ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท. - www.pacc.go.th

เปิดเหมือนปกติ

📌 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 พิพากษาลงโทษ จำคุก 2 ปี 6 เดือน ข้าราชการตำรวจเบียดบังสิ่งของหลวง✅ เมื่อวันที่ 3 ...
30/10/2020

📌 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 พิพากษาลงโทษ จำคุก 2 ปี 6 เดือน ข้าราชการตำรวจเบียดบังสิ่งของหลวง

✅ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณา กรณีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 มีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ชี้มูลความผิด โดยพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่อุทธรณ์ เนื่องจากศาลได้มีคำพิพากษาลงโทษจำเลยตามฟ้องของพนักงานอัยการ

✅ คดีนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีกล่าวหา จ.ส.ต. ก ผู้ถูกกล่าวหา ตำแหน่ง ผบ.หมู่ งานธุรการ ได้เบิกสิ่งของหลวงเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ มีรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน อาวุธปืนขนาด .38 จำนวน 1 กระบอก กระสุนปืน ขนาด .38 จำนวน 23 นัด และวิทยุสื่อสาร จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้เสียหาย และระหว่างที่ผู้ถูกกล่าวหาครอบครองสิ่งของหลวง ได้ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย ทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ดังกล่าว อันเป็นหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหา ที่จะปกครองหรือรักษาไว้ แล้วเบียดบังเอาทรัพย์สินทั้ง 4 รายการ ไปเป็นของตนหรือของผู้อื่นโดยทุจริต อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหาย คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 30/2558 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 โดยมีมติชี้มูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 มาตรา 157 และมาตรา 158 และความผิดวินัยร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเอง หรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ ต่อมาพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 1 ภาค 9 ได้ยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหาเป็นจำเลย

✅ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 ได้พิเคราะห์พยานหลักฐานตามสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ซึ่งจำเลยได้รับทราบและมิได้โต้แย้งคัดค้าน การกระทำของจำเลยจึงเป็นการละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และเป็นการเบียดบังเอาไปเสียซึ่งทรัพย์สิ่งของหลวงอันเป็นหน้าที่ของตนที่จะปกครองหรือรักษาไว้ตามมาตรา 147 และมาตรา 158 จึงเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท พิพากษาว่าจำเลยผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 ซึ่งเป็นบทหนักที่สุด จำคุก 5 ปี จำเลยรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 ปี 6 เดือน

#prpacc
------------------------------
🌐 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : prpacc
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th
✅ Twitter : @paccnewspost
✅ IG : pr_pacc
✅ Youtube : pacc channel
✅ Hotline : 1206

📌 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำคุก 5 ปี ข้าราชการตำรวจ✅ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณา กรณีศาลอุทธรณ์มีค...
30/10/2020

📌 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำคุก 5 ปี ข้าราชการตำรวจ

✅ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณา กรณีศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืน ตามคำพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท.ชี้มูลความผิด โดยพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่อุทธรณ์ เนื่องจากศาลได้มีคำพิพากษาลงโทษจำเลยตามฟ้องของพนักงานอัยการ

✅ คดีนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีกล่าวหา ด.ต. ก ผู้ถูกกล่าวหา ตำแหน่ง ผบ.หมู่ งานป้องกันและปราบปราม ทำหน้าที่สิบเวร มีหน้าที่จัดการ ควบคุมและดูแลรักษา อาวุธปืน M 16 จำนวน 22 กระบอก ที่ทางที่ว่าการอำเภอได้มาฝากไว้ในห้องควบคุมกับสถานีตำรวจ ผู้ถูกกล่าวหาจึงเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการ ควบคุม ดูแลและรักษาทรัพย์สิน ได้เบียดบังอาวุธปืน M 16 จำนวน 9 กระบอก ราคากระบอกละ 60,000 บาท รวมราคาทรัพย์สินทั้งหมด 540,000 บาท อันเป็นอาวุธปืนของ ที่ว่าการอำเภอ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผู้เสียหาย ไปเป็นของตนหรือของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นไปเสีย และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและคำสั่งของทางราชการเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 76/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 โดยมีมติชี้มูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 และมาตรา 157 และความผิดวินัยร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเอง หรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ ต่อมาพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 1 ภาค 9 ได้ยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหาเป็นจำเลย

✅ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 ได้พิพากษาว่าจำเลยผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 จำคุก 5 ปี ข้อหาและคำขออื่นให้ยกจำเลยอุทธรณ์คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว พยานหลักฐานโจทก์ที่ศาลชั้นต้นไต่สวนประกอบรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ท. รับฟังได้ปราศจากความสงสัยแล้วว่า จำเลยกระทำความผิดตามฟ้อง พิพากษายืน

#prpacc
------------------------------
🌐 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : prpacc
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th
✅ Twitter : @paccnewspost
✅ IG : pr_pacc
✅ Youtube : pacc channel
✅ Hotline : 1206

📌 ปปท. เขต 2 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ต.บางบุตร จ.ระยอง ตรวจสอบกรณีโรงงานปล่อยน้ำเสียและลักลอบกลบกากของเสี...
30/10/2020

📌 ปปท. เขต 2 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ต.บางบุตร จ.ระยอง ตรวจสอบกรณีโรงงานปล่อยน้ำเสียและลักลอบกลบกากของเสีย สร้างความเดือนร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่

✅ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมายให้ พันจ่าอากาศเอก ไชยพัฒน์ วังศิลาบัตร ผอ.ปปท. เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ปปท. เขต 2 และเจ้าหน้าที่กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต ลงพื้นที่ ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำเสียและลักลอบกลบกากของเสียของโรงงานวิน โพรเสส จำกัด และเข้าประชุมหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง กอ.รมน.จังหวัดระยอง ฝ่ายปกครอง กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บางบุตร มูลนิธิบูรณะนิเวศ ผู้แทนโรงงานฯ และประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ที่ทำการ อบต. บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

✅ สำหรับผลการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า โรงงานดังกล่าวได้หยุดประกอบกิจการไปแล้ว แต่ประชาชนยังคงได้รับผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินในวงกว้าง จึงได้มีคำสั่งอายัดกากของเสียทั้งหมดภายในโรงงาน พร้อมทั้งห้ามทำการขนย้ายกากของเสียดังกล่าวออกจากโรงงาน โดยที่ประชุมฯ ได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ดังนี้
1. การดำเนินการหยุดยั้งและปิดกั้นไม่ให้น้ำเสียปล่อยออกจากโรงงาน
2. การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและทรัพย์สิน
3. การดำเนินการทางคดีอาญา คดีแพ่ง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน

✅ ทั้งนี้ ปปท. เขต 2 จะร่วมตรวจสอบเกี่ยวกับการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

#prpacc
#โรงงานปล่อยน้ำเสีย
------------------------------
🌐 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : prpacc
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th
✅ Twitter : @paccnewspost
✅ IG : pr_pacc
✅ Youtube : pacc channel
✅ Hotline : 1206

📌 สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร✅ วันนี...
29/10/2020

📌 สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

✅ วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563) เวลา 09.30 น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักนายกรัฐมนตรีน้อมนำถวาย ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธีฯ ในการนี้ พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์และถวายจตุปัจจัยผ้าพระกฐินพระราชทานฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,266,277.52 บาท (เจ็ดล้านสองแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์)

✅ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เป็นวัดโบราณสร้างในสมัยอยุธยา เดิมชื่อวัดบางว้าใหญ่ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงบูรณปฏิสังขรณ์และได้ขุดพบระฆังลูกหนึ่ง จึงโปรดเกล้าฯ ให้นำไปไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยทรงสร้างระฆังชดเชย จำนวน 5 ลูก จากนั้นได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดระฆังโฆสิตาราม”

#prpacc
------------------------------
🌐 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : prpacc
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th
✅ Twitter : @paccnewspost
✅ IG : pr_pacc
✅ Youtube : pacc channel
✅ Hotline : 1206

📌 ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่  กรรม...
29/10/2020

📌 ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกระบี่ ขับเคลื่อนกลไกด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสและกลไกการป้องกันและลดโอกาสการทุจริต

✅ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายอภินันท์ นาวิกนันทน์ ผอ. ปปท. เขต 8 ได้มอบหมายให้คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท. เขต 8 โดยนางสาวสุกัญญา รัตนมณีย์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ และนายวันชัยศรี ขุนทองจันทร์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ร่วมกับ ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกระบี่ ขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เห็นชอบกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส และการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตการใช้จ่ายเงินกู้ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ รวมถึงการตรวจเยี่ยมพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระดับตำบล (เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่) ในท้องที่ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการที่เบิกจ่ายตามพระราชกำหนดดังกล่าว ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการในเชิงรุกเพื่อช่วยให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

✅ ทั้งนี้ การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเป็นกลุ่มครัวเรือน จำนวน 1,086 ครัวเรือน (เนื้อที่เข้าร่วมโครงการ 1-3 ไร่) และเป็นกลุ่มเกษตรระดับตำบล จำนวน 29 ตำบล (เนื้อที่เข้าร่วมโครงการ 10-15 ไร่)

#prpacc
------------------------------
🌐 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : prpacc
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th
✅ Twitter : @paccnewspost
✅ IG : pr_pacc
✅ Youtube : pacc channel
✅ Hotline : 1206

📌 ป.ป.ท. ประสานตำรวจสืบภาค 3 จับกุมนายช่างโยธาอาวุโส เทศบาล ต.ใหม่ จ.นครราชสีมา ควบคุมงานก่อสร้างมูลค่ากว่า 1.4 ล้านบาท‼...
27/10/2020
รวบ นายช่างโยธาอาวุโส โคราช คาเทศบาลตำบล ตรวจรับงานไม่ตรงตามสเปก

📌 ป.ป.ท. ประสานตำรวจสืบภาค 3 จับกุมนายช่างโยธาอาวุโส เทศบาล ต.ใหม่ จ.นครราชสีมา ควบคุมงานก่อสร้างมูลค่ากว่า 1.4 ล้านบาท‼️ ไม่เป็นไปตามรูปแบบ

#prpacc
#ตรวจรับงานไม่ตรงตามสเปก

🙏 ขอบคุณ : Matichon Online - มติชนออนไลน์
🌐 https://www.matichon.co.th/region/news_2415056

รวบนายช่างโยธาอาวุโส คาเทศบาลตำบล ตรวจรับงานไม่ตรงตามสเ …

Photos from ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ's post
27/10/2020

Photos from ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ's post

📌 ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา ขับเคล...
27/10/2020

📌 ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา ขับเคลื่อนกลไกด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสและกลไกการป้องกันและลดโอกาสการทุจริต

✅ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายอภินันท์ นาวิกนันทน์ ผอ. ปปท. เขต 8 ได้มอบหมายให้คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท. เขต 8 โดยนางสาวอมรรัตน์ สองแก้ว นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ นางสาวสุกัญญา รัตนมณีย์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ และนายวันชัยศรี ขุนทองจันทร์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ร่วมกับ ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา เพื่อขับเคลื่อนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เห็นชอบกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส และการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตการใช้จ่ายเงินกู้ในโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ในการส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการที่เบิกจ่ายตามพระราชกำหนดดังกล่าว ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการในเชิงรุกเพื่อช่วยให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

✅ ทั้งนี้ การดำเนินการจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ของจังหวัดพังงา ได้ดำเนินการครบทุกอำเภอ (8 อำเภอ) รวมอัตราจ้างฯ ทั้งหมด จำนวน 96 อัตรา โดยในส่วนของอำเภอทับปุด คณะทำงานคลินิกฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามฯ ในวันนี้ พบว่า มีจำนวน 6 ตำบล และมีการจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 12 คน

#prpacc
------------------------------
🌐 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : prpacc
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th
✅ Twitter : @paccnewspost
✅ IG : pr_pacc
✅ Youtube : pacc channel
✅ Hotline : 1206

📌สำนักงาน ป.ป.ท. น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5✅วันนี้ (วันศุกร์ที่...
23/10/2020

📌สำนักงาน ป.ป.ท. น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

✅วันนี้ (วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563) เวลา 07.30 น. นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. วางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ครบรอบ 110 ปี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ณ พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ลานพระบรมรูปทรงม้า) เขตดุสิต กรุงเทพฯ

✅พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2453 สิริรวมพระชนมายุได้ 58 พรรษา นับเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ ด้วยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสมารถ และเป็นที่รักยิ่งของพระสกนิกรไทย สมกับพระราชสมัญญา "พระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน"

#prpacc
------------------------------
🌐 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : prpacc
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th
✅ Twitter : @paccnewspost
✅ IG : pr_pacc
✅ Youtube : pacc channel
✅ Hotline : 1206

📌ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ สำนักงาน ป.ป.ท.ร่วมกับ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรี และศูนย์ประสานงานเ...
23/10/2020

📌ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ สำนักงาน ป.ป.ท.
ร่วมกับ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรี
และศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตจังหวัดชลบุรี
ขับเคลื่อนกลไกด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสและกลไกการป้องกันและลดโอกาสการทุจริต

✅วันที่ 22 ตุลาคม 2563 คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท. เขต 2 ร่วมกับ ผู้แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรี ผู้แทนคณะทำงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตจังหวัดชลบุรี เพื่อขับเคลื่อนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เห็นชอบกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส และการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตการใช้จ่ายเงินกู้
ในโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ในพื้นที่ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในการส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ติดตามและเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการที่เบิกจ่ายตามพระราชกำหนดดังกล่าว ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการในเชิงรุกเพื่อช่วยให้การดำเนินการ
เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
โดยที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีได้จัดโครงการฯ ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีมีผู้สมัครเข้าร่วม จำนวน 107 คน โดยรุ่นที่ 1 ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุชั้นกลาง ในวันนี้
จำนวน 41 คน และจะเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเอง ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ ปปท. เขต 2 ได้ให้คำแนะนำ ข้อสังเกตการดำเนินงาน ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจะมีการตรวจเยี่ยมติดตามโครงการฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปจนเสร็จสิ้นโครงการดังกล่าว
#prpacc
------------------------------
🌐 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : prpacc
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th
✅ Twitter : @paccnewspost
✅ IG : pr_pacc
✅ Youtube : pacc channel
✅ Hotline : 1206

⚜️ ๒๓ ตุลาคม ⚜️--------------🤴 วันปิยมหาราช✅ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก...
22/10/2020

⚜️ ๒๓ ตุลาคม ⚜️
--------------
🤴 วันปิยมหาราช
✅ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

🙏 ด้วยความสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

#prpacc

📌ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ สำนักงาน ป.ป.ท.ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี คณะกรรม...
22/10/2020

📌ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ สำนักงาน ป.ป.ท.
ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรี และศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตจังหวัดชลบุรี ขับเคลื่อนกลไกด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสและกลไกการป้องกันและลดโอกาสการทุจริต

✅เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท. เขต 2 ร่วมกับ ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี ผู้แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรี ผู้แทนคณะทำงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตจังหวัดชลบุรี เพื่อขับเคลื่อนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เห็นชอบกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนด
ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส และการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตการใช้จ่ายเงินกู้ในโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดิน
และปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ในการส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการที่เบิกจ่ายตามพระราชกำหนดดังกล่าว ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการในเชิงรุกเพื่อช่วยให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีได้ดำเนินโครงการฯ จำนวน 1 แห่ง ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนเฉลิมลาภ ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและบริหารธุรกิจ เป็นสมาชิกเกษตรกรศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนในพื้นที่อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี จำนวน 30 คน และจะดำเนินการจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการรับรู้กลุ่มเกษตรกรเพิ่มอีก จำนวน 20 คน ได้กำหนดระยะวลาแล้วเสร็จในช่วงแรกเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ปปท.เขต 2 ได้ให้คำแนะนำการดำเนินงาน แผนความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดการทุจริต ซึ่งจะตรวจเยี่ยมตรวจติดตามโครงการดังกล่าวร่วมกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปจนเสร็จสิ้นต่อไป
#prpacc
------------------------------
🌐 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
✅ FB : prpacc
✅ เว็บไซต์ : www.pacc.go.th
✅ Twitter : @paccnewspost
✅ IG : pr_pacc
✅ Youtube : pacc channel
✅ Hotline : 1206

ที่อยู่

99 Chaeng Wattana Rd.
Bangkok
11120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 502 6670

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด