ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกร

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกร ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท. www.pacc.go.th

เปิดเหมือนปกติ

📌 ป.ป.ท. ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปส. 4 จับกุมอดีตเจ้าหน้าที่ปกครอง "สวมบัตรประชาชนให้คนต่างด้าว" หลบหนีคดีจากจังหวัดชั...
10/10/2021

📌 ป.ป.ท. ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปส. 4 จับกุมอดีตเจ้าหน้าที่ปกครอง "สวมบัตรประชาชนให้คนต่างด้าว" หลบหนีคดีจากจังหวัดชัยภูมิ มาเก็บของเก่าขายในพื้นที่จังหวัดตรัง

✅ ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.ทนง เพิ่มพูน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 3 นายรักษ์กล้า สถานสุข รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองอำนวยการต่อต้านการทุจริต นายสุภาพ ศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มงานปราบปรามคดีพิเศษ พ.ต.อ.ยุทธนา พฤกษารุ่งเรือง ผกก. 1 บก. ปส. 4

✅ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต และ ปปท. เขต 3 นำโดย พ.ต.ต. จักรกฤษณ์ ประจันพล ร.ท. เอกสิทธิ์ คงเขียว ว่าที่ ร.ต. หญิง ขวัญชนก ต้นกันยา นายรัญชนะ น้อยอิ่ม และนายภูเบศ แท่นนิล ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปรามยาเสพติด 4 กองบัญชาการสอบสวนกลาง นำโดย พ.ต.ท.สดายุ ณ นคร สว.กก.1 บก.ปส. 4 ร.ต.อ.กฤษณะ บุญมี รอง สว.กก.1 บก.ปส. 4 และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. หาดสำราญ จับกุมนายไพฑูรย์ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 ที่ จ.18/2564 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564 ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ระดับ 5 ที่ทำการปกครองอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ อาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ลักลอบใช้รหัสของปลัดอำเภอ เข้าระบบทางทะเบียนและจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่บุคคลต่างด้าวที่ไม่มีสิทธิมีบัตรประจำตัวประชาชน รวม 28 ราย เหตุเกิดเมื่อปี 2549-2550

✅ ทั้งนี้จากการสืบสวน พบว่าผู้ต้องหาได้ลาออกจากราชการ และหลบหนีมาเก็บของเก่าขายในพื้นที่อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง สำนักงาน ป.ป.ท. จึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปรามยาเสพติด 4 เพื่อทำการจับกุม โดยจับกุมได้เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 21.00 น. บริเวณปากซอยยินดี ถนนท่าบันได หมู่ 1 ตำบลเทศบาล อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เพื่อนำตัวผู้ต้องหาส่งสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 1 ภาค 3 จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

#prpacc
------------------------------
🌐 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : prpacc
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th
✅ Twitter : @paccnewspost
✅ IG : pr_pacc
✅ Youtube : pacc channel
✅ Hotline : 1206

📌 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ปร...
08/10/2021

📌 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

✅ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ 95 คะแนน
✅ เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ระดับ AA 🎉🎉

#prpacc
#ITA

📌 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

✅ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ 95 คะแนน
✅ เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ระดับ AA 🎉🎉

#prpacc
#ITA

📌 นายกฤษณ์ กระแสเวส ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ในโครงการสัมมน...
07/10/2021

📌 นายกฤษณ์ กระแสเวส ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ในโครงการสัมมนาเรื่อง นโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และผ่านสื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex Meeting (7 ตุลาคม 2564)

#prpacc
------------------------------
🌐 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : prpacc
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th
✅ Twitter : @paccnewspost
✅ IG : pr_pacc
✅ Youtube : pacc channel
✅ Hotline : 1206

📌 นายกฤษณ์ กระแสเวส ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ในโครงการสัมมนาเรื่อง นโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และผ่านสื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex Meeting (7 ตุลาคม 2564)

#prpacc
------------------------------
🌐 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : prpacc
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th
✅ Twitter : @paccnewspost
✅ IG : pr_pacc
✅ Youtube : pacc channel
✅ Hotline : 1206

📌 นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเรื่อง นโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ข...
07/10/2021

📌 นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเรื่อง นโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ท. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และผ่านสื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex Meeting (7 ตุลาคม 2564)

#prpacc
------------------------------
🌐 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : prpacc
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th
✅ Twitter : @paccnewspost
✅ IG : pr_pacc
✅ Youtube : pacc channel
✅ Hotline : 1206

📌 นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเรื่อง นโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ท. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และผ่านสื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex Meeting (7 ตุลาคม 2564)

#prpacc
------------------------------
🌐 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : prpacc
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th
✅ Twitter : @paccnewspost
✅ IG : pr_pacc
✅ Youtube : pacc channel
✅ Hotline : 1206

📌 การสัมมนานโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่การปฏ...
07/10/2021

📌 การสัมมนานโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่การปฏิบัติเชิกรุก

✅วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564) เวลา 09.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมายให้นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเรื่อง นโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยมีนายกฤษณ์ กระแสเวส ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมนำเสนอ
ทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และผ่านสื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex Meeting โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จำนวนกว่า 350 คน เข้าร่วมโครงการฯ

✅โครงการสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงทิศทาง นโยบายการบริหารงานและแนวทางการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การเตรียมการในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของสำนักงาน ป.ป.ท. และเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานตามกรอบทิศทาง แนวโน้มทางยุทธศาสตร์ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมถึงรับฟังแนวนโยบายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1) การผลักดันอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชันประจำปีของประเทศไทย 2) การพัฒนามาตรฐานการป้องกันการทุจริตตามข้อเสนอแนะของ OECD 3) การลดระยะเวลาการดำเนินคดีทุจริตตามขนาดของคดี 4) การดำเนินการกรณีร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 5) การจัดทำเส้นแนวเขตที่ดินของรัฐตามหลักเกณฑ์ One Map นอกจากนี้แล้วยังร่วมกันแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อนำแนวทางไปปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

#prpacc
------------------------------
🌐 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : prpacc
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th
✅ Twitter : @paccnewspost
✅ IG : pr_pacc
✅ Youtube : pacc channel
✅ Hotline : 1206

📌 สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้น อ.เขาพนม จ.กระบี่ ตรวจสอบการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ✅ ระหว่างวันที่ 29 กั...
03/10/2021

📌 สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้น อ.เขาพนม จ.กระบี่ ตรวจสอบการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่

✅ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้มอบหมายให้กลุ่มงานปราบปรามคดีพิเศษ กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. นำโดยนางสาวทัดดาว บุญสาย นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ นายรัญชนะ น้อยอิ่ม นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ และนายณัฐกิตติ์ วงศ์วิวัฒน์ชัย นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ในพื้นอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

✅ จากการตรวจสอบพบว่า มีการการดำเนินโครงการฯ ทั้งหมด จำนวน 126 โครงการ ซึ่งพื้นที่อำเภอเขาพนมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 22 โครงการ และอยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมที่ 2 (สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต) และกิจกรรมที่ 3 (สร้างงานสร้างรายได้รายเดือน ให้แก่ เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานอพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน) จำนวน 12 โครงการ ทั้งนี้ กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ตรวจสอบ แนะนำ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยให้คำนึงถึงหลักความคุ้มค่า และประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ พร้อมกันนี้ได้นำเอกสาร พยานหลักฐานที่ได้จากการตรวจสอบ และผลการตรวจสอบพร้อมความเห็น นำเรียนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ต่อไป

#prpacc
------------------------------
🌐 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : prpacc
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th
✅ Twitter : @paccnewspost
✅ IG : pr_pacc
✅ Youtube : pacc channel
✅ Hotline : 1206

📌 ปปท. เขต 6 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการขุดลอกคลองหนองขวัญ ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเ...
01/10/2021

📌 ปปท. เขต 6 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการขุดลอกคลองหนองขวัญ ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร งบประมาณกว่า 1.9 ล้านบาท ดำเนินการล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา

✅ วันนี้ (วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564) นายกฤษณ์ กระแสเวส ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และนายสัญชาติ อุปนันชัย ผอ.ปปท. เขต 5 รักษาราชการแทน ผอ.ปปท. เขต 6 ได้มอบหมายให้คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท. เขต 6 นำโดยนายนนทพัฒน์ สิงห์ประยูร นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ, นายทวุฒิ หลวงแก้ว นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ, นายนราวิชญ์ สิทธิโชค นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ และนายชัยนาท น้อยสอน นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ ร่วมกับนายจักรวัฒน์ ชินรัตน์และนายจิร รัตนชินชัย เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร และพันโท นรดิษฐ์ เดชปกครอง ผู้แทน ผอ.รมน. จังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองหนองขวัญ ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบประมาณก่อสร้างตามสัญญาจ้างโครงการดังกล่าว วงเงินจำนวน 1,998,666.40 บาท ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชรได้มอบอำนาจให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินการ

✅ สำหรับการตรวจสอบในครั้งนี้ เป็นการตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการของหน่วยงานภาครัฐตามที่ได้รับแจ้งเบาะแสจากเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งจากการตรวจสอบทางกายภาพพบว่าโครงการดังกล่าวมีการดำเนินการล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา ซึ่งดำเนินการได้เพียงร้อยละ 40 และอาจส่งผลให้การดำเนินโครงการไม่สำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ ปปท. เขต 6 ได้เน้นย้ำหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด สำหรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องจะสรุปรายงานเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

#prpacc
------------------------------
🌐 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : prpacc
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th
✅ Twitter : @paccnewspost
✅ IG : pr_pacc
✅ Youtube : pacc channel
✅ Hotline : 1206

📌 ผลการพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิดของศาลตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิด กรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ตำรวจ ว่า เรียก...
01/10/2021

📌 ผลการพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิดของศาลตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิด กรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ตำรวจ ว่า เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินเป็นเงินสดจากเจ้าของหรือผู้ดูแลร้านโจโจ้ซังคาราโอเกะ

✅ คดีนี้ได้มีการกล่าวหา เจ้าหน้าที่ตำรวจ 6 นาย ว่ากระทำการทุจริตในภาครัฐ โดยมีราษฎร 1 คน เป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด กล่าวคือ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและทางราชการโดยรวม ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินเป็นเงินสดจากเจ้าของผู้มีชื่อหรือผู้ดูแลร้านโจโจ้ซังคาราโอเกะ สำหรับผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 หรือบุคคลใด ไม่ปรากฏชัด เพื่อผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 ไม่ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับการกระทำความผิดอาญาตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการค้าประเวณีและการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นภายในร้านดังกล่าว ซึ่งเป็นการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ในตำแหน่งของผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 โดยมีผู้ถูกกกล่าวหาที่ 4 เป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดของผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 ด้วยการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร แล้วมอบสมุดบัญชีเงินฝากดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 ไว้ใช้เพื่อรับโอนเงินจากการกระทำความผิดของผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 เป็นเหตุให้ผู้ดูแลร้านโจโจ้ซังคาราโอเกะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถูกกล่าวหาที่ 4 ครั้งละ 5,000 บาท

✅ คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 68/2561 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 มีมติว่า การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 มาตรา 157 มาตรา 91 และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 79 (1) และการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาที่ 4 เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 มาตรา 157 ประกอบมาตรา 86 และมาตรา 91 พนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องและได้ยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 เป็นจำเลยที่ 1 และผู้ถูกกล่าวหาที่ 4 เป็นจำเลยที่ 2 ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 เป็นคดีนี้

✅ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 มีคำพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 (เดิม) จำคุก 5 ปี 3 เดือน และปรับ 39,990 บาท จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 (เดิม) ประกอบมาตรา 86 จำคุก 3 ปี 6 เดือน และปรับ 26,660 บาท จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงลงโทษจำเลยที่ 1 จำคุก 2 ปี 7 เดือน 15 วัน และปรับ 19,995 บาท และลงโทษจำเลยที่ 2 จำคุก 1 ปี 9 เดือน และ ปรับ 13,330 บาท โทษจำคุกจำเลยทั้งสอง ให้รอการลงโทษไว้มีกำหนดคนละ 5 ปี ให้คุมความประพฤติจำเลยทั้งสองไว้มีกำหนดคนละ 4 ปี โดยให้จำเลยทั้งสองไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติคนละ 3 เดือนต่อครั้ง ตลอดระยะเวลาที่คุมความประพฤติ ให้จำเลยทั้งสองละเว้นการประพฤติใดอันอาจนำไปสู่การกระทำความผิดในทำนองเดียวกันอีก และ ให้จำเลยทั้งสองทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามที่จำเลยทั้งสองและพนักงานคุมประพฤติเห็นสมควรเป็นเวลาคนละ 144 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาที่คุมความประพฤติหากจำเลยทั้งสองผิดเงื่อนไขให้พนักงานคุมประพฤติรายงานศาล เพื่อเปลี่ยนโทษจำคุกที่รอไว้เป็นโทษจำคุกทันที ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56, 57 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29, 30 ข้อหาอื่นให้ยก

✅พนักงานอัยการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าคำพิพากษาศาลชั้นต้นชอบแล้ว มีคำสั่งไม่อุทธรณ์

✅ คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 มีมติเห็นชอบไม่อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลอาญา คดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 ตามความเห็นของพนักงานอัยการ

#prpacc
------------------------------
🌐 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : prpacc
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th
✅ Twitter : @paccnewspost
✅ IG : pr_pacc
✅ Youtube : pacc channel
✅ Hotline : 1206

📌 ผลการพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิดของศาลตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิด กรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ตำรวจ ว่า เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินเป็นเงินสดจากเจ้าของหรือผู้ดูแลร้านโจโจ้ซังคาราโอเกะ

✅ คดีนี้ได้มีการกล่าวหา เจ้าหน้าที่ตำรวจ 6 นาย ว่ากระทำการทุจริตในภาครัฐ โดยมีราษฎร 1 คน เป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด กล่าวคือ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและทางราชการโดยรวม ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินเป็นเงินสดจากเจ้าของผู้มีชื่อหรือผู้ดูแลร้านโจโจ้ซังคาราโอเกะ สำหรับผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 หรือบุคคลใด ไม่ปรากฏชัด เพื่อผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 ไม่ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับการกระทำความผิดอาญาตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการค้าประเวณีและการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นภายในร้านดังกล่าว ซึ่งเป็นการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ในตำแหน่งของผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 โดยมีผู้ถูกกกล่าวหาที่ 4 เป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดของผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 ด้วยการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร แล้วมอบสมุดบัญชีเงินฝากดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 ไว้ใช้เพื่อรับโอนเงินจากการกระทำความผิดของผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 เป็นเหตุให้ผู้ดูแลร้านโจโจ้ซังคาราโอเกะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถูกกล่าวหาที่ 4 ครั้งละ 5,000 บาท

✅ คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 68/2561 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 มีมติว่า การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 มาตรา 157 มาตรา 91 และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 79 (1) และการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาที่ 4 เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 มาตรา 157 ประกอบมาตรา 86 และมาตรา 91 พนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องและได้ยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 เป็นจำเลยที่ 1 และผู้ถูกกล่าวหาที่ 4 เป็นจำเลยที่ 2 ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 เป็นคดีนี้

✅ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 มีคำพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 (เดิม) จำคุก 5 ปี 3 เดือน และปรับ 39,990 บาท จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 (เดิม) ประกอบมาตรา 86 จำคุก 3 ปี 6 เดือน และปรับ 26,660 บาท จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงลงโทษจำเลยที่ 1 จำคุก 2 ปี 7 เดือน 15 วัน และปรับ 19,995 บาท และลงโทษจำเลยที่ 2 จำคุก 1 ปี 9 เดือน และ ปรับ 13,330 บาท โทษจำคุกจำเลยทั้งสอง ให้รอการลงโทษไว้มีกำหนดคนละ 5 ปี ให้คุมความประพฤติจำเลยทั้งสองไว้มีกำหนดคนละ 4 ปี โดยให้จำเลยทั้งสองไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติคนละ 3 เดือนต่อครั้ง ตลอดระยะเวลาที่คุมความประพฤติ ให้จำเลยทั้งสองละเว้นการประพฤติใดอันอาจนำไปสู่การกระทำความผิดในทำนองเดียวกันอีก และ ให้จำเลยทั้งสองทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามที่จำเลยทั้งสองและพนักงานคุมประพฤติเห็นสมควรเป็นเวลาคนละ 144 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาที่คุมความประพฤติหากจำเลยทั้งสองผิดเงื่อนไขให้พนักงานคุมประพฤติรายงานศาล เพื่อเปลี่ยนโทษจำคุกที่รอไว้เป็นโทษจำคุกทันที ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56, 57 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29, 30 ข้อหาอื่นให้ยก

✅พนักงานอัยการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าคำพิพากษาศาลชั้นต้นชอบแล้ว มีคำสั่งไม่อุทธรณ์

✅ คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 มีมติเห็นชอบไม่อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลอาญา คดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 ตามความเห็นของพนักงานอัยการ

#prpacc
------------------------------
🌐 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : prpacc
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th
✅ Twitter : @paccnewspost
✅ IG : pr_pacc
✅ Youtube : pacc channel
✅ Hotline : 1206

ที่อยู่

99 Chaeng Wattana Rd.
Bangkok
11120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 502 6670

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด