กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางแล

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางแล เป็นองค์กรนำในการรักษาและดูแลผลประโยชน์ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

เปิดเหมือนปกติ

30/11/2021
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายเสก นพไธสง รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ได้พบหารือข้อราชการกับนายแพทย์ช...
30/11/2021

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายเสก นพไธสง รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ได้พบหารือข้อราชการกับนายแพทย์ชาติชาย วงษ์อารี นายกสมาคมแพทย์มุสลิม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล มุมมอง และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาคมแพทย์มุสลิมและกรมเอเชียใต้ฯ ร่วมทางแสวงหาความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อการส่งเสริมการศึกษาด้านการแพทย์สำหรับนักศึกษาไทยในประเทศในความดูแลของกรมเอเชียใต้ฯ โดยมีนายชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล ผู้อำนวยการกองตะวันออกกลาง เข้าร่วมด้วย

ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นว่า ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง อาทิ อียิปต์ โมร็อกโก รวมถึงตุรกี เป็นประเทศมีศักยภาพที่นักศึกษาไทยมุสลิมจะไปศึกษาต่อด้านการแพทย์ ซึ่งหน่วยงานและภาคส่วน ที่้เกี่ยวข้องควรต้องมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ข้อมูลและดูแลนักเรียนไทยตั้งแต่ก่อนเดินทาง ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศ รวมถึงเมื่อสำเร็จการศึกษาและกลับมาทำงานในประเทศไทย เพื่อให้นักเรียนไทยสามารถนำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ทั้งนี้ สมาคมแพทย์มุสลิมเกิดจากการรวมตัวกันของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ก่อตั้งมาแล้วกว่า 30 ปี มีสมาชิกที่เป็นแพทย์ พยาบาล และเภสัชกรประมาณ 400 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำประโยชน์และสาธารณกุศลด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะชาวไทยมุสลิม

https://sameaf.mfa.go.th/th/content/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89-%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2-%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3?cate=5d847df915e39c256c004daf

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน เมื่อวั...
30/11/2021

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน เมื่อวันที่ 23พฤศจิกายน 2564 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทางโทรศัพท์กับนายฮุซัยน์ อะมีร อับดุลลอฮิยอน (Dr. Hossein Amir-Abdollahian) รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคี โดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้าและวัฒนธรรม ความร่วมมือในกรอบพหุภาคี รวมถึงสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศและพัฒนาการเกี่ยวกับการเจรจาแผนปฏิบัติการร่วมฉบับสมบูรณ์ (Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA) ของโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน

https://sameaf.mfa.go.th/th/content/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80?cate=5d847df915e39c256c004daf

Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Thailand had a telephone conversation with Dr. Hossein Amir-Abdollahian, Foreign Minister of Iran, on 23 November 2021.

Both sides discussed areas of mutual interest in bilateral and multilateral relations as well as development in the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

https://sameaf.mfa.go.th/en/content/deputy-prime-minister-and-foreign-minister-of-thai?cate=5d847df915e39c256c004dbc

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน เมื่อวันที่ 23พฤศจิกายน 2564 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทางโทรศัพท์กับนายฮุซัยน์ อะมีร อับดุลลอฮิยอน (Dr. Hossein Amir-Abdollahian) รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคี โดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้าและวัฒนธรรม ความร่วมมือในกรอบพหุภาคี รวมถึงสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศและพัฒนาการเกี่ยวกับการเจรจาแผนปฏิบัติการร่วมฉบับสมบูรณ์ (Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA) ของโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน

https://sameaf.mfa.go.th/th/content/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80?cate=5d847df915e39c256c004daf

Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Thailand had a telephone conversation with Dr. Hossein Amir-Abdollahian, Foreign Minister of Iran, on 23 November 2021.

Both sides discussed areas of mutual interest in bilateral and multilateral relations as well as development in the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

https://sameaf.mfa.go.th/en/content/deputy-prime-minister-and-foreign-minister-of-thai?cate=5d847df915e39c256c004dbc

สรุปสถิติการเข้าชม 24 ชั่วโมงหลักการสัมมนา 1. Zoom มีจำนวนผู้ลงทะเบียนรวม 209 คน และมีผู้เข้าฟังจริง 167 คน2. Fackbook  ...
29/11/2021

สรุปสถิติการเข้าชม 24 ชั่วโมงหลักการสัมมนา

1. Zoom มีจำนวนผู้ลงทะเบียนรวม 209 คน และมีผู้เข้าฟังจริง 167 คน

2. Fackbook
- ยอดการเข้าถึง 4.8 พันคน
- ยอดผู้เข้าชม 2.5 พันคน
- 5 จังหวัดที่มีผู้เข้าชมสูงสุด ได้แก่ ปัตตานี กรุงเทพฯ ยะลา นราธิวาส และสงขลา
- มีผู้กด Likes รวม 430 ครั้ง และมีการแชร์รวม 113 ครั้ง

3. Youtube มีจำนวนผู้เข้าชม 196 ครั้ง

การสำรวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมการสัมมนาผ่านโปรแกรม Zoom (มีผู้ตอบแบบสอบถาม 43 คน) พบว่าผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจระดับ "มาก" ถึง "มากที่สุด" รวม 40 คน และมีความพึงพอใจระดับ "พอใช้" ถึง "ควรปรับปรุง" รวม 3 คน

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1002650327248652

ทิศทางของฮัจย์และอุมเราะห์ ฮ.ศ. 1443
29/11/2021
ทิศทางของฮัจย์และอุมเราะห์ ฮ.ศ. 1443

ทิศทางของฮัจย์และอุมเราะห์ ฮ.ศ. 1443

ร่วมรับชมย้อนหลัง การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "พัฒนาการและทิศทางในอนาคตของการแสวงบุญฮัจย์และอุมเราะห์" โดยวิ...

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายดามพ์ บุญธรรม อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ได้เป็นประธานในการประชุมหารือแ...
22/11/2021

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายดามพ์ บุญธรรม อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ได้เป็นประธานในการประชุมหารือและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เอกอัครราชทูตและอุปทูตประเทศในภูมิภาคแอฟริกาประจำประเทศไทย รวมจำนวน 6 ประเทศได้แก่ อียิปต์ โมร็อกโก ลิเบีย เคนยา ไนจีเรีย และแอฟริกาใต้ เพื่อหารือแนวทางในการกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ระหว่างไทยกับแอฟริกา

ในการหารือดังกล่าว ที่ประชุมเห็นว่าไทยและแอฟริกาควรจะส่งเสริมความร่วมมือร่วมซึ่งกันและกันให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุน ซึ่งจำเป็นต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของแต่ละประเทศในช่วงหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายจึงเห็นชอบร่วมกันในหลักการที่จะส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้านการค้าการลงทุน และด้านวัฒนธรรม อาทิ การจัดกิจกรรมสัมมนาและจับคู่ธุรกิจในรูปแบบ online และ offline การจัดกิจกรรม Roadshow การจัดกิจกรรมการพบปะระหว่าง CEO ของบริษัทไทยที่มีศักยภาพกับคณะเอกอัครราชทูต/อุปทูตแอฟริกาในไทย การจัดกิจกรรมดูงานกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสาขาต่างๆ ที่ไทยมีความโดดเด่น และที่อยู่ในความสนใจของแอฟริกา รวมถึงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาในประเทศไทยและเพื่อส่งเสริมการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน

เมื่อวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2564 นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนรองนายกรั...
22/11/2021

เมื่อวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2564 นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุม International Institute for Strategic Studies (IISS) Regional Security Summit ครั้งที่ 17 หรือ Manama Dialogue 2021 ผ่านระบบทางไกล ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก “ระบอบพหุภาคีและตะวันออกกลาง” เพื่อติดตามพัฒนาการและแนวโน้มสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลาง รวมถึงมุมมองของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศสำคัญต่อความขัดแย้ง และความท้าทายต่าง ๆ ในภูมิภาค อนึ่ง ไทยได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2561

https://sameaf.mfa.go.th/th/content/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2?cate=5d847df915e39c256c004daf

On 19 - 21 November 2021 His Excellency Mr. Vijavat Isarabhakdi, Vice Minister for Foreign Affairs, on behalf of the Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, virtually participated in the 17th International Institute for Strategic Studies (IISS) Regional Security Summit or Manama Dialogue 2021, which was held under the theme “Multilateralism and the Middle East,” to follow the latest developments and future trends of security situation in the Middle East as well as the views of high-ranking officials from key countries on the region’s conflicts and challenges. Thailand has participated in this forum every year since 2018.

https://sameaf.mfa.go.th/en/content/vice-minister-for-foreign-affairs-virtually-partic?cate=5d847df915e39c256c004dbc

19/11/2021
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจับมือกรมเอเชียใต้ฯ จัดแมชชิ่งนำทัพธุรกิจตะวันออกกลาง

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายเสก นพไธสง รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ได้บรรยายในหัวข้อ "ตะวันออกกลาง โอกาสครั้งใหญ่ของ SME ไทย" ณ สมาพันธ์ SME ไทย

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายดามพ์ บุญธรรม อธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ได้พบหารือกับนายฉัททันต์ กุญชร ...
18/11/2021

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายดามพ์ บุญธรรม อธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ได้พบหารือกับนายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุทธา รองผู้ว่าการด้านการตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีผู้บริหารของกรมเอเชียใต้ฯ และ ททท. เข้าร่วมด้วย

ในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและมุมมองเกี่ยวกับทิศทางและกิจกรรมส่งเสริม การเผยแพร่ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของไทยในตะวันออกกลางและแอฟริกา โดยร่วมกับสายการบินพันธมิตรต่างๆ และแนวทางการฟื้นฟูและส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวไทยในกลุ่มประเทศแอฟริกาและตะวันออกกลาง เพื่อมีส่วนในมาตรการขับเคลื่อนการเปิดประเทศของรัฐบาล โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศแอฟริกาและตะวันออกกลางเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพและมีความสำคัญ อีกทั้งมีความนิยมไทยและวัฒนธรรมไทยอยู่แล้ว โดยสาขาที่สามารถต่อยอดและส่งเสริมได้ทันที ได้แก่ การรักษาพยาบาล การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อาหารไทย และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยเฉพาะมวยไทย เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2563 มีนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคแอฟริกาและตะวันออกกลางที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย กว่า 900,000 คน

https://sameaf.mfa.go.th/th/content/%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2-%E0%B8%9E%E0%B8%9A?cate=5d847df915e39c256c004dad

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายมุฮัมมัด ฮุซัยน์ เอ็ม เอ อัลฟัยลากาว...
18/11/2021

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายมุฮัมมัด ฮุซัยน์ เอ็ม เอ อัลฟัยลากาวี เอกอัครราชทูตรัฐคูเวตประจำประเทศไทย ได้ลงนามในความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐคูเวตว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางพิเศษและหนังสือเดินทางราชการ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคูเวตที่จะครบรอบ 60 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี 2566

ในโอกาสดังกล่าว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ำถึงโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับคูเวตในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคบริการ ภาคพลังงาน ภาคการเกษตรและอาหาร รวมถึงความร่วมมือในเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ Internet of Thing (IoT) Artificial Intelligence (AI) และความมั่นคงทางไซเบอร์ ขณะเดียวกันก็แสดงความยินดีที่ภาคเอกชนไทยมีความสนใจที่จะเข้าไปลงทุนและค้าขายในคูเวตมากยิ่งขึ้น ปลัดกระทรวงการต่างประเทศยังได้ถือโอกาสนี้เชิญชวนให้คูเวตเพิ่มพูนการค้าและการลงทุนในไทยเช่นเดียวกัน ซึ่งความตกลงดังกล่าวจะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้ แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันจะนำไปสู่การบรรลุซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวได้

https://sameaf.mfa.go.th/th/content/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B1?cate=5d847df915e39c256c004dad

On 17 November 2021, H.E. Mr. Thani Thongphakdi, Permanent Secretary for Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, and H.E. Mr. Mohammad Husain M A Alfailakawi, Ambassador of the State of Kuwait to Thailand, signed the Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the State of Kuwait on Mutual Visa Exemption for Holders of Diplomatic, Special and Official Passports. The agreement is an important milestone for Thailand and Kuwait relations which will commemorate their 60th anniversary of the diplomatic relations in 2023.

On this occasion, the Permanent Secretary reiterated the opportunity to expand and strengthen cooperation between Thailand and Kuwait in various fields, such as hospitality sector, energy, food and agriculture, as well as the new technology, for instance, Internet of Thing (IoT), Artificial Intelligence (AI) and Cybersecurity. Permanent Secretary also pointed out that the Thai private sector has been paying more attention to the potential of Kuwait and is ready to increase its investment in Kuwait. Similarly, Thailand wishes to encourage companies from Kuwait to explore trade and investment opportunities in Thailand. This agreement will, therefore, play a crucial role in facilitating and enhancing cooperation between both countries in order to achieve these goals.

https://sameaf.mfa.go.th/en/content/the-signing-of-the-agreement-between-the-governmen?cate=5d847df915e39c256c004db4

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายโอวีคูโรมา โอโรกุน เจบะฮ์ (H.E. Mr. Ovikuroma Orogun Djebah) ออท. ไนจีเรีย/ปทท. ได้เข้าเยี...
20/10/2021

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายโอวีคูโรมา โอโรกุน เจบะฮ์ (H.E. Mr. Ovikuroma Orogun Djebah) ออท. ไนจีเรีย/ปทท. ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนายดามพ์ บุญธรรม อธ. กรมเอเชียใต้ฯ ในโอกาสที่เข้ารับหน้าที่ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน เนื่องจากไนจีเรียมีศักยภาพในการเป็นแหล่งทรัพยากร และตลาดที่สำคัญของไทย โดยเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในแอฟริกา นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ ๖๐ ปี ไทย-ไนจีเรีย และไทยได้เสนอเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม Bilateral Consultation between Thailand and Nigeria ครั้งที่ ๑ เพื่อเป็นกลไกในการขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับไนจีเรียให้มากขึ้นในทุกมิติ ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าไทยและไนจีเรียสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นผ่านความร่วมมือเพื่อการพัฒนา โดยเฉพาะการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและการศึกษาในระดับประชาชน-ประชาชน

Photos from สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน's post
14/10/2021

Photos from สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน's post

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูลhttps:...
06/10/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

https://sameaf.mfa.go.th/th/content/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%99?cate=5d847df915e39c256c004dad

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

https://sameaf.mfa.go.th/th/content/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%99?cate=5d847df915e39c256c004dad

ที่อยู่

กระทรวงการต่างประเทศ
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

http://sameaf.mfa.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางแลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางแล:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วานนี้ อุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย นางออร์นา ซากิฟ เข้าเยี่ยมคารวะและสนทนากับนายดามพ์ บุญธรรม อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและอิสราเอลในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจและการค้า การแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญ รวมถึงความช่วยเหลือจากอิสราเอลในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 *** Yesterday, the Embassy of Israel Chargé d'Affaires a.i. Ms. Orna Sagiv paid a courtesy call on Mr. Darm Boontham, Director-General of the Department of South Asian, Middle East and African Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Thailand, to discuss Israel-Thailand cooperation in various fields, namely economic and trade, exchanges of expertise, and Israel’s support for Thailand during Covid-19 pandemic. กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
เอธิโอเปีย อะซิ่งกว่าที่คิด
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ ___________________________________________ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางจาริกบุญ-จาริกธรรม ตามรอยพระพุทธเจ้า ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล แสวงธรรม บำเพ็ญบุญ บูชาคุณพระรัตนตรัย ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล สถานที่ ประสูติ-ตรัสรู้–ปฐมเทศนา-ปรินิพพาน เมือง ลุมพินี - พุทธคยา - พาราณสี - กุสินารา – นาลันทา – สาวัตถี เดินทางวันที่ 8 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 นำทางธรรมโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สำเนียง เลื่อมใส ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และพระวิทยากรสายพุทธภูมิร่วมบรรยายพุทธประวัติ ราคาท่านละ 56,800 บาท สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรมการเดินทางได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1HoYaUKDSRqjNZiilg9k1FoR8kPaZbkpd/view?usp=sharing ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งตั้งแต่บัดนี้ ได้ที่ คุณชิษณุพงศ์ (086-9777043), คุณกิตติพร (081-8809437), คุณวรพจน์ (098-3050723), คุณนุชนารถ (094-8236649)
....Good morning everybody... Have a nice day.... Have a good time.... Take care of yourself... Thank you very much... Bye....