คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย เว็บไซต์ www.trcarc.org ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ที่อยู่ : เลขที่ 104 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-251-6711-5 โทรสาร : 02-2547577 อีเมล์ : [email protected] เว็บไซต์ : www.trcarc.org ติดต่อการเงินเพื่อขอใบเสร็จรับเงินบริจาค :[email protected] การเดินทางมาคลีนิคนิรนาม - รถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีราชดำริฝั่งสนามม้า - รถไฟฟ้าใต้ดินลงสถานีสีลม - รถโดยสารประจำทางมีสาย ปอ.514,ปอ.547,ปอ.505,ปอ.77,ปอ.504,สาย15,สาย77,สาย50 สาย14,สาย74และสาย25 สีขาวน้ำเงิน เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 7.30-16.30น. และ เสาร์ 7.30-15.00น. ปิดวันอาทิตย์และหยุดวันนักขัตฤกษ์ - คลีนิคนิรนาม ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการบริการตรวจเอดส์ ตรวจ CD4 ตรวจ Viral Load ได้โดยไม่ต้องบอกชื่อ และที่อยู่ โดยทางคลีนิคจะให้เลขรหัสแทนชื่อของผู้ใช้บริการ - ทำโครงการดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์ที่บ้านและชุมชนภายในจังหวัดต่างๆ - ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์ รวมทั้งรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในชุมชนแออัด - ทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ -รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างประเทศในการร่วมมือจัดทำโครงการทดสอบสูตรยาต้านไวรัสเอดส์ -ให้ความช่วยเหลือทางด้านสังคม ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ การจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ - ดำเนินโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกภายใต้พระอุปถัมภ์ โดยรณรงค์หาผู้บริจาคเพื่อซื้อยา AZT ให้กับแม่ที่ติดเชื้อเอดส์ทั่วประเทศ - จัดตั้งกองทุนนม รณรงค์หาผู้บริจาคนม และเงินเพื่อจัดซื้อนมให้กับเด็กในโครงการลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก - ดำเนินโครงการคืนชีวิตให้พ่อแม่เพื่อลูกน้อยที่ปลอดเอดส์ ซึ่งโครงการนี้จะให้ยาต้านไวรัสเอดส์แก่แม่ ลูก และพ่อที่ติดเชื้อเอดส์ โดยเน้นการให้บริการแบบองค์รวมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบด้วย การให้ความรู้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพและโภชนาการการช่วยเหลือทางด้านจิตใจ และสังคม รวมถึงการแนะนำวิธีการกินยาต้านไวรัสเอดส์ที่ถูกต้อง - จัดตั้งกองทุนยาพระวรราชาทินัดดามาตุ สำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือเป็นค่ารักษา และค่ายาให้กับผู้ติดเชื้อที่ยากจน - กิจกรรมอื่นๆ สนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของกลุ่มผู้ติดเชื้อ - ชมรมเพื่อนวันพุธ สามารถทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในการจัดตั้ง การดำเนินงาน - การประสานงานกับเครือข่ายผู้ติดเชื้ออื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ - การจัดกิจกรรมงานเทียนส่องใจในวันเอดส์โลกในวันที่ 1 ธันวาคมของทุก ๆ ปี
(37)

เปิดเหมือนปกติ

06/11/2020
แถลงข่าวการจัดกิจกรรมงานเทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลก 2563

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย แถลงข่าวการจัดกิจกรรมงานเทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวรีย์ พิชิตโชค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานกรรมการฝ่ายหารายได้ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ นางสาวนภสร วีระยุทธวิไล หรือปุยเมฆ และนายณัฐวรรธ์ ฟิงค์เลอร์ หรือแพทริค ศิลปินดาราจาก บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 7A ชั้น 7 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
.
โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ กำหนดวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเอดส์โลก สภากาชาดไทยรับนโยบายนี้มาตั้งแต่ต้น ด้วยการจัดกิจกรรม เป็นประจำทุกปีในวันที่ 1 ธันวาคม โดยปีนี้นับเป็นปีที่ 28 งานเทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลก จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องโรคเอดส์ รวมทั้งกระตุ้นเตือนให้ประชาชนมีความตระหนักถึงปัญหาเอดส์ และให้ความสำคัญในการร่วมมือ ป้องกัน แก้ไขปัญหา ตลอดจนรณรงค์การไม่เลือกปฏิบัติ และลดการตีตรา ลดการรังเกียจกีดกันผู้ติดเชื้อด้วย
.
สำหรับปี 2563 สภากาชาดไทย กำหนดแนวคิดการณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก ซึ่งสอดรับกับคำขวัญของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ ว่า “เอดส์ อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา” หรือ “Global solidarity, shared responsibility” ซี่งหมายความว่า “การสมัครสมาน รวมพลัง ร่วมรับผิดชอบ”

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย แถลงข่าวการจัดกิจกรรมงานเทียนส่องใจเนื่องใน...

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จัดงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมงานเทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2563 โดยมี ผู้ช่วยศา...
06/11/2020
“เอดส์ อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา” กาชาดจัดงานเทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 63

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จัดงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมงานเทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวรีย์ พิชิตโชค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานกรรมการฝ่ายหารายได้ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ ปุยเมฆ-นภสร วีระยุทธวิไลและ แพทริค-ณัฐวรรธ์ ฟิงค์เลอร์ ศิลปินดารา บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 7A ชั้น 7 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
https://siamrath.co.th/n/195213

กว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมา การติดเชื้อเอชไอวี นับว่าเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อสังคมและเศ....

04/11/2020
The Thai Red Cross Society

The Thai Red Cross Society

LIVE แถลงข่าว "งานเทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2563
เอดส์ อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา

#1ธันวาคมวันเอดส์โลก
#วันเอดส์โลก2563

คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย's cover photo
31/10/2020

คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย's cover photo

30/10/2020
งานแถลงข่าวงานเทียนส่องใจ 2563

ขอเชิญติดตามชมงานแถลงข่าวงานเทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลก ผ่านเฟซบุ๊ค สภากาชาดไทย “The Thai Red Cross Society” #4พฤศจิกายนเวลาบ่ายโมงครึ่ง

19/10/2020

คลีนิคนิรนามปิดให้บริการในวันที่ 23-24 ตุลาคม 2563 เนื่องในวันปิยมหาราช

17/10/2020

เนื่องจากมีสถานการณ์การชุมนุมเกิดขึ้นในขณะนี้ ทางคลีนิคนิรนามขออนุญาตปิดรับบัตรคิวที่เวลา 14.00 น. เฉพาะในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563
ขออภัยในความไม่สะดวก 🙏🙏🙏

12/10/2020

คลีนิคนิรนามปิดให้บริการในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

แนวทางการจำหน่ายยาต้านไวรัสเอดส์ของคลีนิคนิรนาม
22/09/2020

แนวทางการจำหน่ายยาต้านไวรัสเอดส์ของคลีนิคนิรนาม

17/09/2020
รายการกาชาดเพื่อคุณ ตอน U=U นั่นคืออะไร

รายการกาชาดเพื่อคุณ ตอน U=U นั่นคืออะไร

ปฏิเสธไม่ได้ว่าโรคเอดส์ คือ โรคร้ายที่คร่าชีวิตผู้คนไปมากมายนับไม่ถ้วน ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมค...

09/09/2020
คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย's cover photo
02/09/2020

คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย's cover photo

21/08/2020
ขอเชิญหน่วยงาน/องค์กร/ชมรม ส่งผลงานที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมในด้านเอดส์ เพื่อคัดเลือกเป็นบุคคล/องค์กรดีเด่นด้านต่างๆ ใ...
21/08/2020

ขอเชิญหน่วยงาน/องค์กร/ชมรม ส่งผลงานที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมในด้านเอดส์ เพื่อคัดเลือกเป็นบุคคล/องค์กรดีเด่นด้านต่างๆ ในงานเทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณสมชาติ ทาแกง โทร.022516711-5 ต่อ 119 หรือ 0813996121 ผู้ที่สนใจสามารถกรอกรายละเอียดข้อมูลได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9x2GsrjBTf-BTCgKIyg-puzXVEPymLXdbHeSiuRGc4OhZdA/viewform?usp=sf_link
หมดเขตส่งผลงานวันที่ 16 ตุลาคม 2563

คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย's cover photo
07/08/2020

คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย's cover photo

04/08/2020
03/08/2020
03/08/2020
คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย's cover photo
03/08/2020

คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย's cover photo

31/07/2020
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตร “การป้องกัน ส่งต่อ และดูแลด้านเอชไอวี”

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่อาสาสมัครองค์กรภาคประชาสังคม
ที่ผ่านการอบรมและรับรองสมรรถนะหลักสูตร “การป้องกัน ส่งต่อ และดูแลด้านเอชไอวี” รุ่นที่ 1
ภายใต้โครงการ USAID Community Partnership (ENGAGE) โดย ศ.กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ
.
โครงการ USAID Community Partnership ได้รับการสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ USAID ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย และ 3 องค์กรชุมชน คือ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ และมูลนิธิเอ็มพลัส มีภารกิจหลัก ในการพัฒนาศักยภาพและรับรองสมรรถนะเจ้าหน้าที่ขององค์กร ด้านการให้บริการด้านเอชไอวีอย่างมีคุณภาพ ทำให้อาสาสมัครมีส่วนร่วมในการบริการด้านเอชไอวีอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และมีคุณภาพ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมการอบรมครบถ้วนและผ่านเกณฑ์การประเมินของหลักสูตร สำเร็จในรุ่นแรก จำนวน 74 ราย และได้ทำงานด้านเอชไอวีใน 13 จังหวัดทั่วประเทศ โดยอาสาสมัคร 1 คน จะสามารถให้บริการปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวีได้อย่างน้อย 7 รายต่อวัน และอาสาสมัครที่ได้รับใบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ จะสามารถให้บริการด้านคำปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวีได้ถึง 62,160 รายต่อปี และให้บริการเพร็พรายใหม่ได้ถึง 27,840 รายต่อปี

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพ.....

23/07/2020

คลีนิคนิรนามปิดให้บริหารในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2563
27 กรกฎาคม 2563 เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563
28 กรกฎาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย's cover photo
14/07/2020

คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย's cover photo

13/07/2020
30/06/2020

🌈 คลีนิคนิรนาม ปิดให้บริการในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2563 เนื่องในวันเข้าพรรษาและวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา 🌈

คุณหมอขอดูแล # เข้าใจ HIV ยุคโควิด 19โดย นพ.ธนัตถ์ ชินบัญชรและดีเจเป้ วิศวะ อังคาร 30 มิ.ย.นี้ 1 ทุ่ม ทาง fb LIVE Greenw...
24/06/2020

คุณหมอขอดูแล # เข้าใจ HIV ยุคโควิด 19
โดย นพ.ธนัตถ์ ชินบัญชร
และดีเจเป้ วิศวะ
อังคาร 30 มิ.ย.นี้ 1 ทุ่ม
ทาง fb LIVE Greenwave
ทุกคำถามลุ้นกระเป๋าผ้ากรีนเวฟฟัง Podcast ได้แล้วทาง Spotify

Redcrossfundraising - สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
20/06/2020

Redcrossfundraising - สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

🏥❤️สภากาชาดไทย ขอบคุณทุกการให้...ที่ทุกคนมีให้กัน
.
🙏🏻ขอเชิญทุกท่านอิ่มเอมกับความสุขแทนคำขอบคุณจากใจ ผ่านบทเพลงแห่งการให้ และฟังมุมมองการใช้ชีวิตแบบ Now Normal กับ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
.
💕🎵ไลฟ์คอนเสิร์ต “Giving Lifve #ให้ด้วยใจ” เพื่อให้รอยยิ้มกลับมาสดใส
วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 17.00 - 20.00 น.
รับชมพร้อมกันผ่านเฟสบุ๊กแฟนเพจ The Thai Red Cross Society , Redcrossfundraising , Workpoint Entertainment และ Youtube : workpointofficial
.
👫🎵พบกับศิลปินชื่อดังมากมาย อาทิ โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ , ไอซ์ ศรัณยู , คิว วงฟลัวร์ , ที Jetset’er , อาร์ม กรกันต์ , แนน สาธิดา , มาเรียม บีไฟว์ , ลูกหว้า พิจิกา , มิว ศุภศิษฏ์ , นนท์ ธนนท์ , scrubb , ซัน-นัท มาลิสา จากไมค์ทองคำ , หนึ่ง จักรวาล , แอ๊ค โชคชัย The Golden Song , มุก วรนิษฐ์ - อ้าย สรัลชนา - แอมป์ ภูริกูลกฤษฎ์ จาก GMM TV , ศิลปิน S2S Fly High , OZEEOOS , Diamond Band
.
รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK https://bit.ly/GIVING-LIFVE

วันที่ 10 มิถุนายน 2563  นางกีต้า ซับบระวาล (Mrs. Gita Sabharwal, UN Resident Coordinator in Thailand) ผู้ประสานงานสหประ...
10/06/2020

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นางกีต้า ซับบระวาล (Mrs. Gita Sabharwal, UN Resident Coordinator in Thailand) ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย โดยศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ ประพันธ์
ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับ

๓ มิถุนายน ๒๕๖๓เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีขอพระองค์ทรงพระเจริญ
03/06/2020

๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

02/06/2020

คลีนิคนิรนามปิดให้บริการในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย's cover photo
01/06/2020

คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย's cover photo

คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย's cover photo
01/06/2020

คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย's cover photo

Photos from คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย's post
26/05/2020

Photos from คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย's post

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์แสดงความยินดีที่ทั่วโลกชื่นชมโครงการ HPTN 083 การวิจัยการใช้ยาต้านไวรัสคาโบทิกราเวียร์ ชนิด...
21/05/2020

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์แสดงความยินดีที่ทั่วโลกชื่นชมโครงการ HPTN 083 การวิจัยการใช้ยาต้านไวรัสคาโบทิกราเวียร์ ชนิดฉีด สามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสองได้มากกว่ายากินทีดีเอฟ/เอฟทีซี ถึง 3 เท่า

#ต่างชาติชื่นชมผลการวิจัยการใช้ยาต้านไวสัสคาโบทิกราเวียร์ชนิดฉีด สามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสั...
20/05/2020
กรมควบคุมโรค เผยทั่วโลกร่วมยินดี ผลการวิจัยพบว่ายาฉีดคาโบทิกราเวียร์ช่วยป้องกันการติ

#ต่างชาติชื่นชมผลการวิจัยการใช้ยาต้านไวสัสคาโบทิกราเวียร์ชนิดฉีด สามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสองได้มากกว่ายากินทีดีเอฟ/เอฟทีซี ถึง 3 เท่า
https://thaitodaynews.net/2020/05/19/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84-%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81/

กรมควบคุมโรค เผยทั่วโลกร่วมยินดี ผลการวิจัยพบว่ายาฉีดคาโบทิกราเวียร์ช่วยป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้ผ....

ที่อยู่

104 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 07:30 - 15:00
อังคาร 07:30 - 15:00
พุธ 07:30 - 19:00
พฤหัสบดี 07:30 - 15:00
ศุกร์ 07:30 - 19:00
เสาร์ 07:30 - 15:00

เบอร์โทรศัพท์

0225167115

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด