Clicky

งานแนะแนว โรงเรียนราชวินิตบ

งานแนะแนว โรงเรียนราชวินิตบ งานแนะแนวฯ โรงเรียนราชวินิตบางเขน

เปิดเหมือนปกติ

09/12/2022

แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ TGAT/TPAT สนามสอบ โรงเรียนราชวินิตบางเขน

08/12/2022

อย่าลืม!! บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบรายวิชา และบัตรประจำตัวประชาชน ในการเข้าสอบทั้ง PBT และ CBT นะคะ

06/12/2022

อุปกรณ์ที่สามารถนำเข้าห้องสอบ สำหรับผู้เข้าสอบ PBT และ CBT

ไม่อนุญาต** อุปกรณ์อื่นใดนอกจากที่ระบุนี้ เช่น ดินสอกด ยาดม ขวดน้ำ เสื้อกันหนาว ที่อุดหู หากมีความจำเป็นให้แจ้งอนุโลมหน้าห้องสอบ โดยแนบใบรับรองแพทย์ หรือหลักฐานความจำเป็นอื่น ๆ

30/11/2022

⚠️มาตรการเกี่ยวกับโควิด-19 ในการเข้าสอบ TGAT/TPAT 2-5 และ A-Level

1. ผู้เข้าสอบต้องนำ เจล หรือสเปรย์แอลกอฮอล์มาเอง และหมั่นล้างมือในระหว่างการสอบ

2. แนะนำให้ผู้เข้าสอบตรวจ ATK ก่อนวันสอบ หากมีอาการ
ต้องสงสัยต่อไปนี้ เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ เมื่อยตัว หรือมีประวัติใกล้ชิด
ผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อแสดงให้ เจ้าหน้าที่คุมสอบหากมีการขอดู

3.เข้าระบบ mytcas.com เพื่อแจ้งผลตรวจกรณีที่เป็นบวก
ในระบบรับแจ้ง (จะเปิดให้แจ้ง 4 วัน ก่อนวันสอบ) เพื่อให้สนามสอบ
เตรียมการให้สอบในห้องสอบแยกพิเศษ

4. กรณีเป็นโควิด-19 แล้วกักตัว ครบ 7 วัน หลังวันตรวจพบ
ให้ถือว่าปลอดภัย สามารถ เข้าสอบห้องปกติได้

5. หากตรวจพบเชื้อในวันที่สอบ และประสงค์ จะเข้าสอบ ให้นำผลตรวจฯ แจ้งที่สนามสอบ เพื่อเข้าสอบในห้องสอบแยกพิเศษ ทั้งนี้ต้องใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และระมัดระวัง ไม่ให้ตัวเองเป็นสาเหตุ
แพร่กระจายเชื้อกับผู้อื่นอย่างเคร่งครัด

📚 รายงานผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
01/11/2022

📚 รายงานผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

Photos from P’Dome's post
28/10/2022

Photos from P’Dome's post

✨ กิจกรรมพี่แนะแนวน้อง ปีการศึกษา 2565📢 เชิญชวนรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 - 6 แนะแนวการศึกษ...
26/10/2022

✨ กิจกรรมพี่แนะแนวน้อง ปีการศึกษา 2565

📢 เชิญชวนรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 - 6 แนะแนวการศึกษาต่อให้กับรุ่นน้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
• วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565
• เวลา 08.30 - 11.50 น.
• ณ หอประชุมจักรินทร์สิรินธร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา โรงเรียนราชวินิตบางเขน

📌 สนใจลงทะเบียนภายในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565
***ขอสงวนสิทธิ์ผู้เข้าร่วมเฉพาะผู้ลงทะเบียนเท่านั้น
https://forms.gle/vV1uTn87AoWPgTaGA

Photos from P’Dome's post
16/10/2022

Photos from P’Dome's post

Photos from P’Dome's post
16/10/2022

Photos from P’Dome's post

Photos from Admissions มจธ.'s post
08/10/2022

Photos from Admissions มจธ.'s post

07/10/2022

มาแล้ว!!! 🥳 Update แผนผังคณะวิชาต่าง ๆ ภายในงาน
SU OPEN HOUSE 2022
วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 วันเดียวเท่านั้น!!!
ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

พบกับพี่ ๆ แต่ละคณะวิชา ทั้งหมด 14 คณะ ดังนี้
1 : คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
2 : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3 : คณะโบราณคดี
4 : คณะมัณฑนศิลป์
5 : คณะอักษรศาสตร์
6 : คณะศึกษาศาสตร์
7 : คณะวิทยาศาสตร์
8 : คณะเภสัชศาสตร์
9 : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10 : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
11 : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12 : คณะดุริยางคศาสตร์
13 : คณะวิทยาการการจัดการ
14 : วิทยาลัยนานาชาติ
15 : บัณฑิตวิทยาลัย

เตรียมตัวกันให้พร้อม!!! ดูผังกันให้ดี แล้วมาพบกับคณะที่น้อง ๆ สนใจกันนะ
พี่ ๆ แต่ละคณะรออยู่ ลุยยย!!!
🎨📐🔍✏️🖌📝📖📚🎙🛠🐄🧰🎬🎤🎷💻

🔈 Q&A ❓
📌 สามารถขับรถมาได้มั้ย มีที่จอดรถหรือเปล่า ❓
ตอบ : แนะนำให้เดินทางโดยใช้รถสาธารณะนะจ๊ะ ทางมหาวิทยาลัยไม่มีที่จอดรถบริการจ้าาาา
📌 ต้องลงทะเบียนก่อนมั้ย ❓
ตอบ : สามารถมาลงทะเบียนที่หน้างานได้เลย ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
📌 แต่งตัวแบบไหนดี ❓
ตอบ : ใส่ชุดของสถาบันการศึกษาของตนเอง หรือแต่งกายชุดไปรเวทแบบสุภาพนะจ๊ะ

03/10/2022

📣เตรียมพร้อม ก่อนการสมัครสอบ TGAT/TPAT ✏️

1. ตามปกติโรงเรียนส่งข้อมูลผลการเรียน และสถานะการเรียนมายัง ทปอ.
น้อง ๆ ไม่ต้องยื่นเอกสารใบ ปพ.1/ปพ.7 ยกเว้นกรณีข้อมูลตกหล่น 📄

2.ไฟล์รูปถ่ายชุดสุภาพ ไม่จำเป็น ต้องใส่ชุดนักเรียน สามารถถ่ายภาพ
ด้วยมือถือได้ ผมสีดำหรือน้ำตาล ใส่แว่นสายตาได้ 📱👓

3. กรณีจบหลักสูตรจบจากต่างประเทศ 🌍🎓📚
ให้เตรียมขอใบเทียบวุฒิ หรือ ใบรับรองการเทียบวุฒิไว้ก่อน

4. การชำระเงินค่าสมัครสอบ 💸
- ชำระผ่าน Mobile Banking Application โดยชำระให้เรียบร้อยภายในเวลา 23.29 น. ของวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 (ไม่มีค่าบริการ)

- หรือ ชำระได้ที่ เคาน์เตอร์ เซอร์วิส
โดยชำระให้เรียบร้อยภายในเวลา 23.59 น. หรือตามเวลาเปิดให้บริการ
ของร้านในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 (มีค่าบริการ 10 บาท)

27/09/2022

📍TCAS รอบที่ 1 Portfolio มจพ. ปีการศึกษา 2566
💬 เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย
✅ วุฒิ ม.3 ศึกษาต่อระดับ ปวช. โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน
✅ วุฒิ ม.6 ปวช. ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี /5 ปี
✅ วุฒิ ปวส. ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน
🔻ระเบียบการรับสมัคร https://www.admission.kmutnb.ac.th/apply/round/1
🟦 หลักสูตรการศึกษา http://acdserv.kmutnb.ac.th/study-courses
🔍 ตรวจสอบสาขาวิชาที่สามารถเข้าศึกษาต่อได้ https://stdadmis2.kmutnb.ac.th/Information/GradCondCheck
🌐 สมัครเรียนได้ที่ https://admission.kmutnb.ac.th/
ℹ️ สอบถามเพิ่มเติม กลุ่มงานรับสมัครนักศึกษา มจพ. โทร 02555 2000 ต่อ 1626,1627

22/09/2022

📢ประกาศแล้ว! เกณฑ์ TCAS66 จุฬาฯ
รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)✨
.
ดูหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร และเกณฑ์ต่างๆ ได้ที่
http://www.admissions.chula.ac.th/tcas1.html

21/09/2022

📌 ปักหมุดไว้เลย! อัปเดตข้อมูลข่าวสารการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ผ่านระบบ TCAS ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2566 รวมทุกโพสต์ไว้ให้แล้ว #เด็กซิ่ว ห้ามพลาด!!!

- ประกาศรับสมัคร รอบ 1/1 และ 1/2
https://tcas.mahidol.ac.th/announce/AdmissionNotice-Portfolio.pdf

- เกณฑ์การรับสมัคร แยกตามคณะ/หลักสูตร/สาขา รอบ 1/1 Portfolio
https://tcas.mahidol.ac.th/programs.html

21/09/2022

📣📣มาแล้วววววว
ประกาศรับสมัครรอบที่ 1.1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

🌐 รับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 -17 ตุลาคม 2565 ที่ www.tuadmissions.in.th

📍จำนวนรับทั้งหมด 50 คน

📍ศึกษารายละเอียดการสมัครได้ที่ https://www.tuadmissions.in.th/admissions/8

#ทีมมธ

Photos from สถาบันการบินพลเรือน-Civil Aviation Training Center,Thailand's post
21/09/2022

Photos from สถาบันการบินพลเรือน-Civil Aviation Training Center,Thailand's post

Photos from Chulalongkorn University's post
17/09/2022

Photos from Chulalongkorn University's post

16/09/2022

ปฏิทินดำเนินการ TCAS 66 มหาวิทยาลัยนเรศวร
ติดตามวันและเวลาการสมัครสอบ


#มหาวิทยาลัยนเรศวร

16/09/2022


กำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2566

รอติดตามประกาศ เกณฑ์ คุณสมบัติเร็วนี้ๆ ที่
🌐 https://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp

เข้าถึงข้อมูลอย่างง่าย แอดไว้เลย
📲 line chatbot :
💬 line openchat : https://bit.ly/3PrD1uk

Photos from เรียนต่อ มมส Mahasarakham university's post
15/09/2022

Photos from เรียนต่อ มมส Mahasarakham university's post

13/09/2022

ปฏิทินการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2566

13/09/2022

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษ
ดูรายละเอียดและกรอกใบสมัคร :: https://aic.pnru.ac.th/index.php?op=detail&vertical=news&opid=492
• ปฏิทินรับสมัคร :: https://admission.pnru.ac.th/info/calendar/01
• การรายงานตัวและค่าลงทะเบียนเรียน :: https://admission.pnru.ac.th/info/payment/01
• สาขาวิชาที่รับสมัคร / คุณสมบัติและพื้นความรู้ทั่วไปของผู้สมัคร :: https://admission.pnru.ac.th/info/open/01

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 2544 8046

13/09/2022

ปฏิทินรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS66)

www.pnru.ac.th
https://admission.pnru.ac.th
#มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร #สมัครเรียน

13/09/2022

เปิดรับสมัครแล้วนะครับสำหรับค่ายยุวเภสัชกร โดยครั้งนี้พิเศษมากๆเลย เพราะนอกจากเราจะรับน้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แล้ว เรายังรับน้องม.6 ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564 อีกด้วย 🎉🎊

ปิดรับสมัครวันที่ : 18 กันยายน 2565
ค่ายจะจัดขึ้นวันที่ : 11 - 13 พฤศจิกายน 2565 (ค่าย ไป - กลับ) ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น้องๆสามารถ scan qr code หรือ เข้าลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLRY0OB1XqPKK66ZfnIkObArw2rOzKDDSqhEFxTo5hy51_wg/viewform เพื่อกรอกฟอร์มสมัครได้เลยนะครับ

หมายเหตุ จำนวนรับทั้งหมด 130 คน (จำนวนนักเรียนชั้นม.6 ปีการศึกษา 2564 10 คน) โดยจะคัดเลือกจากการตอบคำถามในฟอร์มเท่านั้น
สามารถติดตามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : PharmCMUcamp23
Instargram : pharmcmucamp_23

13/09/2022

📢📢📢📢ประกาศๆ📢📢📢📢
ค่ายดีๆจากชมรม Al & Robotics For All - KMITL Club สำหรับน้องๆมัธยมปลาย4-6มาถึงแล้ว

✨🦾AI & ROBOTICS CAMP🦾✨

ค่ายนี้น้องๆจะได้พบกับความรู้เกี่ยวกับAI และ Robotics

🗓ค่ายจัดวันที่: 9 ตุลาคม 2565
📍สถานที่: อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
*น้องๆที่ร่วมค่ายนี้จะได้รับเกียรติบัตรด้วยนะๆๆ

สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจสามารถสแกนqr code หรือ https://forms.gle/FsWBuvuvkDcBAGAL7

13/09/2022

📍ใครอยากเป็นพยาบาล ฉันหน่ะสิ่ ฉันหน่ะสิ!!
👋🏻👋🏻มาแล้วจ้าา กับกิจกรรมเปิดบ้านคณะพยาบาลศาสตร์ “HOW TO BECOME A NURSE” ที่จะทำให้น้องๆรู้จักคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมากขึ้น
การสมัครและเกณฑ์การรับปี 2566
เตรียม portfolio อย่างไรให้ปัง💥
เตรียมตัวสอบและสัมภาษณ์อย่างไร
ทุกคำถามเรามีคำตอบที่นี่เลย
📩** ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้
http://openhouse.mahidol.ac.th
#พยาบาลของแผ่นดิน #พยาบาลมหิดล

#เปิดบ้านคณะพยาบาล

13/09/2022

🎉🎉🎉มาเเล้วววววว!! ค่าย”CEL Camp ครั้งที่10” ⚙️⚙️⚙️สำหรับน้องๆ ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต ที่สนใจอยากเป็นวิศวกรเคมี หรืออยากรู้จักว่าวิศวกรเคมีคืออะไร เรียนเกี่ยวกับอะไร ทำงานแบบไหน นอกจากนี้แล้ว เรายังมีกิจกรรมที่ให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นการทำ Lab การสอนวิชาการต่างๆ และการเยี่ยมโรงงานจริง นอกจากกิจกรรมวิชาการแล้วเรายังมีกิจกรรมสันทนาการที่จะชวนให้น้องๆ ทุกคนสนุกสนาน และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆ ไปพร้อมกัน มาลองศึกษา เรียนรู้ และค้นหาตัวเองได้ที่ค่ายนี้ ว่าวิศวกรเคมีคืออาชีพที่ใช่สำหรับเราหรือไม่?

📌เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
วันจัดค่าย : 20-23 ธันวาคม 2565
รับจำนวน : 60 คน เท่านั้น
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย(4-6) สายวิทย์-คณิต
ค่าใช้จ่าย : 500 บาทถ้วน(จ่ายหลังจากผ่านการคัดเลือก)
ฟรี ! ที่พักให้สำหรับน้องๆทุกคนนะคะ 💗
👉👉ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1uEH3I2oR6DGJPXi8QebMfnfAl4AZ8NmO
👉👉เสร็จแล้วให้ส่งใบสมัครมาใน google form นี้ได้เลย : https://forms.gle/SDX4xqqu31i6epd18
พวกพี่จะทำการคัดเลือกและจะประกาศผลให้น้องๆทราบภายหลัง มาสมัครกันเยอะๆน้าาาาาาา 🔥🔥❤️❤️


#ทีมวิศวลาดกระบัง

13/09/2022

🚨Opengown Camp ค่ายเปิดเสื้อกาวน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ครั้งที่ 23 เปิดรับสมัครแล้ว‼️📢

❤️‍🔥ช่วงเปิดรับสมัคร: 1 สิงหาคม - 17 กันยายน 2565

✅รายละเอียดการรับสมัครสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1ioQ64R3rBx5mLOeHlInHCjfvimZW8bzd/view?usp=drivesdk

🌈หากน้อง ๆ สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้จากลิงก์ข้างล่างนี้เลยย👇🏻✨
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVU0k1i3jRHj0znmCfbTVScA58aZ2heZ0TPRsc6BgFouLOaA/viewform?usp=sf_link
( สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกจะมีค่าใช้จ่ายจำนวน 500 บาท )

📍โดยปีนี้จะมีการจัดกิจกรรมแบบออนไซต์🚗 ในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2565 (ไม่ค้างคืน) ณ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อให้น้อง ๆ ได้เข้ามาสัมผัสชีวิตการเรียนแพทย์อย่างใกล้ชิด และร่วมสนุกกับกิจกรรมได้อย่างเต็มที่🤩🩺🙆🏻‍♀️

💁🏻‍♀️หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่
Facebook: Opengown Camp : ค่ายเปิดเสื้อกาวน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
Email: [email protected]

13/09/2022

📣มาแล้วค่ะ!! รายละเอียดการรับสมัครโครงการ Biochem Challenge ครั้งที่ 5 🧬 *สำหรับฟอร์มและหลักฐานการรับสมัครจะแจ้งอีกครั้งทางหน้าเพจ
📍หากครบ 750 ทีม ปิดรับสมัครทันที📍

ติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่
Fb : Biochem challenge
Ig : biochem_challenge

13/09/2022

🧙‍♀️🧙เปิดรับสมัครแล้วค่า🧙‍♀️🧙

เปิดรับสมัครการสอบแข่งขันตอบปัญหาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี เเละทุนการศึกษาประจําปี 2565

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2565 และสอบแข่งขันในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565
(ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน)
โดยมีช่องทางการรับสมัครออนไลน์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น
สามารถโหลดใบสมัครได้ทาง https://drive.google.com/drive/folders/1UnT47jAGGYcjQwdUupY53iVY2yM5KTvk
และกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5xJm0yHodd4-7ITW0UhEIqO4plocPAsABT8cbxpBSYOOuXA/viewform
!!!!!!!!!!(ใช้Gmailเท่านั้น)!!!!!!!!!!!!
หรือ สแกน QR Code (ในรูปด้านล่าง)
ซึ่งต้องแนบภาพ
1. รูปถ่ายหน้าตรงในชุดเครื่องแบบนักเรียน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. หลักฐานการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม
4. เอกสารใบสมัคร
5. หลักฐานการโอนเงิน*
ลงในฟอร์มออนไลน์ที่กำหนดไว้
*โดยสามารถชำระเงินได้ที่ เลขบัญชี 235-298145-9 ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ตอบปัญหาเคมี ครั้งที่ 41

น้อง ๆ นักเรียนสามารถสมัครแบบออนไลน์เองได้ โดยต้องมีอาจารย์ผู้เห็นชอบในการแข่งขันตามกติกาการสมัคร และหากหมดวันรับสมัคร นักเรียนคนใดที่มีหลักฐานไม่ครบถ้วน ถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ

สามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง
Facebook : Chemtest Kasetsart University
Instagram : chemtest.ku
เบอร์โทรติดต่อ : 0-2562-5555 ต่อ 647677 เฉพาะในเวลาราชการ

#สอบแข่งขันตอบปัญหาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
#เคมี

13/09/2022

เปิดรับสมัครแล้ว ‼️

สำหรับ “การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา” เนื่องในวันรพีวิชาการ ประจำปี 2565 ⚖️📝✨

ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศร่วมเข้าแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันรพีวิชาการ ประจำปี 2565 🗓🤍

📍โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 📍

👉🏻 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน ❗️อย่าลืมเตรียมเอกสารให้พร้อม❗️ และนำมาสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลผ่าน Google Form ได้ที่ 💻👇🏻

📎 https://forms.gle/cFrmsjBJt9qi8JFG9

👉🏻 หรือสแกน QR Code ในรูป 📲 เพื่อสมัครเข้าแข่งขันได้เลย

📌 สามารถสมัครแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้ วันที่ 3 กันยายน - 3 ตุลาคม 2565 🗓🪄

📌 สำหรับรายชื่อโรงเรียนที่มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันจะประกาศให้ทราบภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 💻✅

Facebook : วันรพี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Instagram : Raphivichakarntu
Email : [email protected]

📍แล้วมาพบกันในมหกรรมรพีวิชาการวันที่ 4-5 พฤศจิกายนนี้ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 🤍🎉✨
#มุมที่ถูกลืม #รพีมัธยม65

Powergreen Camp – ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
13/09/2022
Powergreen Camp – ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Powergreen Camp – ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Power green camp #17 โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 17(The Power Green Camp 17) Climate Change, We Must Change – เริ่มเพื่อโลก วันที่ 15 ตุลา.....

Photos from SUTCAS มหาวิทยาลัยศิลปากร's post
12/09/2022

Photos from SUTCAS มหาวิทยาลัยศิลปากร's post

ที่อยู่

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625801555

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานแนะแนว โรงเรียนราชวินิตบผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง งานแนะแนว โรงเรียนราชวินิตบ:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ

นักศึกษาที่สนใจเรียนต่อสาขาแพทยศาสตร์ในต่างประเทศ ห้ามพลาด
รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตต่างประเทศจะให้เกียรติมาบรรยายเรื่องขั้นตอนการเรียนแพทย์ต่างประเทศและตอบข้อซักถามต่างๆโดยละเอียด
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 10.00-11.00 น.
นศ.และผู้ปกครองที่สนใจ กรุณากรอกฟอร์มลงทะเบียน เพื่อจัดส่ง link เชิญฟังสัมมนาออนไลน์ด้วยค่ะ
ฟอร์มลงทะเบียน https://forms.gle/GuzaDkpxs1kcbTJAA
#เรียนแพทย์ต่างประเทศ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษานะคะ
ขอบคุณค่ะ
……………………………………………………………
วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา เปิดรับตรงปี 63 สมัครและสัมภาษณ์ออนไลน์ รู้ผลทันที!!

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือ International College, Suan Sunandha Rajabhat University (SSRUIC) เป็นหนึ่งในวิทยาลัยที่อยู่ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏสวนสุนันทา (ราชภัฏอันดับหนึ่ง 11 สมัย) เปิดดำเนินการมามากกว่า 15 ปี และได้ผลิตนักศึกษาเข้าสู่สายงานธุรกิจและบริการที่หลากหลาย

โดย SSRUIC ตั้งอยู่ที่ ศูนย์การศึกษาของมรภ.สวนสุนันทา อ.พุทธมณฑลสาย 4 คลองโยง จ.นครปฐม
เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ในหลักสูตรนานาชาติ 3 หลักสูตร และหลักสูตรใหม่สองภาษา 1 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรนานาชาติ (International)
– B.A. (Airline Business) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจการบิน

– B.A. (Hotel and Tourism Management) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
Major –การโรงแรม (Hotel Innovation)
Major –ธุรกิจภัตตาคาร (Restaurant and Catering)
Major –การจัดการท่องเที่ยวและคมนาคม (Tourism and Transportation)

– B.B.A. (Digital International Business) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ
Major –บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)
Major –บริหารธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Management)
2. หลักสูตรสองภาษา (ใหม่)
– B.Ed. (Mathematics) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (สองภาษา อังกฤษ-ไทย)

เปิดรับสมัครเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563
ตั้งแต่ วันนี้ – มิถุนายน 2563
สมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/X7J917SS7XnyN7LcA
(หลังจากสมัครออนไลน์แล้ว เจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งรายละเอียดให้ทราบ)
สอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ 034-964946 กด 1 หรือ 082-5601365
Facebook : Ssruic Admission รับสมัครนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา
หรือ Website : www.pr.ssruic.ssru.ac.th

ข้อดีของการเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1. เป็นวิทยาลัยของรัฐ ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. เรียนด้วยภาษาอังกฤษและเรียนภาษาที่สามอีกหนึ่งภาษา เช่น จีน เกาหลี ฝรั่งเศส ฯลฯ
3. ก่อนจบการศึกษาต้องสอบ TOEIC ได้ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
4. ทุนเรียนฟรี (ตามเงื่อนไขของวิทยาลัย)
5. สามารถกู้ กยศ. – กรอ. ได้ 60,000 ต่อปี
6. Learning by Doing : ฝึกปฏิบัติกับห้องปฏิบัติการของทุกสาขา เช่น ห้องปฏิบัติการบิน, การโรงแรม ฯลฯ
7. มีโอกาสชิงทุนไปเป็นเด็กแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ทั้งยุโรปและเอเชีย
8. มีมาตรการผ่อนผันการชำระเงิน*(เฉพาะในช่วงวิกฤติ COVID-19) โดยคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ (*ไม่ใช่ผ่อนชำระ)
9. มีการซ้อมทดสอบการสอบ TOEIC (ระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ) อยู่ตลอดเวลา
10. ได้ฝึกงานกับองค์ที่มีชื่อเสียง (เรียน 3 ปี และ ฝึกงาน 1 เทอม)
ชวนเยาวชนเรียนซัมเมอร์ที่ฟิลิปปินส์กับ CIJ กันเถอะ จ่ายไม่ถึงแสนบาท

สวัสดีคะ น้องๆ

วันนี้พี่ๆ จากบริษัท Study Overseas Centre Co.,Ltd มีโปรแกรม Junior Summer ที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์มาแนะนำคะ ทั้งเรียน ทั้งเที่ยว ราคาเดียวรวมทุกอย่างจ่ายเพียง 59,999 บาทเท่านั้น (เรียนหนัก จ่ายเบา เที่ยวสบายในราคาสบายกระเป๋า) เรียนที่สถาบันสอนภาษาในเมืองเซบูชื่อ CIJ School

-รับอายุ 8 – 16 ปี
-เริ่มโครงการ 22 มีนาคม 2563 – 4 เมษายน 2563 (2 สัปดาห์)
-ค่าโครงการ 59,999 บาท (รวมทุกอย่าง)

CIJ School (Cebu International Junior School):
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2003 เปิดมามากกว่า 16 ปี เปิดรับนักเรียนต่างชาติมาเรียนคอร์สภาษาอังกฤษที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ จากหลากหลายประเทศ และช่วงปิดเทอมนี้ทาโรงเรียน CIJ ยังเปิดรับนักเรียนมาเรียนคอร์ส Junior Summer ตั้งแต่อายุ 8 ปีเป็นต้นไป โรงเรียนอยู่ห่างจากสนามบิน (Cebu Airport) 20-30 นาทีโดยรถยนต์

ทำไมถึงต้องเรียนกับที่ CIJ School ?
-เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ วันละ 8 ชั่วโมง
-คาบเรียนที่ออกแบบมาเหมาะสมกับผู้เรียน
-อาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ
-มีกิจกรรมผ่อนคลายหลังเลิกเรียน และวันหยุด
-บริการสิ่งอำนวยความสะดวกในแคมปัส
-ภายในและบริเวณแคมปัสมีความปลอดภัย

สอบถามพี่ๆที่ Study Overseas Centre Co.,Ltd ได้เลยจ้า
โทร.: 02-2557592, 02-6556479, 02-2559950
มือถือ: 089-6820168, 081-3532864, 081-6449867, 081-6460769, 083-8549528
Email: [email protected], [email protected]
Website: www.studyoverseas.co.th Facebook: www.facebook.com/socstaff
Line id: study.soc
Office hours: Mon-Fri 09:00-18:00, Sat 09:00-17:00
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนค่ะ
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึง 24 มีนาคม 62 … ฝากส่งต่อให้น้อง ๆ ม.6 และ ปวช. 3 … ที่สนใจต่อปริญญาตรี 4 ปี มีเส้นทางสู่การทำงานที่ชัดเจน สนใจคลิกสมัครออนไลน์ได้ทันทีที่ www.ipesk.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรในภาพได้เลยคะ … เปิดโอกาสแห่งการศึกษาใกล้บ้าน เรียนนิเทศฯ เน้นกีฬา ที่มหาชัย / ฝากแอดมินด้วยคะ
ฝากประชาสัมพันธ์นักเรียนและผู้ปกครองด้วยครับ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (พัฒนาการ 37 , http://www.tni.ac.th)
สอนระดับปริญญาตรีด้าน IT , MT , BI , DC , DSA + เรียนภาษาญี่ปุ่น จัดงาน Open House แนะนำคณะ IT ทั้งด้านการเรียนการสอน เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ และทุนการศึกษา โดยทุกอย่างฟรี

ลงทะเบียนเข้างานได้ที่ goo.gl/djdwqU

TNI IT Openhouse! (เสาร์ที่ 23 มี.ค. 62)

📣เตรียมพบกับกิจกรรม📣
i Passion : เปิดบ้าน [email protected]
ค้นพบเป้าหมายใหม่ที่ตรงกับคุณ
พบกันวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 🇹🇭 - 🇯🇵 (ถนนพัฒนาการ)

🙎🏻‍♂️🙎🏻‍♀️กิจกรรมสร้าง Passion ในงาน ‼ฟรี‼️

✅ สร้าง Line Animation ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

✅ เรียนรู้ AI Chatbot ฉบับมือใหม่

✅ ออกแบบ Portfolio ไม่เอ้าท์ ต้อง AR สิ

✅ มือใหม่หัดใช้ IoT

✅ Fun Programming with Scratch

✅ ภ่ายภาพแบบเว่อร์วัง ดูปัง ง่ายๆ ด้วยมือถือ

✅ บูทแสดงผลงานล้ำๆ และกิจกรรมมากมาย

☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : พี่เมย์ (โทร 02-7632739)
📍ลงทะเบียนล่วงหน้า ที่ 👉 goo.gl/djdwqU

รีบๆลงทะเบียนกันเยอะๆนะคะ ก่อนที่นั่งจะเต็ม 😊
มาเร็วววววว น้องๆ ทั้งหลาย มาเรียนเทคนิคการแพทย์ ม.อ. กันเถอะ!

ค่าเทอมไม่แพง หอพักน่าอยู่ บรรยากาศในรั้วมหาวิทยาลัยก็ดี มีบริการรถไฟฟ้าฟรี ศูนย์กีฬาได้มาตรฐาน อุปกรณ์ครบครัน ใกล้ศูนย์การค้า ใกล้แหล่งท่องเที่ยว เรียนไป ชิวไป ไม่เครียด บัณฑิตสอบได้ใบประกอบวิชาชีพสูงเกินร้อยละ 90 เรียนจบแล้วมีงานทำเกินร้อยละ 90

รีบมาสมัครกันเยอะๆ นะคะ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

ชมรมกีฬายิงปืน การไฟฟ้าส่วน Eastern Languages KU Lard Yao FQA : ศูนย์บริการประกันคุณภาพอ กลุ่มวิชาการ สำนักควบคุมพืช iTech RD ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุง การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterwork สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยา กรมหม่อนไหม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง