งานแนะแนว โรงเรียนราชวินิตบางเขน

งานแนะแนว โรงเรียนราชวินิตบางเขน งานแนะแนวฯ โรงเรียนราชวินิตบางเขน

21/08/2023

โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ…

20/08/2023
📚 รายงานผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
08/08/2023

📚 รายงานผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

28/06/2023
ข้อมูลดังกล่าวได้รับอนุญาตจากนักเรียนเรียบร้อยแล้ว โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพขอบคุณค่ะ
12/05/2023

ข้อมูลดังกล่าวได้รับอนุญาตจากนักเรียนเรียบร้อยแล้ว โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ
ขอบคุณค่ะ

28/03/2023
03/03/2023

✏️อุปกรณ์ที่สามารถนำเข้าห้องสอบ สำหรับผู้เข้าสอบ A-Level

❎ไม่อนุญาต: อุปกรณ์อื่นใดนอกจากที่ระบุนี้ เช่น ยาดม ขวดน้ำ เสื้อกันหนาว ที่อุดหู หากมีความจำเป็นให้แจ้งอนุโลมหน้าห้องสอบ โดยแนบใบรับรองแพทย์ หรือหลักฐานความจำเป็นอื่น ๆ

✅อุปกรณ์ที่มีให้ในห้องสอบ: กบเหลาดินสอ และปากกาลูกลื่น

13/02/2023

📍ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 สามารถกดลิงค์เพื่อสมัคร http://122.154.174.36/FreshyRVB/ #หลักสูตรห้องเรียนพิเศษโครงการTalentedClassProgram ✨🤍

31/01/2023

✏️7 ข้อควรรู้ ก่อนสมัครสอบ A-Level

31/01/2023
09/12/2022

แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ TGAT/TPAT สนามสอบ โรงเรียนราชวินิตบางเขน

08/12/2022

อย่าลืม!! บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบรายวิชา และบัตรประจำตัวประชาชน ในการเข้าสอบทั้ง PBT และ CBT นะคะ

06/12/2022

อุปกรณ์ที่สามารถนำเข้าห้องสอบ สำหรับผู้เข้าสอบ PBT และ CBT

ไม่อนุญาต** อุปกรณ์อื่นใดนอกจากที่ระบุนี้ เช่น ดินสอกด ยาดม ขวดน้ำ เสื้อกันหนาว ที่อุดหู หากมีความจำเป็นให้แจ้งอนุโลมหน้าห้องสอบ โดยแนบใบรับรองแพทย์ หรือหลักฐานความจำเป็นอื่น ๆ

30/11/2022

⚠️มาตรการเกี่ยวกับโควิด-19 ในการเข้าสอบ TGAT/TPAT 2-5 และ A-Level

1. ผู้เข้าสอบต้องนำ เจล หรือสเปรย์แอลกอฮอล์มาเอง และหมั่นล้างมือในระหว่างการสอบ

2. แนะนำให้ผู้เข้าสอบตรวจ ATK ก่อนวันสอบ หากมีอาการ
ต้องสงสัยต่อไปนี้ เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ เมื่อยตัว หรือมีประวัติใกล้ชิด
ผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อแสดงให้ เจ้าหน้าที่คุมสอบหากมีการขอดู

3.เข้าระบบ mytcas.com เพื่อแจ้งผลตรวจกรณีที่เป็นบวก
ในระบบรับแจ้ง (จะเปิดให้แจ้ง 4 วัน ก่อนวันสอบ) เพื่อให้สนามสอบ
เตรียมการให้สอบในห้องสอบแยกพิเศษ

4. กรณีเป็นโควิด-19 แล้วกักตัว ครบ 7 วัน หลังวันตรวจพบ
ให้ถือว่าปลอดภัย สามารถ เข้าสอบห้องปกติได้

5. หากตรวจพบเชื้อในวันที่สอบ และประสงค์ จะเข้าสอบ ให้นำผลตรวจฯ แจ้งที่สนามสอบ เพื่อเข้าสอบในห้องสอบแยกพิเศษ ทั้งนี้ต้องใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และระมัดระวัง ไม่ให้ตัวเองเป็นสาเหตุ
แพร่กระจายเชื้อกับผู้อื่นอย่างเคร่งครัด

📚 รายงานผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
01/11/2022

📚 รายงานผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

✨ กิจกรรมพี่แนะแนวน้อง ปีการศึกษา 2565📢 เชิญชวนรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 - 6 แนะแนวการศึกษ...
26/10/2022

✨ กิจกรรมพี่แนะแนวน้อง ปีการศึกษา 2565

📢 เชิญชวนรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 - 6 แนะแนวการศึกษาต่อให้กับรุ่นน้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
• วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565
• เวลา 08.30 - 11.50 น.
• ณ หอประชุมจักรินทร์สิรินธร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา โรงเรียนราชวินิตบางเขน

📌 สนใจลงทะเบียนภายในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565
***ขอสงวนสิทธิ์ผู้เข้าร่วมเฉพาะผู้ลงทะเบียนเท่านั้น
https://forms.gle/vV1uTn87AoWPgTaGA

08/10/2022
07/10/2022

มาแล้ว!!! 🥳 Update แผนผังคณะวิชาต่าง ๆ ภายในงาน
SU OPEN HOUSE 2022
วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 วันเดียวเท่านั้น!!!
ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

พบกับพี่ ๆ แต่ละคณะวิชา ทั้งหมด 14 คณะ ดังนี้
1 : คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
2 : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3 : คณะโบราณคดี
4 : คณะมัณฑนศิลป์
5 : คณะอักษรศาสตร์
6 : คณะศึกษาศาสตร์
7 : คณะวิทยาศาสตร์
8 : คณะเภสัชศาสตร์
9 : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10 : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
11 : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12 : คณะดุริยางคศาสตร์
13 : คณะวิทยาการการจัดการ
14 : วิทยาลัยนานาชาติ
15 : บัณฑิตวิทยาลัย

เตรียมตัวกันให้พร้อม!!! ดูผังกันให้ดี แล้วมาพบกับคณะที่น้อง ๆ สนใจกันนะ
พี่ ๆ แต่ละคณะรออยู่ ลุยยย!!!
🎨📐🔍✏️🖌📝📖📚🎙🛠🐄🧰🎬🎤🎷💻

🔈 Q&A ❓
📌 สามารถขับรถมาได้มั้ย มีที่จอดรถหรือเปล่า ❓
ตอบ : แนะนำให้เดินทางโดยใช้รถสาธารณะนะจ๊ะ ทางมหาวิทยาลัยไม่มีที่จอดรถบริการจ้าาาา
📌 ต้องลงทะเบียนก่อนมั้ย ❓
ตอบ : สามารถมาลงทะเบียนที่หน้างานได้เลย ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
📌 แต่งตัวแบบไหนดี ❓
ตอบ : ใส่ชุดของสถาบันการศึกษาของตนเอง หรือแต่งกายชุดไปรเวทแบบสุภาพนะจ๊ะ

03/10/2022

📣เตรียมพร้อม ก่อนการสมัครสอบ TGAT/TPAT ✏️

1. ตามปกติโรงเรียนส่งข้อมูลผลการเรียน และสถานะการเรียนมายัง ทปอ.
น้อง ๆ ไม่ต้องยื่นเอกสารใบ ปพ.1/ปพ.7 ยกเว้นกรณีข้อมูลตกหล่น 📄

2.ไฟล์รูปถ่ายชุดสุภาพ ไม่จำเป็น ต้องใส่ชุดนักเรียน สามารถถ่ายภาพ
ด้วยมือถือได้ ผมสีดำหรือน้ำตาล ใส่แว่นสายตาได้ 📱👓

3. กรณีจบหลักสูตรจบจากต่างประเทศ 🌍🎓📚
ให้เตรียมขอใบเทียบวุฒิ หรือ ใบรับรองการเทียบวุฒิไว้ก่อน

4. การชำระเงินค่าสมัครสอบ 💸
- ชำระผ่าน Mobile Banking Application โดยชำระให้เรียบร้อยภายในเวลา 23.29 น. ของวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 (ไม่มีค่าบริการ)

- หรือ ชำระได้ที่ เคาน์เตอร์ เซอร์วิส
โดยชำระให้เรียบร้อยภายในเวลา 23.59 น. หรือตามเวลาเปิดให้บริการ
ของร้านในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 (มีค่าบริการ 10 บาท)

27/09/2022

📍TCAS รอบที่ 1 Portfolio มจพ. ปีการศึกษา 2566
💬 เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย
✅ วุฒิ ม.3 ศึกษาต่อระดับ ปวช. โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน
✅ วุฒิ ม.6 ปวช. ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี /5 ปี
✅ วุฒิ ปวส. ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน
🔻ระเบียบการรับสมัคร https://www.admission.kmutnb.ac.th/apply/round/1
🟦 หลักสูตรการศึกษา http://acdserv.kmutnb.ac.th/study-courses
🔍 ตรวจสอบสาขาวิชาที่สามารถเข้าศึกษาต่อได้ https://stdadmis2.kmutnb.ac.th/Information/GradCondCheck
🌐 สมัครเรียนได้ที่ https://admission.kmutnb.ac.th/
ℹ️ สอบถามเพิ่มเติม กลุ่มงานรับสมัครนักศึกษา มจพ. โทร 02555 2000 ต่อ 1626,1627

22/09/2022

📢ประกาศแล้ว! เกณฑ์ TCAS66 จุฬาฯ
รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)✨
ดูหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร และเกณฑ์ต่างๆ ได้ที่
http://www.admissions.chula.ac.th/tcas1.html

21/09/2022

📣📣มาแล้วววววว
ประกาศรับสมัครรอบที่ 1.1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

🌐 รับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 -17 ตุลาคม 2565 ที่ www.tuadmissions.in.th

📍จำนวนรับทั้งหมด 50 คน

📍ศึกษารายละเอียดการสมัครได้ที่ https://www.tuadmissions.in.th/admissions/8

#ทีมมธ

21/09/2022
17/09/2022
16/09/2022

ปฏิทินดำเนินการ TCAS 66 มหาวิทยาลัยนเรศวร
ติดตามวันและเวลาการสมัครสอบ


#มหาวิทยาลัยนเรศวร

16/09/2022


กำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2566

รอติดตามประกาศ เกณฑ์ คุณสมบัติเร็วนี้ๆ ที่
🌐 https://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp

เข้าถึงข้อมูลอย่างง่าย แอดไว้เลย
📲 line chatbot :
💬 line openchat : https://bit.ly/3PrD1uk

15/09/2022
13/09/2022

ปฏิทินการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2566

ที่อยู่

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625801555

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานแนะแนว โรงเรียนราชวินิตบางเขนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง งานแนะแนว โรงเรียนราชวินิตบางเขน:

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
#}