คุรุสภา

คุรุสภา ‘โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย’

เปิดเหมือนปกติ

23/09/2021
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการดําเนินงานระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

⏱วันนี้  (วันที่ 23 กันยายน 2564) เวลา 14.00 น. เป็นต้นไปคุรุสภาขอเชิญชมถ่ายทอดสด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU...
23/09/2021

⏱วันนี้ (วันที่ 23 กันยายน 2564) เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

คุรุสภาขอเชิญชมถ่ายทอดสด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการดำเนินงานระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

👉👉 ผ่านช่องทาง เฟซบุ๊ก เเฟนเพจคุรุสภา : www.facebook.com/Khurusaphaofficial

👉👉 YouTube คุรุสภา : www.youtube.com/c/khurusapha

⏱วันนี้ (วันที่ 23 กันยายน 2564) เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

คุรุสภาขอเชิญชมถ่ายทอดสด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการดำเนินงานระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

👉👉 ผ่านช่องทาง เฟซบุ๊ก เเฟนเพจคุรุสภา : www.facebook.com/Khurusaphaofficial

👉👉 YouTube คุรุสภา : www.youtube.com/c/khurusapha

คุรุสภาขอเชิญชมถ่ายทอดสด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการดำเนินงานระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒน...
21/09/2021

คุรุสภาขอเชิญชมถ่ายทอดสด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการดำเนินงานระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

🗓ในวันที่ 23 กันยายน 2564

⏱เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

👉👉 ผ่านช่องทาง เฟซบุ๊ก เเฟนเพจคุรุสภา : www.facebook.com/Khurusaphaofficial

👉👉 YouTube คุรุสภา : www.youtube.com/c/khurusapha

คุรุสภาขอเชิญชมถ่ายทอดสด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการดำเนินงานระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

🗓ในวันที่ 23 กันยายน 2564

⏱เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

👉👉 ผ่านช่องทาง เฟซบุ๊ก เเฟนเพจคุรุสภา : www.facebook.com/Khurusaphaofficial

👉👉 YouTube คุรุสภา : www.youtube.com/c/khurusapha

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครการประกวดร้องเพลง พร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอ “เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา” สำหรับครูแ...
17/09/2021

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครการประกวดร้องเพลง พร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอ “เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา” สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รางวัลชนะเลิศได้รับโล่ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท รับสมัคร 3 - 20 กันยายนนี้ รับสมัคร-ส่งไฟล์ผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันและเวลาราชการได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มแพลตฟอร์มการเรียนรู้และสื่อสังคมออนไลน์ โทร 0 2280 0379 โทรสาร
0 2281 8218 หรือที่ลิงก์ https://1th.me/On0aq
https://moe360.blog/2021/09/02/music-video-ops/

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครการประกวดร้องเพลง พร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอ “เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา” สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รางวัลชนะเลิศได้รับโล่ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท รับสมัคร 3 - 20 กันยายนนี้ รับสมัคร-ส่งไฟล์ผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันและเวลาราชการได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มแพลตฟอร์มการเรียนรู้และสื่อสังคมออนไลน์ โทร 0 2280 0379 โทรสาร
0 2281 8218 หรือที่ลิงก์ https://1th.me/On0aq
https://moe360.blog/2021/09/02/music-video-ops/

16/09/2021

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-สื่อเผยแพร่ การฉีดวัคซีนนักเรียนนักศึกษา อายุ 12-18 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารสำรวจ-สรุป-แสดงความประสงค์-แบบคัดกรอง การฉีดวัคซีนนักเรียน ของกระทรวงศึกษาธิการ
https://www.moe.go.th/แบบฟอร์มการฉีดวัคซีนนั/45903

รวมคลิปวีดิทัศน์ InfoGraphic เพื่อใช้เผยแพร่ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ
https://drive.google.com/drive/folders/1XNlLFTrMa4h2dYpHbS2XOo8fJ4NCE23b

หอสมุดคุรุสภาชวนอ่าน หนังสือ กรอบสมรรถนะครูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Teachers Competency Framework)จัดทำโดย...
14/09/2021

หอสมุดคุรุสภาชวนอ่าน

หนังสือ กรอบสมรรถนะครูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Teachers Competency Framework)
จัดทำโดยความร่วมมือ สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และศูนย์ซีมีโอ อินโนเทค

คลิกอ่านสารสนเทศ >> https://bit.ly/3tvHX8r

-----------------------------
สาระโดยย่อ
หนังสือ “กรอบสมรรถนะครูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เป็นผลจากความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ 11 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้ร่วมกันพัฒนากรอบสมรรถนะครูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในหนังสือประกอบด้วย การนิยามความหมายคำว่าสมรรถนะและสมรรถนะสำคัญ กรอบสมรรถนะครูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รายการตรวจสอบเพื่อประเมินสมรรถนะตนเองของครูผู้สอน และทางเลือกในการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสมรรถนะ

-----------------------------
แล้วกลับมาพบกับ “หอสมุดคุรุสภาชวนอ่าน” เล่มต่อไปในวันศุกร์หน้า ^_^

สืบค้นสารสนเทศของหอสมุดคุรุสภาเพิ่มเติมได้ที่ http://portal.psclib.com/ksp/opac_css/

https://www.facebook.com/kspelibrary/posts/1584332551908320

หอสมุดคุรุสภาชวนอ่าน

หนังสือ กรอบสมรรถนะครูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Teachers Competency Framework)
จัดทำโดยความร่วมมือ สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และศูนย์ซีมีโอ อินโนเทค

คลิกอ่านสารสนเทศ >> https://bit.ly/3tvHX8r

-----------------------------
สาระโดยย่อ
หนังสือ “กรอบสมรรถนะครูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เป็นผลจากความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ 11 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้ร่วมกันพัฒนากรอบสมรรถนะครูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในหนังสือประกอบด้วย การนิยามความหมายคำว่าสมรรถนะและสมรรถนะสำคัญ กรอบสมรรถนะครูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รายการตรวจสอบเพื่อประเมินสมรรถนะตนเองของครูผู้สอน และทางเลือกในการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสมรรถนะ

-----------------------------
แล้วกลับมาพบกับ “หอสมุดคุรุสภาชวนอ่าน” เล่มต่อไปในวันศุกร์หน้า ^_^

สืบค้นสารสนเทศของหอสมุดคุรุสภาเพิ่มเติมได้ที่ http://portal.psclib.com/ksp/opac_css/

https://www.facebook.com/kspelibrary/posts/1584332551908320

เวิลด์ไดแดค เอเชีย (Worlddidac Asia) ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หน่วยงานด้านการศึกษา ด้านแรงงาน และด้านอุตสาหกรรม ...
13/09/2021

เวิลด์ไดแดค เอเชีย (Worlddidac Asia) ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หน่วยงานด้านการศึกษา ด้านแรงงาน และด้านอุตสาหกรรม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ “เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2021” TVET CONNEX VIRTUAL ภายใต้ธีม “รวมพลังขับเคลื่อน 3D PARTNERSHIP” (DUAL SYSTEM, DEMAND DRIVEN AND SKILLS DEVELOPMENT) ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2564

การจัดงานเน้น 3 ด้าน คือ ด้านจัดแสดงนวัตกรรมสื่อการศึกษาจากนานาประเทศ ด้านสัมมนาวิชาการ และด้านความร่วมมือของภาคการศึกษา ภาคแรงงาน และภาคอุตสาหกรรม
📌 ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564

📱👉👉ลงทะเบียนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.worlddidacasia.com/tvet-connex/

**ลงทะเบียนวันนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมรับเกียรติบัตร**

📣 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2564 (เฟสสอง...
10/09/2021

📣 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2564 (เฟสสอง)

📌 คำชี้แจง
1. ต้องเข้าร่วมการเข้าร่วมประชุม 300 นาที (5 ชั่วโมง) ขึ้นไปถึงจะได้รับเกียรติบัตร
2. ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับเกียรติบัตรในไลน์ @kspwebinar2564 คือผู้ที่เข้าร่วมการประชุมผ่าน Zoom Webinar มีรายชื่อเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองเท่านั้น

👉👉ดูรายชื่อ คลิก https://drive.google.com/file/d/1N3w4_MhxZlTsj1I8Jw1tNVf2KpZFVIz9/view?usp=sharing

**ขั้นตอนการกดรับเกียรติบัตรดังนี้
1. กดปุ่มรับเกียรติบัตร
2. กดแป้นพิมพ์ แล้วพิมพ์หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
3. กดรับเกียรติบัตร

👉👉สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับเกียติบัตรได้ที่
Line ได้ที่ https://lin.ee/Dikcluu
หรือ Line Id: @kspwebinar2564

📣 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2564 (เฟสสอง)

📌 คำชี้แจง
1. ต้องเข้าร่วมการเข้าร่วมประชุม 300 นาที (5 ชั่วโมง) ขึ้นไปถึงจะได้รับเกียรติบัตร
2. ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับเกียรติบัตรในไลน์ @kspwebinar2564 คือผู้ที่เข้าร่วมการประชุมผ่าน Zoom Webinar มีรายชื่อเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองเท่านั้น

👉👉ดูรายชื่อ คลิก https://drive.google.com/file/d/1N3w4_MhxZlTsj1I8Jw1tNVf2KpZFVIz9/view?usp=sharing

**ขั้นตอนการกดรับเกียรติบัตรดังนี้
1. กดปุ่มรับเกียรติบัตร
2. กดแป้นพิมพ์ แล้วพิมพ์หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
3. กดรับเกียรติบัตร

👉👉สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับเกียติบัตรได้ที่
Line ได้ที่ https://lin.ee/Dikcluu
หรือ Line Id: @kspwebinar2564

📣 การรับเกียรติบัตรกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) 18 หลักสูตร (เฟส 3)📌สามารถรับผ่านแอปพลิเคชัน TRAINFLIX ตาม...
10/09/2021
การรับเกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการ บนแอปพลิเคชัน TRAINFLIX

📣 การรับเกียรติบัตรกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) 18 หลักสูตร (เฟส 3)

📌สามารถรับผ่านแอปพลิเคชัน TRAINFLIX ตามขั้นตอน คลิก https://youtu.be/R8Xjr7Y5ueM

📌ผู้อบรมจะได้รับเกียรติบัตรหลังจากผ่านตามเงื่อนไขทั้งหมด ภายใน 7 วันทำการ (นับจากวันที่ผ่านตามเงื่อนไขทั้งหมด) *อาจแตกต่างตามเงื่อนไขของหลักสูตรที่ท่านอบรม

ท่านสามมารถรับเกียรบัตรตามขั้นตอนได้เมื่อ1. ผู้อบรมจะได้รับเกียรติบัตรหลังจากผ่านตามเงื่อนไขทั้งหมด ภา.....

คุรุสภาขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนา EDUtech Thailand 2021 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อไปทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 14 ...
08/09/2021

คุรุสภาขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนา EDUtech Thailand 2021 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อไปทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2564 Live Panel Discussion : การนำเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อลดช่องว่าง ในการเชื่อมต่อ การเข้าถึง และทักษะต่างๆ

👉👉**ห้ามพลาด 15 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น.
เชิญรับชม Live Panel discussion: ห้องเรียนในอนาตค: หน้าตาเป็นอย่างไร และต้องทำอย่างไรเพื่อไปสู่จุดนั้น โดย ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ อดีตรองเลขาธิการคุรุสภา

ไม่เพียงเท่านี้ เพราะตลอด 2 วัน จะมีการออกอากาศและนำเสนออีกกว่า 60 หัวข้อ ซึ่งคัดสรรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาที่สร้างแรงบันดาลใจจากทั่วประเทศไทย มาร่วมแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและความรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบรรยาย และการอภิปรายจากตัวแทนสถาบันการศึกษาชั้นนำ และนวัตกรด้านการนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการเรียนรู้ (edtech) จากทั่วประเทศไทย โดยสามารถดูได้ทั้งการถ่ายทอดสด หรือเข้าชมวิดีโอย้อนหลังที่บันทึกจากการถ่ายทอดสดได้ตามความต้องการของคุณ.

👉👉ลงทะเบียนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.terrapinn.com/joinedutechth21

**ลงทะเบียนเข้ารับฟังการเสวนาออนไลน์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย**

👉👉👉สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ EduTech Thailand
Tel. 095-398-9449, 081-444-6036
Email: [email protected]
Line: @edutech
Facebook: Edutech Thailand

ผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 6/2564 วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.t...
08/09/2021

ผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 6/2564 วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/09/33176/

ผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 6/2564 วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/09/33176/

📣การรับ Username Password และ QR Code เพื่อสแกนหลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  จำนวน 18 หลักสูตร (เฟสสาม) จั...
06/09/2021

📣การรับ Username Password และ QR Code เพื่อสแกนหลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จำนวน 18 หลักสูตร (เฟสสาม) จัดระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2564 ผ่านแอปพลิเคชัน TRAINFLIX
📌👉สามารถรับได้บนไลน์ @kspwebinar2564
ขั้นตอนการรับ Username Password และ QR Code หลักสูตร ดังนี้
1. กดปุ่มรับ Username Password QR Code
2. พิมพ์หมายเลขบัตรประชาชน
3. ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล Username Password เพื่อเข้าใช้งาน TRAINFLIX
4. กดปุ่มรับ QR Code เลือกหลักสูตรที่สนใจเพื่อรับ QR Code กดค้างที่รูปภาพจะขึ้นให้บันทึกภาพ

📌👉รับ QR Code หลักสูตร และรับชมการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ปี 2564 ย้อนหลัง
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแอปพลิเคชัน TRAINFLIX ด้วยตนเอง คลิก https://bit.ly/3zofp2v
👉คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน TRAINFLIX สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) คลิก https://cutt.ly/RWb83v3
📌ผู้ที่ลงทะเบียนหลังจาก วันที่ 27 สิงหาคม 2564 จะได้รับ Username และ Password ภายใน 7 วันทำการ
A: ✅ตรวจสอบลำดับ และรายชื่อของท่าน คลิก https://bit.ly/3yh11Yt

👉สามารถดาวน์โหลดติดตั้งเเอปพลิเคชัน TRAINFLIX เพื่อรอเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) บนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต (Smart Phon, Tablet) ได้ทั้งในระบบ Android และ iOS
📲 ระบบ Android คลิก https://bit.ly/3yhoeKZ
📲 ระบบ iOS คลิก https://apple.co/3liozti

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกผ่านชุมชนแห่งการเร...
04/09/2021

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (ระบบ zoom webinar)

หัวข้อ School Reform (การปฏิรูปโรงเรียน)" ในวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น.

ลงทะเบียน (รอบเพิ่มเติม รับจำนวน 300 คน) https://forms.gle/GGjeMCBcNmmUgAUK6

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (ระบบ zoom webinar)

หัวข้อ School Reform (การปฏิรูปโรงเรียน)" ในวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น.

ลงทะเบียน (รอบเพิ่มเติม รับจำนวน 300 คน) https://forms.gle/GGjeMCBcNmmUgAUK6

หอสมุดคุรุสภาชวนอ่าน รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบกลไกและระบบการคัดกรองผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาช...
03/09/2021

หอสมุดคุรุสภาชวนอ่าน

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบกลไกและระบบการคัดกรองผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
โดย ผศ.ดร.พิชญาภา ยืนยาว และคณะผู้วิจัยจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

คลิกอ่านสารสนเทศ >> https://bit.ly/3gUvLsw
-----------------------------

สาระโดยย่อ
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบกลไกและระบบการคัดกรองผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา” เป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาทางวิชาการที่ได้รับทุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดำเนินการวิจัยโดย ผศ.ดร.พิชญาภา ยืนยาว และคณะผู้วิจัยจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนารูปแบบกลไกและระบบการคัดกรองผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา และแนวทางการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง โดยมีขั้นตอนและประเด็นในการดำเนินงานวิจัย 4 ส่วนหลัก ดังนี้
1. การศึกษาสภาพของกลไกและระบบการคัดกรองผู้ประกอบวิชาชีพครูของประเทศไทยตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
2. การศึกษาเปรียบเทียบกลไกและระบบการคัดกรองผู้ประกอบวิชาชีพครูของประเทศไทยและต่างประเทศที่มีระบบการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ ได้แก่ ฟินแลนด์ สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย
3. การพัฒนารูปแบบกลไกและระบบการคัดกรองผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
4. การเสนอแนวทางในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง
จากการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบกลไกและระบบการคัดกรองผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา พบว่า กลไกและระบบคัดกรองดังกล่าวควรประกอบด้วย 1. กลไกและระบบการผลิตครู มี 4 มาตรฐาน ได้แก่ (1) มาตรฐานการคัดเลือก (2) มาตรฐานหลักสูตร (3) มาตรฐานการผลิต และ (4) มาตรฐานบัณฑิต 2. กลไกและระบบการใช้ครู มี 4 ประเด็น ได้แก่ (1) กระบวนการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งครู (2) ประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (3) การเลื่อนวิทยฐานะของครู และ (4) การกำหนดสมรรถนะของผู้สอน 3. กลไกและระบบการพัฒนาครู มี 2 แนวทาง ได้แก่ (1) แนวทางการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และ (2) แนวทางการพัฒนาครู ส่วนแนวทางในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง สามารถดำเนินได้ 2 แนวทาง คือ (1) ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง และ (2) ผู้ประกอบวิชาชีพครูไม่จำเป็นจ้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง

-----------------------------
แล้วกลับมาพบกับ “หอสมุดคุรุสภาชวนอ่าน” เล่มต่อไปในวันศุกร์หน้า ^_^

สืบค้นสารสนเทศของหอสมุดคุรุสภาเพิ่มเติมได้ที่ http://portal.psclib.com/ksp/opac_css/

https://www.facebook.com/kspelibrary/posts/1579336802407895

หอสมุดคุรุสภาชวนอ่าน

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบกลไกและระบบการคัดกรองผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
โดย ผศ.ดร.พิชญาภา ยืนยาว และคณะผู้วิจัยจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

คลิกอ่านสารสนเทศ >> https://bit.ly/3gUvLsw
-----------------------------

สาระโดยย่อ
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบกลไกและระบบการคัดกรองผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา” เป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาทางวิชาการที่ได้รับทุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดำเนินการวิจัยโดย ผศ.ดร.พิชญาภา ยืนยาว และคณะผู้วิจัยจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนารูปแบบกลไกและระบบการคัดกรองผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา และแนวทางการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง โดยมีขั้นตอนและประเด็นในการดำเนินงานวิจัย 4 ส่วนหลัก ดังนี้
1. การศึกษาสภาพของกลไกและระบบการคัดกรองผู้ประกอบวิชาชีพครูของประเทศไทยตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
2. การศึกษาเปรียบเทียบกลไกและระบบการคัดกรองผู้ประกอบวิชาชีพครูของประเทศไทยและต่างประเทศที่มีระบบการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ ได้แก่ ฟินแลนด์ สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย
3. การพัฒนารูปแบบกลไกและระบบการคัดกรองผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
4. การเสนอแนวทางในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง
จากการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบกลไกและระบบการคัดกรองผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา พบว่า กลไกและระบบคัดกรองดังกล่าวควรประกอบด้วย 1. กลไกและระบบการผลิตครู มี 4 มาตรฐาน ได้แก่ (1) มาตรฐานการคัดเลือก (2) มาตรฐานหลักสูตร (3) มาตรฐานการผลิต และ (4) มาตรฐานบัณฑิต 2. กลไกและระบบการใช้ครู มี 4 ประเด็น ได้แก่ (1) กระบวนการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งครู (2) ประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (3) การเลื่อนวิทยฐานะของครู และ (4) การกำหนดสมรรถนะของผู้สอน 3. กลไกและระบบการพัฒนาครู มี 2 แนวทาง ได้แก่ (1) แนวทางการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และ (2) แนวทางการพัฒนาครู ส่วนแนวทางในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง สามารถดำเนินได้ 2 แนวทาง คือ (1) ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง และ (2) ผู้ประกอบวิชาชีพครูไม่จำเป็นจ้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง

-----------------------------
แล้วกลับมาพบกับ “หอสมุดคุรุสภาชวนอ่าน” เล่มต่อไปในวันศุกร์หน้า ^_^

สืบค้นสารสนเทศของหอสมุดคุรุสภาเพิ่มเติมได้ที่ http://portal.psclib.com/ksp/opac_css/

https://www.facebook.com/kspelibrary/posts/1579336802407895

หอสมุดคุรุสภาชวนอ่าน พบกับหนังสือ การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา : แนวคิดสู่การปฏิบัติ เล่มที่ 6 รายงานการวิจัย: เ...
01/09/2021

หอสมุดคุรุสภาชวนอ่าน

พบกับหนังสือ การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา : แนวคิดสู่การปฏิบัติ
เล่มที่ 6 รายงานการวิจัย: เขียนอย่างไรให้มีคุณภาพ เขียนโดย ผศ.ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ

คลิกอ่านสารสนเทศ >> https://bit.ly/3gzpwKt
-----------------------------------
สาระโดยย่อ
หนังสือเล่มสุดท้าย ในหนังสือชุดการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา : แนวคิดสู่การปฏิบัติ โดยภายในเล่มที่ 6 ได้เขียนอธิบายถึง “การเขียนรายงานการวิจัย” หนึ่งในกระบวนการวิจัย สำหรับการนำเสนอข้อมูลรายละเอียดงานวิจัย ภารกิจหน้าที่สำคัญของนักวิจัยที่ต้องดำเนินการเขียนรายงานวิจัยให้มีคุณภาพ เพื่อให้เป็นสื่อกลางที่สร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างผู้วิจัยและผู้ใช้ผลการวิจัย และก่อให้เกิดคุณค่า เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาชีพและวิชาการ
-----------------------------------
ติดตาม “หอสมุดคุรุสภาชวนอ่าน” ได้เป็นประจำทุกวันศุกร์ที่ Facebook Fanpage หอสมุดคุรุสภา

สืบค้นสารสนเทศของหอสมุดคุรุสภาเพิ่มเติมได้ที่ http://portal.psclib.com/ksp/opac_css/

https://web.facebook.com/kspelibrary/posts/1573898109618431

หอสมุดคุรุสภาชวนอ่าน

พบกับหนังสือ การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา : แนวคิดสู่การปฏิบัติ
เล่มที่ 6 รายงานการวิจัย: เขียนอย่างไรให้มีคุณภาพ เขียนโดย ผศ.ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ

คลิกอ่านสารสนเทศ >> https://bit.ly/3gzpwKt
-----------------------------------
สาระโดยย่อ
หนังสือเล่มสุดท้าย ในหนังสือชุดการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา : แนวคิดสู่การปฏิบัติ โดยภายในเล่มที่ 6 ได้เขียนอธิบายถึง “การเขียนรายงานการวิจัย” หนึ่งในกระบวนการวิจัย สำหรับการนำเสนอข้อมูลรายละเอียดงานวิจัย ภารกิจหน้าที่สำคัญของนักวิจัยที่ต้องดำเนินการเขียนรายงานวิจัยให้มีคุณภาพ เพื่อให้เป็นสื่อกลางที่สร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างผู้วิจัยและผู้ใช้ผลการวิจัย และก่อให้เกิดคุณค่า เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาชีพและวิชาการ
-----------------------------------
ติดตาม “หอสมุดคุรุสภาชวนอ่าน” ได้เป็นประจำทุกวันศุกร์ที่ Facebook Fanpage หอสมุดคุรุสภา

สืบค้นสารสนเทศของหอสมุดคุรุสภาเพิ่มเติมได้ที่ http://portal.psclib.com/ksp/opac_css/

https://web.facebook.com/kspelibrary/posts/1573898109618431

ที่อยู่

Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

023049899

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คุรุสภาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ได้ส่งหลักฐานร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐิน พระราชทาน ปี 2564 คะ ได้รับแล้วตอบด้วยนะคะ ขอบคุณคะ โทร.02-8067865
ติดต่อคุรุสภาทางไหนได้บ้าง เบอร์ 023049899 ก็โทรไม่ติด
เริ่มเรียนหลักสูตรใน เฟส 3 วันที่ 28 ส.ค.2564 จบไป 3 หลักสูตร เกียรติบัตรจะสามารถรับได้ภายใน 7 วัน วันนี้ 4 ก.ย.2564 ผ่านมา 8 วันแล้วครับ ต้องทำไงครับ ยังไม่เห็นมี.ห้โหลดเกียรติบัตร ต้องทำอย่างไรครับ
ESV010202050 : บันทึกข้อมูลคำขอต่ออายุใบอนุญาต - ครู ข้อ2.1 หาย กรอกข้อมูลยังไง
ได้รับความรู้ในการอบรมเกี่ยวกับอนุบาลดีมาก
เช็คยังไงครับ
"ลูกพ่อขุนราม ลายมืองาม"ความภูมิใจของครู
ส่งเสริมเรียนรู้ได้มากค่ะ
สนใจคะ
ลงทะเบียนครับ
กลัวลงทะเบียนไม่ทัน...
ขออนุญาติใช้พื้นที่ค่ะ อยากสอบถามว่าตอนนี้ยังมีสถาบันไหนเปิดรับสมัครเรียน ป.บัญฑิต อยู่คะ ขอบคุณค่ะ