สำนักงานประปาสาขาพญาไท การป

สำนักงานประปาสาขาพญาไท การป ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักงานประปาสาขาพญาไท การป, หน่วยงานราชการ, 1057 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม., Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

สสญ.ร่วมสนับสนุนรถน้ำเย็นพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นพระฐานพระบรมราชานุสาวรีย์     วันนี้ (5 ธันวาคม 2564) นายปิยพงษ์ ศรีสมบูรณ์ ...
05/12/2021

สสญ.ร่วมสนับสนุนรถน้ำเย็นพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นพระฐานพระบรมราชานุสาวรีย์

วันนี้ (5 ธันวาคม 2564) นายปิยพงษ์ ศรีสมบูรณ์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพญาไท การประปานครหลวง มอบหมายให้ นายวินัย แก้วกลิ่น พนักงานยานยนต์ ส่วนบริการลูกค้า กองบริการ สำนักงานประปาสาขาพญาไท ร่วมสนับสนุนรถน้ำเย็น ในพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นพระฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

การประปานครหลวง
ประปาเพื่อประชาชน

สสญ.จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ   ช่วงเช้าวันนี้ (3 ธันวาคม 2564) นายปิยพงษ์ ศรีสมบูรณ์ ผู้จ...
03/12/2021

สสญ.จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

ช่วงเช้าวันนี้ (3 ธันวาคม 2564) นายปิยพงษ์ ศรีสมบูรณ์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพญาไท การประปานครหลวง พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานผู้ปฏิบัติงานจาก สสญ. ร่วมใจสวมใส่เสื้อเหลืองจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ และจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสาขาและจัดระเบียบภายในสำนักงานตามหลัก 5 ส. เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งปัจจุบันถือเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

การประปานครหลวง
ประปาเพื่อประชาชน

วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2564) นายปิยพงษ์ ศรีสมบูรณ์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพญาไท การประปานครหลวง (ผจ.สสญ.) พร้อมผู้บริหา...
26/11/2021

วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2564) นายปิยพงษ์ ศรีสมบูรณ์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพญาไท การประปานครหลวง (ผจ.สสญ.) พร้อมผู้บริหารและพนักงาน สสญ. จัดกิจกรรมประปาพบประชาชนครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ชุมชนริมคลองลาดพร้าว 80 เขตห้วยขวาง เพื่อรับฟังเสียงจากประชาชนในพื้นที่และรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

โดย สสญ. ได้มีการตรวจคัดกรองและเว้นระยะห่างตามมาตรการความปลอดภัย พร้อมทั้งบริการสำรวจความพึงพอใจ, บริการซ่อมแซมจุดรั่วภายในชุมชน, ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างประหยัด, การล้างและดูแลรักษาถังพักน้ำ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการอื่น ๆ ของการประปานครหลวง โดยเฉพาะช่องทางบริการแบบออนไลน์ เช่น แอพลิเคชั่น “MWA onMobile”, Line, Facebook, Twitter, Instagram : @MWAThailand ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการต่าง ๆ ของการประปานครหลวงได้อย่างสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น

การประปานครหลวง
ประปาเพื่อประชาชน

คปอ.สสญ. จัดกิจกรรมตรวจเชิงรุก “สสญ. ร่วมใจ ปลอดภัย ไร้โควิด-19”วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2564) นายปิยพงษ์ ศรีสมบูรณ์ ผู้จัดกา...
02/11/2021

คปอ.สสญ. จัดกิจกรรมตรวจเชิงรุก “สสญ. ร่วมใจ ปลอดภัย ไร้โควิด-19”

วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2564) นายปิยพงษ์ ศรีสมบูรณ์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพญาไท และประธานคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ชุดที่ 9 นำทีมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ จัดกิจกรรม “สสญ. ร่วมใจ ปลอดภัย ไร้โควิด-19” โดยกำหนดให้ผู้บริหาร พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคน เข้าร่วมการตรวจคัดกรองเชิงรุก 100% ด้วยเครื่องตรวจชนิด Antigen Test Kit (ATK) พร้อมทั้งแจกอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย สายคล้องหน้ากาก เจลแอลกอฮอล์ และแผ่นพับความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พนักงาน และเป็นการให้ความรู้ คำแนะนำ ตลอดจนการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19

ในการนี้ สสญ. ได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์การตรวจที่มีมาตรฐานจาก คลินิกเวชกรรมบ้านคุณหมอประชาชื่น ภายใต้ความควบคุมดูแลของ สปสช. โดยผู้บริหาร พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด มีผลการตรวจคัดกรองเป็นลบ (Negative : ไม่ติดเชื้อ) ทั้งนี้ นอกจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในครั้งนี้แล้ว การสร้างความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ยังคงต้องอาศัยความร่วมมือที่ดีจากทุกฝ่าย ในการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัดต่อไป

การประปานครหลวง
ประปาเพื่อประชาชน

29/10/2021

โควิด-19 ทำให้เราต้องเว้นระยะห่าง
🧍🧍

แต่ กปน. ยังพร้อมให้บริการทุกช่องทางออนไลน์ ให้เราใกล้กันเหมือนเดิม

ทุกบริการ และปัญหาน้ำประปา เราช่วยคุณได้ น้ำไหลอ่อน จ่ายค่าน้ำ ติดตั้งประปาใหม่ หรือมีข้อแนะนำเพิ่มเติม ติดต่อ กปน. ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 💙

📞MWA call center 1125
✅ช่องทางโซเชียลของ กปน. Facebook / Line / Twitter / Instagram @MWAthailand
📱แอปพลิเคชัน MWA onMobile
🌐เว็บไซต์ www.mwa.co.th

#MWA
#การประปานครหลวง
#Changeforbettercare

21/10/2021

21-24 ต.ค. 64 กปน. แจ้งหยุดให้บริการรับชำระค่าน้ำและทำธุรกรรมชั่วคราว ณ สำนักงานใหญ่ สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง และกองจัดเก็บพิเศษ ชวนลูกค้าใช้บริการออนไลน์สะดวก รวดเร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง

นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันออกพรรษา เป็นวันหยุดประจำปีภาคกลาง รวมทั้งให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราชเป็นกรณีพิเศษ กปน. จึงจะหยุดให้บริการรับชำระเงินค่าน้ำและทำธุรกรรมต่าง ๆ ชั่วคราว ระหว่างวันที่ 21 - 24 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานใหญ่ สำนักงานประปาสาขาทุกแห่ง และกองจัดเก็บพิเศษ กปน. โดยจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ กปน. ยังคงให้บริการน้ำประปาสะอาดปลอดภัย และให้บริการซ่อมท่อแตกรั่วตามปกติ

อนึ่ง เคาน์เตอร์บริการของ กปน. ที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ เซ็นทรัลเวสต์เกต เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน และจุดบริการด่วนมหานคร ณ เดอะมอลล์บางแค ยังคงปิดให้บริการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

นอกจากนี้ ขอเชิญชวนลูกค้าใช้บริการ กปน. ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางดังนี้

• ชำระค่าน้ำผ่านช่องทางออนไลน์ง่าย ๆ รอบบิลปกติผ่านทางแอปพลิเคชัน MWA onMobile / เว็บไซต์ eservicesapp.mwa.co.th / แอปฯ ธนาคารต่างและตัวแทนรับชำระเงิน / ตัดบัญชีธนาคาร / ตัดบัญชีบัตรเครดิต และค่าน้ำเกินกำหนดผ่านทาง แอปฯ MWA onMobile / Krungthai NEXT / เป๋าตัง / ttb touch / BluePay / ShopeePay และเคาน์เตอร์ตัวแทนรับชำระ เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 บิ๊กซี โลตัส CenPay เป็นต้น

• บริการ MWA e-Bill Service ซึ่งประกอบด้วย e-Invoice (ใบแจ้งค่าน้ำประปา) และ e-Receipt & e-Tax invoice (ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีและใบรับเงิน) เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ ซึ่งสามารถดูผ่าน smart devices ต่าง ๆ ได้ทุกที่

• ช่องทางการติดต่อออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง Facebook / Line / Twitter / Instagram / Youtube : @MWAthailand โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ MWA call center โทร.1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

Photos from การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)'s post
21/10/2021

Photos from การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)'s post

วันนี้ (20 ต.ค.64) นายปิยพงษ์ ศรีสมบูรณ์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพญาไท พร้อมด้วย น.ส.ดาววดี สุคนธรัตน์ ผู้อำนวยการกองบ...
20/10/2021

วันนี้ (20 ต.ค.64) นายปิยพงษ์ ศรีสมบูรณ์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพญาไท พร้อมด้วย น.ส.ดาววดี สุคนธรัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ และนายภูริต สุริยันต์ หัวหน้าส่วนบริการลูกค้า ร่วมมอบน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตจตุจักร เป็นจำนวน 1,000 ขวด สนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานีรถไฟและเส้นทางรถไฟ ถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งเขตจตุจักรกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการรถไฟไทย
การประปานครหลวง
ประปาเพื่อประชาชน

วันนี้ (20 ต.ค.64) นายปิยพงษ์ ศรีสมบูรณ์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพญาไท พร้อมด้วย น.ส.ดาววดี สุคนธรัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ และนายภูริต สุริยันต์ หัวหน้าส่วนบริการลูกค้า ร่วมมอบน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตจตุจักร เป็นจำนวน 1,000 ขวด สนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานีรถไฟและเส้นทางรถไฟ ถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งเขตจตุจักรกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการรถไฟไทย
การประปานครหลวง
ประปาเพื่อประชาชน

สสญ.จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 13 ต.ค.64วันนี้ (12 ตุลาคม 2564) นายปิยพงษ์ ศรีสมบูรณ์ ผู้จัดการสำนักงานประปาส...
12/10/2021

สสญ.จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 13 ต.ค.64

วันนี้ (12 ตุลาคม 2564) นายปิยพงษ์ ศรีสมบูรณ์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพญาไท พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม 2564) ณ อาคารสำนักงานประปาสาขาพญาไท ชั้น 1

ในการนี้ คณะผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วมพิธีได้ยืนถวายความอาลัยร่วมกัน เป็นเวลา 1 นาที เพื่อน้อมสำนึกในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์-บำรุงสุขให้แก่ปวงชนชาวไทย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

การประปานครหลวง
ประปาเพื่อประชาชน

ผจ.สสญ. มอบของขวัญให้กับผู้บริหาร และพนักงานของ สสญ. ที่มีวันเกิดในเดือนตุลาคม 2564 เป็นของที่ระลึกแทนความห่วงใยและใส่ใจ...
08/10/2021

ผจ.สสญ. มอบของขวัญให้กับผู้บริหาร และพนักงานของ สสญ. ที่มีวันเกิดในเดือนตุลาคม 2564 เป็นของที่ระลึกแทนความห่วงใยและใส่ใจจากผู้บริหารสู่พนักงาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนต่อไป

ผจ.สสญ.ประชุมผู้บริหารครั้งที่ 1/65 มอบนโยบายในการดำเนินงานที่สำคัญวันนี้ (8 ตุลาคม 2564) นายปิยพงษ์ ศรีสมบูรณ์ ผู้จัดกา...
08/10/2021

ผจ.สสญ.ประชุมผู้บริหารครั้งที่ 1/65 มอบนโยบายในการดำเนินงานที่สำคัญ

วันนี้ (8 ตุลาคม 2564) นายปิยพงษ์ ศรีสมบูรณ์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพญาไท จัดประชุมผู้บริหารระดับ 6 และเทียบเท่าขึ้นไป ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงาน เพื่อร่วมกำหนดกรอบทิศทางการบริหาร และมอบนโยบายในการดำเนินงานที่สำคัญ สำหรับปีงบประมาณ 2565

การประปานครหลวง
ประปาเพื่อประชาชน

08/10/2021

๘ ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

ทรงพระเจริญ
เกล้ากระหม่อม คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน การประปานครหลวง

01/10/2021

กปน. ขยายเวลาลดค่าน้ำประปา สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในพื้นที่กรุงเทพ นนทบุรี และสมุทรปราการ เดือนละ 100 บาท ตั้งแต่ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ผู้ถือบัตรที่เคยลงทะเบียนแล้วได้รับสิทธิ์ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่แพร่กระจายไปในหลายพื้นที่ กปน. พร้อมขานรับนโยบายรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปาให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565 รวมระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการ ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 12,000 ครัวเรือน (1 ครัวเรือน 1 สิทธิ์)

นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์กับ กปน. ไว้แล้ว สามารถใช้สิทธิ์ต่อเนื่องได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ

กรณี ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เป็นลูกค้า กปน และยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว และลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ที่ https://eservicesapp.mwa.co.th/welfareregist/

นอกจากนี้ ยังสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และหมายเลขทะเบียนผู้ใช้น้ำ มาติดต่อลงทะเบียนได้ที่สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง

โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1. เป็นผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (1 ครัวเรือน ใช้ได้เพียง 1 สิทธิ์ เท่านั้น)
2. ใบแจ้งค่าน้ำที่ได้รับสิทธิ์ คือ ใบแจ้งค่าน้ำเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 (การใช้น้ำเดือนกันยายน 2564 - สิงหาคม 2565 รวม 12 เดือน)
3. สนับสนุนค่าน้ำประปาในวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
- กรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง
- หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท และต้องชำระค่าน้ำประปาเต็มทั้งจำนวนด้วยตนเอง
4. สิทธิ์นี้ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในหอพักหรือคอนโดมิเนียม
5. ชำระค่าน้ำตามปกติผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ กปน. และจะได้รับการโอนเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามยอดชำระจริงในเดือนถัดไป

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสิทธิ์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือช่องทางอื่น ๆ อาทิ Facebook Twitter Line Official : @MWAthailand

ผจ.สสญ.ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565ช่วงเช้าวันนี้ (1 ตุลาคม 2564) คณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานขอ...
01/10/2021

ผจ.สสญ.ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565
ช่วงเช้าวันนี้ (1 ตุลาคม 2564) คณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานประปาสาขาพญาไท ร่วมไหว้ศาลพระภูมิประจำสำนักงานเพื่อความเป็นศิริมงคลต้อนรับปีงบประมาณ 2565 โดยนายกิตติพัฒน์ อู่ทิฆัมพร ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาบางเขน (ปีงบประมาณ 2565) ได้กล่าวต้อนรับ นายปิยพงษ์ ศรีสมบูรณ์ สำหรับการเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพญาไท ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 นี้เป็นต้นไป

ในการนี้ คณะผู้บริหารได้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงาน เพื่อพูดคุยถึงผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตลอดจนร่วมกำหนดทิศทางและมอบนโยบายการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร สำหรับปีงบประมาณ 2565 ต่อไป

การประปานครหลวง
ประปาเพื่อประชาชน

"ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าถูกระงับการใช้น้ำทั้งการผูกลวด (Cable tie) และการถอดมาตรวัดน้ำ จะยังคงต้องชำระค่าธรรมเนียมในการค...
01/10/2021

"ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าถูกระงับการใช้น้ำทั้งการผูกลวด (Cable tie) และการถอดมาตรวัดน้ำ จะยังคงต้องชำระค่าธรรมเนียมในการคืนการใช้น้ำเช่นเดิม"

ดังนั้น อย่าลืมหมั่นตรวจสอบค่าน้ำ และชำระค่าน้ำตามกำหนดกันนะครับ

ตรวจสอบค่าน้ำได้ง่ายๆ ผ่านแอพลิเคชั่น MWA onMoblie ของการประปานครหลวง
ดาวน์โหลดวันนี้
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=th.co.mwa_app&hl=th&gl=US
iOS: https://apps.apple.com/th/app/mwa-onmobile/id967874956?l=th
และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ MWA call center โทร.1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

กปน. ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมชำระค่าน้ำประปาเกินกำหนดผ่านตัวแทนชำระเงิน ถึง 31 ธ.ค. 64

นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะ โฆษก กปน. เปิดเผยว่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย อีกทั้งเพื่อเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) กปน. จึงขยายเวลายกเว้นเก็บค่าธรรมเนียมการชำระค่าน้ำประปาเกินกำหนด 15 บาท เมื่อชำระผ่านตัวแทนรับชำระเงินทุกแห่ง (ไม่รวมค่าบริการที่ตัวแทนเรียกเก็บ) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (จากเดิมถึง 30 กันยายน 2564) ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าถูกระงับการใช้น้ำทั้งการผูกลวด (Cable tie) และการถอดมาตรวัดน้ำ จะยังคงต้องชำระค่าธรรมเนียมในการคืนการใช้น้ำเช่นเดิม

อนึ่ง กปน. ขอเชิญชวนลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ชำระค่าน้ำประปาได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

• ชำระค่าน้ำรอบบิลปกติผ่านทางแอปพลิเคชัน MWA onMobile / เว็บไซต์ eservicesapp.mwa.co.th / แอปฯ ธนาคารต่าง ๆ / แอปฯ ตัวแทนรับชำระเงิน / ตัดบัญชีธนาคาร / ตัดบัญชีบัตรเครดิต

• ชำระค่าน้ำเกินกำหนดผ่านทาง แอปฯ MWA onMobile / Krungthai NEXT / เป๋าตัง / ttb touch / BluePay / ShopeePay และเคาน์เตอร์ตัวแทนรับชำระ เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 บิ๊กซี โลตัส CenPay เป็นต้น

ผจ.สสญ.ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564วันนี้ (30 กันยายน 2564) นายกิตติพัฒน์ อู่ทิฆัมพร ผู้จัดการสำนักงานประปาส...
30/09/2021

ผจ.สสญ.ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

วันนี้ (30 กันยายน 2564) นายกิตติพัฒน์ อู่ทิฆัมพร ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพญาไท (ผจ.สสญ.) จัดการประชุมระดับผู้บริหาร ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงาน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของทุกส่วนงานที่ผ่านมาตลอดปีงบประมาณ 2564 โดย ผจ.สสญ. ได้ใช้โอกาสนี้แสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งและดำรงตำแหน่งใหม่ ในปีงบประมาณ 2565 นอกจากนี้ ผจ.สสญ. และคณะผู้บริหาร ยังได้มอบของที่ระลึกแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการแด่ นางพรสิรี จันทนะเวส หัวหน้าส่วนพัสดุ กองบริการ สำนักงานประปาสาขาพญาไท อีกด้วย
การประปานครหลวง
ประปาเพื่อประชาชน

25/08/2021

วันนี้ (25 สิงหาคม 2564) สำนักงานประปาสาขาพญาไทเปิดทำการปกติทั้งส่วนของรับคำร้องและรับเงินครับ 😊

ประกาศลดการสูบจ่ายน้ำ สถานีสูบจ่ายน้ำลาดพร้าว ในคืนวันจันทร์ที่ 9 ส.ค.2564 ส่งผลให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเป็นบริเวณกว้าง ขอ...
06/08/2021

ประกาศลดการสูบจ่ายน้ำ สถานีสูบจ่ายน้ำลาดพร้าว ในคืนวันจันทร์ที่ 9 ส.ค.2564 ส่งผลให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเป็นบริเวณกว้าง ขอให้ทุกท่านสำรองน้ำไว้อย่างสม่ำเสมอ และต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับ 🙏

ประกาศ : คืนวันจันทร์ที่ 9 ส.ค. 64 (22.00-05.00 น.) น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องลดการสูบจ่ายน้ำ สถานีสูบจ่ายน้ำลาดพร้าว เพื่อซ่อมท่อประปา ที่แตกรั่ว บริเวณซอยรามคำแหง 39 ในคืนวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ #น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

• #ถนนลาดพร้าว ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ #ห้าแยกลาดพร้าว ถึงซอยลาดพร้าว 127 และ 150
• #ถนนรามคำแหง ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ #แยกพระราม 9 ถึง #แยกลำสาลี
• #ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ #ถนนเพชรบุรี ถึง #ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 10 และ 25
• #ถนนศรีวรา #ถนนอินทราภรณ์ #ซอยพระยาประเสริฐ #ถนนโชคชัย 4 #ถนนโยธินพัฒนา
• #ถนนโพธิ์แก้ว #ถนนลาดพร้าววังหิน #ถนนสังคมสงเคราะห์ #ถนนนาคนิวาส
• #ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ #ถนนประชาอุทิศ #ถนนเทียมร่วมมิตร
• #ถนนนวมินทร์ ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 1 ถึงซอย 51 และฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 2 ถึงซอย 20
• #ถนนเสรีไทย ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 1 ถึงซอย 63 และฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 2 ถึงซอย 42
• #ถนนรัชดาภิเษก ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ #แยกรัชดา-ลาดพร้าว ถึง #แยกพระราม 9
• #ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ #แยกรัชดา-สุทธิสาร ถึง #คลองลาดพร้าว
• #ถนนพระราม 9 ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ #ถนนศรีนครินทร์ ถึง #คลองแสนแสบ
• #ถนนพัฒนาการ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ #แยกคลองตัน ถึง #ถนนศรีนครินทร์

การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564
การประปานครหลวง

กปน. แจ้งขอขยายเวลางดชำระค่าน้ำและทำธุรกรรมชั่วคราว โดยจะเปิดทำการปกติอีกครั้งในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไปนะครับ ข...
30/07/2021

กปน. แจ้งขอขยายเวลางดชำระค่าน้ำและทำธุรกรรมชั่วคราว โดยจะเปิดทำการปกติอีกครั้งในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไปนะครับ ขออภัยไม่ความไม่สะดวกด้วยครับ 😢

กปน. แจ้งขยายเวลางดชำระค่าน้ำ และทำธุรกรรมชั่วคราว ณ สำนักงานใหญ่ สำนักงานประปาสาขา กองจัดเก็บพิเศษ จอด จ่าย จร และ เคาน์เตอร์บริการภายในห้างสรรพสินค้าทุกแห่ง ตั้งแต่วันนี้ – 15 สิงหาคม 64

นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะ โฆษก กปน. กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ทวีความรุนแรงต่อเนื่องอยู่ในขณะนี้ กปน. จึงขอแจ้งขยายเวลางดทำธุรกรรม ณ สำนักงานใหญ่ สำนักงานประปาสาขา กองจัดเก็บพิเศษ และจุดจอดจ่ายจร ทุกสาขา ของ กปน. รวมทั้งเคาน์เตอร์บริการภายในห้างสรรพสินค้า (เซ็นทรัลเวสต์เกต เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน และเดอะมอลล์บางแค) เป็นการชั่วคราว ไปจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง ซึ่งจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ทั้งนี้ กปน. ยังคงผลิตน้ำประปาสะอาดปลอดภัยเพื่อให้บริการประชาชน รวมถึงงานที่จำเป็นเร่งด่วน เช่น ซ่อมท่อประปา ตามปกติทุกพื้นที่ให้บริการในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ลดความเสี่ยงของประชาชนจากการเดินทางไปในที่ชุมชน กปน. ขอเชิญชวนใช้บริการ กปน. ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางดังนี้

• ชำระค่าน้ำผ่านช่องทางออนไลน์ง่าย ๆ รอบบิลปกติผ่านทางแอปพลิเคชัน MWA onMobile / เว็บไซต์ eservicesapp.mwa.co.th / แอปฯ ธนาคารต่างและตัวแทนรับชำระเงิน / ตัดบัญชีธนาคาร / ตัดบัญชีบัตรเครดิต และค่าน้ำเกินกำหนดผ่านทาง แอปฯ MWA onMobile / Krungthai NEXT / เป๋าตัง / ttb touch / BluePay / ShopeePay และเคาน์เตอร์ตัวแทนรับชำระ เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 บิ๊กซี โลตัส CenPay เป็นต้น (กปน. ยกเว้นค่าธรรมเนียมถึง 30 กันยายน 2564)

• บริการ MWA e-Bill Service ซึ่งประกอบด้วย e-Invoice (ใบแจ้งค่าน้ำประปา) และ e-Tax invoice & e-Receipt (ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีและใบรับเงิน) เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ ซึ่งสามารถดูผ่าน smart devices ต่าง ๆ ได้ทุกที่

• ช่องทางการติดต่อออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง Facebook / Line / Twitter / Instagram / Youtube : @MWAthailand โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ MWA call center โทร.1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

*********

ที่อยู่

1057 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 07:30 - 15:30
อังคาร 07:30 - 15:30
พุธ 07:30 - 15:30
พฤหัสบดี 07:30 - 15:30
ศุกร์ 07:30 - 15:30

เบอร์โทรศัพท์

0-2537-8225

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานประปาสาขาพญาไท การปผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานประปาสาขาพญาไท การป:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

แจ้งท่อประปารั่วในซอยรุ่งเรือง ถนนสุทธิสาร วิ่งเข้าซอยตรงไปเจิแฟมิลี่มาร์ท ลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายวิ่งตรงไปผ่านเซฟเว่นมีซอยขวามือตรงมุมกำแพงเมีท่อประปารั่วผมแจ้ง1125 ไปแล้ว 3 ครั้งได้รับการตอบรับว่าเดืยวจะแจ้งให้ครั้งล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่แลัว รับแจ้งกลับไปว่าเดี๋ยวจะแจ้งเจ้าหน้าที่เจาะซ่อมให้ ทราบว่าเป็นเขตรับผิดชอบของเขตพญาไทย หวังว่าทางการประปาจะเร่งมือมือดำเนินการนะครับศูนย์เสียน้ำมาเป็นเดือนแลัวถ้าจะสอบถามเพิ่มเติมโทรเบอร์ 0818906275
ประปารั่วเสียดายน้ำๆหลทั้งวันทั้งคืนมา 2-3 สัปดาห์แล้ว...
แจ้งย้ายมิเตอร์น้ำต้องใช้เวลานานแค่ไหนคะ??? แจ้งย้าย >> จ่ายเงินแล้ว >> รอนานเกือบ 2 เดือน (ใจเย็นมากแล้วค่ะ) โทรติดต่อมา 2 สัปดาห์แล้วค่ะ สิ่งที่ได้คือ "จะติดต่อกลับ" แต่ไม่เคยติดต่อกลับมาเลยสักครั้ง วันรุ่งขึ้นโทรกลับไป ก็ได้คำตอบเดิมอีก บอกตรงๆ...เบื่อค่ะ!!! จะให้ทำไง ในเมื่อเจอแบบนี้ #หมดความอดทน #เบื่อ #การประปานครหลวง
มีคนมาแกล้งถอดมิเตอร์น้ำ ผมเลยโทรแจ้ง call center ปรากฎเจ้าหน้าที่มาซ่อมให้ในครึ่งชั่วโมง บริการประทับใจมากครับ ขอชื่นชม และให้กำลังใจพนักงานในทุกภาคส่วนของสาขาพญาไทมากๆเลยครับ
น้ำประปาดื่มได้ หรือ แค่คำขวัญฝันร้ายก่อนนอน วันนี้กรองตันหลังจากเปลี่ยนมาได้แค่เดือนเศษ เปลี่ยนช่วงเที่ยง เย็นนี่คือสภาพน้ำประปาดิ่มได้จริงๆ ก่อนเปลี่ยน อยู่ๆน้ำหมดแท้ง เพราะกรองตัน ซ่อมท่อไม่เคยแจ้ง ผลของการทำถูกกฏหมาย https://www.img.in.th/image/E5kqbs https://www.img.in.th/image/E5knYL https://www.img.in.th/image/E50FBl ชูทโบทิ้งก่อนใส่กรองใหม่ https://www.img.in.th/image/E50u8T https://www.img.in.th/image/E50VKi https://www.img.in.th/image/E505fj หลังจากถ่ายรูปเสร็จส่งรูปไปให้เขตดู ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาชูทโบน้ำทิ้งที่ท้ายซอย ที่เพิ่งติดหัวดับเพลงใหม่ กรองใหม่ https://www.img.in.th/image/E50Ec7 https://www.img.in.th/image/E50DXk และนี่คือสภาพตอนยกบันไดไปเก็บ เปลี่ยนไปไม่ถึง 5 ชั่วโมง https://www.img.in.th/image/E50Thu https://www.img.in.th/image/E50UbJ https://www.img.in.th/image/E50YiQ ถามจริงๆ นี่มันคำขวัญฝันร้ายก่อนนอนใช่ไหมครับ
สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นตัวแทนของชาวบ้าน ซอยลาดพร้าว48 แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนมาก ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม ไม่ทราบว่าเรื่องถึงไหนแล้วคะ
อยู่ดีๆมาเปลี่ยนมิเตอร์น้ำที่บ้านเก่า โดยไม่แจ้งเจ้าของบ้าน แล้วส่งบิลมาเก็บเงินค่าน้ำโดยประเมินจากการใช้น้ำย้อนหลัง 3 เดือน ให้เหตุผลว่ามาตรไม่เดิน แบบนี้ก็ได้เหรอ มาตรมันจะเดินได้งัยในเมื่อไม่มีคนอยู่บ้าน ไม่มีคนใช้น้ำค่ะ ทำไมไม่คิดเงินตามจริงจากมาตรคะ ย้ายบ้านตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2561 แล้วค่ะ แบบนั้ต้องทำไงคะเพื่อนๆ ? ต้องจ่ายใช่มั้ยคะ ?
อยู่ดีๆมาเปลี่ยนมิเตอร์น้ำที่บ้านเก่า โดยไม่แจ้งเจ้าของบ้าน แล้วส่งบิลมาเก็บเงินค่าน้ำโดยประเมินจากการใช้น้ำย้อนหลัง 3 เดือน ให้เหตุผลว่ามาตรไม่เดิน แบบนี้ก็ได้เหรอคะ มาตรมันจะเดินได้งัยในเมื่อไม่มีคนอยู่บ้าน ไม่มีคนใช้น้ำค่ะ ทำไมไม่คิดตามที่ใช้จริงจากมาตรคะ ?? ย้ายบ้านตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ค่ะ แบบนี้ต้องทำยังงัยคะ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ โครงการ " พ่อสอนหนูให้รู้รอด ปี2 " โดยคณะทำงาน CSR สายงานการเงิน ซึ่งเป็น Workshop ที่ใช้ CashflowGame เกมส์บอร์ดที่จะทำให้เรื่องเงินๆ เป็นเรื่องสนุก ไม่มีพื้นฐานด้านการเงินก็สามารถสมัครเข้ามาได้ค่ะ เพราะเรามีทีม coaching คอยให้คำปรึกษาตลอดการเข้าร่วมกิจกรรมเลยค่ะ ถ้าอยากรู้ว่าเกมกระแสเงินสดคืออะไร ลงทะเบียน เลือกรอบ ผ่าน OQ Cord ในโปสเตอร์ได้เลยค่ะ แล้วพบกันค่ะ
ดูคุณภาพการซ่อมทางเท้าของ กปน. หลังจากขุดซ่อมท่อแล้ว คือ สักแต่ว่าเอาปูนหยอดๆให้เสร็จ . จุดเกิดเหตุ : ทางเท้า ปากซอยลาดพร้าว 9