National Library of Thailand

National Library of Thailand สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต

เปิดเหมือนปกติ

วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2564) เวลา 10.00 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตฮังการี กรุง...
29/11/2021

วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2564) เวลา 10.00 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตฮังการี กรุงเทพมหานคร H.E. Mr. Sipos Sandor Ph.D. - the Ambassador-Designate of Hungary to Thailand และเป็นประธานในการประชุมเพื่อเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ และหารือความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฮังการี กรุงเทพมหานคร และสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ในความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์กับห้องสมุดในประเทศฮังการี ณ ห้องประชุม 2203 พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมห้องหนังสือนานาชาติ และห้องหนังสือหายาก สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมีนางสาววาสนา งามดวงใจ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ และผู้บริหาร พร้อมกลุ่มแผนงานโครงการและวิเทศสัมพันธ์ กรมศิลปากร เข้าร่วมประชุม

ขอเชิญชมการแสดงดนตรีระหว่างเข้าชมนิทรรศการตู้ลายทอง และนิทรรศการเหรียญที่ระลึกในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยคีตศิลปินจากสำนักการส...
29/11/2021

ขอเชิญชมการแสดงดนตรีระหว่างเข้าชมนิทรรศการตู้ลายทอง และนิทรรศการเหรียญที่ระลึกในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยคีตศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ณ อาคารถาวรวัตถุ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00-16.00 น. (มีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live)

#หอสมุดแห่งชาติ #ตู้ลายทอง

ขอเชิญชมการแสดงดนตรีระหว่างเข้าชมนิทรรศการตู้ลายทอง และนิทรรศการเหรียญที่ระลึกในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยคีตศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ณ อาคารถาวรวัตถุ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00-16.00 น. (มีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live)

#หอสมุดแห่งชาติ #ตู้ลายทอง

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 การอ่านหรือการรับชมวีดีทัศน์จากที่บ้าน ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ปลอดภัย หอสมุดแห...
29/11/2021

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 การอ่านหรือการรับชมวีดีทัศน์จากที่บ้าน ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ปลอดภัย หอสมุดแห่งชาติแนะนำให้รับชมรายการคันฉ่องส่องไทย ตอน “อยุธยา : ในอุดมคติของคนไทย” กันค่ะ ตามไปชมกันได้ ตามลิงก์นี้เลยค่ะ

👉http://vdo.nlt.go.th/content/21169

#อ่านออนไลน์ลดความเสี่ยงเลี่ยงโควิด19
#หอสมุดแห่งชาติปลอดภัยห่างไกลโควิด19
#การเรียนรู้ไม่มีสะดุดหอสมุดแห่งชาติไม่หยุดให้ความรู้
#หอสมุดแห่งชาติ

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 การอ่านหรือการรับชมวีดีทัศน์จากที่บ้าน ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ปลอดภัย หอสมุดแห่งชาติแนะนำให้รับชมรายการคันฉ่องส่องไทย ตอน “อยุธยา : ในอุดมคติของคนไทย” กันค่ะ ตามไปชมกันได้ ตามลิงก์นี้เลยค่ะ

👉http://vdo.nlt.go.th/content/21169

#อ่านออนไลน์ลดความเสี่ยงเลี่ยงโควิด19
#หอสมุดแห่งชาติปลอดภัยห่างไกลโควิด19
#การเรียนรู้ไม่มีสะดุดหอสมุดแห่งชาติไม่หยุดให้ความรู้
#หอสมุดแห่งชาติ

การเรียนรู้ไม่มีสะดุด หอสมุดแห่งชาติไม่หยุดให้ความรู้📖#หอสมุดแห่งชาติ คัดสรรตำราและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพจาก C...
28/11/2021

การเรียนรู้ไม่มีสะดุด หอสมุดแห่งชาติไม่หยุดให้ความรู้

📖#หอสมุดแห่งชาติ คัดสรรตำราและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพจาก CU-Book กว่า 2,000 เล่ม มาให้อ่านฟรี ง่ายๆ ได้ที่บ้าน

วันนี้เสนอหนังสือ เรื่อง "กษัตริย์และราชวงศ์ ในยุโรปยุคกลาง" หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปของราชวงศ์สำคัญของยุโรปยุคกลาง ที่เริ่มมาจากอนารยชนป่าเถื่อนบุกเข้ายึดโรมพร้อมกับการรบพุ่ง จากนั้นก็สร้างบ้านแปงเมือง สั่งสมวัฒนธรรม พัฒนาเครื่องใช้ไม้สอยเพื่อการมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป จนกำเนิดเป็นอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมนีอย่างเช่นในปัจจุบัน

💻ลงทะเบียนและยืมหนังสือ คลิก >> https://www.elibrarycub.com/page/nlt/nlt-ebook.html หรือ scan QR code
📱ยืมเสร็จ สามารถอ่านผ่านแอป "CU Ebook Store"
📍อ่านตัวเล่ม ที่ ห้องหนังสือทั่วไป ชั้น 2 อาคาร 1

#อ่านออนไลน์ลดความเสี่ยงเลี่ยงโควิด

การเรียนรู้ไม่มีสะดุด หอสมุดแห่งชาติไม่หยุดให้ความรู้

📖#หอสมุดแห่งชาติ คัดสรรตำราและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพจาก CU-Book กว่า 2,000 เล่ม มาให้อ่านฟรี ง่ายๆ ได้ที่บ้าน

วันนี้เสนอหนังสือ เรื่อง "กษัตริย์และราชวงศ์ ในยุโรปยุคกลาง" หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปของราชวงศ์สำคัญของยุโรปยุคกลาง ที่เริ่มมาจากอนารยชนป่าเถื่อนบุกเข้ายึดโรมพร้อมกับการรบพุ่ง จากนั้นก็สร้างบ้านแปงเมือง สั่งสมวัฒนธรรม พัฒนาเครื่องใช้ไม้สอยเพื่อการมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป จนกำเนิดเป็นอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมนีอย่างเช่นในปัจจุบัน

💻ลงทะเบียนและยืมหนังสือ คลิก >> https://www.elibrarycub.com/page/nlt/nlt-ebook.html หรือ scan QR code
📱ยืมเสร็จ สามารถอ่านผ่านแอป "CU Ebook Store"
📍อ่านตัวเล่ม ที่ ห้องหนังสือทั่วไป ชั้น 2 อาคาร 1

#อ่านออนไลน์ลดความเสี่ยงเลี่ยงโควิด

ตู้ลายทอง และ เหรียญที่ระลึกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลฯ - เล่าเรื่องไทย ๆ กับ สายสวรรค์
27/11/2021
ตู้ลายทอง และ เหรียญที่ระลึกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลฯ - เล่าเรื่องไทย ๆ กับ สายสวรรค์

ตู้ลายทอง และ เหรียญที่ระลึกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลฯ - เล่าเรื่องไทย ๆ กับ สายสวรรค์

การเรียนรู้ไม่มีสะดุด หอสมุดแห่งชาติไม่หยุดให้ความรู้📖#หอสมุดแห่งชาติ คัดสรรตำราและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพจาก C...
27/11/2021

การเรียนรู้ไม่มีสะดุด หอสมุดแห่งชาติไม่หยุดให้ความรู้

📖#หอสมุดแห่งชาติ คัดสรรตำราและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพจาก CU-Book กว่า 2,000 เล่ม มาให้อ่านฟรี ง่ายๆ ได้ที่บ้าน

วันนี้เสนอหนังสือ เรื่อง "รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์" ซึ่งว่าด้วยลักษณะเฉพาะของภูมิภาคอุษาคเนย์ และลักษณะโดยทั่วไปของบ้านเรือนในภูมิภาคนี้ โดยอธิบายถึงประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคมวิทยา ภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจนความเชื่อของกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆ ทั้งยังรวบรวมแบบบ้านเรือนกว่า 60 ชาติพันธุ์ ทั้งในคาบสมุทร และหมู่เกาะ จากการค้นคว่าวิจัยและสำรวจภาคสนามเชิงสถาปัตยกรรม นำเสนออัตลักษณ์ของบ้านเรือนในคาบสมุทร โดยแบ่งเป็นกลุ่มไท กลุ่มจีน-ทิเบต และจีน กลุ่มมอญ เขมร เวียดนาม และอื่นๆ รวม 30 ชาติพันธุ์ และนำเสนออัตลักษณ์ของบ้านเรือนในหมู่เกาะ ประกอบด้วยคาบสมุทรมลายุ หมู่เกาะชุนดาใหญ่ และหมู่เกาะชุนดาน้อย ปาปัวตะวันตก และฟิลิปปินส์

💻ลงทะเบียนและยืมหนังสือ คลิก >> https://www.elibrarycub.com/page/nlt/nlt-ebook.html หรือ scan QR code
📱ยืมเสร็จ สามารถอ่านผ่านแอป "CU Ebook Store"
📍อ่านตัวเล่ม ที่ ห้องหนังสือประเทศไทย ชั้น 3 อาคาร 1

#อ่านออนไลน์ลดความเสี่ยงเลี่ยงโควิด

การเรียนรู้ไม่มีสะดุด หอสมุดแห่งชาติไม่หยุดให้ความรู้

📖#หอสมุดแห่งชาติ คัดสรรตำราและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพจาก CU-Book กว่า 2,000 เล่ม มาให้อ่านฟรี ง่ายๆ ได้ที่บ้าน

วันนี้เสนอหนังสือ เรื่อง "รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์" ซึ่งว่าด้วยลักษณะเฉพาะของภูมิภาคอุษาคเนย์ และลักษณะโดยทั่วไปของบ้านเรือนในภูมิภาคนี้ โดยอธิบายถึงประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคมวิทยา ภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจนความเชื่อของกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆ ทั้งยังรวบรวมแบบบ้านเรือนกว่า 60 ชาติพันธุ์ ทั้งในคาบสมุทร และหมู่เกาะ จากการค้นคว่าวิจัยและสำรวจภาคสนามเชิงสถาปัตยกรรม นำเสนออัตลักษณ์ของบ้านเรือนในคาบสมุทร โดยแบ่งเป็นกลุ่มไท กลุ่มจีน-ทิเบต และจีน กลุ่มมอญ เขมร เวียดนาม และอื่นๆ รวม 30 ชาติพันธุ์ และนำเสนออัตลักษณ์ของบ้านเรือนในหมู่เกาะ ประกอบด้วยคาบสมุทรมลายุ หมู่เกาะชุนดาใหญ่ และหมู่เกาะชุนดาน้อย ปาปัวตะวันตก และฟิลิปปินส์

💻ลงทะเบียนและยืมหนังสือ คลิก >> https://www.elibrarycub.com/page/nlt/nlt-ebook.html หรือ scan QR code
📱ยืมเสร็จ สามารถอ่านผ่านแอป "CU Ebook Store"
📍อ่านตัวเล่ม ที่ ห้องหนังสือประเทศไทย ชั้น 3 อาคาร 1

#อ่านออนไลน์ลดความเสี่ยงเลี่ยงโควิด

"นานาสาระ-บรรณ" สาระน่ารู้จากบรรณารักษ์ #หอสมุดแห่งชาติ ที่จะนำความรู้มาแบ่งปันกันในทุกวันศุกร์ วันนี้เสนอเรื่อง "โรค BP...
26/11/2021

"นานาสาระ-บรรณ" สาระน่ารู้จากบรรณารักษ์ #หอสมุดแห่งชาติ ที่จะนำความรู้มาแบ่งปันกันในทุกวันศุกร์

วันนี้เสนอเรื่อง "โรค BPD" โดย นางสาวธีรนุช เพ็ญบุญ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

“ผู้ป่วยโรคนี้เหมือนกลัวที่จะรัก และเมื่อรักก็กลัวที่จะจากลา จึงทดสอบ ทำร้ายจิตใจ ใช้ความรุนแรงในทุกพฤติกรรม รวมทั้งเตรียมพร้อมที่จะตาย และมักเสียใจแทบสิ้นสติเมื่อความสัมพันธ์นั้นได้หายไปจริงๆ”คำนิยามในสิ่งที่ฝ้ายผู้เขียนหนังสือ The cut ที่บอกเล่าเรื่องราวของตัวเองที่ป่วยเป็นโรค BPDหรือ borderline personality disorderหรือโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง

แพทย์หญิง ชนานันทิ์ วิจิตรแสง ได้ให้คำนิยามของโรคborderline personality disorderหรือโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง ว่าเป็นการที่บุคคลมีบุคลิกภาพที่มีความเบี่ยงเบนไปจากสังคม วัฒนธรรมนั้น อย่างชัดเจน โรคจิตเวชแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ จำแนกตามโรคย่อยๆที่อยู่ในกลุ่มนั้น ลักษณะเด่นของผู้มีอาการในแต่ละกลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 ชอบมีความคิดที่แปลกแยกและชอบอยู่คนเดียว กลุ่มที่ 2 ชอบใช้อารมณ์ มีความดราม่า วู่วาม หุนหันพลันแล่น กลุ่ม 3 เป็นกลุ่มที่มีอาการของอารมณ์ความวิตกกังวล ขี้กลัว ขี้อายโรค BPDหรือ borderline personality disorderจัดอยู่ในกลุ่มโรคกลุ่มที่ 2

ผู้ป่วยโรค BPD จะมีความแตกต่างจากผู้ป่ายโรคไบโพลาร์ในแง่ของระยะเวลา ซึ่งผู้ป่ายไบโพลาร์จะมีอารมณ์ที่แปรปรวนในช่วงเวลาหนึ่งสั้นๆ และมีช่วงเวลาหายจากอาการอารมณ์แปรปรวน ส่วนผู้ป่วย BPD จะมีอารมณ์ที่แปรปรวนเป็นปกติ คือ เป็นหนึ่งในบุคลิกภาพซึ่งเป็นในระยะเวลานานหลายๆปี
Borderline personality disorderหรือโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง เป็นโรคที่ส่งผลกระทบในด้านของความคิดและความรู้สึก ทำให้เกิดปัญหาในการทำงานในชีวิตประจำวันรวมถึงปัญหาภาพลักษณ์ตัวเอง รวมถึงยากในการจัดการอารมณ์และพฤติกรรมและรูปแบบความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงเป็นความผิดปกติทางด้านจิตใจที่กลัวจะถูกทอดทิ้งหรือความไม่มั่นคงทางอารมณ์ มีความหุนหันพลันแล่น มีอารมณ์แปรปรวนบางครั้งอาจจะผลักไสผู้อื่นให้ห่างเหินแม้ว่าจะต้องการมีความสัมพันธ์ที่มั่นคง ภาวะนี้จะเป็นมากในวัยหนุ่มสาวและจะค่อยๆดีขึ้นตามอายุผู้ที่เป็น BPD มักมีอารมณ์ที่รุนแรงและยากที่จะกลับไปสู่อารมณ์ที่มั่นคงหลังจากมีเหตุการณ์ที่ถูกกระตุ้นการพยายามควบคุมตนเองอาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นอันตรายเช่นการทำร้ายตัวเองเช่น การใช้คัตเตอร์กรีดตนเอง

ลักษณะอาการของผู้ป่วย BPD คือ พยายามอย่างมากที่จะหลีกเลี่ยงการถูกทอดทิ้งจากเพื่อนและครอบครัวซึ่งอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยนั้นคิดไปเองมีความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงสลับกันไปมาระหว่างอุดมคติกับการด้อยค่าหรือทั้งรักทั้งเกลียดสลับกับไปมา มีพฤติกรรมที่หุนหันพลันแล่นส่งผลให้เป็นอันตรายเช่นการใช้จ่ายมากเกินปกติ การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยการขับรถโดยประมาทหรือการใช้สารเสพติดการเล่นการพนัน มีความพยายามที่จะทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย และช่วงเวลาที่อยู่ในภาวะความเครียดอาจจะใช้เวลานานหลายชั่วโมงจนถึงหลายวัน มีความรู้สึกเบื่อหน่ายหรือว่างเปล่าเรื้อรัง

สาเหตุของโรค BPDยังไม่แน่ชัดแต่มีความคิดเห็นจากนักวิทยาศาสตร์คิดว่าโรคนี้มาจากหลายสาเหตุอาจจะเป็นในเรื่องของกรรมพันธุ์สภาพแวดล้อมหรือการทำงานของสมอง

ศ. นพ.มาโนชหล่อตระกูลกล่าวว่าโรคนี้ไม่สามารถรักษาให้หายได้เนื่องจากเป็นบุคลิกภาพ แต่สามารถทำให้อาการเบาบางลงได้ด้วยการฝึก การร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อควบคุมอารมณ์ของตนเอง เนื่องจากผู้ที่เป็นโรค BPD ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าตนเองเป็น ต้องใช้วิธีสังเกตอารมณ์โกรธของตนเอง ส่วนผู้ใกล้ชิดต้องมีความอดทนและเข้าใจในตัวผู้ป่วยอย่างมาก พยายามไม่ตอบโต้กลับด้วยอารมณ์

อ้างอิง

National Alliance on Mental Illness. (2017). Borderline Personality Disorder. สืบค้นเมื่อ 26 ส.ค. 2564 จาก https://www.nami.org/About-Mental-Illness/Mental-Health-Conditions/Borderline-Personality-Disorder

ชนานันท์ วิจิตรแสง. (9 ต.ค. 2020). ขึ้นๆลงๆอารมณ์รุนแรง ทำความรู้จักBorderline Personality Disorder. [Video file]. Video posted to https://www.youtube.com/watch?v=wslhd5ipB2g 26 ส.ค.64

มาโนช หล่อตระกูล. (12 ก.ย. 2018). ทำความเข้าใจกับโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดบอร์เดอร์ไลน์ :Rama Square ช่วง Daily Expert[Video file]. Video posted to https://www.youtube.com/watch?v=lK62YzJR3m8 26 ส.ค.64

สินฝ้าย. ใต้รอยกรีด It’s all about the cut. กรุงเทพฯ: ซีเอ๊ดยูเคชั่น ,2562. 160 หน้า

"นานาสาระ-บรรณ" สาระน่ารู้จากบรรณารักษ์ #หอสมุดแห่งชาติ ที่จะนำความรู้มาแบ่งปันกันในทุกวันศุกร์

วันนี้เสนอเรื่อง "โรค BPD" โดย นางสาวธีรนุช เพ็ญบุญ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

“ผู้ป่วยโรคนี้เหมือนกลัวที่จะรัก และเมื่อรักก็กลัวที่จะจากลา จึงทดสอบ ทำร้ายจิตใจ ใช้ความรุนแรงในทุกพฤติกรรม รวมทั้งเตรียมพร้อมที่จะตาย และมักเสียใจแทบสิ้นสติเมื่อความสัมพันธ์นั้นได้หายไปจริงๆ”คำนิยามในสิ่งที่ฝ้ายผู้เขียนหนังสือ The cut ที่บอกเล่าเรื่องราวของตัวเองที่ป่วยเป็นโรค BPDหรือ borderline personality disorderหรือโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง

แพทย์หญิง ชนานันทิ์ วิจิตรแสง ได้ให้คำนิยามของโรคborderline personality disorderหรือโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง ว่าเป็นการที่บุคคลมีบุคลิกภาพที่มีความเบี่ยงเบนไปจากสังคม วัฒนธรรมนั้น อย่างชัดเจน โรคจิตเวชแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ จำแนกตามโรคย่อยๆที่อยู่ในกลุ่มนั้น ลักษณะเด่นของผู้มีอาการในแต่ละกลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 ชอบมีความคิดที่แปลกแยกและชอบอยู่คนเดียว กลุ่มที่ 2 ชอบใช้อารมณ์ มีความดราม่า วู่วาม หุนหันพลันแล่น กลุ่ม 3 เป็นกลุ่มที่มีอาการของอารมณ์ความวิตกกังวล ขี้กลัว ขี้อายโรค BPDหรือ borderline personality disorderจัดอยู่ในกลุ่มโรคกลุ่มที่ 2

ผู้ป่วยโรค BPD จะมีความแตกต่างจากผู้ป่ายโรคไบโพลาร์ในแง่ของระยะเวลา ซึ่งผู้ป่ายไบโพลาร์จะมีอารมณ์ที่แปรปรวนในช่วงเวลาหนึ่งสั้นๆ และมีช่วงเวลาหายจากอาการอารมณ์แปรปรวน ส่วนผู้ป่วย BPD จะมีอารมณ์ที่แปรปรวนเป็นปกติ คือ เป็นหนึ่งในบุคลิกภาพซึ่งเป็นในระยะเวลานานหลายๆปี
Borderline personality disorderหรือโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง เป็นโรคที่ส่งผลกระทบในด้านของความคิดและความรู้สึก ทำให้เกิดปัญหาในการทำงานในชีวิตประจำวันรวมถึงปัญหาภาพลักษณ์ตัวเอง รวมถึงยากในการจัดการอารมณ์และพฤติกรรมและรูปแบบความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงเป็นความผิดปกติทางด้านจิตใจที่กลัวจะถูกทอดทิ้งหรือความไม่มั่นคงทางอารมณ์ มีความหุนหันพลันแล่น มีอารมณ์แปรปรวนบางครั้งอาจจะผลักไสผู้อื่นให้ห่างเหินแม้ว่าจะต้องการมีความสัมพันธ์ที่มั่นคง ภาวะนี้จะเป็นมากในวัยหนุ่มสาวและจะค่อยๆดีขึ้นตามอายุผู้ที่เป็น BPD มักมีอารมณ์ที่รุนแรงและยากที่จะกลับไปสู่อารมณ์ที่มั่นคงหลังจากมีเหตุการณ์ที่ถูกกระตุ้นการพยายามควบคุมตนเองอาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นอันตรายเช่นการทำร้ายตัวเองเช่น การใช้คัตเตอร์กรีดตนเอง

ลักษณะอาการของผู้ป่วย BPD คือ พยายามอย่างมากที่จะหลีกเลี่ยงการถูกทอดทิ้งจากเพื่อนและครอบครัวซึ่งอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยนั้นคิดไปเองมีความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงสลับกันไปมาระหว่างอุดมคติกับการด้อยค่าหรือทั้งรักทั้งเกลียดสลับกับไปมา มีพฤติกรรมที่หุนหันพลันแล่นส่งผลให้เป็นอันตรายเช่นการใช้จ่ายมากเกินปกติ การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยการขับรถโดยประมาทหรือการใช้สารเสพติดการเล่นการพนัน มีความพยายามที่จะทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย และช่วงเวลาที่อยู่ในภาวะความเครียดอาจจะใช้เวลานานหลายชั่วโมงจนถึงหลายวัน มีความรู้สึกเบื่อหน่ายหรือว่างเปล่าเรื้อรัง

สาเหตุของโรค BPDยังไม่แน่ชัดแต่มีความคิดเห็นจากนักวิทยาศาสตร์คิดว่าโรคนี้มาจากหลายสาเหตุอาจจะเป็นในเรื่องของกรรมพันธุ์สภาพแวดล้อมหรือการทำงานของสมอง

ศ. นพ.มาโนชหล่อตระกูลกล่าวว่าโรคนี้ไม่สามารถรักษาให้หายได้เนื่องจากเป็นบุคลิกภาพ แต่สามารถทำให้อาการเบาบางลงได้ด้วยการฝึก การร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อควบคุมอารมณ์ของตนเอง เนื่องจากผู้ที่เป็นโรค BPD ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าตนเองเป็น ต้องใช้วิธีสังเกตอารมณ์โกรธของตนเอง ส่วนผู้ใกล้ชิดต้องมีความอดทนและเข้าใจในตัวผู้ป่วยอย่างมาก พยายามไม่ตอบโต้กลับด้วยอารมณ์

อ้างอิง

National Alliance on Mental Illness. (2017). Borderline Personality Disorder. สืบค้นเมื่อ 26 ส.ค. 2564 จาก https://www.nami.org/About-Mental-Illness/Mental-Health-Conditions/Borderline-Personality-Disorder

ชนานันท์ วิจิตรแสง. (9 ต.ค. 2020). ขึ้นๆลงๆอารมณ์รุนแรง ทำความรู้จักBorderline Personality Disorder. [Video file]. Video posted to https://www.youtube.com/watch?v=wslhd5ipB2g 26 ส.ค.64

มาโนช หล่อตระกูล. (12 ก.ย. 2018). ทำความเข้าใจกับโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดบอร์เดอร์ไลน์ :Rama Square ช่วง Daily Expert[Video file]. Video posted to https://www.youtube.com/watch?v=lK62YzJR3m8 26 ส.ค.64

สินฝ้าย. ใต้รอยกรีด It’s all about the cut. กรุงเทพฯ: ซีเอ๊ดยูเคชั่น ,2562. 160 หน้า

วันนี้ (วันที่ 25 พฤศจิกายน  2564) เวลา 13.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมกับ แผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส., สถาบันร...
25/11/2021

วันนี้ (วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564) เวลา 13.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมกับ แผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส., สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต, กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวง พม., สมาคมผู้จัดพิมพ์ และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, ธนาคารจิตอาสา, Peaceful Death และภาคีอื่นๆ จัดกิจกรรม “อ่านยาใจ : ภูมิคุ้มใจเพื่อเด็กปฐมวัย” บทสนทนาและนิทาน สื่อเรียนรู้ความสูญเสียและปลุกพลังบวกเพื่อเด็ก เพื่อร่วมสนับสนุนงานรณรงค์ใช้พลังการอ่านเพื่อดูแลสุขภาวะแก่ผู้ใช้บริการ โดยจัดนิทรรศการ เรื่อง หนังสือนิทานเรียนรู้ความสูญเสีย และปลุกพลังบวกเพื่อเด็กปฐมวัย และเข้าร่วมกิจกรรม “อ่านยาใจ : ภูมิคุ้มใจเพื่อเด็กปฐมวัย” บทสนทนาและนิทาน สื่อเรียนรู้ความสูญเสียและปลุกพลังบวกเพื่อเด็ก และนางสุพัชรี ฉันทเลิศวิทยา บรรณารักษ์ชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องหนังสือเด็กและเยาวชน สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2564) เวลา 09.00 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู...
25/11/2021

วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2564) เวลา 09.00 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และถ่ายทอดการทำงานของสำนักหอสมุดแห่งชาติ พร้อมกับบรรยายในหัวข้อ ”ประสบการณ์การทำงานให้ประสบความสำเร็จ” โดยมีนางสาววาสนา งามดวงใจ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และถ่ายทอดการทำงานของสำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่หอสมุดแห่งชาติส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ และโปรแกรม Zoom meeting จำนวน 100 คน

Photos from กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร's post
25/11/2021

Photos from กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร's post

25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ และวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพ...
25/11/2021

25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ และวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการ ทั้งด้านการเมืองการปกครอง การทหาร การศึกษา การสาธารณสุข การต่างประเทศ และด้านวรรณกรรมและอักษรศาสตร์

ภาพ : พระบรมรูป ฉายเมื่อ พ.ศ. 2451 ในหนังสือ "ประชุมนิทานพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 6" ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมพระราชนิพนธ์เมื่อครั้งยังมิได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 8 เรื่อง คือ เรื่องเหาะเหิรเดิรอากาศ เรื่องความดื้อของคนเรา เรื่องสุนทรความตามสวัสดิรักษา เรื่องทำตามพินัยกรรม เรื่องทดลองความไหวพริบ เรื่องยาตัวเบา เรื่องรายงารการประชุมปาลิเมนต์สยาม และนิทานกระทู้เรื่องตุ๊กะตุ่น

ผู้สนใจสามารถอ่าน "ประชุมนิทานพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 6" ได้ที่ ห้องหนังสือประเทศไทย และห้องหนังสือหายาก ชั้น 3 สำนักหอสมุดแห่งชาติ หรืออ่านเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จากห้องสมุดดิจิทัล D-library ได้ที่ http://164.115.27.97/digital/items/show/15978

25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ และวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการ ทั้งด้านการเมืองการปกครอง การทหาร การศึกษา การสาธารณสุข การต่างประเทศ และด้านวรรณกรรมและอักษรศาสตร์

ภาพ : พระบรมรูป ฉายเมื่อ พ.ศ. 2451 ในหนังสือ "ประชุมนิทานพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 6" ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมพระราชนิพนธ์เมื่อครั้งยังมิได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 8 เรื่อง คือ เรื่องเหาะเหิรเดิรอากาศ เรื่องความดื้อของคนเรา เรื่องสุนทรความตามสวัสดิรักษา เรื่องทำตามพินัยกรรม เรื่องทดลองความไหวพริบ เรื่องยาตัวเบา เรื่องรายงารการประชุมปาลิเมนต์สยาม และนิทานกระทู้เรื่องตุ๊กะตุ่น

ผู้สนใจสามารถอ่าน "ประชุมนิทานพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 6" ได้ที่ ห้องหนังสือประเทศไทย และห้องหนังสือหายาก ชั้น 3 สำนักหอสมุดแห่งชาติ หรืออ่านเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จากห้องสมุดดิจิทัล D-library ได้ที่ http://164.115.27.97/digital/items/show/15978

ที่อยู่

หอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 18:30
อังคาร 09:00 - 18:30
พุธ 09:00 - 18:30
พฤหัสบดี 09:00 - 18:30
ศุกร์ 09:00 - 18:30
เสาร์ 09:00 - 17:00
อาทิตย์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622809828

เว็บไซต์

https://www.nlt.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ National Library of Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง National Library of Thailand:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ห้องสมุดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนจังหวัดตรัง อาคารเลขที่ 244 ถนนคลองเต็ง-เขาวิเศษ บ้านจิจิก ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดดรัง ต้องการ รับบริจาคหนังสือ เข้าห้องสมุดเพื่อบริการชุมชน ครับ ช่องทางติดต่อ โทร 075291686 0878878124 อ.ก.ช. นำ เพ็งพอรู้ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดครับ
สอบถาม admin ครับ เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาจะเข้าไปใช้บริการสืบค้นห้องสมุดดิจิทัล เพื่ออ่านหนังสือพิมพ์เก่าตามวงรีสีแดง ปรากฏว่า ขึ้นหน้าจอ Omeka ตามภาพล่าง ไม่ทราบว่าจะกลับมาให้บริการเมื่อไหร่ครับ และก่อนหน้าเหตุการณ์นี้ มีหนังสือเล่ม และหนังสือพิมพ์เก่าบางรายการที่เคยปรากฏเป็นไฟล์ภาพทีละหน้า พอจะเข้าไปอ่านก็ไม่แสดงผลใดๆ จึงถือโอกาสนี้ขอเสนอแนะให้จัดทำเป็น pdf ทั้งหมด ขอขอบคุณครับ
Hello all! Hope everyone is staying safe and well, We are looking for English-Thai translators for our books translation projects. we have a lot of books, This is an ongoing translation project, Please kindly let me know whether you are interested in our project, and sincerely looking forward to hearing from you soon. Below is the brief info about our project. 1. Subject: books, containing many articles, rough 400K English words, more than 35 movie screenplays, 20 video clips. 2. Rate: favorable and negotiable depends upon the quality 3. Priority will be given to those who have literary translation 4. Potential Workload: If the quality ensured, the more you could take, the better. If a part-time basis, that is also workable. Best regards, Matina
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑๐๙ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร https://youtu.be/KD6U2cs3_BM
สวัสดีค่ะ อยากขอสอบถามเกี่ยวกับภาษา(โบราณ)ค่ะ คือได้ไปจัดหนังสือเก่า แล้วพบกระดาษนี้ตกอยู่ อยากรบกวนถามว่า เป็นภาษาอะไร และแปลว่าอะไรค่ะ
ห้องอ่านหนังสือข้างล่าง ทำให้ปล่อยให้มานั่งคุยกันเสียงดังอย่างนี้ครับ มันห้องสมุด ไม่ใช่ห้องสัมมนา เจ้าหน้าที่ผู้หญิงที่นั่งอยู่ก็ไม่ทำอะไรเลย เอาป้ายมาติดห้ามคุยในห้องสมุดได้ไหมครับ จะอ่านหนังสือมันอ่านไม่ได้
ขอสอบถามค่ะ จะจัดส่งหนังสือวารสารวิชาการ ไม่ทราบว่าจะจัดส่งไปที่ไหนค่ะ จำนวนเล่มจัดส่งค่ะ
สวัสดีครับยินดีมากๆครับผมเป็นผู้พิการทางสายตาเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยานะครับมีโอกาสจะไปเยี่ยมชมงานที่ห้องหอสมุดครับ
โรงเรียนพิมานวิทย์มางานนี้ทุกปีขอยคุณค่ะที่เชิญมาร่วมงาน
🇹🇭📜🖤อัญเชิญพระไตรปิฎก😇ธรรมะของพ่อ🎻แฝดคู่จิ้น😍ครอบครัวสีทองดี👥ให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง
เพจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ครับ.
Hello. If Karen culture and history are important to you, feel free to show your concern by supporting the first and sole research and documentation center dedicated to this people, the Center for Research on the Karens (C.R.K.). So please, let’s click on the C.R.K. Page and like it! https://www.facebook.com/crk.france/?pnref=lhc