การกีฬาแห่งประเทศไทย ( Sports Authority of Thailand )

การกีฬาแห่งประเทศไทย ( Sports Authority of Thailand ) การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรหลักในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพ เพื่อสร้างความสุขและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน
(112)

เปิดเหมือนปกติ

กองประชาสัมพันธ์ กกท.
30/09/2020

กองประชาสัมพันธ์ กกท.

“เหรียญทองแดงแรกของไทย...”

โอลิมปิก ครั้งที่ 21 ค.ศ. 1976 ณ เมืองมอนทรีออล รัฐควิเบก ประเทศแคนาดา และกีฬาโอลิมปิกครั้งแรกที่จัดขึ้นในประเทศแคนาดา

ครั้งนี้ประเทศไทยได้เหรียญรางวัลเป็นครั้งแรก โดยพเยาว์ พูนธรัตน์ จากการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น ทำให้ไทยเป็นประเทศที่สามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้เหรียญรางวัลในกีฬาโอลิมปิก รองจากฟิลิปปินส์ (เหรียญทองแดง กีฬาว่ายน้ำ ปี ค.ศ. 1928) และสิงคโปร์ (เหรียญเงินกีฬายกน้ำหนัก ปี ค.ศ. 1960) และต้องรออีก 20 ปี ประเทศไทยจึงจะได้เหรียญทองแรกในกีฬาโอลิมปิก ใน ค.ศ. 1996

โอลิมปิกครั้งนี้ เป็นครั้งเดียวที่ไฟโอลิมปิกจากวิหารเฮราไม่ได้ถูกส่งโดยวิธีการวิ่งคบเพลิง แต่ใช้วิธียิงดาวเทียมจากไฟที่จุดจากกระจกเรืองแสงที่วิหารเฮรา แล้วแปลงเป็นสัญญาณวิทยุ ก่อนที่จะส่งผ่านดาวเทียมไปยังออตตาวาแล้วแปลงกลับเป็นไฟอีกครั้ง เพื่อที่จะนำไปจุดที่มอนทรีออลในพิธีเปิด

สหรัฐอเมริกาโชว์ความสามารถในกีฬาชกมวย โดยการจัดทีมนักกีฬาที่ดีที่สุดได้แก่ ชูการ์ เรย์ ลีโอนาร์ด (Sugar Ray Leonard), ลีออน สปิงส์ (Leon Spinks) และสามารถพิชิตเหรียญทองได้

ในการแข่งขันยิมนาสติก นาเดีย โคมาเนซี (Nadia Comăneci) ได้กลายเป็นดาวดวงใหม่ ทำให้ผู้คนหันมาให้ความนิยมกีฬายิมนาสติกมากขึ้น โดยการทำคะแนน Perfect 10

กองประชาสัมพันธ์ กกท.
#การกีฬาแห่งประเทศไทย #กกท #satsocial2020

กองประชาสัมพันธ์ กกท.
30/09/2020

กองประชาสัมพันธ์ กกท.

***ผลการประชุมบอร์ด กกท. ครั้งที่ 10/2563***

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 10/2563 โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม คณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

โดยที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบแผนงานของผู้ว่าการ กกท. (ดร. ก้องศักด ยอดมณี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 10 แผนงาน ประกอบด้วย

1. แผนงานตามนโยบายผู้ว่าการ กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อการประเมินผลงาน 8 แผนงาน ได้แก่ 1.1 แผนยกระดับการให้บริการของ กกท. Smart National Sports Park เป้าหมายในปี 2564 จะดำเนินการในรูปแบบทางธุรกิจเพื่อสร้างรายได้จากการใช้พื้นที่ของ กกท. ตามโครงการฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กกท., 1.2 แผนการยกระดับหน่วยงานด้านกฎหมายของ กกท. (Sports Law) เป้าหมายในปี 2564 โครงสร้างการบริหารจัดการสำนักงานทะเบียนกลางสมาคมกีฬา ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กกท., 1.3 แผนการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรทั้งระบบตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) เป้าหมายในปี 2564 ผลการตรวจประเมินองค์กรด้วยตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ TQA สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 250 คะแนน, 1.4 แผนการพัฒนาข้อมูลดิจิทัลด้านการกีฬา (Sports Digital Platform) เป้าหมายในปี 2564 เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลนักกีฬาของ กกท. บนแพลตฟอร์มของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,

1.5 แผนการยกระดับกิจกรรมและการแข่งขันกีฬา เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป้าหมายในปี 2564 มูลค่าทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมและการแข่งขันกีฬา มากกว่า 7,779 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 4), 1.6 แผนการจัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City) เป้าหมายในปี 2564 พิจารณาคัดเลือกจังหวัดเพื่อจัดตั้งเป็นเมืองกีฬาและสนับสนุนจังหวัดที่ได้รับประกาศเป็นเมืองกีฬาที่ยั่งยืน 1 แห่ง, 1.7 แผนการพัฒนานักกีฬาคนพิการอย่างครบวงจร เป้าหมายในปี 2564 ศูนย์ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาคนพิการได้รับการพัฒนาที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 2 แห่ง (เพิ่มจากปี 2563 อีก 1 แห่ง) และ 1.8 แผนการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป้าหมายในปี 2564 กิจกรรมกีฬา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบรรจุในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2565

2. แผนงานพิเศษตามนโยบายของผู้ว่าการ กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการพัฒนากีฬา 2 แผนงาน ได้แก่ 2.1 แผนการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (Sports Medical Services) เป้าหมายในปี 2564 เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณการออกแบบศูนย์ความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (Sports Medical Services) และ 2.2 แผนการออกสลากส่งเสริมคนรักกีฬา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ในปี 2563 ส่งผลให้การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพยกเลิกและเลื่อนออกไป จึงไม่สามารถทดสอบระบบการออกสลากกับการจัดการแข่งขันได้ และปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานและแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศหดตัวลดลง จึงขอปรับเปลี่ยนแผนดังกล่าว เป็น แผนยกระดับการจัดสวัสดิการบุคลากรการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร กกท. แทน โดยเป้าหมายในปี 2564 จะเป็นการจัดทำสวัสดิการพิเศษให้กับบุคลากร กกท. ทั้งพนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงานที่มีรูปแบบสวัสดิการด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ให้ความเห็นชอบประกาศกำหนดชนิดกีฬาเพิ่มเติม คือ คิกบ็อกซิ่ง (Kickboxing) อีกด้วย.

กองประชาสัมพันธ์ กกท. / 30 กันยายน 2563

กองประชาสัมพันธ์ กกท.
25/09/2020

กองประชาสัมพันธ์ กกท.

***กกท. จัดแข่งขัน FOOTBALL FUTSAL PLAY SAT CUP #1 ใน 6 จังหวัดภาคใต้***

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน FOOTBALL FUTSAL PLAY SAT CUP #1 ณ สนามกีฬาโรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า กกท. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเล่นกีฬาในกลุ่มเยาวชน จึงได้จัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการกีฬาของประเทศไทยในระดับภูมิภาคอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานในระดับอาชีพ เพื่อจัดกิจกรรมดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้ นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. ภาค 4 ดำเนินงานตามนโยบาย โดยการนำกีฬายอดนิยม อย่างกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลมาเป็นต้นแบบ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในท้องถิ่นได้มุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาตนเองด้วยสิ่งที่ตนเองรักและทุ่มเท จะสามารถพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพได้ต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน จะเห็นได้ว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเยาวชน ซึ่งนับเป็นสิ่งสำคัญที่สุด คือการที่เยาวชนได้เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประสบการณ์ทางด้านกีฬา และการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตาม นักกีฬาทุกคนจงภูมิใจว่า เราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้ว เพราะผลที่จะตามมาก็คือ ทำให้เรารู้จักคำว่า น้ำใจนักกีฬา

ทั้งนี้ การแข่งขัน FOOTBALL FUTSAL PLAY SAT CUP #1 ในครั้งนี้ กกท. ได้อนุมัติดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการแข่งขันกีฬาในระดับภูมิภาคอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานสู่ระดับอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้ต่อยอดไปสู่ระดับอาชีพ อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ให้เกิดการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล และกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ระหว่างวันที่ 24 - 29 กันยายน 2563 ใน 6 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดพัทลุง, สงขลา, ระนอง, ปัตตานี, กระบี่ และสตูล

โดยพิธีเปิดการแข่งขันฯ ของจังหวัดสงขลา มี นายพิทักษ์ สุวรรณโณ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา รองนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เป็นประธานในพิธีเปิด ที่ สนามกีฬามหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏสงขลา , จังหวัดระนอง มี นายวรานนท์ เกลื่อนสิน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีเปิด ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง, จังหวัดปัตตานี มี นายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด ที่ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี , จังหวัดกระบี่ มี นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิด ที่ สนามกีฬาจังหวัดกระบี่ และจังหวัดสตูล มีนายดาลัน นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด ที่ สนามกีฬารัชกิจประการ.

กองประชาสัมพันธ์ กกท. / 25 กันยายน 2563

กองประชาสัมพันธ์ กกท.
24/09/2020

กองประชาสัมพันธ์ กกท.

“ก้องศักด” นำทีมสำรวจพื้นที่ก่อสร้างสนาม”พัทลุงเกมส์”

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. พร้อมคณะผู้บริหาร กกท. และผู้บริหารจังหวัดพัทลุง สำรวจพื้นที่งานก่อสร้างสนามฟุตบอล ลู่ – ลาน กรีฑา วัสดุยางสังเคราะห์ ในวงเงินก่อสร้าง 27,480,000 บาท ของจังหวัดพัทลุง เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

โดยสนามกีฬาดังกล่าว เป็นสนามกรีฑาตามมาตรฐานของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) สำหรับการแข่งขันในประเทศวัสดุพื้นยาง มีใบรับรองจากสถาบันทดสอบที่สหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) ให้การรับรองมาตรฐาน สหพันธ์กรีฑานานาชาติ IAAF CERTIFICATE ซึ่งจังหวัดพัทลุง เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ถือเป็นจังหวัดแรกที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ในส่วนชนิดอุปกรณ์ กรีฑา ลู่- ลาน ที่เป็นมาตรฐาน เพื่อการแข่งขันกรีฑา โดยมีสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) ให้การรับรองมาตรฐาน

กองประชาสัมพันธ์ กกท. / 24 กันยายน 2563

กองประชาสัมพันธ์ กกท.
24/09/2020

กองประชาสัมพันธ์ กกท.

“พัทลุงเกมส์” และ “เสกักเกมส์” เลื่อนจัดปี 2565

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร กกท. ร่วมกับคณะกรรมการกีฬาจังหวัดพัทลุง โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง, ผู้บริหาร กกท. และผู้บริหารจากจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยว่า การประชุมในวันนี้เป็นการหารือร่วมกันระหว่าง กกท. และจังหวัดพัทลุง เพื่อพิจารณาเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 “เสกักเกมส์” แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องเลื่อนการแข่งขันกีฬาระดับชาติ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กกท. ซึ่งเป็นเจ้าของเกมส์การแข่งขันในหลายรายการ ไปจัดการแข่งขันในปี 2564 แทน ไม่ว่าจะเป็น การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” ระหว่างวันที่ 18-28 เมษายน 2564 ณ จังหวัดตราด, การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 “ตราดเกมส์” ระหว่างวันที่ 5-11 กฤษภาคม 2564, การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ระหว่างวันที่ 5-15 มิถุนายน 2564 ณ จังหวัดศรีสะเกษ และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ระหว่างวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2564

“สำหรับจังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 “เสกักเกมส์” ก็จำเป็นต้องเลื่อนการจัดการแข่งขันออกไปด้วย ซึ่งที่ประชุมก็เห็นชอบให้เลื่อนการจัดการแข่งขันออกไปในปี 2565 แทน ในห้วงเวลาเดิม ได้แก่ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” ระหว่างวันที่ 21-31 มีนาคม 2565 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 “เสกักเกมส์” ระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน 2565 แทน”

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนการเตรียมความพร้อมของจังหวัดพัทลุงนั้น ได้มีการปรับปรุงสนามในส่วนที่ กกท. ให้การสนับสนุนงบประมาณ ทั้งลู่ยางสังเคราะห์ และไฟฟ้าส่องสว่างในรั้วสนาม ซึ่งก็เป็นไปตามแผนงาน รวมทั้งแผนงานในส่วนท้องถิ่นก็เป็นไปตามกระบวนการด้วยดี สำหรับการดูแลนักกีฬาเยาวชนนั้น กกท. ได้ให้ความสำคัญเรื่องที่พักนักกีฬา โดยต้องการให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้น และได้รับการตอบรับจากจังหวัดพัทลุงด้วยดี ด้วยการจัดที่พักในสถานที่ต่างๆ รวมทั้งโรงแรมในจังหวัดให้อีกด้วย”

กองประชาสัมพันธ์ กกท. / 24 กันยายน 2563

กองประชาสัมพันธ์ กกท.
23/09/2020

กองประชาสัมพันธ์ กกท.

กกท. ลงนาม MOU กับ สถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ จ. นครราชสีมา พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาร่วมกัน

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่าง การกีฬาแห่งประเทศไทย กับสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา , นายเกื้อ ชูศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. ภาค 3 ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมปลายลำมาศ โรงแรมแคนทารี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกัน ระหว่าง การกีฬาแห่งประเทศไทย กับ 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ วิทยาลัยนครราชสีมา ซึ่งทั้ง 3 สถาบันมีการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมีการวางแผนร่วมกันที่จะทำให้ MOU ฉบับนี้ ไม่ใช่เพียงแต่การร่วมมือกันทางวิชาการเท่านั้นแต่เป็นการร่วมมือกันในเชิงปฏิบัติด้วย เช่น การพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้บริหารทางการกีฬา อีกทั้งเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะเอามาใช้ทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศ รวมทั้งจะมีการบูรณาการใช้ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกัน ในด้านของการฝึกงานของนักศึกษา เรื่องการแลกเปลี่ยนบุคลากรวิทยาศาสตร์การกีฬา อีกด้วย

“ในความร่วมมือครั้งนี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติเต็มรูปแบบที่จังหวัดนครราชสีมา และมีการร่วมมือกันกับทางสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ที่จะให้นักกีฬาคนพิการเข้ามาฝึกภายในศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ ซึ่งการร่วมมือกันในครั้งนี้จะเป็นการรองรับการให้บริการทั้งนักกีฬาคนพิการและนักกีฬาทั่วไปอีกด้วย”

กองประชาสัมพันธ์ กกท. /23 กันยายน 2563

กองประชาสัมพันธ์ กกท.
23/09/2020

กองประชาสัมพันธ์ กกท.

“พ่ายครั้งแรก หลังจากชนะรวด 63 ครั้ง”
มหกรรมกีฬาโอลิมปิกปี ค.ศ. 1972 เป็นปีที่ 2 ที่จัดขึ้นในประเทศเยอรมนี และนำเสนอให้เมืองมิวนิกเป็นเจ้าภาพในการจัดมหกรรมกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 20 นี้ มีคติประจำโอลิมปิกว่า "Die Heiteren Spiele” หมายความว่า “โอลิมปิกเริงร่า” โดยมีโลโก้ คือ ดวงอาทิตย์สีน้ำเงิน มีความหมายว่า ดวงตะวันที่เจิดจรัส

ประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมทั้งสิ้น 33 คน เข้าแข่งขัน 21 รายการ ใน 7 ประเภทกีฬา

มาร์ก สปิทซ์ (Mark Spitz) บันทึกสถิติใหม่ โดยคว้า 7 เหรียญทองในการแข่งขันโอลิมปิกเพียงครั้งเดียว โดยตลอดชีวิตเขาสามารถคว้าเหรียญทองโอลิมปิกไปได้ทั้งหมด 9 เหรียญ

แดน เกเบิล (Dan Gable) คว้าเหรียญทองในกีฬามวยปล้ำ โดยที่เขาไม่ต้องทำแม้แต่คะแนนเดียว เนื่องจากไม่มีนักมวยปล้ำคนอื่นเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาประเภทนี้

วิท รุสก้า (Wim Ruska) เป็นนักกีฬายูโดคนแรกในโอลิมปิก ที่ได้รับเหรียญทอง 2 เหรียญ

กีฬาสาธิตในโอลิมปิกครั้งที่ 20 นี้ได้แก่ แบดมินตัน และสกีน้ำ

เหตุการณ์ที่โลกไม่ลืมอีกเหตุการณ์หนึ่งในการแข่งขันบาสเกตบอล ซึ่งเกิดใน 3 วินาทีก่อนหมดเวลา ขณะที่ทีมสหรัฐกำลังทำการยิงลูกโทษ ได้เกิดความผิดปกติขึ้น โดยมีสัญญาณดังมาจากโต๊ะของกรรมการขึ้นหลายครั้ง จนต้องพักการแข่งขันชั่วคราวในตอนที่เหลือ 1 วินาทีสุดท้าย โดยเกมจบลงที่ทีมสหรัฐเป็นฝ่ายชนะทีมโซเวียตด้วยคะแนน 50 – 49 หลังจากนั้นมีการประท้วงและโวยวายจากฝั่งนักกีฬาโซเวียตถึงความไม่เป็นธรรม เนื่องจากกรรมการพักการแข่งขันในช่วงยิงลูกโทษ ทั้งสองทีมจึงต้องกลับมาแข่งขันกันใหม่ใน 3 วินาทีสุดท้ายอีกครั้ง ท้ายที่สุดแล้ว ทีมโซเวียตเป็นฝ่ายคว้าชัยไปได้ ถือเป็นการพ่ายแพ้ครั้งแรกจากการแข่งขันที่ชนะรวดมากว่า 63 ครั้ง ของสหรัฐอเมริกา

กองประชาสัมพันธ์ กกท.
#การกีฬาแห่งประเทศไทย #กกท #satsocial2020

กองประชาสัมพันธ์ กกท.
22/09/2020

กองประชาสัมพันธ์ กกท.

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กกท.ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ นางสาวประภาพร เชาวนาศิริ(โอเปิ้ล) บรรณาธิการข่าวกีฬา ช่องPPTV ณ วัดนาวง ต.หลักหก อ.เมือง ปทุมธานี เมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา

Zanook Wake Park Wakeboard กีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง
18/09/2020

Zanook Wake Park Wakeboard กีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง

เชิญร่วมชม ร่วมเชียร์ และให้กำลังใจนักกีฬา ในการแข่งขันเคเบิ้ลเวคบอร์ด รายการ "Thailand Wake Park World Championships 2020" รอบ LCQ และรอบ Finals ได้ ในวันที่ 19 - 20 ก.ย. 63 @Zanook Wake Park 🌊🌊🌊🏄🏄🏄
ในงานพบกับการแข่งขันสุดมันส์ ค้นหาตัวแทนไปร่วมการแข่งขันกีฬาเคเบิ้ลเวคบอร์ด ในระดับโลก และยังได้รับชมคอนเสิร์ตจากศิลปิน Hiphop ชื่อดัง "ยังโอม" พร้อมดีเจสาวสุดเซ็กซี่ ทั้ง Roxy June และ MAYA🔥🔥
พลาดไม่ได้ เข้างานฟรี ชมฟรี ตลอดทั้งงาน 👍👍👍

กองประชาสัมพันธ์ กกท.
18/09/2020

กองประชาสัมพันธ์ กกท.

นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ มอบเหรียญรางวัล และให้กำลังใจนักกีฬาว่ายน้ำ ในการแข่งขันกีฬาสูงอายุ ไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ ครั้งที่ 1 ณ สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน ที่ผ่านมา

17/09/2020
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลในกีฬาสูงอายุ 1st THAILAND OPEN MASTERS GAMES

สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย และ สมาคมกีฬาที่มีการแข่งขันในกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสูงอายุครั้งปฐมฤกษ์ ของไทย
1st THAILAND OPEN MASTERS GAMES ขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 20 กันยายน นี้

สำหรับการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลในกีฬาสูงอายุ 1st THAILAND OPEN MASTERS GAMES นั้น
กำหนดมีขึ้นระหว่างวันที่ 13-19 กันยายน 2563
ณ สนามบาสเกตบอล ศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม การกีฬาแห่งประเทศไทย
โดยมีรายการแข่งขันประกอบด้วย บาสเกตบอล 5x5 ประเภทชาย แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ 1.1 รุ่นมาสเตอร์ อายุ 41-50 ปี 1.2 รุ่นรีเจนท์ อายุ 51 ปีขึ้นไป

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ 02 170 9641 , 081-433-1059 , 086-381-4000
เว็บไซต์ www.bsatthai.org
Email : [email protected]

17/09/2020
การแข่งขันกีฬาเพาะกายในกีฬาสูงอายุ 1st THAILAND OPEN MASTERS GAMES

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย และ สมาคมกีฬาที่มีการแข่งขันในกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสูงอายุครั้งปฐมฤกษ์ ของไทย 1st THAILAND OPEN MASTERS GAMES ขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 20 กันยายน นี้

สำหรับการแข่งขันกีฬาเพาะกายในกีฬาสูงอายุ 1st THAILAND OPEN MASTERS GAMES นั้น กำหนดมีขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 กันยายน 2563 ที่ ศูนย์การค้า เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9
โดยมีรายการแข่งขันประกอบด้วย
1.ประเภทเพาะกายชาย 5 รายการ
2.ประเภทแอธเลติคฟิสิคหญิง 2 รายการ
3.ประเภทแอธเลติคฟิสิคชาย 4 รายการ
4.ประเภทโมเดลฟิสิคหญิง 3 รายการ
5.ประเภทสปอร์ตฟิสิคชาย 4 รายการ

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ 02-170-6901 , 092-2786816
Website : http://tbpa.or.th
Email : [email protected]

17/09/2020
การแข่งขันกีฬาลีลาศในกีฬาสูงอายุ 1st THAILAND OPEN MASTERS GAMES

สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย และ สมาคมกีฬาที่มีการแข่งขันในกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสูงอายุครั้งปฐมฤกษ์ ของไทย 1st THAILAND OPEN MASTERS GAMES ขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 20 กันยายน นี้

สำหรับการแข่งขันกีฬาลีลาศในกีฬาสูงอายุ 1st THAILAND OPEN MASTERS GAMES นั้น กำหนดมีขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2563 ที่ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา กรุงเทพฯ โดยมีรายการแข่งขันประกอบด้วย ประเภท Standard & Latin American แบ่งออกเป็น 4 รุ่นการแข่งขัน และ ประเภท Taloong Tampo แบ่งออกเป็น 2 รุ่นการแข่งขัน

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ 02 675 9795 , 02 675 9776
เว็บไซต์ http://www.tdsa.or.th
Email : [email protected]

17/09/2020
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลในกีฬาสูงอายุ 1st THAILAND OPEN MASTERS GAMES

สมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย และ สมาคมกีฬาที่มีการแข่งขันในกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสูงอายุครั้งปฐมฤกษ์ ของไทย 1st THAILAND OPEN MASTERS GAMES ขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 20 กันยายน นี้

สำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในกีฬาสูงอายุ 1st THAILAND OPEN MASTERS GAMES นั้น กำหนดมีขึ้นระหว่างวันที่ 11-20 กันยายน 2563 ที่ สนามราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย

โดยมีรายการแข่งขันประกอบด้วย
1.ประเภทรุ่นอายุ 39 ปี
2.ประเภทรุ่นอายุ 44 ปี
3.ประเภทรุ่นอายุ 49 ปี
4.ประเภทรุ่นอายุ 54 ปี
5.ประเภทเดอะเลจเจ้นท์

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02-9483783 , 081-8438727
เว็บไซต์ http://www.sfathai.com
Email : [email protected]

ที่อยู่

286 Ramkhamhaeng Rd, Huamark , Bangkapi
Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

021867111

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การกีฬาแห่งประเทศไทย ( Sports Authority of Thailand )ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง การกีฬาแห่งประเทศไทย ( Sports Authority of Thailand ):

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มวยถ่ายทอดถึงไม่มีคนดู แต่สปอนเชอร์ มีก็ดำเนินการได้ปกติอยู่ แต่รายการย้านนอกที่เยาวชนกำลังสร้างกระดูกสร้างประสบการณ์ หากงดจัดเด็กๆเยาวชนมวยไทย เค้าแย่แน่นอน อยากให้พิจารณาในข้อความดังกล่าว ควรให้จัดและคัดกรองโดยบังคับให้มีหน่วยแพทย์คัดกรอง ผู้เข้าชม ผมว่าคนเดินเข้าออกเซเว่นอันตรายกว่าการคัดกรองคนดูมวยนะ คนเดินห้างสรรพสินค้า มีทีมแพทย์คัดกรองมั้ยผมว่าสุ่มเสี่ยงมากกว่าเสียอีก เครื่องสแกนอาการไอจามได้หรือไม่ หรือสแกนแค่ตัวร้อน แพทย์คัดกรองผมว่าชัวร์กว่าเครื่องสแกนแน่นอน ฝากผู้ใหญ่พิจารณาด้วยนะครับ กกท.กลางน่ะครับ
เรียน ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผมเป็นผู้หนึ่งที่ได้ไปใช้สถานที่ออกกำลังกายโดยการวิ่งบริเวณหน้าตึก สนญ. ของกกท.ซึ่งเป็นสนามฟุตบอลในช่วงเวลา 18 -20 นาฬิกา (6โมงเย็นถึง2ทุ่ม) เป็นปนะจำ โดยมีผู้มาออกกำลังกายและใช้สถานที่ดังกล่าวในช่วงเวลานั้น เป็นจำนวนมากทั้งสนามฟุตบอลและบริเวณรอบๆบริเวณการกีฬา แต่ในขณะเดียวกัน ได้มีการทำการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินตลอดเวลาไม่มีวันหยุดพัก ซึ่งมีผลทำให้ช่วงเวลาเย็นที่ประชาชนมาออกกำลังกายมีผลต่อการหายใจต้องซูดดมฝุ่น จากเครื่อง ขุดเจาะและ ควันจากรถที่ทำก่อก่อสร้าง ทางผมจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ว่าฯ ช่วยขอให้ทางผู้ว่าทำหนังสือถึงบริษัทฯ ก่อสร้างหยุดหรือชลอการใช้เครื่องมือขุดเจาะในช่วงเวลา 17-21.00น.ในช่วงที่มีประชาชนมาใช้สถานที่ออกกำลังกายมากที่สุดเพื่อให้ได้รับอากาศที่ดีขึ้นและลดมลภาวะทางอากาศทีดีขึ้นให้เกิดประโยชน์กับประชาชนที่มาออกกำลังกาย ตามนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้ดีต่อไป ขอบคุณครับ🤮😪
จะเข้าไปก็เข้าไปทำงานจริงไปคะ
ยังไม่ได้ตรวจแผนกาสอนของโค๊ชชาวต่างเทศส่งฝ่ายพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศยังไม่ได้เขียนแผนการสอนส่งฝ่ายแผนและนโยบาย
FC ค่ะ
THIS WEEKEND IN KOH SAMUI ... One of Asia's biggest sailing events, the Samui Regatta ... (click to keep reading)
โทรไป กกท และสระว่ายน้ำ กกท ไม่มีการรับสาย
ใครก่อหาบแตกโดยแตะ
ผู้หญิงสมัยนี้ต่อมยางอายหายหมดแล้วรึงัย เข้าแม้กระทั้งห้องน้ำชาย
ร่วมสมัครเข้าแข่งขัน ฟุตบอล 5 ต่อ 5 Gatorade 5v5 Football 2019 (อายุ 14-16 ปี) : วันนี้ ถึง 6 ก.พ.62 ***(ด่วนจำนวนจำกัด รับสนามละ 8 ทีมเท่านั้น สมัครก่อนได้สิทธิ์ก่อนหากเกินจำนวน) สนใจติดต่อ หรือสอบถามรายละเอียดการสมัคร เลือกสนามได้ที่ : 064-787-9891 คุณหมี หรือ 098-260-9201 คุณเบน
ขออนุญาตใช้พื้นที่นี้ถามผู้รู้หน่อยครับ พอดีคุณครูให้การบ้านลูกชายมา โจทย์ถามว่า คนไทยคนแรกที่ได้เหรียญทองซีเกมส์ชื่ออะไร ได้จากชนิดกีฬาอะไร ปี พ.ศ. ใด #ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับสำหรับคำตอบ
บริษัท A S G. ขี้โกงครับจะจ้างบริษัทนี้ครับ