ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกร

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกร ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
- www.pacc.go.th

เปิดเหมือนปกติ

📌สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมฯ ผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 1/...
19/01/2021

📌สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมฯ ผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 1/2564

✅วันนี้ (วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564) เวลา 09.30 น. พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยมีกรรมการผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ป.ป.ท. กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ ตามภารกิจที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งติดตามความคืบหน้าการประชุมหารือเกี่ยวกับการยกเว้นการบันทึกข้อมูลของผู้ร้องเรียนที่แจ้งเบาะแสการทุจริตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานด้านป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (คณะกรรมการ สปท.) สำนักงาน ป.ป.ช.

#prpacc
------------------------------
🌐 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : prpacc
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th
✅ Twitter : @paccnewspost
✅ IG : pr_pacc
✅ Youtube : pacc channel
✅ Hotline : 1206

📣ขอเชิญชวนพี่น้องชาว ป.ป.ท. “เพิ่มกรอบรูปโปรไฟล์” เพื่อแสดงออกถึงความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เนื่องในโอกาสครบรอบ ...
19/01/2021

📣ขอเชิญชวนพี่น้องชาว ป.ป.ท. “เพิ่มกรอบรูปโปรไฟล์”
เพื่อแสดงออกถึงความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี สำนักงาน ป.ป.ท.
25 มกราคม 2564

📌โดยมีขั้นตอน ดังนี้
✅Login เข้าสู่ facebook ของท่าน
✅กดตรงคำว่า edit (แก้ไข) ที่อยู่บนรูป profile facebook ของท่าน
✅เลือกเมนู Add Frame (เพิ่มกรอบ)
✅ตรงช่อง search (ค้นหา) ให้พิมพ์คำค้นหาว่า “PACC 13”
✅เลือกกรอบรูปที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม Use หรือ OK (ใช้)

👉กรณีที่เพื่อนใน facebook ของท่าน ได้เปลี่ยน Frame (กรอบ) ดังกล่าวแล้ว ท่านสามารถคลิกไปที่ คำว่า Add Frame หรือ Use (ลองเลย) ซึ่งจะปรากฏอยู่ใต้รูปโปรไฟล์ของเพื่อนในเฟสของท่าน แล้วกดปุ่ม Use หรือ OK (ใช้)

👉หรือคลิกที่ลิงก์นี้ตอนนี้เลย
www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=409507670300566

#prpacc
#PACC13th
#มาใส่กรอบรูปกันเถอะ

📌สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำ "ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต"✅วันนี้ (วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564) เวลา 09...
18/01/2021

📌สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำ "ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต"

✅วันนี้ (วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564) เวลา 09.30 น. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนางฉวีวรรณ นิลวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงาน ป.ป.ท. ชั้น 28 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

✅การประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกระบวนการจัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยที่ประชุมได้มีมติคัดเลือกกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน การไต่สวนข้อเท็จจริง และการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อให้สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

#prpacc
------------------------------
🌐 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : prpacc
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th
✅ Twitter : @paccnewspost
✅ IG : pr_pacc
✅ Youtube : pacc channel
✅ Hotline : 1206

“ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์ คุณธรรม ประจำชาติ”คำขวัญ #วันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ...
15/01/2021

“ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์ คุณธรรม ประจำชาติ”

คำขวัญ #วันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564
โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

#prpacc

Photos from ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ's post
15/01/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ's post

📌 คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิดอาญาและวินัยอย่างร้ายแรง กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริต✅ การประชุมคณะกรรมการป...
14/01/2021

📌 คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิดอาญาและวินัยอย่างร้ายแรง กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริต

✅ การประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (คณะกรรมการ ป.ป.ท.) เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ครั้งที่ 2 คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้พิจารณารายงานผลการไต่สวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้มูลความผิด โดยมีผลสรุป ดังนี้

✅ 1. กรณีชี้มูลความผิดผู้ถูกกล่าวหา ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม ว่ากระทำการทุจริตในภาครัฐ โดยผู้ถูกกล่าวหามีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลความประพฤติของผู้ต้องขังให้อยู่ในระเบียบวินัย เมื่อพบสิ่งของต้องห้ามต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาดำเนินการ แต่เมื่อผู้ถูกกล่าวหาตรวจพบว่าผู้ต้องขังบางรายลักลอบมีและใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นสิ่งของต้องห้าม แล้วไม่รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ กลับอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่เรียกรับเงินจากผู้ต้องขังเพื่อแลกกับการไม่รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เป็นเหตุให้ราชการได้รับความเสียหาย

✅ 2. กรณีชี้มูลความผิดผู้ถูกกล่าวหา ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด สังกัดเทศบาลตำบลแห่งหนึ่ง ว่ากระทำการทุจริตในภาครัฐ โดยผู้ถูกกล่าวหามีอำนาจหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและจัดทำบัญชีเงินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาล ได้อาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้น ปลอมลายมือชื่อผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินในใบถอนเงินของธนาคาร ไปใช้เบิกถอนเงินจากบัญชีกองทุนสุขภาพของเทศบาลแล้วเบียดบังเงินไปเป็นของตนเอง จำนวน 24 ครั้ง รวมเป็นเงิน 468,000 บาท

✅ 3. กรณีชี้มูลความผิดผู้ถูกกล่าวหา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งว่ากระทำการทุจริตในภาครัฐ โดยผู้ถูกกล่าวหามีหน้าที่เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้อาศัยโอกาส
ที่ตนมีหน้าที่นั้น แจ้งให้ผู้ประกอบกิจการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบการต่อใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยรับเป็นผู้จัดทำรายงานดังกล่าวให้ แล้วเรียกรับเงินค่าดำเนินการ และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม จากผู้ประกอบการกิจการรวมเป็นเงิน 55,000 บาท ทั้งที่ไม่มีการจัดทำรายงานดังกล่าวจริง

✅ 4. กรณีชี้มูลความผิดผู้ถูกกล่าวหา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน สังกัดที่ทำการอำเภอแห่งหนึ่ง ว่ากระทำการทุจริตในภาครัฐ โดยผู้ถูกกล่าวหามีหน้าที่เกี่ยวกับการแจ้งเกิด และออกสูติบัตร ได้อาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้น กระทำการปลอมสูติบัตรขึ้นทั้งฉบับ เพื่อให้บุคคลอื่นมีชื่อหรือรายการอย่างใดอย่างหนึ่งในสูติบัตรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ราชการได้รับความเสียหาย

✅ ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ดำเนินการส่งเรื่องพร้อมทั้งสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริง รายงาน เอกสาร และความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้พนักงานอัยการเพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี กับพร้อมทั้งส่งรายงาน และเอกสารที่มีอยู่พร้อมความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหา ตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้มีมติ โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก

📍“การชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ยังไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด”

#prpacc
------------------------------
🌐 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : prpacc
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th
✅ Twitter : @paccnewspost
✅ IG : pr_pacc
✅ Youtube : pacc channel
✅ Hotline : 1206

📌 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 พิพากษาลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิด     ...
14/01/2021

📌 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 พิพากษาลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิด

✅ คดีนี้ได้มีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเขตจังหวัดพังงา ประกอบด้วย นาย ว. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ 7 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 นาย จ. ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ 6 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 นาย ป. ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3 รวมถึงราษฎรคือ นาย ส. ผู้ถูกกล่าวหาที่ 4 และนาง ว. ผู้ถูกกล่าวหาที่ 5 ว่ากระทำการทุจริตในภาครัฐ กล่าวคือ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ได้จัดทำเอกสารอันเป็นเท็จและสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปแจ้งความเท็จต่อพนักงานสอบสวนว่า เรือยนต์ตรวจการณ์ของอุทยานแห่งชาติ จำนวน 2 ลำ สูญหายไปจากเหตุภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ อีกทั้ง ได้ใช้หรืออ้างเอกสารดังกล่าวต่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าเป็นความจริง จากนั้น ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ได้ร่วมกับผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3 และผู้ถูกกล่าวหาที่ 4 นำเรือลำหนึ่งไปดัดแปลงเปลี่ยนสภาพที่อู่ต่อซ่อมเรือของผู้ถูกกล่าวหาที่ 5 ส่วนเรืออีกลำหนึ่งไปเก็บไว้ ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติในเขตจังหวัดพังงา เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 97/2562 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 มีมติชี้มูลความผิดว่า การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 และมาตรา 157 สำหรับผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 ถึงผู้ถูกกล่าวหาที่ 5 จากการไต่สวนข้อเท็จจริงในชั้นนี้ไม่ปรากฏพยานหลักฐานเพียงพอว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิด จึงให้ข้อกล่าวหาตกไป และส่งสำนวนให้พนักงานอัยการดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกกล่าวหา พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษ
ฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 1 ภาค 8 ได้ยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 เป็นจำเลยต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8

✅ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 (เดิม) มาตรา 157 (เดิม) เป็นการกระทำกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามมาตรา 147 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด จำคุก 6 ปี และให้คืนหรือชดใช้เงินจำนวน 1,696,000 บาท แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พนักงานอัยการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยตามฟ้องโจทก์ ชอบด้วยกฎหมายแล้ว เห็นควรไม่อุทธรณ์ จึงส่งสำนวนให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อพิจารณา

✅ คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 มีมติเห็นชอบไม่อุทธรณ์คำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 ตามความเห็นของพนักงานอัยการ

#prpacc
------------------------------
🌐 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : prpacc
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th
✅ Twitter : @paccnewspost
✅ IG : pr_pacc
✅ Youtube : pacc channel
✅ Hotline : 1206

📌 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 พิพากษาลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิด     ...
14/01/2021

📌 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 พิพากษาลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิด

✅ คดีนี้ได้มีการกล่าวหา นาย ป. ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ในเขตจังหวัดพัทลุง และนาย ส. ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 ซึ่งเป็นราษฎร ว่ากระทำการทุจริตในภาครัฐ กล่าวคือ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2552 และวันที่ 10 มีนาคม 2553 ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 จัดทำบันทึกการสอบสวนพยานบุคคลปลอม และจัดทำรายงานอันเป็นเท็จ โดยรับรองในฐานะผู้ช่วยนายทะเบียน และผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 รับรองในฐานะผู้ยื่นคำร้อง เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุมัติให้เพิ่มชื่อและออกเลขประจำตัวประชาชนให้แก่ นางสาว ส. และนางสาว พ. จากนั้นผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ในฐานะเป็นผู้สอบสวนได้พิจารณาอนุมัติคำขอให้บุคคลทั้งสองมีบัตรประจำตัวประชาชน โดยมีผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 ให้การรับรองว่าเป็นญาติ ทั้งที่ความจริงแล้วบุคคลทั้งสองไม่ได้เป็นผู้มีสัญชาติไทย และไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ตามที่ระบุไว้ในเอกสารการสอบสวนพยานบุคคล คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 มีมติชี้มูลความผิดว่าการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 161 และ 162 และการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 161, 162 ประกอบมาตรา 86 และส่งสำนวนให้พนักงานอัยการดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกกล่าวหา ต่อมาพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 1 ภาค 9 ได้ยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหาเป็นจำเลยต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 ซึ่งจำเลยที่ 1 ให้การปฏิเสธ ส่วนจำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพ ศาลสั่งจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 1 โดยให้แยกฟ้องเป็นคดีใหม่

✅ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 (เดิม), 161 (เดิม), 162 (4) (เดิม) เป็นการกระทำกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามมาตรา 157 (เดิม) ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด จำเลยกระทำความผิดรวม 2 กระทง ให้เรียงกระทงลงโทษ ให้จำคุกกระทงละ 2 ปี รวมจำคุก 4 ปี ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก พนักงานอัยการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้ศาลได้พิพากษาลงโทษจำเลยชอบด้วยเหตุผลทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามคำฟ้องแล้ว สั่งไม่อุทธรณ์ จึงส่งสำนวนให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อพิจารณา

✅ คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 มีมติเห็นชอบไม่อุทธรณ์คำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 ตามความเห็นของพนักงานอัยการ
#prpacc
------------------------------
🌐 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : prpacc
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th
✅ Twitter : @paccnewspost
✅ IG : pr_pacc
✅ Youtube : pacc channel
✅ Hotline : 1206

📌 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 พิพากษาลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิด     ...
14/01/2021

📌 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 พิพากษาลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิด

✅ คดีนี้ได้มีการกล่าวหา นาย ก. เมื่อครั้งเป็นลูกจ้างแผนกไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ที่ทำการไปรษณีย์ในเขตจังหวัดราชบุรี ว่ากระทำการทุจริตในภาครัฐ กล่าวคือ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ผู้ถูกกล่าวหาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์ด่วนพิเศษ โดยได้รับมอบสินค้าเรียกเก็บเงิน ณ ที่อยู่ผู้รับ (D-post) เป็นเงินจำนวน 3,790 บาท จากนั้นได้นำจ่ายและเรียกเก็บเงินจากผู้รับเรียบร้อยแล้วในวันเดียวกัน ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่นำส่งเงินตามระเบียบ แล้วได้หลบหนีไปพร้อมกับเบียดบังเงินจำนวนดังกล่าวไปเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นโดยทุจริต เป็นเหตุให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 50/2561 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 มีมติชี้มูลความผิดว่า การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 4 มาตรา 11 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 และส่งสำนวนให้พนักงานอัยการดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกกล่าวหา พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 1 ภาค 7 ได้ยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหาเป็นจำเลยต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7

✅ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 4 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 เป็นการกระทำกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 4 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุด ให้จำคุก 5 ปี ปรับ 8,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 ปี 6 เดือน และปรับ 4,000 บาท ไม่ปรากฏว่าเคยมีประวัติในการกระทำความผิดหรือเคยต้องโทษจำคุกในความผิดใดๆ มาก่อน เห็นควรให้โอกาสกลับตนเป็นคนดี ให้รอการลงโทษจำคุกไว้เป็นเวลา 2 ปี หากไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 และมาตรา 30 พนักงานอัยการพิจารณาแล้วเห็นว่า ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยตามคำฟ้อง และใช้ดุลพินิจให้รอการลงโทษจำคุกจำเลยไว้ 2 ปี ชอบด้วยเหตุผลแล้ว สั่งไม่อุทธรณ์ ส่งสำนวนคดีอาญามาให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณา

✅ คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 มีมติเห็นชอบไม่อุทธรณ์คำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 ตามความเห็นของพนักงานอัยการ
#prpacc
------------------------------
🌐 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : prpacc
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th
✅ Twitter : @paccnewspost
✅ IG : pr_pacc
✅ Youtube : pacc channel
✅ Hotline : 1206

📌 สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI ปี 2021✅ วันนี้ (วันพุธที่ 13 มก...
13/01/2021

📌 สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI ปี 2021

✅ วันนี้ (วันพุธที่ 13 มกราคม 2564) เวลา 13.30 น. นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณา (ร่าง) แนวทางและข้อเสนอแนะในการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ให้นำไปสู่มาตรการผลักดันในทางปฏิบัติอย่างชัดเจนในระยะต่อไป รวมทั้งเตรียมการวิเคราะห์การประกาศผลคะแนน CPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรายงานข้อเสนอแนะไปยังนายกรัฐมนตรี โดยมีนายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

#prpacc
------------------------------
🌐 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : prpacc
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th
✅ Twitter : @paccnewspost
✅ IG : pr_pacc
✅ Youtube : pacc channel
✅ Hotline : 1206

📌 สำนักงาน ป.ป.ท. เตรียมความพร้อมจัดประชุม ศอตช. ครั้งที่ 1-2/2564✅ วันนี้ (วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564) เวลา 09.30 น. น...
12/01/2021

📌 สำนักงาน ป.ป.ท. เตรียมความพร้อมจัดประชุม ศอตช. ครั้งที่ 1-2/2564

✅ วันนี้ (วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564) เวลา 09.30 น. นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะทำงานฯ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 23 สำนักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ครั้งที่ 2-1/2564 ในวันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะประธานกรรมการฯ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

#prpacc
------------------------------
🌐 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : prpacc
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th
✅ Twitter : @paccnewspost
✅ IG : pr_pacc
✅ Youtube : pacc channel
✅ Hotline : 1206

📌สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1✅วันนี้ (วันจันทร์...
11/01/2021

📌สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

✅วันนี้ (วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564) เวลา 13.00 น. พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน ป.ป.ท. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำคำของบประมาณฯ (คณะที่ 1) ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน แผนงาน โครงการ/ผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดแต่ละระดับ พร้อมทั้งพิจารณากรอบวงเงินคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามกรอบแนวนโยบายของสำนักงาน ป.ป.ท. และสอดคล้องกับแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงบประมาณ โดยมีนายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำคำของบประมาณฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม สำนักงาน ป.ป.ท. ชั้น 28 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และผ่านระบบ Video Conference ไปยังสำนักงาน ปปท. เขต 1-9

#prpacc
------------------------------
🌐 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : prpacc
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th
✅ Twitter : @paccnewspost
✅ IG : pr_pacc
✅ Youtube : pacc channel
✅ Hotline : 1206

ที่อยู่

99 Chaeng Wattana Rd.
Bangkok
11120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 502 6670

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด