โครงการความร่วมมือไทย-อิสรา

โครงการความร่วมมือไทย-อิสรา ความร่วมมือระหว่างไทยกับอิสราเอล เพื่อส่งเสริมการจ้างแรงงานไทยไปทำงานเกษตรที่อิสราเอล Personal Blog

เปิดเหมือนปกติ

เรียน คนงานทุกท่านการให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ กรุณาอ่านข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีน บุคคลที...
10/02/2021
vaccine-info-24122020-thai.pdf

เรียน คนงานทุกท่าน

การให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ กรุณาอ่านข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีน บุคคลที่สามารถรับวัคซีน ผลข้างเคียง และอื่นๆ ในเอกสารที่เผยแพร่โดยกระทรวงสาธารณสุขของอิสราเอล

ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพและปลอดภัยจากโรค

https://drive.google.com/file/d/1eAikWtbV-Q5JhY-w1otyJN3gQBRb0yNq/view?usp=sharing

เรียน คนงานทุกท่านเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ขณะนี้ ได้มีการปิดเมืองหรือขยายพื้นที่ควบคุมทั่วอิสราเอลแล้ว กรุณาอ่านข้...
10/02/2021
lockdown-20012021-thai.pdf

เรียน คนงานทุกท่าน

เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ขณะนี้ ได้มีการปิดเมืองหรือขยายพื้นที่ควบคุมทั่วอิสราเอลแล้ว กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารของกระทรวงสาธารณสุข

ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพและปลอดภัยจากโรค

https://drive.google.com/file/d/1fBGZVZtWBppYbNL1r-JX8K21IJ1jlSg9/view?usp=sharing

เรียน คนงานทุกท่านดังที่ท่านรับทราบกันแล้ว ทางการอิสราเอลกำลังใช้มาตรการป้องการการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19กรุณาอ่านข้อม...
07/02/2021
תאית.pdf

เรียน คนงานทุกท่าน

ดังที่ท่านรับทราบกันแล้ว ทางการอิสราเอลกำลังใช้มาตรการป้องการการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

กรุณาอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างระหว่างการกักตัวและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของท่านในกรณีที่มีการกักตัวจากเอกสารของสำนักงานประชากรและตรวจคนเข้าเมืองอิสราเอล (PIBA)

ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพและปลอดภัยจากโรค

https://drive.google.com/file/d/1zLSfXSSHJQcxerjSbfAYVZVNvEzaE0y2/view?usp=sharing

25/01/2021
Thai Registration

หากท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนกับศูนย์บริการทางโทรศัพท์สำหรับแรงงานต่างชาติ ก็ถึงเวลาเข้าลงทะเบียนได้แล้วศูนย์บริการทางโทรศัพท์สำหรับแรงงานต่างชาติ ดำเนินการโดยสำนักงานประชากรและตรวจคนเข้าเมืองของอิสราเอล (PIBA) ร่วมกับศูนย์นานาชาติการย้ายถิ่นและบูรณาการ (CIMI) พร้อมให้บริการความช่วยเหลือแก่ท่านตลอดระยะเวลาที่ท่านพำนักในอิสราเอล

ท่านสามารถเข้าลงทะเบียนกับทางศูนย์ฯ โดยกรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้ การลงทะเบียนจะทำให้ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารสำคัญต่างๆ เกี่ยวกับการจ้างงานในอิสราเอล และยังช่วยให้ท่านยื่นเรื่องร้องเรียนได้สะดวกขึ้นในกรณีมีเหตุจำเป็นในอนาคต

https://cimihotline.formtitan.com/Registration_THAI#/แค่กดลิงค์นี้ ท่านก็สามารถเชื่อมต่อกับเราได้แล้ว

ถึงแรงงานไทยในอิสราเอลทุกท่าน เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ท่านต้องทราบถึงสิทธิแรงงานต่างๆของท่าน!กรุณาดูข้อมูลเกี่ยวกับการจ...
22/01/2021
פוסט 2 (תשלום ימי חג, תאית).pdf

ถึงแรงงานไทยในอิสราเอลทุกท่าน เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ท่านต้องทราบถึงสิทธิแรงงานต่างๆของท่าน!
กรุณาดูข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินสำหรับวันหยุดประจำชาติตามไฟล์ที่แนบมาให้

หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์ให้บริการข้อมูลแรงงานไทย: 1-700-707-889
แบบฟอร์มสำหรับส่งเรื่องร้องเรียนทางออนไลน์: https://cimihotline.formtitan.com/homepage/#/

https://drive.google.com/file/d/1PlbMAyH-oHTdTWy-ssQKuklZwpsep73C/view?usp=sharing

ถึงแรงงานไทยในอิสราเอลทุกท่าน เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ท่านต้องทราบถึงสิทธิแรงงานต่างๆของท่าน!กรุณาดูข้อมูลเกี่ยวกับเงิน...
18/01/2021
פוסט 1 (ניוזליטר לענף החקלאות ינואר 2021).pdf

ถึงแรงงานไทยในอิสราเอลทุกท่าน เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ท่านต้องทราบถึงสิทธิแรงงานต่างๆของท่าน!
กรุณาดูข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนหรือค่าจ้าง, การเปลี่ยนนายจ้าง, และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวระหว่างการเกิดโรคระบาดโควิด-19 ตามไฟล์ที่แนบมาให้
หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์ให้บริการข้อมูลแรงงานไทย: 1-700-707-889
แบบฟอร์มสำหรับส่งเรื่องร้องเรียนทางออนไลน์: https://cimihotline.formtitan.com/homepage/#/

https://drive.google.com/file/d/1Z2Bjdgp7ePUbEA_Kd7cGWj16AKVT4ESO/view?usp=sharing

วันที่ 15 กันยายน 2563แจ้งแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอลภายใต้โครงการ TICขอให้แรงงานที่มีหมายเลขลำดับ...
15/09/2020

วันที่ 15 กันยายน 2563
แจ้งแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานภาคเกษตร
ในรัฐอิสราเอลภายใต้โครงการ TIC
ขอให้แรงงานที่มีหมายเลขลำดับ (Running No.)
ตามตาราง ทำแบบตอบรับ ทั้ง 2 ข้อดังนี้
1.เพิ่มเพื่อนเข้าไลน์กลุ่ม โดยการสแกนคิวอาร์โค้ต
ที่แนบมาพร้อมนี้ และตอบคำถาม เพื่อยืนยันความถูกต้อง โดยมีเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้อนุญาตให้เข้ากลุ่มต่อไป
2.ให้คนงานทำการตอบรับการเข้ารับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ตามลิงค์ที่แนบมา
https://forms.gle/VWrmrwyuxeGB8MXh9
สำหรับรายละเอียดการนัดหมายการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปจะอธิบายในกลุ่ม

14 กันยายน 2563 (กลุ่ม 400)ถึงแรงงานไทยภายใต้โครงการ TIC ขอให้แรงงานที่มีหมายเลขลำดับ (Running No.) ตามตาราง ทำแบบตอบรับ...
14/09/2020

14 กันยายน 2563 (กลุ่ม 400)
ถึงแรงงานไทยภายใต้โครงการ TIC
ขอให้แรงงานที่มีหมายเลขลำดับ (Running No.)
ตามตาราง ทำแบบตอบรับ ทั้ง 2 ข้อดังนี้
1.เพิ่มเพื่อนเข้าไลน์กลุ่ม โดยการสแกนคิวอาร์โค้ต
ที่แนบมาพร้อมนี้ และตอบคำถาม เพื่อยืนยันความ
ถูกต้อง โดยมีเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้อนุญาตให้เข้ากลุ่ม
ต่อไป
2.ให้คนงานทำการตอบรับการเข้ารับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ตามลิงค์ที่แนบมา
https://forms.gle/VWrmrwyuxeGB8MXh9
สำหรับรายละเอียดการนัดหมายการดำเนินการ
ในขั้นตอนต่อไปจะอธิบายในกลุ่ม

ถึงแรงงานไทยภายใต้โครงการ TIC ตามที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดส่งไปทำงานประเทศอิสราเอล กรมการจัดหางาน ได้โทรศัพท์ไปหาท่านเกี่ยวก...
26/08/2020

ถึงแรงงานไทยภายใต้โครงการ TIC ตามที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดส่งไปทำงานประเทศอิสราเอล กรมการจัดหางาน ได้โทรศัพท์ไปหาท่านเกี่ยวกับการเดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอล ฝ่ายจัดส่งฯ จึงขอให้แรงงานที่มีหมายเลขลำดับ (Running No.) ตามตาราง เพิ่มเพื่อนเข้าไลน์กลุ่ม โดยการสแกนบาร์โค้ตที่แนบมาพร้อมนี้ เมื่อเพิ่มแล้วให้ท่านรายงานตัวด้วยการ พิมพ์ หมายเลขลำดับและตามด้วยชื่อ ส่งเข้ามาในกลุ่ม เช่น 84982 นายวันดี

24/08/2020

ถึง แรงงานไทยภายใต้โครงการ TIC ทุกท่าน
โปรดทราบว่า แรงงานไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับมาทำงานที่ประเทศ อิสราเอล (สำหรับผู้ที่มีวีซ่าเดินทางกลับเข้าประเทศอิสราเอลอีกครั้ง หรือ Intervisa) ต้องแจ้งการออกเดินทางกลับไปยังประเทศอิสราเอล ก่อนวันที่ท่านจะออกเดินทาง ให้แก่กรมการจัดหางาน ณ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร หรือ ณ สำนักงานประจำจังหวัดให้ทราบ
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ

29/07/2020
Complaints in Thai

เรียน คนงานไทยในโครงการ TIC
หากท่านเป็นคนงานที่เดินทางออกจากอิสราเอลเป็นการชั่วคราว (Intervisa) และยังไม่สามารถเดินทางกลับได้เนื่องจากโรคระบาด ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บัดนี้มีความเป็นไปได้แล้วว่าท่านสามารถเดินทางกลับเข้ามาทำงานในอิสราเอล ทั้งนี้นายจ้างของท่านต้องเป็นผู้ยื่นคำร้องในเรื่องนี้และท่านต้องได้รับการกักตัวเป็นเวลา 14 วันเมื่อเดินทางมาถึงอิสราเอล
ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดรับคนงานไทยใหม่เพื่อเข้าทำงานในอิสราเอล เราจะแจ้งข่าวสารให้ทราบโดยเร็วที่สุดหากมีความคืบหน้าในเรื่องนี้
หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนในการเดินทางกลับอิสราเอล ตลอดจนประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนายจ้างของท่านในอิสราเอล กรุณาติดต่อศูนย์บริการทางโทรศัพท์สำหรับแรงงานต่างชาติที่หมายเลข 1-700-707-889 ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้ วันอาทิตย์ จันทร์ และพฤหัสบดี 14:00-19:00 น. วันอังคารและพุธ 11:00-16:00 น. หรือทางช่องทางออนไลน์

https://cimihotline.formtitan.com/thaicomplaints#/
ขอให้โชคดีและมีสุขภาพแข็งแรง

การตอ่ ใบอนุญาตการทาํ งานสาํ หรับแรงงานตา่ งชาติในภาคเกษตรกรรม หลังครบกาํ หนดระยะเวลาการทาํ งาน 63 เดือน ในชว่ งเวลาท่ีไ...
14/07/2020
ויזה רגיל 15.07.2020.pdf

การตอ่ ใบอนุญาตการทาํ งานสาํ หรับแรงงานตา่ งชาติในภาคเกษตรกรรม หลังครบ
กาํ หนดระยะเวลาการทาํ งาน 63 เดือน ในชว่ งเวลาท่ีไมม่ ีแรงงานตา่ งชาติใหมจ่ าก
ประเทศไทย เน่ืองดว้ ยวกิ ฤติการระบาดของโรคโควดิ -19 (COVID-19)

https://drive.google.com/file/d/1wszTZSe_YxiF844xOC42m_AG415rIHxh/view?usp=sharing

30/06/2020

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563เป็นต้นไปโครงการความร่วมมือไทยอิสราเอล มีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เป็นหมายเลข 02-2450978 ท่านสามารถติดต่อได้ตามวันเวลาราชการ”

นี้คือมาตรการล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุข:https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en/guidelines-2/gu...
28/06/2020
นี้คือมาตรการล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุข

นี้คือมาตรการล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุข:

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en/guidelines-2/guidelines-thai/

กระทรวงสาธารณสุขประกาศว่า ห้ามไปสวนสาธารณะ ห้ามไปห้างสรรพสินค้า ห้ามไปทะเล. นี้คือมาตรการล่าสุดของกระทร....

25/06/2020
Israel in Thailand

Israel in Thailand

ชาวอิสราเอลชอบคนไทยตรงไหน หากให้นิยามประเทศไทยและอิสราเอลในหนึ่งคำ พวกเขาจะตอบว่าอะไร

เมื่อ ครูเล็ก ภัทราวดี เชฟหมึกแดง ภริยาท่านทูต และวาทยากรชื่อดัง มาร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทยและอิสราเอล ความประทับใจและสนุกสนานจึงเกิดขึ้น

#THAISRAEL66 🇹🇭🇮🇱

What is the Thai characteristic that Israelis like the most? If they have to define Thailand and Israel in one word, what will they say?

When Kru Lek Patravadi, Chef McDang, spouse of our Ambassador, and a renowned Israeli conductor come together to answer some questions about Israel and Thailand, the fun begins!

Mejudhon Patravadi
Shalev Ad-El
Chef McDang

30/05/2020

แจ้งให้คนงานไทยในโครงการความร่วมมือไทยอิสราเอลได้ทราบ ทางสำนักงานของ TIC ที่กระทรวงแรงงานจะเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนนี้เป็นต้นไปในเวลาราชการ

ซึ่งท่านสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆทางโทรศัพท์ 02-343-9339 และ 02-343-9350 ในวันและเวลาทำการปกติ

19/05/2020

เรียน คนงานไทยภายใต้โครงการ TIC ทุกท่าน

หากท่านต้องการสอบถาม ขอคำแนะนำ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ การจ้างงาน ค่าจ้างเงินเดือน และอื่นๆ กรุณาติดต่อศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของเราได้ที่หมายเลข 1-700-707-889 ตามวันและเวลาที่มีการปรับเปลี่ยนดังต่อไปนี้

อาทิตย์ 09:00-16:00 น.

จันทร์ 12:00-19:00 น.

อังคาร 09:00-16:00 น.

พุธ 09:00-16:00 น.

พฤหัสบดี 12:00-19:00 น.

ทางศูนย์ยังมีบริการรับเรื่องร้องเรียนทางออนไลน์ด้วยแบบฟอร์มใหม่ ซึ่งท่านสามารถใช้โทรศัพท์มือถือเข้าไปกรอกรายละเอียดและยื่นเรื่องได้ที่ https://cimihotline.formtitan.com/thaicomplaints#/

ในกรณีของโรคโคโรนาไวรัส หากท่านรู้สึกไม่สบาย หรือไม่ได้รับการป้องกันอย่างถูกต้อง หรือมีปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคนี้ กรุณาติดต่อเรา เราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ท่านเป็นภาษาไทย

ด้วยความขอบคุณและห่วงใย

03/05/2020
Complaints in Thai

ถึงแรงงานไทยภายใต้โครงการ TIC ทุกท่าน

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาในการทำงานต่างๆ อย่างเช่น การเปลี่ยนนายจ้าง ปัญหากับบริษัทจัดหางาน หรือร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือน ที่พักอาศัย หรือปัญหาอื่นๆ กรุณาติดต่อศูนย์ให้บริการข้อมูล โดยมีเจ้าหน้าที่คนไทยให้บริการ ได้ที่หมายเลข 1-700-707-889 โดยภายในสัปดาห์นี้ ทางศูนย์ฯ จะให้บริการท่านในช่วงเวลาดังต่อไปนี้:

วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

วันจันทร์ เวลา 12.00 – 19.00 น.

วันอังคาร เวลา 9.00 – 16.00 น.

วันพุธ เวลา 9.00 – 16.00 น.

วันพฤหัสบดี เวลา 12.00 – 19.00 น.

สำหรับคำถาม ข้อสงสัย หรือปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องไวรัสโคโรนา หากท่านรู้สึกไม่สบาย หรือไม่ได้รับการป้องกันโรคที่เหมาะสม หรือมีปัญหาอื่นๆ กรุณาติดต่อเราเพื่อแจ้งปัญหาให้ทราบ! เราสามารถให้ความช่วยเหลือและให้ข้อมูลเป็นภาษาไทยแก่ท่านได้

เรายังได้จัดทำแบบฟอร์มร้องเรียนออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการร้องเรียน โดยผ่านทางโทรศัพท์มือถือของท่านที่ https://cimihotline.formtitan.com/thaicomplaints#/

ขอบพระคุณทุกท่านและขอให้ท่านมีสุขภาพดี

26/04/2020
26/04/2020

ขอให้คนงานที่เดินทางกลับมาพักด้วยวีซ่า Re-entry ที่ยังไม่สามารถเดินทางกลับไปทำงานได้ และยังไม่ได้แจ้งชื่อให้กรมฯ เพื่อประสานสถานทูตพิจารณาการขยายวีซ่ารีเอนทรี

สามารถแจ้งเข้ามาได้ที่เบอร์ 02-245-0978, 02-245-1034, 02-245-1021 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น.

ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2563
โดยให้คนงานเตรียม ชื่อ – นามสกุลภาษาอังกฤษ หมายเลขหนังสือเดินทาง วันที่ออกรีเอนทรีวีซ่า และวันหมดอายุของรีเอนทรีวีซ่า

22/04/2020

ประกาศคนงานที่เดินทางกลับมาพักชั่วคราว

ขอให้คนงานที่กลับมาพักประเทศไทยชั่วคราวด้วยรีเอนทรีวีซ่าหรืออินเตอร์วีซ่า และยังไม่สามารถเดินทางกลับเข้าไปทำงานประเทศอิสราเอลในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019
ติดต่อเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานที่
เบอร์โทร 02 – 245 -0978
หรือที่ อีเมล์ : [email protected]

ภายในวันที่ 23 เมษายน 2563

เพื่อจะได้รวบรวมรายชื่อและข้อมูล ส่งให้สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อขอความช่วยเหลือพิจารณาขยายรีเอนทรีวีซ่าให้ต่อไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูตฯ

ก่อนจะโทรกรุณาเตรียม ชื่อ – นามสกุลภาษาอังกฤษ หมายเลขหนังสือเดินทาง วันที่ออกรีเอนทรีวีซ่า และวันหมดอายุของรีเอนทรีวีซ่าด้วย

1-700-707-889
19/04/2020

1-700-707-889

08/04/2020
Complaints in Thai

เรียน คนงานไทยทุกท่าน

ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของเราจะปิดทำการในวันที่ 8-11 เมษายน และ 14-15 เมษายนเนื่องจากตรงกับช่วงวันหยุดเทศกาลของชาวยิว ท่านสามารถติดต่อล่ามไทยของทางศูนย์ได้ในวันที่ 12 เมษายน เวลา 12.00-19.00 น. และวันที่ 13 เมษายน เวลา 09.00-16.00 น. โดยเราจะให้ความช่วยเหลือในเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วน รวมทั้งปัญหาสุขภาพ เราจะกลับมาให้บริการตามปกติอีกครั้งภายหลังเทศกาลแล้ว

ในกรณีของโรคโคโรนาไวรัส หากท่านรู้สึกไม่สบาย หรือไม่ได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสม หรือปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดนี้ กรุณาติดต่อเรา เราพร้อมจะให้ความช่วยเหลือท่านเป็นภาษาไทย

ติดต่อเราได้ที่หมายเลข 1-700-707-889

อนึ่ง ท่านยังสามารถส่งเรื่องร้องเรียนทางออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือของท่าน โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มซึ่งเพิ่งจัดทำขึ้นใหม่ได้ที่ https://cimihotline.formtitan.com/thaicomplaints#/

ขอบคุณและขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง

07/04/2020
Complaints in Thai

เรียน คนงานไทยทุกท่าน

เรายินดีแจ้งให้ท่านทราบว่า ศูนย์บริการทางโทรศัพท์สำหรับแรงงานต่างชาติในอิสราเอลของเราได้เปิดช่องทางใหม่ ทางออนไลน์แล้ว ท่านสามารถสอบถามหรือร้องเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์โดยการเข้าไปที่ลิงก์ https://cimihotline.formtitan.com/thaicomplaints#/ เพื่อกรอกแบบฟอร์มเป็นภาษาไทยและส่งกลับยังเรา ในเวลาที่ท่านสะดวกได้ทุกเมื่อ

ช่องทางนี้ถือเป็นบริการเสริมของศูนย์รับเรื่องผ่านทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 1-700-707-889

ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของการว่าจ้าง บริษัทจัดหางาน เงินเดือนค่าจ้าง ที่พักอาศัย สุขภาพ ความปลอดภัย และปัญหาอื่นๆ

ขอแจ้งกับคนงานไทยในโครงการTICที่ทำงาน อยู่ในอิสราเอล  นี่เป็นข่าวสารของกระทรวงสาธารณสุขอิสราเอลเกี่ยวกับโคโรนาไวรัส ซึ่ง...
03/04/2020
นี้คือมาตรการล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุข

ขอแจ้งกับคนงานไทยในโครงการTICที่ทำงาน อยู่ในอิสราเอล นี่เป็นข่าวสารของกระทรวงสาธารณสุขอิสราเอลเกี่ยวกับโคโรนาไวรัส ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ ดังนั้น ขอความกรุณาชาว TIC ทั้งหลายได้ติดตามข่าวสาร และให้ช่วยกันแชร์ลิงค์ให้กับเพื่อนๆ ชาว TIC ท่านอื่นๆ เพื่อจะได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องตามประกาศ

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en/guidelines/guidelines-thai/

กระทรวงสาธารณสุขประกาศว่า ห้ามไปสวนสาธารณะ ห้ามไปห้างสรรพสินค้า ห้ามไปทะเล. นี้คือมาตรการล่าสุดของกระทร....

02/04/2020

ศูนย์บริการแรงงานภาษาไทยภายใต้โครงการ TIC โดย CIMI ในสัปดาห์หน้าจะเปิดทำการตามวันและเวลาต่อไปนี้

พฤหัสบดีที่ 2 เม.ย. 12:00-19:00

อาทิตย์ที่ 5 เม.ย. 09:00-16:00

จันทร์ที่ 6 เม.ย. 12:00-19:00

อังคารที่ 7 เม.ย. 09:00-16:00

หากต้องการสอบถามหรือร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ การว่าจ้าง เงินเดือน และอื่นๆ กรุณาโทรฯ ติดต่อที่หมายเลข 1-700-707-889

01/04/2020

องค์การประชากรและการย้ายถิ่นเข้าประเทศ (The Immigration and Population Authority) แจ้งว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน คนงานต่างชาติในทุกภาคส่วนที่ทำงานอยู่ในประเทศอิสราเอลและวีซ่าหมดอายุหรือถึงกำหนดหมดอายุตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 จะได้รับการต่อ วีซ่าโดยอัตโนมัติอีกสองเดือนนับจากวันที่วีซ่าหมดอายุ

ที่อยู่

ถนนมิตรไมตรี
Bangkok

ข้อมูลทั่วไป

สามารถติดต่อโครงการร่วมมือไทย-อิสราเอลได้ที่ โทรศัพท์ 02-245-0978 วันจันทร์ ถึง ศุกร์ 8.30-16.30 นาฬิกา ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ สายด่วนภาษาไทย สำหรับแรงงานไทย ที่อิสราเอล 1700 707 889 สถานเอกอัครราชฑูตไทย ในประเทศอิสราเอล ฝ่ายแรงงาน 09 954 8431 - 32 ฝ่ายกงศุล 09 954 8412 - 13

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622450978

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โครงการความร่วมมือไทย-อิสราผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โครงการความร่วมมือไทย-อิสรา:


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด