น Google, Twitter, Intel, Uber หรือผู้ให้บริการเครือข่ายใหญ่ ๆ อย่าง AIS และ DTAC ให้เลือกใช้ OKRs ด้วยเหมือนกัน

ดังนั้นการวัดผลหรือการประเมินผลในการทำงานนั้น องค์กรควรวัดประสิทธิภาพของการทำงานหรือผลลัพธ์ที่ได้ เพื่อการวางแผนกลยุทธ์หรือแนวทางในการทำงานต่อไป ซึ่งนอกจากจะมีประโยชน์กับบริษัทที่ได้วัดความสามารถของพนักงานแล้ว พนักงานเองก็ยังได้เห็นภาพรวมการทำงานที่ผ่านมา แล้วหาจุดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นอีกด้วย

ที่มา : เพจ MyCloudFulfillment

ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้ที่
Website : www.dip.go.th
Facebook : www.facebook.com/dipromindustry
Twitter : twitter.com/dipindustry
Instagram : www.instagram.com/dipromindustry
Youtube : https://www.youtube.com/dipromstation
Line : https://lin.ee/Bj5AUaK

#กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม #DIProm #DIPROM2021

ที่อยู่

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตรา
Bangkok
10400

รถเมล สาย 8 97 และ ปอ.10,44,538

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6624306875

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

งานบริการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ ด้านโลจิสติกส์และชัพพลายเชน ภาคอุตสาหกรรม

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ปชส ครับ https://fb.me/e/4Of4jWNSA
ขอ ปชส Live มีประโยชน์ครับ https://fb.me/e/d7nDMNp0p
ฝากประชาสัมพันธ์ครับ https://fb.me/e/6gXhc2Uwu
เรื่องที่ #Google #ไม่ได้สอน . Ep40 Show me the Visuals เสนอ KPI ให้โดนตรงๆ . 24/1/64 2 ทุ่มตรง Episode นี้ คิดว่า หลายวันว่า อยากจะพูดเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล ของ #งานหลังบ้าน (โลจิสติกส์และซัพพลายเชน) . เช่น เรามี ชุด ข้อมูลดิบ จะวิเคราะห์ และนำเสนอยังไงดี ให้โดนตรง ประเด็น จะเลือก visuals แบบไหน เพื่อไปทำ Dashboard . คิดอยู่หลายวัน แต่ คิดว่าเพื่อนๆ น่าจะรู้กันแล้ว เลยว่าจะไม่เล่า แต่ วันนี้ มี FC ทักมาขอปรึกษาเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล เลยคิดว่า หัวข้อนี้ น่าจะมีประโยขน์กับ คนอื่นๆด้วย . งั้น ก็จัดไปนะครับ #แชร์ได้ไม่ต้องขอนะครับ . อ่านแล้ว อยากคอมเม้นท์ คุยกัน จัดได้ครับ . #supplychaintalk #พัฒนาหลังบ้าน #ช่วยหน้าบ้าน #สร้างธุรกิจ #ซัพพลายเชนยืดหยุ่น #ธุรกิจยั่งยืน #Resilience #Supplychain https://fb.me/e/dg3F1hSSM
#เส้นทางสู่ #รางวัลระดับชาติ #รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ . วันพุธที่ 27 มค 2564 20:30 . รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น สาขา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประจำปี 2564 . คุยกับ คุณภาสันต์ วิชิตอมรพันธ์ . เลขานุการคณะทำงานพิจารณาคัดเลือก อุตสาหกรรมดีเด่นฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ . จาก กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการต่างๆ เช่น . - ประโยชน์ต่างๆ ที่ บริษัทที่เข้าร่วมโครงการได้รับ - หลักเกณฑ์ กระบวนการคัดเลือกฯ - กิจกรรมเตรียมความพร้อม ให้การสนับสนุนองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้สมัคร เช่น coaching 2 ครั้ง . . ปีนี้เป็นปีแรก ที่เพิ่มรางวัลนี้ให้แก่ #SME . บริษัทไหนที่อยากจะเป็น SME #รายแรกของประเทศ ที่ได้รางวัลนี้ . ห้ามพลาดครับ!! . ชอบ แชร์ได้เลยครับ #Resilience #Supplychain #ซัพพลายเชนยืดหยุ่น #พัฒนาหลังบ้าน #ช่วยหน้าบ้าน #สร้างธุรกิจ