Clicky

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนัก

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนัก ศูนย์สาารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศร

เปิดเหมือนปกติ

Photos from เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน's post
11/11/2022

Photos from เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน's post

📲สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2561-2870 📲หรือทาง e-mail: prcai@oae.go.th
11/11/2022

📲สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2561-2870
📲หรือทาง e-mail: [email protected]

Photos from เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน's post
10/11/2022

Photos from เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน's post

✍️✍️✍️ประชุมศูนย์สารสนเทศการเกษตร (ศสส.) ครั้งที่ 11/2565 ✅✅✅⏰⏰⏰วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 👉👉👉เวลา 09.30 น.📣📣📣นางพ...
10/11/2022

✍️✍️✍️ประชุมศูนย์สารสนเทศการเกษตร (ศสส.) ครั้งที่ 11/2565 ✅✅✅
⏰⏰⏰วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 👉👉👉เวลา 09.30 น.
📣📣📣นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของศูนย์สารสนเทศการเกษตร ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meeting) โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด 💎💎💎
💚💚💚มีประเด็นสำคัญ ดังนี้🌼🌼🌼
📌ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
📌ผลการดำเนินงานของส่วน/ฝ่าย
📌แผนการทำ 5 ส ของ ศสส.
📌กิจกรรมเพื่อสังคม
📌แนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่
📌ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565
📌ทบทวนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2566
📌นวัตกรรมปี 2566
✅ระบบแบบสำรวจอัตราค่าจ้างและราคาปัจจัยการผลิตพืช (สทส.)
✅ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ (Zoom Video Conferencing) (สทส.)
✅แนวคิดระบบ Hershey's (Horticulture+Easy) (สพส.)
📌การจัดทำมาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมของ สศก. ประจำปีงบประมาณ 2566
📌การนำเสนอเรื่องความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ (สกก.)
📲สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2561-2870
📲หรือทาง e-mail: [email protected]

Photos from เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน's post
10/11/2022

Photos from เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน's post

Photos from เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน's post
10/11/2022

Photos from เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน's post

📲สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2561-2870 📲หรือทาง e-mail: prcai@oae.go.th
09/11/2022

📲สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2561-2870
📲หรือทาง e-mail: [email protected]

👍👍👍ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ร่วมกับสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ลงพื้นที่ Cutting ถั่วเหลือง...
08/11/2022

👍👍👍ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ร่วมกับสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ลงพื้นที่ Cutting ถั่วเหลือง ในจังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน 💎🌱🌱🌱
⏰⏰⏰วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2565 นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผอ. ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ร่วมกับ นายกฤช เอี่ยมฐานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และนายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผอ. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลผลผลิตต่อไร่ และผลผลิตตกหล่นถั่วเหลือง ในจังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อไร่ (Crop Cutting) เพื่อเก็บเกี่ยว สี ชั่งน้ำหนัก วัดความชื้น คำนวณผลผลิตต่อไร่ และผลผลิตที่ตกหล่นในแปลงเทียบระหว่างการเก็บเกี่ยวด้วยแรงงานคนกับการใช้เครื่องจักร โดยพบว่า👉👉👉🌱🌱🌱
📌 จ.เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 จากวิธี Cutting และเดินสุ่ม ได้ผลผลิตต่อไร่ 228 กิโลกรัม จากบริเวณที่ผลผลิตดี ได้ผลผลิตต่อไร่ 400 กิโลกรัม ณ ความชื้น 15% สถานการณ์การผลิตปีนี้ (2565) ปลูกล่าช้าเนื่องจากฝนตกตลอด และน้ำมากเกินความต้องการ✅✅
📌 จ.แม่ฮ่องสอน อ.ปาย ปลูกถั่วเหลืองพันธุ์ตาแดง ผลผลิตต่อไร่จากการเดินสุ่ม 863-900 กิโลกรัม ที่ความชื้น 15% ปีนี้ผลผลิตดี ปริมาณน้ำเพียงพอ โดยปลูกถั่วเหลืองช่วงเดือนกรกฎาคม เก็บเกี่ยวปลายเดือนตุลาคม ตามด้วยปลูกกระเทียม ช่วงเดือนพฤศจิกายน-เมษายน และปลูกปอเทือง ในช่วงฤดูฝนเพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด✅✅
🤵🤵🤵สำหรับผลผลิตตกหล่นเปรียบเทียบแรงงานคนและเครื่องจักร🚜🚜🚜พบว่า แรงงานคนมีผลผลิตตกหล่นน้อยมาก 0-0.5% (ใช้คนเกี่ยวและมัดกองรวม) ในขณะที่รถแทรกเตอร์เกี่ยวและสี ยังมีผลผลิตตกหล่นค่อนข้างสูง เกือบ 30% แต่การใช้แรงงานคนค่อนข้างแพงคือ ค่าจ้างเกี่ยวและมัดกองไร่ละ 1,200-1,300 บาท ค่าสีเพื่อให้ได้เมล็ดกิโลกรัมละ 1 บาท รถเกี่ยวไร่ละ 600 บาท ค่าจ้างเท่ากับค่าเกี่ยวและสีข้าว ดังนั้นควรมีการศึกษาเรื่องการใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงานคน เพื่อหาแนวทางลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งศึกษาเรื่องการเพิ่มผลผลิต เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ สามารถพึ่งพาการผลิตถั่วเหลืองในประเทศได้อย่างเพียงพอ นำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารต่อไป↗️↗️↗️🌿🌿🌿
📲สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2561-2870
📲หรือทาง e-mail: [email protected]

✍️✍️✍️การประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนการผลิตน้ำนมโค ครั้งที่ 4/2565 ✳️✳️✳️⏰⏰วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. 💚💚💚💚...
04/11/2022

✍️✍️✍️การประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนการผลิตน้ำนมโค ครั้งที่ 4/2565 ✳️✳️✳️
⏰⏰วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. 💚💚💚💚นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนการผลิตน้ำนมโค ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ชั้น 3 ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meetings) ซึ่งคณะทำงานฯ ประกอบด้วยหน่วยงานจากภาครัฐ ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และภาคเอกชน ได้แก่ ผู้แทนจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย สมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ และเครือข่ายยุวเกษตรกรโคนมแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันพิจารณาต้นทุนการผลิตน้ำนมโค ไตรมาส 2 ปี 2565 และประมาณการไตรมาส 3 ปี 2565📌📌📌📌
📲สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2561-2870
📲หรือทาง e-mail: [email protected]

✍️✍️✍️✍️การประชุมจัดทำแบบสอบถามเพื่อให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จัดเก็บข้อมูลระดับหมู่บ้าน ณ ห้องประชุม AEOC 3 อาคา...
04/11/2022

✍️✍️✍️✍️การประชุมจัดทำแบบสอบถามเพื่อให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จัดเก็บข้อมูลระดับหมู่บ้าน ณ ห้องประชุม AEOC 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร✅✅✅✅
⏰⏰⏰⏰วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล โปรแกรม Zoom ❇️❇️❇️❇️❇️โดยนางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับผู้อำนวยการส่วนเพื่อพิจารณาข้อมูล👉👉👉
📲สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2561-2870
📲หรือทาง e-mail: [email protected]

01/11/2022

✨️✨️ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเกษตรและการใช้ไฟฟ้า 🤝
ระหว่าง ✅️สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กับ ✅️การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
📝📝ลงนามโดย 🧔นายวินิต อธิสุข รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
และ 👦นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
🟢รับชมผ่านระบบ ZOOM พร้อมกัน
🟡9 พฤศจิกายนนี้ เวลา 10.30 น.
✅️ZOOM Meeting ID : 861 370 7642
Passcode : 533883

Photos from เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน's post
01/11/2022

Photos from เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน's post

✍️✍️✍️การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร ๔.๐ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕⏰⏰วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ซ...
31/10/2022

✍️✍️✍️การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร ๔.๐ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕
⏰⏰วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ซึ่งเป็นการประชุมทางไกลผ่าน Application Zoom ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ชั้น ๓ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร❇️❇️❇️❇️โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ✅✅นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร ได้รับมอบหมายจาก นายวินิต อธิสุข รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นกรรมการและเลขานุการ ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง👉👉
🔦🔦เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
📌 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
📌 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
📌 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-Commerce ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
📌 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร (Agibusiness)ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
📌 ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agitech and Innovation Center : AIC)
📲สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2561-2870
📲หรือทาง e-mail: [email protected]

31/10/2022
⏰⏰วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.✅✅✅✅ศูนย์สารสนเทศการเกษตร✅✅✅✅ นำโดย👍👍นางพัชรารัตน์  ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการศูน...
28/10/2022

⏰⏰วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.
✅✅✅✅ศูนย์สารสนเทศการเกษตร✅✅✅✅
นำโดย👍👍นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็น ข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค ไฟฉาย ยากันยุง ของใช้ในชีวิตประจำวัน ฯลฯ ให้แก่มูลนิธิปอเต๊กตึ๊ง นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร🙏🙏🙏
📲สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2579-3608 หรือภายใน 7406
📲หรือทาง e-mail: [email protected]

✍️✍️✍️ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร ด้านประมง ครั้งที่ 4/2565✅✅✅✅⏰⏰⏰วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม...
28/10/2022

✍️✍️✍️ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร ด้านประมง ครั้งที่ 4/2565✅✅✅✅

⏰⏰⏰วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. 👍👍รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (นายวินิต อธิสุข) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร และผ่านระบบการประชุมทางไกล โปรแกรม Zoom พร้อมด้วย ❇️นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการค้าภายใน เป็นต้น 📌📌

👉👉ร่วมกันพิจารณาข้อมูลปริมาณการผลิตกุ้งขาวแวนนาไม ปี 2564 และข้อมูลปริมาณการผลิตกุ้งกุลาดำ ปี 2564 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลปริมาณการผลิต สินค้าเกษตร และเผยแพร่เป็นข้อมูลเอกภาพของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อไป↗️↗️↗️
📲สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2561-2870
📲หรือทาง e-mail: [email protected]

✍️✍️✍️ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 3/2565 ❇️❇️❇️⏰⏰⏰วันพุธที่ 26 ตุลาค...
26/10/2022

✍️✍️✍️ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 3/2565 ❇️❇️❇️

⏰⏰⏰วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ✅✅✅นายวินิต อธิสุข รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร โดยมี 💚💚💚นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร เข้าร่วมประชุมในฐานะรองประธานกรรมการ และมีกรรมการประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ของ สศก. ประธานคณะทำงานพัฒนาด้านสารสนเทศการเกษตร และผู้แทนจากสำนัก/ศูนย์/กอง/สศท.1-12 ร่วมกันพิจารณาในประเด็นสำคัญๆ ดังนี้👉👉
📌การจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
📌โครงการเพื่อจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
📲สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2561-2870
📲หรือทาง e-mail: [email protected]

26/10/2022
✍️✍️✍️การประชุมสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 5 เรื่อง Crop Forecasting Model by Machine Learning : A Case of Rice Pro...
25/10/2022

✍️✍️✍️การประชุมสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 5 เรื่อง Crop Forecasting Model by Machine Learning : A Case of Rice Production 🌐🌐🌐

✅✅✅ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences (ABARES) ประเทศออสเตรเลีย ได้จัดการประชุมสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 5 เรื่อง Crop Forecasting Model by Machine Learning : A Case of Production🌼🌼🌼

⏰⏰⏰ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผ่านระบบการประชุมทางไกล ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (นายวินิต อธิสุข) เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากผู้อำนวยศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (ดร.กาญจนา ขวัญเมือง) และ นายปิยยุทธ จิตต์จำนงค์ เศรษฐกรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาแบบจำลองเพื่อการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญรายจังหวัด โดยมีตัวอย่างการพยากรณ์ผลผลิตข้าวโดยใช้หลักการของ Machine Learning ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร พร้อมด้วยบุคลากรจากศูนย์ กอง สำนักต่างๆ ภายใน สศก. เข้าร่วมประชุมด้วย และ มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ระหว่าง สศก. และ ABARES เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาแบบจำลองการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตรร่วมกัน ต่อไป👉👉👉
📲สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2561-2870
📲หรือทาง e-mail: [email protected]

📲สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2579-3608 หรือภายใน 7406 📲หรือทาง e-mail: prcai@oae.go.th
25/10/2022

📲สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2579-3608 หรือภายใน 7406
📲หรือทาง e-mail: [email protected]

25/10/2022
🏦🏦🏦ศูนย์สารสนเทศการเกษตรร่วมกันหารือแนวทางการประเมินส่วนราชการในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566✅✅✅⏰⏰⏰⏰⏰วันพฤหั...
21/10/2022

🏦🏦🏦ศูนย์สารสนเทศการเกษตรร่วมกันหารือแนวทางการประเมินส่วนราชการในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566✅✅✅
⏰⏰⏰⏰⏰วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 14.30 น.
✳️✳️✳️นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนสารสนเทศปัจจัยการผลิตและราคา และส่วนสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกันหารือแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน✈️✈️✈️✈️✈️
📲สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2561-2870
📲หรือทาง e-mail: [email protected]

✍️✍️✍️การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕✳️✳️✳️⏰⏰⏰⏰ในวันพฤหั...
21/10/2022

✍️✍️✍️การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕✳️✳️✳️
⏰⏰⏰⏰ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายวินิต อธิสุข รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ผ่านระบบประชุมทางไกล Application Zoom ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ชั้น ๓ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
👉👉👉ในประเด็นต่างๆ ดังนี้✅✅✅
📌 ผลการดำเนินการ Big Data
📌 ความก้าวหน้าโครงการบริการออนไลน์ e-sevice ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
📌 แนวทางการบูรณาการ Application ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
📲สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐-๒๕๖๑-๒๘๗๐
📲หรือทาง e-mail: [email protected]

✍️✍️✍️การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สนับสนุนประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและนโยบา...
19/10/2022

✍️✍️✍️การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สนับสนุนประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและนโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร (KM Team 1) ครั้งที่ 3/2565✅✅✅

⏰⏰⏰วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สนับสนุนประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและนโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร (KM Team 1) ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ซึ่งมีคณะทำงานประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ของ สศก. ผู้แทนคณะทำงานพัฒนาแต่ละด้านของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 และผู้แทนจากสำนัก ศูนย์ กอง ในส่วนกลาง ❇️❇️❇️

👉👉👉ในประเด็นต่างๆ ได้แก่
📌ประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ KM และแบบสำรวจความพึงพอใจ
📌แผนกลยุทธ์การบริหารจัดการความรู้และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (2566-2570)
📌จัดทำแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและนโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร)
📲สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2561-2870
📲หรือทาง e-mail: [email protected]

Photos from เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน's post
18/10/2022

Photos from เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน's post

📲สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2561-2870 📲หรือทาง e-mail: prcai@oae.go.th
18/10/2022

📲สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2561-2870
📲หรือทาง e-mail: [email protected]

✍️✍️✍️การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕⏰⏰วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐...
17/10/2022

✍️✍️✍️การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.)
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
⏰⏰วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ชั้น ๓ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ✅✅✅โดยมีรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (นายวินิต อธิสุข) เป็นประธานคณะทำงานและ👍👍👍👍ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร (นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล) เป็นรองประธานคณะทำงาน🎯🎯🎯
👉👉👉มีประเด็นสำคัญดังนี้💎💎💎
📌คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.)
📌ร่างระเบียบสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรว่าด้วยเศรษฐกิจการเกษตรอาสา
📌หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเศรษฐกิจการเกษตรอาสาดีเด่น
📌แนวทางการพัฒนาศักยภาพ/เพิ่มบทบาทเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.)
📲สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐-๒๕๖๑-๒๘๗๐
📲หรือทาง e-mail: [email protected]

Photos from เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน's post
12/10/2022

Photos from เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน's post

Photos from เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน's post
10/10/2022

Photos from เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน's post

Photos from เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน's post
07/10/2022

Photos from เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน's post

✍️✍️ประชุมศูนย์สารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 10/2565 ✅✅✅⏰⏰⏰ในวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 👉👉👉เวลา 13.30 น.📣📣📣นางพัชรารัตน์ ลิ้...
05/10/2022

✍️✍️ประชุมศูนย์สารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 10/2565 ✅✅✅
⏰⏰⏰ในวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 👉👉👉เวลา 13.30 น.
📣📣📣นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของศูนย์สารสนเทศการเกษตร ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meeting) โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด 💎💎💎
💚💚💚มีประเด็นสำคัญ ดังนี้👉👉👉
📌คำสั่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ 621/2565 ลงวันที่ 1 กันยายน 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ โดยให้ 👍👍👍
✅นายชรพล จันทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (กนผ.) ปฏิบัติงานที่ สพก.
✅นายนรายุทธ อินทสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สศท.6) ปฏิบัติงานที่ สปร.
✅นางสาวอมรรัตน์ เทพมาลาพันธ์ศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สศท.7) ปฏิบัติงานที่ สสป.
✅นางสาวปุณณดา มาสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สศท.8) ปฏิบัติงานที่ สปร.
📌ศสส. ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการประเมินบุคคลและได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านระบบข้อมูลสถิติการเกษตร ได้แก่ นางสาวอัญญดา เพ็ญพร ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์ข้อมูลการเกษตร และตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร ได้แก่ นางสาวบุษยา ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการผลิตพืชไร่นา
📌ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)
👉ได้รับงบมา 103,763,800 บาท
👉โอนให้ สศท. 20,814,350 บาท
👉เบิกจ่ายแล้ว 17,813,405 บาท
👉คงเหลือ 2,490,965 บาท
📌ผลการดำเนินงานของส่วน/ฝ่าย
📌หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
📌รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบการเงิน บัญชีระบบ GFMIS และการรับจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment)
📌ข้อเสนอโครงการ ปีงบประมาณ 2566 (นำเสนอโดยส่วน)
📌โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 (สทส.)
📌การนําเสนอความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เรื่องระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ (สทส.)
📲สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2561-2870
📲หรือทาง e-mail: [email protected]

📲สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2561-2870 📲หรือทาง e-mail: prcai@oae.go.th
03/10/2022

📲สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2561-2870
📲หรือทาง e-mail: [email protected]

✍️✍️✍️ศูนย์สารสนเทศการเกษตรประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 15/2565⏰⏰⏰วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.30...
29/09/2022

✍️✍️✍️ศูนย์สารสนเทศการเกษตรประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 15/2565
⏰⏰⏰วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. 👉👉👉นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 15/2565 🌐🌐🌐ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ร่วมกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ และผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 เข้าร่วมประชุมโดยมีวาระการประชุม ดังนี้👉👉👉
✅✅✅เรื่องเพื่อพิจารณา
📌ผลการสำรวจไก่ไข่ ปี 2563
📌ผลการพยากรณ์สินค้าเกษตร ณ เดือนตุลาคม 2565
📲สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2561-2870
📲หรือทาง e-mail: [email protected]

29/09/2022
😀😀😀ศูนย์สารสนเทศการเกษตรแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 2565✅✅⏰⏰⏰วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล...
28/09/2022

😀😀😀ศูนย์สารสนเทศการเกษตรแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 2565✅✅

⏰⏰⏰วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ ของศูนย์สารสนเทศการเกษตร แสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 2565 ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงาน เพื่อศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยดีตลอดมา👍👍

28/09/2022
📲สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2561-2870 📲หรือทาง e-mail: prcai@oae.go.th
26/09/2022

📲สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2561-2870
📲หรือทาง e-mail: [email protected]

📲สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2561-2870 📲หรือทาง e-mail: prcai@oae.go.th
23/09/2022

📲สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2561-2870
📲หรือทาง e-mail: [email protected]

📲สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2561-2870 📲หรือทาง e-mail: prcai@oae.go.th
23/09/2022

📲สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2561-2870
📲หรือทาง e-mail: [email protected]

📲สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2561-2870 📲หรือทาง e-mail: prcai@oae.go.th
20/09/2022

📲สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2561-2870
📲หรือทาง e-mail: [email protected]

ที่อยู่

ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเ
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6629407038

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนัก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

กองการสัสดี DOPA Careers - สมัครงานกรมการปกครอง ส่วนสวัสดิการและประโยชน์เก กระทรวงมหาดไทย PR Atมหาดไทย มหาดไทย Knowledge management กองร้อยปฎิบัติการพิเศษที่ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ศูนย์ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญ Department of Biology - Srinakharinwirot University พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 (บก. สมาคมภริยาทหารเรือ Thai Navy Wives Associati NavyLand ดินแดนท่องเที่ยวถิ่นทหา กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร