ฝ่ายทันตกรรม รพ.ธรรมศาสตร์เฉ

ฝ่ายทันตกรรม รพ.ธรรมศาสตร์เฉ นัดหมาย/ติดต่อสอบถาม
คลินิกในเวลา โทร.02-926-9896 หรือ 02-926-9012

คลินิกพิเศษเฉพาะทางทันตกรรม (นอกเวลา) เป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการให้แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้ารับบริการ ความรู้เกี่่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก ติดตามเคลื่อนไหวข่าวคราวในกลุ่มงานทันตกรรม

เปิดเหมือนปกติ

23/04/2021
14/04/2021
เนื่องจากสถานการณ์ covid-19 ในปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2654 ทางคลินิกทันตกรรมในเวลา และคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา...
30/12/2020

เนื่องจากสถานการณ์ covid-19 ในปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2654 ทางคลินิกทันตกรรมในเวลา และคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ของดให้การรักษาหัตถการที่เกิดการฟุ้งกระจาย (ขูดหินปูน / อุดฟัน / ผ่าฟันคุด) หลีกเลี่ยงการทำฟันที่ไม่มีอาการ โดยจะให้บริการเฉพาะกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน เช่น ปวดฟัน เหงือกบวม เป็นหนอง ได้รับอุบัติเหตุ เป็นต้น
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 0-2926-9896 , 0-2926-9012 หรือ inbox ทางเพจ ฝ่ายทันตกรรม รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

เนื่องจากสถานการณ์ covid-19 ในปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2654 ทางคลินิกทันตกรรมในเวลา และคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ของดให้การรักษาหัตถการที่เกิดการฟุ้งกระจาย (ขูดหินปูน / อุดฟัน / ผ่าฟันคุด) หลีกเลี่ยงการทำฟันที่ไม่มีอาการ โดยจะให้บริการเฉพาะกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน เช่น ปวดฟัน เหงือกบวม เป็นหนอง ได้รับอุบัติเหตุ เป็นต้น
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 0-2926-9896 , 0-2926-9012 หรือ inbox ทางเพจ ฝ่ายทันตกรรม รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่าน กรุณาสวมหน้ากากอนามัย ก่อนเข้าพื้นที่โรงพยาบาล และทุกๆอาคารในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร...
29/12/2020

ขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่าน กรุณาสวมหน้ากากอนามัย ก่อนเข้าพื้นที่โรงพยาบาล และทุกๆอาคารในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยค่ะ

ขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่าน กรุณาสวมหน้ากากอนามัย ก่อนเข้าพื้นที่โรงพยาบาล และทุกๆอาคารในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยค่ะ

คลินิกทันตกรรมในเวลาราชการและคลินิกพิเศษเฉพาะทางทันตกรรมนอกเวลาราชการ  หยุดให้บริการในวันที่ 31 ธันวาคม2563 1 - 3 มกราคม...
29/12/2020

คลินิกทันตกรรมในเวลาราชการและคลินิกพิเศษเฉพาะทางทันตกรรมนอกเวลาราชการ หยุดให้บริการในวันที่ 31 ธันวาคม2563 1 - 3 มกราคม 2563 จะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 4 มกราคม นะคะ

02/11/2020
สามารถสอบถามเพิ่มเติมและนัดหมายได้ที่ 0-2926-9371 และ 0-2926-9012
01/05/2020

สามารถสอบถามเพิ่มเติมและนัดหมายได้ที่ 0-2926-9371 และ 0-2926-9012

ประกาศจากคลินิกทันตกรรมโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19  สำหรับคลินิกทันตกรรมในเวลาราชการ จะใ...
01/04/2020

ประกาศจากคลินิกทันตกรรมโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 สำหรับคลินิกทันตกรรมในเวลาราชการ จะให้บริการเฉพาะผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินและเร่งด่วน เช่น ปวดบวม เป็นหนอง ได้รับอุบัติเหตุ เท่านั้น

และสำหรับผู้ป่วยทันตกรรมจัดฟันในเวลาราชการ ที่มีนัดในช่วงเดือนเมษายน ทางคลินิกขอเลื่อนการนัดหมายออกไปก่อน และเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปนัดหมายท่านอีกครั้ง

สำหรับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการขอแจ้งงดให้บริการทุกกรณี ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563 หากผู้ป่วยมีอาการปวดบวมอักเสบ หรือกรณีฉุกเฉินทางทันตกรรม สามารถติดต่อเข้ารับบริการได้ในช่วงเวลาราชการ

สำหรับผู้ป่วยที่มีนัดล่วงหน้า และไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปเลื่อนนัด ให้มารับการรักษาได้ตามปกติ แต่หากท่านประสงค์จะยกเล...
19/03/2020

สำหรับผู้ป่วยที่มีนัดล่วงหน้า และไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปเลื่อนนัด ให้มารับการรักษาได้ตามปกติ แต่หากท่านประสงค์จะยกเลิกนัดไปก่อน สามารถโทรติดต่อที่ 0-2926-9896 , 0-2926-9012 สำหรับคลินิกในเวลาราชการ และ 0-2926-9371 สำหรับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

02/03/2020
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
28/01/2020

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ตามที่มีกระแสข่าวลือ เรื่อง พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ขอยืนยันว่าโรงพยาบาลมีการเฝ้าระวังและคัดกรองโรคที่เป็นไปตามมาตรฐาน และขอความร่วมมือจากประชาชน อย่าเพิ่งตื่นตระหนกหรือแชร์ข่าวที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบสถานการณ์ที่แน่นอนจากโรงพยาบาล โดยหากมีความเคลื่อนไหวหรือมีสถานการณ์ใดๆ ที่ต้องเฝ้าระวังโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการเป็นระยะค่ะ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
17/10/2019

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

📣📣 ลงทะเบียนรับคิวบริการ (บริเวณหน้างาน) วันที่ 21 ต.ค.62 เวลา 07.00 น. (จนกว่าคิวจะครบตามจำนวน)

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
13/09/2019

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

📋 แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ รพ.ธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ

❌ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่่ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ภายใน 7 วัน หลังจากลงทะเบียนในระบบเรียบร้อยแล้ว

** โปรดทราบ :
- หมายเลขอ้างอิงของท่านยังไม่ใช่เลข HN. (เลขประจำตัวผู้ป่วย) จึงยังไม่สามารถใช้เพื่อทำการนัดหมายได้
- เมื่อท่านเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ กรุณาแจ้งว่าได้ลงทะเบียนผ่านระบบมาแล้ว หรือยื่นเอกสารที่พิมพ์จากระบบให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รับทราบ และไม่ต้องให้ท่านกรอกข้อมูลใหม่

http://www.hospital.tu.ac.th/RegisterOnline/regis_thai.php

วันนี้แอดมินขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ป่วยที่มีความประสงค์จะเข้ารับบริการทางทันตกรรม คลินิกทันตกรรมในเวลาราชการ แบบไม่ได้น...
23/07/2019

วันนี้แอดมินขอประชาสัมพันธ์
สำหรับผู้ป่วยที่มีความประสงค์จะเข้ารับบริการทางทันตกรรม คลินิกทันตกรรมในเวลาราชการ แบบไม่ได้นัด ให้กดหมายเลข 4 ที่ตู้คัดกรองอัตโนมัติ โดยสามารถกดได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป (หากผู้ป่วยกดบัตรคิวก่อนเวลา 07.00 น.จะยังไม่ได้รับคิวต้องกดใหม่หลังเวลา 7.00 น.)
โดยในวันจันทร์ อังคาร พฤหัส และศุกร์จะเปิดรับผู้ป่วย 55 คิว และเฉพาะวันพุธ จะเปิดรับผู้ป่วย 40 คิว

วันที่ 2 เมษายน 2562 ทางคลินิกทันตกรรมในเวลาราชการ ของดให้บริการผู้ป่วย เนื่องจาก มีกิจกรรมให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิด...
19/03/2019

วันที่ 2 เมษายน 2562 ทางคลินิกทันตกรรมในเวลาราชการ ของดให้บริการผู้ป่วย เนื่องจาก มีกิจกรรมให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า (ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟัน) ร่วมกับคณะทันตแพทย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ผู้สนใจเข้ารับบริการสามารถมารับบัตรคิวได้บริเวณชั้น 1 อาคารราชสุดาตั้งแต่เวลา 7.00 น.เป็นต้นไป

หมายเหตุ สำหรับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการเปิดให้บริการตามปกติในช่วงเวลา 17.00-20.00 น.

สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการรักษากับทางคลินิกนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ. สามารถ inbox กับทางเพจ คลินิกทันตกรรมนักศึกษา ...
27/07/2018

สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการรักษากับทางคลินิกนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ. สามารถ inbox กับทางเพจ คลินิกทันตกรรมนักศึกษา มธ. ได้เลยค่ะ

สวัสดีค่ะ พวกเราเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 💛❤️
ให้บริการทันตกรรมแก่บุคคลทั่วไปในคลินิกทันตกรรมนักศึกษา โดยมีอาจารย์ทันตแพทย์ดูแลทุกขั้นตอน

วันนี้พวกเราจะมาเล่าสู่กันฟังว่า นักศึกษาทันตแพทย์สามารถให้การรักษาด้านใดได้บ้าง และมีอัตราค่ารักษาสำหรับคลินิกทันตกรรมนักศึกษาเท่าไหร่ (กรณีนี้ ยังไม่รวมสิทธิ นักศึกษา มธ., บัตรทอง, ประกันสังคม และข้าราชการ ที่สามารถเบิกได้นะคะ)

หากสนใจ หรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ทาง
👉🏻เพจ คลินิกทันตกรรมนักศึกษา มธ. ( อินบอกซ์/ติอต่อมาทางกล่องข้อความของเพจ ได้เลยนะคะ 🙂 )
หรือ
👉🏻คลินิกทันตกรรมนักศึกษา อาคารราชสุดา (ชั้น 3-4) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.

พวกเราพร้อมที่จะให้คำปรึกษา และดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก ของทุกท่านอย่างเต็มที่
ขอบคุณที่ไว้วางใจค่ะ :)

10/05/2018
แจ้งปิดให้บริการช่วงเดือนเมษายนนี้ค่ะ คลินิกทันตกรรมทั้งในและนอกเวลาราชการปิดตามกำหนดนี้เช่นกันนะคะ
23/03/2018

แจ้งปิดให้บริการช่วงเดือนเมษายนนี้ค่ะ คลินิกทันตกรรมทั้งในและนอกเวลาราชการปิดตามกำหนดนี้เช่นกันนะคะ

ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม เป็นต้นไป ทางกลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ได้เปิดให้บริการคลินิกพิเศษทางทันตกรรมนอกเวลาราช...
10/01/2018

ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม เป็นต้นไป ทางกลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ได้เปิดให้บริการคลินิกพิเศษทางทันตกรรมนอกเวลาราชการ ที่บริเวณกลุ่มงานทันตกรรม ชั้น2 อาคารราชสุดา (สำหรับผู้ป่วยเดิมที่มีนัดหมายรักษาที่คลินิกนอกเวลาคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้น6 อาคารราชสุดาเดิม จะย้ายการนัดหมายทั้งหมดมาทำที่คลินิกทันตกรรมนอกเวลาที่ชั้น 2 ) สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดหมายได้ที่ 0-2926-9371 และ 0-2926-9012 ค่ะ

ฝ่ายทันตกรรม รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
30/10/2017

ฝ่ายทันตกรรม รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

พรุ่งนี้พบกันนะคะ  เปิดรับบัตรคิวตั้งแต่เจ็ดโมงเช้า บริเวณชั้น 1 อาคารราชสุดาค่ะ
19/10/2017

พรุ่งนี้พบกันนะคะ เปิดรับบัตรคิวตั้งแต่เจ็ดโมงเช้า บริเวณชั้น 1 อาคารราชสุดาค่ะ

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 2559
21/10/2016

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 2559

กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
13/10/2016

กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

Timeline Photos
13/10/2016

Timeline Photos

แจ้งข่าวประกาศ ขอเปลี่ยนแปลงการเปิดให้บริการของกลุ่มงานทันตกรรม เฉพาะในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 นี้ โดยการเปิดรับผู้ป...
14/12/2015

แจ้งข่าวประกาศ ขอเปลี่ยนแปลงการเปิดให้บริการของกลุ่มงานทันตกรรม เฉพาะในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 นี้ โดยการเปิดรับผู้ป่วยแบบไม่ได้นัดจะเปิดให้บริการเฉพาะช่วงเช้า (จำนวน 40 คิว) ส่วนผู้ป่วยนัดยังเปิดให้บริการตามปกติค่ะ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ค่ะ

เรียน  ผู้ใช้บริการกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องด้วยทางโรงพยาบาลมีการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภ...
20/11/2015

เรียน ผู้ใช้บริการกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องด้วยทางโรงพยาบาลมีการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายใน จึงขอแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อจากภายนอก ดังนี้
นัดหมาย/ติดต่อสอบถาม
โทร.02-926-9896 หรือ 02-926-9999 ต่อ 7198
ศูนย์ศัลยศาสตร์และแม็กซิลโลเฟเชียล
โทร.02-926-9897 หรือ 02-926-9999 ต่อ 7177,7179

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
20/10/2015

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

Timeline Photos
12/10/2015

Timeline Photos

ข่าวดี สำหรับผู้ที่่ต้องการใส่ฟันเทียมในขากรรไกรบนเพื่อทดแทนฟันบางซี่ที่ถูกถอนไป ฟรี  โดยการ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน...
17/07/2015

ข่าวดี สำหรับผู้ที่่ต้องการใส่ฟันเทียมในขากรรไกรบนเพื่อทดแทนฟันบางซี่ที่ถูกถอนไป ฟรี โดยการ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย ตามรายละเอียดในรูปนะคะ สนใจติดต่อได้ที่คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ รับจำนวนจำกัดนะคะ

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษามธ. และประชาชนทั่วไปรับบริการอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ และเคลือบหลุมร่องฟัน เนื่องใน...
14/10/2014

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษามธ. และประชาชนทั่วไปรับบริการอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ และเคลือบหลุมร่องฟัน เนื่องในสัปดาห์เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ประจำปี 2557 พิเศษสุดๆ ขอเชิญน้องๆ ร่วมประกวด "หนูน้อยฟันสวย" ชิงรางวัลและประกาศนีบัตร สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2926 9150, 0 2926 9999 ต่อ 7166, 0 2986 9213 ต่อ 7182, 7188

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557  กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์  ประธา...
30/06/2014

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ และทีมผู้บริหาร ได้มาเป็นประธานเปิดศูนย์ศัลยศาสตร์ช่องปาก ขากรรไกรและใบหน้าอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ และทีมผู้บริหาร ได้มาเป็นประธานเปิดศูนย์ศัลยศาสตร์ช่องปาก ขากรรไกรและใบหน้าอย่างเป็นทางการ

เนื่องในโอกาสเปิดศูนย์ศัลยศาสตร์ช่องปากขากรรไกรและใบหน้า กลุ่มงานทันตกรรมได้จัดทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพล ในวันพุธที่ 18 มิถ...
19/06/2014

เนื่องในโอกาสเปิดศูนย์ศัลยศาสตร์ช่องปากขากรรไกรและใบหน้า กลุ่มงานทันตกรรมได้จัดทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพล ในวันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557

เนื่องในโอกาสเปิดศูนย์ศัลยศาสตร์ช่องปากขากรรไกรและใบหน้า กลุ่มงานทันตกรรมได้จัดทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพล ในวันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557

28/05/2014
การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร : Orthodontic Orhognathic Surgery

วันนี้ขอแนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกรเพื่อแก้ไขความผิดปกติของการสบฟันเหตุจากกระดูกขากรรไกร โดยนำมาจากวิดีโอของ Dr Adisorn ครับ สรุปไว้อย่างน่าสนใจและเข้าใจง่ายๆครับ
Cr: คุณหมออดิศร หาญวรวงศ์

http://www.youtube.com/watch?v=BlPEOWPrkM4&sns=em

Fanpage ของทีมศูนย์ศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร  รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติค่ะ เรียนเชิญกด Like เพื่อติดตามความเ...
16/05/2014
Oral and Maxillofacial Surgery TU

Fanpage ของทีมศูนย์ศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติค่ะ เรียนเชิญกด Like เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวได้ตามลิงค์นี้นะคะ

Oral and Maxillofacial Surgery. Thammasat University Hospital

ที่อยู่

รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
Bangkok
12120

เวลาทำการ

จันทร์ 07:30 - 16:00
17:00 - 20:00
อังคาร 07:30 - 16:00
17:00 - 20:00
พุธ 07:30 - 16:00
17:00 - 20:00
พฤหัสบดี 07:30 - 16:00
17:00 - 20:00
ศุกร์ 07:30 - 16:00
17:00 - 20:00
เสาร์ 09:00 - 16:00
อาทิตย์ 09:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 926 9896

ผลิตภัณฑ์

ให้บริการตรวจรักษางานทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมเฉพาะทาง ได้แก่ ศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิโลเฟเชียล , เวชศาสตร์ช่องปาก , ทันตกรรมประดิษฐ์ , ทันตกรรมจัดฟัน , ทันตกรรมบดเคี้ยว, ทันตกรรมหัตถการ , ทันตกรรมปริทันต์ , รักษาคลองรากฟัน , ทันตกรรมสำหรับเด็ก และทันตกรรมรากเทียม

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายทันตกรรม รพ.ธรรมศาสตร์เฉผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ฝ่ายทันตกรรม รพ.ธรรมศาสตร์เฉ:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

😔😔😔😔😔😔วันนี้(11ตค.2562)ดิฉันไปรพ.ธรรมศาสตร์แต่เช้าถึง06.05น.ได้ลำดับที่28 และเข้ารับการตรวจแผนกทันตกรรมหมายเลข18..คือรอบแรก ประมาณ09.00-10.00น.ประมาณ09.10น.มีนศ.แพทย์ เรียกชื่อและนำไปที่ห้องหมายเลข2 ซักประวัติตรวจฟัน และเรียนรู้..โดยตรวจๆหยุดๆ เพราะต้องรอ อ.ทันตแพทย์ ตรวจไปมา..อ.ทันตฯบอกมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเหงือกให้ตรวจเฉพาะทางซึ่งวันนี้ไม่มีคุณหมออยากให้นัดการ และดิฉันก็ถามคุณหมอที่เป็นอาจารย์ว่าวันนี้ดิฉันจะได้ขูดหินปูนมั๊ย คุณหมอบอกได้แต่ควรไปรักษาเฉพาะทาง ซึ่งดิฉันขอบอกว่า จากการที่ดิฉันเป็นcase ให้นศ.ทันตแพทย์ใช้เวลาทั้งสิ้น จาก 09.10-10.30น. ประมาณชัชั่วโมงกว่าๆ ซึ่งก็ต้องใช้ความอดทนเพราะทำการตรวจและหยุดรอ เป็นพักๆ ซึ่งดิฉันถือว่าเป็นการช่วยเหลือนศ.ไม่ว่ากัน แต่พอกลับมาห้อง หมายเลข1 ..ดิฉันก็เดินตามนศ.ทันตฯมา และถามจนท.ห้องหมายเลข 1 ว่าดิฉันจะได้ขูดหินปูนมั๊ย เพราะในใบที่เขียน ข้อ1 ขูดหิน และอะไรซักอย่าง พอ ข้อ2 เขียนว่านัด แพทย์เฉพาะทาง ดูแล พอถามว่านัดติดตามรักษาเมื่อไร จนท.พูดจาไม่ดีเสียงดังบอกแบบตะโกนต้องไปรักษาโรคเหงือกก่อน(ไร้มารยาทไม่เหมาะกับมาอยู่ส่วนFornt)ทั้งๆที่ในใบที่หมอเขียนมา ข้อ1 คือ ขูดหินปูนตามที่อ.หมอผู้หญิงผมยาวบอกมา พอเจ้าหน้าที่บอกนัดปี-ปีครึ่ง แต่ถ้าคลีนิกพิเศษนัดได้เลย.ดิฉันบอกได้ค่ะ..นัดเดือนหน้า ..ก็แปลกใจตนเองเหมือนกัน ว่าจะหาอีกทำไม ถึงเวลาปกติก็ต้องเสียเงินเพิ่มอยู่แล้วนะ ในฐานะราษฎรคนหนึ่ง เจ้าหน้าที่หมายเลข 1 ไม่มีจรรยาบรรณ และบิดเบือน จากข้อเขียนที่คุณหมอเขียนมา อาจจะเป็นเพราะ คนไข้เยอะ แต่มิใช่ความผิดของดิฉัน เพราะดิฉันต้องการมาขูดหินปูนไม่ใช่มาเป็นcase ให้นศ...และเข้ามาห้องหมายเลข 1 ช้า ไม่ใช่ความผิดของดิฉันแน่นอน...บาย บาย ค่ะ สำหรับทันตกรรม รพ.ธรรมศาสตร์.....ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรรับรู้พฤติกรรมของลูกน้องตนเอง..
ฟันเราสั้นมากๆถึงเหงือกเลยมีวิธีทำแบบไหนบ้างค่ะ
@ บริการ ล่ามไทย-จีน/ช่วยสื่อสาร,ไซด์งานก่อสร้าง,ติดตั้งเครื่องจักร์,ดูแลคนไข้คนจีน,พาเที่ยว,ราคาถูก,โทร: 080-9677009
ลูกสาวไม่ได้ย้ายสิทธิบัตรทองจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไรคะ ถอนฟันกราม1ซี่ แล้วก็อุดฟัน1ซี่ค่ะ อายุ17ปีค่ะ
แผนกทันตกรรมของรพ.ธรรมศาสตร์รังสิต ต้องรอคิวนานมั้ย รับประกันสังคมมั้ย
ท่านใดยังไม่ได้ประสานทันตอเพทยสภาเพื่อเเก้ไขที่อยู่ส่งบัตรเลือกตั้ง มีเวลาถึง 31 ตค.นี้นะคะ
อยากนัดตรวจฟันขูดหินปูนค่ะสิทธจ่ายตรง
สอบถามว่ามีเครื่องไมโครสโคปในการรักษารากฟันไหมค่ะ เพราะคุณหมอฟันที่นครนายกบอกว่าอาการของเราต้องใช้เครื่องนี้ในการรักษาค่ะ
ตู้ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สารซิลิกาเจลหรือheaterช่วยในการดูดความชื้น..รับประกันและดูแลซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง Id line:weifo1
ฝนตกหนักดินถล่ม ทับชาวบ้านเสียชีวิต7ราย สูญหายอีก 2 ราย อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
รากฟันเทียมไททาเนียมราคาเท่าไหร่ครับ
ผ่าฟันคุดราคาเท่าไรคร้าวันที่10ไปทำได้ไหมคร้า