กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ หน่วยงานหลักการพัฒนาบุคลากรสายแพท?

14/06/2022
07/01/2022

น.อ.สุเชษฐ ตรรกธาดา ผอ.กวก.ศวก.พร.เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ทางไกล

เครื่องมือโทรเวชกรรม (Telemedicine)

โดยการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยระบบ Cisco Webex Meeting

ณ ห้องปฏิบัติการ 1 กวก.ศวก.พร. เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 0900

กวก.ศวก.พร. จัดวิทยากร บรรยายในหัวข้อ การปฐมพยาบาล การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่อง AED  ให้กับกำลังพล กองเรือเล็ก ...
03/12/2021

กวก.ศวก.พร. จัดวิทยากร บรรยายในหัวข้อ
การปฐมพยาบาล การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่อง AED
ให้กับกำลังพล กองเรือเล็ก ขส.ทร. จำนวน 40 นาย
ในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 0900-1200
ณ อาคารเอนกประสงค์ กองเรือเล็ก ขส.ทร.

กวก.ศวก.พร. จัดวิทยากรบรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติในการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)ให้กับนายทหารนักเรียนหลักสูตรพรรคนาวิน รุ่นท...
29/11/2021

กวก.ศวก.พร. จัดวิทยากร
บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติในการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)
ให้กับนายทหารนักเรียนหลักสูตรพรรคนาวิน รุ่นที่ 72 หลักสูตรทั่วไปรุ่นที่ 45
และข้าราชการ รร.ชต.ยศ.ทร. จำนวน 70 นาย
ในวันศุกร์ที่ 26 พ.ย. 64 เวลา 0830-1200 ณ ห้องเรียน 1 รร.ชต.ยศ.ทร.

กวก.ศวก.พร. จัดวิทยากรบรรยายในหัวข้อการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ ให้แก่ กำลังพลของ...
26/11/2021

กวก.ศวก.พร. จัดวิทยากรบรรยายในหัวข้อ
การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ
ให้แก่ กำลังพลของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการ ทร. นอกประจำการ
ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 1330-1600
ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการ ทร. นอกประจำการ (กบน.สบส.กพ.ทร.)

พร. โดย กวก.ศวก.พร. จัดวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ให้แก่หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะช...
23/11/2021

พร. โดย กวก.ศวก.พร. จัดวิทยากรบรรยายพิเศษ
ในหัวข้อการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
ให้แก่หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ.พรรค พศ. เหล่าทหารการเงิน ประจำปี งป.65
ในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 0900-1600 ณ รร.กง.กวก.กง.ทร.

ผลงานของกองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปี งป.64
23/11/2021

ผลงานของกองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปี งป.64

ทดลองถ่ายภาพ panorama แบบไม่มีขาตั้งกล้องด้วยมือถือ
19/11/2021

ทดลองถ่ายภาพ panorama แบบไม่มีขาตั้งกล้องด้วยมือถือ

นาวาเอก สุเชษฐ  ตรรกธาดา ผู้อำนวยการ กวก.ศวก.พร.อ่านสารจาก พลเรือเอก สมประสงค์  นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือให้กับ ข้าราช...
19/11/2021

นาวาเอก สุเชษฐ ตรรกธาดา ผู้อำนวยการ กวก.ศวก.พร.
อ่านสารจาก พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ
ให้กับ ข้าราชการ กวก.ศวก.พร. และ นักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้น พ.จ.อ.ฯ
เนื่องในวันกองทัพเรือ 20 พฤศจิกายน 2564
ณ ลานข้างอาคาร กวก.ศวก.พร. เมื่อวันที่ 19 พ.ย.64 เวลา 0830

น.อ.หญิง วรัญญา  คุ้มผาติ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการภาษาอังกฤษเพื...
18/11/2021

น.อ.หญิง วรัญญา คุ้มผาติ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายการพยาบาล
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อภารกิจทางทหาร งป.65
English for Communication in the Hospital
เมื่อวันที่ 17 พ.ย.64 เวลา 1300 ณ ฝ่ายการพยาบาล รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
อบรมระหว่างวันที่ 17 พ.ย.64 – 19 ม.ค.65 (ทุกวันพุธ เวลา 1300 – 1600)

พร. โดย กวก.ศวก.พร. จัดวิทยากร บรรยายในหัวข้อการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน และการใช้งานเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ ให้แก...
18/11/2021

พร. โดย กวก.ศวก.พร. จัดวิทยากร บรรยายในหัวข้อ
การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน และการใช้งานเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ
ให้แก่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำอาคาร บก.ทร.
พื้นที่วังนันทอุทยาน จำนวน 55 นาย
ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 0900 - 1200
ณ ห้องประชุม รร.ขว.ทร. ชั้น 2 อาคาร บก.ทร.พื้นที่วังนันทอุทยาน

18/11/2021
16/11/2021
กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดวิทยากรอบรมการปฐมพยาบาล กู้ชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่อง AED   ในหลักสูตร...
15/11/2021

กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดวิทยากร

อบรมการปฐมพยาบาล กู้ชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่อง AED

ในหลักสูตร อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ชั้น พ.จ.อ. ประจำปี งป.65

ของ กรม สห.ทร. ในวันจันทร์ ที่ 15 พ.ย.64 ณ บก.กรม สห.ทร.

พลเรือตรีหญิง วรารัตน์  สิงห์ขวา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้น พ.จ.อ. พร...
15/11/2021

พลเรือตรีหญิง วรารัตน์ สิงห์ขวา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธาน

ในพิธีเปิด

หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้น พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า พ. ประจำปี งป.65

เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 0900

ณ ห้องประชุมนาวิกเวชกิจ รร.นวก.ศวก.พร.

พร. โดย กวก.ศวก.พร. จัดวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานให้แก่หลักสูตรอาชีพเพื่อนเลื่อนฐานะช...
15/11/2021

พร. โดย กวก.ศวก.พร. จัดวิทยากรบรรยายพิเศษ

ในหัวข้อการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน

ให้แก่หลักสูตรอาชีพเพื่อนเลื่อนฐานะชั้น จ.อ.พรรค พศ. เหล่า สบ.

รุ่นที่ 1 ประจำปี งป.65

ในวันศุกร์ที่ 5 พ.ย.64 เวลา 1300 - 1600 ณ รร.สบ.สบ.ทร.

พร. โดย กวก.ศวก.พร. จัดวิทยากร บรรยาย หัวข้อการปฐมพยาบาลการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัต...
15/11/2021

พร. โดย กวก.ศวก.พร. จัดวิทยากร บรรยาย หัวข้อการปฐมพยาบาล

การกู้ชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ

ให้แก่หลักสูตรพันจ่านักเรียน ประจำปี งป.65

ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 0900 - 1200 ณ รร.พจ.ยศ.ทร.

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการ กองวิทยาการ ศวก.พร.โดย น.อ.เรวัตร  กิจณรงค์ (ผอ.ฯ คนเก่า)ส่งมอบให้ น.อ.สุเชษฐ  ตรรกธาดา (...
15/11/2021

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการ กองวิทยาการ ศวก.พร.

โดย น.อ.เรวัตร กิจณรงค์ (ผอ.ฯ คนเก่า)

ส่งมอบให้ น.อ.สุเชษฐ ตรรกธาดา (ผอ.ฯ คนปัจจุบัน)

เมื่อวันที่ 1 ต.ค.64 เวลา 0900 ณ ห้องฝึกอบรม กวก.ศวก.พร.

15/07/2013

กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ
มีการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรสายแพทย์
www.nmd.go.th/aad

08/07/2011

มีข้อมูลข่าวสารต่างๆ มากมาย ทั้งเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โครงสร้างองค์กร กิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากร พร.

ที่อยู่

504/56 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคโล เขตธนบุรี
Bangkok
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ:

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
#}