Clicky

คุรุสภา

คุรุสภา โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์

เปิดเหมือนปกติ

คุรุสภาขอเชิญดาวน์โหลดหนังสือ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (OSOI) 2564 ในรูปแบบ e-Book👉👉ดาวน์โหลดหนังสือได้ที่ https://ww...
04/04/2022

คุรุสภาขอเชิญดาวน์โหลดหนังสือ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (OSOI) 2564 ในรูปแบบ e-Book

👉👉ดาวน์โหลดหนังสือได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/04/36833/

02/04/2022
คุรุสภา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบรับตั๋วครูครั้งที่ 1/2565 ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 4 วิชา ผู้เข้าสอบดูผล...
01/04/2022

คุรุสภา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบรับตั๋วครูครั้งที่ 1/2565 ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 4 วิชา ผู้เข้าสอบดูผล “ผ่าน-ไม่ผ่าน” ได้ทางเว็บไซต์ สทศ. ส่วนการดูผลคะแนนฯของปี 2564 - 2565 ต้องใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ Self-Service ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

👉👉 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/03/36777/

คุรุสภาประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 4 วิชา
👉👉ดูรายละเอียดประกาศรายชื่อที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/03/36759/

คุรุสภาประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 2,788 คน
👉👉ดูรายละเอียดประกาศรายชื่อที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/03/36768/

คุรุสภาประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2565 จำนวน 2 วิชา 7 ราย
👉👉ดูรายละเอียดประกาศรายชื่อที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/03/36753/

✅ สำหรับการดูผลคะแนนการทดสอบฯ ผู้ที่เข้ารับการทดสอบฯ ครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2564 และ ปี พ.ศ.2565 สามารถดูคะแนนสอบของตนเองผ่านระบบ KSP Self-Service: https://selfservice.ksp.or.th/

✅ ขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง
รายละเอียดที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/03/28328/

คุรุสภาประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตร...
31/03/2022

คุรุสภาประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2565 จำนวน 2 วิชา 7 ราย

👉👉ดูรายละเอียดประกาศรายชื่อที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/03/36753/

คุรุสภาประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ...
31/03/2022

คุรุสภาประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 2,788 คน

👉👉ดูรายละเอียดประกาศรายชื่อที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/03/36768/

คุรุสภาประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ค...
31/03/2022

คุรุสภาประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 4 วิชา

👉👉ดูรายละเอียดประกาศรายชื่อที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/03/36759/

ศูนย์ภูมิภาคเพื่อการฝึกอบรมและการจัดการทางการศึกษา แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหาร...
30/03/2022

ศูนย์ภูมิภาคเพื่อการฝึกอบรมและการจัดการทางการศึกษา แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง Educational Leadership and Management Soft Skills for Southeast Asia ดั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม พร้อมรับเกียรติบัตรเมื่อผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด (ใช้ภาษาอังกฤษตลอดการอบรม)

👉👉 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.vnseameo.org/ModularOnlineTraining/registration/

👉👉 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/03/36720/

📧 สอบถามเพิ่มเติมที่ Dr. Anita Clapano Oblina (Senior Education Specialist) Email: [email protected] หรือ Ms. Luu Ngoc Bao Chau (Program Officer International Development Department)

คุรุสภาประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตร...
29/03/2022

คุรุสภาประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 3 ราย

👉👉 ดูประกาศรายชื่อฯ ได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/03/36700/

ดีเดย์ 31 มี.ค. ‘คุรุสภา’ แจ้งผลสอบรับตั๋วครู ครั้งที่ 1/256531 มี.ค.นี้ รู้ผลสอบรับตั๋วครู ครั้งที่ 1/2565 ผ่านเว็บไซต์...
25/03/2022
ดีเดย์ 31 มี.ค. 'คุรุสภา' แจ้งผลสอบรับตั๋วครู ครั้งที่ 1/2565 | เดลินิวส์

ดีเดย์ 31 มี.ค. ‘คุรุสภา’ แจ้งผลสอบรับตั๋วครู ครั้งที่ 1/2565
31 มี.ค.นี้ รู้ผลสอบรับตั๋วครู ครั้งที่ 1/2565 ผ่านเว็บไซต์ สทศ. “ประวิต” เชิญชวนสมัครสมาชิกใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ KSP Self-Service ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทั้งครูไทย-ต่างชาติ

ดูรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ :

31 มี.ค.นี้ รู้ผลสอบรับตั๋วครู ครั้งที่ 1/2565 ผ่านเว็บไซต์ สทศ. “ประวิต” เชิญชวนสมัครสมาชิกใช้บริการผ่านระบบออน.....

หอสมุดคุรุสภา แนะนำ “บทความน่ารู้”เรื่อง การเรียนการสอน:   การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของอนาคต เขียนโดย ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ตั้...
23/03/2022

หอสมุดคุรุสภา แนะนำ “บทความน่ารู้”
เรื่อง การเรียนการสอน: การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของอนาคต
เขียนโดย ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์
ตีพิมพ์ในหนังสือที่ระลึกวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563
คลิกอ่าน >>> https://elibrary.ksp.or.th/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=238
สืบค้นสารสนเทศเพิ่มเติม >>> https://elibrary.ksp.or.th/
--------------------------------------------------

หอสมุดคุรุสภา : พื้นที่แห่งการเรียนรู้เฉพาะทางด้านวิชาชีพทางการศึกษา
เปิดให้บริการบริเวณ ชั้น 2 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ติดต่อสอบถามทาง Inbox หรือ โทร. 02-2817955

คุรุสภาจัดประกวดบทเพลงส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา  หัวข้อ “ครูรักเด็ก...เด็กรักครู” ชิงเงินรางวัลรวม 128,000 ...
10/03/2022

คุรุสภาจัดประกวดบทเพลงส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ “ครูรักเด็ก...เด็กรักครู” ชิงเงินรางวัลรวม 128,000 บาท

👉👉 สมัครส่งผลงานเข้าประกวด แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1) ประเภทนักเรียน 2) ประเภท นิสิต นักศึกษา (ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี) และ 3) ประเภท ประชาชนทั่วไป โดยส่งผลงานเข้าประกวดเป็นทีม ทีมละ 3 – 5 คน มีความยาว 3 – 5 นาที ไม่จำกัดแนวเพลง และเครื่องดนตรีในการบรรเลงบทเพลง

👉👉 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและส่งผลงานทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หัวข้อ “การประกวด บทเพลงส่งเสริมจรรยาบรรณของ วิชาชีพทางการศึกษา”

📩 ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

👉👉 ศึกษารายละเอียดและสมัครเข้าประกวดฯ ได้ที่ เว็บไซต์คุรุสภา https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/03/36400/

📞 สอบถามรายละเอียดที่ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ โทรศัพท์ 0 2280 2735 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ ครูดี 360 องศา

คุรุสภาจัดประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ “ครูรักเด็ก…เด็กรักครู” ชิงเงินรางวัลรวม 128,000...
09/03/2022

คุรุสภาจัดประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ “ครูรักเด็ก…เด็กรักครู” ชิงเงินรางวัลรวม 128,000 บาท

👉👉 สมัครส่งผลงานเข้าประกวด แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1) ประเภทนักเรียน 2) ประเภท นิสิต นักศึกษา (ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี) และ 3) ประเภท ประชาชนทั่วไป โดยส่งผลงานเข้าประกวดเป็นทีม ทีมละ 3 – 5 คน ความยาวไม่เกิน 3 นาที ไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการนำเสนอ

👉👉 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและส่งผลงานทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หัวข้อ “การประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมจรรยาบรรณ ของวิชาชีพทางการศึกษา”

📩 ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

👉👉 ศึกษารายละเอียดและสมัครเข้าประกวดฯ ได้ที่ เว็บไซต์คุรุสภา https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/03/36405/

📞 สอบถามรายละเอียดที่ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ โทรศัพท์ 0 2280 2735 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ ครูดี 360 องศา

ขอเชิญสถาบันอุดมศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระ...
07/03/2022

ขอเชิญสถาบันอุดมศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : E-PLC) ประจำปี 2565 เข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อสร้างการรับรู้ในโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 11.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings

👉👉 สถาบันอุดมศึกษาที่สนใจขอให้ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 ที่ E-mail : [email protected]

👉👉 เข้าร่วมประชุมได้ที่ https://us02web.zoom.us/j/83818113945?pwd=NXUxeHZTQit5ZzIydnBEMXBwR1VWUT09
📌📌 รหัสผ่าน Meeting ID: 838 1811 3945
📌📌 Passcode: 406915

👉👉ดาวน์โหลดแบบตอบรับฯ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/03/36370/

👉👉ดูรายละเอียดและประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์คุรุสภา https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/02/35856/

คุรุสภาขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เรื่...
04/03/2022

คุรุสภาขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เรื่อง “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 มี 2 ตอน รวม 9 หัวข้อย่อย

📌 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

💻 📲ผ่านทางแพลตฟอร์ดิจิทัล www.วันครู.com
()

👉👉 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ที่
https://forms.gle/ko4XzSCpxzUs2e5a7
และเข้ารับการพัฒนาได้ในระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2565 (ลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
--------------------------------------------------------------------------

📌ขั้นตอนการลงทะเบียน📌
👉👉 1. ผู้เข้ารับการพัฒนาลงทะเบียนในแบบฟอร์มรับสมัคร โดยจะต้องกรอก username ของระบบ trainflix จึงจะสามารถลงทะเบียนได้ ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/ko4XzSCpxzUs2e5a7 ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2564
👉👉 2. กรณีผู้ที่ยังไม่มี username ของระบบ trainflix ต้องดำเนินการสมัครก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนตามข้อ 1 ได้ (ขอรับได้ที่แอปพลิเคชัน สำหรับ iOS คลิก https://apple.co/3liozti และ Android คลิก https://bit.ly/3exK0Sy หรือผ่านเว็บไซต์ https://trainflix.com/)

📝 คู่มือการสมัครเข้าใช้งาน เว็บไซต์ www.วันครู.com
รับชม https://youtu.be/kFFGxhWSTis
📝 คู่มือการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล”
รับชม https://youtu.be/LzjgA86ZuxA
👉👉ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/12/34960/
📢 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line วันครู 2565 Line ID: @885eubws

เพิ่มเติมประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565   👉👉 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
04/03/2022

เพิ่มเติมประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565

👉👉 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/03/36347/

ขอเชิญชมวีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุ...
03/03/2022
สรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี 2564

ขอเชิญชมวีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ 77 ปี 2 มีนาคม 2565

👉👉 รับชมได้ที่

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ 77 ปีโดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ....

ขอเชิญชวนผู้เข้าร่วมงานและรับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ 77 ปี  ร่วมตอบแบบสอ...
02/03/2022

ขอเชิญชวนผู้เข้าร่วมงานและรับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ 77 ปี ร่วมตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานฯ

ร่วมตอบแบบสอบถามได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeclDfROcn9mysTVKEBuf16RMm-sdR0euNmK4S0_qoEn12b1w/viewform

📲💻 ขอเชิญชมถ่ายทอดสด "การจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ 77 ปี" ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีนางส...
01/03/2022

📲💻 ขอเชิญชมถ่ายทอดสด "การจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ 77 ปี" ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี และการบรรยายพิเศษ เรื่อง ประชุม (ลับ) กับธงทอง โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ

📅 ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 ⏰ ตั้งแต่เวลา 08.45 น. เป็นต้นไป

👉👉 โดยสามารถรับชมได้ผ่าน Facebook Fanpage Khurusapha : https://www.facebook.com/Khurusaphaofficial

👉👉 และ YouTube Channel Khurusapha : https://www.youtube.com/c/khurusapha

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/03/36208/

ที่อยู่

128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

http://www.ksp.or.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คุรุสภาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565 เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งมูลนิธิรางวัลคุรุสภาที่ให้รางวัลแก่สมาชิกคุรุสภาผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น และมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดการพัฒนาตนเอง และมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลเป็นต้นแบบให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพต่อไป ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/01/35478/
#วิเชียรยะติกะโร กรมทรัพสินทาง 🎧ปัญญา ขายปัญญาถูกจับดำเนินคดี ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 7616
คุรุสภาประกาศผลการตัดสินการประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2565 หัวข้อ “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” จำนวน 10 รางวัล http://site.ksp.or.th/content.php?site=prajeenburi&SiteMenuID=1118&Action=view&Sys_Page=&Sys_PageSize=&DataID=7707
คุรุสภา เตรียมจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 แบบผสมผสาน Onsite-Online ภายใต้แนวคิด “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” ชวนศิษย์มีครู ทำความดี เป็นจิตอาสา ร่วมแชร์ความรู้สึกดี ๆ ต่อครูในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “Khurusaphaofficial” พร้อมติดแฮชแท็ก #วันครู2565 รายละเอียดการจัดงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค https://moe360.blog/2021/12/24/teachers-day-2022
ภาพแห่งความทรงจำ"วันแรกที่ได้บรรจุครู"ก้าวแรกของชีวิตการรับราชการ มันไม่ได้ง่ายอย่างที่ใครๆคิด จากชีวิตลูกชาวนาที่ยากจน อดมื้อกินมื้อและเป็นความหวังเดียวของครอบครัว ต้องอาศัยความอดทนและความพยายามอย่างมากกว่าจะมีวันนี้ได้วันที่พ่อแม่ใฝ่ฝันอยากให้ลูกรับราชการครูเพราะท่านคิดว่ามันเป็นอาชีพมั่นคงและมีเกียรติที่ยิ่งใหญ่เป็นแม่พิมพ์ของชาติที่สามารถสร้างคนให้เป็นคนดีมีอาชีพที่สุจริต ....ดิฉันรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นครู ได้เห็นต้นกล้าต้นเล็กๆเจริญงอกงามขึ้นเรื่อยๆ ได้เห็นพวกเขาเติบโตและสามารถอยู่ในสังคมร่วมกับคนอื่่นได้...ขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูทุกท่านที่ให้การต้อนรับด้วยกัลยาณมิตรเป็นอย่างดีจากวันแรกจนถึงวันนี้บรรยากาศความรัก ความเมตตาและความอบอุ่นที่ทุกคนมีให้ยังคงเป็นเช่นเดิมเสมอมา....
เรียนคุรุสภา ขอเรียนสอบถามค่ะ เรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารของ นางยุพา แซ่สัว ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริวัฒนาวิทยา ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เลขประจำตัวประชาชน 3670100877281 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารเลขที่ 64323041004937 ที่ขออนุญาตต่อเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และได้ปริ้นสำเนาใบอนุญาตอิเล็คทอรนิกส์เรียบร้อยแล้ว แต่โรงเรียนยังไม่ได้รับตัวจริงของใบอนุญาต จึงเรียนสอบถามความคืบหน้าค่ะ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. : 6 หลักสูตร เวลา 13.00 - 16.00 น. : 1 หลักสูตร เวลา 14.00 - 17.00 น. : 5 หลักสูตร สมัครอบรมออนไลน์ คลิก 👉 http://register.kusol.org/ หรือสแกน QR Code
กรุณาตอบหน่อยนะคะ เป็นแม่เด็กจ๊า ขอบคุณค่ะ
การอบรมโครงการบริการวิชาการ พัฒนาศักยภาพครูประจำการผ่านระบบออนไลน์ ประจำปี 2564 #มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ #อบรม #อบรมครู #อบรมครูออนไลน์ #อบรมออนไลน์ #การศึกษาออนไลน์ #พัฒนาการศึกษา #เรียนออนไลน์ #สอนออนไลน์ #หลักสูตร #หลักสูตรออนไลน์ #สอน #เรียน #LIVE #ถ่ายทอดสด #ZOOM #ดูออนไลน์ #รัยชมสด #หนังสือรับรอง #หนังสือรับรองออนไลน์ #Certificate #ครูพร้อม #ครูอาชีพ https://www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หลักสูตร (การออกแบบการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ ตอนที่2) วิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รศ. ดร.ทิศนา แขมมณี ราชบัณฑิต ดร.กุณฑลี บริรักษ์สันติกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรัชชาธร กรุงเทพมหานคร ดร.นาฏฤดี จิตรรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน สุจิปุลิ จังหวัดฉะเชิงเทรา Live วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ #มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ #อบรม #อบรมครู #อบรมครูออนไลน์ #อบรมออนไลน์ #การศึกษาออนไลน์ #พัฒนาการศึกษา #เรียนออนไลน์ #สอนออนไลน์ #หลักสูตร #หลักสูตรออนไลน์ #สอน #เรียน #LIVE #ถ่ายทอดสด #ZOOM #ดูออนไลน์ #รัยชมสด #หนังสือรับรอง #หนังสือรับรองออนไลน์ #Certificate #ครูพร้อม #ครูอาชีพ สนับสนุนโดย SSUP Group คลิกที่ http://www.ssup.co.th/ สนับสนุนโดย Katanyu77 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาไทย คลิกเลย www.fb.com/katanyuofficial https://fb.watch/8Pcgj71NpZ/
จ่ายค่าธรรมเนียมผิดประเภท...ไม่แจ้งกลับ...ให้เสียค่าปรับอย่างเดียวเลยรึคะ❓ ข้าพเจ้านางสุรภา นนท์ตาได้ส่งคำขอต่ออายุใบอนุญาตครู เลขที่คำขอ 62021098222 เพื่อบันทึกคำขอต่ออายุใบอนุญาตตั้งแต่ ธ.ค.62 โดยโอนเงินจำนวน 200 บาท...ผ่านทางธนาคารกรุงไทย ตลอดระยัเวลาข้าพเจ้าไม่ทราบมาก่อนเลยว่าข้าพเจ้าโอนเงินผิกประเภท....จนเมื่อตรวจสอบจึงพบว่าข้าพเจ้าชำระเงินผิดประเภท ในการณ์นี้ข้าพเจ้าจึงขอความอนุเคราะห์งดเว้นค่าปรับที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการและจะชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตเข้าไปใหม่ให้ถูกต้อง ข้าพเจ้าไม่ได้ต่อล่าช้าข้าพเจ้าต่อก่อนบัตรหมดอายุ แต่ชำระเงินผิดประเภทและไม่ได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าแต่อย่างใดจนระยะเวลาล่วงเลยมานานส่งผลให้โดนค่าปรับจำนวน 2000 บาท เงินที่ชำระไป 200 ก็ขึ้นในระบบแต่เป็นการชำระค่าเทียบโอนทางคุรุสภาจึงไม่ต่อใบอนุญาตให้ ข้าพเจ้าขอให้คุรุสภายกเลิกค่าปรับได้หรือไม่❓❓
⏱วันนี้ (วันที่ 23 กันยายน 2564) เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป คุรุสภาขอเชิญชมถ่ายทอดสด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการดำเนินงานระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ระหว่างสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด​ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO STEM-ED) บริษัท วิสดอมไวด์ จำกัด และ บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด 👉👉 ผ่านช่องทาง เฟซบุ๊ก เเฟนเพจคุรุสภา : คุรุสภา 👉👉 YouTube คุรุสภา : www.youtube.com/c/khurusapha